Byla 2-8873-191/2015
Dėl paskolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis ,sekretoriaujant Danguolei Murajovienei, dalyvaujant ieškovui A. P. a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir jo atstovui advokatui V. K., atsakovui R. B., a.k. ( - ) Gyv. ( - )- nedalyvaujant, jo atstovei advokato padėj.K. V. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui R. B. dėl paskolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas A. P. nurodo, kad 2011m. gegužės 18 d.pagal paskolos sutartį atsakovui R. B. paskolino 38000 litų. Atsakovas paskolą grąžinti įsipareigojo iki 2011 m. liepos 18 d., tačiau savo įsipareigojimo iki šiol neįvykdė. Ieškovas 2012-08-30d. kreipėsi į S. notarų biuro notarę V. Ž. ir prašė persiųsti pareiškimą skolininkui R. B., adresu ( - ), prašė paskolą su delspinigiais grąžinti, tačiau atsakovas į ieškovo prašymus neatsakė, paskolos negrąžino.Ieškovas nurodė, kad su atsakovu anksčiau buvo sudarę preliminarę nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, vėliau jos atsisakė, pinigus pagal pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas grąžino, vėliau susitarimu nutraukė sutartį, ieškovas ir anksčiau bendravo su atsakovu ir jo tėvu santykiai buvo geri, bendravo verslo reikalais. Ieškovas nurodė, kad notaro patalpose buvo surašyta ginčo paskolos sutartis, tačiau notarine tvarka sutaries su atsakovu nesudarė ,norėdami išvengti notarinės rinkliavos mokesčio, pinigai buvo realiai perduoti pasirašius paskolos sutartį, ieškovas nurodė, kad nesuprato, kad dar reikalinga ir papildomai paskolos raštelyje įrašyti pinigų perdavimo- gavimo papildomą įrašą, prašė ieškinį tenkinti. Atsakovas R. B. į parengiamąjį, teismo posėdžius neatvyko, papildomų paaiškinimų nepateikė, atsakovo atstovė palaikė atsakovo atsiliepime nurodomas aplinkybes ir kad pinigų ieškovas atsakovui neperdavė, paskolos sutartyje nėra įrašo apie pinigų perdavimą, mano, kad atsakovas ieškovo buvo apgautas, neneigia ,kad paskolos raštelyje pasirašė atsakovas, priešieškinio dėl paskolos sutaries nuginčijimo dėl apgaulės teismui neteikė, neneigė, kad su ieškovu atsakovas ir jo tėvas buvo pažįstami, bendravo, prašė ieškinį atmesti. Ieškinys tenkintinas Nustatyta, kad 2011m. gegužės 18 d. buvo surašyta šalių paskolos sutartis (b.l.7 ir prie bylos prijung.sutarties originalas b.l.49).Pagal paskolos sutartį 2011-05-18d. atsakovas R. B. pasiskolino iš ieškovo A. P. 38000litų. Atsakovas paskolą grąžinti įsipareigojo iki 2011 m. liepos 18 d., tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė, neatsakė į ieškovo persiųstus prašymus dėl skolos grąžinimo. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus <...>, o paskolos gavėjas jsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) <...> bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato kitaip (LR CK 6.870 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytos paskolos sutarties forma atitinka CK 6.871str. 1d. reikalavimus. Pagal LR CK 6.200 str. 1 d. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Atsakovas šį sutarties vykdymo principą pažeidė. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas laikomas sutarties nevykdymu (LR CK 6.63 str.1d.,6.205 str.). Atsakovas savo įsipareigojimo neįvykdė ir pažeidė prievolę ieškovo atžvilgiu, todėl pastarajam kyla civilinė teisinė atsakomybė pagal LR CK 6.256 str. 2 d. Ieškovas A. P. nuosekliai teigė, kad 2011m. gegužės 18d.pagal paskolos sutartį atsakovui R. B. paskolino 38000Lt. Notaro patalpose buvo surašyta ginčo paskolos sutartis, tačiau notarine tvarka sutarties su atsakovu netvirtino, nenorėdami mokėti notarinės rinkliavos mokesčio, pinigai buvo realiai perduoti pasirašius paskolos sutartį, tai savo parašu patvirtino atsakovas R. B.. Kad tikslinga dar papildomai paskolos sutartyje įrašyti pinigų perdavimo- gavimo papildomą įrašą, nei jis nei atsakovas nemanė. Tuo metu santykiai tarp šalių buvo geri, ieškovas su atsakovu ir jo tėvu bendravo verslo reikalais, anksčiau buvo sudarę preliminarę nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, vėliau jos atsisakė, pinigus pagal pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas grąžino, vėliau susitarimu nutraukė sutartis (b.l.50-57), ieškovas, įvertinant nurodomas aplinkybes, pagrįstai laikė, kad surašyta paskolos sutartis yra tinkama. Teismas nustatė, kad ieškovo nurodytos pinigų (38000Lt) perdavimo atsakovui aplinkybės nepaneigtos, atitinka byloje ištirtus kitus įrodymus, todėl vertina, jog nurodytos aplinkybės atitinka realiai egzistuojančias aplinkybes. Pažymėtina, kad civiliniame procese galioja didesnės tikimybės teorija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civilinėje byloje nėra reikalaujama absoliutaus faktų įrodytumo. Pagal LR CPK 176 straipsnio 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.Taigi, išvadą apie fakto buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo,tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2003 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2003, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008, 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009, 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.). Atsakovo išdėstyti argumentai, kad jis surašydamas ir pasirašydamas paskolos sutartį faktiškai negavo pinigų, vertintini kaip neatitinkantys faktinių bylos aplinkybių. Atsakovas prieštaravimams pagrįsti nepateikė įrodymų, prašymų ir kit., jis apsiribojo vien tik teigimu, kad pinigų realiai negavo, buvo ieškovo apgautas, neneigia ,kad paskolos raštelyje pasirašė jis, priešieškinio dėl paskolos sutaries nuginčijimo dėl apgaulės ar kit. teismui neteikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo, papildomų paaiškinimų neteikė. Tačiau, kiekvienas atidus, rūpestingas, protingas ir apdairus asmuo, prieš atlikdamas vieną ar kitą veiksmą privalo įvertinti galimas jo pasekmes. Netikėti ieškovo parodymais teismas neturi tam pagrindo, nes ieškovo aiškinimu paskolos sutartis buvo pasirašoma ir pinigai perduoti geros valios ir abipusio pasitikėjimo pagrindu. Pažymėtina, kad kai rašytinėje paskolos sutartyje atskirai nėra atitinkamo įrašo, nėra užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (tiesiogiai tai patvirtinančio įrašo), nėra kliūtis teismui konstatuoti tokio fakto egzistavimą. Bylose dėl paskolos grąžinimo teismas negali susiaurinti įrodinėjimo dalyko vien tik iki aplinkybės, ar sutartyje įrašytas paskolos dalyko perdavimo faktas, nustatinėjimo. Šalių tikroji valia dėl sutarties dalyko perdavimo turi būti aiškinama ne vien tik pagal tai, ar yra konkretus įrašas apie pinigų ar daikto perdavimą. Sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymo, jos dalyko perdavimo, reišminga ir sutartyje panaudota terminologija, gramatinė išraiškos forma ir kit. Ieškovo A. P. ir atsakovo R. B. pasirašytoje ginčo paskolos sutartyje nurodoma, kad atsakovas pasiskolino pinigų sumą. Todėl teismas, įvertinęs įrodymų, nustatytų aplinkybių visetą, konstatuoja paskolos sutarties sudarymo ir pinigų perdavimo faktą, tuo pagrindu ieškinys tenkintinas. Pažymėtina, kad dėl rašytinės paskolos sutarties sudarymo, jos formos, sutarties aiškinimo yra išsamiai pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas(civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, civilinė byla Nr. 3K-7-430/2013, 2013 m. gruodžio 31d.) Pagal LR CK 6.258 str. 1d. už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). 2011 m. gegužės 18 d. paskolos sutartyje nustatyta, kad paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, paskolos gavėjas (atsakovas) įsipareigoja sumokėti paskolos davėjui (ieškovui) 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo nesumokėtos sumos, delspinigių suma 990 Eur. Pagal LR CPK 88str.,93-98str.str.iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos pastarojo turėtos bylinėjimosi išlaidos, žym.mokestį 361,16€ (trys šimtai šešiasdešimt vienas Eur 16ct) ir išlaidos 5,48 €(penki Eur 48ct) susiejusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Teismas vadovaudamsis LR 6.37-6.38 str.,6.870str .,LRCPK 259-270 str. str.

Nutarė

3Ieškinį tenkinti. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ) ieškovui A. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ). 11 005,60EUR( vienuolika tūkstančių penkis € 60ct.), 990EUR (devynis šimtus devyniasdešimt €) delspinigių, 5 proc.dydžio metines palūkanas nuo priteisiamos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas 361,16€ (tris šimtus šešiasdešimt vieną Eur 16ct). Priteisti valstybei iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ), išlaidos 5,48 €(penkis Eur 48ct) susiejusias su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. (ši suma įmokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660). Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai