Byla 1A-242-518/2020
Dėl kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį ir 209 straipsnį, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernestos Montvidienės, Reginos Pocienės, Lino Žukausko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui, išteisintajai D. V., gynėjui advokatui Alvydui Packevičiui, civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovams A. B., advokatui Sauliui Avižai,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nuosprendžio, kuriuo D. V. išteisinta dėl kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį ir 209 straipsnį, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

3Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

71.

8D. V. buvo kaltinama tuo, kad:

91.1.

10laikotarpiu nuo 1995 m. kovo 20 d. iki 2012 m. kovo 21 d. būdama UAB „R“ (duomenys pakeisti) (į. k. ( - ), reg. ( - )) direktore, einamų pareigų pagrindu turėdama teisiškai apibrėžtus įgaliojimus, būdama materialiai atsakinga už jos žinioje buvusį įmonės turtą bei turtines teises, už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą bei teisingą įmonės turto valdymą, pagal 2003 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnio 10 dalies 1 ir 9 punktų nuostatas, jog bendrovės vadovas atsako už: bendrovės veiklos organizavimą bei jų tikslu įgyvendinimą, kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (2012 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XI-1988 redakcija) 21 straipsnio nuostatas, laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2012 m. kovo 1 d. nuostolingai valdydama įmonės turtą į 2011 m. gegužės mėnesio veiklos sąnaudas žinomai neteisingai nurodė duomenis, apie tai, kad 2008 m. gruodžio 31 dienai apskaityta ir apmokėta 144 942 Eur (500 457 Lt) už nebaigtą statybą, taip pat 2007 m. lapkričio 23 d. Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai adresuotam paaiškinime nurodė, kad neva 144 726 Eur (499 710 Lt) D. V. investavo UAB „R“ (duomenys pakeisti) nuomojamų patalpų, esančių adresu ( - ), statybai (rekonstrukcijai), nors realiai nurodytų statybos (remonto / rekonstrukcijos) darbų atlikta nebuvo, o darbus UAB „R“ (duomenys pakeisti) nuomojamose patalpose laikotarpiu nuo 2004 m. balandžio 14 d. iki 2006 m. rugpjūčio 29 d. atliko V. L. firma „K“ (duomenys pakeisti) už 39 835 Eur (137 541 Lt) sumą, tačiau likusiai 105 107 Eur (362 916 Lt) sumai, kuri neva buvo panaudota statybos (remonto / rekonstrukcijos) darbams, panaudojimą patvirtinančių ar kitų duomenų nepateikė, ko pasėkoje pagal D. V. pateiktus duomenis (dokumentus) 2011 m. gegužės mėnesį, įmonės buhalterė į įmonės veiklos sąnaudas nepagrįstai nurašė UAB „R“ (duomenys pakeisti) priklausančias, D. V. žinioje buvusias pinigines lėšas – 105 107 Eur (362 916 Lt). Šiais veiksmais D. V. ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu metu, iki 2011 m. gegužės mėnesio, pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės UAB „R“ (duomenys pakeisti) turtą – 105 107 Eur (362 916 Lt), taip padarydama UAB „R“ (duomenys pakeisti) 105 107 Eur didelę turtinę žalą.

111.2.

12laikotarpiu nuo 1995 m. kovo 20 d. iki 2012 m. kovo 21 d. būdama UAB „R“ (duomenys pakeisti) (į. k. ( - ), reg. ( - )) direktore, einamų pareigų pagrindu turėdama teisiškai apibrėžtus įgaliojimus, būdama materialiai atsakinga už jos žinioje buvusį įmonės turtą bei turtines teises, už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą bei teisingą įmonės turto valdymą, pagal 2003 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnio 10 dalies 1 ir 9 punktų nuostatas, jog bendrovės vadovas atsako už: bendrovės veiklos organizavimą bei jų tikslu įgyvendinimą, kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (2012 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XI-1988 redakcija) 21 straipsnio nuostatas, laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2012 m. kovo 1 d. nuostolingai valdydama įmonės turtą į 2011 m. gegužės mėnesio veiklos sąnaudas žinomai neteisingai nurodė duomenis, apie tai, kad 2008 m. gruodžio 31 dienai apskaityta ir apmokėta 144 942 Eur (500 457 Lt) už nebaigtą statybą, taip pat 2007 m. lapkričio 23 d. Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai adresuotam paaiškinime nurodė, kad neva 144 726 Eur (499 710 Lt) D. V. investavo UAB „R“ (duomenys pakeisti) nuomojamų patalpų, esančių adresu ( - ), statybai (rekonstrukcijai), nors realiai nurodytų statybos (remonto / rekonstrukcijos) darbų atlikta nebuvo, o darbus UAB „R“ (duomenys pakeisti) nuomojamose patalpose laikotarpiu nuo 2004 m. balandžio 14 d. iki 2006 m. rugpjūčio 29 d. atliko V. L. firma „K“ (duomenys pakeisti) už 39 835 Eur (137 541 Lt) sumą, tačiau likusiai 105 107 Eur (362 916 Lt) sumai, kuri neva buvo panaudota statybos (remonto / rekonstrukcijos) darbams, panaudojimą patvirtinančių ar kitų duomenų nepateikė, ko pasėkoje pagal D. V. pateiktus duomenis (dokumentus) 2011 m. gegužės mėnesį, įmonės buhalterė į įmonės veiklos sąnaudas nepagrįstai nurašė UAB „R“ (duomenys pakeisti) priklausančias, D. V. žinioje buvusias pinigines lėšas – 105 107 Eur (362 916 Lt), kurias D. V. pasisavino, tuo UAB „R“ (duomenys pakeisti) padarydama 105 107 Eur (362 916 Lt) nuostolį, ir tokiu būdu dėl sąmoningai blogo valdymo UAB „R“ (duomenys pakeisti) neteko savo turto – 105 107 Eur (362 916 Lt), kuris galėtų būti pateiktas skoloms grąžinti, kas sąlygojo jos nemokumą, nulėmusį Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartimi paskelbtą bendrovės bankrotą, padarant didelę – 369 533 Eur (1 275 925,49 Lt) turtinę žalą, Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartimi patvirtintiems kreditoriams.

13II.

14Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

152.

16Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo prokuristo A. B. apeliaciniame skunde prašoma:

171) panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nuosprendį ir D. V. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje ir 209 straipsnyje;

182) patenkinti civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) pareikštą civilinį ieškinį;

193) priteisti iš D. V. civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) naudai bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

202.1.

21Apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi nagrinėjant faktines baudžiamosios bylos aplinkybes nebuvo atsižvelgta į dalį svarbių aplinkybių, t. y. turto perėjimo UAB „R“ (duomenys pakeisti) (toliau – Bendrovė) akcininkų (jų šeimos narių) nuosavybėn aspektus bei realios turtinės naudos Bendrovės sąskaita gavimą.

222.2.

23Teigiama, kad civilinio proceso tvarka civiliniam ieškovui iš UAB „R“ (duomenys pakeisti) yra priteista 23 235,86 Eur dydžio skola už suteiktas paslaugas, 6 proc. dydžio palūkanos nuo 2009 m. vasario 5 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei 841,06 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pažymima, kad UAB „R“ (duomenys pakeisti), kuri iki likvidavimo pabaigos valdė restoraną „G“ (duomenys pakeisti), šiuo metu yra bankrutavusi (2014 m. gegužės 2 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro), tačiau restoranas „G“ (duomenys pakeisti) nuo bankroto bylos iškėlimo toliau nepertraukiamai vykdė restorano veiklą tose pačiose patalpose, priklausančiose D. V. ir su ja susijusiems asmenims, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad restorane „G“ (duomenys pakeisti) dirbo tie patys darbuotojai, o D. V., kuri buvo UAB „R“ (duomenys pakeisti) generalinė direktorė, vėliau faktiškai vadovavo restoranui. Iki bankroto UAB „R“ (duomenys pakeisti) pagal panaudos sutartis, nuomos sutartis valdė ir atlikdama akivaizdžius nekilnojamojo turto pagerinimus rekonstravo ( - ) pastate esančias patalpas, kurios nuosavybės teise įvairiais laikotarpiais priklausė tiek D. V., tiek su ja susijusiems asmenims, tiek tam tikrais laikotarpiais dalis patalpų buvo perleista Bendrovei, o vėliau atlikus pagerinimus, pakeitus paskirtį į viešo maitinimo, įrengus restoraną, vėl buvo grąžintos D. V. ir/ar su ja susijusiems asmenims. Net tikint D. V. pateikta versija dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos, jog 144 954 Eur (500 457 Lt) nebuvo pasisavinti, o panaudoti investicijoms į patalpas, tik dėl buhalterinės klaidos netinkamai apskaityti, atkreipiamas dėmesys į tai, kad tokiu būdu Bendrovės sąskaita kelių butų rekonstrukcijų atlikimas akivaizdžiai lėmė Bendrovės turto sumažėjimą, todėl keliamas klausimas, ar investicijų darymas į su Bendrove susijusiam asmeniui priklausantį turtą (per teisinių priemonių susigrąžinti turėtas didelės vertės investicijas nenumatymą) nėra juridinio asmens turto pasisavinimo forma. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis BPK 109 straipsnio nuostatomis, civilinis ieškovas nagrinėjamoje byloje turi teisę į dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) atsakingų asmenų neteisėtų veiksmų patirtos turtinės žalos atlyginimą.

242.3.

25Pažymima, kad pagal teismų praktiką, juridinio asmens turtas to juridinio asmens akcijų turėtojams ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas. Turto pasisavinimo ir iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį turtą (turtinę teisę) paverčia savo turtu ar turtine teise arba juos perleidžia, tačiau turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui už šį turtą (turtinę teisę) nėra atlyginama arba atlyginama aiškiai neteisingai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-677/2016). Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą, neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims) tokios lėšos buvo naudojamos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-150-628/2018).

262.4.

27Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, D. V. laikotarpiu 1995 m. kovo 20 d. iki 2012 m. kovo 21 d. buvo UAB „R“ (duomenys pakeisti) direktorė ir akcininkė, taip pat Bendrovės akcininkais įvairiais etapais buvo ir su D. V. susiję asmenys. Išteisintoji turėjo konkrečius įgalinimus skirstyti Bendrovės lėšas ir savo nuožiūra spręsti, ar egzistuoja ekonominė logika investuoti Bendrovės lėšas į turtą, kuris nuosavybės teise priklauso ar yra numatytas perleisti akcininkams be galimybės susigrąžinti investicijas ar jų dalį. Byloje nustatyta, kad UAB „R“ (duomenys pakeisti) buvo priimti sprendimai investuoti didelės vertės Bendrovės turtą, t. y. pinigines lėšas į 1997-2008 metais vykusias rekonstrukcijas ir remonto darbus adresu ( - ). Pagal eksperto K. A. pateiktą bendrovės veiklos vertinimo aktą iš viso patalpų rekonstrukcijos darbams buvo skirta ne mažesnė kaip 500 475 Lt suma. Nustatyta ir tai, kad 1997 m. rugpjūčio 15 d. Butai Nr. ( - ) įnešti į Bendrovės įstatinį kapitalą už 108 285 Lt sumą, tada užsakyta rekonstrukcija už 352 460 Lt, keičiant butų paskirtį į viešo maitinimo, įrengiant restoraną, rekonstruojant ir pastato fasadą, 1998 m. vasario 12 d. sudaryta panaudos sutartis dėl buto Nr. ( - ) tarp D. V. ir Bendrovės, 1998 m. lapkričio 19 d. surašytas Statybos pridavimo aktas. 2001 m. lapkričio 15 d. vėl buvo sudaryta panaudos sutartis dėl buto Nr. ( - ) tarp D. V. ir Bendrovės 1 metams. Tačiau 2002 m. vasario 26 d. akcininkų susirinkimo sprendimu butas Nr. ( - ) (jau įrengtas restoranas) sugrąžintas D. V. už 108 285 Lt sumą, t. y. neatsižvelgus į padidėjusią turto vertę. 2004 m. sausio 23 d. butas Nr. ( - ) buvo sujungtas su butu Nr. ( - ), taip išplečiant restorano plotą nuo 87,42 m2 iki 149,79 m2. 2004 m. vasario 26 d. vėlgi sudaryta neatlygintinė panaudos sutartis dėl patalpos Nr. ( - ) (restorano) tarp D. V. ir Bendrovės 1 metams. 2010 m. rugsėjo 13 d. pagal dovanojimo sutartį nuosavybės teisės perėjo D. V. sūnui. 2011 m. vasario 12 d. buvo sudaryta neatlygintinė panaudos sutartis dėl patalpos Nr. ( - ) (restorano) tarp D. V. sūnaus ir Bendrovės iki 2011 m. gruodžio 31 d.

282.5.

29Apelianto teigimu, nurodytos aplinkybės dėl sandorių nekilnojamuoju turtu akivaizdžiai patvirtina nusikalstamos veikos Bendrovės turto pasisavinimą. Šiuo atveju turtas buvo gerinamas nepriklausomai nuo nuosavybės formos, t. y. ar būtų priklausęs Bendrovei, ar D. V. ir/ar su ja susijusiems asmenims, neužsitikrinant Bendrovei galimybės atgauti investicijas nuomos/panaudos santykių pasibaigimo atveju. Anot apelianto, sąžiningo verslo praktikoje įprasta, kad asmuo, darantis investicijas į kitam asmeniui priklausantį turtą, užsitikrina, kad jam būtų kompensuota svetimo turto pagerinimo vertė, bet nagrinėjamu atveju Bendrovė nei teisiniais, nei kitais įmanomais būdais neužsitikrino investicijų iš nekilnojamojo turto grąžos. Todėl Bendrovė, susidūrusi su finansiniais sunkumais, iš pagerintų patalpų rekonstravimo projekto neatgavo ir negalėjo atgauti jokios atliktų investicijų dalies. Taigi, šiuo atveju nusikalstami D. V. veiksmai pasireiškė tuo, jog būdama UAB „R“ (duomenys pakeisti) direktore bei turėdama įgaliojimus jai patikėto Bendrovės turto atžvilgiu, ji priėmė Bendrovei tęstinius finansiškai nenaudingus sprendimus investuoti 500 475 Lt sumą į nekilnojamojo turto pagerinimus ir sąmoningai nesiėmė jokių veiksmų užtikrinti Bendrovės interesų apsaugą dėl turtinių investicijų grąžos panaudos/nuomos sutarčių pasibaigimo atveju. Tokiu būdu UAB „R“ (duomenys pakeisti) akcininkai gavo realios naudos iš sandorių, kuriais jiems priklausančio turto vertė buvo didinama iš Bendrovės sąskaitos. Apelianto nuomone, šiame kontekste D. V. veiksmai atitinka BK 183 straipsnio 2 dalyje numatyto turto pasisavinimo sudėtį.

302.6.

31Taip pat nurodoma, jog D. V. veiksmai atitinka ir jai inkriminuotos BK 209 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį. Blogas įmonės valdymas – tai neefektyvus, nerentabilus, nuostolingas ūkininkavimas. Blogo įmonės valdymo pagrindą sudaro įmonės interesų nepaisymas, atsakingų asmenų asmeninių interesų iškėlimas aukščiau įmonės interesų. Tai gali būti per didelis išlaidumas, kai, kaltininkui valdant įmonę, išlaidos viršija pajamas, rizikingų finansinių operacijų atlikimas ar sąmoningas įmonės veiklos neplėtojimas, piktybinis sutarčių nevykdymas, dėl kurio prarandamos prekių ar paslaugų rinkos. Teismų praktikoje bankrotas pripažįstamas tyčiniu, jei nustatomas bent vienas iš Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų požymių, dėl kurio kilo įmonės bankrotas. Vienas iš tokių požymių nustatomas, kai buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-690/2017). Byloje nustatyta, kad D. V., kaip Bendrovės vadovė saistoma pareigos siekti Bendrovei naudos, turėjusi pareigą saugoti įmonės turtą, valdyti jį tinkamai bei veikti geriausiais būtent bendrovės interesais (konkrečiu atveju užtikrinti atliktų investicijų susigrąžinimo mechanizmą), veikė priešingai ir tikslingai siekė, jog nekilnojamojo turto pagerinimai Bendrovės piniginėmis lėšomis atsidurtų D. V. ir/ar su ja susijusių asmenų dispozicijoje. Tokiais veiksmais buvo padaryta žala Bendrovei, privedant ją prie bankroto, o kartu žala buvo padaryta ir Bendrovės kreditoriams, nes Bendrovės piniginių lėšų investavimas į nekilnojamojo turto pagerinimą, vėliau neturint galimybės susigrąžinti net dalies investicijų, panaikino bet kokią galimybę atgauti įsiskolinimus bankroto proceso metu.

323.

33Išteisintoji D. V. ir jos gynėjas advokatas Alvydas Packevičius atsiliepime prašo Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nuosprendį palikti nepakeistą ir civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) apeliacinį skundą atmesti. Be to, prašoma į apeliacinės instancijos teismo posėdį kviesti ir apklausti ekspertą K. A..

343.1.

35Teigiama, kad skundžiamas nuosprendis yra logiškas ir itin išsamiai motyvuotas, priimant nuosprendį atliktas itin išsamus įrodymų tyrimas ir vertinimas. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir įvertino visus, t. y. tiek D. V. teisinančius, tiek kaltinančius įrodymus, nepažeidžiant BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, nė vienam įrodymų šaltiniui nesuteikiant išskirtinės reikšmės. Netgi apeliaciniame skunde neginčijama pirmosios instancijos teismo išvada, jog buvo daromos investicijos į nekilnojamuosius daiktus, kuriuose įmonė vykdė veiklą, ir šios investicijos buvo nurašytos 2011 metais. Tačiau civilinis ieškovas apeliaciniame skunde pateikė visiškai naują versiją, jog investicijų atlikimas į D. V. ir su ja susijusiems asmenims priklausantį turtą turėjo būti pripažintas įmonės turto pasisavinimo forma.

363.2.

37Atsiliepime atkreipiamas dėmesys į tai, kad iš civilinio ieškovo procesinio elgesio galima spręsti, jog apeliantas baudžiamosios teisės priemonėmis siekia rasti būdų apginti savo deklaruojamus interesus, kurių atžvilgiu iš esmės elgėsi itin pasyviai ir negynė teisės aktų nustatytomis priemonėmis. Civilinio ieškovo pagrindinis tikslas yra civilinio ieškinio pagrindu baudžiamojoje byloje prisiteisti iš D. V. žalą, susijusią su tuo, jog UAB „R“ (duomenys pakeisti) neatsiskaitė su civiliniu ieškovo pagal užuolaidų pirkimo-pardavimo sandorį. Tačiau civilinio proceso metu civilinis ieškovas elgėsi itin pasyviai, nereiškė pretenzijų ir/ar ieškinio civilinio proceso tvarka dėl žalos atlyginimo UAB „R“ (duomenys pakeisti) dalyviams ir/ar vadovams, nesiekė, jog būtų inicijuotas procesas dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto pripažinimo tyčiniu, nesiekė, jog būtų pradėti kokie nors procesai dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) sudarytų sandorių ginčijimo, nors civilinio ieškovo atstovas dalyvavo UAB „R“ (duomenys pakeisti) kreditorių susirinkimuose, bet neskundė šių susirinkimų nutarimų, neprieštaravo įmonės pabaigai.

383.3.

39Be to, civilinio ieškovo teisė paduoti apeliacinį skundą baudžiamajame procese yra ribota, nes civilinis ieškovas apeliacinį skundą gali paduoti tik dėl nuosprendžio dalies, kuri yra susijusi su civiliniu ieškiniu. Kadangi civilinis ieškovas apeliaciniame skunde nurodė visiškai naują poziciją dėl D. V. veiksmų teisinio vertinimo, dėl to civilinio ieškovo paduotas apeliacinis skundas yra nesusijęs su civiliniu ieškiniu ir tuo pagrindu civilinis ieškovas negalėjo paduoti apeliacinio skundo.

403.4.

41Nurodoma ir tai, kad civilinio ieškovo apeliaciniame skunde išdėstyta pozicija, jog D. V. ir su ja susiję asmenys gavo turtinę naudą tuo aspektu, kad įmonės piniginėmis lėšomis buvo pagerinti D. V. ir su ja susijusių asmenų nekilnojamieji daiktai, peržengia bylos nagrinėjimo ribas ir išeina už bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme (atitinkamai ir kaltinamojo akto) ribų. D. V. nebuvo kaltinama tuo, jog įmonės turto pasisavinimas įvyko per D. V. ir su ja susijusių asmenų turto pagerinimą įmonės investicijų sąskaita. Kaltinimai D. V. buvo pateikti tik dėl 105 107 Eur dydžio piniginių lėšų pasisavinimo, nepateikus duomenų, pagrindžiančių šios sumos nurašymą 2011 metais. Toks visiškai priešingas nei nurodytas kaltinime D. V. veikos vertinimas pažeidžia D. V. teisę į gynybą. Be to, apeliantas abstrakčiai nurodė, kad D. V. ir su ja susiję asmenys gavo turtinę naudą, nedetalizuojant, nei kokia tokios naudos suma, nei kaip ji apskaičiuojama ir nustatoma.

423.5.

43Anot išteisintosios ir jos gynėjo, byloje nustatyta, kad UAB „R“ (duomenys pakeisti) savo ūkinę komercinę veiklą, susijusią su viešo maitinimo veikla, vykdė ir investicijas į pritaikymą savo veiklai iš tikrųjų atliko, visos veiklos vykdymo vietos, į kurių būklės pagerinimą ir pritaikymą ūkinei komercinei veiklai buvo investuota, buvo perduotos naudotis ir jomis išimtinai naudojosi tik įmonė, nei D. V., nei kiti su ja susiję asmenys UAB „R“ (duomenys pakeisti) gyvavimo laikotarpiu veiklos vykdymo vietose jokios veiklos nevykdė. Teisės aktai nedraudė ir nedraudžia nuomininkui atlikti investicijas į patalpas, kuriose bus vykdoma veikla, tokia praktika yra įprasta viešojo maitinimo srityje. Tos veiklos vykdymo vietos, kurios priklausė su įmone susijusiems asmenims, įmonės buvo naudojamos neatlygintinai panaudos sutarčių pagrindu ir tik trumpais periodais buvo sudarytos patalpų nuomos sutartys, dėl kuriose nustatyto nuomos mokesčio dydžio pretenzijų nei vienas subjektas niekada nereiškė. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, jog veiklos vykdymo vietose nuo 1995 iki 2010 metų buvo vykdyti ir užbaigti realūs statybos (rekonstrukcijos) darbai, su darbus vykdžiusiais rangovais buvo atsiskaityta.

443.6.

45Pažymima, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog D. V. ir su ja susiję asmenys, kuriems nuosavybės teise priklausė įmonėms veiklos vykdymo vietos, dėl investicijų nepagrįstai gavo turtinės naudos, kuri pasireiškė turto būklės pagerinimu. Įmonei galimybes investuoti į veiklos vykdymo vietų rekonstrukciją sudarė D. V., jos sutuoktinio ir dukros suteiktos atitinkamai 525 316,39 Lt, 503 274,55 Lt ir 391 100 Lt dydžio paskolos, kurios dėl įmonės bankroto didžiąja dalimi taip ir liko negrąžintos. Todėl apelianto teiginiai apie D. V. ir su ja susijusių asmenų gautą turtinę naudą yra nepagrįsti.

463.7.

47Taip pat nepagrįsti apelianto teiginiai dėl įmonės investicijų saugumo neužsitikrinimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, įmonė savo veiklos vykdymo vietose veikė be jokių patalpų savininkų sudarytų kliūčių ir turėjo visas galimybes amortizuoti investicijas atliktas į veiklos vykdymo vietas.

483.8.

49Kaip nurodoma atsiliepime, bylai reikšmingos aplinkybės yra nustatytos eksperto K. A. parengtame Ekspertizės akte Nr. ET13, kurio išvadų neginčija ir apeliantas. Ekspertizės akto tyrimo laikotarpis apėmė 1995-2012 metus, kas yra ypač svarbu, įvertinant, jog didžiausios investicijos į nekilnojamuosius daiktus atlikos 1998 ir 2003 metais. Tuo tarpu byloje esančios specialisto išvados tyrimo laikotarpis apėmė 2007-2012 metus. Ekspertizės akte itin detaliai pamečiui išanalizuotos ūkinės operacijos ir įvykiai, susiję su veiklos vykdymo vietomis ir investicijomis į jas. Atlikus ekspertizę nustatyta, kad UAB „R“ (duomenys pakeisti) per 1995-2008 metų laikotarpį atliko ne mažesnės nei 500 457 Lt vertės veiklos vykdymo vietų statybos (rekonstrukcijos) darbus, kurie dėl padarytų sisteminių buhalterinės apskaitos tvarkymo klaidų nebuvo tinkamai pamečiui nurašomi (nudėvimi) į sąnaudas. Dėl to siekiant ištaisyti praeito ilgalaikio laikotarpio sistemines buhalterinės apskaitos tvarkymo klaidas, 2011 metais reikėjo atlikti 500 457 Lt nurašymą. Toks nurašymas niekaip nėra susijęs su UAB „R“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimu, o tokių piniginių lėšų, kurios galėtų būti pasisavintos, net ir nebuvo.

503.9.

51Teigiama, kad byloje nėra pagrindo konstatuoti ne tik objektyviųjų ir subjektyviųjų turto pasisavinimo, numatyto BK 183 straipsnyje, požymių, bet ir BK 209 straipsnyje numatyto nusikalstamo bankroto sudėties požymių. D. V. kaltinimas pagal BK 209 straipsnį yra susijęs su kaltinimu pagal BK 183 straipsnį, kuris, kaip nurodyta anksčiau, nepasitvirtino. Papildomai atkreipiamas dėmesys į tai, kad UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto proceso metu nei Kauno apygardos teismui, nei bankroto administratoriui, nei kreditoriams nekilo abejonių dėl įmonės bankroto priežasčių ir nei vienas iš šių subjektų neinicijavo įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintais pagrindais. Apeliantas UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto proceso metu elgėsi pasyviai ir tokių reikalavimų taip pat nereiškė. Pirmosios instancijos teismas itin išsamiai ir detaliai išanalizavo su BK 209 straipsniu susijusias atskiras aplinkybes ir jų visumą bei padarė pagrįstą išvadą, jog D. V. negali būti pripažinta padariusi jai inkriminuotą nusikalstamą veiką. Šiuo atveju UAB „R“ (duomenys pakeisti) nemokumą ir bankrotą lėmė visai kitos priežastys nei nurodyta kaltinime ar civilinio ieškovo apeliaciniame skunde. D. V. neatliko veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip sąmoningai blogas įmonės valdymas, tuo labiau kad D. V. nesiekė įmonės bankroto, priešingai norėjo sudaryti sąlygas įmonės veiklos vykdymui savo sąskaita suteikdama paskolas investicijoms į veiklos vykdymo vietas.

523.10.

53Be to, teismų praktikoje nusikalstamo bankroto senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-504/2009, 2K-302-489/2017). Pagal BK 11 straipsnio 3 dalį nusikalstamas bankrotas priskiriamas nesunkiems nusikaltimams, už kuriuos apkaltinamajam nuosprendžiui priimti yra numatytas aštuonerių metų senaties terminas (BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis). UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto byla iškelta 2012 m. kovo 1 d., todėl senaties terminas apkaltinamajam nuosprendžiui pagal BK 209 straipsnį priimti suėjo 2020 m. kovo 1 d. Atsižvelgiant į tai, D. V. atžvilgiu baudžiamoji atsakomybė BK 209 straipsnio pagrindu negali būti taikoma ir baudžiamoji byla dėl nusikalstamo bankroto negali būti toliau nagrinėjama (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

544.

55Apeliacinės instancijos teismo posėdyje civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovas A. B. ir advokatas S. Aviža prašė apeliacinį skundą tenkinti, išteisintoji D. V., gynėjas advokatas A. Packevičius ir valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras prašė civilinio ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

56III.

57Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

585.

59Apeliacinis skundas atmetamas.

606.

61Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo apeliaciniame skunde nesutinkama su pirmosios instancijos teismo sprendimu išteisinti D. V. dėl jai pareikšto kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 209 straipsnį. Apeliacinis skundas motyvuojamas pirmosios instancijos teismo netinkamu įrodymų vertinimu, nurodoma, kad apygardos teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių, ko pasėkoje, pritardamas išteisintosios parodymams, nepagrįstai pripažino, jog D. V. veikoje nėra jai inkriminuotų nusikalstamų veikų sudėties požymių.

627.

63Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos teisme ištirtus įrodymus, neturi objektyvaus pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu ir įrodymų vertinimo pasėkoje padarytomis išvadomis.

647.1.

65Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo bylos aplinkybes dėl D. V. inkriminuotų nusikalstamų veikų, įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra vidinis įsitikinimas, kuris turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Įrodymų vertinimo rezultatas – išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo išvadoms pagrįsti. Įrodymų vertinimas neatsiejamai susijęs su baudžiamosios teisės nuostata, jog asmuo, gali būti pripažintas kaltu, jeigu visi kaltinimo elementai yra pagrįsti įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes. To paties reikalauja ir nekaltumo prezumpcijos principas, reiškiantis, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama. Nesurinkus byloje neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių kaltinime nurodytų veikų padarymą, būtina vadovautis bendruoju baudžiamosios teisės principu in dubio pro reo (visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltininko naudai), kas taip pat reiškia, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis.

667.2.

67Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais, jų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo prerogatyva. Proceso dalyviai teismui gali teikti tik savo nuomonę, pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais, dėl darytinų išvadų vertinant įrodymus, tačiau jiems nepriimtinos teismų išvados dėl įrodymų vertinimo, bylos faktinių aplinkybių nustatymo ar veikos kvalifikavimo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui ar patvirtinančios bylą nagrinėjusio teismo šališkumą.

687.3.

69Skundžiamo nuosprendžio turinys iš esmės atitinka jam baudžiamojo proceso įstatymo keliamus reikalavimus, nuosprendyje ne tik išsamiai aprašytas byloje ištirtų įrodymų turinys, bet taip pat nurodyti išsamūs argumentai, kuriais baudžiamosios bylos duomenimis grindžiamos teismo išvados dėl D. V. pareikšto kaltinimo nepagrįstumo.

707.4.

71Taip pat byloje nenustatyta esminių BPK pažeidimų gaunant duomenis, kurie teismo buvo pripažinti įrodymais, juos vertinant bei nagrinėjant baudžiamąją bylą.

728.

73D. V. tiek pagal BK 183 straipsnio 2 dalį inkriminuotas turto pasisavinimas, tiek pagal BK 209 straipsnį inkriminuotas nusikalstamas bankrotas iš esmės yra grindžiami tuo pačiu nusikalstamu veiksmu, o būtent tuo, kad D. V., būdama UAB „R“ (duomenys pakeisti) direktore, būdama materialiai atsakinga už jos žinioje buvusį įmonės turtą bei turtines teises, už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą bei teisingą įmonės turto valdymą, į 2011 m. gegužės mėnesio veiklos sąnaudas žinomai neteisingai nurodė duomenis, apie tai, kad 2008 m. gruodžio 31 dienai apskaityta ir apmokėta 144 942 Eur (500 457 Lt) už nebaigtą statybą, nors realiai statybos (remonto / rekonstrukcijos) darbų už tokią sumą atlikta nebuvo, nepateikė 105 107 Eur (362 916 Lt) sumos panaudojimą statybos (remonto / rekonstrukcijos) darbams pagrindžiančių dokumentų, ko pasėkoje 2011 m. gegužės mėnesį į įmonės veiklos sąnaudas nepagrįstai buvo nurašytos D. V. žinioje buvusios piniginės lėšos – 105 107 Eur (362 916 Lt), taip D. V. pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės UAB „R“ (duomenys pakeisti) turtą – 105 107 Eur (362 916 Lt), be to, dėl tokio sąmoningai blogo valdymo UAB „R“ (duomenys pakeisti) neteko savo turto, kuris galėjo būti pateiktas skoloms grąžinti, kas sąlygojo įmonės nemokumą ir bankrotą.

749.

75Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų ar sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kurio atžvilgiu kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus. Kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo užimamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo. Pasisavindamas svetimą turtą, kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai, neatlygintinai paverčia savo turtu. Turto pasisavinimas padaromas veikiant tik tiesiogine tyčia. BK 209 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sąmoningai blogą įmonės valdymą, kuris nulėmė jos bankrotą, kai dėl to padaryta didelės turtinės žalos kreditoriams. Taikant šį straipsnį, turi būti nustatyti objektyvieji veikos (sąmoningas blogas įmonės valdymas), jos padarinių (bankrotas, didelė žala kreditoriams) ir priežastinio ryšio tarp veikos ir padarinių požymiai. Blogo įmonės valdymo pagrindą sudaro įmonės interesų nepaisymas, atsakingų asmenų nuosavų interesų iškėlimas aukščiau įmonės interesų. Baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą bankrotą siejama su tokios veikos mastu, jos padarymo būdu, padariniais, veikos tikslais ir motyvais. Priežastingumas šiame nusikaltime reiškia, kad bankrotą ir atitinkamą žalą kreditoriams nulėmė būtent blogas įmonės valdymas, o ne objektyvios aplinkybės. Įrodinėjant kaltės klausimą, turi būti nustatyta, kad asmuo, turintis įgalinimų valdyti įmonę, veikė tyčia, t. y. suprato, kad blogai valdo įmonę, numatė bankroto ir žalos kreditoriams atsiradimo galimybę ir šių padarinių norėjo (tiesioginė tyčia) arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems kilti (netiesioginė tyčia) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-358/2014, 2K-261-648/2017 ir kt.).

7610.

77Išteisintoji D. V. savo kaltės dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimo ir nusikalstamo bankroto nepripažino, tvirtino, jog jokių įmonės piniginių lėšų nepasisavino, o kartu ir sąmoningai neprivedė įmonės prie bankroto. Apklausiama pirmosios instancijos teisme D. V. parodė, kad UAB „R“ (duomenys pakeisti) buvo įkurta 1992 metais, akcininkais buvo D. V., jos vyras S. V. ir dukra J. V., tai buvo šeimos verslas, reali veikla buvo pradėta vykdyti nuo 1995 metų, įkūrus pirmą restoraną adresu ( - ), nuosavybės teise priklausančiuose butuose, kurių paskirtį pakeitė, atliko remonto darbus ir pritaikė viešojo maitinimo veiklai, ir kuriuo įmonė naudojosi pagal panaudos sutartį. Be to, akcininkams dar priklausė butai adresu ( - ), akcininkų susirinkime buvo nuspręsta šiais butais didinti įmonės kapitalą, tada planuojant plėsti veiklą vėl reikėjo atlikti butų rekonstrukcijos darbus, patalpas pritaikyti viešojo maitinimo įstaigai, tam buvo gauti visi leidimai, rasti rangovai, taip 1998 metais buvo atidarytas antrasis restoranas. Vėliau, 2000 metais laimėjus konkursą dėl ( - ) teatro patalpų nuomos, buvo atidarytos ( - ) teatro barai ir kavinės, į kurių atnaujinimą ir įrengimą taip pat reikėjo investuoti. 2003 metais nutarta praplėsti ( - ) gatvėje esančius restoranus, buvo nupirktas dar vienas butas, jis sujungtas su restorano „Č“ (duomenys pakeisti) patalpomis, o 2007 metais buvo atidarytas restoranas adresu ( - ). Taigi, iš viso 2007 metais UAB „R“ (duomenys pakeisti) turėjo 6 restoranus, visos patalpos buvo pritaikytos viešojo maitinimo veiklai vykdyti, turėjo atitikti sanitarinius, higieninius reikalavimus, kiekvieną kartą buvo gaunami statybos leidimai, pripažinimo tinkamu naudoti aktai. D. V. teigimu, pagrindiniai patalpų rekonstrukcijos / remonto darbai vyko nuo 1998 iki 2003 metų, visos išlaidos rekonstrukcijai, remonto darbams buhalterinės atskaitomybės dokumentuose buvo fiksuojamos jau nuo 1998 metų. Kaip paaiškino išteisintoji, visos rekonstrukcijai ir remonto darbams išleistos sumos buhalterinėje apskaitoje buvo kaupiamos, bet 2011 metais UAB „R“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą pradėjusi tarkyti E. K. nurodė, kad nesant statybų reikia nurašyti balanse susikaupusią remontų, rekonstrukcijos vertę, kas ir buvo padaryta 2011 metų gegužę. Dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto D. V. nurodė, kad prasidėjus krizei, 2008 metais nebuvo pratęsta nuoma dėl ( - ) teatro patalpų, mažėjant apyvartoms 2010 metais buvo uždaryti restoranas „Č“ (duomenys pakeisti) ir smuklė, liko tik restoranas „G“ (duomenys pakeisti), nors įmonė veiklą vykdė net 6 vietose, bet įmonės finansinė būklė buvo nestabili, nebuvo uždirbama tiek, kiek buvo planuota, pelningi buvo tik 1999 ir 2003 metai, visgi tikintis geresnių rezultatų nuolatos buvo skolinamasi. Taigi, įmonė išsilaikė praktiškai vien iš suteikiamų paskolų, be piniginių įnašų įmonei trūkdavo pinigų apyvartinėms lėšoms, veiklos plėtrai, patalpų remontui.

7811.

79D. V. parodymus dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) veiklos pradžios, naujų restoranų atidarymo aplinkybių patvirtino liudytojais apklausti UAB „R“ (duomenys pakeisti) akcininkai išteisintosios sutuoktinis S. V. ir duktė J. N.. Taip pat išteisintosios parodymus patvirtino UAB „R“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą nuo 2011 iki 2012 metų tvarkiusi E. K.. Ši liudytoja parodė, kad pradėjusi tvarkyti UAB „R“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus gavo iš D. V., su jais susipažinus, buvo pastebėtos klaidos, kurias reikėjo taisyti. E. K. nurodė, kad buvo pastebėta, jog ilgalaikio turto kortelėse buvo tokio turto, kurio seniai nebebuvo arba turto nusidėvėjimo laikotarpis buvo jau seniai pasibaigęs, bet turtas nebuvo nurašytas, taip pat 2011 m. gegužės mėnesį buvo nurašyta 500 474 Lt suma, kuri buvo kaupiama kaip nebaigta statyba, nors jokių statybos darbų 2011 metais nebuvo, o patalpomis įmonė naudojosi pagal nuomos / panaudos sutartis.

8012.

81Pagrindinis įrodymas, kuriuo buvo grindžiami D. V. pareikšti kaltinimai dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimo ir nusikalstamo bankroto, yra 2012 m. lapkričio 30 d. specialisto išvada Nr. 5-2/220 dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų (2 t., b. l. 13-33). Tyrimo metu vertinant UAB „R“ (duomenys pakeisti) finansinę būklę konstatuota, kad 2011 metais įmonės veiklos nuostolį didžiąja dalimi lėmė nepagrįsti nurašymai į veiklos sąnaudas: 500 457,37 Lt pastatų ir statinių, 2 306,64 Lt nebaigtos statybos, 157 934,60 Lt kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių. Iš UAB „R“ (duomenys pakeisti) finansinės atskaitomybės paaiškinamųjų raštų nustatyta, kad įmonė 2007 m. sausio 1 d. turėjo 478 767 Lt nebaigtos statybos, 2008 m. sausio 1 d. turėjo 499 710 Lt nebaigtos statybos, 2009 m. sausio 1 d. turėjo 991 Lt nebaigtos statybos, o 500 457 Lt suma iš nebaigtos statybos iškelta į balansinę sąskaitą „Pastatai ir statiniai“, 2010 m. sausio 1 d. turėjo 0 Lt nebaigtos statybos ir 468 760 Lt (500 457 Lt atskaičius 31 697 Lt nusidėvėjimą) pastatų ir statinių. Specialisto išvadoje nurodyta, kad nurašymo priežasčių tyrimo metu nebuvo galima nustatyti dėl nepateiktų dokumentų. Pirmosios instancijos teisme apklausta specialistė A. K. paaiškino, jog vien iš balansinės eilutės, kurios vertė 500 457,37 Lt, negalima pasakyti, kokie pastatai ir statiniai buvo apskaityti, tyrimo metu nebuvo pateikta dokumentų, patvirtinančių balanse įrašytą nebaigtų statybų vertę ar ilgalaikio turto remontą, kurių nesant negalima atsakyti, ar iš tikrųjų buvo atlikti darbai, kurių vertė buvo įrašyta į sąnaudas. Atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis apie V. L. firmos „K“ (duomenys pakeisti) atliktus darbus už bendrą 137 541 Lt sumą UAB „R“ (duomenys pakeisti) objektuose, D. V. buvo inkriminuotas likusios į sąnaudas nurašytos 362 916 Lt sumos pasisavinimas.

8213.

83Tačiau įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog minėta specialisto išvada nėra išsami ir ja negalima besąlygiškai vadovautis sprendžiant dėl D. V. inkriminuoto UAB „R“ (duomenys pakeisti) piniginių lėšų pasisavinimo aplinkybių. Kaip matyti iš specialisto išvados, specialisto tyrimas apsiribojo tik 2007-2012 metų laikotarpiu, jau tyrimo laikotarpio pradžioje buhalterijoje buvo fiksuota 478 767 Lt vertės nebaigtos statybos. Ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme specialistė A. K. negalėjo paaiškinti, kokiu pagrindu jau tiriamojo laikotarpio pradžioje UAB „R“ (duomenys pakeisti) apskaitoje buvo apskaityta nebaigta statyba. Ikiteisminio tyrimo metu net nebuvo bandoma surinkti duomenų, galinčių patvirtinti arba paneigti D. V., o kartu ir kitų liudytojų parodymus apie UAB „R“ (duomenys pakeisti) veiklos vykdymo vietose atliktus rekonstrukcijos ir remonto darbus. Apklausiama teisme specialistė pripažino specialisto tyrimo neišsamumą teigdama, jog tik turint ankstesnio laikotarpio dokumentus būtų galima nustatyti, kas sudarė 2007 m. sausio 1 d. balanse nurodytą ilgalaikio turto vertę.

8414.

85Atsižvelgiant į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nepavyko pašalinti trūkumų aptariamoje specialisto išvadoje, D. V. iniciatyva buvo atliktas UAB „R“ (duomenys pakeisti) finansinės būklės vertinimas 1995-2012 metų laikotarpiui ir surašytas 2019 m. gegužės 16 d. ekspertizės aktas Nr. ET13. Pažymėtina, kad baudžiamojo proceso įstatymas nedraudžia proceso dalyviams į bylą pateikti privataus asmens, turinčio specialių žinių, surašytą dokumentą (nagrinėjamu atveju įvardintą ekspertizės aktu), kuris būtų ištirtas ir įvertintas laikantis BPK reikalavimų. Ekspertizės akte itin išsamiai įvertintos UAB „R“ (duomenys pakeisti) ūkinės operacijos, susijusios su nekilnojamuoju turtu bei rekonstravimo, remonto darbais (ekspertizės akto 31-45 lapai). Nekartojant visų ekspertizės akto tiriamojoje dalyje itin plačiai aprašytų aplinkybių, atkreiptinas dėmesys į bylai esminę reikšmę turinčius faktus:

86- UAB „R“ (duomenys pakeisti) realią ūkinę komercinę veiklą pradėjo vykdyti 1995 metais, kai S. V. pagal panaudos sutartį leido naudotis jam priklausančiais butais, esančiais ( - );

87- iš 1997 m. rugpjūčio 15 d. UAB „R“ (duomenys pakeisti) akcininkų susirinkimo protokolo matyti, kad buvo pasiūlyta šalia veikiančio restorano „Č“ (duomenys pakeisti) atidaryti kavinę atlikus D. V. priklausančių butų, esančių ( - ), rekonstrukciją, be to, pasiūlyta šiuos butus įnešti į UAB „R“ (duomenys pakeisti) balansą už 108 285 Lt, taip pat tyrimui pateikta objektinė sąmata dėl restorano „Č“ (duomenys pakeisti) rekonstrukcijos, kurios užsakovas UAB „R“ (duomenys pakeisti), rangovas UAB „P“ (duomenys pakeisti), sąmatos suma 352,46 tūkst. Lt;

88- 1998 m. rugpjūčio 11 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba išdavė leidimą rekonstruoti butus, esančius ( - ), į viešo maitinimo įstaigą, 1998 m. lapkričio 19 d. parengtas priėmimo naudoti aktas, patvirtinantis atliktą rekonstrukciją į viešo maitinimo įstaigą, taip pat tyrimui įvairūs dokumentai: statybos rangos sutartys, sąmatos, atliktų darbų aktai;

89- pagal 2000 m. rugpjūčio 25 d. panaudos sutartį S. V. neatlygintinai leidžia naudotis butais, esančiais ( - ), taip pat tyrimui pateikta sutartis dėl kiliminės dangos paklojimo, surašytas įvykdytų darbų aktas;

90- 2001 m. rugpjūčio 14 d. išduotas leidimas tvarkyti kultūros vertybę, t. y. UAB „R“ (duomenys pakeisti) remontuoti ( - ), pirmame aukšte esančią kavinę, tyrimui pateiktas rekonstrukcijos projektas, remonto darbų sutartis;

91- 2002 m. vasario 25 d. akcininkų sprendimu nutarta butą, esantį ( - ), parduoti D. V., taip pat tyrimui pateiktos remonto darbų sutartys su V. L. firma „K“ (duomenys pakeisti), be to, pardavus turtą D. V., įmonės balanso eilutėje „Pastatai“ nenurodyta jokių skaičių, tačiau ataskaitose nėra duomenų, kad kartu su butų pardavimu būtų nurašyta ir sukaupta butų rekonstrukcijos darbų vertė;

92- 2003 m. birželio 5 d. išduotas statybos leidimas dėl D. V. priklausančio buto, esančio ( - ), rekonstrukcijos, pritaikant butą restoranui ir virtuvei, apjungiant laiptais su pirmame aukšte esančiu restoranu, 2003 m. gruodžio 15 d. išduotas leidimas D. V. su motina priklausančio buto, esančio ( - ), kapitaliniam remontui, pritaikant jį viešojo maitinimo įstaigai bei prijungiant prie kavinės patalpų, esančių ( - ), taip pat tyrimui pateiktos remonto darbų, rangos sutartys, sąmatos, sąskaitos išankstiniam apmokėjimui, atliktų darbų priėmimo aktai;

93- 2004 m. sausio 23 d. Buto, pritaikius viešojo maitinimo įstaigai ir prijungus prie kavinės patalpų ( - ) pripažinimo tinkamu naudoti aktas, tais pačiais metais įmonei pagal panaudos sutartis perleidžiama naudotis butais, esančiais ( - ), be to, įmonės balanso eilutėje „Kitas trumpalaikis turtas“ įrašyta 257 783 Lt suma, kurioje tikėtina atskleista rekonstrukcijos darbų, atliktų ankstesniais metais, vertė;

94- 2005 metų restorano „Č“ (duomenys pakeisti) remontui patvirtinti pateikta lokalinė sąmata, atliktų darbų aktas, be to, įmonės balanso eilutėje „Kitas trumpalaikis turtas“ įrašyta 431 034 Lt suma, kurioje tikėtina atskleista rekonstrukcijos darbų, atliktų ankstesniais metais, vertė;

95- 2006 metų įmonės balanso eilutėje „Nebaigta statyba“ įrašyta 478 767 Lt suma, aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikis materialus turtas“ neatskleista, kad sukaupta rekonstrukcijos darbų vertė būtų sistemingai nudėvima (nurašoma);

96- 2007 metų įmonės balanso eilutėje „Nebaigta statyba“ įrašyta 499 710 Lt suma, aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikis materialus turtas“ neatskleista, kad sukaupta rekonstrukcijos darbų vertė būtų sistemingai nurašoma kaip nudėvima;

97- 2008 metais 500 457 Lt iš eilutės „Nebaigta statyba“ perkelta į eilutę „Pastatai ir statiniai“;

98- 2009 metų įmonės balanso eilutėje „Pastatai ir statiniai“ atspindėta 468 760 Lt suma, tai pirmi metai, kai sukaupta rekonstrukcijos darbų vertė buvo nudėvima (nurašoma);

99- 2010 metų įmonės balanso eilutėje „Pastatai ir statiniai“ nurodyta 437 063 Lt suma, dėl to tikėtina, kad rekonstrukcijos darbų vertė buvo nudėvima (nurašoma);

100- iš balansinių sąskaitų apyvartos 2011 m. gegužės mėnesio žiniaraščio matyti, kad eilutėje „Pastatai ir statiniai – įsigijimo savikaina“ nurašoma 500 457,37 Lt ir nebaigtos vykdyti statybos sutartys 2 306,54 Lt.

10115.

102Apibendrinant ekspertizės metu nustatytas aplinkybes, konstatuota, jog didžiausios apimties UAB „R“ (duomenys pakeisti) nuosavybės teise priklausančių ar pagal panaudos sutartį neatlygintinai naudojamų patalpų rekonstravimo, remonto darbai buvo atlikti 1998 ir 2003 metais. 1995-2003 metais pagal panaudos arba nuomos sutartis naudojamo turto rekonstravimo darbų vertė turėjo būti atskleista straipsnyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos“, 1995-2003 metais nuosavo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė įskaitant ir rekonstravimo darbų vertė turėjo būti atskleista balanso ataskaitos straipsnyje „Pastatai“, 2004-2011 metais pagal panaudą arba nuomos sutartis naudojamo turto rekonstravimo darbų vertė turėjo būti atspindėta balanso straipsnyje „Kitas materialus turtas“. Nepaisant skirtingais laikotarpiais galiojusių skirtingų reikalavimų turto pertvarkymo (rekonstrukcijos) ir remonto darbų vertė, kai jų nekompensuoja nuomotojas ar panaudos davėjas, turėjo būti sistemingai kiekvienais metais nurašoma į sąnaudas, bet tai per visą tiriamąjį laikotarpį nebuvo daroma. Taigi, pats savaime nesančio turto nurašymas buvo būtinas, bet ne tik 2011 metais, o anksčiau, kadangi jis susijęs ne su 2011 metų sąnaudomis, o ankstesniais laikotarpiais.

10316.

104Teisme apklaustas ekspertas K. A. patvirtino savo surašyto ekspertizės akto išvadas ir nurodė, kad turto nurašymui į sąnaudas pagrindas buvo, bet tai buvo padaryta klaidingai, kadangi nurašytų darbų vertė buvo susijusi su praėjusiais laikotarpiais, nurašoma turėjo būti retrospektyviniu būdu, taip nebūtų iškreiptas 2011 metų įmonės veiklos rezultatas, tačiau visumoje įmonės finansinė būklė 2011 metų pabaigoje būtų buvusi ta pati.

10517.

106Teisėjų kolegija, įvertinusi ekspertizės aktą ir jo priedus, eksperto K. A. paaiškinimus, neturi pagrindo abejoti eksperto nustatytomis aplinkybėmis. Kaip matyti iš bylos medžiagos, K. A. atliktas ekspertinis tyrimas ne tik apėmė ilgesnį laikotarpį nei specialisto ikiteisminio tyrimo metu atliktas tyrimas, bet ekspertinio tyrimo metu kartu su baudžiamosios bylos medžiaga buvo įvertintas žymiai didesnis kiekis duomenų, kurie nebuvo įvertinti specialisto išvadoje, t. y. įmonės finansinėmis ataskaitomis nuo 1995 metų, valstybės ir savivaldybių institucijų išduotais dokumentais, rangos sutartimis, lokalinėmis sąmatomis, atliktų darbų aktais ir kt. Taigi, ikiteisminio tyrimo metu vertinant UAB „R“ (duomenys pakeisti) veiklai vykdyti naudotose patalpose atliktų darbų vertę buvo įvertinti tik V. L. firmos „K“ (duomenys pakeisti) atlikti darbai, nors iš ekspertizės akto matyti, jog be šios įmonės buvo atlikta dar daug kitų įvairaus pobūdžio darbų. Teisėjų kolegijai, nekyla abejonių dėl to, kad UAB „R“ (duomenys pakeisti) balanse ir ekspertizės akte nurodyti darbai buvo iš tikrųjų atlikti. Apie tai galima spręsti iš skirtingų dokumentų visumos: patalpų rekonstrukcijai atlikti buvo gauti leidimai, pateikti projektai, rangos sutartys, sąmatos, dalis atliktų darbų aktų, be to, surašyti pripažinimo tinkamu naudoti aktai, rekonstrukcijos rezultatai įregistruoti viešame registre. Taip pat šie duomenys atitinka ne tik išteisintosios D. V., bet ir kitų byloje apklaustų asmenų parodymus.

10718.

108Atmetami kaip nepagrįsti apelianto teiginiai, jog byloje nėra duomenų, kad už atliktus UAB „R“ (duomenys pakeisti) veiklai vykdyti naudotų patalpų rekonstrukcijos ir remonto darbus būtų sumokėta. Galima sutikti su apeliantu, jog byloje nėra pateikta tokių apmokėjimą už darbus patvirtinančių dokumentų kaip kasos išlaidų orderiai, kasos pajamų orderiai, pakvitavimai, bankiniai mokėjimo pavedimai ir kt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad didžioji dalis darbų buvo atlikta 1998-2003 metais, todėl buhalterinės apskaitos dokumentų, susijusių su atliktais darbais, teisės aktuose numatytas saugojimo terminas yra pasibaigęs. Tačiau bylai reikšmingos aplinkybės gali būti nustatytos ir vadovaujantis netiesioginiais įrodymais. Kaip jau buvo nurodyta, byloje yra pateiktos statybos rangos sutartys, sąmatos, dalis atliktų darbų aktų, iš kurių galima spręsti apie atliktų darbų vertę, išlaidos rekonstrukcijos ir remonto darbams atspindėtos (nors ir netinkamai) įmonės apskaitoje. Byloje nėra duomenų apie rangovų pareikštas pretenzijas UAB „R“ (duomenys pakeisti) ar D. V. dėl neatsiskaitymo už didelės apimties darbus, jokių kreditorinių reikalavimų dėl įsiskolinimų nebuvo gauta ir vykdant UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto procedūrą.

10919.

110Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumos pakanka D. V. inkriminuotos veikos aplinkybėms nustatyti, sujungti jas į nuoseklią ir logišką grandinę, konstatuojant, kad D. V. nepasisavino UAB „R“ (duomenys pakeisti) piniginių lėšų, o į 2011 m. gegužės mėnesio veiklos sąnaudas nurašyta 500 457 Lt suma buvo apskaityta kaip išlaidos už ankstesniais laikotarpiais atliktus UAB „R“ (duomenys pakeisti) veiklai vykdyti naudotų patalpų rekonstrukcijos ir remonto darbus. Pripažinus, jog D. V. nepasisavino UAB „R“ (duomenys pakeisti) piniginių lėšų, nėra pagrindo konstatuoti ir D. V. kaltės dėl jai inkriminuoto UAB „R“ (duomenys pakeisti) nusikalstamo bankroto. 2011 m. gegužės mėnesį atliktas išlaidų rekonstrukcijos ir remonto darbams nurašymas pats savaime įtakos UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankrotui neturėjo. 2012 m. lapkričio 30 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/220 apie UAB „R“ (duomenys pakeisti) mokumą buvo sprendžiama vertinant einamojo likvidumo koeficientą (trumpalaikis turtas padalintas iš trumpalaikių įsipareigojimų), kurio mažesnė už 1 rodiklio reikšmė rodo, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Nustatyta, kad 2006 metais UAB „R“ (duomenys pakeisti) dirbo nuostolingai, pagal 2007 m. sausio 1 d. balanso duomenis įmonė buvo nemoki, bendras likvidumo koeficientas sudarė 0,59; nors 2007 metais buvo uždirbta pelno, bet pagal 2008 m. sausio 1 d. balanso duomenis UAB „R“ (duomenys pakeisti) vis vien buvo nemoki, bendras likvidumo koeficientas sudarė 0,81; 2008 metais įmonė taip pat uždirbo pelno, pagal 2009 m. sausio 1 d. balanso duomenis UAB „R“ (duomenys pakeisti) buvo moki, bendras likvidumo koeficientas sudarė 1,20; 2009 metais UAB „R“ (duomenys pakeisti) vėl dirbo nuostolingai, bet pagal 2010 m. sausio 1 d. balanso duomenis buvo moki, bendras likvidumo koeficientas sudarė 1,58; 2010 metais UAB „R“ (duomenys pakeisti) dirbo nuostolingai, pagal 2010 m. sausio 1 d. balanso duomenis buvo moki, bendras likvidumo koeficientas sudarė 1,58; 2011 metais UAB „R“ (duomenys pakeisti) dirbo nuostolingai, pagal 2011 m. sausio 1 d. balanso duomenis buvo nemoki, bendras likvidumo koeficientas sudarė 0,05. 2019 m. gegužės 16 d. ekspertizės akte Nr. ET13 vertinant UAB „R“ (duomenys pakeisti) finansinę būklę 1995-2012 metų laikotarpiu, konstatuota, jog UAB „R“ (duomenys pakeisti) bendrojo mokumo koeficientas vertintinas kaip geras tik 1997 metais, vidutinis – 2002 metais, kitais metais – kaip labai blogas. Kaip apklausti teisme paaiškino specialistė A. K. ir ekspertas K. A., išlaidas rekonstrukcijos ir remonto darbams nurašant sistemingai kiekvienais metais atitinkamai kiekvienais metais būtų didėjęs įmonės nuostolis, bet 2011 metų pabaigoje įmonės finansinė padėtis būtų buvusi tokia pati kaip ir nurašius visą sumą iš karto 2011 m. gegužės mėnesį. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai D. V. išteisino dėl kaltinimų pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 209 straipsnį kaip nepadariusią veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.

11120.

112Atkreiptinas dėmesys į tai, jog civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo apeliaciniame skunde iškelta nauja versija, kuo galėjo pasireikšti išteisintosios D. V. nusikalstami veiksmai, t. y. kad UAB „R“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimas pasireiškė ne įmonės piniginių lėšų pasisavinimu, o įmonės lėšomis atliktų patalpų, kuriose buvo vykdyta ūkinė komercinė veikla ir kurios nepriklausė įmonei nuosavybės teise ar vėliau buvo perleistos D. V. ir su ja susijusiems asmenims, pagerinimu, šių išlaidų niekaip nekompensuojant, o kartu tai neva lėmė UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankrotą. Tačiau apeliaciniame skunde apsiribota tik deklaratyviu naujos versijos iškėlimu, nedetalizuojant kada, kaip ir koks turtas buvo pagerintas ir kiek tiksliai įmonės išlaidų turto pagerinimui nebuvo kompensuota. Atmetant kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus dėl galimos neteisėtos turtinės naudos gavimo, pažymėtina, jog teisės aktai nereikalauja įmonei veiklą vykdyti tik sau nuosavybės teise priklausančiose patalpose. Nagrinėjamu atveju UAB „R“ (duomenys pakeisti) veiklą vykdė akcininkams (vėliau su jais susijusiems asmenims) priklausančiose patalpose, išskyrus iš ( - ) teatro nuomotas patalpas. Per visą veiklos vykdymo laikotarpį UAB „R“ (duomenys pakeisti) akcininkams priklausančiomis patalpomis daugiausia naudojosi pagal panaudą, t. y. neatlygintinai. Teisės aktuose nedraudžiama nuomos ar panaudos sutartyse numatyti, jog nuomininkas ar panaudos gavėjas neturi teisės į daikto pagerinimo išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.501 straipsnis), kas ir buvo padaryta tarp UAB „R“ (duomenys pakeisti) ir įmonės akcininkų sudarytose sutartyse. Šiuo atveju svarbi aplinkybė, jog UAB „R“ (duomenys pakeisti) buvo šeimos verslas, akcininkai įmonei buvo suteikę itin daug paskolų (ekspertizės akte nurodyta bendra 1 419 690,94 Lt suma), kurios buvo naudojamos apyvartinėms lėšoms, o taip pat patalpų rekonstrukcijos ir remonto darbams atlikti. Taigi, nors UAB „R“ (duomenys pakeisti) lėšomis ir buvo atlikti pagal panaudą naudojamų patalpų rekonstrukcijos ir remonto darbai, nenumatant išlaidų patalpų pagerinimui kompensavimo, bet visi pagerinimo darbai daugiausia buvo atlikti iš akcininkų paskolintų lėšų, 1998-2003 metais pagerintomis patalpomis UAB „R“ (duomenys pakeisti) ir toliau naudojosi veiklai vykdyti ir patirtas išlaidas galėjo nurašyti kiekvienais metais. Ekspertas K. A. nurodė, jog UAB „R“ (duomenys pakeisti) finansinė būklė svyravo įvairiu laikotarpiu, įmonės finansinė veikla buvo sudėtinga, uždirbdavo mažai pelno, veiklą finansavo suteikiamomis paskolomis, įmonė nuo 2003 iki 2012 metų laikoma nemokia, t. y. negalinčia atsiskaityti su kreditoriais. Kaip nurodė ekspertas, tai, kad akcininkai pagal panaudą suteikė patalpas veiklai vykdyti, kaip tik padėjo įmonei veikti ir nebankrutuoti anksčiau. Iš D. V. ir kitų akcininkų veiksmų galima spręsti, jog jie, nepaisydami ilgą laiką nuostolingai veikiančios įmonės, kaip tik stengėsi išlaikyti šeimos verslą nebankrutavusį. Byloje nustatytos aplinkybės nepatvirtina buvus D. V. tyčią blogai valdyti įmonę, sąmoningai ir tikslingai sukelti jos nemokumą. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovų veikimą UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto byloje, kurioje apeliantas nereiškė jokių pretenzijų dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) vardu sudarytų sandorių, jų neginčijo, neprašė UAB „R“ (duomenys pakeisti) bankroto pripažinti tyčiniu.

11321.

114Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

115Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

116civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo A. B. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) civilinis ieškinys paliktas... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 7. 1.... 8. D. V. buvo kaltinama tuo, kad:... 9. 1.1.... 10. laikotarpiu nuo 1995 m. kovo 20 d. iki 2012 m. kovo 21 d. būdama UAB „R“... 11. 1.2.... 12. laikotarpiu nuo 1995 m. kovo 20 d. iki 2012 m. kovo 21 d. būdama UAB „R“... 13. II.... 14. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. 2.... 16. Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo prokuristo A. B.... 17. 1) panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nuosprendį ir D. V.... 18. 2) patenkinti civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) pareikštą... 19. 3) priteisti iš D. V. civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti)... 20. 2.1.... 21. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamas nuosprendis yra neteisėtas ir... 22. 2.2.... 23. Teigiama, kad civilinio proceso tvarka civiliniam ieškovui iš UAB „R“... 24. 2.3.... 25. Pažymima, kad pagal teismų praktiką, juridinio asmens turtas to juridinio... 26. 2.4.... 27. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, D. V. laikotarpiu 1995 m. kovo... 28. 2.5.... 29. Apelianto teigimu, nurodytos aplinkybės dėl sandorių nekilnojamuoju turtu... 30. 2.6.... 31. Taip pat nurodoma, jog D. V. veiksmai atitinka ir jai inkriminuotos BK 209... 32. 3.... 33. Išteisintoji D. V. ir jos gynėjas advokatas Alvydas Packevičius atsiliepime... 34. 3.1.... 35. Teigiama, kad skundžiamas nuosprendis yra logiškas ir itin išsamiai... 36. 3.2.... 37. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys į tai, kad iš civilinio ieškovo procesinio... 38. 3.3.... 39. Be to, civilinio ieškovo teisė paduoti apeliacinį skundą baudžiamajame... 40. 3.4.... 41. Nurodoma ir tai, kad civilinio ieškovo apeliaciniame skunde išdėstyta... 42. 3.5.... 43. Anot išteisintosios ir jos gynėjo, byloje nustatyta, kad UAB „R“... 44. 3.6.... 45. Pažymima, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog D. V. ir su ja susiję asmenys,... 46. 3.7.... 47. Taip pat nepagrįsti apelianto teiginiai dėl įmonės investicijų saugumo... 48. 3.8.... 49. Kaip nurodoma atsiliepime, bylai reikšmingos aplinkybės yra nustatytos... 50. 3.9.... 51. Teigiama, kad byloje nėra pagrindo konstatuoti ne tik objektyviųjų ir... 52. 3.10.... 53. Be to, teismų praktikoje nusikalstamo bankroto senaties terminas pradedamas... 54. 4.... 55. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje civilinio ieškovo UAB „G“... 56. III.... 57. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 58. 5.... 59. Apeliacinis skundas atmetamas.... 60. 6.... 61. Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo apeliaciniame skunde... 62. 7.... 63. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos... 64. 7.1.... 65. Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas... 66. 7.2.... 67. Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas... 68. 7.3.... 69. Skundžiamo nuosprendžio turinys iš esmės atitinka jam baudžiamojo proceso... 70. 7.4.... 71. Taip pat byloje nenustatyta esminių BPK pažeidimų gaunant duomenis, kurie... 72. 8.... 73. D. V. tiek pagal BK 183 straipsnio 2 dalį inkriminuotas turto pasisavinimas,... 74. 9.... 75. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 76. 10.... 77. Išteisintoji D. V. savo kaltės dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) turto... 78. 11.... 79. D. V. parodymus dėl UAB „R“ (duomenys pakeisti) veiklos pradžios, naujų... 80. 12.... 81. Pagrindinis įrodymas, kuriuo buvo grindžiami D. V. pareikšti kaltinimai dėl... 82. 13.... 83. Tačiau įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog minėta... 84. 14.... 85. Atsižvelgiant į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nepavyko pašalinti... 86. - UAB „R“ (duomenys pakeisti) realią ūkinę komercinę veiklą pradėjo... 87. - iš 1997 m. rugpjūčio 15 d. UAB „R“ (duomenys pakeisti) akcininkų... 88. - 1998 m. rugpjūčio 11 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 89. - pagal 2000 m. rugpjūčio 25 d. panaudos sutartį S. V. neatlygintinai... 90. - 2001 m. rugpjūčio 14 d. išduotas leidimas tvarkyti kultūros vertybę, t.... 91. - 2002 m. vasario 25 d. akcininkų sprendimu nutarta butą, esantį ( - ),... 92. - 2003 m. birželio 5 d. išduotas statybos leidimas dėl D. V. priklausančio... 93. - 2004 m. sausio 23 d. Buto, pritaikius viešojo maitinimo įstaigai ir... 94. - 2005 metų restorano „Č“ (duomenys pakeisti) remontui patvirtinti... 95. - 2006 metų įmonės balanso eilutėje „Nebaigta statyba“ įrašyta 478... 96. - 2007 metų įmonės balanso eilutėje „Nebaigta statyba“ įrašyta 499... 97. - 2008 metais 500 457 Lt iš eilutės „Nebaigta statyba“ perkelta į... 98. - 2009 metų įmonės balanso eilutėje „Pastatai ir statiniai“ atspindėta... 99. - 2010 metų įmonės balanso eilutėje „Pastatai ir statiniai“ nurodyta... 100. - iš balansinių sąskaitų apyvartos 2011 m. gegužės mėnesio... 101. 15.... 102. Apibendrinant ekspertizės metu nustatytas aplinkybes, konstatuota, jog... 103. 16.... 104. Teisme apklaustas ekspertas K. A. patvirtino savo surašyto ekspertizės akto... 105. 17.... 106. Teisėjų kolegija, įvertinusi ekspertizės aktą ir jo priedus, eksperto K.... 107. 18.... 108. Atmetami kaip nepagrįsti apelianto teiginiai, jog byloje nėra duomenų, kad... 109. 19.... 110. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 111. 20.... 112. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys... 113. 21.... 114. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad Kauno apygardos... 115. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 116. civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo A. B. apeliacinį...