Byla e2S-1111-524/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, antstolis Aleksandras Selezniovas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. N. ir V. N. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. N. ir V. N. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, antstolis Aleksandras Selezniovas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi pareiškėjams iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Atenergo“. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2015 m. spalio 7 d., 2016 m. spalio 14 d., 2017 m. vasario 1 d. nutartimis patvirtino pareiškėjų R. N. ir V. N. kreditorius ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2016 m. sausio 26 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjų mokumo atkūrimo planas.

72.

8Gautas pareiškėjų bankroto administratorės UAB „Atenergo“ prašymas dėl pareiškėjų bankroto bylos nutraukimo. Bankroto administratorė nurodo, kad 2018 m. kovo 27 d. vyko pareiškėjų R. N. ir V. N. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl pareiškėjų bankroto bylos nutraukimo. Pareiškėjų kreditoriai 97,39 proc. balsų persvara pritarė pasiūlymui kreiptis į teismą dėl pareiškėjų bankroto bylos nutraukimo. Pažymėjo, kad pareiškėjai tinkamai nevykdo mokumo atkūrimo plane numatytų įsipareigojimų.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. gegužės 7 d. nutartimi prašymą patenkino, nutraukė pareiškėjų R. N. ir V. N. bankroto bylą.

124.

13Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog įvertinus bankroto administratorės prašymo turinį matyti, jog bankroto administratorė savo prašymą iš esmės sieja su aplinkybe, jog pareiškėjai netinkamai vykdė savo pareigą plane nustatyta tvarka pervesti lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti. Nors bankroto administratorė nurodo, kad iki 2017 m. gruodžio 1 d. pareiškėjai kreditorių reikalavimams tenkinti turėjo pervesti iš viso 2 400 EUR, t. y. po 100 EUR per mėnesį, tačiau su šia pozicija nesutiktina. Kaip matyti iš pareiškėjų mokumo atkūrimo plano, 100 EUR suma yra laikytina preliminaria ir gali kisti priklausomai nuo pareiškėjų gaunamų pajamų ir patiriamų išlaidų už komunalines paslaugas. Todėl siekiant įvertinti, ar pareiškėjai tinkamai vykdė pareigą mokėti įmokas kreditorių reikalavimams tenkinti, reikia įvertinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo metu pareiškėjų gautas pajamas ir patirtas išlaidas. Iš byloje esančios mokumo atkūrimo plano eigos vykdymo ataskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. matyti, kad pareiškėjų pajamos šiuo laikotarpiu sudarė iš viso 3 890,60 EUR, t. y. V. N. darbo užmokestis – 590,80 EUR per mėnesį, R. N. – 172,90 EUR per mėnesį (nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio). Teismas pažymi, kad 2016 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. pareiškėjų pajamos viršijo 700 EUR sumą, skirtą jų būtiniesiems poreikiams tenkinti, t. y. jų pajamos sudarė po 763,70 EUR per mėnesį. Ataskaitoje taip pat pažymima, jog nors mokumo atkūrimo plane numatyta, kad pareiškėjai išlaidas, susijusias su butu, esančiu ( - ), apmoka pagal faktiškai patiriamas išlaidas pagal komunalinių paslaugų tiekėjų pateiktas sąskaitas, tačiau pareiškėjai nepateikė duomenų apie patirtas išlaidas. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjai laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. turėjo pervesti 127,40 EUR kreditorių reikalavimams tenkinti. Mokumo atkūrimo plano eigos vykdymo ataskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. 8 dalyje nurodyta, kad 2017 m. sausio 23 d. buvo parduotas pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ). Pagal Ataskaitos 10 dalį, pareiškėjų pajamos laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. sudarė iš viso 5 654,93 EUR, išlaidos būtiniesiems poreikiams tenkinti – 4 200 EUR, išlaidos už gyvenamojo būsto nuomą – 200 EUR, išlaidos už komunalines paslaugas – 494,23 EUR. Taigi, minėtu laikotarpiu pareiškėjai turėjo pervesti 760,70 EUR kreditorių reikalavimams tenkinti. Pareiškėjai kreditorių reikalavimams tenkinti skyrė 287,54 EUR. Byloje esančios mokumo atkūrimo plano eigos vykdymo ataskaitos už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 10 dalyje nurodyta, kad šiuo laikotarpiu pareiškėjų pajamos sudarė iš viso 5 802,27 EUR, išlaidos būtiniesiems poreikiams tenkinti – 4 200 EUR, išlaidos už gyvenamojo būsto nuomą – 600 EUR, išlaidos už komunalines paslaugas – 65,40 EUR. Taigi, minėtu laikotarpiu pareiškėjai turėjo pervesti 936,87 EUR kreditorių reikalavimams tenkinti (5 802,27 EUR – 4 865,40 EUR). Pareiškėjai kreditorių reikalavimams patenkinti pervedė 252,68 EUR. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu pareiškėjų R. N. ir V. N. pajamos buvo didesnės už plane numatytą piniginių lėšų sumą, kurią pareiškėjai galėjo naudoti būtinųjų poreikių tenkinimui, ir kitas leistinas išlaidas, todėl vykdydami mokumo atkūrimo plane numatytus įsipareigojimus pareiškėjai turėjo skirti 1 284,75 EUR kreditorių reikalavimams tenkinti. Pareiškėjai nurodyto įsipareigojimo neįvykdė, byloje duomenų, pateisinančių įsipareigojimo nevykdymą, nėra. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, jog pareiškėjas nevykdo mokumo atkūrimo plano 7 dalyje numatytų įsipareigojimų, kadangi pareiškėjas dirba tik pusę darbo dienos, jo atlyginimas sumažėjo, nėra jokių įrodymų, kad dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių pareiškėjas R. N. negali dirbti kito ar papildomo darbo ir gauti didesnių pajamų. Be to, pareiškėjas bankroto administratorei nėra pateikęs duomenų, patvirtinančių, kad jis siekia susirasti geriau mokamą ar papildomą darbą. Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, jog pareiškėjas R. N. nevykdo savo pareigos tinkamai bendradarbiauti su bankroto administratore, kadangi nepateikė bankroto administratorei visų duomenų apie gaunamas pajamas. Kreditoriams 2017 m. gegužės 10 d. nepritarus pareiškėjų mokumo atkūrimo planui, pareiškėjai minėtą planą turėjo tikslinti ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui svarstyti. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pareiškėjai veiksmų mokumo atkūrimo planui tikslinti ėmėsi tik gavę bankroto administratorės 2018 m. sausio 10 d. pranešimą, t. y. praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo pirmojo kreditorių susirinkimo. Be to, svarbu pažymėti ir tai, jog nors pareiškėjai pateikė patikslintą mokumo atkūrimo planą, kuris buvo svarstomas 2018 m. kovo 6 d. kreditorių susirinkime, tačiau įvertinus minėto plano turinį matyti, kad pareiškėjai plane neaptaria klausimo dėl 1 284,75 EUR sumos, kuri turėjo būti skirta kreditorių reikalavimams tenkinti, grąžinimo. Taigi, patikslintame mokumo atkūrimo plane nėra išsprendžiamas klausimas dėl ankstesnio mokumo atkūrimo plano nevykdymo pasekmių. Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog pareiškėjai nevykdo FABĮ reikalavimų, dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos, gali būti pažeisti kreditorių interesai, todėl bankroto administratorės prašymas dėl bankroto bylos nutraukimo patenkintas, pareiškėjų bankroto byla nutraukta.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

155.

16Atskirajame skunde pareiškėjai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bankroto administratorės prašymą atmesti arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančias faktines aplinkybes, rėmėsi klaidingais duomenimis, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos ir taip pažeidė FAB įstatymo nuostatas.

195.2.

20Pareiškėjai prie bankroto administratorės pateiktų ataskaitų aiškiai ir detaliai nurodė savo gaunamas pajamas, patirtas išlaidas, pridėjo kvitus, bankinių sąskaitų išrašus ir visus kitus duomenis, įrodančius, kad net augindami bei išlaikydami nepilnametį vaiką pareiškėjai stengiasi gyventi kuo taupiau, kad tik liktų lėšų atsiskaityti su kreditoriais. Atkreiptinas dėmesys, kad nutartyje analizuojant mokumo atkūrimo plano eigos vykdymo ataskaitas yra nurodyti neteisingi duomenys.

215.3.

22Pareiškėjai iki 2018 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio pateikė paaiškinimus, kuriuose nuosekliai išdėstė argumentus apie tai, kodėl bankroto administratorės prašymas dėl bankroto bylos nutraukimo yra nepagrįstas ir neteisėtas. Tačiau teismas, prieš priimdamas procesinį sprendimą, paaiškinimų net neskaitė, rezoliucijoje nurodymas, kad „LITEKO sistema pateiktą dokumentą sugeneravo tik 2018-05-07 po 14 val.“. Aplinkybė, kad „sistema dokumentą sugeneravo tik po 14 val.“, visiškai nepriklausė nuo pareiškėjų valios.

235.4.

24Mokumo atkūrimo planas buvo vykdomas. Buvo parduotas pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis turtas, t. y. tiek butas ( - ), su žemės sklypo dalimi, tiek ir butas, esantis ( - ), ir didele dalimi atskaityta su kreditoriais. Po 100 EUR bankrutuojantys asmenys tikėjosi pervesti (preliminariai planavo), tačiau sumažėjus R. N. pajamoms, kylant kainoms Lietuvoje, bankrutuojantys asmenys neturėjo galimybės sutaupyti papildomai pinigų bei pervesti juos kreditoriams. Tuo labiau kad buvo parduota šeimos gyvenamoji patalpa, kas sąlygojo papildomas būtinąsias išlaidas, t. y. gyvenamajai vietai.

255.5.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino tik R. N. darbo užmokestį (kuris nesumažėjo, o net padidėjo) ir visiškai neatsižvelgė į V. N. gaunamų pajamų padidėjimą, spręsdamas, jog pareiškėjai nevykdo mokumo atkūrimo plano 7 dalyje numatytų įsipareigojimų.

275.6.

28Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjas R. N. nepateikė visų duomenų, pagrindžiančių savo pajamas. Tačiau pareiškėjas iš bankroto administratorės niekada nebuvo gavęs jokių pastabų dėl pateikiamų duomenų turinio, savalaikiškumo ir pan. Be to, pareiškėjas pateikė bankroto administratorei pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį. Iš pateiktų banko sąskaitos išrašų matyti, jog darbo užmokestis pareiškėjui mokamas grynaisiais pinigais.

295.7.

30Kreipdamasi į teismą dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo, bankroto administratorė pasielgė skubotai, pateikdama teismui tikrovės neatitinkančius duomenis ir taip iš esmės suklaidindama ne tik kreditorius, tačiau ir teismą.

315.8.

32Bankrutuojantys asmenys patikslintą mokumo atkūrimo planą teikė net kelis kartus, o pirmą kartą net daugiau nei prieš metus, tačiau bankroto administratorė kreditorių susirinkimo nešaukė, taip pažeisdama savo pareigas.

335.9.

342018 m. kovo 27 d. 10.00 val. Tauragėje buvo šaukiamas bankrutuojančių asmenų R. N. ir V. N. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiama dėl bankroto bylos nutraukimo. Įvykęs susirinkimas yra neteisėtas, nes susirinkimo nebuvo, t. y. faktiškai susirinkimas nevyko, pirmininkaujančio nebuvo. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo, kreditorių susirinkime faktiškai nedalyvaudamas, neteisėtai pasirašė Kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 9. Todėl yra pagrįstas pagrindas manyti, kad susirinkimo metu priimtas nutarimas yra neteisėtas, o jo pagrindu teismui pateiktas pareiškimas paliktinas nenagrinėtas arba atmestinas.

355.10.

36Bankroto administratorė nesivadovavo įstatymo nustatytomis imperatyviomis teisės normomis ir kreditoriams nepritarus patikslintam mokumo atkūrimo planui sušaukė kreditorių susirinkimą dėl bankroto bylos nutraukimo, nors minėtu atveju privalėjo kreiptis į teismą dėl patikslinto plano patvirtinimo, taip pat teismui pateikti savo išvadą. Bankroto administratorė nepateikdama patikslinto plano teismui tvirtinti pažeidė teisėtus bankrutuojančių asmenų interesus.

376.

38Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ prašo atskirojo skundo netenkinti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepime nurodyti šie motyvai:

396.1.

40Aplinkybė, jog pareiškėjai dirba, negali būti vienintelė aplinkybė, patvirtinanti pareiškėjų sąžiningumą.

416.2.

42Pareiškėjo pajamos, kurios sumažėjo, ir per laikotarpį nuo 2016 m. birželio mėnesio iki 2017 m. gruodžio mėnesio pareiškėjų sumokėta 287,54 EUR suma leidžia preziumuoti, kad pareiškėjai yra nesąžiningi.

436.3.

44Nors atskirajame skunde nurodyta, jog pareiškėjo pajamos padidėjo, tačiau jos yra tik MMA + 5 procentai. Pareiškėjas dirbdamas įmonės direktoriumi faktiškai atlieka ekskavatorininko funkcijas, kurio uždarbis rinkoje svyruoja nuo 800 EUR iki 1 200 EUR.

457.

46Pareiškėjas 2018 m. rugsėjo 4 d. pateikė teismui papildomus paaiškinimus, kuriuose prašo pridėti prie bylos papildomus paaiškinimus ir įrodymus, kadangi pirmosios instancijos teismui buvo pateikti papildomi įrodymai, kurių pirmosios instancijos teismas nevertino ir nenagrinėjo. Nurodė, kad bankrutuojantys asmenys atskirajame skunde atkreipė teismo dėmesį, kad bankroto administratorės UAB „Atenergo“ ataskaitose yra nurodyti klaidingi duomenys. Bankroto administratorė dėl nesuprantamų priežasčių nuo 2016 m. spalio mėn. pradėjo nurodyti didesnį nei realiai gautas V. N. darbo užmokestį. Pažymėtina, kad A. socialinių ir šeimos reikalų ministerija yra suteikusi teisę į vaiko išmoką, t. y. vaiko pinigus. Tai yra nuo 2016 m. spalio mėnesio į V. N. banko sąskaitą pervedama kasmėnesinės piniginės išmokos, lygios 140 EUR. Šios išmokos yra tiesiogiai sietinos su vaiko gyvenimo sąlygų pagerinimu, šių pinigų paskirtis yra išskirtinai vaiko poreikiams tenkinti, todėl į mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo ataskaitas, teikiamas bankroto administratorei, šios išmokos nebuvo traukiamos. Bankroto administratorė šias vaiko pinigines lėšas priskyrė prie V. N. darbo pajamų, todėl susidarė matematinių skaičiavimų neatitikimų. Net padarius išvadą, jog vaiko pinigai taip pat turėjo būti įtraukti į bendras šeimos pajamas, visos pajamos būtų buvusios 15 142,67 EUR, leidžiamos panaudoti būtinosios išlaidos, nuoma, komunalinės išlaidos – 14 910,29 EUR, t. y. skirtumas – 232,38 EUR. Tuo tarpu, kaip matyti iš pateiktų duomenų, bankrutuojantys asmenys sutaupė ir bankroto administratorei pervedė 287,54 EUR, t. y. daugiau, nei turėjo pagal mokumo atkūrimo planą.

478.

48Pareiškėjas 2018 m. spalio 10 d. pateikė teismui papildomus paaiškinimus dėl vaiko išmokos vertinimo. Bankrutuojantys asmenys įsitikinę, kad vaikui skirtos lėšos neturėtų būti įskaitomos į bankrutuojančių asmenų pajamas, nes jos yra tvarkomos uzufrukto teise išimtinai vaikų interesais.

499.

50Pareiškėjų bankroto administratorės įgaliotas asmuo 2018 m. spalio 15 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti prašymo dėl bankroto bylos nutraukimo, grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodė, jog bankrutuojantys asmenys, vykdydami mokumo atkūrimo planą, neįvertino teikiamos informacijos ir duomenų svarbos ir bankroto administratorei pateikdavo ne visus duomenis apie pareiškėjų gautas pajamas ir išlaidas, todėl bankroto administratorė padarė klaidingas išvadas, jog pareiškėjai netinkamai vykdė savo pareigą plane nustatyta tvarka pervesti lėšas į depozitinę banko sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti. Pateikę papildomą informaciją ir pervedę papildomas lėšas bankrutuojantys asmenys įvykdė visus iki Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria nutraukta bankroto byla, buvusius įsipareigojimus, patvirtintus mokumo atkūrimo plane.

51Teismas

konstatuoja:

52Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

53IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išaiškinimai

5410.

55Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis).

5611.

57Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta pareiškėjų fizinio asmens bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo.

58Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

5912.

60CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi įstatymo nustatytais atvejais apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė nepriimti naujų įrodymų ir kartu užtikrinti galimybę sukliudyti proceso šalims piktnaudžiauti procesu. Tuo siekiama skatinti greitesnį bylos išnagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2013).

6113.

62Apeliantai bei bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui papildomus paaiškinimus su priedais, kadangi apeliantai bei bankroto administratorės įgaliotas asmuo minėtais rašytiniais paaiškinimais ir prie jų pridėtais priedais – suvestinėmis, sąskaitų išrašais, sąskaitomis, kasos kvitais, darbo užmokesčio pažyma, grindžia atskirajame skunde nurodytas aplinkybes bei argumentus, įrodymai pridėtini prie bylos.

6314.

64Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi iškėlė pareiškėjams fizinio asmens bankroto bylą. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2016 m. sausio 26 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių R. N. ir V. N. 2015 metų mokumo atkūrimo planas. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 7 d. nutartimi nutraukta pareiškėjų R. N. ir V. N. bankroto byla.

6515.

66Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančias faktines aplinkybes, rėmėsi klaidingais duomenimis, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos ir taip pažeidė FABĮ įstatymo nuostatas. Be to, apeliantai teigia, kad iki 2018 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio pateikė paaiškinimus, kuriuose nuosekliai išdėstė argumentus apie tai, kodėl bankroto administratorės prašymas dėl bankroto bylos nutraukimo yra nepagrįstas ir neteisėtas. Tačiau teismas, prieš priimdamas procesinį sprendimą, paaiškinimų net neskaitė, rezoliucijoje nurodymas, kad „LITEKO sistema pateiktą dokumentą sugeneravo tik 2018-05-07 po 14 val.“. Aplinkybė, kad „sistema dokumentą sugeneravo tik po 14 val.“, visiškai nepriklausė nuo pareiškėjų valios.

6716.

68FABĮ 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai, kuriems esant teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, pareiškėjų fizinio asmens bankroto byla nutraukta FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3, 6, 8 punkto pagrindais – paaiškėjus, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos; fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti; fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų.

6917.

70Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad į pirmosios instancijos teismą su prašymu nutraukti pareiškėjų fizinio asmens bankroto bylą bankroto administratorės įgaliotas asmuo kreipėsi 2018 m. kovo 29 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 3 d. nutartimi prašymas paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2018 m. gegužės 7 d. 9.30 val. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad pareiškėjai į bylą pateikė papildomus paaiškinimus dėl bankroto administratorės įgalioto asmens prašymo nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Minėti paaiškinimai elektroniniu parašu pasirašyti 2018 m. gegužės 6 d. 14.09 val., tai yra prieš vieną dieną iki teismo posėdžio dienos. Tačiau pirmosios instancijos teismas pateiktų paaiškinimų bei įrodymų nevertino priimdamas skundžiamą nutartį, kadangi bylą nagrinėjusios teisėjos rezoliucija nutarta priimti minėtą įrodymą į bylą, tačiau nurodyta, jog LITEKO sistema pateiktą dokumentą sugeneravo tik 2018-05-07 po 14.00 val., todėl priimant procesinį sprendimą į jį atsižvelgta nebuvo.

7118.

72CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 259, 263 straipsniai). Laikydamasis šių civilinio proceso įstatymo nuostatų, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, turi visapusiškai nustatyti ir įvertinti visas aplinkybes, kuriomis šalys įrodinėja reikalavimus, teikia atsikirtimus, ir sprendimo motyvuojamojoje dalyje atsakyti į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010).

7319.

74Iš minėtų paaiškinimų turinio bei pridėtų papildomų įrodymų nustatyta, kad minėtuose paaiškinimuose pareiškėjai detaliai išdėstė aplinkybes bei pateikė jas patvirtinančius įrodymus apie tai, jog, pareiškėjų vertinimu, mokumo atkūrimo planas yra vykdomas tinkamai ir teisinio pagrindo nutraukti fizinio asmens bankroto bylą nėra. Tačiau minėtos aplinkybės ir įrodymai sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo pirmosios instancijos teisme nebuvo įvertinti ir ištirti. Aplinkybė, jog minėti rašytiniai paaiškinimai, kaip nurodyta pirmosios instancijos teismo teisėjos rezoliucijoje, suformuoti EPP sistemoje jau po skundžiamos nutarties priėmimo, negali būti laikoma pagrįsta priežastimi atsisakyti juos vertinti, nes, kaip jau minėta anksčiau, šie paaiškinimai ir papildomi įrodymai pateikti ir pasirašyti per EPP sistemą iki teismo posėdžio. Be to, apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog pareiškėjų bankroto administratorės įgaliotas asmuo apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose iš esmės sutinka, jog pareiškėjai mokumo atkūrimo planą vykdo tinkamai. Pateikė papildomus įrodymus – suvestines ir kitus įrodymus.

7520.

76Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009 ir kt.).

7721.

78Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjant bankroto administratorės įgalioto asmens prašymą nutraukti fizinio asmens bankroto bylą nebuvo įvertintos visos aplinkybės, papildomai pateikti paaiškinimai bei įrodymai, prašymas išnagrinėtas įvertinus tik bankroto administratorės įgalioto asmens pateiktus įrodymus ir nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.

7922.

80Tik nustačius faktines ir teisines aplinkybes, susijusias su mokumo atkūrimo plano vykdymu, tinkamai ištyrus visas aplinkybes, kiek per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo pareiškėjai, kokių patyrė išlaidų, kokio dydžio įmokas pervedė kreditoriams ir kaip vykdė kitus mokumo atkūrimo plane numatytus įsipareigojimus, bus galima padaryti pagrįstą išvadą, ar yra teisinis pagrindas nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėjai atskirajame skunde nurodo teisinius argumentus dėl 2018 m. kovo 27 d. 10.00 val. kreditorių susirinkimo, kuriame nutarta kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo, teisėtumo. Iš esmės tie patys argumentai buvo nurodyti ir papildomuose paaiškinimuose, kurie pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau buvo neįvertinti priimant skundžiamą nutartį.

8123.

82Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, nes anksčiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą skundžiamą nutartį naikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo ar nutarties teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdas ir apeliacinės instancijos teismas negali šalių ginčo išnagrinėti iš esmės. Apeliacinės instancijos teismui iš esmės išnagrinėjus bylą, bus užkirstas kelias į apeliaciją.

8324.

84Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis neatskleidus bylos esmės naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

85Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

86panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 7 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškėjų R. N. ir V. N. fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2015 m. rugpjūčio 10 d.... 7. 2.... 8. Gautas pareiškėjų bankroto administratorės UAB „Atenergo“ prašymas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. gegužės 7 d. nutartimi prašymą... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog įvertinus bankroto... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 15. 5.... 16. Atskirajame skunde pareiškėjai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 17. 5.1.... 18. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančias faktines... 19. 5.2.... 20. Pareiškėjai prie bankroto administratorės pateiktų ataskaitų aiškiai ir... 21. 5.3.... 22. Pareiškėjai iki 2018 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio pateikė... 23. 5.4.... 24. Mokumo atkūrimo planas buvo vykdomas. Buvo parduotas pareiškėjams... 25. 5.5.... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino tik R. N. darbo užmokestį... 27. 5.6.... 28. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjas R. N. nepateikė... 29. 5.7.... 30. Kreipdamasi į teismą dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos... 31. 5.8.... 32. Bankrutuojantys asmenys patikslintą mokumo atkūrimo planą teikė net kelis... 33. 5.9.... 34. 2018 m. kovo 27 d. 10.00 val. Tauragėje buvo šaukiamas bankrutuojančių... 35. 5.10.... 36. Bankroto administratorė nesivadovavo įstatymo nustatytomis imperatyviomis... 37. 6.... 38. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“... 39. 6.1.... 40. Aplinkybė, jog pareiškėjai dirba, negali būti vienintelė aplinkybė,... 41. 6.2.... 42. Pareiškėjo pajamos, kurios sumažėjo, ir per laikotarpį nuo 2016 m.... 43. 6.3.... 44. Nors atskirajame skunde nurodyta, jog pareiškėjo pajamos padidėjo, tačiau... 45. 7.... 46. Pareiškėjas 2018 m. rugsėjo 4 d. pateikė teismui papildomus paaiškinimus,... 47. 8.... 48. Pareiškėjas 2018 m. spalio 10 d. pateikė teismui papildomus paaiškinimus... 49. 9.... 50. Pareiškėjų bankroto administratorės įgaliotas asmuo 2018 m. spalio 15 d.... 51. Teismas... 52. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išaiškinimai... 54. 10.... 55. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 56. 11.... 57. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 58. Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos... 59. 12.... 60. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 61. 13.... 62. Apeliantai bei bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui... 63. 14.... 64. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo... 65. 15.... 66. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame... 67. 16.... 68. FABĮ 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai, kuriems esant teismas priima... 69. 17.... 70. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad į pirmosios instancijos teismą... 71. 18.... 72. CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga... 73. 19.... 74. Iš minėtų paaiškinimų turinio bei pridėtų papildomų įrodymų... 75. 20.... 76. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, jeigu dėl... 77. 21.... 78. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo... 79. 22.... 80. Tik nustačius faktines ir teisines aplinkybes, susijusias su mokumo atkūrimo... 81. 23.... 82. Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų atskirojo... 83. 24.... 84. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis neatskleidus bylos... 85. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 86. panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m....