Byla 2-232-880/2014
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui P. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 4363,19 Lt skolos už negrąžintą kreditą, 2274,78 Lt palūkanų, 2429,78 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 272 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. liepos 16 d. AB SEB bankas ir P. Š. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1461018050828-U3, pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė 4900 Lt dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo daliniais kredito grąžinimais kreditą grąžinti iki 2015-06-20. Nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė Vartojimo kredito sutartį, įmokų laiku nemokėjo, todėl ieškovas 2013-10-31 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaujant pašalinti sutarties vykdymo pažeidimus iki 2013-11-30. Nurodė, kad atsakovas šio reikalavimo neįvykdė bei laiku nesumokėjo skolos ir palūkanų įmokų, todėl 2013-12-10 ieškovas pakartotinai atsakovui išsiuntė įspėjimo raštą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaujant pašalinti sutarties vykdymo pažeidimus iki 2014-01-10, tačiau atsakovas šio reikalavimo taip pat neįvykdė bei su ieškovu neatsiskaitė. Atsiradus pradelsimams, ieškovas bandė susisiekti su atsakovu, tačiau nepavyko, nes atsakovo bankui žinomais telefonais neatsiliepė, darbo bei gyvenamosios vietos adresai nežinomi. Atsakovui nevykdant sutarties sąlygų, ieškovas 2014-01-16 nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė ir ieškinio parengimo dienai su ieškovu neatsiskaitė.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka pasirašytinai (įteikta 2014 m. kovo 12 d.). Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad AB SEB bankas ir atsakovas P. Š. 2010 m. liepos 7 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1461018050828-U3, pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė 4900 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti iki 2015-06-20, mokant daliniais kredito grąžinimais (b.l. 10-15). Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį nevykdė, o 2014 m. sausio 21 d. atsakovo skola pagal Vartojimo kredito sutartį AB SEB bankui buvo 9067,75 Lt (tame tarpe 4363,19 Lt negražinto kredito likutis, 2274,78 Lt priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos ir 2429,78 Lt delspinigiai (b.l. 22, 23). Ieškovas 2013-10-31 ir 2013-12-10 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštus dėl sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaujant pašalinti sutarties vykdymo pažeidimus, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo per ieškovo nustatytą terminą (b.l. 17). Atsakovui nevykdant sutarties sąlygų, ieškovas 2014-01-16 nutraukė sutartį su atsakovu (b.l. 22).

8Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovas P. Š. yra sumokėjęs 4363,19 Lt skolą pagal vartojimo kredito kortelės sutartį Nr. 1461018050828-U3, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4363,19 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas. Atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, laiku nemokėjo kredito grąžinimo įmokos ir palūkanų. Todėl remiantis nustatytomis aplinkybėmis bei vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais iš atsakovo ieškovui priteistina 2274,78 Lt palūkanų, apskaičiuotų taikant 14,9 proc. palūkanų normą, kuri numatyta Vartojimo kredito sutartyje Nr. 1461018050828-U3.

9CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. Vartojimo kredito sutartimi Nr. 1461018050828-U3 atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2429,78 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-07-20 iki 2014-01-15. Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti netesybas už pradelstą atsiskaitymą per laikotarpį nuo 2010-07-20 iki 2014-01-15, 2429,78 Lt delspinigių sumai. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Nagrinėjamu atveju su atsakovu buvo sudaryta tipinė vartojimo kredito sutartis. Prašoma priteisti delspinigių suma sudaro pusė įsiskolinimo sumos, todėl ieškovo prašoma priteisti 2429,78 Lt netesybų suma, laikytina neprotingai didele ir aiškiai neprotinga. Teismo įsitikinimu, šiuo atveju protinga ir teisinga iš atsakovo prašomus priteisti delspinigius sumažinti iki 0,02 procento už vieną dieną ir priteisti iš atsakovo ieškovui 485,96 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.73 str.) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010-11-02 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo vertinimu, bylos aplinkybių pagrindu nurodyta suma laikytina pagrįsta ir pakankama dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. kovo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d.).

11Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškinys pareikštas 9067,75 Lt sumai, tačiau teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovės 7096,93 Lt, t. y. patenkino 78,26 procento pareikštų reikalavimų. Taigi ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 212,87 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo P. Š., a.k. ( - ) 4363,19 Lt (keturių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt trijų litų 19 ct) skolą, 2274,78 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt keturių litų 78 ct) palūkanas, 485,96 Lt (keturių šimtų aštuoniasdešimt penkių litų 96 ct) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo 2014 m. kovo 6 d. iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 212,87 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo AB SEB bankas į.k.112021238, naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai