Byla e2-418-377/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė, sekretoriaujant Remigijai Stepanenko, Militai Balandienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 9898,93 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė savo ieškinyje nurodė, jog 2013 m. gruodžio 27 d. UAB ,,Tomadus‘‘ (toliau — ieškovas) su Tauragės apskrities VPK sudarė Viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Sutartį Nr. 85-4-5T2 113 (toliau — sutartis ), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo bei atitinkamai, priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, 2014 m. liepos 3 d. iš Tauragės AVPK gauto parnešimo pagrindu iš įvykio vietos buvo nuvežta transporto priemonė RENAULT 19, valst. Nr. ( - ), bei nugabenta į transporto priemonių saugojimo aikštelę, esančią adresu Pramonės g. 2 D, Tauragė. Ieškovas 2014 m. spalio 2 d. raštu kreipėsi į atsakovą V. S. su pranešimu (pranešimas siųstas Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytu gyvenamos vietos adresu) dėl transporto priemonės atsiėmimo ir apmokėjimo už jos transportavimą ir saugojimą. Tačiau atsakovas jokio atsakymo nepateikė. 2015 m. birželio 5 d. raštu pakartotinai informavo atsakovą dėl susidariusio įsiskolinimo už automobilio transportavimą ir saugojimą. Nurodo, jog atsakovas V. S. elgėsi pasyviai ir nerūpestingai, visiškai nebendradarbiavo su ieškove, ignoravo ieškovės pranešimus, taip pat niekada nebandė su ieškove susisiekti pats. Transporto priemonė nuvežama pagal priverstinio nuvežimo aktą policijos pareigūnams priėmus sprendimą, todėl ieškovė nei priima sprendimo nuvežti, nei grąžinti transporto priemonę. Ieškovė ėmėsi aktyvių veiksmų dėl skolos išsiieškojimo neteisminiu būdu, o atsakovas piktybiškai vengė atsiimti transporto priemonę bei sumokėti įsiskolinimą. Todėl per laikotarpį nuo 2014 m. liepos 3 d. (priverstinio transporto priemonės nuvežimo iki ieškinio teismui pateikimo dienos 2017 m. gruodžio 21 d. (1268 dienos) susidarė 9898,93 Eur įsiskolinimo, kurį prašo priteisti iš atsakovo.

5Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai 2018 m. vasario 12 d. nutartimi nutarė civilinę bylą dėl skolos priteisimo nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2018 m. kovo 6 d.

6Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. A. V. S į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, 2018 m. vasario 26 d. teismo nutarties pagrindu viešo paskelbimo būdu. Atsakovas neinformavo teismo apie neatvykimo priežastis nei žodžiu, nei raštu, todėl laikytina, kad jis su ieškiniu sutinka. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą atsakovui nedalyvaujant nepateikė. Todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

7Ieškovė pateikė prašymą spręsti bylą ir sprendimą priimti ieškovui nedalyvaujant teismo posėdyje. Taip pat prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimų į ieškinį arba neatvyks į teismo posėdį.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkinamas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės UAB ,,Tomadas“ ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2013 m. gruodžio 27 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo Sutartis Nr. 85-4-ST2-113. 2014 m. liepos 3 d. pagal transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą priverstinai nuvežta transporto priemonė RENAULT 19, valst. Nr. ( - ), bei nugabenta į transporto priemonių saugojimo aikštelę, esančią adresu Pramonės g. 2 D, Tauragė. Pagal Sutarties 4.1 punktą ir 7 punktą, ieškovė turi teisę savo lėšomis vykdyti įsiskolinimo išieškojimą ar kitaip spręsti tokių transporto priemonių klausimą su jų savininkais, valdytojais ar įgaliotais asmenimis.

11Sutarties 4.3 punkte numatyta, kad jei transporto priemonė saugoma ilgiau kaip 6 mėnesius, ieškovė turi teisę reikalauti iš Tauragės apskrities VPK informacijos apie tolesnę būtinybę ją saugoti. Ieškovas nurodo, jog kreipėsi į Tauragės apskrities AVP su prašymu nurodyti konkrečios transporto priemonės procesinį statusą, tai yra nurodyti, ar jau yra priimtas sprendimas grąžinti transporto priemonę ar dar ne. Ieškovė nurodė, kad nesulaukusi iš Tauragės AVPK atsakymo dėk minėto automobilio statuso, pati ėmėsi veiksmų dėl išlaidų išieškojimo.

12VĮ ,,Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašas patvirtino, kad transporto priemonės RENAULT 19, valst. Nr. ( - ), savininkas T. G.. Iš 2014 m. kovo 1 d. pirkimo –pardavimo sutarties matyti, kad transporto priemonė RENAULT 19, valst. Nr. ( - ) parduota R. S.; iš 2014 m. kovo 18 d. pirkimo – pardavimo sutarties matyti, kad transporto priemonė RENAULT 19, valst. Nr. ( - ) parduota V. S.. Iš 2014 m. liepos 3 d. Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto matyti, kad pristatant transporto priemonę į automobilių saugojimo aikštelę automobilio savininkas nurodytas V. S. (priduodant automobilį pats ir pasirašo).

13Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas atsakovui V. S. du kartus 2014 m. spalio 2 d. bei 2015 m. birželio 5 d. siuntė pranešimus dėl transporto priemonės atsiėmimo ir įsiskolinimo apmokėjimo už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą (adresais ( - )). Juose atsakovas raginamas susimokėti įsiskolinimą, taip pat, nurodoma, kad atsakovo valdomos transporto priemonės vertė yra labai maža ir ją pardavus nebus padengtos visos transportavimo ir saugojimo išlaidos, todėl bus svarstoma galimybė kreiptis į teismą dėl likusios skolos už saugojimą priteisimo. 2015 m. balandžio mėn. ieškovo darbuotojai nuvykę atsakovo gyvenamosios vietos adresu( - ), neradę atsakovo namuose paliko pranešimą dėl įsiskolinimo bei susisiekimo su ieškovu.

14Ieškovė įsiskolinimą už minėtos transporto priemonės saugojimą atsakovui paskaičiavo už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 3 d. (priverstinio transporto priemonės nuvežimo dienos) iki 2017 m. gruodžio 21 d. (ieškinio teikimo teismui dienos) už 1268 dienas, vieną transporto priemonės saugojimo parą paskaičiuodama pagal Sutarties 4.1.2 punkte numatytą kainą – po 7,71 Eur (26,62 Lt, PVM įskaitytas), bei 122,65 Eur transporto priemonės priverstinio nuvežimo kaina, viso atsakovo įsiskolinimas sudaro 9898,93 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas bendradarbiavo su ieškove ar kitaip bandė susidariusią skolą atlyginti.

15Ieškovė nurodo, kad reikalavimą grindžia CK 6.233 straipsnio nuoroda į jo išlaidų atlyginimą, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostatose numatyta sąlyga. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostatuose numatyta, jog išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Šios išlaidos atlyginamos arba adekvatus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymo užtikrinimas Civiliniame kodekse nustatytais būdais ir tvarka pateikiamas iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės.

16Teismas laiko, kad atsakovas turi sumokėti ieškovei už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą. Tai yra kildinama iš viešojo intereso, kuris liečia visus LR piliečius ir mūsų valstybėje esančius transporto priemonių savininkus ar valdytojus, kurie pažeidžia administracines normas ar baudžiamojo įstatymo ginamas normas. Todėl ieškovės sutartis su trečiuoju asmeniu, kurioje šios šalys nustato pareigas ne sutarties šaliai yra ginčo dalykas dėl jų sąžiningumo ir paslaugos kainos dydžio.

17Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Sutarties neįvykdymas nepreziumuojamas, todėl ginčo atveju, reikalaudamas nuostolių atlyginimo, sutarties neįvykdymą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėtus veiksmus), privalo įrodyti ieškovas. CK 6.193 straipsnyje nustatytos sutarčių aiškinimo taisyklės taikomos, kai kyla ginčas dėl sutarties turinio ir atskirų jos sąlygų. Tokiais atvejais sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius šalių ketinimus. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio, jos sąlygų ar sąvokų reikšmės, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat būtina vadovautis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, jog aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Kartu tai įpareigoja teismą argumentuoti savo priimtą sprendimą, pagrindžiant, kodėl būtent toks teismo sprendimas labiausiai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Kartu kasacinis teismas nurodė, kad sutarčių aiškinimo taisyklės neturi būti suabsoliutinamos, tačiau tai neturi paneigti sutarties šalių ketinimų ir tikslų. Atsižvelgiama į sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „BIVAINIS“ V. A. B. firma „ ARUM“, bylos Nr. 3K-3-406/2008; 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas UAB „ Cetarium“, UAB „ Ortofina“ ir R. G. K., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ , UAB „ Beltateksas‘‘, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „ Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; kt.). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį (CK 6.193 straipsnio 2 dalis).

18Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atitinkantys pasaugos pagal įstatymą prasmę (CK 6.850 straipsnis). Išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, privalo atlyginti transporto priemonės savininkas – atsakovas. Ieškovė tinkamai vykdė 2013 m. gruodžio 27 d. Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – gavus Tauragės apskrities PK pareigūnų iškvietimą, ieškovė priverstinai nuvežė į saugojimo aikštelę ir iki šiol saugo automobilį RENAULT 19, valst. Nr. ( - ), todėl ieškovė turi teisę reikalauti atlyginimo už suteiktą paslaugą.

19Tačiau, taip pat, būtina atsižvelgti į tai, kad ieškovė atsakovui pirmąjį pranešimą dėl transporto priemonės atsiėmimo ir įsiskolinimo apmokėjimo už transporto priemonės priverstinį nuvežimą išsiuntė 2014 m. spalio 2 d., t. y. praėjus trims mėnesiams nuo transporto priemonės priverstinio nuvežimo dienos. Pakartotinį pranešimą ieškovė parengė ir atsakovui išsiuntė tik 2015 m. birželio 1 d., t. y. praėjus daugiau kaip pusei metų nuo pirmojo pranešimo išsiuntimo. Nepaisant tokių pranešimų, ieškovė teismui ieškinį pateikė tik 2017 m. gruodžio 28 d., t. y. praėjus trejiems metams ir penkiems mėnesiams nuo atsakovui priklausančios transporto priemonės perdavimo ieškovei saugoti momento. Byloje nėra daugiau jokių duomenų (tik kad ieškovės darbuotojai realiai 2015 m. balandžio mėn. buvo nuvykę atsakovo gyvenamosios vietos adresu( - ) ir buvo paliktas pranešimas dėl įsiskolinimo bei susisiekimo su ieškovu) iki kreipimosi į teismą dienos ieškovė būtų ėmusis kokių nors aktyvių veiksmų dėl saugojimo išlaidų atlyginimo gavimo iš atsakovo, t. y. elgėsi pasyviai, kas sąlygojo skolos augimą. Ieškovė gan ilgą laiką nesiėmė jokių veiksmų išsiieškoti iš atsakovo susidariusį įsiskolinimą. Be to, ieškovė siųsdama pranešimus (tiek 2014 m. spalio 2 d., tiek 2015 m. birželio 5 d. adresais ( - ), bei ( - )) dėl transporto priemonės atsiėmimo ir įsiskolinimo apmokėjimo už transporto priemonės priverstinį nuvežimą, teismui nepateikė duomenų, ar minėti pranešimai buvo įteikti tinkamai, registruota siunta, kaip tai numato įstatymai bei CPK normos. Be to, ieškovė jau pirminėje skolos išieškojimo stadijoje turėjo būti aktyvi ir operatyvi, nes iš 2014 m. liepos 3 d. transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto galima buvo nustatyti automobilio savininką (nurodytas V. S., bei pats pasirašęs).

20Dėl to, teismas konstatuoja, kad toks ieškovės elgesys neabejotinai neatitiko rūpestingam civilinių santykių dalyviui (o būtent taip turėtų elgtis ieškovė, sudariusi sutartį su valstybės institucija atlikti tam tikras funkcijas) keliamų elgesio reikalavimų. Toks pačios ieškovės elgesys iš dalies lėmė nepateisinamą transporto priemonės saugojimo išlaidų padidėjimą. Kita vertus, ir atsakovas – automobilio savininkas – nesiėmė jokių veiksmų saugomai jo transporto priemonei susigrąžinti, įsiteisėjus aukščiau minėtam teismo nutarimui. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovės prašoma priteisti įsiskolinimo suma – 9898,93 Eur, paskaičiuota daugiau nei už trejus metus, pripažįstama akivaizdžiai per didele ir yra mažinama, priteisiant iš atsakovo skolą už transporto priemonės saugojimą ieškovės aikštelėje už vienerių metų laikotarpį (už 6 mėnesių laikotarpį, numatytą ieškovei Sutartyje ir tokios pat trukmės laikotarpį, nes jokių veiksmų nesiėmė ir pats atsakovas) nuo transporto priemonės nuvežimo dienos – 2014 m. liepos 3 d., t. y. už 365 dienas, skaičiuojant po 7,71 Eur už dieną, viso 2814,15 Eur, bei 122,65 Eur transporto priemonės priverstinio nuvežimo kainos, viso 2936,80 Eur.

21Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo ieškovei taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2936,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gruodžio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 223 Eur žyminio mokesčio. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą sumokėjo tik 111 Eur žyminio mokesčio (2017 m. gruodžio 27 d. mokėjimo nurodymo Nr. 2899) (bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka). Kadangi tenkintina ieškinio reikalavimų dalis sudaro 30 procentus, iš atsakovo ieškovei priteistina 33,30 Eur žyminio mokesčio.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2936,80 Eur (du tūkstančius devynis šimtus trisdešimt šešis eurus 80 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2936,80 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gruodžio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 33,30 Eur (trisdešimt tris eurus 30 ct) žyminio mokesčio ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“, į. k. 302308932, buveinės adresas: V. K. pr. 64-84, 50399, Kaunas, a. s. Nr. LT60 2140 0300 0259 2541, N. B. Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, naudai.

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka... 5. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai 2018 m. vasario 12 d. nutartimi... 6. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos... 7. Ieškovė pateikė prašymą spręsti bylą ir sprendimą priimti ieškovui... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės UAB ,,Tomadas“ ir Tauragės apskrities... 11. Sutarties 4.3 punkte numatyta, kad jei transporto priemonė saugoma ilgiau kaip... 12. VĮ ,,Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro... 13. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas atsakovui V. S. du kartus 2014 m.... 14. Ieškovė įsiskolinimą už minėtos transporto priemonės saugojimą... 15. Ieškovė nurodo, kad reikalavimą grindžia CK 6.233 straipsnio nuoroda į jo... 16. Teismas laiko, kad atsakovas turi sumokėti ieškovei už priverstinį... 17. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 18. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atitinkantys pasaugos pagal... 19. Tačiau, taip pat, būtina atsižvelgti į tai, kad ieškovė atsakovui... 20. Dėl to, teismas konstatuoja, kad toks ieškovės elgesys neabejotinai... 21. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš... 22. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2936,80 Eur (du... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...