Byla 2-4074-945/2016
Dėl skolos išieškojimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Agnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant ieškovei T. J., jos atstovei advokatei Dianai Višinskienei, atsakovams L. Š. ir R. Š., atsakovų atstovei advokatei Nidai Kazokienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. J. patikslintą ieškinį atsakovams R. Š., L. Š. dėl skolos išieškojimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį (b. l. 12 – 16), kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų R. Š. ir L. Š. 1 353,97 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos (74 Eur), 5 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškinyje nurodoma, jog 2004 m. rugsėjo 1 d. ieškovė sudarė su M. Š., sutartį, kurioje nurodė investuojanti į palikėjos verslą („Žalioji vaistinė“, esančią Vilniuje, Santariškių onkologiniame skyriuje) 20 000 Lt (toliau – Sutartis) (b. l. 4). Sutarties šalys susitarė, kad palikėja mokės ieškovei 3,5 proc. „mėnesinį atlygį“ (t. y. palūkanas). Šalys nurodė, jog Sutarties pabaiga – 2005 m. rugsėjo 1 d., o priskaičiuotas palūkanas arba visą investuotą sumą ieškovė galės gauti bet kuriuo metu. Ieškovė sužinojo, jog Sutartyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių palikėja skolinosi iš ieškovės 20 000 Lt, yra melagingos. Atsižvelgdama į tai, ieškovė pareikalavo anksčiau nei Sutartyje numatytas terminas grąžinti skolą (priskaičiuotų palūkanų nereikalavo). Civilinėje byloje pateiktas rašytinis dokumentas („skolos grąžinimas iš M. Š.“) patvirtina, kad 2005 m. kovo 15 d. M. Š. ieškovei grąžino 2 000 Lt, 2005 m. rugpjūčio 18 d. – 4 000 Lt, 2008 m. liepos 25 d. – 4 000 Lt, 2014 m. liepos 15 d. – 500 Lt (b. l. 5). Be to, 2013 m. ieškovė su M. Š. sudarė susitarimą, kuriuo M. Š. įsipareigojo iki 2013 m. gruodžio 31 d. grąžinti 5 175 Lt skolą (šalys užfiksavo skolos likutį – 5 175 Lt, nors iš tiesų M. Š. šio Susitarimo surašymo dieną buvo negrąžinusi net 10 000 Lt) (b. l. 6). Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. liepos 15 d. buvo grąžinta 500 Lt suma, M. Š. liko skolinga ieškovei 4 675 Lt (1 353,97 Eur) (b. l. 5). 2015 m. birželio 30 d. M. Š. mirė (b. l. 19). Po palikėjos mirties 2015 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą notarui pateikdami palikimą priėmė įstatyminiai įpėdiniai – palikėjos sūnūs L. Š. ir R. Š. (b. l. 20 – 21). Per tris mėnesius po M. Š. mirties ieškovė ne kartą kreipėsi į įpėdinius dėl likusios skolos grąžinimo (tiek buvo susitikusi ir bendravusi žodžiu, tiek kalbėjusi telefonu (po to įpėdiniai į ieškovės skambučius nebeatsiliepinėjo)). Be to, ieškovė pareiškė Kauno miesto 3-iojo notaro biuro notarei kreditorinį reikalavimą (b. l. 22 – 23), tačiau skola iki šiol liko negrąžinta.
 2. Atsakovai L. Š. ir R. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 31 – 33), kuriuo prašo ieškovės patikslintą ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodoma, jog 2015 m. birželio 30 d. mirė atsakovų motina M. Š.. Po M. Š. mirties 2015 m. rugsėjo 24 d. įpėdiniai R. Š. ir L. Š. įstatymų nustatyta tvarka pateikė Kauno miesto 3-jo notarų biuro notarei V. V. pareiškimą dėl palikimo priėmimo, kuriame nurodė, kad palikimą pageidauja priimti pagal turto apyrašą. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir ieškovės pateiktas Testamentų registro išrašas, kurio pastabose nurodyta – palikimą priėmė pagal apyrašą (b. l. 20 – 21). Atsakovai, gavę iš notarės vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo, kreipėsi į antstolio M. P. kontorą dėl turto apyrašo sudarymo, tačiau šiuo metu apyrašo sudarymo procedūra nėra baigta (b. l. 63 – 64). Nei atsakovas R. Š., nei atsakovas L. Š. apie paskolos santykius ar sudarytas sutartis tarp T. J. ir jų mirusios motinos M. Š. nieko nežinojo. Po motinos M. Š. mirties nebuvo rasta jokia sutartis, patvirtinanti paskolinių santykių egzistavimą. Be to, nesutiktina su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad civilinėje byloje pateiktas rašytinis dokumentas („skolos grąžinimas iš M. Š.“) patvirtina apie paskolos sutarties sudarymą ir prievolę grąžinti ieškovei 4 675 Lt (1 353,97 Eur), kadangi byloje nepateiktas joks įrodymas, kad pinigai M. Š. pagal paskolos sutartį buvo perduoti realiai. Ieškovė neįrodo aplinkybių, kad tarp jos ir M. Š. egzistavo paskoliniai santykiai, todėl ir įstatyminiams įpėdiniams R. Š. ir L. Š. neatsiranda pareiga mokėti ieškovei prašomą sumą. Kadangi paskolinių santykių egzistavimas tarp ieškovės T. J. ir M. Š. ieškinyje nėra įrodytas, todėl ieškovės pateikti reikalavimai mokėti 5 procentų metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, bei 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, turėtų būti atmesti.
Ieškinys tenkintinas
 1. Ginčas tarp šalių kilo dėl ieškovę su M. Š. siejusių teisinių santykių fakto ir šių santykių pobūdžio. Paskolos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). 6.870 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Esminės paskolos sutarties sąlygos yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Esant šioms sąlygoms, pripažįstama, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2007; 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011). Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra nustatyta, kad 2004 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovės T. J. ir atsakovų mirusios motinos M. Š. buvo sudaryta ir pasirašyta Sutartis. Sutarties sąlygas T. J. ir M. Š. patvirtino parašais (b. l. 4). Nors Sutartyje tiesiogiai nėra nurodyta, kad tai paskolos sutartis, prašymas investuoti lėšas vertintinas kaip lėšų skolinimo tikslo įvardijimas, o sąlygos dėl palūkanų mokėjimo, lėšų grąžinimo termino ir ieškovės teisės bet kuriuo metu reikalauti grąžinti lėšas aiškiai atskleidžia sutartinių santykių pobūdį: ieškovė Sutartimi paskolino M. Š. 20 000 Lt, ši įsipareigojo lėšas investuoti ir praėjus tam tikram laikui grąžinti, mokėdama palūkanas.
 2. Atsakovai L. Š. ir R. Š. ginčija Sutartį teigdami, jog apie ją nieko nežinojo, byloje nėra jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad M. Š. iš ieškovės nurodytą pinigų sumą buvo gavusi. Tačiau atsakovai nepateikė teismui jokių įrodymų savo nurodytoms aplinkybėms pagrįsti, nereiškė priešieškinio dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovė Sutarties egzistavimo faktą įrodinėjo rašytiniais įrodymais. Ieškovės pateiktame rašytiniame dokumente („skolos grąžinimas iš M. Š.“) nurodyta ir parašais patvirtinta, kad 2005 m. kovo 15 d. M. Š. ieškovei grąžino 2 000 Lt, 2005 m. rugpjūčio 18 d. – 4 000 Lt, 2008 m. liepos 25 d. – 4 000 Lt, 2014 m. liepos 15 d. – 500 Lt (b. l. 5). 2013 m. balandžio 17 d. susitarimu skolininkė įsipareigojo iki 2013 m. gruodžio 31 d. grąžinti 5 175 Lt skolą (b. l. 6). Šie dokumentai papildo Sutartį, atskleidžia, jog Sutartimi M. Š. prisiimtos prievolės buvo iš dalies vykdomos. Atsakovai 2016 m. gegužės 31 d. teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, susiję su ginčijama paskolos sutartimi, yra suklastoti, tačiau, net ir ieškovės atstovei siūlant, rašysenos ekspertizės atsisakė, tepateikdami kelių M. Š. pasirašytų dokumentų kopijas (b. l. 68 – 69) ir tvirtindami, jog juose esantys parašai skiriasi nuo parašų ieškovės pateiktuose dokumentuose. Pabrėžtina, jog ieškovė 2016 m. gegužės 6 d. teismo posėdžio metu pripažino, kad ieškovės į bylą pateikti dokumentai yra surašyti pačios ieškovės, tačiau dokumentuose yra pasirašiusi M. Š.. Parašų autentiškumui nustatyti reikalingos specialios žinios, todėl neatlikus ekspertizės (kaip minėta, atsakovų atstovė aiškiai nurodė ekspertizės neprašanti) vien kelių dokumentų, pasirašytų skirtingais laikotarpiais (atsakovė pateikė 1993 m. ir 1999 m. pasirašytus dokumentus, o ieškovės teikti dokumentai surašyti ženkliai vėliau, be to, šalys patvirtino, jog nurodytu laikotarpiu labai keitėsi M. Š. sveikatos būklė, kas galėjo turėti įtakos jos rašysenai) vizualinis palyginimas neleidžia abejoti jų autentiškumu.
 3. Be to, civilinės bylos nagrinėjimo metu liudytojais apklausti V. V. patvirtino, jog yra mačiusi, kaip ieškovė išėjo susitikti su M. Š. ir grįžo su pinigais, V. B. patvirtino žinojusi, jog M. Š. yra skolinga ieškovei, tačiau laiku negrąžino skolos, S. S. nurodė ne kartą vežęs ieškovę pas M. Š. ir dalyvavęs jų pokalbiuose apie skolos grąžinimą.
 4. Teismas, įvertinęs su ginčijama Sutartimi susijusias faktines aplinkybes, daro išvadą, kad byloje pateiktų ieškovės įrodymų pakanka pripažinti, jog 2004 m. rugsėjo 1 d. Sutartis tarp ieškovės T. J. ir M. Š. buvo sudaryta. Ieškovei pripažinus dalies skolos grąžinimo faktą, akcentuojant, jog likusi negrąžinta skolos suma buvo užfiksuota 2013 m. balandžio 17 d. susitarimu, kuriame nurodytas ir skolos grąžinimo terminas – iki 2013 m. gruodžio 31 d., esant duomenims apie po susitarimo surašymo sumokėtą 500 Lt sumą ir nesant duomenų apie kitas išmokas, laikytina, jog ieškovė įrodė savo reikalavimo teises dėl 1 353,97 Eur likusios neapmokėtos paskolos sumos.
 5. 2015 m. birželio 30 d. mirus paskolos gavėjai M. Š. (b. l. 19), jos turtinės teisės ir pareigos nepasibaigė, bet įvyko universalus jos turtinių teisių ir pareigų perėjimas jos įpėdiniams. Po palikėjos mirties 2015 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą notarui pateikdami palikimą priėmė įstatyminiai įpėdiniai – palikėjos sūnūs L. Š. ir R. Š. (b. l. 20 – 21). Atsakovams (palikėjos sūnums) kartu su paveldimu turtu pereina ir palikėjos M. Š. pareiga grąžinti ieškovei skolą, nes tai yra turtinė prievolė (CK 5.1 str. 2 d.). Per tris mėnesius po M. Š. mirties ieškovė pareiškė Kauno miesto 3-iojo notaro biuro notarei kreditorinį reikalavimą (b. l. 22 – 24), taip įvykdydama įstatyminį reikalavimą dėl skolos išviešinimo.
 6. Ieškovė prašo skolą iš atsakovų priteisti solidariai. CK 5.53 straipsnyje, kuriame nustatytas palikimo priėmimas pagal apyrašą, nenumatyta, kaip įpėdiniai atsako už palikėjo skolas, tik apibrėžiamos atsakomybės paveldėtu turtu ribos. CK 5.52 straipsnis laikytinas norma, įtvirtinančia bendrąją taisyklę, kad esant keliems įpėdiniams jie už palikėjo skolas atsako solidariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2011). Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas yra solidari. Atsižvelgiant į tai, kad solidarioji atsakomybė nustatyta kreditoriaus interesais, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą skolą, tiek dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Todėl iš atsakovų R. Š. ir L. Š., kaip iš palikėjos M. Š. įpėdinių, solidariai priteistina 1 353,97 Eur skola.
 7. Be to, palikimą atsakovai priėmė pagal apyrašą. 2015 m. rugsėjo 24 d. Kauno miesto 3-ajame notarų biure išduotas vykdomasis pavedimas dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo po M. Š. mirties. 2016 m. gegužės 27 d. raštu antstolis M. P. informavo, jog turto apyrašo sudarymo procedūra nėra baigta ir nėra išduotas turto apyrašas, kadangi yra nebaigta paveldėjimo procedūra Kauno miesto 3-ajame notarų biure po atsakovų tėvo V. Š. mirties, pabaigus paveldėjimo procedūrą, į turto apyrašą bus įtrauktas naujai paveldėtas turtas (b. l. 63 – 64). Nors atsakovai ir pripažino, jog paveldimo turto vertė yra didesnė už skolos sumą, vadovaujantis CK 5.53 straipsnio nuostatomis, skola iš atsakovų priteistina neviršijant jiems pagal apyrašą paveldėto M. Š. turto tikrosios vertės.
 8. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 str. 2 d.). Pagal 2013 m. balandžio 17 d. Susitarimą visa skolos suma turėjo būti grąžinta iki 2013 m. gruodžio 31 d. Susitarime palūkanų mokėjimas nebuvo aptartas, todėl už Sutarties laiku neįvykdymą nuo 2013 m. gruodžio 31 d., kuomet palikėja privalėjo grąžinti skolą, taikytinos įstatyminės palūkanos, kurias, pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, sudaro 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 15 d. (196 dienos) negrąžintos skolos dydis buvo 1 498,78 Eur (5 175 Lt), todėl palūkanos už šį laikotarpį sudaro 138,95 Lt (5 175 Lt / 365 * 196 * 5 proc.) arba 40,24 Eur (138,95 Lt / 3,4528). Skirtingai nei nurodė ieškovė, laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 16 d. iki kreipimosi į teismą dienos (2016 m. sausio 13 d.) buvo ne 182 dienos, bet vieneri metai ir 182 d. Tačiau ieškovei pateikus konkrečius skaičiavimus, kad palūkanos už sumažėjusią skolos sumą (1 353,97 Eur (4 675 Lt)) turi būti skaičiuojamos būtent už 182 dienas (4 675 Lt / 365 * 182 * 5 proc. = 116,55 Lt arba 33,76 Eur (116,55 Lt / 3,4528)), ieškinio sumą apskaičiavus į ją įtraukiant bendrą 74 Eur (40,24 Eur + 33,76 Eur = 74 Eur) palūkanų sumą, išeiti už reikalavimo ribų ir priteisti ieškovei daugiau, nei ji prašo, teismas neturi pagrindo. Palūkanos ieškovei iš atsakovų priteistinos solidariai.
 9. Iš atsakovų ieškovei taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. vasario 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).
 10. Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas: 43 Eur žyminio mokesčio (b. l. 17), 600 Eur advokato pagalbai (b. l. 51 – 53), viso – 643 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi įstatyme nėra numatytos solidarios proceso dalyvių atsakomybės už bylinėjimosi išlaidų atsiradimą. Net ir esant solidariai materialinei teisinei prievolei, dėl savo procesinio elgesio kiekvienas atsakovas privalėjo apsispręsti savarankiškai, todėl kiekvienam jų tenka pareiga atlyginti po ½ dalį ieškovės išlaidų - po 321,50 Eur bylinėjimosi išlaidų (643 Eur /2 = 321,50 Eur).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

5Ieškinį tenkinti visiškai.

6Priteisti solidariai iš atsakovų R. Š., asmens kodas ( - ) ir L. Š., asmens kodas ( - ) ieškovei T. J., asmens kodas ( - ) 1 353,97 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt tris eurus 97 ct) skolos, 74 Eur (septyniasdešimt keturis eurus) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 427,97 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, neviršijant jų pagal apyrašą paveldėto M. Š. (asmens kodas ( - ) mirusios 2015 m. birželio 30 d., turto tikrosios vertės.

7Priteisti iš atsakovų R. Š., asmens kodas ( - ) ir L. Š., asmens kodas ( - ) ieškovei T. J., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis po 321,50 Eur (tris šimtus dvidešimt vieną eurą 50 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

8Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai