Byla 2-393-879/2013
Dėl skolininko dalies bendroje jungtinėje nuosavybėje nustatymo,

1

2Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė,

3sekretoriaujant Alvyrai Džiugienei,

4dalyvaujant pareiškėjo BUAB „Memoria“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto

5valdymas“ atstovei Eglei Banytei,

6skolininkui S. M., jo atstovui advokatui Vilhelmui Keliuočiui,

7suinteresuotiems asmenims antstolei N. J., A. S., R. K.,

8suinteresuoto asmens I. M. atstovui advokatui Vilhelmui Keliuočiui,

9suinteresuotam asmeniui I. M. nedalyvaujant,

10viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Memoria“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ pareiškimą skolininkui S. M., suinteresuoti asmenys antstolė N. J., I. M., dėl skolininko dalies bendroje jungtinėje nuosavybėje nustatymo,

Nustatė

12pareiškėjas – išieškotojas vykdymo procese –patikslintu pareiškimu (b.l.97-100) kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti skolininko S. M. turto dalį bendroje jungtinėje jo ir sutuoktinės I. M. nuosavybėje:

131. paskiriant skolininkui S. M.: - ½ dalį iš 1/3 pastato - gyvenamojo namo lAlp (unikalus Nr. ( - ), 185,65 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ); ½ buto su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 4,82 kv. m. pažymėtu R-12, 3 kambarių 66,95 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ); ½ dalį negyvenamosios patalpos - garažo 14Gp-23 su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 37,56 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ); ½ dalį žemės sklypo, žemės ūkio (sodų) paskirties (unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo plotas 0,0800 ha), esančio ( - )U. U. r., kadastrinis Nr. ( - ).; -½ dalį S. M. pajamų, gaunamų iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijos pašalpos bei kitokių išmokų; -½ dalį sutuoktinės I. M. pajamų, gaunamų iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijos pašalpos bei kitokių išmokų.

142.Nustatyti skolininko S. M. turto dalį ir naudojimosi juo tvarką, parenkant teismo nuožiūra taip, kad būtų galima iš nustatytos skolininko S. M. turto dalies išieškoti.

15Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-02-19 civilinėje byloje Nr. B2-2056-553/2010 iškėlė bankroto bylą BUAB "Memoria" , įmonės administratoriumi paskirta UAB "Bankroto valdymas". Ieškovas BUAB "Memoria" kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui S. M., kuriuo prašė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. pagrindu pripažinti negaliojančiu UAB "Memoria" 2009-07-02 paskolos grąžinimą iš kasos S. M. ir įpareigoti atsakovą grąžinti 190 475,00 Lt sumą. Pirmos instancijos teismas 2011-05-30 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Ieškovui pateikus apeliacinį skundą, Lietuvos apeliacinis teismas 2012-04-10 nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimą pakeitė ir ieškinį tenkino visiškai - priteisė iš atsakovo S. M. visą, ieškovo prašomą sumą, šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl vykdytinas. Dėl priverstinio skolos išieškojimo ieškovas kreipėsi į antstolę N. J., buvo areštuotas atsakovo turtas. Antstolė buvo paskelbusi varžytynes, tačiau skolininkui pateikus skundą ir 2012-11-26 teismui jį tenkinus, varžytynės buvo atšauktos. Ieškovas BUAB "Memoria" 2013-01-15 gavo iš antstolės raštą Nr. 0092\12\00514 S-378, kuriame šalims ir suinteresuotam asmeniui buvo nustatytas 20 dienų terminas kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo. BUAB „Memoria“ teikia prašymą nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje ir nustatyti naudojimosi nekilnojamojo daikto dalimi, priklausančia skolininkui, tvarką (LR CPK 667 str. 2 d.), tam, kad galėtų į turtą nukreipti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą. Pareiškėjas nurodė, kad skolininkas S. M. 1987 m. balandžio 10 d. įregistravo santuoką su I. I.. Santuoka nėra nutraukta iki šios dienos. LR CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, pagal kurią visas sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, įgytas jis vieno ar abiejų sutuoktiniu vardu. Šiuo metu yra areštuotas šis skolininko, priklausantis kartu su sutuoktine, turtas: 1/3 pastato - gyvenamojo namo lAlp (unikalus Nr( - ) , 185,65 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ); 1/2 buto su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 4,82 kv. m. pažymėtu R-12, 3 kambarių 66,95 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ); negyvenamoji patalpa - garažas 14Gp-23 su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 37,56 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ); žemės sklypas, žemės ūkio (sodų) paskirties (unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo plotas 0,0800 ha), esantis ( - )., kadastrinis Nr. ( - ), Vidiškių k. v..

16Skolininkas S. M. pateikė atsiliepimą į prašymą (b.l.37,38), kuriame nurodė, kad pareiškėjo pareiškimą prašo atmesti, kaip nepagrįstą. Skolininkas prašo nustatyti, kad S. M. pajamos, gaunamos iš darbinės veiklos (darbo užmokestis pagal darbo sutartį) yra bendroji jungtinė nuosavybė ir tenka po ½ dalį S. M. ir I. M.., o I. M. pajamos, gaunamos iš darbinės veiklos (darbo užmokestis pagal darbo sutartį) yra asmeninė I. M. nuosavybė; kitos S. M. ir I. M. pajamos, gaunamos ne pagal darbo sutartį, yra susijusios tik su sutuoktinio asmeniu ir yra sutuoktinių asmeninė nuosavybė. S. M. nesutinka, kad pareiškėjas prašo teismo nustatyti tai, ką imperatyviai nustato įstatymas. Nurodo, kad LR CK 3.117 straipsnio 1 dalyje nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl, pareiškėjai nereikalaujant nustatyti skolininko turto dalies, nukrypstant nuo lygių dalių principo, nėra teisinio pagrindo nustatyti tai, kas nustatyta įstatymo. Pareiškėjos pateiktas reikalavimas dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje savo prasme prilygintinas reikalavimui nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, todėl, sprendžiant dėl tokio pareiškėjos reikalavimo, taikytinos LR CPK 445 straipsnio nuostatos ir šiuo pagrindu reikalavimas atmestinas. S. M. nurodė, kad su I. M. nuo santuokos sudarymo momento yra susitarę, kad jų pajamos, gaunamos iš darbinės veiklos, šeimoje naudojamos tokia tvarka : S. M. darbo užmokestis yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, o I. M. darbo užmokestis yra jos asmeninė nuosavybė. Kitos sutuoktinių pajamos ( gaunamos iš intelektinės veiklos ar kitokios papildomos pajamos, susijusios tik su sutuoktinio asmeniu) priklauso sutuoktiniams asmeninės nuosavybės teise ir naudojamos bendriems šeimos reikalams išimtinai kiekvieno sutuoktinio apsisprendimo pagrindu, atsižvelgiant į konkrečius asmeninius ir šeiminius šeimos buitį, be to mano, kad moteriai, reikalingos didesnės asmeninės išlaidos. Sutuoktinio S. M. darbo užmokesčio pakanka abiejų sutuoktinių bendrų šeimos poreikių tenkinimui. Tokia nuo seno nusistovėjusi pajamų pasiskirstymo tvarka tenkino ir tenkina sutuoktinius. Sutuoktinių pajamų paskirstymas nebuvo įformintas įstatymo nustatyta tvarka, nes tam nebuvo būtinybės. Atsiradus kreditorių reikalavimams, S. M. ir I. M. prašys teismo nustatyti, kad: 1. S. M. pajamos, gaunamos iš darbinės veiklos (darbo užmokestis pagal darbo sutartį) yra bendroji jungtinė nuosavybė ir tenka po ½ dalį S. M. ir I. M., o I. M. pajamos, gaunamos iš darbinės veiklos (darbo užmokestis pagal darbo sutartį) yra asmeninė I. M. nuosavybė; 2. kitos S. M. ir I. M. pajamos, gaunamos ne pagal darbo sutartį, yra susijusios tik su sutuoktinio asmeniu ir yra sutuoktinių asmeninė nuosavybė (CK 3.120 straipsnio 1 dalis). LR CK 3.116 straipsnio 1 dalis nustato kreditoriaus teisę reikalauti teismo sprendimu padalyti sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, įstatymas nenustato kreditoriui teisės reikalauti nustatyti sutuoktiniams priklausančio turto naudojimosi tvarką. Sutuoktiniams nereiškiant reikalavimo dėl turto naudojimo tvarkos nustatymo, nėra teisinio pagrindo nustatyti tokią tvarką ir šis pareiškėjo reikalavimas atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Tai, kad pareiškėjas šioje byloje turi teisinį pagrindą vykdyti išieškojimą iš skolininko turto, nesukuria pareiškėjui daiktinių teisių į skolininko turtą, tačiau netrukdo vykdyti išieškojimo. Tik įvykdžius išieškojimą, skolininko daiktines teises perėmus kitam asmeniui, naujasis daiktinių teisių įgijėjas įgytų teisę reikalauti nustatyti naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarką.

17Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė E. Banytė paaiškino, kad S. M. yra BUAB „Memorija" skolininkas, jo skola yra 190 475,00 Lt. BUAB „Memorija" kreipėsi į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo, buvo areštuotas jo turtas, buvo paskelbtos varžytinės ir buvo gautas S. M. skundas dėl antstolio veiksmų, kad išvaržomas turtas priklauso ir jo sutuoktinei I. M.. S. M. turto dalis nenustatyta, todėl kreipėsi dėl S. M. turto dalies nustatymo. Paaiškėjo, kad pastatas ( - ) priklauso dar ir A. S. ir R. K.. Prašo dalis nustatyti teismo nuožiūra, pareiškėjui svarbu, kad būtų efektyviai išieškoma skola. Dar prašo nustatyti, kad S. M. ir I. M. darbinės ir kitos pajamos yra bendras sutuoktinių turtas ir nukreipti išieškojimą į ½ d. S. M. ir ½ d. I. M. minėtų pajamų. Nesutinka su atsikirtimais, kad S. M. pajamos yra bendros abiejų, o I. M. pajamos yra tik jos. Nėra vedybinės ar kitokios sutarties, kuri būtų įregistruota. Pareiškėjas siūlo nustatyti konkrečius objektus ir konkrečias jų vertes ir siūlo jiems pasidalinti turtą taip, kad kiekvienam tektų konkretus turto objektas. Pagal turto vertes I. M. galėtų būti priskirtas pastatas ( - ), o S. M.- kitas likęs nekilnojamas turtas- garažas, žemės sklypas ir butas ( - ).

18Teismo posėdžio metu skolininkas S. M. paaiškino, kad su pareiškėjo prašymu nesutinka prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis su žmona nesiruošia dalintis turto, kai tuokėsi vedybinės sutartys nebuvo sudaromos. Gyvena bute su šeima, butas yra trijų kambarių. Bute gyvena keturiese, nes kartu gyvena pilnamečiai vaikai, dukra-studentė, sūnus-bedarbis. Butu visi naudojasi bendrai. Buto skolininkas dalintis nesutinka. ( - ) sutuoktiniams priklauso 1/3 dalis pastato. 1-4, 1-2, 1-3, ir 1-5, visi kambariai yra pereinami, jiems priklauso ir 1/3 minėto pastato rūsio. Dar kieme yra sandėliukas. Tačiau jis neįteisintas. Šito turto skolininkas irgi nesutinka dalintis. Yra sodo sklypas Pijorų kaime, statinių jame nėra, yra garažas su rūsiu. Individuali veikla yra nevykdoma. Pajamos yra darbo užmokestis. Šeimoje nuo santuokos pradžios sutuoktiniai susitarę, kad tai, ką uždirba skolininkas, yra bendros pajamos ir jis rūpinasi visa buitimi, moka mokesčius ir pan. - naudoja bendroms šeimos reikmėms, o -žmonos atlyginimas yra mažesnis ir ji jį naudoja savo reikmėms. Tai jų tarpusavio susitarimas, jie taip gyvena. Tokio susitarimo sutuoktiniai nėra kur nors paviešinę. Mokesčius moka, maistą perka S. M..

19Teismo posėdžio metu skolininko S. M. ir suinteresuoto asmens I. M. atstovas advokatas V. Keliuotis paaiškino, kad turto dalys bendroje nuosavybėje yra lygios, yra po ½ , kai nėra ginčo, tai jų ir nereikia ir nustatyti, nes nėra teisinio pagrindo nustatyti tai, kas yra nustatyta įstatymo. Šį prašymą prašo atmesti. Dėl pajamų- nuo santuokos sudarymo S. M. ir L.M. yra susitarę, kaip bus naudojamos jų gaunamos pajamos iš darbinės veikos. Jie susitarę, kad S. M. darbo užmokestis bus naudojamas bendrai šeimos reikmėms, o I. M. darbo užmokestis bus jos asmeninė nuosavybė. Pareiškėjai išreiškė norą turtą padalinti objektais, nes taip būtų patogiau išieškotojui. Naudojimosi tvarką prašo nustatyti teismo nuožiūra. Skolininkas nėra suinteresuotas dėl išieškotojų patogumų. I. ir S. M. neturi ketinimų dalintis turtą. Toks pasiūlymas yra visiškai atmestinas. Atidalinti turtą iš bendrosios nuosavybės įstatymas nenumato, nes tai būtų susiję su kompensacijomis, pažeistų bendraturčių teises. Toks reikalavimas yra nesvarstytinas ir atmestinas. Nesuprantama, kaip nustatyti naudojimosi tvarką teismo nuožiūra, kai pareiškėjas neteikia jokio pasiūlymo ar plano dėl šio reikalavimo. M. turtu naudojasi bendrai, neturi ketinimų nusistatyti naudojimosi tvarkos. Toks prašymas, koks jis yra - nepagrįstas ir atmestinas. Dėl padalinimo objektais reikalavimas nepagrįstas. Dėl darbinių pajamų reikalavimo taip pat netenkinti, jį spręsti taip, kaip prašo skolininkas. Yra pradėta byla prieš I. M., jį patenkinus I. M. taps bendraskolininke. Reikalavimą dėl naudojimosi tvarkos namo, esančio ( - ) nustatyti negalima, kadangi nėra įteisinta naudojimosi tvarka tarp bendrasavininkų, todėl šį reikalavimą palikti nenagrinėtą.

20Suinteresuotas asmuo A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji yra gyvenamojo namo, esančio ( - ) 1/3 dalies savininkė. Nieko neturi pasakyti dėl pareiškėjo prašymo. Yra nusistovėjusi faktinė naudojimosi tvarka. S. ir I. M. naudojasi patalpomis 1-4; 1-2; 1-3; ir 1-5 ir 1/3 d. rūsio. Koridorius yra bendras, į antrą aukštą ir į rūsį patenkama per bendrą koridorių. Pas notarą naudojimosi tvarka nėra nustatyta. A,. S. sutinka su dabar esančia tvarka.

21Suinteresuotas asmuo R. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad suinteresuotas asmuo A. S.- sesuo. Su seserimi jie valdo 2/3 pastato Žuvų g. 11, Ukmergė 1/3 pastato priklauso M. Yra nusistovėjusi faktinė naudojimosi tvarka. S. ir I. M. naudojasi patalpomis 1-4; 1-2; 1-3;1-5 ir 1/3 d. rūsio. Koridorius yra bendras, nuo M. jie atsidalinę žodine sutartimi. Jeigu atsirastų dar vienas savininkas, jis nežino ką pasakyti, jiems labai gerai kai jų kaimynas M. Jei iškirsti duris sienoje, tai nebus bendro koridoriaus, bet galima naudotis taip kaip yra dabar.

22Suinteresuotas asmuo antstolė N. Jutkienė teisme paaiškino, kad kaip suinteresuotas asmuo ji turi greitai teisingai, objektyviai ir su mažiausiomis sąnaudomis įvykdyti teismo sprendimą. Buvo areštuotas skolininko turtas, tai padaryta turto arešto aktu. Buvo paskelbtos varžytinės ir tada buvo gautas S. M. skundas, kad nepadalintos dalys. Jo skundas buvo patenkintas, varžytinės buvo atšauktos ir išieškojimas nukreiptas į darbines pajamas. Buvo pasiūlymas dėl turto atidalinimo, S. M. nesikreipė, kreipėsi pareiškėjas. Teismas savo nuožiūra turi teisingai atidalinti turtą. S. ir L M. pajamas dalinti, kaip prašo pareiškėjas. Įstatymas įpareigoja nustatyti nekilnojamo turto naudojimosi tvarką. Bendrasavininkai pastato ( - ) neprieštarauja dėl dalių nustatymo. Turtas bus parduodamas skolai išieškoti, bus nukreiptas išieškojimas ir į abiejų pajamas. Būtų geriausia vieną turtą lygiaverte verte palikti vienam asmeniui ir į jį nukreipti išieškojimą.

23Pareiškimas tenkinamas iš dalies.

24Byloje nustatyta, kad antstolė N. J. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2012-04-16 vykdomąjį raštą Nr. 2-2574-104/2011 dėl 190475,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko S. M. išieškotojo BUAB „Memoria“ naudai (vykdomoji byla Nr. 92-514/2012). Iš Vilniaus apygardos teismo nutarties 2012-02-19 matyti, kad UAB Memoria iškelta bankroto byla (b.l.5,6). Iš Vilniaus apygardos teismo sprendimo 2011-05-30 matyti, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies ieškovui UAB „Memoria“ iš atsakovo S. M. priteista 2000 Lt (b.l.7,8). Iš Lietuvos Apeliacinio teismo nutarties 2012-04-10 matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2011-05-30 sprendimo pakeista rezoliucinė dalis ir ji išdėstyta taip: priteisti ieškovo bankrutuojančios UAB „Memoria‘ naudai iš atsakovo 190475,00 Lt (b.l.9-12). Iš turto arešto akto matyti, kad 2012-06-07 turto arešto mastas 190475,00 Lt areštuoti daiktai: 1/3 pastato gyvenamojo namo, esančio ( - ). m., , ½ buto su rūsiu 4,82 kv.m., esančio ( - )., garažas su rūsiu, esantis ( - )., žemės sklypas, žemės ūkio paskirties ( - ).(b.l.14-16). U. U. rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus pažymos apie santuokos įregistravimą matyti, kad S. M. ir I. M. santuoka įregistruota 1987 m. balandžio 11 U. U. rajono civilinės metrikacijos skyriuje (b.l.19). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l.25-34) matyti, kad butas su rūsiu, esantis ( - ) m., unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise po ½ buto valdo I. M. ir S. M.. Pastato-gyvenamojo namo, esančio ( - )., unikalus Nr. ( - ), 1/3 dalies nuosavybės teisė registruota S. M. vardu. Garažas 14G1p-23U. U. m., ( - ), unikalus Nr,. ( - ), nuosavybės teisė registruota S. M. vardu. Žemės sklypas 0,0800 ha, esantis ( - )., unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teisė registruota S. M. vardu. Iš Sodros pažymos apie asmens įmokas matyti, kad I. M. dirba U. U. ligoninė jos vidutinė užmokesčio suma nuo 2012-04-30 iki 2013-02-28 -2195,34 Lt (b.l.41). Iš Sodros pažymos apie asmens įmokas už 2012-04-01-2013-04-30 laikotarpį matyti, kad I. M. ind. įmonės įmokų duomenų nėra.(b.l.42). Iš pažymos apie asmens įmokas už 2012-04-01-2013-04-30 matyti, kad S. M. dirba UAB „Izoranga“, jo vidutinis mėnesio užmokestis buvo 3363,76 Lt (b.l.43). Iš Sodros pažymos apie asmens įmokas už 2012-04-01-2013-04-30 laikotarpį matyti, kad S. M. ind. įmonės įmokų duomenų nėra.(b.l.44).

25Vykdymo proceso normų nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Kai skolininkas neturi asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į jo dalį bendrojoje nuosavybėje. CPK 667 straipsnis numato, jog jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

26Nagrinėjamu atveju išieškotojas įgyvendino savo teisę kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su jo sutuoktine nuosavybe, nustatymo.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose yra suformavęs praktiką, kad CPK 667 straipsnio pagrindu teismas gali nustatyti bendrosios nuosavybės bendraturčių idealiąsias bei (ar) realiąsias dalis ir jos turi būti nustatytos taip, kad būtų įmanoma išieškoti, nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-11 nutartis, civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. P. prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo; byla Nr. 3K-3-23/2006; 2007-12-05 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2007). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik remdamasis pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį išieškotojo ar bendrosios nuosavybės dalyvių pateiktu prašymu nustatęs skolininko dalį teismas turi vadovautis CPK 667 straipsnio 2 dalimi ir kartu nustatyti naudojimosi tvarką skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi. Šių proceso teisės normų, kuriose nustatytas įpareigojimas teismui nustatyti naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarką po to, kai buvo nustatyta skolininko dalis bendroje nuosavybėje, paskirtis yra tai, kad skolininko ir kitų bendraturčių bendrosios nuosavybės teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas nekilnojamasis daiktas būtų parduodamas už kuo didesnę kainą, taip užtikrinant kreditoriaus bei skolininko teises. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-02-23 nutartis, civilinėje byloje AB „Ūkio bankas“ v. M. K., antstolės R. G. kontora, byla Nr. 3K-3-121/2005;2005-09-28 nutartis, civilinėje byloje J. V. ir kt. v. V. Š. ir kt., byla Nr. 3K-3-360/2005).

28Turtas, kuriame prašoma nustatyti skolininko dalį, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pažymėtina, kad turtas turi būti padalijamas, kai kreditoriaus reikalavimas pareikštas vienam iš sutuoktinių ir tai yra vienas bendrosios jungtinės nuosavybės pasibaigimo pagrindų (CK 3.112 straipsnio 1 dalis, 3.116 straipsnio 1 dalis, 3.100 straipsnio 6 punktas). Nustatant skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, turi būti taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos. Pagal CK 3.117 straipsnį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o nuo šio principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. Padalijant turtą turi būti pasirinktas toks padalijimo būdas ir nustatytos tokios sutuoktinių turto dalys, kad nepažeistų sutuoktinių kreditorių teisių (CK 1.5, 1.137 straipsniai).

29Išieškotojas turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti (CPK 667 straipsnio 4 dalis). CK 4.80 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bendraturčio kreditorius turi teisę reikalauti atidalyti skolininko dalį, kad būtų galima išieškoti. Nustatyti naudojimosi tvarką turi būti suinteresuotas ir skolininkas, nes, tą padarius, atsiranda galimybė jam priklausančią turto dalį realizuoti už kuo aukštesnę kainą. Todėl skolininko S. M. ir jo atstovo argumentai dėl bendros jungtinės nuosavybės padalijimo negalimumo, patiems jungtinės nuosavybės turėtojams to nenorint ir neprašant, atmetami kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys jų pačių interesams.

30Iš bylos duomenų nustatyta, kad skolininkas S. M. ir suinteresuotas asmuo I. M. dirba ir gauna darbines pajamas. Skolininkas nurodo, kad nuo santuokos sudarymo yra sutaręs su I M. kaip bus naudojamos jų gaunamos pajamos iš darbinės veikos. Jie susitarę, kad S. M. darbo užmokestis bus naudojamas bendrai šeimos reikmėms, o I. M. darbo užmokestis bus jos asmeninė nuosavybė. Iš pateiktų I. M. sąskaitos išrašų (b.l.61-79) matyti, kad iš I. M. sąskaitos daryti lėšų pervedimai į S. M. sąskaitą: 2012-07-05- 500 Lt; 2012-10-26 -500 Lt; 2012-11-21 -2000 Lt; 2012-11-21- 1000,00 Lt; 2012-12-31-500 Lt, todėl teismas daro išvadą, kad sutuoktiniai bendrai naudoja tiek S. M. tiek I. M. gaunamas darbines pajamas, S. M. argumentai, kad jis vienas darbo užmokestį naudoja šeimos poreikiams, o I. M. pajamos yra jos asmeninė nuosavybė atmetami, nes jie yra paneigti I. M. sąskaitų išrašais.

31Pareiškėjo prašymas nustatyti skolininkui S. M. priklausančią turto dalį, esančią bendroje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine I. M., paskiriant skolininkui S. M. ½ dalį S. M. pajamų, gaunamų iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijos pašalpos bei kitokių išmokų ½ dalį sutuoktinės I. M. pajamų, gaunamų iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijos pašalpos bei kitokių išmokų, tenkinamas, nenukrypstant nuo lygių dalių principo, įvertinus individualias bylos aplinkybes.

32S. M. ir I. M. turimą nekilnojamąjį turtą pareiškėjas prašo padalinti lygiomis dalimis po ½ dalį bei nustatyti naudojimosi tvarką teismo nuožiūra. Teismas pažymi, kad ( - ), esančio gyvenamojo namo sutuoktiniams priklauso 1/3 dalis pastato. Gyvenamajame name yra nusistovėjusi ir naudojama savininkų faktinė naudojimosi gyvenamuoju pastatu tvarka, kurią patvirtino ir kiti du namo bendrasavininkiai A. S. ir R. K., jokių nesutarimų dėl nusistovėjusios naudojimosi tvarkos nėra. I. ir S. M. naudojasi plane pažymėtomis 1-4, 1-2, 1-3 patalpomis ir 1-5 bendro naudojimo patalpa (b.l.112) visi kambariai , t.y. 1-4;1-2;1-3, yra pereinami, jiems priklauso ir 1/3 dalis minėto pastato rūsio, plane pažymėto R-1 (b.l.114). Teismas daro išvadą, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), 1/3 dalies padalijimas tarp sutuoktinių ir naudojimosi šiuo turtu tvarkos nustatymas nesukurs pasekmių, kad daiktas būtų parduodamas už kuo didesnę kainą, taip užtikrinant kreditoriaus bei skolininko teises. Žemės sklypo 0,0800 ha, esančio ( - ) r., unikalus Nr. ( - ) padalijimas ir naudojimosi tvarkos nustatymas taip pat nepasieks keliamų pardavimo už kuo didesnę kainą, taip užtikrinant kreditoriaus ir skolininko teises reikalavimų. Minėtas sklypas ir yra mažo dydžio, t.y. 8 arai, yra kaimo vietovėje, todėl jį padalijus per pusę, sklypo kaina ne tik kad nepadidės bet dar ir sumažės. Garažo 14G1p-23, ( - ), unikalus Nr,. ( - ), padalijimas ir naudojimosi tvarkos nustatymas taip pat nepasieks keliamų pardavimo už kuo didesnę kainą, taip užtikrinant kreditoriaus ir skolininko teises reikalavimų. Teismas pripažįsta, kad didžiosios dalies sutuoktinių turimo turto padalijimas nepasieks keliamų turto pardavimo už kuo didesnę kainą, taip užtikrinant kreditoriaus ir skolininko teises reikalavimų, todėl netenkinamas. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pasiūlė nustatyti konkrečius objektus ir konkrečias jų vertes ir siūlė bei sutuoktiniams pasidalinti turtą taip, kad kiekvienam tektų konkretus turto objektas, nurodė, kad pagal turto vertes I. M. galėtų būti paskirtas pastatas ( - ), o S. M.- kitas likęs nekilnojamas turtas- garažas, žemės sklypas ir butas ( - ). Teismas atsižvelgia į tai, kad pareiškėjas prašo skolininko dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatyti atskirame bendrame turto objekte, kuriuos būtų galima realizuoti ir būtų reali galimybė iš jo išieškoti, o taip pat į tai, kad ( - ). m., esančiame bute gyvena S. ir I. M. ir du jų pilnamečiai vaikai, bei į tai kad nėra ginčo dėl nekilnojamojo turto verčių. Pareiškėjas sutinka, kad pagal turto vertes pastato dalis, esanti ( - ), yra lygi kito nekilnojamojo turto vertei, t.y. butui, esančiam ( - ), garažui ir žemės sklypui. Teismas mano, kad konkrečių objektų ir konkrečių jų verčių padalijimas, kad kiekvienam iš sutuoktinių tektų konkretus turto objektas pasieks keliamą turto pardavimo už kuo didesnę kainą tikslą, taip pilnai užtikrinant kreditoriaus ir skolininko teises. Įvertinęs aukščiau išdėstytus motyvus teismas nutaria taip padalinti S. M. ir I. M. turtą- I. M. paskiriamas nekilnojamasis turtas : butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 4,82 kv. m. pažymėtas R-12, 3 kambarių 66,95 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ); garažas 14Gp-23 su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 37,56 kv. m. bendro ploto), esantis ( - ); Žemės sklypas, žemės ūkio (sodų) paskirties (unikalus Nr. ( - ), 0,0800 ha ploto, esantis ( - ). r., kadastrinis Nr. ( - ), Vidiškių k. v. S. M. paskiriamas nekilnojamasis turtas: 1/3 dalis pastato - gyvenamojo namo lAlp (unikalus Nr. ( - ), 185,65 kv. m. bendro ploto), esančio ( - ).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

34Nustatyti skolininkui S. M., a.k( - ) priklausančią turto dalį, priskiriant skolininkui S. M. :

35½ dalį S. M. pajamų, gaunamų iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijos pašalpos bei kitokių išmokų;

36½ dalį sutuoktinės I. M. pajamų, gaunamų iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijos pašalpos bei kitokių išmokų;

371/3 dalį pastato - gyvenamojo namo lAlp (unikalus Nr. ( - ), 185,65 kv. m. bendro ploto), esančio ( - );

38Nustatyti I. M., a.k. ( - ) priklausančią turto dalį, priskiriant I. M.:

39Butą su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 4,82 kv. m. pažymėtas R-12, 3 kambarių 66,95 kv. m. bendro ploto), esantį ( - ).;

40Garažą 14Gp-23 su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 37,56 kv. m. bendro ploto), esantį ( - );

41Žemės sklypą, žemės ūkio (sodų) paskirties (unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas 0,0800 ha ploto, esantis ( - )., kadastrinis Nr. 8185/0008:71, Vidiškių k. v.

42Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą U. U. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė,... 3. sekretoriaujant Alvyrai Džiugienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjo BUAB „Memoria“ atstovo bankroto administratoriaus... 5. valdymas“ atstovei Eglei Banytei,... 6. skolininkui S. M., jo atstovui advokatui Vilhelmui... 7. suinteresuotiems asmenims antstolei N. J., 8. suinteresuoto asmens I. M. atstovui advokatui Vilhelmui... 9. suinteresuotam asmeniui I. M. nedalyvaujant,... 10. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 12. pareiškėjas – išieškotojas vykdymo procese –patikslintu pareiškimu... 13. 1. paskiriant skolininkui S. M.: - ½ dalį iš 1/3... 14. 2.Nustatyti skolininko S. M. turto dalį ir naudojimosi... 15. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-02-19 civilinėje... 16. Skolininkas S. M. pateikė atsiliepimą į prašymą... 17. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė E. Banytė paaiškino, kad 18. Teismo posėdžio metu skolininkas S. M. paaiškino, kad... 19. Teismo posėdžio metu skolininko S. M. ir suinteresuoto... 20. Suinteresuotas asmuo A. S. teismo posėdžio metu... 21. Suinteresuotas asmuo R. K. teismo posėdžio metu... 22. Suinteresuotas asmuo antstolė N. Jutkienė teisme... 23. Pareiškimas tenkinamas iš dalies.... 24. Byloje nustatyta, kad antstolė N. J. vykdo Vilniaus... 25. Vykdymo proceso normų nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 26. Nagrinėjamu atveju išieškotojas įgyvendino savo teisę kreiptis į teismą... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose... 28. Turtas, kuriame prašoma nustatyti skolininko dalį, yra bendroji jungtinė... 29. Išieškotojas turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad... 30. Iš bylos duomenų nustatyta, kad skolininkas S. M. ir... 31. Pareiškėjo prašymas nustatyti skolininkui S. M.... 32. S. M. ir I. M. turimą... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 34. Nustatyti skolininkui S. M., a.k( - )... 35. ½ dalį S. M. pajamų, gaunamų iš darbinės ar... 36. ½ dalį sutuoktinės I. M. pajamų, gaunamų iš... 37. 1/3 dalį pastato - gyvenamojo namo lAlp (unikalus Nr. ( - ), 185,65 kv. m.... 38. Nustatyti I. M., a.k. ( - )... 39. Butą su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 4,82 kv. m. pažymėtas R-12, 3 kambarių... 40. Garažą 14Gp-23 su rūsiu (unikalus Nr. ( - ), 37,56 kv. m. bendro ploto),... 41. Žemės sklypą, žemės ūkio (sodų) paskirties (unikalus Nr. ( - ), žemės... 42. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...