Byla e2-3460-475/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialą, ieškinį atsakovui K. T. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu (b. l. 26-28) prašo priteisti iš atsakovo 248,34 Eur negrąžinto kredito sumos, 21,64 Eur sutartinių palūkanų, 1,45 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 0,40 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad 2011 m. birželio 15 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Remiantis šios sutarties sąlygomis, ieškovas suteikė atsakovui 579,24 Eur kreditą su 30,7139 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovas turėjo padengti savo įsiskolinimą ieškovui kas mėnesį darydamas nustatyto dydžio įmoką. Atsakovui nevykdant Kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovas skambino, paštu išsiuntė jam pranešimą dėl mokėjimo vėlavimo. Atsakovui 2015 m. rugsėjo 14 d. buvo išsiųstas perspėjimas „dėl sutarties nutraukimo“, kuriuo atsakovas buvo įspėtas, kad jeigu per dvi savaites nuo perspėjimo gavimo dienos finansinis įsipareigojimas nebus padengtas, ieškovas bus priverstas nutraukti su atsakovu sudarytą Kredito sutartį ir pareikalauti iš atsakovo ne tik viso įsiskolinimo grąžinimo iš karto, bet ir visos kredito sumos, delspinigių, palūkanų ir kitų nuostolių padengimo. Atsakovui toliau vengiant vykdyti Kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2015 m. spalio 5 d. pranešimu Kredito sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo vienašališkai nutraukta, o atsakovui buvo skirtas vienos savaitės terminas padengti savo įsiskolinimą ieškovui.

5Atsakovas atsiliepime (b. l. 35-40) nurodė, kad nesutinka su ieškinio suma ir prašo ieškinį atmesti. Prašė įvertinti ar ieškovas laikėsi atsakingo skolinimo taisyklių, nepažeidė Vartojimo kredito įstatymo. Atsakovo teigimu, ieškovas nepagrįstai nutraukė kredito sutartį, nes atsakovas negavo papildomo termino sutarties įsipareigojimams įvykdyti, o sutarties pažeidimas nebuvo esminis. Be to, atsakovo teigimu, ieškovas dėjo nepakankamai pastangų pasikeitusiam atsakovo adresui nustatyti. Atsakovas prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Civilinio proceso kodekso 441 straipsnyje nustatyta, kad bylą dėl piniginių sumų, neviršijančių 1500,00 Eur, priteisimo teismas turi teisę nagrinėti rašytinio proceso tvarka, jei nėra bent vienos šalies prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, teismo priimtame sprendime turi būti įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai. Ieškovas reiškia reikalavimą atsakovui dėl 271,83 Eur priteisimo, teismas negavo nei vienos iš šalių prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, priešingai, atsakovas prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, todėl byla nagrinėtina vadovaujantis CPK 441 straipsnio nuostatomis rašytinio proceso tvarka.

8Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2011 m. birželio 15 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 579,24 Eur kreditą su 30,7139 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo kredito sumos, pagal mokėjimo grafiką (mokant po 87,45 Eur kiekvieną mėnesį nuo 2011-06-15 iki 2016-06-15).

9Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolės instituto paskirtis – atkurti sutarties šalių derybinę pusiausvyrą ir užtikrinti sutarčių laisvės principo įgyvendinimą, taip apsaugant vartotoją. Taigi nesąžininga gali būti pripažinta individualiai neaptarta vartojimo sutarties sąlyga, prieštaraujanti bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir taip iš esmės pažeidžianti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499-313/2015). Papildoma vartotojams suteikiama apsauga skiriama siekiant išvengti stipresniosios šalies primestų sąlygų, taip siekiant išlaikyti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ši papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – sutartys turi būti vykdomos (CK 6.38, 6.59 straipsniai), todėl nereiškia, jog vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2014).

10Atsakovas nurodė, kad teismų praktikoje negaliojančia ab initio laikoma sutarties sąlyga, numatanti banko teisę nutraukti sutartį klientui nesumokėjus bent vienos įmokos, tačiau nenurodė, kurią sutarties sąlygą laiko nesąžininga, reikalavo sutartį patikrinti Vartojimo kredito įstatymo požiūriu. Nustatyta, kad sutartį sudaro dvi dalys: bendrosios ir specialiosios sąlygos. Teismas nustatė, kad bendrosiose sutarties sąlygose yra nustatytas sutarties dalykas (2 punktas), mokėjimo sąlygos (3 punktas), sutarties atsisakymas (4 punktas), išankstinsi grąžinimas (5 punktas), prievolių užtikrinimas (6 punktas), sutarties nutraukimas (7 punktas), mokėjimo nevykdymo pasekmės (8 punktas), sutarties galiojimas ir pakeitimas (9 punktas). Teismas neturi teisinio pagrindo daryti išvadą, kad bendrosios sutarties sąlygos prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ar pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo (atsakovo) nenaudai. Nustatyta ir tai, kad individualiai aptartose specialiosiose sąlygose aiškiai ir suprantamai nurodyta kredito suma, grąžinimo terminas, kredito mokesčio (palūkanų) dydis, metinė palūkanų norma bei mokėjimo grafikas. Nustatytas kredito mokestis (palūkanos) 30,7139 procentų neviršija Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje numatytos vartojimo kredito kainos metinės normos (200 procentų). Be to, vartojimo kredito sutartyje yra nurodyta aiški ir detali sutarties nutraukimo tvarka (7 punktas). Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį laikydamasis Vartojimo kredito sutartyje nustatytų sąlygų. Atsakovo argumentas, kad ieškovas dėjo nepakankamai pastangų atsakovo pasikeitusiam adresui nustatyti, atmestinas kaip nepagrįstas, nes atsakovas, kaip kredito gavėjas, garantavo pateiktų duomenų tikrumą (14.4. punktas) ir pasikeitus duomenims, turėjo apie tai informuoti ieškovą. Teismas pažymi, kad atsakovas sutarties sąlygų neginčijo ir neprašė jų pakeisti (CK 6.204 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo daryti išvadą, jog tarp šalių sudarytos vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos. Be to, Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. A2-99-773/2016, nurodė, kad vartotojas, siekdamas išvengti laisva valia prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, negali remtis savo kaip silpnesniosios sandorio šalies (vartotojo) interesų apsaugos doktrina.

11Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu nurodė, kad ieškovas neįvertino atsakovo mokumo.

12Pagal Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalį prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą remdamasis iš vartojimo kredito gavėjo gauta pakankama informacija ir prireikus mokumui vertinti naudojamoje duomenų bazėje atlikęs patikrinimą. Atsakovas nepateikė jokių duomenų pagrindžiančių teiginius, kad jo gaunamos pajamos, turimas turtas ir galimi kiti įsipareigojimai, kuriuos teikė ieškovui prieš sudarant kredito sutartį, buvo įvertintos netinkamai. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad atsakovas neįrodė, kokius dokumentus apie savo mokumą, šeimyninę padėtį pateikė ieškovui prieš sudarydamas vartojimo kredito sutartį (CPK 178 straipsnis), todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog ieškovas suteikdamas vartojimo kreditą netinkamai įvertino atsakovo mokumą. Nors atsakovas yra vartotojas, bet kaip ir bet kurio sutartį sudarančio asmens, veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio adekvačioje situacijoje etaloną. Dėl minėtų priežasčių atsakovui tenka pareiga vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš sudarytos vartojimo kredito sutarties, tame tarpe ne tik grąžinti skolą, bet mokėti palūkanas už naudojimąsi ieškovo paskola suteiktais kredito pinigais (kredito mokestį), taip pat atlyginti ieškovo nuostolius dėl netinkamo prievolės vykdymo (CK 6.261 straipsnis).

13Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, jų neįvykdęs ar įvykdęs netinkamai, privalo kitai šaliai atlyginti jo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.256 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėtina, kad kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (CK 6.6 str.), prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), o skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos prievolės (CK 6.63 str.).

14Atsižvelgiant į byloje esančius dokumentus ir išdėstytas aplinkybes, į tai, kad atsakovas nepateikė ieškovo reikalavimus paneigiančių įrodymų, o nesutikdamas su ieškinio suma nenurodė, su kokia ieškinio suma nesutinka ir kodėl, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad su ieškovu pilnai atsiskaitė, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 271,83 Eur skolos, kurią sudaro 248,34 Eur nesumokėto kredito, 21,64 Eur sutartinių palūkanų, 1,45 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 0,40 Eur delspinigių.

15Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, ieškovui priteistina 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

16Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

17Nagrinėjant bylą, valstybė patyrė 4,06 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį tenkinus visiškai, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 259-260, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovo K. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį - filialą: BIGBANK AS filialą, į. k. 301048563, buveinė – Vilniuje, Jogailos g. 4, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai 271,83 Eur (du šimtus septyniasdešimt vieną eurą 83 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo K. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 4,06 Eur (keturis eurus 6 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai, sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu (b. l. 26-28) prašo priteisti iš atsakovo 248,34 Eur... 5. Atsakovas atsiliepime (b. l. 35-40) nurodė, kad nesutinka su ieškinio suma ir... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Civilinio proceso kodekso 441 straipsnyje nustatyta, kad bylą dėl piniginių... 8. Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2011 m. birželio 15 d. sudarė... 9. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti... 10. Atsakovas nurodė, kad teismų praktikoje negaliojančia ab initio laikoma... 11. Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu nurodė, kad ieškovas neįvertino atsakovo... 12. Pagal Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalį prieš vartojimo kredito... 13. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.).... 14. Atsižvelgiant į byloje esančius dokumentus ir išdėstytas aplinkybes, į... 15. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, ieškovui priteistina 5 proc.... 16. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos... 17. Nagrinėjant bylą, valstybė patyrė 4,06 Eur išlaidų, susijusių su... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovo K. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo BIGBANK AS,... 21. Priteisti iš atsakovo K. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 4,06 Eur (keturis eurus 6... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...