Byla 2S-983-265/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. Š.-S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, antstolių A. S. ir S. S. kontora, Danske bank A/S Lietuvos filialas, daugiabučio namo savininkų bendrija „Naujas Kosmosas“, uždaroji akcinė bendrovė „Adminta“, antstolio A. Z. ir Z. Z. kontora, uždaroji akcinė bendrovė „Vitės valdos“, antstolės B. T. kontora, antstolio J.P. kontora, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartimi L. Š.-S. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eurobankrotas“. 2016 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančio asmens kreditorių reikalavimai. 2015 m. gruodžio 29 d. patvirtintas mokumo atkūrimo planas.
 2. Bankroto administratorė pateikė teismui prašymus dėl patikslinto kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patvirtinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. kovo 30 d. nutartimi administratorės prašymą tenkino – patvirtino patikslintą L. Š.-S. kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

  8

 2. Teismas nustatė, kad bankroto administratorė 2018 m. kovo 16 d. gavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyriaus 2018 m. kovo 3 d. raštą dėl kreditinio reikalavimo pateikimo, kuriuo kreditorė pateikė 864,71 Eur kreditinį reikalavimą fizinio asmens bankroto byloje. 2018 m. kovo 27 d. bankroto administratorė gavo akcinės bendrovės (toliau – AB) „Klaipėdos energija“ 2018 m. kovo 20 d. kreditinį reikalavimą, kuriuo prašoma įtraukti AB „Klaipėdos energija“ į fizinio asmens kreditorių sąrašą su 907,68 Eur finansiniu reikalavimu. Teismas taip pat nustatė, kad 2017 m. balandžio 19 d., 2017 m. balandžio 21 d., 2017 m. spalio 16 d. fizinio asmens atlikti mokėjimai, kurių metu kreditoriams pervesta atitinkamai: 82,73 Eur, 1,27 Eur, 2 831 Eur.
 3. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes konstatavo jog yra pagrindas tenkinti bankroto administratorės prašymą ir patvirtinti patikslintą fizinio asmens kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10

 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – nepriimti ir netvirtinti VSDFV Klaipėdos skyriaus ir AB „Klaipėdos energija“ finansiniu reikalavimų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas, įtraukdamas į L. Š.-S.kreditorių sąrašą naujus kreditorius - VSDFV Klaipėdos skyrių ir AB „Klaipėdos energija“, neanalizavo svarbių priežasčių, t. y. kodėl yra praleistas nustatytas terminas kreditiniams reikalavimams pareikšti.
  2. VSDFV Klaipėdos skyriaus ir AB „Klaipėdos energija“ prašymai dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo pateikti praleidus jų pateikimo terminą, prašymuose nenurodomos termino praleidimo priežastys, neprašoma terminą atnaujinti. Todėl darytina išvada, kad teismas nepagrįstai priėmė sprendimą patvirtinti naujus kreditinius reikalavimus.
 2. Suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepimu į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus 864,71 Eur kreditinio reikalavimo patvirtinimo palikti nepakeistą, kitoje dalyje skundo pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra. Prašo pridėti naujus įrodymus: UAB „Eurobankrotas“ 2018 m. vasario 20 d. pranešimą „Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo“; VSDFV Klaipėdos skyriaus ataskaitas. Nurodo, kad VSDFV Klaipėdos skyrius teismo nustatytą terminą administratoriui pareikšti kreditorinį reikalavimą, atsiradusį iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, praleido dėl paties bankrutuojančio asmens nesąžiningumo, nes šis kreditoriui nepranešė nei apie ketinimą kelti bankroto bylą, nei apie jos iškėlimą, be to, neįtraukė VSDFV Klaipėdos skyriaus į kreditorių sąrašą, todėl kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus manymu, neinformavimas apie bankroto bylos kėlimą visais atvejais pats savaime yra pakankamas pagrindas spręsti, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti yra praleistas dėl svarbių priežasčių.

11Teismas

konstatuoja:

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

15Dėl naujų įrodymų pridėjimo

 1. Pagal Civilinio proceso kodekso 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius prašo prie bylos pridėti įrodymus, kuriais grindžia atsiliepime nurodytas aplinkybes ir įvertinus, jog šių įrodymų nebuvo galimybės pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nauji įrodymai pridėtini prie bylos ir vertintini.

16Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo

 1. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas, pasibaigus Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnyje nustatytam terminui, teisėtai ir pagrįstai į kreditorių sąrašą įtraukė VSDFV Klaipėdos skyrių ir AB „Klaipėdos energija“.
 2. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi L. Š.-S. iškėlė bankroto bylą, nustatė 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.
 3. FABĮ 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditoriai, pareikšdami bankroto administratoriui savo reikalavimus, kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs šių reikalavimų įvykdymą.
 4. FABĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais.
 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad klausimą dėl konkrečių termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis teismas turėtų spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į šio termino paskirtį, termino praleidimo laikotarpį, aplinkybes, kurios pateisintų termino praleidimo trukmę, aplinkybes, realiai sutrukdžiusias asmeniui laiku įgyvendinti teisę per nustatytą terminą, bylos šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012). Sprendžiant termino kreiptis kreditoriui su finansiniu reikalavimu atnaujinimo klausimą nustatytina, kada atsirado ir kiek truko aplinkybės, kuriomis grindžiamos termino praleidimo priežastys ir jų svarba, taip pat ar išnykus kliūtims asmuo (kreditorius) per protingą laiką kreipėsi į teismą ar bankroto administratorių su finansiniu reikalavimu. Taip pat vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai – šiems kriterijams turi reikšmės praleidusio terminą asmens veikla, patirtis ir kitos su juo susijusios savybės, turėjusios įtakos terminui praleisti (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-529-777/2018).
 6. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad kreditoriai VSDFV Klaipėdos skyrius ir AB „Klaipėdos energija“ nebuvo informuoti apie pareiškėjos L. Š.-S. ketinimą kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Minėti kreditoriai taip pat nebuvo informuoti apie iškeltą bankroto bylą ir neįtraukti į kreditorių sąrašą. Šios nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kreditoriai praleido FABĮ 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą dėl objektyvių nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė administratorės prašymą dėl kreditorių reikalavimo patvirtinimo (FABĮ 23 straipsnio 3 dalis).
 7. Nustatyta, kad AB „Klaipėdos energija“ 2018 m. kovo 20 d. administratorei pateikė prašymą įtraukti įmonę į fizinio asmens kreditorių sąrašą su 907,68 Eur finansiniu reikalavimu. Minėtą finansinį reikalavimą pagrindžia prie prašymo pridėta mokesčių paskaičiavimo pažyma. Iš šios pažymos matyti, kad bankrutuojančio asmens įsiskolinimas AB „Klaipėdos energija“ susidarė laikotarpiu nuo 2011 m. kovo mėn. iki 2013 m. spalio 10 d., t. y. iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.
 8. Iš kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pridėtų naujų įrodymų nustatyta, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 864,71 Eur finansinis reikalavimas susidarė laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 10 d., t. y. kreditoriaus reikalavimas taip pat susidarė iki nutarties, kuria L. Š.-S. iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos.
 9. Šios nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai L. Š.-S. bankroto byloje patvirtino AB „Klaipėdos energija“ 907,68 Eur ir VSDFV Klaipėdos skyriaus 864,71 Eur finansinius reikalavimus (FABĮ 23 straipsnio 1 ir 3 dalys).

17Dėl bylos procesinės baigties

 1. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, atskirajame skunde išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 2. Duomenų apie šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

19Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai