Byla 2-2353-260/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų viešajame pirkime Nr.139523, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Akvatechnika“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai Vazgienei ir Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Arnui Uleckui, atsakovės atstovui advokatui Andriui Kremencui, trečiojo asmens atstovui V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-2353-260/2013 pagal Latvijos įmonės SIA Galerija Baltik ieškinį atsakovei Viešajai įstaigai Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų viešajame pirkime Nr.139523, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Akvatechnika“, ir

Nustatė

2Ieškovė Latvijos įmonė SIA Galerija Baltik ieškiniu (b.l.4-12) prašė panaikinti Viešosios įstaigos Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 2013 m. liepos 19 d. sprendimą atsisakyti priimti SIA Galerija Baltik pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga““ (Pirkimo Nr. 139523) ir įpareigoti Viešąją įstaigą Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga““ (Pirkimo Nr. 139523) procedūras, taip pat panaikinti Viešosios įstaigos Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 2013 m. liepos 26 d. rašte Nr. SD-185-(1.12)-149 užfiksuotą sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti ieškovės SIA Galerija Baltik pretenziją.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 2013 m. liepos 5 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga““, pirkimo Nr. 139523 (toliau – Konkursas). Ieškovė SIA Galerija Baltik ketindama dalyvauti šiame Konkurse, vadovaudamasis Konkurso sąlygomis parengė pasiūlymą. Konkurso sąlygų 25 punktas nustatė, kad pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013m. liepos 19 d. 14 val. Lietuvos Respublikos laiku, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas; tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną valandą ir minutę. Ieškovės įgaliota atstovė A. K., kaip ir buvo numatyta Konkurso sąlygose, kartu su pasiūlymu 2013 m. liepos 19 d., 13:50 val. atvyko į atsakovo nurodytas patalpas adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas. Atvykus į atsakovės patalpas, nei pirmame, nei antrame pastato aukštuose nebuvo informacijos ar nuorodų, nukreipiančių į konkretų kabinetą, kuriame būtų galima pateikti pasiūlymą. Ieškovo įgaliotai atstovei A. K. pasiteiravus pastate buvusių atsakovės darbuotojų, kur priimami pasiūlymai, konkretaus atsakymo niekas negalėjo pasakyti. Galiausiai, varstant kabinetų duris, ieškovės įgaliota atstovė A. K. surado kabinetą Nr.210 antrajame aukšte, kuriame buvo du atsakovės viešojo pirkimo komisijos nariai. Ieškovės įgaliota atstovė A. K. komisijos nariams nurodė apie ketinimus dalyvauti Konkurse ir norą pateikti pasiūlymą. Tačiau atstovei kategoriškai buvo pasakyta, jog pasiūlymas nebus priimtas, kadangi pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 14 val., nors tuo metu laikrodis rodė 13 val. 57 min. Ieškovės įgaliota atstovė pakartotinai paprašė priimti pasiūlymą, raštu patvirtinant jo pateikimo laiką valandos ir minučių tikslumu, kaip kad ir numatė Konkurso sąlygos, tačiau komisijos nariai dar kartą kategoriškai atsisakė priimti pasiūlymą, nors pasiūlymų pateikimo laikas dar nebuvo pasibaigęs. Taigi, ieškovės parengtas pasiūlymas nebuvo priimtas, nors pasiūlymų pateikimo terminas dar nebuvo pasibaigęs. Galiausiai, netgi ir po diskusijos su atsakovės viešojo pirkimo komisijos nariais buvo atsisakyta pateikti bet kokį rašytinį dokumentą ar atžymą, kad pasiūlymas buvo pateiktas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Nesutinkant su atsakovės komisijos narių veiksmais 2013 m. liepos 24 d. atsakovei buvo pateikta pretenzija. 2013 m. liepos 26 d. buvo gautas atsakovo atsakymas Nr.SD-185-(1.12)-149 „Dėl pasiūlymo nepriėmimo viešajame pirkime „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga“ pretenzijos“, kuriame buvo nurodyta, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi pretenziją, konstatuoja faktą, kad pirkimo dokumentai buvo pristatyti po vokų pasiūlymais atplėšimo procedūros, aprašytos supaprastinto atviro Konkurso sąlygų 40 punkte, tiekėjo atstovo priekaištai dėl informacijos ar nuorodų trūkumo yra nepagrįsti, kadangi perkančiosios organizacijos atstovo (budinčios) buvo palydėta į kabinetą, kur buvo priimami dokumentai. Atsakovės atsakyme į pretenziją nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija, kadangi pasiūlymas buvo pateiktas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros, vadovaujantis Konkurso sąlygų 40 punktu vokų su pasiūlymais atplėšimas turėjo vykti 14 val. 10 min., o ieškovės įgaliotos atstovės joks atsakovės darbuotojas nelydėjo į kabinetą, kur buvo priimami dokumentai.

4Ieškovė ieškinyje teigė, kad atsakovės vykdomo Konkurso sąlygų 25 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24 straipsnio nuostatoms, kadangi pirkimo dokumentuose nurodyta pasiūlymų pateikimo vieta nebuvo pakankamai tiksli ir aiški, t.y. buvo nurodytas tik adresas - Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas, nenurodant tikslaus kabineto. Dėl šios priežasties, atsakovė pažeidė VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 14 punkte ir 24 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus imperatyvius reikalavimus. Taip pat, Konkurso sąlygų 25 punkte nurodydama pasiūlymų pateikimo terminus, atsakovė pažeidė LR VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 14 punkte, 24 straipsnio 8 dalyje ir 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas, taikomas perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose nurodant pasiūlymų pateikimo terminus ir reikalavimus, kaip turi būti nurodomi terminai. VPĮ 31 straipsnio 1 dalis numato, kad posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Konkurso sąlygų 40 punktas įtvirtino, kad „vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje - 2013-07-19 14:10 Lietuvos Respublikos laiku“. Atsižvelgiant į tokius Konkurso sąlygų netikslumus dėl nurodyto pasiūlymų pateikimo termino, darytina išvada, jog tiekėjai pateikti pasiūlymus Konkurse galėjo iki 14 val. 10 min. Taigi, net ir po įvykusios diskusijos tarp ieškovės įgaliotos atstovės ir komisijos narių, kada buvo kelios minutės po 14 valandos, komisijos nariai privalėjo priimti pasiūlymą, tačiau nepagrįstai atsisakė tai padaryti.

5Be to atsakovės Viešojo pirkimo komisijos nariai, pažeisdami Konkurso sąlygų 25 p. bei atsakovės VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 42.3 p. nuostatas, nepagrįstai atsisakė priimti pasiūlymą bei pateikti rašytinį patvirtinimą apie pasiūlymo gavimą. Atsakovės Komisijos nariai netgi ir po įvykusios diskusijos, kada buvo kelios minutės po 14 valandos, ieškovės įgaliotai atstovei prašant, atsisakė pateikti bet kokį rašytinį dokumentą ar žymą, kad pasiūlymas pateiktas pavėluotai. Tuo tarpu Taisyklių 42.3 punktas numato, kad jeigu pasiūlymas yra gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Tačiau ieškovės įgaliotai atstovei nebuvo sudarytos sąlygos netgi palikti voką su pasiūlymu perkančioje organizacijoje, t.y. atsakovo patalpose ir pasiūlymas iš viso nebuvo priimtas. VPĮ 2 straipsnio 29 dalis nustato, kad tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų tiekėjas, rangovas) - kiekvienas ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė - galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Todėl darytina išvada, kad atvirame konkurse, koks būtent ir buvo ginčo atveju Konkursas, turi teisę dalyvauti bet kuris asmuo, galintis pasiūlyti prekes, paslaugas ar darbus. Tačiau visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovei atsisakius priimti pasiūlymą, buvo pažeista pagrindinė tiekėjo teisė viešuosiuose pirkimuose - teisė dalyvauti pirkimo konkurse. Ieškovės vertinimu, atsakovės Viešojo pirkimo komisijos narių grubus ir nepagrįstas atsisakymas priimti pasiūlymą laikytinas bet kurio iš LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimu: lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai buvo pažeisti tuo, jog kitiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams buvo leidžiama pateikti pasiūlymus, tuo tarpu ieškovės pasiūlymą buvo atsisakyta priimti; abipusio pripažinimo principas buvo pažeistas tuo, jog atsakovė dėl nesuprantamų ir neaiškių priežasčių atsisakė priimti tik ieškovės pateiktą pasiūlymą; proporcingumo principas buvo pažeistas tuo, jog atsakovės komisijos nariai neadekvačiai kategoriškai reagavo į prašymą priimti pasiūlymą, kuris buvo pristatytas laiku ir tokie veiksmai buvo neadekvatūs susiklosčiusiai situacijai; skaidrumo principas, buvo pažeistas tuo, jog atsakovė užkirto kelią ieškovui pateikti pasiūlymą konkurse, ir tuo, jog konkurso sąlygos buvo neaiškios. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

6Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį prašė patenkinti ieškinyje nurodytais motyvais, taip pat, kadangi paaiškėjo, jog su trečiuoju asmeniu po Konkurso jau sudaryta Viešojo pirkimo sutartis, pripažinti negaliojančia ir šią sutartį.

7Atsakovė Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 2013 08 20 pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l.135-139), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

8Atsakovė nurodė, kad, jos nuomone, ieškovė nesilaikė išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, nes Latvijos įmonė SIA Galerija Baltik nėra įvykdžiusi VPĮ 93 str. 3 d. reikalavimo, t.y. ieškovė nėra pateikusi pretenzijos atsakovei, todėl neturi teisės kreiptis į teismą. Atsakovei buvo pateiktas dokumentas 2013-07-24 „Pretenzija dėl pasiūlymo nepriėmimo viešajame pirkime „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga“ parašytas A. K. vardu. Šiame dokumente niekur nenurodyta, kad A. K. veikia ieškovės įgaliota, jos vardu ir interesais, vadinasi ji veikė savo vardu, kaip ir nurodyta dokumento 1 puslapyje. Todėl byla turėjo būti nutraukta CPL 293 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu.

9Taip pat atsiliepime atsakovė nurodė, kad pirkimo Nr.139523 skelbimo IV.3.3. p. yra nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas – data 2013-07-19, laikas 14:00, tai atitinka VPĮ 28 str. 1 d. reikalavimą, todėl ieškovo priekaištai dėl minučių nenurodymo nepagrįsti. Ieškovas teigia, kad VPĮ 31 str. 1 d. pagrindu turi sutapti pasiūlymo pateikimo ir vokų atplėšimo diena ir valanda, o atsakovas, esą, šį reikalavimą pažeidė. Tačiau jokio pažeidimo neįvyko, nes skelbimo IV.3.3. nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas 2013-07-19 14:00, o IV.3.5. nurodytas vokų atplėšimo laikas 2013-07-19 14:10, t.y. diena ir valanda sutampa. Ieškovė neįgijo pirkimo dokumentų per CVP IS, tai patvirtina šios duomenų bazės ataskaita, todėl visos jos ar A. K. klaidos, dėl galimo neteisingo pirkimo sąlygų suvokimo ar taikymo priskirtinos jų kiekvieno individualiai atsakomybei CK 6.253 str. 1 d. ir 5 d. Ieškovės teiginiai apie jos atstovės A. K. patirtų sunkumų ieškant kabineto, kur pateikti pasiūlymą, atrodo nerimtai ir neatsakingai. Pirkimas buvo paskelbtas 2013-07-05, todėl tiek A. K., tiek ir ieškovė turėjo 2 savaites laiko išsiaiškinti visus jiems kylančius neaiškumus. Konkurso sąlygų VII sk. nustato tiekėjų teisę gauti visą jiems reikalingą informaciją bei paaiškinimus. Pagal atsakovės pirkimo komisijos narių R. A., E. V. ir J. V., taip pat bei darbuotojų V. A. ir R. M. paaiškinimus, atsakovė nustatė, kad 2013 m. liepos 19 d. po 14:00 val. į atsakovės buveinę, esančią adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, atvykusi moteris klausė budėtojos V. A., kur galima pateikti voką su pasiūlymu viešajame pirkime ir jai buvo nurodyta atsakovo raštinė 201 kab., informuojant apie vėlavimą.14:10 moteris atėjusi į raštinę, pripažinusi vėlavimą, klausė R. M. kur vyksta viešojo pirkimo konkursas, R. M. nurodė jai 210 kabinetą. Moteris, atėjusi į 210 kabinetą, apgailestaudama dėl vėlavimo, pirkimo komisijos narių reikalavo priimti voką. Komisijos nariai tai padaryti atsisakė, remdamiesi vėlavimu. Pirkimo komisijos pirmininkas R. A. iš raštinės, t.y. 201 kab., skambino į Viešųjų pirkimų tarnybą, tikslu išsiaiškinti tokiai situacijai taikomus reikalavimus, gavęs paaiškinimą, kad pavėluoti pasiūlymai nepriimami, atsisakė priimti voką iš moters. Komisijos pirmininko skambutį patvirtina TEO LT išklotinė ir Viešųjų pirkimų tarnybos kontaktinė informacija (pridedama); R. A. į Viešųjų pirkimų tarnybą skambino 2 kartus – 14:20:47 val. ir 14:21:30 val. Ieškovė nurodo, kad A. K. komisijos narius rado 210 kabinete, o tai reiškia, kad ieškovas patvirtina faktą, kad pasiūlymų pateikimo laikas jau buvo pasibaigęs, nes pasiūlymai buvo priimami raštinėje, 201 kab., komisijos nariai 14:00 paliko 201 kab., o vokų atplėšimas vyko 210 kabinete. Vokų atplėšimas jau buvo įvykęs, laikas buvo apie 14:10, todėl nauji pasiūlymai niekaip negalėjo būti priimami. Moteris, ketinusi įteikti pasiūlymą, neprašė jo gavimą patvirtinti kokia nors atžyma, tik prašė galimybės dalyvauti konkurse, priimti pasiūlymą ir pažiūrėti pasiūlymo kainą. VPĮ 28 str. 1 d. nustato, kad pavėluotai gauti pasiūlymai grąžinami tiekėjui, tačiau nenustato perkančios organizacijos pareigos atlikti kokius nors įrašus grąžinamuose pasiūlymuose. Dėl nurodytų priežasčių atsakovė prašė ieškinį atmesti, priteisti jai iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Nagrinėjant bylą teismo posėdyje atsakovės atstovas ieškinį prašė atmesti, priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

11Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.

12Ieškinys atmetamas.

13Byloje dalyvaujančių asmenų ir jų atstovų paaiškinimais, pateiktais procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu, rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

14Atsakovė Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 2013 m. liepos 5 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga““, pirkimo Nr. 139523 (b.l. 61-63).

15Viešojo pirkimo „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga“ supaprastinto atviro konkurso sąlygose (b.l.64-115) bei skelbime buvo nurodyta, kad tiekėjai pasiūlymus pateikia raštu, užklijuotame voke, pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013-07-19 14 val. Lietuvos Respublikos laiku, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje 2013-07-19 14:10 Lietuvos Respublikos laiku.

16Viešosios įstaigos Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Viešojo supaprastinto atviro konkurso „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga“ Nr.139523 komisijos posėdyje, 2013 m. liepos 19 d., prasidėjusiame 14 val. 10 min., buvo atplėštas gautas 1 vokas su pasiūlymu, kuriuo tiekėjas UAB „Akvatechnika“ pasiūlė 520379,86 Lt perkamų objektų kainą (b.l.142-144).

17Ieškovės atstovė A. K. ieškovės pasiūlymą viešajame pirkime „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga“ pateikė pasibaigus pasiūlymų pateikimo laikui, po atsakovės viešojo pirkimo komisijos, kuriame buvo atplėšti vokai su pasiūlymais, posėdžio, todėl jos teiktas pasiūlymas nebuvo priimtas.

18Teismas pripažįsta nustatytu, kad ieškovės atstovė A. K. ieškovės pasiūlymą pageidavo pateikti pasibaigus pasiūlymų pateikimo laikui, remdamasis šiais įrodymais.

19Kaip nurodė paaiškinime (b.l. 162) ir liudytoja teismo posėdyje apklausta atsakovės darbuotoja – budėtoja V. A., 2013 m. liepos 19 d., kada vyko viešojo pirkimo konkursas, į Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą atvyko moteris ir jai pasakė, kad nori pateikti dokumentus viešojo pirkimo konkursui. Ji nukreipė atėjusią moterį į raštinę, kur priimami dokumentai, įspėjusi, kad jau po 14 val. ir pateikti dokumentus jau vėlu. Paaiškinime (b.l. 161) ir liudytoja apklausta atsakovės direktorės padėjėją 2013 07 19 pavadavusi R. M. nurodė, kad tą dieną apie 12 val. ji buvo informuota, kad vykdant konkursą vokų atplėšimas vyks 210 kabinete, o 14 val., kai baigėsi pasiūlymų pateikimo laikas, viešojo pirkimo komisijos narė E. V. atėjo į raštinę paimti tiekėjų registracijos lapo ir pateiktų vokų. Vėliau į kabinetą atėjo R. A., kuris kartu su E. V., palaukę iki 14 val. išėjo. Kiek vėliau į kabinetą įėjo skubanti moteris, pasakė, kad vėluoja ir paklausė, kur vyksta viešojo pirkimo konkursas. Ji nurodė tai moteriai 210 kabinetą. Neužilgo į raštinę atėjo komisijos pirmininkas R. A., kompiuteriu ieškojo Viešųjų pirkimų tarnybos telefono numerio, skambino ir klausė, ar gali priimti pavėlavusį į konkursą žmogų, garsiai pakartojo atsakymą, jog negali. Paaiškinimuose (b.l. 158-159) ir liudytojais apklausti atsakovės viešojo pirkimo konkurso komisijos nariai R. A. ir E. V. nurodė, kad 2013 07 19, pasibaigus vokų atplėšimo procedūrai, į 2010 kabinetą, kurį jie tvarkė jau po komisijos posėdžio, atvyko moteris, kuri pripažino, kad vėluoja, bet prašė priimti dokumentus ar bent pažiūrėti pasiūlymo kainą. Jai buvo paaiškinta, kad pirkimo procedūra baigta, dokumentų priimti negalima. Komisijos pirmininkas R. A. skambino į Viešųjų pirkimų tarnybą, konsultavosi, jam buvo paaiškinta, kad pavėluotai pateikti dokumentai nepriimami. Taip jis ir paaiškino pasiūlymą norėjusiai pateikti moteriai. Atžymėti, kada, t.y. kokiu tiksliai laiku pavėluotai teikiamas pasiūlymas neprisistačiusi ir nepasakiusi, kam ji atstovauja, moteris neprašė.

20Šie atsakovės darbuotojų paaiškinimai prieštarauja teismo posėdyje apklaustų liudytojų A. K. ir K. K. paaiškinimams apie bandymą pateikti dokumentus vykdomame viešojo pirkimo konkurse, tačiau teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės darbuotojų paaiškinimais. Visi jie patvirtino aplinkybę, kad 2013 07 19 į atsakovės buveinę atvykusi dalyvauti viešojo pirkimo konkurse moteris, tai padarė pavėlavusi, jau po 14 val. Teismas vertina, kad liudytojos A. K. paaiškinimai, jog ji ilgą laiką atsakovės buveinėje ieškojo, kur pateikti dokumentus, kad reikalavo dokumentus priimti komisijos narių, yra neįtikinami. Įprasta gyvenimiška praktika yra tokia, kad įstaigai dokumentai pateikiami raštinėje. Pasiūlymus, teikiamus viešajame pirkime, priima įstaiga, o ne Viešojo pirkimo komisija, kurios paskirtis vertinti pateiktus pasiūlymus. Taigi, atsisakius Viešojo pirkimo komisijos nariams vertinti atsakovės atstovės pavėluotai teikiamą pasiūlymą, pastaroji turėjo galimybę ir teisę užregistruoti teikiamus dokumentus įstaigos raštinėje. Kadangi ji to nepadarė, labiau tikėtina, kad ji pati pripažino, jog vėluoja pateikti pasiūlymą.

212013 07 24 atsakovė VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras su konkurso nugalėtoju UAB „Akvatechnika“ sudarė Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.2013/07/24 (b.l. 145-149).

222013 07 24 A. K. pateikė atsakovei pretenziją (b.l. 56-58), kurioje nurodė, kad 2013 07 19 buvo nepagrįstai atsisakyta priimti iš jos tiekėjo pasiūlymą atsakovės vykdytame supaprastintame atvirame konkurse „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga“ (Pirkimo Nr. 139523), pareikalauta nutraukti pirkimą, taip pat, kad jos atstovaujamas tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka skųs pirkimo rezultatus.

23Atsakovė 2013 07 26 informavo tiekėjo atstovę A. K., kad jos pateikta pretenzija nepagrįsta (b.l. 59).

242013 08 12 ieškovė Latvijos įmonė SIA Galerija Baltik išsiuntė paštu Kauno apygardos teismui ieškinį, nagrinėjamą šioje byloje.

25Teismas vertina, kad pripažinti, jog ieškovė Latvijos įmonė SIA Galerija Baltik nesilaikė išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, nes ji neįvykdė VPĮ 93 str. 3 d. reikalavimo prieš kreipiantis į teismą pateikti pretenziją atsakovei, dėl ko neturi teisės kreiptis į teismą, o byla dėl to turi būti nutraukta CPK 293 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu, negalima. Ieškovės atstovė A. K. 2013 07 24 pateikė atsakovei pretenziją, joje nurodė, kad ji atstovauja neįvardintą tiekėją. Atsakovė atsakymą į pretenziją siuntė A. K. kaip tiekėjo atstovei. Taip atsakovės 2013 07 26 rašte Nr. SD-185-(1.12)-149 nurodytas adresatas. Todėl, įvertinus aplinkybę, kad ieškovė įrodinėja, jog nepagrįstai perkančioji organizacija atsisakė priimti jos pasiūlymą, byloje pateikė jos kaip tiekėjos paruoštą Konkursui pasiūlymą, kuris praktiškai yra specialiai rengiamas dokumentų rinkinys, teismo nuomone, negalima pripažinti, kad nebuvo laikytasi privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, kad pretenzija buvo pateikta ne ieškovės atstovės.

26Taip pat teismas vertina, kad ieškovė šioje byloje pareiškė nepagrįstą ieškinį.

27CPK 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovė, nurodžiusi, kad iš jo atstovės buvo nepagrįstai nepriimtas supaprastintame atvirame konkurse „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga““, pirkimo Nr.139523, teiktas pasiūlymas, privalėjo įrodyti, kad jį pateikė, kaip reikalavo konkurso sąlygos, iki 2013 m. liepos 19 d. 14 val. 00 min. Šios aplinkybės, kaip nustatė teismas, ieškovė neįrodė.

28Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad tam tikri faktai egzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011-02-07 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią – atmesti. Būtent šiomis nuostatomis vadovaudamasis teismas ir pripažino, kad pasiūlymą ieškovės atstovė pateikė pasibaigus pasiūlymų pateikimo supaprastintame atvirame konkurse „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga““, pirkimo Nr.139523, terminui.

29Ieškovės ieškinyje nurodyti argumentai, kad atsakovės Konkurso sąlygų 25 punktas prieštarauja VPĮ 24 straipsnio nuostatoms, nes nurodyta pasiūlymų pateikimo vieta nebuvo pakankamai tiksli ir aiški, t.y. buvo nurodytas tik adresas - Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas, nenurodant tikslaus kabineto, kas sutrukdė ieškovės atstovei pateikti pasiūlymą, taigi atsakovė pažeidė VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 14 punkte ir 24 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus imperatyvius reikalavimus, teismo vertinimu yra nepagrįsti. VPĮ 24 str. 2 d. 14 p. nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. VPĮ 24 str. 8 d. reikalauja, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Atsakovės parengti pirkimo dokumentai atitiko minėtų VĮ nurodytų straipsnių reikalavimus. Tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo nurodytas įstaigos kabineto numeris, negalėjo trukdyti ir niekam netrukdė pateikti pasiūlymus. Įprasta praktika, kad įstaigose dokumentai priimami raštinėje. Jos laikėsi ir atsakovė. Faktinė teismo nustatyta aplinkybė, kad ieškovės atstovė į atsakovės buveinę 2013 07 19 atvyko po 14 val. 00 min. leidžia vertinti, kad kabineto nenurodymas pirkimo dokumentuose nebuvo kliūtimi laiku pateikti pasiūlymą.

30Ieškovės argumentas, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose, ginčo atveju Konkurso sąlygose, privalėjo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai nurodyti pasiūlymų pateikimo terminą, tačiau to nepadarė, teismo vertinimu, nėra reikšmingas sprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą. Konkurso sąlygų 25 punkte nurodyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013-07-19 14 val. Lietuvos Respublikos laiku. Tai, kaip vertina teismas, reikia suprasti, kad iki 14 val. 00 min., nes nenurodyta kitaip. Be to laikas 14 val. 00 min. buvo nurodytas skelbime apie supaprastintą pirkimą. Taigi pasiūlymų pateikimo laikas ieškovei buvo tikrai aiškus.

31Atsakovės atsiliepime nurodytas argumentas, kad jei ieškovei buvo neaiškios konkurso sąlygos, ji turėjo teisę prašyti perkančiąją organizaciją neaiškias sąlygas paaiškinti, yra labai teisingas. Kadangi ieškovė tokių prašymų nereiškė, teismas neturi pagrindo vertinti, kad konkurso sąlygos ieškovei buvo neaiškios ar nesuprantamos.

32Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad atsakovė netrukdė ieškovei tinkamai pateikti supaprastintame atvirame konkurse „Viešasis pirkimas „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus dizaino modulio įranga“, pirkimo Nr.139523, pasiūlymą ir dalyvauti konkurse, tačiau ieškovė to nepadarė. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad konkurse nustatant laimėtoją nebuvo laikomasi VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

33Dėl nurodytų priežasčių teismas ieškovės ieškinį atmeta.

34Atsakovė byloje pareiškė prašymą, atmetus ieškinį priteisti jai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal byloje pateiktus įrodymus – sąskaitą, kurioje detalizuoti atlikti darbai, ir mokėjimo nurodymą – atsakovė turėjo 19360 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l.163-164).

35Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškinys atmestas, tai atsakovės turėtos pagrįstos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, priteisiant šalies išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, taikytini Advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai, kurie apskaičiuojami pagal Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Rekomendacijų 11 punkte nurodyta, kad teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Nagrinėjamoje byloje atsakovės pateikti mokėjimo dokumentai apie jos turėtas išlaidas už advokato teisines paslaugas patvirtina apie didesnes faktines išlaidas, negu Rekomendacijose nurodyti maksimalūs dydžiai. Teismas įvertina, kad pagrįstomis laikytinos šios išlaidos: 3000 Lt už atsiliepimo parengimą, 1000 Lt už konsultacijas, 2000 Lt už aplinkybių tyrimą bei įrodymų parengimą, 1000 Lt už atstovavimą teismo posėdyje, todėl priteisia tik šias išlaidas- 7000 Lt.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 4238 straipsnio 4 dalimi, 4239 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovės Latvijos įmonės SIA Galerija Baltik (juridinio asmens kodas 40003574010; buveinės adresas Maskavas 6, Ryga, Latvija) 7000 Lt (septynis tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei Viešajai įstaigai Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (juridinio asmens kodas 111961453).

39Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai... 2. Ieškovė Latvijos įmonė SIA Galerija Baltik ieškiniu (b.l.4-12) prašė... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė Viešoji įstaiga Kauno paslaugų... 4. Ieškovė ieškinyje teigė, kad atsakovės vykdomo Konkurso sąlygų 25... 5. Be to atsakovės Viešojo pirkimo komisijos nariai, pažeisdami Konkurso... 6. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį prašė... 7. Atsakovė Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio... 8. Atsakovė nurodė, kad, jos nuomone, ieškovė nesilaikė išankstinio ginčo... 9. Taip pat atsiliepime atsakovė nurodė, kad pirkimo Nr.139523 skelbimo IV.3.3.... 10. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje atsakovės atstovas ieškinį prašė... 11. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.... 12. Ieškinys atmetamas.... 13. Byloje dalyvaujančių asmenų ir jų atstovų paaiškinimais, pateiktais... 14. Atsakovė Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio... 15. Viešojo pirkimo „Kirpimo modulio įranga“ ir „Išvaizdos stiliaus... 16. Viešosios įstaigos Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo... 17. Ieškovės atstovė A. K. ieškovės pasiūlymą viešajame pirkime „Kirpimo... 18. Teismas pripažįsta nustatytu, kad ieškovės atstovė A. K. ieškovės... 19. Kaip nurodė paaiškinime (b.l. 162) ir liudytoja teismo posėdyje apklausta... 20. Šie atsakovės darbuotojų paaiškinimai prieštarauja teismo posėdyje... 21. 2013 07 24 atsakovė VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio... 22. 2013 07 24 A. K. pateikė atsakovei pretenziją (b.l. 56-58), kurioje nurodė,... 23. Atsakovė 2013 07 26 informavo tiekėjo atstovę A. K., kad jos pateikta... 24. 2013 08 12 ieškovė Latvijos įmonė SIA Galerija Baltik išsiuntė paštu... 25. Teismas vertina, kad pripažinti, jog ieškovė Latvijos įmonė SIA Galerija... 26. Taip pat teismas vertina, kad ieškovė šioje byloje pareiškė nepagrįstą... 27. CPK 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 28. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jeigu pateikti įrodymai... 29. Ieškovės ieškinyje nurodyti argumentai, kad atsakovės Konkurso sąlygų 25... 30. Ieškovės argumentas, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose,... 31. Atsakovės atsiliepime nurodytas argumentas, kad jei ieškovei buvo neaiškios... 32. Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad atsakovė... 33. Dėl nurodytų priežasčių teismas ieškovės ieškinį atmeta.... 34. Atsakovė byloje pareiškė prašymą, atmetus ieškinį priteisti jai turėtas... 35. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovės Latvijos įmonės SIA Galerija Baltik (juridinio... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...