Byla 2-2085/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutarties dalies, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą Nr. 2-1881-262/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą panaikinimo nutraukus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą.

5Atskiruoju skundu keliami klausimai dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, teisėtumo.

6Ieškovas UAB „Dussmann Service“ 2010 m. gruodžio 9 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą atmesti ieškovo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą centrinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų viešajame pirkime atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 91731), apie kurį ieškovas buvo informuotas perkančiosios organizacijos 2010 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. A39-487(3.10.15-UK), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72011 m. gegužės 16 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovo UAB „Dussmann Service“ pareiškimas, kuriuo prašoma priimti atsisakymą nuo ieškinio, t.y. nuo ieškinio reikalavimų panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, civilinę bylą nutraukti, grąžinti ieškovui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio bei priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dėl neteisėtų pirkimo sąlygų ir neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimu buvo nutrauktas Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas). Ieškovas prarado galimybę ginti pažeistas teises ir pretenduoti į sutarties sudarymą, todėl atsisako nuo ieškinio. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 4 688,75 Lt bylinėjimosi išlaidas, nes ieškovo sprendimą atsisakyti pareikšto ieškinio lėmė atsakovo veiksmai ir priimti sprendimai. Ieškovas teigė, kad kai po ieškinio pateikimo yra nutraukiamos pirkimo procedūros, pirkime priimti sprendimai laikomi netekusiais galios, o tai reiškia faktinį ieškinio patenkinimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovo UAB „Dussmann Service“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo atmesti pasiūlymą panaikinimo priėmė, civilinę bylą pagal šį ieškinį nutraukė ir atmetė ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad LR CPK 94 str. 1 d. numatyta, jog ieškovui atsisakius ieškinio, atsakovas jo turėtų išlaidų neatlygina. Tačiau jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkina, tai ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje reiškė reikalavimą panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą atmesti ieškovo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą centrinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų viešajame pirkime atviro konkurso būdu. Nutraukus pirkimo procedūras, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo reikalavimai buvo patenkinti, todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nutartyje nevertino ieškovo nurodytų aplinkybių ir priežasčių, lėmusių ieškovo sprendimą atsisakyti ieškinio ir atsakovo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras. Pirkimą atsakovas nutraukė dėl jo paties atliktų neteisėtų veiksmų, įskaitant ir atliktų vertinant ieškovo pasiūlymą bei pretenziją ir neteisėtų pirkimo sąlygų. Tai reiškia, jog pirkimo procedūros buvo nutrauktos ir visi pirkimo metu priimti sprendimai neteko teisinės galios dėl paties atsakovo kaltės.
  2. Teismas nevertino ieškovo nurodytos teismų praktikos ir analogiškų situacijų, kai po ieškinio pareiškimo yra nutraukiamos pirkimo procedūros, įvertinimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1310/2010 yra nurodęs, jog analogiškomis aplinkybėmis, kai po ieškinio pateikimo yra nutraukiamos pirkimo procedūros, pirkime priimti sprendimai yra laikomi netekusiais galios, o tai reiškia faktinį ieškinio patenkinimą.
  3. Teismas nepagrįstai nevertino, jog tokiose situacijose, kai atsakovas, įvertinęs jog jis yra atlikęs Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus ir dėl to gali būti tenkinami ieškovo reikalavimai arba gali būti patiriama kitokių neigiamų teisinių pasekmių, nusprendžia nutraukti pirkimo procedūras, tuo pačiu užkirsdamas kelią ieškovui sėkmingai tęsti teisminį procesą, atsakovas iš esmės elgiasi nesąžiningai (CK 1.137 str. 3 d.). Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog dėl paties atsakovo neteisėtų veiksmų ir neteisėtų pirkimo sąlygų nutraukus pirkimo procedūras bei ieškovui neturint galimybių siekti anksčiau priimtų atsakovo sprendimų panaikinimo, jam neturėtų būti užtikrintas bent bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 2 str.).

12Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamentas 2011 m. vasario 18 d. kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo, kadangi juo nebuvo pasiektas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pirkimų tikslas – įsigyti reikiamas paslaugas racionaliai naudojant lėšas. Viešųjų pirkimų tarnyba 2011 m. balandžio 19 d. priėmė sprendimą „Dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras ir viešojo pirkimo įvertinimo“. Atsakovas nesutiko su šiame sprendime nurodytais argumentais ir kreipėsi į teismą dėl šio Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimo panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas skundo dar neišnagrinėjo. Atsižvelgiant į išvardytas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad atsakovas, kaip nurodo ieškovas, procedūras nusprendė nutraukti įvertinęs, jog jis yra padaręs Viešųjų pirkimo įstatymo pažeidimus. Pažymėtina, kad Pirkimo procedūrų nutraukimą atsakovas inicijavo ne todėl, kad jos buvo neteisėtos ir atsakovas buvo įpareigotas jas nutraukti.
  2. Viešųjų pirkimų tarnyba savo sprendime nenurodė jokių trūkumų, susijusių su tiekėjams nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais, todėl atsakovas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą.
  3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nuosekliai pasisakoma, kad vadovautis teismų praktika teismai turi ne a priori, bet atsižvelgdami į konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą, o konkrečios nutarties taikymą galima grįsti tik tokiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse išdėstytais išaiškinimais, kurie suformuluoti bylose, savo faktinėmis aplinkybėmis analogiškose arba iš esmės panašiose į nagrinėjamą bylą. Tuo tarpu ieškovo cituojamoje Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1310/2010 faktinės bylos aplinkybės iš esmės skiriasi, nes joje reikalavimas buvo dėl supaprastintų neskelbiamų derybų rezultatų panaikinimo ir pirkimo procedūrų nutraukimo. Todėl ieškovo nurodoma teismo praktika negali būti taikoma.
  4. Atsakovas pirkimo procedūras nusprendė nutraukti ne dėl ieškovo pateiktos pretenzijos ar ieškinio, todėl ieškovo teiginys, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai ir sąmoningai nutraukė pirkimo procedūras vien siekdamas, kad ieškovas negalėtų apginti savo teisėtų interesų teisme, yra nepagrįstas.
  5. Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas šioje byloje turėtų įgyvendinti civilinio proceso tikslą – apginti asmenų interesus. Kadangi ieškovas atsisakė ieškinio, nebuvo sprendžiamas klausimas, ar kokios nors ieškovo teisės ar teisėti interesai galėjo būti pažeisti, todėl CPK 2 straipsnis šiuo atveju negali būti taikomas.
  6. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, atsisakydamas ieškinio, reikalaudamas priteisti patirtas išlaidas, o vėliau paduodamas atskirąjį skundą, piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis. Ieškovui atstovauja profesionalus teisininkas, todėl manytina, kad jis puikiai suvokė, jog atsakovas, nutraukdamas pirkimo procedūras, nepatenkino ieškovo reikalavimo, o CPK konkrečiai apibrėžia, kokiais atvejais galima reikalauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
  7. Manytina, kad nenustačius realaus ieškovo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimas reikštų nepagrįstą praturtėjimą atsakovo sąskaita ir suformuotų ydingą teismų praktiką, skatinančią kitus asmenis piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės.

15CPK 94 straipsnio pirmoji dalis numato, kad ieškovui atsisakius ieškinio, atsakovas jo turėtų išlaidų neatlygina, tačiau jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, tai ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovas atsisakė ieškinio, yra svarbu nustatyti ieškinio atsisakymo priežastis, t. y. ar ieškovo atsisakymas buvo sąlygojamas atsakovo veiksmų. Pažymėtina, kad priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų procesinis elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo papildomų bylinėjimosi išlaidų priežastimi.

16Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Dussmann Service“ pareiškė ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą viešajame pirkime atviro konkurso būdu „Centrinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos“. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas ieškinį grindė netinkamu ieškovo atitikimo atsakovo vykdomo konkurso sąlygoms vertinimu, teigiant, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, pažeidė viešųjų pirkimų principus ir tikslą racionaliai naudoti lėšas bei pareigą vertinti ir realiai įsitikinti tiekėjo kvalifikacija, atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą neatitinka VPĮ ir konkurso sąlygų. Teismo posėdžio, vykusio 2011 m. kovo 29 d., turinys patvirtina, kad teismas nusprendė įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti teismui Viešųjų pirkimų komisijos nutarimą dėl viešojo pirkimo procedūros nutraukimo. Atsakovas, vykdydamas minėtą teismo įpareigojimą, pateikė teismui Vilniaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. vasario 11 d. posėdžio protokolinio pavedimo išrašą, iš kurio matyti, kad buvo nutarta siūlyti tiekėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupei spręsti dėl kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento, inicijavusio ginčijamą viešąjį pirkimą, 2011 m. vasario 18 d. raštas Nr. A39-47(3.10.15-UK) dėl viešojo pirkimo „Centrinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos“ procedūrų nutraukimo, adresuotas Viešųjų pirkimų tarnybai, patvirtina, kad pirkimo procedūrų nutraukimo reikmė buvo grindžiama tuo, kad rengiant konkurso pirkimo dokumentus buvo neįvertinta, kiek ir kaip tiekėjai gali manipuliuoti pagrindinių valymo paslaugų apimtimis, periodiškumu, darbininkų skaičiumi, darbininkų aptarnaujamo ploto norma ir kiek tai gali turėti įtakos perkamų teritorijų tvarkymo paslaugų kokybei. Iš į bylą pateikto Viešųjų pirkimų tarnybos rašto dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras ir viešojo pirkimo įvertinimo matyti, kad minėta tarnyba nustatė, jog konkurso sąlygos parengtos pažeidžiant VPĮ reikalavimus ir, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai parengti ir procedūros vykdytos pažeidžiant VPĮ nuostatas, neužtikrinant VPĮ įtvirtinto pirkimų tikslo, Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją nutraukti atviro konkurso „Centrinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos“ pirkimo procedūras. Kaip minėta, vienas iš ieškinyje nurodyto reikalavimo atsakovo atžvilgiu pagrindų buvo viešųjų pirkimų principų ir tikslų, vykdant pirkimą, pažeidimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju materialinių teisinių reikalavimų prasme bylos rezultatas palankus ieškovui, kadangi ginčijamas viešasis pirkimas buvo nutrauktas. Taigi vertinant visą aplinkybių visetą darytina išvada, kad ieškovo ieškinio atsisakymo priežastis buvo atsakovo veiksmai, o perkančioji organizacija viešojo pirkimo procedūras nutraukė po to, kai ieškovas pateikė ieškinį teismui, ir tuo faktiškai patenkino ieškovo UAB „Dussmann Service“ ieškinio reikalavimus. Kaip minėta, tokiu atveju teismas priteisia ieškovui turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija pažymi, kad analogiškos pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1310/2010).

17Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Dussmann Service“ pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, kad ieškovas turėjo 4 688,75 Lt išlaidų advokato pagalbai. CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas; šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, byloje ruoštų procesinių dokumentų skaičių, teismo posėdžių kiekį ir trukmę, sprendžia, kad yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl ieškovui priteistina 3 000 Lt suma.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo UAB „Dussman Service“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies ir priteistina iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškovui UAB „Dussmann Service“ 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussman Service“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies – priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188710061) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ 3 000 Lt (tris tūkstančius litus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai