Byla 2-7505-947/2015
Dėl tėvystės nuginčijimo, išvadas teikiančios institucijos - Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, K. R. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė, sekretoriaujant Justinai Brazaitytei, dalyvaujant atsakovei A. L., atsakovės atstovei advokato padėjėjai D. B., Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei S. D., nedalyvaujant ieškovui R. L., K. R. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą

2pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovei A. L. dėl tėvystės nuginčijimo, išvadas teikiančios institucijos - Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, K. R. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

3ieškovas R. L. ieškiniu prašė teismo (b. l. 3-6):

41) atnaujinti terminą tėvystei nuginčyti;

52) nuginčyti, kad K. L. ir E. L. tėvas yra atsakovas R. L..

6Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodyta, kad ieškovo ir atsakovės santuoka buvo ( - ). Santuokos metu ( - ) gimė sūnus K. L., ( - ) gimė dukra E. L.. Ieškovas nurodė, kad Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės A. L. ieškinį atsakovui R. L. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir kitų reikalavimų. Ieškovo teigimu, vykstant santuokos nutraukimo bylai, vaikai pradėjo keistai bendrauti su ieškovu. Ieškovas iš atsakovės užuominų suprato, kad abu santuokoje gimę vaikai nėra atsakovo. Ieškovo teigimu, apie tai, kad ieškovas nėra vaikų tėvas, ėmė kalbėti ir ieškovo sūnus 2014 m. lapkričio 22 d. susitikimo metu. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovo brolis K. L. 2014 m. gruodžio mėnesį pasakė ieškovui, kad ieškovo sutuoktinė buvo neištikima ieškovui su juo (ieškovo broliu), taip pat su kitais vyrais. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovui kyla abejonės dėl jo tėvystės nepilnamečių vaikų atžvilgiu, todėl ieškovas prašė teismo paskirti DNR ekspertizę tėvystei paneigti.

8Atsakovė A. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti (b. l. 13, 14). Atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovo teiginiais apie tariamą neištikimybę bei teigė, kad ieškovui buvo ištikima ir santykių su kitais vyrais neturėjo, tačiau dėl ieškovo fizinio ir psichologinio smurto prieš ieškovę, fizinio smurto prieš nepilnametę dukrą buvo priversta su vaikais išeiti iš namų ir apsigyventi pas tėvus. Atsakovė nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir galimai pateiktas atsakovui supykus ant ieškovės, kai ši iniciavo santuokos nutraukimo bylą. Atsakovė nurodė, kad tarp nepilnamečių vaikų ir ieškovo yra susiformavęs stiprus emocinis ryšys ir vaikai laiko ieškovą savo tėvu. Ieškovė teismo posėdžio metu atsiliepime išdėstytas aplinkybes palaikė ir prašė ieškinį atmesti.

9Išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad skyrius neturi ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiančių arba paneigiančių duomenų (b. l. 12).

10Išvadą byloje teikianti institucija – K. R. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad pagrindas nuginčyti tėvystę būtų tik moksliniai įrodymai (b. l. 47).

11Ieškinys atmestinas.

12Nustatyta, kad nepilnametis vaikas K. L. gimė ( - ), nepilnametė šalių dukra E. L. gimė ( - ) ieškovui ir atsakovei esant santuokoje. Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl ieškovo ir atsakovės santuokos nutraukimo pagal atsakovės ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-136-947/2015.

13Civilinėje byloje teismas turi įsitikinti, kurios ieškinyje nurodytos reikšmingos bylos aplinkybės yra nustatytos, o kurios nenustatytos. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įrodinėjimo dalykas – tai juridiniai faktai, su kuriais įstatymas sieja ginčijamo santykio buvimą ar nebuvimą, o tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku egzistuoja arba neegzistuoja.

14Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas (Civilinio kodekso 3.150 straipsnio 1 dalis). Pagrindas tėvystei nuginčyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizės dėl giminystės ryšio nustatymo), kurie yra vertintini kaip patikimi. Nesant tokių įrodymų byloje, naudojamos ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos priemonės (Civilinio kodekso 3.148 straipsnis).

15Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir paskyrė DNR ekspertizę tėvystei nustatyti, įpareigojo ieškovą sumokėti avansą už ekspertizės tyrimą. Ieškovas per teismo nustatytą terminą avanso nesumokėjo, į ekspertinę įstaigą nevyko. Ieškovas 2015 m. rugpjūčio 24 d. pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kol ieškovui bus paskirtas advokatas. Teismas tenkino šį ieškovo prašymą ir bylos nagrinėjimą atidėjo. Teismui atidėjus bylos nagrinėjimą, ieškovas bylos eiga toliau nesidomėjo, nepateikė teismui jokio procesinio dokumento, neinformavo apie savo adreso pasikeitimą. Teismo šaukimas į atidėtą teismo posėdį buvo grąžintas kaip neįteiktas, tačiau teismas laikė, kad šaukimas yra tinkamai įteiktas ieškovui, nes pats ieškovas nevykdė pareigos informuoti apie savo adreso pasikeitimą (Civilinio proceso kodekso 121 straipsnio 2 dalis).

16Teismas nustatė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, nepateikė ieškinio reikalavimą patvirtinančių įrodymų, ieškinį grindė teiginiais apie atsakovės neištikimybę, tačiau šių paaiškinimų nepagrindė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Ieškovas taip pat nesiėmė veiksmų, kad byloje pagal jo paties prašymą būtų atlikta DNR ekspertizė. Teismas, esant šioms aplinkybėms, konstatuoja, kad ieškovas neįvykdė jam tenkančios įrodinėjimo pareigos ir neįrodė, kad ieškovas nėra nepilnamečių vaikų, gimusių santuokoje, biologinis tėvas, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

17Dėl baudos paskyrimo.

18Atsakovės atstovė 2015 m. rugsėjo 24 d. pateikė teismui prašymą paskirti ieškovui 1000,00 Eur baudą ir 50 procentų nuo teismo paskirtos baudos skirti atsakovei. Atsakovė prašymą grindė tuo, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo, siekė vilkinti santuokos nutraukimo bylą, be to, vilkino ir šią bylą, prašydamas paskirti DNR ekspertizę, tačiau avanso už ekspertizę nemokėjo, nustatytu terminu į DNR laboratoriją nevyko.

19Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalis). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

20Civilinio proceso kodekso 42 straipsnyje numatyta, kad šalys privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Kai šalys teismo posėdyje dalyvauti pageidauja, bet negali dėl svarbių priežasčių, turi iš anksto teismui pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodyti svarbias priežastis ir pridėti tai patvirtinančius įrodymus.

21Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas Civilinio proceso kodekso 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenimis, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą, kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių, teismas gali paskirti tik Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (Civilinio proceso kodekso 106 straipsnio 1 dalis).

22Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius ne tik sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalis), bet ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (Civilinio proceso kodekso 8 straipsnis), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus.

23Teismas nustatė, kad civilinę bylą dėl tėvystės nuginčijimo iniciavo ieškovas, ieškovo prašymu buvo sustabdyta byla ir paskirta DNR ekspertizė tėvystei nustatyti, ieškovas buvo įpareigotas sumokėti avansą bei nuvykti į DNR laboratoriją duoti kraujo mėginius ekspertizei atlikti. Nors ieškovas prašymą paskirti DNR ekspertizę parengiamojo teismo posėdžio metu palaikė, tačiau per teismo nustatytą terminą avanso nesumokėjo, į DNR laboratoriją nenuvyko, vėliau nesidomėjo bylos eiga, į paskutinius du teismo posėdžius neatvyko. Darytina išvada, kad ieškovas, iniciavęs bylos iškėlimą, nesidomėjo bylos baigtimi ir vilkino procesą.

24Teismas, atsižvelgdamas į tai, imasi Civilinio proceso kodekse numatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis ir pareigomis – atsakovui Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 2 dalies, 103 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2 dalies pagrindu skirtina 200,00 Eur dydžio bauda, iš šios sumos 50 procentų skiriant kitai šaliai - atsakovei. Baudos dydis parinktas atsižvelgiant į ieškovo procesinį elgesį, taip pat į tai, kad byloje nėra duomenų apie šalių turtinę padėtį. Teismas, vertindamas atsakovės prašymą dėl pusės baudos paskyrimo atsakovei, įvertino tai, kad dėl pareikšto ieškinio atsakovė buvo priversta teikti atsiliepimą į ieškinį, dalyvauti teisminiame procese daugiau nei puse metų (ieškinys priimtas 2015 m. vasario 19 d.).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo, nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos advokato padėjėjos teisinei pagalbai apmokėti sudaro 327,00 Eur, pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Ieškinį atmetus, atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo.

27Teismas nustatė, kad ieškovas, teikdamas ieškinį, nesumokėjo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl tėvystės nuginčijimo, todėl ieškinį atmetus 41,00 Eur žyminis mokestis priteistinas iš ieškovo valstybei (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis).

28Valstybė šioje byloje patyrė 5,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį atmetus, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš ieškovo (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

29Iš viso iš ieškovo valstybės naudai priteistina 46,56 Eur bylinėjimosi išlaidų (41,00 Eur + 5,56 Eur).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 264,265, 268, 270, 399 straipsniais,

Nutarė

31atmesti ieškovo R. L. ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo.

32Paskirti ieškovui R. L., asmens kodas ( - ) 100,00 Eur (šimto Eur) baudą atsakovės A. L., asmens kodas ( - ) naudai už piktnaudžiavimą procesu, proceso vilkinimą.

33Paskirti ieškovui R. L., asmens kodas ( - ) 100,00 Eur (šimto Eur) baudą valstybės naudai, baudą įmokant į įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5800, už piktnaudžiavimą procesu, proceso vilkinimą.

34Priteisti atsakovei A. L., asmens kodas ( - ) iš ieškovo R. L., asmens kodas ( - ) 327,00 Eur (tris šimtus dvidešimt septynis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

35Priteisti valstybei iš ieškovo R. L., asmens kodas ( - ) 46,56 Eur (keturiasdešimt šešis Eur ir 56 ct) bylinėjimosi išlaidų, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

36Ieškovui R. L. išaiškinti, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Teismas tokį pareiškimą nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas, gali būti duodamas atskirasis skundas. Atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo, kuriam bauda paskirta. Skundo padavimas sustabdo nutarties vykdymą.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė, sekretoriaujant... 2. pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovei A. L. dėl tėvystės nuginčijimo,... 3. ieškovas R. L. ieškiniu prašė teismo (b. l. 3-6):... 4. 1) atnaujinti terminą tėvystei nuginčyti;... 5. 2) nuginčyti, kad K. L. ir E. L. tėvas yra atsakovas R. L..... 6. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi... 7. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovo ir atsakovės santuoka buvo ( - ). Santuokos... 8. Atsakovė A. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 9. Išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės... 10. Išvadą byloje teikianti institucija – K. R. savivaldybės administracijos... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Nustatyta, kad nepilnametis vaikas K. L. gimė ( - ), nepilnametė šalių... 13. Civilinėje byloje teismas turi įsitikinti, kurios ieškinyje nurodytos... 14. Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus... 15. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi tenkino ieškovo... 16. Teismas nustatė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, nepateikė ieškinio... 17. Dėl baudos paskyrimo. ... 18. Atsakovės atstovė 2015 m. rugsėjo 24 d. pateikė teismui prašymą paskirti... 19. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 20. Civilinio proceso kodekso 42 straipsnyje numatyta, kad šalys privalo veikti... 21. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas Civilinio proceso... 22. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius ne tik sąžiningai naudotis ir... 23. Teismas nustatė, kad civilinę bylą dėl tėvystės nuginčijimo iniciavo... 24. Teismas, atsižvelgdamas į tai, imasi Civilinio proceso kodekse numatytų... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Teismas nustatė, kad ieškovas, teikdamas ieškinį, nesumokėjo žyminio... 28. Valstybė šioje byloje patyrė 5,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 29. Iš viso iš ieškovo valstybės naudai priteistina 46,56 Eur bylinėjimosi... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 31. atmesti ieškovo R. L. ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo.... 32. Paskirti ieškovui R. L., asmens kodas ( - ) 100,00 Eur (šimto Eur) baudą... 33. Paskirti ieškovui R. L., asmens kodas ( - ) 100,00 Eur (šimto Eur) baudą... 34. Priteisti atsakovei A. L., asmens kodas ( - ) iš ieškovo R. L., asmens kodas... 35. Priteisti valstybei iš ieškovo R. L., asmens kodas ( - ) 46,56 Eur... 36. Ieškovui R. L. išaiškinti, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...