Byla eB2-3716-653/2019
Dėl 2019 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Miravita“ bankroto administratoriaus Sigito Luščinsko skundą dėl 2019 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimo panaikinimo, ir

Nustatė

21.

3Bankroto administratorius kreipėsi į teismą, nesutikdamas su bankrutuojančios UAB „Miravita“ 2019-06-21 kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimu, ir prašo teismo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 399,87 Eur antstolio paslaugoms apmokėti pagal sąskaitą faktūrą Serija RV128 Nr. 190001 už išieškojimą iš debitorės UAB „Asverta“; 430 Eur už buhalterinėms paslaugoms apmokėti pagal sąskaitą faktūrą Serija ANG NR. 1000014 už Garantinio fondo paraiškų skaičiavimą ir parengimą; 760 Eur už advokato padėjėjui B. B. apmokėti pagal sąskaitą faktūrą Serija BB Nr. 369 už teisinę pagalbą visose bylose prieš BUAB „Miravita“ skolininkus; 42,28 Eur VĮ „Registrų centras“ už paslaugas keičiant įmonės statusus „Bankrutuojantis“ ir „bankrutavęs“; lėšų sumą pagal faktą už archyvavimo paslaugas ir pažymos apie dokumentų pridavimą tolesniam saugojimui gavimą; 2 000 Eur atlyginimas administratoriui.

42.

5Skunde nurodė, kad 2019-06-21 įvykusio kreditorių susirinkimo metu du didžiausi kreditoriai UAB „Doka Lietuva“ ir UAB „Sarens Balticum“ (iš viso kartu turintys 48,29 proc. balsų) visais klausimais, išskyrus pirmą ir paskutinį klausimus, balsavo „prieš“. Tokiu būdu kreditoriai daro spaudimą bankroto administratoriui, siekdami priverstinai iš dalies padengti jų reikalavimus. Tokių galimybių bankroto administratorius neturi, nes išieškoti iš UAB „Asvesta“ 58 000 Eur siekiančios skolos nepavyko. Įmonėje turto nėra, o gautų į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą debitorių lėšų nepakaks administravimo išlaidoms padengti. Gautinos Garantinio fondo lėšos bus išmokėtos darbuotojams. Tolesniam bankroto administravimui būtina sąmata, pagal kurią būtų atsiskaitoma su paslaugų teikėjais. Paaiškino, jog už statuso „bankrutavęs“ sąskaitos dar negavo.

63.

7BUAB „Miravita“ kreditoriai atsiliepimo į skundą teismui nepateikė.

8Skundas tenkinamas iš dalies.

94.

10Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-05-18 nutartimi UAB „Miravita“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas Sigitas Luščinskas. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-07-13 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018-05-18 nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismo 2018-10-12 nutartimi patvirtintas kreditorių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2019-03-08 ir 2019-05-30 nutartimis.

115.

122019-06-21 įvyko bankrutuojančios UAB „Miravita“ kreditorių susirinkimas, kurio 6 darbotvarkės klausimu buvo svarstytas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Kreditoriai, turintys 48,29 proc. balsų, balsavo „prieš“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą, todėl šeštuoju darbotvarkės klausimu nutarimas nebuvo priimtas.

136.

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 23 str. 5 p. įtvirtina kreditorių susirinkimo teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti. ĮBĮ 36 str. 2 d. nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia administravimo išlaidų sąmatą ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Klausimų, susijusių su administravimo išlaidomis, sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių kompetencijai. Teismo įgalinimai spręsti tam tikrus su bankroto procesu susijusius klausimus gali atsirasti dviem pagrindais: kai jie aiškiai nurodyti įstatyme, arba kai teismas nustato, kad kreditorių susirinkimas neįgyvendina įstatymu jam patikėtos kompetencijos, ir toks kompetencijos neįgyvendinimas gali pažeisti kreditorių interesus bei trukdyti bankroto bylos eigai. Nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją, siekiant bankroto procedūrų efektyvumo, tam tikrus klausimus, kuriuos įstatymas priskiria kreditorių susirinkimo kompetencijai, gali išspręsti bankroto bylą nagrinėjantis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-387/2012).

157.

16Teismų praktikoje taip pat konstatuojama, kad kreditorių susirinkimo nutarimu negalima sukurti tokios situacijos, kad bankroto administratorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, būtų teisinio neapibrėžtumo situacijoje dėl to, ar jo patirtos išlaidos kreditorių susirinkimo bus patvirtintos. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Pagal administratoriaus pateiktus ir pagrįstus paskaičiavimus kreditorių susirinkimas patvirtina visų rūšių administravimo išlaidas a priori, bet ne post factum ir remdamasis patvirtinta išlaidų sąmata administratorius vykdo bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). Tai reiškia, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra ne tik kreditorių susirinkimo teisė, bet ir pareiga, todėl teismas, nustatęs, kad kreditoriai nepagrįstai jos neįgyvendina, turėtų teisę pats išspręsti administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą.

178.

18Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nors ir nesutinka su bankrutuojančios UAB „Miravita“ 2019-06-21 kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimu, tačiau neprašo panaikinti, o prašo teismo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Kaip jau minėta, tam, kad kreditorių kompetencijai priskirtas klausimas būtų teismo sprendžiamas iš esmės, turi būti nustatyta, kad kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją ir toks delsimas trikdo bankroto proceso eigą.

199.

20Pažymėtina, jog bankrutuojančios UAB „Miravita“ 2016-06-21 kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimu kreditoriams buvo siūlomas toks nutarimo projektas: patvirtinti administratoriaus atlygį – 3 330 Eur bei faktines įmonės patirtas VĮ „Registrų centras“, buhalterines paslaugas bei teisinės pagalbos išlaidas – 1 211,5 Eur, tuo tarpu bankroto administratorius teismo prašo patvirtinti visiškai kitokią administravimo išlaidų sąmatą – 2 000 Eur atlyginimą administratoriui bei faktines įmonės patirtas išlaidas – 1 632,15 Eur. Taigi, bankroto administratorius pateikė kitokį administravimo išlaidų sąmatos pagrindimą, nei buvo pateikęs 2019-06-21 kreditorių susirinkimui.

2110.

22Teismas pažymi, jog nors iš skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo matyti, jog 6 darbotvarkės klausimu nutarimas priimtas nemotyvuotai, t. y. nenurodant jokių nesutikimo su bankroto administratoriaus nurodytomis išlaidomis motyvų, neanalizuojant bankroto administratoriaus pateiktų administravimo išlaidų dydžio; pažymėtina, jog bankroto administratorius skunde teismui nenurodė argumentų, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją ir toks delsimas trikdo bankroto proceso eigą. Priešingai, bylos duomenimis nustatyta, jog 2019-06-21 buvo įvykęs pirmasis ir vienintelis kreditorių susirinkimas, pakartotinis kreditorių susirinkimas nebuvo rengiamas, duomenų, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją ir toks delsimas trikdo bankroto proceso eigą, nenustatyta. Bankroto administratoriaus nurodyta aplinkybė, jog įmonės kreditoriai yra suinteresuoti, jog jų kreditoriniai reikalavimai būtų padengti, nepatvirtina aplinkybės, jog taip yra trikdomas bankroto proceso eiga.

2311.

24Todėl, siekiant suteikti kreditorių susirinkimui galimybę išanalizuoti ir įvertinti bankroto administratoriaus teismo prašomas patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas ir administravimo išlaidų sąmatą, aiškiai nurodyti savo nesutikimo (jeigu toks bus) su konkrečiomis išlaidomis (nurodant jų dydžius) motyvus, pateikti tai pagrindžiančius įrodymus ir pan., nurodytas klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 292 straipsniais,

Nutarė

26bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Miravita“ bankroto administratoriaus Sigito Luščinsko skundą dėl 2019 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimo tenkinti iš dalies ir perduoti klausimą dėl bankroto administratoriaus teismo prašomų patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidų ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai