Byla e2-1635-661/2018
Dėl žalos, atsiradusios sugadinus krovinį priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas,

2sekretoriaujant Martai Dundzytei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Agroholding“ atstovei advokatei Aušrai J. Š. ir atsakovo UAB „Gaisrė“ atstovui advokatui E. S.,

4trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų International Insurance Company of Hannover SE, atstovei J. A.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Agroholding“ ieškinį atsakovui UAB „Gaisrė“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Insurance Company of Hannover SE, dėl žalos, atsiradusios sugadinus krovinį priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7

 1. Ieškovas prašo: priteisti Ieškovui UAB „VG AGROHOLDING“, iš Atsakovo UAB „GAISRE“ 48.375,20 EUR žalos dėl Krovinio sugadinimo ir netinkamai atlikto vežimo; 6 proc. dydžio metines palūkanas (už 48.375,20 EUR sumą) nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodo, kad UAB „VG AGROHOLDING“, atstovaujama pardavimų vadovo T. R. (toliau - Ieškovas ar Užsakovas) 2016 m. rugpjūčio 22 d. su UAB „Gaisre“ (toliau - Atsakovas ar Vežėjas, o abu kartu - Šalys) sudarė Transporto užsakymo sutartį Nr. AGH-22/08/16Gaisre (toliau tekste Transporto užsakymo sutartis vadinama Sutartimi), kurios pagrindu Atsakovui priklausanti transporto priemonė - autocisterna ( - )CK594 (toliau - Transporto priemonė) vežė krovinį (Atvėsinta pasterizuota kiaušinių trynių masė, toliau - Krovinys) maršrutu: iš Lietuvos (pakrovimo adresas: KB Europe egss (Vičiūnai Group), Birutės skg. 5, Macenių k., Plungės r., Lietuva) Į Ispanija (iškrovimo adresas: A. R. i Lluch, 8- 14 Poligon Industrial Agroreus, E43206- Reus, Spain, toliau - Krovinio gavėjas, sutartis Nr 16-08-2016 Copain), pakrovimo data - 2016 m. rugpjūčio 24 d. (Krovinys Ieškovo pakrautas - 2016 m. rugpjūčio 25 d.), iškrovimo data (toliau - Sutartas pristatymo terminas) - 2016 m. rugpjūčio 29 d.
 3. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė: Krovinys jo paskirties vietoje 2016 m. rugpjūčio 31 d. nebuvo iškrautas, kadangi buvo pristatytas sugadintas dėl pernelyg aukštos (+11,4 C) Krovinio temperatūros (i). Pagal Sutartį bei tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį 0005982 (toliau tekste — CMR 0005982), Šalys Sutartyje buvo susitarę dėl specialiu (CMR 20 punkte - ypatingos suderintos sąlygos) Krovinio pervežimo sąlygų - temperatūros režimo nuo +1 C° iki + 4 C°, CMR 0005982 - 0 C/+4C) (ii), o nesilaikant jų Krovinys buvo sugadintas, todėl Krovinio gavėjas sugadintą Krovinį atsisakė priimti (iii). Sugadinto krovinio vertė — 38.152 EUR (sugadinto Krovinio sąskaita Nr. AGR006682).
 4. Sugadintas Krovinys utilizuotas UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, Krovinio utilizavimo išlaidos - 5.020,20 Eur (be PVM).
 5. Kaip nurodyta Sutarties 2 punkte („Vežėjo įsipareigojimai“), Atsakovas (Vežėjas) prisiėmė pareigą ir atsakomybę nedelsiant pranešti Ieškovui (Užsakovui) apie transporto priemonių priverstines prastovas, avarijas ir imtis priemonių krovinį pristatyti gavėjui sutartu laiku ir nesugadintą.
 6. Be to, Sutarties 3 punkte („Vežėjo įsipareigojimai“), Atsakovas (Vežėjas) įsipareigojo atsisakius vykdyti Sutarties įsipareigojimus užtikrinti Ieškovui (Užsakovui), kad pristatymai sutartomis datomis bus įvykdyti ir Vežėjas suras kitą alternatyvų vežėją užsakymui išpildyti. Be to, jei ši sąlyga nebūtų tenkinama. Vežėjas sutiko kompensuoti Užsakovui visus patirtus nuostolius dėl alternatyvaus vežėjo atsiradimo šiam užsakymui įvykdyti.
 7. Kaip nurodyta Sutarties 5 punkte („Vežėjo įsipareigojimai“). Atsakovas (Vežėjas) taip pat garantavo transporto atvykimą nurodytu laiku, nurodytose vietose, o pagal Sutarties 8 punktą įsipareigojo pristatyti krovinį ne tik laiku, bet ir sumokėti 100 EUR už parą kompensaciją už pavėluotą Krovinio pristatymą.
 8. Ieškovas 2016-10-25 6 bei 2016-11-17 pretenzijose nurodė, jog Atsakovas netinkamai vykdė Sutartyje bei CMR 0005982 jam nustatytas sąlygas, todėl yra atsakingas už Krovinio sugadinimą bei žalos atsiradimą ir prašė atlyginti nuostolius, patirtus dėl Krovinio sugadinimo, tačiau Vežėjas tai padaryti atsisakė.
 9. Atsisakant atlyginti Ieškovo nuostolius (Vežėjo draudikas Marine Underwriting Services SIA Lietuvos filialas) taip pat buvo nurodyta, kad Vežėjas nėra atsakingas už Krovinio sugadinimą, nes turėtų būti taikoma CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalis, atleidžianti jį nuo atsakomybės.
 10. Ieškovas informavo Atsakovą apie Krovinio vežimo bei gabenimo ypatumus ir pastarajam buvo žinoma apie Krovinio jautrumą aukštesnei temperatūrai, o ypatingos Krovinio gabenimo ir pristatymo sąlygos šalių buvo suderintos ir nurodytos CMR važtaraštyje 0005982 (6-9, 20 p.), tačiau Atsakovas neatsisakė Krovinio vežti. Krovinys Vežėjo buvo priimtas pervežimui be jokiu jo pastabu CMR važtaraštyie 0005982, kas, beje, įrodo ir tai, jog Krovinio pakrovimo metu Atsakovui buvo perduotas tinkamos būklės Krovinys (Pridedamas kokybės sertifikatas Nr. 08.25, sąskaitos Nr. BPU007468).
 11. Krovinio sugadinimą sąlygojo aplinkybių visuma - vežėjas pasirinko netinkamą transporto priemone krovinio vežimui; Vokietijoje, dėl eismo ribojimo stovėjo +34 C° karštyje , kas lėmė tai, jog Krovinio gabenimo metu buvo pažeistas temperatūros režimas.
 12. Atsakovas UAB Gaisrė“ pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, su juo nesutiko ir pateikė atsiliepimą. Atsakovas nurodė, kad jis nesutinka su Ieškovo nurodyta žalos suma.
 13. Ieškinyje teigiama, kad UAB „VG Agroholding“ patirtą žalą sudaro: (i) sugedusio Krovinio vertė - 38.152,00 EUR pagal Krovinio sąskaitą Nr. AGR006682 (t. I, b. 1. 22), (ii) Krovinio utilizavimo išlaidos - 5.020,20 EUR (be PVM) pagal PVM sąskaitą - faktūrą serija: RVS Nr. 1612794 (t. I, b. 1. 24) ir (iii) mokestis už Krovinio pervežimą - 5.203,00 EUR pagal sąskaitą - faktūrą serija GAT Nr. 226572 (t. I, b. 1. 44). Iš viso - 48.375,20 EUR.
 14. Ieškovo reikalaujamas mokestis už Krovinio pervežimą - 5.203,00 EUR - yra paskaičiuotas kartu su pridėtinės vertės mokesčio tarifu, t. y. už transporto paslaugas - 4300,00 EUR ir 21 proc. PVM - 903,00 EUR, tai matyti iš jau minėtos PVM sąskaitos - faktūros serija GAT Nr. 226572 (t. 1, b. 1. 44). Tačiau žalos dydis už Atsakovo atliktą Krovinio pervežimą negali būti skaičiuojamas kartu sumuojant ir pridėtinės vertės mokesčio tarifą, kadangi, vadovaujantis Europos Sąjungos vidaus prekyboje taikomu vienu iš pagrindinių pridėtinės vertės mokesčio principų - fiskalinio neutralumo principu, bei remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVM įstatymas) 57 str., Ieškovas, kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, turi teisę į šio mokesčio atskaitą. Dėl nurodytų priežasčių, Ieškovas neturi teisės reikalauti iš Atsakovo už Krovinio pervežimą priskaičiuoto pridėtinės vertės mokesčio dydžio, nes priešingu atveju Ieškovas nepagrįstai praturtėtų Atsakovo sąskaita pridėtinės vertės mokesčio dydžiu - 903,00 EUR. Todėl atsakovas mano, kad Ieškovo reikalavimas dėl žalos už Krovinio pervežimą turėtų būti atitinkamai mažinamas iki 4.300,00 EUR, t. y. pervežimo kainos, kuri buvo numatyta tarp Šalių sudarytoje Sutartyje, o bendras reikalaujamų nuostolių dydis patikslintas ir apibrėžtas kaip - 47.472,20 EUR.
 15. Atsakovo nuomone, esminis dėmesys sprendžiant klausimą dėl Sutarties pažeidimo turi būti skiriamas ne formaliam Sutarties ar CMR važtaraščio Nr. 0005982 nuostatų, numatančių Krovinio transportavimo temperatūrą, nesilaikymo konstatavimui, tačiau nuosekliam Šalių: a) ikisutartinių santykių pobūdžio, b) jų elgesio po sutarties sudarymo, taip pat c) ankstesnės Šalių tarpusavio santykių praktikos vertinimui bei analizei. Visi išvardinti elementai turi tiesioginę įtaką nustatant ir interpretuojant Sutarties sąlygų turinį atsižvelgiant į tikruosius Šalių ketinimus Sutarties sudarymo ir vykdymo etape.
 16. Vertinant tarp Šalių sudarytoje Sutartyje numatytas transportavimo sąlygas, pagal kurias, Ieškovo teigimu, Atsakovas laisva valia prisiėmė pareigą pristatyti krovinį ne aukštesne pristatymo temperatūra, nei +4 C“, turi būti atsižvelgiama į iki Sutarties sudarymo tarp Ieškovo įgalioto asmens - T. R. (toliau - T. R.) bei Atsakovo įgalioto asmens - V. G. (toliau - V. G.) vykusį susirašinėjimą, kuriuo buvo tarp Šalių derinami Krovinio pervežimo klausimai.
 17. Ieškovui iš anksto buvo žinomos Krovinio pervežimui pasirenkamos izoterminės autocisternos techninės savybės bei, kad jis sąmoningai norėjo gabenti Krovinį tokio tipo transporto priemone, patvirtina taip pat ir ankstesnė Šalių tarpusavio santykių praktika. Atsakovo pateikti įrodymai šioje byloje patvirtina, kad Ieškovas ir anksčiau tokio paties tipo krovinių - atvėsintos kiaušinių trynio masės - pervežimui rinkdavosi analogiškas transporto priemones, o tokia Šalių praktika tenkino Ieškovo poreikius ir buvo ilgainiui nusistovėjusi, nors visose aukščiau nurodytose sutartyse buvo numatyta analogiška krovinių pervežimo temperatūra.
 18. Ieškovas jau iki derybų pradžios žinojo apie autocisternos technines savybes bei numatė transportuojamo Krovinio temperatūros pokytį. Kitaip tariant, pats Ieškovas Krovinio pervežimui norėjo būtent izoterminės autocisternos, kuri, nepaisant to, jog negali palaikyti pastovios Krovinio temperatūros, atitiko Ieškovo interesus dėl už pervežimą mokėtinos kainos dydžio. Be to, tik pasibaigus Šalių deryboms dėl Krovinio pervežimo sąlygų, buvo pateikta Atsakovui pasirašyti standartinė UAB „VG Agroholding‘‘ Sutartis su tarp Šalių suderinta pervežimo kaina, kuria Atsakovas nurodė tik atitinkamai Ieškovui patvirtinus, jog bus tariamasi su pirkėju dėl aukštesnės, nei numatyta. Krovinio pristatymo temperatūros. Todėl toks faktinis Ieškovo elgesys turėjo tiesioginę įtaką Atsakovui pagrįstai tikėtis, kad ir ginčo pervežimo metu Ieškovui yra priimtina ir jo patvirtinta kitokia Krovinio pristatymo temperatūra, nei nurodyta Sutartyje. Tuo tarpu sprendžiant iš ankstesnės Šalių tarpusavio santykių praktikos matyti, kad atitinkama nuostata dėl krovinio pervežimo temperatūros Sutartyje buvo įtvirtinta tik formaliais pagrindais, tačiau Šalys faktiškai nesilaikydavo jos ir Ieškovą tokia praktika tenkino, todėl Ieškovo reiškiami kaltinimai Atsakovui dėl Sutarties nuostatų pažeidimo neturi jokio faktinio pagrindo ir visiškai neatitinka tikrosios Sutarties šalių valios.
 19. Tikrąja Krovinio sugedimo priežastimi tapo tokių faktinių aplinkybių grandinė kaip, kad: a) netinkami UAB „VG Agroholding“ nurodymai Atsakovui dėl izoterminėmis savybėmis pasižyminčios transporto priemonės parinkimo, kurioje Krovinio temperatūra vežimo metu potencialiai kyla; b) 29 val. Ieškovo, pažeidžiant tarp Šalių sudarytos Sutarties nuostatas, vėlavimas paruošti Krovinį pervežimui, kuris tiesiogiai sąlygojo Atsakovo priverstinę prastovą Vokietijoje ir Krovinio temperatūros didėjimą; c) nenumatyta ir savaime nebūdinga klimato zonai, kurioje yra Vokietija, itin aukšta rugpjūčio mėnesio galo dienos temperatūra, siekusi iki +34° C karštį bei sąlygojusi autocisternos izoterminių savybių mažėjimą.
 20. Trečiasis asmuo International Insurance Company of Hannover SE pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis asmuo nurodė, kad pareikšti ieškinio reikalavimai yra neteisėti bei nepagristi. Draudikas palaiko Atsakovo nesutikimo su ieškiniu motyvus bei argumentus pilna apimtimi ir laikosi pozicijos, kad šiuo atveju Atsakovas dėl gabento Krovinio sugedimo turi būti atleistas nuo atsakomybės vadovaujantis CMR Konvencijos 17 str. 2 d., 4 d.

8Ieškinys netenkintinas.

9Nustatytos bylos aplinkybės

10

 1. UAB „VG AGROHOLDING“, atstovaujama pardavimų vadovo T. R. (toliau - Ieškovas ar Užsakovas) 2016 m. rugpjūčio 22 d. su UAB „Gaisre (toliau - Atsakovas ar Vežėjas, o abu kartu - Šalys) sudarė Transporto užsakymo sutartį Nr. AGH-22/08/16Gaisre1 (toliau tekste Transporto užsakymo sutartis vadinama Sutartimi), kurios pagrindu Atsakovui priklausanti transporto priemonė - autocisterna ( - )CK594 (toliau - Transporto priemonė) vežė krovinį (Atvėsinta pasterizuota kiaušinių trynių masė, toliau - Krovinys) maršrutu: iš Lietuvos (pakrovimo adresas: KB Europe egss (Vičiūnai Group), Birutės skg. 5, Macenių k., Plungės r., Lietuva) Į Ispanija (iškrovimo adresas: A. R. i Lluch, 8- 14 Poligon Industrial Agroreus, E43206- Reus, Spain, toliau - Krovinio gavėjas, sutartis Nr 16-08-2016 Copain ), pakrovimo data - 2016 m. rugpjūčio 24 d. (Krovinys Ieškovo pakrautas - 2016 m. rugpjūčio 25 d.) , iškrovimo data (toliau - Sutartas pristatymo terminas) - 2016 m. rugpjūčio 29 d.
 2. Krovinys jo paskirties vietoje 2016 m. rugpjūčio 31 d. nebuvo iškrautas, kadangi buvo pristatytas sugadintas dėl pernelyg aukštos (+11,4 C) Krovinio temperatūros (i). Pagal Sutartį bei tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį 0005982 (toliau tekste — CMR 0005982), Šalys Sutartyje buvo susitarę dėl specialiu (CMR 20 punkte - ypatingos suderintos sąlygos) Krovinio pervežimo sąlygų - temperatūros režimo nuo +1 C° iki + 4 C°, CMR 0005982 - 0 C/+4C) (ii), o nesilaikant jų Krovinys buvo sugadintas, todėl Krovinio gavėjas sugadintą Krovinį atsisakė priimti (iii).
 3. Sugadinto krovinio vertė — 38.152 EUR (sugadinto Krovinio sąskaita Nr. AGR006682). Sugadintas Krovinys utilizuotas UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, Krovinio utilizavimo išlaidos - 5.020,20 Eur (be PVM). Kaip nurodyta Sutarties 2 punkte („Vežėjo įsipareigojimai“), Atsakovas (Vežėjas) prisiėmė pareigą ir atsakomybę nedelsiant pranešti Ieškovui (Užsakovui) apie transporto priemonių priverstines prastovas, avarijas ir imtis priemonių krovinį pristatyti gavėjui sutartu laiku ir nesugadintą.
 4. Sutarties 3 punkte („Vežėjo įsipareigojimai“), Atsakovas (Vežėjas) įsipareigojo atsisakius vykdyti Sutarties įsipareigojimus užtikrinti Ieškovui (Užsakovui), kad pristatymai sutartomis datomis bus įvykdyti ir Vežėjas suras kitą alternatyvų vežėją užsakymui išpildyti. Be to, jei ši sąlyga nebūtų tenkinama. Vežėjas sutiko kompensuoti Užsakovui visus patirtus nuostolius dėl alternatyvaus vežėjo atsiradimo šiam užsakymui įvykdyti.
 5. Kaip nurodyta Sutarties 5 punkte („Vežėjo įsipareigojimai“). Atsakovas (Vežėjas) taip pat garantavo transporto atvykimą nurodytu laiku, nurodytose vietose, o pagal Sutarties 8 punktą įsipareigojo pristatyti krovinį ne tik laiku, bet ir sumokėti 100 EUR už parą kompensaciją už pavėluotą Krovinio pristatymą.
 6. Ieškovas 2016-10-25 6 bei 2016-11-17 pretenzijose nurodė, jog Atsakovas netinkamai vykdė Sutartyje bei CMR 0005982 jam nustatytas sąlygas, todėl yra atsakingas už Krovinio sugadinimą bei žalos atsiradimą ir prašė atlyginti nuostolius, patirtus dėl Krovinio sugadinimo, tačiau Vežėjas tai padaryti atsisakė.

11Teisiniai argumentai

12Dėl tarp Šalių sudarytos sutarties aiškinimo ir tikrųjų Šalių ketinimų

13

 1. Šioje byloje yra sprendžiamas ginčas, kilęs dėl to, jog pagal 2016 m. rugpjūčio 22 d. tarp Šalių sudarytą Transporto užsakymo sutartį Nr. AGH-22/08/16Gaisrė (toliau - Sutartis) (t. I, b. 1. 12-13) vykdyto tarptautinio krovinių gabenimo metu, dėl per aukštos temperatūros sugedo Ieškovui priklausantis ir Atsakovo gabenamas krovinys - atvėsinta pasterizuota kiaušinių trynių masė (toliau - Krovinys). Ieškiniu keliami klausimai dėl civilinės atsakomybės taikymo Atsakovui ir Ieškovo patirtos žalos atlyginimo.
 2. Ieškovas savo reikalavimus dėl žalos, patirtos sugedus Kroviniui, atlyginimo grindžia išimtinai tuo, kad Atsakovas nesilaikė neva „Šalių aiškiai aptartų ir Sutartyje bei tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje Nr. 0005982 (toliau - CMR važtaraštis Nr. 0005982) numatytų ypatingų Krovinio gabenimo ir pristatymo sąlygų". Ieškovo nuomone Atsakovas, pažeisdamas Sutarties sąlygas, neužtikrino pervežamo Krovinio temperatūros lygio, kurio pokytį, Ieškovo teigimu, sąlygojo tai, kad Atsakovas: a) netinkamai parinko Krovinio pervežimui transporto priemonę - autocisterną; b) netinkamai suplanavo kelionės maršrutą. Kitaip tariant, Ieškovas savo reikalavimus grindžia formaliu tarp Šalių sudarytos Sutarties nuostatų nesilaikymu. Mūsų nuomone, tokie Ieškovo teiginiai, kuriais pastarasis įrodinėja tarp Salių sudarytos Sutarties pažeidimą, neatitinka tikrųjų Sutarties Šalių ketinimų ir realios faktinių aplinkybių visumos.
 3. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos kasacinio teismo praktikoje. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; kt.).
 4. Atsižvelgiant į sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės ir vertinant tarp Šalių sudarytoje Sutartyje numatytas transportavimo sąlygas, pagal kurias, Ieškovo teigimu, Atsakovas laisva valia prisiėmė pareigą pristatyti krovinį ne aukštesne pristatymo temperatūra, nei +4 C“, turi būti atsižvelgiama į iki Sutarties sudarymo tarp Ieškovo įgalioto asmens - T. R. (toliau - T. R.) bei Atsakovo įgalioto asmens - V. G. (toliau - V. G.) vykusį susirašinėjimą, kuriuo buvo tarp Šalių derinami Krovinio pervežimo klausimai.
 5. Kaip matyti iš 2016 m. rugpjūčio 5 d. T. R. laiško, kuriuo pateiktas pasiūlymas Atsakovui, kuriam buvo žinoma kokia transporto priemone - autocisterna - bus gabenamas krovinys (tai patvirtina atsakovo atsiliepimo priedo Nr. iii 6 psl.). Be to, iš Ieškovo darbuotojo laiško turinio matyti, kad T. R. žinojo apie autocisternos izotermines savybes, t. y. kad autocisterna nėra skirta pastovios Krovinio temperatūros palaikymui, nes tokio tipo transporto priemonė neturi šaldymo agregato. Iš atsakymo į laišką, matyti, kad V. G. tik patvirtino minėtus Ieškovo darbuotojo teiginius ir nurodė numanomą krovinio temperatūros pokytį per parą (tai patvirtina atsakovo atsiliepimo priedo Nr. iii 5 psl.). Atitinkamai T. R. vėlesniu laišku siekė išsiaiškinti kokia būtu Krovinio pervežimo autocisterna kaina, jei susitartu „<...> su klientu dėl galimos aukštesnės pristatymo temperatūros (atsakovo atsiliepimo priedo Nr. iii 4-5 psl.). Be to, Atsakovo darbuotojui nurodžius numanomą pervežimo kainą, T. R. tik dar kartą akcentavo, kad: „Bandau kalbėti su klientu dėl kainos ir temperatūros“ (atsakovo atsiliepimo priedo Nr. iii 3 psl.).
 6. Taigi, kalbant apie tikrąją šalių valią, aukščiau nurodytas aplinkybes, t. y. kad Ieškovui iš anksto buvo žinomos Krovinio pervežimui pasirenkamos izoterminės autocisternos techninės savybės bei, kad jis sąmoningai norėjo gabenti Krovinį tokio tipo transporto priemone, patvirtina taip pat ir ankstesnė Šalių tarpusavio santykių praktika. Tai patvirtina atsakovo pateikti įrodymai: 2015 m. birželio 3 d. transporto užsakymo sutartis Nr. 2015-06-03 Gaisre ir krovinių pervežimą patvirtinantys CMR važtaraščiai Nr. 20150717/1 ir Nr. 20150828, 2016 m. vasario 2 d. transporto užsakymo sutartis Nr. 2016-02-04 Gaisre PL ir krovinių pervežimą patvirtinantys CMR važtaraščiai Nr. 0005655; Nr. 0005954 ir Nr. 0005988, 2016 m. vasario 4 d. transporto užsakymo sutartis Nr. 2016-02-04 Gaisre ir krovinių pervežimą patvirtinantis CMR važtaraštis Nr. 0003784 bei 2016 m. vasario 23 d. transporto užsakymo sutartis Nr. 2016-02-23 Gaisre ir krovinių pervežimą patvirtinantis CMR važtaraštis Nr.l828963IV, iš kurių matyti, kad Ieškovas ir anksčiau tokio paties tipo krovinių - atvėsintos kiaušinių trynio masės - pervežimui rinkdavosi analogiškas transporto priemones, o tokia Šalių praktika tenkino Ieškovo poreikius ir buvo ilgainiui nusistovėjusi, nors visose aukščiau nurodytose sutartyse buvo numatyta analogiška krovinių pervežimo temperatūra..
 7. Teismas kosntatuoja, kad Ieškovas jau iki derybų pradžios žinojo apie autocisternos technines savybes bei numatė transportuojamo Krovinio temperatūros pokytį, pats Ieškovas Krovinio pervežimui norėjo būtent izoterminės autocisternos, kuri, nepaisant to, jog negali palaikyti pastovios Krovinio temperatūros, atitiko Ieškovo interesus dėl už pervežimą mokėtinos kainos dydžio. Be to, tik pasibaigus Šalių deryboms dėl Krovinio pervežimo sąlygų, buvo pateikta Atsakovui pasirašyti standartinė UAB „VG Agroholding‘‘ Sutartis su tarp Šalių suderinta pervežimo kaina, kuria Atsakovas nurodė tik atitinkamai Ieškovui patvirtinus, jog bus tariamasi su pirkėju dėl aukštesnės, nei numatyta. Krovinio pristatymo temperatūros. Todėl toks faktinis Ieškovo elgesys turėjo tiesioginę įtaką Atsakovui pagrįstai tikėtis, kad ir ginčo pervežimo metu Ieškovui yra priimtina ir jo patvirtinta kitokia Krovinio pristatymo temperatūra, nei nurodyta Sutartyje. Tuo tarpu sprendžiant iš ankstesnės Šalių tarpusavio santykių praktikos matyti, kad atitinkama nuostata dėl krovinio pervežimo temperatūros Sutartyje buvo įtvirtinta tik formaliais pagrindais, tačiau Šalys faktiškai nesilaikydavo jos ir Ieškovą tokia praktika tenkino, todėl Ieškovo reiškiami kaltinimai Atsakovui dėl Sutarties nuostatų pažeidimo neturi jokio faktinio pagrindo ir visiškai neatitinka tikrosios Sutarties šalių valios. To dėl galima konstatuoti, jog Ieškovas, atsižvelgdamas į už pervežimą mokėtinos kainos dydį, sutiko ir pats norėjo, jog Krovinys būtų vežamas tik su izoterminėmis savybėmis pasižyminčia transporto priemone - autocisterna, apie kurios technines charakteristikas, t. y. ribotas Krovinio apsaugos nuo išorės temperatūros poveikio galimybes, Ieškovui buvo žinoma ne nuo ginčo Sutarties sudarymo, tačiau bent jau nuo Šalių bendradarbiavimo pradžios momento 2015 m.; taigi iš to seka, kad Ieškovas neabejotinai suvokė, jog dėl autocisternos izoterminių savybių, vasaros metu transportuojant Krovinį į Ispaniją (Reus), Krovinio temperatūra palaipsniui kils, tačiau atsižvelgiant į Atsakovo už pervežimą nurodytos kainos dydį, Ieškovą vienareikšmiškai tenkino tokios krovinio pervežimo sąlygos.

14Dėl Ieškovo kaltės ir Atsakovo, kaip vežėjo, atleidimo nuo

15 civilinės atsakomybės sąlygų

16

 1. 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) (toliau - CMR konvencija), įtvirtina griežtoji (objektyvioji) vežėjo atsakomybė, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpcija (CMR Konvencijos 17, 18 str.). Pagal CMR Konvencijos 17 straipsnio 1 dalį, vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio sugadinimą nuo to momento, kai krovini prisiėmė vežti, iki jo perdavimo gavėjui momento taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Taigi, pagal šią CMR Konvencijos normą vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų CMR Konvencijos 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse.
 2. Konvencijos 17 str. 2 p. įtvirtinta, kad „Vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu praradimas, sugadinimas ar pavėluotas pristatymas įvyko dėl ieškovo netinkamų veiksmų ar aplaidumo, dėl ieškovo duotų nurodymų, o ne dėl vežėjo netinkamų veiksmų ar aplaidumo, dėl paslėptų prekių defektų, arba dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, o pasekmės dėl šių aplinkybių negalėjo užkirsti kelio“.
 3. Minėto CMR konvencijos 17 str. 2 p. yra nurodytos keturios savarankiškos aplinkybių grupės, iš kurių bent vieną nustačius, vežėjas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės. Šios bylos ir su ja susijusių faktinių aplinkybių visumos kontekste išskirtinos dvi iš jų, tai: Krovinio pažeidimas dėl ieškovo netinkamų veiksmų arba atlaidumo (angl. - wrongful act or neglect of the claimant) ir krovinio pažeidimas dėl ieškovo duotų nurodymų, o ne dėl vežėjo netinkamų veiksmų ar aplaidumo (angl. - the instructions of the claimant given otherwise than as result of the wrongful act or neglect on the part of the carrier).
 4. Iš jau aptartų faktinių aplinkybių matyti, jog UAB „VG Agroholding“ kreipėsi į Atsakovą turėdamas tikslą Krovinį transportuoti izoterminėmis savybėmis pasižyminčia autocisterna, kuria gabenamo Krovinio temperatūros kaitą ilgainiui lemia lauko temperatūros svyravimai. Nors šios aplinkybės Ieškovui buvo žinomos ir, be kita ko, papildomai Atsakovo patikslintos derybų metu, tačiau Ieškovo prioritetą dėl transporto priemonės parinkimo vis dėlto lėmė mokėtinos kainos už Krovinio pervežimą dydis. Nenorėdamas už pervežimą mokėti didesnės kainos, Ieškovas sąmoningai rinkosi ekonomiškesnį jo atžvilgiu Krovinio gabenimo sprendinį. Šiuo atveju, Ieškovas, turėdamas absoliučią pasirinkimo laisvę, tačiau pats patvirtindamas Atsakovo pasiūlytą pervežimo kainą, mokėtiną už Krovinio pervežimą izotermine autocisterna, tiesiogiai nurodė Atsakovui kokia Ieškovo pageidaujama transporto priemone turi būti gabenamas Krovinys. Tesimas, šiuo atveju laiko pagrįstu atsakovo argumentą, jog toks Ieškovo elgesys suprantamas ir vertintinas kaip tiesioginių instrukcijų davimas Krovinio pervežimą vykdančiam asmeniui - Atsakovui.
 5. Teismo nuomone, šiuo atveju esminės reikšmės turėjo ir kita aplinkybė krovinio faktinio pakrovimo vėlavimas dėl išimtinai nuo Ieškovo priklausančių veiksmų. iš Sutarties turinio matyti, jog Šalys buvo numačiusios tikslias Krovinio pakrovimo ir iškrovimo datas, atitinkamai 2016 m. rugpjūčio 24 d. (trečiadienį) 07:00 val. ir 2016 m. rugpjūčio 29 d. (pirmadienį). Tačiau Ieškovas numatytu laiku nespėjo tinkamai paruošti Krovinio transportavimui, todėl, kaip nurodyta CMR važtaraštyje Nr. 0005982 bei 2016 m. rugsėjo 9 d. vairuotojo - ekspeditoriaus paaiškinime, Krovinys vežėjui buvo perduotas tik 2016 m. rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienį) 11:30 val. Krovinio paruošimo pervežimui vėlavimas beveik 29 val. laikytinas reikšmingu, nes turėjo tiesioginės įtakos nukrypimui nuo Šalių sulygto pervežimo termino bei galėjo tiesiogiai sąlygoti krovinio sugedimą.
 6. Atsakovui ir Ieškovui, veikiant kaip savo srities profesionalui bei turint ilgametę su logistikos veikla susijusią patirtį, neabejotinai yra žinomos aplinkybės ir informacija apie planinius sunkiojo transporto eismo ribojimus savaitgaliais Vokietijoje bei ryšium su tuo itin didelę reikšmę turinčiam krovinių pervežimo terminų nustatymui ir tiksliam jų laikymuisi. Šiuo atveju, neatsitiktinai Krovinio pakrovimas buvo numatytas 2016 m. rugpjūčio 24 d. - trečiadienį 07:00 val. Laikantis pakrovimo terminu ir nustatytu laiku vairuotojui išvykus iš pakrovimo vietos, jis, vadovaujantis 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 „Dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, patvirtinimo nuostatomis“, iki numatomos eismo ribojimo pradžios momento - 2016 m. rugpjūčio 27 d. šeštadienio – turėjo galimybę suspėti ir pravažiuoti eismo ribojimo zonas Vokietijoje ir laiku pristatyti Krovini į paskirties vietą. Tačiau Ieškovas, dėl išimtinai nuo jo priklausančių veiksmų, nespėjo tinkamai ir laiku paruošti Krovinio pervežimui bei vėlavo beveik 29 val. ir šie netinkami Ieškovo veiksmai objektyviai sąlygojo Atsakovo negalėjimą įveikti planinio atstumo bei dėl to atsiradusią priverstinę dviejų parų prastovą Berlyno priemiesčiuose.
 7. Taigi, teismas laiko pagrįstais ir įrodytais atsakovo argumentais (CPK 178 str.), jog tikrąja Krovinio sugedimo priežastimi tapo tokių faktinių aplinkybių visuma: a) netinkami UAB „VG Agroholding“ nurodymai Atsakovui dėl izoterminėmis savybėmis pasižyminčios transporto priemonės parinkimo, kurioje Krovinio temperatūra vežimo metu potencialiai kyla; b) 29 val. Ieškovo vėlavimas paruošiant Krovinį pervežimui, kuris tiesiogiai nulėmė Atsakovo priverstinę prastovą Vokietijoje ir Krovinio temperatūros didėjimą taip ir nenumatyta ir savaime nebūdinga klimato zonai, kurioje yra Vokietija, itin aukšta rugpjūčio mėnesio galo dienos temperatūra, siekusi iki +34° C karštį bei sąlygojusi autocisternos izoterminių savybių mažėjimą. Dėl šių priežasčių Ieškovas pats laikytinas kaltu dėl Krovinio sugedimo, todėl remiantis tuo kas išdėstyta, bei vadovaujantis CMR konvencijos 17 str. 2 p., Atsakovas turi būti atleistas nuo atsakomybės.
 8. Teismas atsižvelgdamas į ištirtas bylos aplinkybes konstatuoja, jog ieškovas neįrodė atsakovo kaltės dėl pristatyto sugadinto krovinio todėl ieškinys netenkintinas. Netenkinus pagrindinio reikalavimo dėl civilinės atsakomybės netenkintinas ir išvestinis reikalavimas dėl žalos priteisimo.
 9. Teismas taip pat konstatuoja, jog ieškovas netinkamai paskaičiavo žalos dydį. Ieškovo reikalaujamas mokestis už Krovinio pervežimą - 5.203,00 EUR - yra paskaičiuotas kartu su pridėtinės vertės mokesčio tarifu, t. y. už transporto paslaugas - 4300,00 EUR ir 21 proc. PVM - 903,00 EUR, tai matyti iš jau minėtos PVM sąskaitos - faktūros serija GAT Nr. 226572 (t. 1, b. 1. 44). Tačiau žalos dydis už Atsakovo atliktą Krovinio pervežimą negali būti skaičiuojamas kartu sumuojant ir pridėtinės vertės mokesčio tarifą, kadangi, vadovaujantis Europos Sąjungos vidaus prekyboje taikomu vienu iš pagrindinių pridėtinės vertės mokesčio principų - fiskalinio neutralumo principu, bei remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 57 str., Ieškovas, kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, turi teisę į šio mokesčio atskaitą. Dėl nurodytų priežasčių, Ieškovas neturi teisės reikalauti iš Atsakovo už Krovinio pervežimą priskaičiuoto pridėtinės vertės mokesčio dydžio, nes priešingu atveju Ieškovas nepagrįstai praturtėtų Atsakovo sąskaita pridėtinės vertės mokesčio dydžiu - 903,00 EUR.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas UAB „Gaisrė“ pateikė teismui duomenis apie patirtas 1552 eurų bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 145 eurų išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 100 eurų išlaidos už procesinių dokumentų vertimą. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos 1552 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str.).
 2. Trečiasis asmuo International Insurance Company of Hannover SE veikiantis per agentą Marine Underwriting Services SIA pateikė teismui duomenis apie patirtas 1412,50 eurų bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteistinos 1412,50 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str.).
Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas

Nutarė

19ieškovo UAB „Agroholding“ ieškinį atmesti.

20Iš ieškovo UAB „Agroholding“, į.k. 302764932, priteisti atsakovui UAB „Gaisrė“, į.k. 121702851 1552 eurus bylinėjimosi išlaidų.

21Iš ieškovo UAB „Agroholding“, į.k. 302764932, priteisti trečiajam asmeniui International Insurance Company of Hannover SE veikiančiam per agentą Marine Underwriting Services SIA, į.k. 40103608205, 1552 eurus bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai