Byla e2-2152-392/2017
Dėl priverstinio UAB „ALZIDA“ akcijų pardavimo, tretieji asmenys A. S., V. Č., A. J., V. K. J

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Rūta Morkūnaitė, dalyvaujant ieškovams L. G., E. P., ieškovų atstovui L., atsakovei L. D., jos atstovui E. M., Z. R., jo atstovui R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal L. G., J. G. ir E. P. ieškinį L. D., Z. R. dėl priverstinio UAB „ALZIDA“ akcijų pardavimo, tretieji asmenys A. S., V. Č., A. J., V. K. J.

Nustatė

2Ieškovai pareiškė ieškinį, kuriuo teismo prašė įpareigoti atsakovus L. D. ir Z. R. už įstatyme numatyta tvarka paskirtų ekspertų nustatytą kainą parduoti ieškovams L. G., J. G. ir E. P. proporcingai jų turimų UAB „ALZIDA“ akcijų skaičiui visas atsakovei L. D. priklausančias 4 175 vnt. UAB „ALZIDA“ paprastąsias vardines akcijas ir visas atsakovui Z. R. priklausančias 1 223 vnt. UAB „ALZIDA“ paprastąsias vardines akcijas.

3Ieškinį grindė šiomis faktinėmis aplinkybėmis:

4Bendrovė buvo įkurta 1993 metais veikusios laboratorijos pagrindu (privatizavus laboratoriją buvo įsteigta UAB „ALZIDA“). Bendrovės akcijų L. G. priklauso 18,17 %, J. G. – 2,59 %, E. P. – 21,77 % (viso ieškovams kartu priklauso 42,53 % bendrovės akcijų). Atsakovei L. D. priklauso 23,59 %, A. Z. R. – 6,91 % (viso atsakovams kartu priklauso 30,5 % bendrovės akcijų). Taip pat bendrovės akcijos priklauso A. S. – 22,08 %, V. Č. – 2,61 %, A. J. – 1,89 %, V. J. – 0,38 %.

5Ieškovės sutuoktinis A. G. buvo vienas iš bendrovės steigėjų ir bendrovėje dirbo nuo pat jos įkūrimo. Po A. G. mirties jam priklausiusią dalį akcijų įgijo ieškovės. Ieškovo motina Z. P. taip pat buvo bendrovės steigėja ir akcininkė, Bendrovėje dirbo nuo pat jos įkūrimo. Po Z. P. ir jos sutuoktinio M. P. mirties jai priklausiusią dalį akcijų įgijo jos sūnus – E. P..

6Bendrovės vadovu iki 2015-08-21 dienos buvo akcininkas A. S..

7Atsakovas, būdamas bendrovės akcininku, nuo 1993 m. dirbo Bendrovėje inžinieriumi, o atsakovė, būdama bendrovės akcininke, nuo 1993 m. bendrovėje ėjo finansistės pareigas. Nuo 1995 m. iki 2015 m. rugpjūčio mėn. buhalterės pareigose dirbo O. K., o nuo 2002 m. atsakovės iniciatyva buhalterio padėjėju buvo įdarbintas dar ir atsakovės ir V. D. sūnus A. D.. Bendrovėje Daukšų iniciatyva taip pat buvo įdarbinta atsakovės dukra I. (D.) M. (teisininkės pareigose), taip pat dukros sutuoktinis A. M. bei I. G., kuri, manytina, yra atsakovės pusseserė. Nuo 2015-08-21 dienos Bendrovėje direktoriaus pareigose buvo įdarbintas ir atsakovės sutuoktinis V. D..

8Tarp Bendrovės akcininkų ginčai prasidėjo 2015 metais po to, kai 2015-08-10 dienos bendrovės valdybos posėdyje A. S. iškėlė klausimą dėl neefektyvaus Bendrovės lėšų panaudojimo, kuriam vadovavo atsakovė. Atsakovė ir jos giminaičiai bei parankiniai buvo apdrausti net keliais kaupiamaisiais draudimais. Tokių sąlygų neturėjo nei vienas kitas bendrovės darbuotojas. Tokias sąlygas sau, savo dukrai ir atsakovę palaikančiai N. R. sukūrė atsakovė. Atsakovės vaikams A. D. ir I. (D.) M. buvo mokami dideli darbo užmokesčiai, nors jie faktiškai Bendrovėje nesirodė, o jų funkcijas galėjo atlikti kiti bendrovės darbuotojai. Bendrovė mokėjo už medicinines paslaugas, suteiktas nenurodytiems asmenims. Bendrovė mokėjo už degalus, kuriuos įsigijo nenustatyti asmenys. Atsižvelgiant į tai, A. S. pasiūlė atsisakyti dalies darbuotojų kaupiamųjų draudimų, paliekant po vieną, taip pat pasiūlė nutraukti sutartį su UAB Northway medicinos centru, pasiūlė atleisti A. D. ir I. (D.) M. iš užimamų pareigų, pasiūlė išlaidas degalams apmokėti pagal darbuotojų pateikiamus kvitus ir kt. Taip pat valdybai buvo pristatytas ieškovės raštiškas paklausimas, kodėl nėra mokami dividendai. Po minėto valdybos posėdžio atsakovė skubiai inicijavo 2015-08-21 dienos valdybos posėdį, kurio metu nusprendė atšaukti A. S. iš bendrovės vadovo pareigų ir bendrovės direktoriumi išrinkti atsakovės sutuoktinį V. D.. A. S. ir ieškovei iškėlus D. nepatogius klausimus, A. S. buvo pašalintas iš bendrovės vadovo pareigų ir bendrovės visišką valdymą perėmė D.. Negalėdamas daryti realios įtakos sprendimų priėmimui, A. S. 2015-10-07 dieną pateikė prašymą dėl atsistatydinimo iš valdybos.

9Nepaisant to, kad po A. S. atsistatydinimo bendrovės valdybos narių skaičius sumažėjo iki dviejų narių, nors pagal ABĮ ir Bendrovės įstatus privalo būti mažiausiai trys valdybos nariai (ABĮ 33 str. 2 d., Bendrovės įstatų 71 p.), nei atsakovė, nei atsakovas, nei atsakovės sutuoktinis bendrovės vadovas V. D. nesušaukė bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo tikslu išrinkti naują bendrovės valdybą, tuo pažeisdami imperatyvius ABĮ 24 str. 2 d. 2 p. ir bendrovės įstatų 63.2. p. reikalavimus, o neteisėta ir nepilna valdyba, sudaryta tik iš dviejų narių, toliau veikė ir priiminėjo sprendimus. Pakankamai akivaizdu, kad tokia situacija prieštaravo ne tik ABĮ 33 str. 2 d., bendrovės įstatų 71 p., bet ir valdybos, kaip kolegialaus bendrovės valdymo organo (ABĮ 19 str. 2 d.), esmei ir paskirčiai.

10Perėmę visišką faktinę bendrovės kontrolę atsakovai ir jų šeimos nariai bendrovėje ir su jos turtu galėjo elgtis nevaržomai. Kaip matyti iš pateikiamų bendrovės finansinių ataskaitų, Bendrovės grynasis pelnas 2015 metais (Atsakovei ir jos šeimos nariams perėmus visišką Bendrovės kontrolę) smarkiai sumažėjo lyginant su ankstesniais 2014 metais (2014 m. Bendrovės grynąjį pelną sudarė 42 098 Eur, o 2015 m. – tik 2 809 Eur) nors pardavimų pajamos sumažėjo neženkliai (2014 m. Bendrovės pardavimų pajamos sudarė 295 694 Eur, o 2015 m. – 255 778 Eur). Bendrovei nutraukus darbo sutartis su atsakovės vaikais – sūnumi A. D. ir dukra I. (D.) M., - kiekvienam iš jų buvo išmokėtos net 5 vidutinio darbo užmokesčio išeitinės kompensacijos. Į šių asmenų darbo vietą nebuvo priimti jokie nauji darbuotojai, kas tik patvirtina šių asmenų įdarbinimo fiktyvumą.

11Kadangi nepilna bendrovės valdyba, sudaryta iš atsakovų, veikė neteisėtai ir visiškai neatsižvelgė nei į įstatymų reikalavimus, nei į daugumos bendrovės akcininkų interesus, didžiąją dalį bendrovės akcijų valdantys akcininkai 2016-05-23 dieną raštu pareiškė nepasitikėjimą bendrovės valdymo organų nariais.

12Siekdami išsidalinti bendrovės sukauptą turtą, kol jo dar visiškai neiššvaistė D. šeima, absoliučią daugumą akcijų turintys akcininkai inicijavo visuotinį akcininkų susirinkimą klausimui dėl bendrovės likvidavimo spręsti. Tačiau atsakovė, siekdama išlaikyti visišką bendrovės kontrolę savo ir savo šeimos narių rankose bei toliau pelnytis iš Bendrovės veiklos, nepaisydama daugumos akcininkų valios, įvairiais būdais kliudė visuotiniam akcininkų susirinkimui įvykti.

13Visų pirma, atsakovės sutuoktinis V. D., būdamas Bendrovės vadovu, ilgą laiką vengė sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Antra, net ir galiausiai sušaukus susirinkimą atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų trukdyti jam įvykti. Prieš pat susirinkimo pradžią (susirinkimas pradėtas 2016-02-05 dieną, 14.00 val.) atsakovė 2016-02-01 dieną pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui ieškinį dėl nuostolių atlyginimo (c. b. Nr. e2-9505-833/2016), kuriuo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir priimti sprendimus dėl bendrovės likvidavimo. Teismui 2016-02-02 dienos nutartimi atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė ieškinį atsiėmė. Trečia, prieš akcininkų susirinkimui atnaujinant darbą po pirmosios pertraukos, atsakovė 2016-02-09 dieną pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui naują ieškinį dėl nuostolių atlyginimo (c. b. Nr. e2-10634-608/2016), kuriuo taip pat prašė taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti susirinkimą ir priimti sprendimus dėl bendrovės likvidavimo. Teismui 2016-02-12 dienos nutartimi atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovė ieškinį ir vėl atsiėmė. Ketvirta, prieš akcininkų susirinkimui atnaujinant darbą po antrosios pertraukos, atsakovė trečią kartą pareiškė ieškinį, šį kartą Vilniaus apygardos teismui, dėl žalos atlyginimo (c. b. Nr. e2-4269-275/2016), kuriuo taip pat, kaip ir ankstesniais kartais, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti akcininkų susirinkimą bei priimti sprendimą dėl bendrovės likvidavimo. Tačiau ir šį kartą teismas 2016-03-22 dienos nutartimi atsisakė taikyti atsakovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

14Taip atsakovės iniciatyva dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame turėjo būti sprendžiamas bendrovės likvidavimo klausimas, buvo pradėtos net trys civilinės bylos, kuriose atsakovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti akcininkų susirinkimą ir priimti sprendimus dėl bendrovės likvidavimo (Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. e2-9505-833/2016; c. b. Nr. e2-10634-608/2016, Vilniaus apygardos teismo c. b. Nr. e2-4269-275/2016). Teismams atmetus atsakovės prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovė ieškinius atsiimdavo (Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. e2-9505-833/2016; c. b. Nr. e2-10634-608/2016).

15Po to, kai visuotinis akcininkų susirinkimas 2016-03-30 dieną kvalifikuota balsų dauguma priėmė sprendimą dėl bendrovės likvidavimo, atsakovė pareiškė naują ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teisme dėl minėto sprendimo pripažinimo negaliojančiu (Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. e2-19793-845/2016), kuriuo prašė teismo ir vėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti minėto sprendimo vykdymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-20 nutartimi atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies bei sustabdė bendrovės likvidavimo procesą ir visus su juo susijusius veiksmus iki byloje bus priimtas teismo sprendimas.

16Be minėto visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsakovė trukdo įvykti, o vėliau skundžia teismui visus kitus bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų dauguma priimamus sprendimus.

172016-05-18 dieną turėjo įvykti bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame turėjo būti svarstomi klausimai dėl bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir bendrovės valdybos rinkimo. Tačiau atsakovė prieš pat visuotinį akcininkų susirinkimą 2016-05-10 dieną pateikė Vilniaus apygardos teismui (c. b. Nr. e2-4269-275/2016) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė uždrausti A. S. ir L. G. visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti dėl UAB „ALZIDA“ valdybos ar valdybos narių atšaukimo. Kadangi iki susirinkimo dienos atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo išnagrinėtas, atsakovė 2016-05-17 raštu vienašališkai perkėlė susirinkimo datą vėlesnei dienai – daugiau kaip po mėnesio. Tačiau atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2016-05-31 nutartimi buvo atmestas.

182016-06-07 dieną įvyko bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja bendrovės valdyba. Nors patys atsakovai dalyvavo ir balsavo minėtame akcininkų susinkime ir savo balsais valdybos nariu išrinko atsakovės sūnų A. D., tačiau atsakovė vis vien Vilniaus miesto apylinkės teisme pareiškė naują ieškinį dėl visų minėtame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais (Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. e2-30054-864/2016). Minėtame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat buvo priimtas sprendimas paskirstyti akcininkams bendrovės nepaskirstytąjį pelną, kuris pagal pačios atsakovės sutuoktinio V. D. ir Bedrovės buhalterės I. G. pasirašytą balansą sudarė 222 036 Eur. Tačiau Atsakovė, ginčydama tokį akcininkų sprendimą, jau ėmė aiškinti, neva tai „Bendrovė tokiomis lėšomis nedisponuoja ir tokio dydžio dividendų akcininkams išmokėti negali“, nes „uždirbtas pelnas buvo investuotas į veiklą: perkama įranga ir prietaisai, remontuojamos ir renovuojamos patalpos, įsisavinami nauji baldymai ir kt.“ Taip pati atsakovė pripažįsta, kad visas bendrovės nepaskirstytasis pelnas buvo išnaudotas pačios atsakovės ir su ja susijusių asmenų nuožiūra, be bendrovės akcininkų žinios ir sutikimo, ko pasėkoje kiti bendrovės akcininkai liko be jiems priklausančių dividendų.

19Nors 2016-06-07 dienos visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba, ši valdyba iki šiol nėra įregistruota Juridinių asmenų registre, nes atsakovės sutuoktinis V. D., būdamas bendrovės vadovu, to nepadarė.

202016-08-03 ir 2016-08-09 dienomis bendrovės naujai išrinkta valdyba priėmė sprendimus atšaukti V. D. iš bendrovės vadovo pareigų, paskirti naują bendrovės vadovę ir sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiuos sprendimus atsakovė ir vėl užginčijo teisme (Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. e2-35841-141/2016). Tuo pačiu ieškiniu atsakovė ir vėl prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, šį kartą – nustatyti bendrovei laikinąjį turto administravimą, administratoriumi paskiriant UAB „Valeksa“, laikino administravimo laikotarpiu administratoriui suteikti visas bendrovės įstatuose bei ABĮ numatytas vadovo teises ir pareigas, įpareigojant laikinąjį administratorių perimti visą bendrovės turtą bei dokumentus – kurį teismas nemotyvuota nutartimi tenkino. Akivaizdu, jog laikinojo turto administravimo paskyrimas jau pats savaime suponuoja sutrikusį bendrovės valdymą ir daro žalą bendrovės interesams.

21Atsakovas, nors pats asmeniškai ir nereiškia ieškinių, tačiau dėl kiekvieno atsakovės pareikšto ieškinio teikia į bylas atsiliepimus, kuriais visiškai pritaria atsakovės pozicijai ir prašo jos ieškinius tenkinti.

22Atsakovai veikia prieš bendrovės veiklos tikslus ne tik asmeniškai, bet ir per kitus asmenis – atsakovės šeimos narius – sutuoktinį V. D. ir sūnų A. D., todėl šių asmenų veiksmai (V. D. – Bendrovės valdymo organų neregistravimas Juridinių asmenų registre, dokumentų neteikimas nei Bendrovės akcininkams, nei naujai išrinktai Bendrovės vadovei; A. D. – nedalyvavimas Bendrovės valdybos posėdžiuose, nenurodant jokių negalėjimo dalyvauti priežasčių ir nepateikiant jokių negalėjimą dalyvauti pagrindžiančių įrodymų), taip pat turi būti vertinami, kaip įrodantys atsakovės veiksmus, nukreiptus prieš bendrovės veiklos tikslus.

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-18 dienos nutartimi paskyrus bendrovės turto administratorių, atsakovė savo neteisėtus tikslus toliau įgyvendina per jai lojalų (jos pačios pasirinktą) turto administratorių UAB „Valeksa“, kuris, kaip ir V. D., iki šiol, t. y. praėjus beveik 3 mėnesiams nuo paskyrimo, neįregistravo naujus bendrovės valdymo organus Juridinių asmenų registre, o taip pat neįvykdė 2016-09-16 dieną priimtų UAB „ALZIDA“ visuotinio akcininkų sprendimų, todėl šio administratoriaus veiksmai taip pat turėtų būti vertinami kaip patvirtinantys atsakovės nesąžiningus veiksmus, nukreiptus prieš bendrovės veiklos tikslus.

24Be to, jau po ieškinio pareiškimo atsakovė pareiškė teisme dar du naujus ieškinius: 1. 2016-10-17 ieškinį atsakovams UAB „ALZIDA“, A. S., L. G., E. P., J. G. ir V. K. J. dėl bendrovės 2016-09-16 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl Bendrovės sutarčių su advokatais nutraukimo ir sudarymo“ pripažinimo negaliojančiu (c.b. Nr. e2-44579-933/2016) ir 2. 2016-11-14 patikslintą ieškinį atsakovams UAB „ALZIDA“, A. S., L. G., E. P., V. K. J. ir A. J., tretiesiems asmenims V. Č., Z. R. ir J. G. (c.b.Nr. e2-19793-845/2016), kuriuo prašo teismo pripažinti negaliojančiu ne tik bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, prasidėjusio 2016-02-05 dieną 14:00 val. ir pasibaigusio 2016-03-30 dieną 15:20 val., priimtus sprendimus likviduoti bendrovę ir likvidatoriumi paskirti A. G., bet ir: 1) 2015-09-17 įgaliojimą, išduotą J. G. L. G., 2) 2016-03-17 balsavimo teisės perleidimo sutartį, sudarytą tarp J. G. ir L. G., 3) 2015-10-30 akcininkų balsavimo sutartį, sudarytą tarp A. S., E. P., L. G., V. K. J., A. J. ir J. G., 4) 2016-02-05 slapto balsavimo biuletenį, pasirašytą E. P.. Visus minėtus sandorius L. D. prašo pripažinti negaliojančiais, net nebūdama šių sandorių šalimi, o sandorių šalys minėtų sandorių neginčija.

25Vadinasi bendrovėje jau kurį laiką yra susidariusi situacija, kuomet dėl nesąžiningų atsakovų veiksmų, bendrovės organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir valdyba – praktiškai yra neveiksnūs ir negalintys priimti jokių sprendimų. Bendrovė negali įgyvendinti akcininkų susirinkimuose ir valdybos posėdžiuose priimtų sprendimų, nes jų priimami sprendimai nuolat ginčijami teisme, prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

26UAB „Alzida“ atstovaujama L. G., atsiliepimu nurodė, jog visiškai palaiko ieškovų poziciją.

27UAB „Alzida“ atstovaujama laikinojo administratoriaus nurodė, kad administratorius, įvertinęs ieškinį ir turimą informaciją apie įmonę, su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad perėmęs įmonės turtą ir dokumentus laikinasis turto administratorius atliko inventorizaciją. Iš pridedamų inventorizacijos dokumentų matyti, kad įmonės padėtis yra gera, įmonės lėšos naudojamos racionaliai (didžioji dalis pelno skiriama investicijoms į įmonės laboratoriją), įmonės laboratorija buvo akredituota naujam penkių metų laikotarpiui, įmonė sėkmingai vykdo veiklą ir teikia akredituotas bandymų paslaugas. Atliekant inventorizaciją laikinasis turto administratorius nenustatė jokių įmonei kenkiančių atsakovų L. D. ir Z. R. veiksmų.

28Tačiau perėmus įmonės dokumentus laikinajam turto administratoriui tapo žinoma, kad akcininkai L. G., E. P., J. G., A. S., A. J. ir V. K. J. yra sudarę 2015-10-30 akcininkų balsavimo sutartį, įpareigojančią jos šalis bendrai spręsti dėl UAB „Alzida“ likvidavimo, valdybos narių rinkimo ir/ar atšaukimo, įstatų pakeitimo ir kitais klausimais. Administratoriui taip pat tapo žinoma, kad bendrovėje 2015-12-15 buvo atliktas finansinio patikrinimo auditas, kurio metu nustatyta, jog akcininkai A. S. ir L. G. įmonei padarė nuostolių. UAB „Alzida“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą dėl įmonei padarytų nuostolių atlyginimo (civilinė byla Nr. e2-4269-275/2016). Be to, minėti akcininkai 2016-02-05 - 2016-03-30 visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė sprendimą likviduoti bendrovę. Byla dėl šio sprendimo nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme (civilinė byla Nr. e2-l9793-845/2016). Taip pat, akcininkai L. G., E. P., J. G., A. S., A. J. ir V. K. J. 2016-06-07 visuotiniame akcininkų susirinkime pagal L. G. projektą priėmė sprendimą dėl įmonės 222.036,33 Eur pelno paskirstymo (susirinkimo protokolas pridedamas), nors įmonė tokių lėšų neturi ir tokio sprendimo įgyvendinimas gali visiškai sutrikdyti įmonės veiklą. Siekdami išsimokėti 222.036,33 Eur pelną, 2016-08-09 vykusiame valdybos posėdyje valdybos nariai A. S. ir L. G. nusprendė sušaukti 2016-09-16 neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketvirtuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti sprendžiama dėl bendrovės turto pardavimo. Administratoriui informavus akcininkus apie atliekamą turto inventorizaciją akcininkai klausimą dėl bendrovės turto pardavimo nukėlė.

29Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad priešingai bendrovės tikslams veikia ne atsakovai L. D. ir Z. L., o ieškovai L. G., J. G., E. P. ir tretieji suinteresuoti asmenys A. S., A. J. ir V. K. J., nes būtent pastarieji akcininkai siekia bendrovę likviduoti ir parduoti bendrovės turtą, kas negrįžtamai sutrikdytų įmonės veiklą. Todėl ieškovų L. G., J. G. ir E. P. ieškinys yra iš esmės nepagrįstas ir turėtų būti atmestas.

30Atsakovė L. D. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovai neįrodė jokių atsakovų veiksmų, kurie prieštarautų juridinio asmens veiklos tikslams. Ieškovai nutylėjo daugybę reikšmingų faktinių aplinkybių ir nepateikė teismui turimų dokumentų, kurie patvirtina, kad būtent ieškovai ir jų suburta akcininkų grupė, susidedanti iš ieškovų L. G., E. P., J. G. ir trečiųjų suinteresuotų asmenų A. S., A. J., V. K. J., veikia priešingai bendrovės interesams ir veiklos tikslams, bei siekia bendrovės veiklos sužlugdymo ir bendrovės likvidavimo.

31UAB „ALZIDA“ yra akredituota ir notifikuota statybinių medžiagų, fizikinių ir cheminių bandymų laboratorija. Bendrovė veikia pelningai, joje dirba 10 aukštos kvalifikacijos darbuotojų, bendrovei už 2015 m. yra priskaičiuota sumokėti 98 813 EUR mokesčių į valstybės ir socialinio draudimo biudžetus.

32Tikruosius neteisėtus ieškovų ketinimus ir būtent ieškovų veiksmų prieštaravimą bendrovės tikslams padeda suprasti toliau išvardinti ieškovų L. G., E. P., J. G. ir su jais susijusių akcininkų A. S., A. J., V. K. J. veiksmai ir susiję aplinkybės.

33Bendrovei 20 metų vadovavo A. S.. Pasikeitus UAB „ALZIDA“ vadovybei, UAB „ALZIDA“ naujajam bendrovės direktoriui V. D. pavedė atlikti bendrovės 2013-2014 metų veiklos finansinį patikrinimą. Atlikus auditą nustatyta eilė atvejų, kai dėl buvusio bendrovės vadovo ir dabartinio bendrovės akcininko A. S. ir akcininkės L. G. kaltų veiksmų buvo padaryta žala bendrovei. Įvertinusi pateiktą informaciją UAB „ALZIDA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudama priteisti iš akcininkų A. S. ir L. G. nuostolius, kuriuos bendrovė patyrė dėl minėtų asmenų neteisėtų veiksmų (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4269-275/2016). Prieš pareikšdama ieškinį, bendrovė kreipėsi į akcininkus A. S. ir L. G. dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo Tuomet A. S. ir L. G., siekdami išvengti atsakomybės už bendrovei padarytus nuostolius, pradėjo organizuoti UAB „ALZIDA“ likvidavimo procedūras. A. S. ir L. G. įtikino akcininkus E. P., J. G., A. J. ir V. K. J. sudaryti 2015-10-30 Akcininkų balsavimo sutartį, įpareigojančią jos šalis bendrai spręsti dėl UAB „ALZIDA“ likvidavimo, valdybos narių rinkimo ir/ar atšaukimo, įstatų pakeitimo ir kitais klausimais. Minėta grupė išvien veikiančių ir balsų daugumą turinčių bendrovės akcininkų 2016-03-30 akcininkų susirinkime balsavo likviduoti bendrovę, likvidatoriumi paskiriant A. G.. Akcininkė L. D. teismui apskundė sprendimą dėl bendrovės likvidavimo, kaip neteisėtą, prieštaraujantį imperatyviosioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams bei protingumo ir sąžiningumo principams (Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-19793-845/2016, kurioje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės).

34Toliau tęsdami sumanymą išvengti atsakomybės už bendrovei padarytus nuostolius ir sužlugdyti mokią ir sėkmingai veikiančią bendrovę, akcininkai A. S. ir L. G. 2016 m. birželio 7 d. surengė UAB „ALZIDA“ visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio metu balsavo už bendrovės ir atsakovų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančius sprendimus, tame tarpe dėl bendrovės pelno paskirstymo. Susirinkime pagal L. G. pateiktą projektą buvo paskirstytas visas bendrovės pelnas – 222.036,33 Eur, kuris buvo sukauptas per ilgus veiklos metu. Tačiau tokių piniginių lėšų bendrovėje nėra, nes uždirbtas pelnas buvo investuotas į veiklą: perkama įranga ir prietaisai, remontuojamos ir renovuojamos patalpos, įsisavinami nauji bandymai ir kt. Todėl išmokant visą paskirstytą pelną bendrovė būtų priversta parduoti įrangą ir/ar patalpas, dėl ko realiai nebegalėtų tęsti savo veiklos, nes dėl laboratorijos infrastruktūrai keliamų reikalavimų neatitikimo būtų sustabdyta akreditacija. L. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2016 m. birželio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir jame priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais (Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-30054-845/2016, priedas Nr. 18).

35Bendrovės valdybos 2016-08-03 posėdyje direktore neteisėtai buvo paskirta L. G.. Šį neteisėtą valdybos sprendimą L. D. taip pat apskundė teismui (Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-35841-141/2016). Tačiau L. G. neatitinka bendrovės direktoriaus pareiginiuose nuostatuose keliamų išsilavinimo ir kvalifikacinių reikalavimų, nes turi tik medicinos sesers išsilavinimą, o bendrovėje yra dirbusi tik valytoja ir technine darbuotoja, todėl objektyviai negali tinkamai vadovauti bendrovei dėl nepakankamos kompetencijos. Bendrovė su L. G. netgi nėra sudariusi visiškos materialinės atsakomybės sutarties. Be to, L. G. neatitinka akredituotos laboratorijos vadovei keliamų kompetencijos reikalavimų. Pagal licencinę sutartį su Nacionaliniu akreditacijos biuru, būtina nedelsiant pranešti biurui apie vadovo pasikeitimą (Licencinė sutartis su Nacionaliniu akreditacijos biuru ir su Nacionaliniu akreditacijos biuru suderintas kokybės vadovas, kuriame nustatyti reikalavimai vadovui). Sužinojęs apie tokią nekvalifikuotą ir nekompetentingą vadovę, Nacionalinis akreditacijos biuras gali sustabdyti bendrovės akreditacijos pažymėjimo galiojimą, o tai sukeltų akivaizdžią ir nepataisomą žalą bendrovei ir jos reputacijai. Išrinkdami L. G. vadove, A. S. ir L. G. siekia paskirstyti visą pelną. 2016-08-09 vykusiame valdybos posėdyje, A. S. ir L. G. nusprendė 2016-09-16 sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketvirtuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti sprendžiama dėl bendrovės turto pardavimo. Tik dėl to, kad teismo paskirtas turto administratorius tuo metu atliko turto inventorizaciją, ieškovai nukėlė turto pardavimo klausimo svarstymą, tačiau savo ketinimų parduoti bendrovės turtą neatsisakė. L. G. ir A. S. tikslas taip pat yra Vilniaus apygardos teisme jų atžvilgiu pareikšto ieškinio dėl nuostolių atlyginimo atsiėmimas ir priėjimas prie bendrovės dokumentų. Šios aplinkybės aiškiai patvirtina ne atsakovų, o būtent ieškovų ir trečiųjų suinteresuotų asmenų neteisėtus veiksmus – bendrovės turto švaistymą, kenkimą bendrovės interesams, siekį sutrikdyti ir sužlugdyti bendrovės veiklą ir išvengti L. G. ir A. S. atžvilgiu pareikšto ieškinio dėl nuostolių atlyginimo. Tuo tarpu atsakovė L. D. ar su ja susiję asmenys niekada jokių bendrovės lėšų nesisavino ir neiššvaistė, priešingai – tai A. S. ir L. G. neteisėtai savinosi bendrovės lėšas, ką parodė atliktas bendrovės finansinis auditas, po ko bendrovė kreipėsi į teismą dėl žalos priteisimo iš A. S. ir L. G..

36Atsakovas Z. R. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad nei jis, nei L. D. niekada neveikė prieš bendrovės tikslus ir neatliko jokių bendrovei žalingų veiksmų. Tai ieškovai siekia pakenkti bendrovei ir jos darbuotojams nes 2016-03-30 visuotiniame akcininkų susirinkime jau yra priėmę sprendimą likviduoti bendrovę. Atsakovas turi tik 6,91 % bendrovės akcijų, o L. D. - 23,59 %, todėl neturi jokių galimybių priimti ar įtakoti bendrovės sprendimus, nes kartu turi tik 30,5% akcijų. Ieškovai veikia išvien su akcininkais A. S., V. K. J. ir A. J., kurie yra sudarę 2015-10-30 akcininkų balsavimo sutartį, kuria įsipareigojo akcininkų susirinkimuose balsuoti sutartinai, o to nepadaręs akcininkas privalėtų kitiems akcininkams sumokėti po 30 000 Eur baudą, t. y. sumokėti 2015-10-30 sutarties šalims iš viso 150 000 Eur baudą. 2015 pabaigoje L. G. ir A. S. laikinai pasitraukus iš bendrovės valdymo organų ir darbuotojų kolektyvo, būtent atsakovai ėmėsi veiksmų užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą - akreditavo bendrovės laboratoriją dar vienam penkių metų laikotarpiui, kad bendrovė toliau galėtų teikti akredituotas medžiagų bandymų paslaugas. Tuo tarpu ieškovės L. G. ir A. S. vadovaujama valdyba 2016-08-03 bendrovės direktore išrinko L. G., kuri neturi tam tinkamos kvalifikacijos ir jokios vadovavimo bendrovei patirties (L. G. turi tik medicinos sesers išsilavinimą. Esant nekvalifikuotam ir nekompetentingam bendrovės vadovui, Nacionalinis akreditacijos biuras gali sustabdyti bendrovės akreditacijos pažymėjimo galiojimą, kas iš esmės visiškai sutrikdytų bendrovės veiklą. Taigi galima pagrįstai teigti, kad ieškovai smarkiai kenkia bendrovei. Faktą, kad ieškovai kenkia bendrovei ir veikia priešingai jos interesams patvirtina vien tai, kad 2016-03-30 visuotiniame akcininkų susirinkime ieškovai priėmė sprendimą likviduoti bendrovę, kas akivaizdžiai rodo, kad ieškovai nesiekia bendrovės veiklos tęstinumo. Dėl priimto sprendimo likviduoti bendrovę galėjo sumažėti bendrovės akcijų vertė. Be to, esant priimtam sprendimui likviduoti bendrovę bendrovė nebegali dalyvauti jokiuose viešuosiuose pirkimuose, nes vien dėl to neatitinka keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Nors ieškiniu reikalaujama parduoti atsakovų akcijas ieškovams, tačiau ieškovai taip ir nepateikia jokių įrodymų, kad turi realias galimybes sumokėti už atsakovų akcijas. Ieškovai tokių galimybių neturi, o įrodymų, galinčių patvirtinti priešingai, nepateikė. Todėl galima pagrįstai teigti, kad ieškiniu ieškovai siekia ne nupirkti akcijas iš atsakovų, o daryti neteisėtą spaudimą, ko pasėkoje perimtų akcijas už mažą kainą ir galutinai pašalintų atsakovus iš bendrovės.

37Po UAB „Alzida“ 2015-12-15 finansinio audito, buvo nustatyti buvusio bendrovės vadovo A. S. ir L. G. neteisėti veiksmai padarant bendrovei nuostolių, todėl UAB „Alzida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudama priteisti iš A. S. ir L. G. nuostolius. Balsuodami už bendrovei žalingus sprendimus, vedančius prie bankroto ir likvidavimo, bei įtakodami kitus akcininkus taip pat balsuoti už tai, akcininkai A. S. ir L. G. siekia išvengti atsakomybės už bendrovei padarytą žalą, kadangi likvidavus bendrovę išnyktų ir pareiga atlyginti bendrovei padarytus nuostolius.

382016-06-07 UAB „Alzida“ visuotiniame akcininkų susirinkime ieškovai priėmė sprendimą išsimokėti daugiau kaip 220 000 eurų dividendų, nors bendrovė neturi tokių piniginių lėšų, o parduodant bendrovės veikloje naudojamą turtą, tai sužlugdytų bendrovės veiklą ir privestų bendrovę prie bankroto. Žlugdyti mokią ir daug metų pelningai dirbančią bendrovę nėra jokio pagrindo.

39Ieškinys atmestinas.

40Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad UAB „Alzida“ buvo įkurta 1993 metais privatizavus anksčiau veikusią laboratoriją. L. G. priklauso 18,17 %, J. G. – 2,59 %, E. P. – 21,77 % L. D. – 23,59 %, Z. R. – 6,91 %, A. S. – 22,08 %, V. Č. – 2,61 %, A. J. – 1,89 %, V. J. – 0,38 % bendrovės akcijų. Iš viso ieškovams kartu priklauso 42,53 % bendrovės akcijų, atsakovams kartu priklauso 30,5 % bendrovės akcijų.

41Ieškovai L. G., J. G., E. P. ir A. S., A. J. bei V. K. J. 2015-10-30 sudarė akcininkų balsavimo sutartį, įpareigojančią jos šalis bendrai spręsti dėl UAB „Alzida“ likvidavimo, valdybos narių rinkimo ir/ar atšaukimo, įstatų pakeitimo ir kitais klausimais (Akcininkų balsavimo sutarties 3.1 punktas). Akcininkų balsavimo sutarties šalims priklauso 66,88 % bendrovės akcijų. Pagal 2015-10-30 akcininkų balsavimo sutarties 4.1 punktą, pažeidus sutartį ar ją netinkamai vykdant, pažeidęs sutartį akcininkas privalo kitiems akcininkams sumokėti kiekvienam po 30 000 eurų baudos, kuri laikytina minimaliaisiais nuostoliais, kurių dydžio atskirai įrodinėti nereikia.

42UAB „Alzida“ yra akredituota ir notifikuota statybinių medžiagų, fizikinių ir cheminių bandymų laboratorija. Bendrovė veikia pelningai, joje dirba 10 darbuotojų, bendrovei už 2015 m. yra priskaičiuota sumokėti 98 813 eurų mokesčių į valstybės ir socialinio draudimo biudžetus.

43Kaip matyti iš bylos medžiagos bendrovėje susiformavo dvi konfrontuojančios akcininkų grupės, kurioms priklauso iš vienos pusės akcininkų balsavimo sutarties dalyviai, iš kitos - L. D. ir Z. R..

44Atlikus bendrovės 2013-2014 metų veiklos finansinį patikrinimą nustatyti žalos bendrovei padarymo faktai. UAB „Alzida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudama priteisti solidariai iš akcininkų A. S. ir L. G. nuostolius.

45Akcininkų balsavimo sutarties dalyviai 2016-03-30 akcininkų susirinkime balsavo likviduoti bendrovę, likvidatoriumi paskiriant A. G.. Akcininkė L. D. teismui apskundė sprendimą dėl bendrovės likvidavimo. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e e2-880-845/17, kurioje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytas UAB „Alzida“ likvidavimo procesas.

46A. S. ir L. G. 2016 m. birželio 7 d. surengė UAB „Alzida“ visuotinį akcininkų susirinkimą, taip pat dėl bendrovės pelno paskirstymo. Susirinkime pagal L. G. pateiktą projektą buvo paskirstytas visas bendrovės pelnas – 222.036,33 eurų, kuris galimai buvo sukauptas per ilgus veiklos metu. L. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2016 m. birželio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir jame priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

47L. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „ALZIDA“, A. S. ir L. G., prašydama pripažinti, kad UAB „ALZIDA“ valdybos 2016 m. rugpjūčio 3 d. ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. posėdžiuose priimti sprendimai yra neteisėti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-18 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-35841-141/2016, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatytas UAB „Alzida“ laikinas paprastasis turto administravimas, administratoriumi paskiriant UAB „Valeksa“, laikino administravimo laikotarpiu administratoriui suteikiant visas bendrovės įstatuose bei ABI numatytas vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas, įpareigojant laikinąjį administratorių perimti visą bendrovės turtą bei dokumentus. Vilniaus apygardos teismo 2017-01-11 nutartimi byloje Nr. e2S-249-467/2017 nutarta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutarties dalį, kurioje taikytos laikinosios apsaugos priemonės - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatytas UAB „ALZIDA“ laikinasis paprastasis turto administravimas, administratoriumi paskiriant UAB „Valeksa“, laikino administravimo laikotarpiu administratoriui suteikiant visas bendrovės įstatuose bei ABĮ numatytas vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas, įpareigojant laikinąjį administratorių perimti visą bendrovės turtą bei dokumentus - panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės L. D. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

48Siekiant išsimokėti 222.036,33 eurų pelną, valdybos nariai A. S. ir L. G. nusprendė sušaukti 2016-09-16 neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketvirtuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti sprendžiama dėl bendrovės turto pardavimo. Laikinajam turto administratoriui UAB „Valeksa“ informavus akcininkus apie atliekamą turto inventorizaciją akcininkai klausimą dėl bendrovės turto pardavimo nukėlė.

49CK 2.115 str. 1 d. numatyta, kad CK 2.116 str. išvardyti juridinio asmens dalyviai turi teisę kreiptis į teismą reikalaudami, kad juridinio asmens dalyvio teisės, juridinio asmens akcijos (pajai), priklausančios juridinio asmens dalyviui, kurio veiksmai prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir kai negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis, būtų parduotos juridinio asmens dalyviui, kuris kreipiasi. Teisę kreiptis dėl priverstinio akcijų pardavimo turi teisę vienas ar keli uždarosios akcinės bendrovės akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo.

50Ieškovų teigimu atsakovų veiksmai, kuriais jie sunkina bendrovės finansinę padėtį, žlugdo bendrovės valdymą, neabejotinai yra priešingi bendrovės veiklos tikslams. Atsakovų veiksmai, kuriais jie privedė bendrovę prie faktinio jos valdymo organų neveiksnumo, kuomet bendrovės akcininkų ar valdybos priimti sprendimai yra nuolatos skundžiami teisme, prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti jų vykdymą, bendrovės akcininkams neleidžiama susipažinti su bendrovės dokumentais, naujai paskirtai bendrovės vadovei nėra perduodami bendrovės dokumentai ir kitas turtas, dėl ko ji negali organizuoti tolesnę bendrovės veiklą, rodo, jog negalima pagrįstai manyti, kad atsakovų veiksmai ateityje pasikeis.

51Teismas tokią ieškovų poziciją vertina kritiškai. CK 2.115 str. pasakyta, kad juridinio asmens dalyviai turi teisę kreiptis į teismą reikalaudami, kad uždarosios akcinės bendrovės akcijos, priklausančios kitam bendrovės akcininkui, būtų parduotos akcininkui, kuris kreipiasi, jei yra dvi sąlygos: 1) akcijos išperkamos iš akcininko, kurio veiksmai prieštarauja uždarosios akcinės bendrovės veiklos tikslams; 2) negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis. Tačiau teismas nenustatė esminių atsakovų veiksmų, kurie prieštarauja uždarosios akcinės bendrovės veiklos tikslams tiek, kad būtų pagrindas svarstyti klausimą dėl priverstinio atsakovų akcijų pardavimo. Priešingai, patys ieškovai siekia sėkmingai dirbančios UAB „Alzida“ likvidavimo ir pelno paskirstymo (o ne jo investavimo), atsakovai realizuodami savo teisę į kitą nuomonę, per akcininkų susirinkimų sprendimų skundimą, priešingai UAB „Alzida“ tikslams neveikia. Teisę skųsti akcininkų susirinkimų nutarimus atsakovams suteikia įstatymas. Reikalauti, kad su įmonės likvidavimu nesutinkantis akcininkas tokios savo teisės atsisakytų, nėra įmanoma. Atsakovo Z. R. priešingi (ieškovų vertinimu) bendrovės tikslams veiksmai net nebuvo aiškiai įvardinti. Jis jokių ieškinių teismui neteikia, jokių negatyvių aktyvių veiksmų neatlieka. Visi klausimai dėl konkretaus akcininko veiksmais padarytos materialios žalos yra ne šios bylos dalykas, nes dėl žalos atlyginimo yra nagrinėjamos kitos konkrečios civilinės bylos. Iš to darytina išvada, kad teismas atsakovų veiksmų aiškiai prieštaraujančių uždarosios akcinės bendrovės veiklos tikslams nenustatė. Nesant nustatytų esminių akcininko veiksmų prieštaraujančių uždarosios akcinės bendrovės veiklos tikslams, nėra būtina nustatyti, ar yra pagrindas manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis. Remiantis išdėstytu teismas konstatuoja, kad ieškinio tenkinti nėra pagrindo.

52Atmetus ieškinį atsakovams priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. L. D. patyrė 2676,70 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir atliktų procesinių veiksmų kiekį teismas sprendžia, kad adekvati ir pakankama suma advokato išlaidoms apmokėti yra 1050 eurų, todėl L. D. iš kiekvieno ieškovo priteistina po 350 eurų.

53Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas

Nutarė

54Ieškinį atmesti.

55Priteisti iš L. G. a.k. ( - ) J. G. a.k. ( - ) ir E. P. a.k. ( - ) po 350 eurų bylinėjimosi išlaidų L. D. a.k. ( - )

56Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Rūta... 2. Ieškovai pareiškė ieškinį, kuriuo teismo prašė įpareigoti atsakovus 3. Ieškinį grindė šiomis faktinėmis aplinkybėmis:... 4. Bendrovė buvo įkurta 1993 metais veikusios laboratorijos pagrindu... 5. Ieškovės sutuoktinis A. G. buvo vienas iš bendrovės... 6. Bendrovės vadovu iki 2015-08-21 dienos buvo akcininkas A.... 7. Atsakovas, būdamas bendrovės akcininku, nuo 1993 m. dirbo Bendrovėje... 8. Tarp Bendrovės akcininkų ginčai prasidėjo 2015 metais po to, kai 2015-08-10... 9. Nepaisant to, kad po A. S. atsistatydinimo bendrovės... 10. Perėmę visišką faktinę bendrovės kontrolę atsakovai ir jų šeimos... 11. Kadangi nepilna bendrovės valdyba, sudaryta iš atsakovų, veikė neteisėtai... 12. Siekdami išsidalinti bendrovės sukauptą turtą, kol jo dar visiškai... 13. Visų pirma, atsakovės sutuoktinis V. D., būdamas... 14. Taip atsakovės iniciatyva dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame... 15. Po to, kai visuotinis akcininkų susirinkimas 2016-03-30 dieną kvalifikuota... 16. Be minėto visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsakovė trukdo... 17. 2016-05-18 dieną turėjo įvykti bendrovės eilinis visuotinis akcininkų... 18. 2016-06-07 dieną įvyko bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas,... 19. Nors 2016-06-07 dienos visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja... 20. 2016-08-03 ir 2016-08-09 dienomis bendrovės naujai išrinkta valdyba priėmė... 21. Atsakovas, nors pats asmeniškai ir nereiškia ieškinių, tačiau dėl... 22. Atsakovai veikia prieš bendrovės veiklos tikslus ne tik asmeniškai, bet ir... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-18 dienos nutartimi paskyrus... 24. Be to, jau po ieškinio pareiškimo atsakovė pareiškė teisme dar du naujus... 25. Vadinasi bendrovėje jau kurį laiką yra susidariusi situacija, kuomet dėl... 26. UAB „Alzida“ atstovaujama L. G., atsiliepimu nurodė,... 27. UAB „Alzida“ atstovaujama laikinojo administratoriaus nurodė, kad... 28. Tačiau perėmus įmonės dokumentus laikinajam turto administratoriui tapo... 29. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad priešingai... 30. Atsakovė L. D. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 31. UAB „ALZIDA“ yra akredituota ir notifikuota statybinių medžiagų,... 32. Tikruosius neteisėtus ieškovų ketinimus ir būtent ieškovų veiksmų... 33. Bendrovei 20 metų vadovavo A. S.. Pasikeitus UAB... 34. Toliau tęsdami sumanymą išvengti atsakomybės už bendrovei padarytus... 35. Bendrovės valdybos 2016-08-03 posėdyje direktore neteisėtai buvo paskirta 36. Atsakovas Z. R. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad nei... 37. Po UAB „Alzida“ 2015-12-15 finansinio audito, buvo nustatyti buvusio... 38. 2016-06-07 UAB „Alzida“ visuotiniame akcininkų susirinkime ieškovai... 39. Ieškinys atmestinas. ... 40. Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad UAB... 41. Ieškovai L. G., J. G., 42. UAB „Alzida“ yra akredituota ir notifikuota statybinių medžiagų,... 43. Kaip matyti iš bylos medžiagos bendrovėje susiformavo dvi konfrontuojančios... 44. Atlikus bendrovės 2013-2014 metų veiklos finansinį patikrinimą nustatyti... 45. Akcininkų balsavimo sutarties dalyviai 2016-03-30 akcininkų susirinkime... 46. A. S. ir L. G. 2016 m. birželio 7... 47. L. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 48. Siekiant išsimokėti 222.036,33 eurų pelną, valdybos... 49. CK 2.115 str. 1 d. numatyta, kad CK 2.116 str. išvardyti juridinio asmens... 50. Ieškovų teigimu atsakovų veiksmai, kuriais jie sunkina bendrovės finansinę... 51. Teismas tokią ieškovų poziciją vertina kritiškai. CK 2.115 str. pasakyta,... 52. Atmetus ieškinį atsakovams priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos.... 53. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas... 54. Ieškinį atmesti.... 55. Priteisti iš L. G. a.k. ( - ) 56. Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą...