Byla 2-690-233/2011
Dėl 996 Lt skolos, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB “CREDIT DAY“ ieškinį atsakovui G. V

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 996 Lt skolos, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB “CREDIT DAY“ ieškinį atsakovui G. V. ir

Nustatė

2Atsakovui G. V. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu ir tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010 m. rugpjūčio mėn. 22 d. atsakovas G. V. internetu pasirašė kredito sutartį Nr. ( - ) (b.l.6-9) su ieškovu. Patvirtindamas sutartį, atsakovas pervedė į UAB „CREDIT DAY” banko sąskaitą 1 Lt registracijos mokestį, kuris traktuojamas kaip elektroninis parašas. Pagal šią sutartį ieškovas UAB „CREDIT DAY” 2010 m. rugpjūčio mėn. 22 d. suteikė atsakovui 200,00 Lt (dviejų šimtų Lt 00 ct) dydžio kreditą, pervesdamas šią sumą į atsakovo asmeninę banko sąskaitą, kurios Nr. ( - ), esančią AB SWEDBANK banke. Pagal 2010 m. rugpjūčio mėn. 22 d. sudarytą sutartį, atsakovas įsipareigojo iki 2011 m. spalio mėn. 01 d. grąžinti 200,00 Lt kreditą bei sumokėti 120,00 Lt kredito mokestį už suteiktą kreditą, tačiau nurodytą dieną atsakovas kredito negrąžino.

5Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, laiku prievolės neįvykdė. Duomenų, kad iki ieškinio padavimo teismui dienos atsakovas G. V. būtų sumokėjęs 200 Lt kreditą ir 120 Lt kredito mokestį nėra, todėl ši suma – 320 Lt priteistina iš atsakovo G. V. ieškovo UAB „CREDIT DAY” naudai (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d.).

6Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovui negrąžinus viso kredito iki 2010 m. spalio mėn. 01 d. ir nepasinaudojus galimybe pratęsti jo gražinimo termino, pagal sutarties 6.1 punktą pradėti skaičiuoti 2 (dviejų) procentų delspinigiai nuo negrąžintos sumos, o po 30 d. dienų pritaikyta 100 Lt bauda pagal sutarties 6.3 punktą: „Jeigu kredito gavėjas delsia grąžinti kreditą ar jo dalį ir/ar kredito mokestį ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, kredito gavėjas privalo papildomai sumokėti kreditoriui 100,00 Lt dydžio baudą“. Ieškovas UAB „CREDIT DAY“ priėmė sprendimą delspinigius skaičiuoti už 90 dienų vėlavimą, todėl prašo priteisti iš atsakovo 2 procentų dydžio delspinigius, t.y. 576,00 Lt už 90 dienų ir 100,00 Lt dydžio baudą.

7Iš byloje esančių duomenų ir pateikto pareiškimo taip pat laikytina, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

8Ieškovas 2011-04-18 d. procesiniame dokumente dėl nutarties Nr.2-690-233/2011 nurodo, kad UAB „CREDIT DAY“ prašoma priteisti suma yra protinga ir ne per didelė, atsižvelgiant į tai, kad kreditas išduodamas per trumpą (iki 15 min.) periodą, to pasėkoje padidėja kredito grąžinimo rizika. Be to, ieškovas teigia, kad tokios pajamos yra vienintelės, kurias gauna greitojo kredito įmonės, ir iš kurių yra apmokami tokių įmonių darbuotojų atlyginimai, mokesčiai, dengiami kiti veiklos kaštai. Tačiau atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, paskolos grąžinimo laikotarpį, laikytina, kad sandoryje numatyti 2 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 730 proc. metinių palūkanų, pažeidžia LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

9Pažymėtina, kad nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, gindamas tiek kredito davėjo, tiek kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (LR CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos 320 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų už ieškovo nurodytas 90 dienų), dėl ko ieškovo UAB „CREDIT DAY“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, priteisiant 14,40 Lt delspinigių (320 Lt x 0,05% x 90 d. = 14,4 Lt; CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui atsakovas G. V. privalo sumokėti ne tik negražintą kredito sumą – 200 Lt, bet ir 120 Lt kredito mokestį už suteiktą kreditą, taip pat 0,05% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos 320 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat įvertinus ieškovo patirtų nuostolių ir iš atsakovo priteistinų netesybų dydį ir vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo bei protingumo kriterijais, 100,00 Lt dydžio bauda iš atsakovo ieškovo naudai nepriteistina.

11Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. balandžio 21 d. priteistinos iš atsakovo kreditoriui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 334,4 Lt sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Tenkinant ieškinį iš dalies (33,57 proc. visų reikalavimų), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistini 22,82 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d). Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į priverstiniam vykdymui valstybei tenkančias išlaidas pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdymui, teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos.

13Kitoje dalyje ieškinys netenkintinas. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR Civilinio proceso kodekso 262 str. 2 d., 285 - 286 straipsniais teismas

Nutarė

14UAB „CREDIT DAY“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš G. V. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 320,00 Lt (tris šimtus dvidešimt litų 00 ct) skolos, 14,40 Lt (keturiolika litų 40 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22,82 Lt (dvidešimt du litus 82 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „CREDIT DAY“ (į.k. 302430338, Konstitucijos prospektas 23 C, 216 kab., LT-08105 Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank”, banko kodas 73000) naudai.

16Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

17Atsakovas G. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „CREDIT DAY“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai