Byla 2-2454/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinio būsimam atsakovui valstybinei įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ civilinėje byloje Nr. 2-6688-345/2011.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas UAB „Fima“ pateikė prašymą nepranešus būsimam atsakovui VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo (CPK 148 str. 2 d.) – sustabdyti ir uždrausti vykdyti VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno (objektas B19-2) apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo darbų pirkimo uždarojo konkurso būdu procedūras bei visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant pasiūlymų vertinimą, sprendimo dėl laimėjusio (nugalėjusio) pasiūlymo priėmimą ir sutarties su konkursą laimėjusiu dalyviu sudarymą. Nurodė, kad būsimas atsakovas atsakymą į pareiškėjo pretenziją gavo suėjus pasiūlymų pateikimo laikui, t.y. 2011-08-09, o ieškinio paruošimui, įrodymų surinkimui būtinas ilgesnis laikas, per kurį, egzistuoja reali grėsmė, kad būsimas atsakovas priims sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir neteisėtai pasirašys pirkimo sutartį su nepagrįstai pirkimą laimėjusiu dalyviu, kas sukeltų grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams bei ypatingai apsunkintų galimo teismo sprendimo įvykdymą. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, dėl ilgo bylos nagrinėjimo būsimas atsakovas galėtų baigti pirkimą. Tokiu atveju teismo sprendimas dėl konkurso sąlygų neteisėtumo ir pirkimo nutraukimo būtų visiškai formalus ir negalėtų būti įvykdomas. Be to, tektų plėsti ginčo ribas, nagrinėjant ne tik sąlygų teisėtumo klausimą, bet ir tiekėjų pasiūlymus, sutarties galiojimo ir restitucijos klausimus. Tektų nagrinėti ir įslaptintą informaciją, kas dar labiau apsunkintų ir ištęstų bylos nagrinėjimą. Pagal pirkimo dokumentus darbai pagal numatomą sudaryti sutartį turi būti įvykdyti iki 2011-12-30. Tikėtina, kad galutinis teismo sprendimas būtų priimtas jau po šios datos. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, draudžiančių tęsti pirkimo procedūras, neteisėtai sudaryta sutartis galėtų būti ne tik sudaryta, bet ir visiškai įvykdyta iki teismo sprendimo priėmimo. Grėsmę pareiškėjo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui rodo perkančiosios organizacijos elgesys: būsimas atsakovas ne tik netikslina neaiškių pirkimo dokumentų, bet ir siunčia pareiškėjui rūpimais klausimais susijusią korespondenciją daugiausiai laiko užimančiu būdu, t.y. paštu ar per kurjerius, tokiu būdu siekdamas sutrukdyti pareiškėjui atlikti kitus veiksmus, kuriais jis galėtų siekti ginti jo pažeidžiamas teises ir teisėtus interesus; būsimas atsakovas nėra linkęs geranoriškai laikytis geros pirkimų praktikos (parengtos sąlygos neskaidrios, atsakovas vengia šalinti sąlygų trūkumus). Pirkimui nėra taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, įskaitant reikalavimą taikyti atidėjimo terminą, nesudaryti sutarties iki teismui išsprendžiant ieškinio priėmimo bei laikinųjų apsaugos priemonių klausimus, todėl niekas neriboja perkančiosios organizacijos galimybių sudaryti sutartį nedelsiant, tiekėjams pateikus pasiūlymus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti ir uždrausti vykdyti VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno (objektas B19-2) apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo darbų pirkimo uždarojo konkurso būdu procedūras bei visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant pasiūlymų vertinimą, sprendimo dėl laimėjusio (nugalėjusio) pasiūlymo priėmimą ir sutarties su konkursą laimėjusiu dalyviu sudarymą. Teismas konstatavo, jog visuomenės interesas dėl sklandžios strateginio valstybės objekto – VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ veiklos nusveria grėsmę pareiškėjo nurodytiems interesams. Nurodė, jog pritaikius minėtas priemones gali būti pernelyg suvaržyta būsimo atsakovo veikla, arba, neatliekant darbų, dėl kurių vykdomas konkursas, gali būti iš esmės pažeisti visuomenės interesai. Teismas viešąjį interesą siejo ne tik su efektyviu valstybės biudžeto lėšų panaudojimu, bet ir su visuomenės interesu, kad VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ veiktų taip, kad nesukeltų pavojaus visuomenės sveikatai. Nurodė, jog VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ yra strateginis valstybės objektas. Pažymėjo, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali sutrikti jo veikla, todėl gali būti pakenkta valstybės strateginiams tikslams ir įgyvendinamai viešajai politikai. Taip pat pabrėžė, jog pareiškėjas nepateikė duomenų, ar sustabdžius minėto pirkimo procedūras, egzistuoja alternatyvi galimybė iki bylos išnagrinėjimo užtikrinti apsaugos signalizaciją ir vaizdo stebėjimą, ir kiek, užtrukus minėtos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimui, gali būti pažeisti būsimo atsakovo ir visuomenės interesai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Pareiškėjas UAB „Fima“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį ir pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkinti, t. y. sustabdyti ir uždrausti vykdyti VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno (objektas B19-2) apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo darbų pirkimo uždarojo konkurso būdu procedūras bei visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant pasiūlymų vertinimą, sprendimo dėl laimėjusio (nugalėjusio) pasiūlymo priėmimą ir sutarties su konkursą laimėjusiu dalyviu sudarymą. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Nepagrįsta teismo išvada, jog pats pirkimo subjektas – VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, lemia viešo intereso buvimą. Nurodo, jog nors VPĮ pirkimams, susijusiems su valstybės ar tarnybos paslaptimi, netaikomas, tačiau Pirkimų, susijusių su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašas nustato, kad šiems pirkimams taip pat taikomi lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo bei racionalaus lėšų naudojimo principai. Todėl perkančiajai organizacijai tenka pareiga užtikrinti, kad šių principų būtų laikomasi. Tuo tarpu pripažinus, jog vien dėl būsimo atsakovo išskirtinio statuso jo vykdomiems pirkimams pritaikius minėtas priemones buvo pažeistas viešasis interesas, perkančiajai organizacijai paliekama laisvė piktnaudžiauti savo padėtimi.

112. Viešasis interesas apima visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Sprendimas ginti viešąjį interesą turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei pagrindu. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių galima tik tada, kai: a) tam tikras visuomenės interesas pirkimo objektu nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų poreikio pirkimo objektu iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir kt. Teismas nutartimi nei vienos iš išvardintų aplinkybių nenustatė.

123. Šiuo Pirkimu nėra perkami jau esamos sistemos remonto darbai, kas galėtų lemti pirkimo skubumą ar keltų grėsmę, jog skubiai neatlikus darbų bus pažeisti visuomenės interesai. Perkančioji organizacija, pirkdama naujus statybos darbus, privalo numatyti galimybę, jog tiekėjai gins savo interesus, vadinasi, pirkimui reikės daugiau laiko.

13Būsimas atsakovas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodė, jog pritaikius prašomas priemones būsimas atsakovas, būdamas padidinto pavojingumo strateginiu objektu, negalėtų toliau vykdyti pirkimo procedūrų, sustotų apsaugos sistemų tobulinimų procesai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –pirkimo procedūrų – sustabdymą, iki ieškinio teismui padavimo dienos. Kaip žinia, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jeigu jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio pirmoji dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

17Skundžiama nutartimi teismas atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą pirkimo procedūrų sustabdymą, motyvuodamas tuo, kad būsimas atsakovo vykdomas pirkimas susijęs su viešuoju interesu, kadangi visuomenė yra suinteresuota dėl sklandžios būsimo atsakovo veiklos. Su šiais teismo argumentais teisėjų kolegija sutinka (CPK 185 str.). Pažymėtina, kad šis pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1105 patvirtintomis taisyklėmis dėl pirkimų, susijusių su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi. Uždarojo konkurso, kurio procedūrų teisėtumą ruošiasi ginčyti pareiškėjas, tikslas įsigyti viešo intereso apsaugos priemones – užtikrinti trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų kapinyno apsaugos signalizaciją ir vaizdo stebėjimą. Perkamos paslaugos neabejotinai yra skirtos viešųjų poreikių tenkinimui – visuomenės saugumo užtikrinimui, labiausiai valstybės saugomam viešajam interesui, kuris turi prioritetą prieš kitus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548/2008).

18Pareiškėjas teismo argumentų dėl viešojo intereso buvimo nepaneigė ir atskirąjį skundą iš esmės grindė tuo, jog vien dėl būsimo atsakovo išskirtinio statuso paliekama laisvė jam piktnaudžiauti savo padėtimi. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto nurodytos aplinkybės dėl būsimo atsakovo skelbto konkurso neteisėtumo, gali būti įrodinėjamos tik bylą nagrinėjant iš esmės ir sprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog tai yra naujai perkamos paslaugos, todėl visuomenė yra suinteresuota, jog kuo greičiau būtų imtasi prevencinių priemonių, kurios užtikrintų visuomenės saugumą.

19Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo teigti, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju nebūtų pažeisti visuomenės ar jos dalies interesai (viešieji interesai) ir sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymas, reikštų, jog būsimas atsakovas netektų galimybės kuo greičiau užtikrinti visuomenės saugumą (CPK 185 str.).

20Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, jog pareiškėjo UAB „Fima“ atskirasis skundas atmestinas taip pat remiantis CPK 148 straipsnio 2 dalies norma, pagal kurią laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali būti ilgesnis nei 14 dienų. Ši teisės norma yra specialioji norma, nustatanti, jog suinteresuoto asmens teisės bei teisėti interesai tokiu būdu gali būti apsaugomi tik išimtinais atvejais ir tik įstatymo imperatyviai nustatytam terminui: nepateikus per nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugo priemonės panaikinamos.

21Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo į teismą kreipėsi 2011-08-09. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, ieškinys iki šiol nėra paduotas. Taigi nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, konstatuotina tai, kad pareiškėjas UAB „Fima“ yra netekęs teisės remtis CPK 148 straipsnio 2 dalies nuostatomis (CPK 2 str., 3 str. 5 d.).

22Remiantis aukščiau aptartomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija atskirtąjį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 263 str. 1 d., 337 str. 1 d., 338 str.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas UAB „Fima“ pateikė prašymą nepranešus būsimam atsakovui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi atmetė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Pareiškėjas UAB „Fima“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 10. 1. Nepagrįsta teismo išvada, jog pats pirkimo subjektas – VĮ „Ignalinos... 11. 2. Viešasis interesas apima visuomenės interesą užtikrinti konkurso... 12. 3. Šiuo Pirkimu nėra perkami jau esamos sistemos remonto darbai, kas galėtų... 13. Būsimas atsakovas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ atsiliepimu prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai teismas atsisakė... 17. Skundžiama nutartimi teismas atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą pirkimo... 18. Pareiškėjas teismo argumentų dėl viešojo intereso buvimo nepaneigė ir... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo teigti, jog taikant laikinąsias... 20. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, jog pareiškėjo UAB „Fima“... 21. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas dėl šių... 22. Remiantis aukščiau aptartomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija atskirtąjį... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti...