Byla e2-7135-838/2016
Dėl žalos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Giedrė, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB “Fedos UAB” ieškinį atsakovui A. F., trečiajam asmeniui VSDFV Klaipėdos skyriui dėl žalos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 3166,99 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A. F.. Jei atsakovas nepateiktų atsiliepimo į ieškinį ar kitų parengiamųjų procesinių dokumentų, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 str.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimų į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių, todėl priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4d.).

4Trečiasis asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimą į ieškinį su kuriuo sutiko, prašė tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 12 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą “Fedos UAB”, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė bankroto administratorių L. T.. 2016-03-10 Klaipėdos apygardos teismas patvirtino įmonės kreditorių sąrašą. Patvirtintas vienas kreditorinis reikalavimas 3166,99 Eur sumai. Nustatyta, kad įmonė 1995 metai buvo nebemoki, tačiau duomenų, jog įmonės vadovas ir akcininkas A. F. būtų kreipęsis su apreiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nėra.

7Nagrinėjamoje byloje spręstini įmonės vadovo įmonei ir jos kreditoriams padarytos žalos klausimai. Įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus (ĮBĮ 10 str., 7 d., 1p.). Pagal 2014-11-14 Juridinių asmenų registro išrašą nustatyta, kad bankrutavusios BUAB “Fedos UAB vadovas yra A. F.. Byloje sprendžiant dėl vadovo įmonei padarytos žalos, atsiradusios jam netinkamai atstovaujant įmonės interesus ir to pagrindu kylančius neigiamus padarinius įmonės kreditoriams, turi būti nustatomas šios žalos dydis ir faktas (CPK 177 str.).

8Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti, būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį ir kaltę. (CK 6.246-6.249 str). Neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškia įstatymo ir teismo nutarties nevykdymo atveju. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (FABĮ 8 str. 1 d., 2 d.). Atsakovas šios pareigos nesilaikė, todėl iš šios aplinkybės kildintini atsakovo neteisėti veiksmai. Žala, nagrinėjamos bylos atveju, padaryta nesikreipiant įmonei tapus nemokei dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo dėl ko išvestinę žalą (nuostolius) patiria įmonės kreditoriai dėl galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą ir užtikrinimą. Nagrinėjamu atveju, VĮ Registrų centrui nebuvo teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, be to akcininkai, nesiėmė jokių priemonių tinkamam įmonės rezervo suformavimui ir išsaugojimui, nors akcininkai žinojo arba turėjo žinoti, kad įmonė dirba nuostolingai; neatliko jokių veiksmų, siekiant išsaugoti įmonės turtą.

9Viena iš civilinės atsakomybės sąlygų - kaltė yra preziumuojama. (CK 6.248 str., 1 d.) Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009). Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio asmens valdymo organo pareigos, tarp jų pareiga juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (LR CK 2.87 str. 1-6 d.) Šie veiklos principai įpareigoja bendrovės valdymo organus veikti išimtinai bendrovės interesais, t.y. užtikrinti stabilią, efektyvią, konkurencingą j oš, kaip rinkos dalyvės, veiklą. Ar akcinės bendrovės valdymo organo narys elgiasi sąžiningai ir protingai sudarydamas tam tikrus sandorius bendrovės vardu, vertinama pagal tai, ar nėra tokio nario ir bendrovės interesų konflikto, ar nėra painiojamas nario asmeninis ir bendrovei priklausantis turtas, ar sandoriu nepadaroma aiški žala bendrovei. Minėto Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organams nevykdant ar netinkamai vykdant šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jie privalo atlyginti padarytą žalą (LR CK 2.87 str. 7 d). Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas, kuris vienvaldiškai veikia bendrovės vardu bendrovės santykiuose su kitais asmenimis (LR ABĮ 19 str. l d., 6 d.). Bendrovės vadovui nevykdant ar netinkamai vykdant jo kompetencijai priskirtas pareigas, jam gali kilti civilinė atsakomybė. Šią atsakomybę gali lemti tiek bendrovės vadovo imperatyviai teisės aktuose nustatytų, tiek fiduciarinių pareigų įmonei, taip pat kreditoriams pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (LR CK 6.246 - 6.249 str.). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (LR CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (LR CK 6.248 str. l d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (LR CPK 178 str., 182 str. 4 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario l d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012 ir kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovas A. F., būdamas bankrutuojančios įmonės UAB „Fedos UAB” vadovu, nevykdė bankroto įstatyme nurodytų vadovo pareigų ir taip kreditoriui Valstybiniam socialinio draudimo fondui padarė 3166,99 Eur žalą. Šiuo atveju atsakovo kaltė preziumuojama. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, jog nustatytos visos civilinės atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas. Ieškovui iš atsakovo priteistinas 3166,99 Eur žalos atlyginimas.

10Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas atmestinas. Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nei ieškinyje, nei bylos medžiagoje neteikia įrodymų apie faktiškai patirtas išlaidas (CPK 178 str.).

12Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. (CPK 96 str., 1d.) Priteistina bylinėjimosi išlaidų suma valstybei už žyminį mokestį iš atsakovo – 71,00 Eur.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 286 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti atsakovo A. F., 3166,99 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-04-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui BUAB „Fedos UAB“, atstovaujamai bankroto administratoriaus L. T..

16Priteisti iš ieškovo 71,00 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

17Teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemonės 2016-04-22 nutartimi palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai