Byla 2A-728-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „LINA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-623-302/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Holding“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei Prekybos namai „LINA“ dėl nuostolių negrąžinus išnuomoto turto priteisimo, įpareigojimo sutvarkyti atliekas, dalyvaujant tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ bei atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „LINA“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „VSA Holding“ dėl žalos atlyginimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VSA Holding“ 2014 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui BUAB Prekybos namai „LINA“, prašydamas priteisti iš atsakovo 720 000 Lt nuostolių dėl ieškovui negrąžinto atsakovui išnuomoto turto (statybinių atliekų priėmimo ir perdirbimo aikštelės, esančios Lentvario g. 15, Vilnius) atlyginimo, nuostolius priskiriant bankroto administravimo išlaidoms; priteisti iš atsakovo 6 proc. metinių procesinių palūkanų už prašomą priteisti nuostolių sumą bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad šalys 2006 m. rugpjūčio 26 d. sudarė aikštelės nuomos sutartį Nr. GDI-6-5-02/1 (toliau - sutartis), pagal kurią atsakovas išsinuomavo iš ieškovo 20 000 kv. m. ploto statybinių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir perdirbimo aikštelę, esančią Lentvario g. 15, Vilnius, bei 323,2 kv. m. bendrojo ploto sandėlio patalpas, esančias tuo pačiu adresu. Atsakovas mintoje aikštelėje vykdė statybinių atliekų priėmimo ir perdirbimo veiklą. Pagal sutartį atsakovas kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo sąskaitos išrašymo privalėjo mokėti ieškovui 20 000 Lt (be PVM) nuomos mokestį. Atsakovui tapus nemokiam ir neatlaisvinus aikštelės nuo paliktų atliekų ir nemokant nuomos mokesčio, ieškovas negalėjo išnuomoti aikštelės kitiems asmenims.

6Ieškovas UAB „VSA Holding“ pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė atsakovui iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“ (c. b. Nr. B2-5374-178/2010).

7Ieškovas nurodė, jog Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymai reikalauja, kad paliktos atliekos būtų sutvarkytos, tačiau per trejus metus vykdomas bankroto procedūras realių veiksmų sutvarkyti teritoriją nebuvo imtasi. Paliktos atliekos (daugiau nei 67 430 tonų) pažeidžia aplinkosauginius reikalavimus, viešąjį interesą, ieškovo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas UAB „VSA Holding“ dėl susidariusio įsiskolinimo ir atsakovo nemokumo 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutraukė aikštelės nuomos sutartį, taip pat pareikalavo, kad atsakovas iki 2010 m. rugsėjo 1 d. aikštelę sutvarkytų ir priėmimo-perdavimo aktu grąžintų ieškovui.

8Ieškovas pažymėjo, jog 2009 m. birželio 1 d., 2010 m. rugpjūčio 9 d. raštais kreipėsi į bankroto administratorių su pretenzijomis dėl esminių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pažeidimų. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ne kartą konstatavo, jog BUAB Prekybos namai „LINA“ pažeidė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-02-196 sąlygas ir reikalavimus, jog ieškovas UAB „VSA Holding“ saugo didesnius, nei leidžiama atliekų kiekius ir nesilaiko kitų aplinkosauginių reikalavimų. Ieškovo teigimu, sandėliuojant mišrias komunalines atliekas aikštelėje pažeidžiami atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

9Ieškovas nurodė, jog atsakovui palikus nesutvarkytas atliekas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas neturi teisės išduoti pažymos apie jų sutvarkymą.

10Ieškovo UAB „VSA Holding“ teigimu, nei atsakovas, nei atsakovo bankroto administratorius nėra ėmęsi jokių veiksmų atlaisvinti aikštelę nuo atliekų ir grąžinti ją ieškovui tokios būklės, kokia ji buvo perduota atsakovui iki atsakovo nemokumo ir bankroto bylos iškėlimo.

11Ieškovas nurodė, jog pagal 2008 m. sausio 2 d. sudarytu sutarties priedu Nr. 4. šalys susitarė, jog nuomos mokestis pagal sutartį už vieną kalendorinį mėnesį yra 20 000 Lt (be PVM). Dėl nesumokėto nuomos mokesčio iki bankroto bylos atsakovui BUAB Prekybos namai „LINA“ iškėlimo ieškovas bankroto byloje yra pareiškęs kreditorinį reikalavimą. Už laikotarpį nuo 2011 m. vasario mėn. iki 2014 m. sausio mėn. imtinai, t. y. už paskutiniuosius trejus metus, iki ieškinio pateikimo dienos, skaičiuojant pagal sutartyje numatytą nuomos mokesčio dydį priteistina 720 000 Lt (be PVM) nuostolių atlyginimo suma.

12Ieškovo UAB „VSA Holding“ teigimu, atsakovo preziumuojami nuostoliai - negautas nuomos mokestis pagal sutartį, kurie priskirtini prie bankroto administravimo išlaidų (ĮBĮ 36 str. 3 d.).

13Ieškovas UAB „VSA Holding“ taip pat 2014 m. sausio 8 d. kreipėsi į teismą su kitu ieškiniu, atsakovui BUAB Prekybos namai „LINA“, prašydamas įpareigoti atsakovą išvalyti ir atlaisvinti aikštelę, esančią Lentvario g. 15, Vilniuje.

14Ieškovas UAB „VSA Holding“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovui iškėlus bankroto bylą ir nutraukus vykdomą veiklą, aikštelėje paliktas didelis kiekis (daugiau nei 67 430 tonų) nespėtų perdirbti atliekų. Aikštelė yra savivaldybės išnuomotame valstybiniame žemės sklype, nuosavybės teise priklausančiam Lietuvos Respublikai. Aikštelė užteršta ne tik mišriomis statybinėmis atliekomis, buitinėmis šiukšlėmis, tačiau ir išbėgusiais tepalais. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas konstatavo pažeidimus dėl atliekų aikštelėje. Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymai reikalauja, kad paliktos atliekos būtų sutvarkytos, tačiau per trejus metus vykdomas bankroto procedūras realių veiksmų sutvarkyti teritoriją nebuvo imtasi. Ieškovo teigimu, paliktos atliekos pažeidžia aplinkosauginius reikalavimus, viešąjį interesą, ieškovo teises ir teisėtus interesus.

15Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ atsiliepime į ieškinį dėl nuostolių atlyginimo prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas UAB „VSA Holding“ 2009 m. spalio 1 d. susitarimu dėl reikalavimo teisių perleidimo reikalavimo teises į visą pagal nuomos sutartį gautiną nuomos mokestį perleido UAB „VSA Vilnius“. Ieškovas ir UAB „VSA Vilnius“ 2012 m. birželio 25 d. sudarė priedą prie 2009 m. spalio 1 d. susitarimo dėl reikalavimo teisių perleidimo, kuriuo ieškovas be reikalavimų, tiesiogiai kylančių iš nuomos sutarties, taip pat perleido ir reikalavimo teises į atsakovą dėl visų nuostolių, kurie atsirado dėl atsakovo veiksmų naudojantis aikštele, įskaitant nuostolius dėl aikštelės sutvarkymo bei naudojimo po bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo. Ieškovas 2013 m. liepos 14 d. priedu Nr. 2 prie 2009 m. spalio 1 d. susitarimo perleido reikalavimo teises į visų nuostolių, atsiradusių ir kurie atsiras dėl neteisėto aikštelės naudojimo po bankroto bylos iškėlimo ir nuomos sutarties nutraukimo, atlyginimą (priedo 1 punktas). Atsakovas pažymėjo, jog 2009 m. spalio 1 d. susitarimas ir jo 2012 m. birželio 25 d. bei 2013 m. liepos 14 d. priedai yra galiojantys, todėl jais sukurtos teisinės pasekmės privalo būti taikomos. Atsakovas pažymėjo, jog ieškovas neįrodė, jog jam priklausė subjektinė teisė reikalauti nuostolių atlyginimo, taip pat neįrodė, kad jo teisės buvo pažeistos, kad jis turėjo teisinį interesą dėl ginčo dalyko, todėl laikė jog ieškinys atmestinas CPK 5 straipsnio pagrindu.

16Atsakovas pažymėjo, jog net ir tuo atveju, jeigu ieškovas UAB „VSA Holding“ turėtų teisę reikšti ieškinį atsakovui, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi ieškovo nuostolius lėmė paties ieškovo neteisėti veiksmai vykdant nuomos sutartį.

17Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ nurodė, jog ieškovas nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d. vienašališkai nutraukė sutartį, tačiau nuo 2010 m. kovo mėn. ieškovas neįsileido atsakovo į aikštelę, neleido atsakovui aikštele naudotis nuomos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, todėl laikė, jog atsakovui buvo užkirstos galimybės vykdyti įprastą ūkinę komercinę veiklą bei tinkamai atlaisvinti aikštelę.

18Atsakovas pažymėjo, jog ieškovas yra atsakovo akcininkas, nuosavybės teise valdantis 47 proc. atsakovo akcijų, todėl darė išvadą, jog ieškovas buvo suinteresuotas sėkminga atsakovo veikla, kadangi atsakovo veiklos rezultatai duodavo tiesioginę naudą ieškovui.

19Atsakovas ieškovo elgesį galiojant nuomos sutarčiai laikė priešišku bei nelinkusiu bendradarbiauti. Ieškovas dar galiojant nuomos sutarčiai savo nesąžiningais veiksmais kliudė atsakovui vykdyti iš nuomos sutarties kylančius įsipareigojimus, užkirto atsakovui galimybes patekti į aikštelę, todėl atsakovas negalėjo įvykdyti iš nuomos sutarties kylančių įsipareigojimų.

20Atsakovas ieškovo veiksmus, kai pastarasis 2010 m. kovo mėn. sustabdė nuomos sutarties vykdymą, laikė neteisėtais, peržengiančius teisėtos savigynos ribas, neproporcingai suvaržančius iš nuomos sutarties kylančias atsakovo teises.

21Atsakovas aikštelėje esančias mišrias statybines medžiagas laikė esant atsakovo turtu, realizuotinu atsakovo bankroto byloje laikantis imperatyvių ĮBĮ reikalavimų.

22Atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ teigimu, nagrinėjamu atveju nėra jokių įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintų sąlygų priteisti ieškovui nuostolių atlyginimą kaip negautas pajamas už nuomą, kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, jog buvo iš anksto numatęs gauti pajamas iš nuomos, taip pat ieškovas neįrodė, kad 2006 m. nuomos sutartimi sulygtą 20 000 Lt/mėn. dydžio nuomos mokestį galėjo gauti ir 2011-2013 m. laikotarpiu. Atsakovo vertinimu, pagal paskutiniųjų metų ekonominę situaciją Lietuvoje, mažai tikėtina, kad žemės nuomos rinkoje atsirastų asmuo, galintis mokėti tokio dydžio nuomos mokestį ieškovui.

23Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ pažymėjo, jog ieškovas aikštelę apstatė naujais administraciniais bei gamybiniais pastatais, taip pat joje susikaupė daugybė ieškovo veikloje susidariusių buitinių atliekų. Dėl to laikė ieškovo UAB „VSA Holding“ argumentus, jog pastarasis negali aikštelės išnuomoti kitiems asmenims, kadangi ji yra neatlaisvinta nuo atsakovo atliekų, nepagrįstais.

24Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, jog tariamai patirti nuostoliai dėl neatlaisvintos aikštelės priskirtini atsakovo bankroto administravimo išlaidoms, laikė, jog toks reikalavimas prieštarauja teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams bei yra nesuderinamas su teismų praktika.

25Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ procesiniuose dokumentuose į ieškinį dėl įpareigojimo sutvarkyti atliekas prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą.

26Atsakovas nurodė, kad bendrovė prieš bankroto bylos iškėlimą aikštelės dalyje vykdė statybinių medžiagų priėmimo-perdirbimo veiklą. Iškėlus bendrovei bankroto bylą, bendrovės priimtos ir nespėtos perdirbti statybinės medžiagos liko aikštelės dalyje, kuria naudojosi bendrovė.

27Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ pažymėjo, jog bendrovės balanse, sudarytame nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, mišrios statybinės medžiagos buvo apskaitytos kaip trumpalaikis bendrovės turtas, įvertintas 1 696 768,10 Lt suma. Dėl to bendrovės veikloje dar prieš bankroto bylos iškėlimą priimtas statybines medžiagas atsakovas laikė bendrovės turtu, realizuotinu pastarojo bankroto byloje.

28Atsakovo teigimu, bankroto administratorius neprivalo tvarkyti bendrovės veiklos metu priimtų statybinių medžiagų, kadangi nurodytos statybinės medžiagos yra 1 696 768,10 Lt vertės turtas, todėl turi būti realizuojamas bendrovės bankroto byloje.

29Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimuose į ieškinius prašė juos patenkinti. Nurodė, kad BUAB Prekybos namai „LINA“ bankroto administratorius nesiėmė jokių veiksmų, jog sukauptos atliekos būtų išvežtos ir aikštelė būtų atlaisvinta nuo susikaupusių atliekų.

30Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atsiliepimuose į ieškinius prašė ieškinių pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad duomenų, jog ieškovas būtų informavęs valstybinės žemės patikėtinį apie žemės sklype, esančio turto nuomą, trečiasis asmuo neturi.

31Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ 2014 m. gegužės 15 d. pateikė teismui priešieškinį ieškovui UAB „VSA Holding“, prašydamas priteisti iš ieškovo 148 661,10 Lt dydžio žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas žalos dydį kildino iš ieškovo neteisėtų veiksmų, kuomet pastarasis savavališkai be atsakovo žinios ir leidimo perdirbo (pasisavino ir sunaikino) atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą - mišrias statybines medžiagas.

32Atsakovas nurodė, jog ieškovui priklausančioje teritorijoje liko 1 696 768,10 Lt balansinės vertės atsakovo turto - mišrių statybinių atliekų, skirtų perdirbti į skaldą.

33Atsakovas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2014 m. vasario 6 d. atliko atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ veiklos patikrinimą, kurio metu atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ bankroto administratoriui tapo žinoma, kad ieškovas savavališkai be atsakovo žinios ir leidimo perdirbo (pasisavino) dalį aikštelėje buvusio atsakovo turto. Atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ teigimu, ieškovas iš atsakovui priklausančių statybinių medžiagų gavo ne mažiau kaip 15 287,50 Lt naudos. Pažymėjo, kad faktas, jog aikštelėje buvusių statybinių medžiagų neliko, yra įrodytas, todėl darė išvadą, kad atsakovui priteistinas žalos atlyginimas, kuris, nesant kitų įrodymų, nustatytinas pagal atsakovo bankroto administratorius turimus duomenis dėl sunaikintų statybinių medžiagų vertės.

34Ieškovas UAB „VSA Holding“ atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ne kartą kreipėsi tiek į atsakovą su prašymais atlaisvinti teritoriją, tačiau atsakovas nesiėmė jokių veiksmų. Atsakovas iki šiol negrąžino aikštelės, nesutvarkė teritorijos. Ieškovas nėra atliekų saugotojas, nėra atsakingas už paliktą nesutvarkytą teritoriją, tačiau dėl atsakovo paliktų atliekų patiria žalą. Ieškovas laiko atsakovo argumentus dėl paliktų atliekų pasisavinimo nepagrįstais, kadangi ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą sutvarkyti paliktas atliekas statybinių atliekų priėmimo ir perdirbimo aikštelėje.

35Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į priešieškinį prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra.

36Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atsiliepime į priešieškinį prašė jo pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra.

37Trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimu į ieškovo ieškinį bei atsakovo priešieškinį prašė tenkinti ieškovo UAB „VSA Holding“ ir atmesti atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ priešieškinį.

38Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas.

39II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

40Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 24 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „VSA Holding“ ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ ieškovui UAB „VSA Holding“ 135 542,17 Eur (468 000 Lt) nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 135 542,17 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. kovo 13 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 23,78 Eur bylinėjimosi išlaidų; pripažinti 135 542,17 Eur (468 000 Lt) sumą BUAB Prekybos namai „LINA“ administravimo išlaidomis; kitą ieškinio dalį atmesti; atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ priešieškinį atmesti.

41Teismas nustatė, jog ieškovas iš atsakovo prašė priteisti 720 000 Lt nuostolių dėl negrąžintos aikštelės, esančios adresu Lentvario g. 15, Vilnius, kurie atsirado ieškovui nutraukus aikštelės nuomos sutartį, o atsakovui nuo sutarties nutraukimo šios aikštelės negrąžinus ieškovui. Teismo teigimu, ieškovas nuostolius skaičiavo už laikotarpį nuo 2011 m. vasario mėnesio iki 2014 m. sausio mėnesio, jų dydį skaičiuodamas nuomos sutartyje ir papildomame susitarime nurodytą mėnesinę nuomos kainą; ieškovas nuomos sutartį su atsakovu nutraukė nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d.. Ieškovas prašė priteisti jo patiriamus nuostolius dėl atsakovo naudojimosi aikštele po jos nuomos sutarties nutraukimo už tris paskutinius metus. Ieškovas prašė priteisti nuostolius, ne sutarčių, o įstatymo pagrindu (CK 6.499 str. 2 d.).

42Teismas, vadovaudamasis teismų praktika, pažymėjo, jog CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio skolos priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojama kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2010; kt.). Teismas nurodė, jog sprendžiant dėl nuomotojo reikalavimo atlyginti patirtus nuostolius, nuomininkui pavėlavus grąžinti daiktą, pagrįstumo, būtina nustatyti daikto grąžinimo nuomotojui momentą. Taip pat teismas darė išvadą, jog nuomos sutarties nutraukimo faktas savaime nelemia nuomos šalių teisių ir pareigų pagal nuomos sutartį pasibaigimo, tik tada, kai nuomininkas tinkamai įvykdo vieną iš daikto (pastato, statinio, įrenginio) nuomotojui grąžinimo sąlygų (perduoda faktiškai daiktą arba šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą), laikoma, kad nuomos sutarties šalių prievolės pagal sutartį pasibaigė.

43Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus bei atsižvelgdamas į civilinę atsakomybę reglamentuojančias nuostatas, sprendė, jog atsakovas, pasibaigus nuomos sutarčiai, privalėjo imtis veiksmų, kad aikštelė būtų grąžinta ieškovui (CK 6.499 str.).

44Teismas nustatė, jog atsakovas po nuomos sutarties nutraukimo nesiėmė jokių veiksmų, kad aikštelė būtų grąžinta ieškovui, nesprendė klausimo dėl nuomos mokesčio už naudojimąsi patalpomis mokėjimo ieškovui, tik 2014 d. sausio 6 d. atsakovo kreditorių komitetas posėdyje nutarė viešai paskelbti apie aikštelėje esančių statybinių atliekų, kurios apskaitytos bankrutuojančios įmonės balanse kaip turtas, pardavimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas sprendimą dėl sukauptų atliekų pardavimo priėmė praėjus daugiau nei trejiems metams, jog pasibaigus nuomos sutarčiai, atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, kad bankrutuojanti bendrovė grąžintų patalpas ieškovui, laikė atsakovo elgesį neteisėtu ir nesąžiningu. Teismo vertinimu, nurodyti atsakovo veiksmai lėmė nuostolių ieškovui atsiradimą, o atsakovas neįrodė, kad nėra jo kaltės dėl ieškovui padarytų nuostolių.

45Teismas nurodė, jog atsakovas atsikirtinėjo į ieškinį ieškovo neteisėtais veiksmai, t. y. tai, kad dar esant sutarčiai nenutrauktai ir neiškeltai bankroto bylai ieškovas pats neleido atsakovui tinkamai tvarkytis aikštelėje, darydamas tam įvairias kliūtis, tačiau, teismo vertinimu, šios aplinkybės gali būti svarbios ir reikšmingos teisine prasme tik nagrinėjant nuomos sutarties vykdymo iki atsakovui buvo iškelta bankroto byla ar jos nutraukimo teisėtumą.

46Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas sprendimą dėl pardavimo statybinių atliekų priėmė tik po daugiau nei trejų metų nuo bankroto bylos iškėlimo, nelaikė atsakovo argumentų dėl atsakovo balanse apskaityto turto pardavimo kaip panaikinančių ar mažinančių jo atsakomybę CK 6.259 straipsnio 1 dalies prasme.

47Teismas, vertindamas nuostolių dydį, nustatė, jog ieškovas prašė priteisti nuostolius, kuriuos sudarė sutartyje sulygtas aikštelės nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2011 m. vasario mėnesio iki 2014 m. sausio mėnesio, t. y. už trejus metus. Šalys sutarė, kad atsakovas mokės 13 000 Lt už vieną mėnesį (aikštelės nuomos sutarties 7.1 p.), dėl to teismas darė išvadą, jog ieškovas patyrė (13 000 Lt x 36 mėn.) 468 000 Lt (135 542,17 Eur) nuostolių.

48Teismas taip pat nustatė, jog nuomos terminas buvo nustatytas iki 2007 m. gruodžio 31 d. su galimybe jį pratęsti (aikštelės nuomos sutarties 4.1 p.); šalys 2008 m. sausio 2 d. papildomu susitarimu sudarė neterminuotą sutartį, pagal kurį šalys susitarė, jog aikštelės ir sandėlio bendra nuomos kaina 20 000 Lt.

49Teismas laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, jog pastarasis nuomos kainą skaičiavo už išnuomotą ir negrąžintą aikštelę, kadangi, teismo vertinimu, nors šalys nenustatė atskirų nuomojamų objektų kainos, nors ginčas kilo dėl vieno nuomos daikto negrąžinimo, t. y. aikštelės, nuomos mokestis skaičiuotinas nuo bendro abiejų objektų nuomos mokesčio. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog pirmoje sudarytoje sutartyje dėl aikštelės nuomos šalys susitarė dėl 13 000 Lt nuomos kainos, papildomu susitarimu įtraukiant į nuomą dar vieną objektą susitarė dėl 20 000 Lt nuomos kainos, tačiau nesant kitų įrodymų dėl aikštelės nuomos kainos padidinimo, darė išvadą, kad šalys aikštelės nuomos kainos papildomu susitarimu nepakeitė ir ji liko 13 000 Lt per mėnesį.

50Teismas pažymėjo, kad atsakovas neįrodė tariamai neprotingo dydžio nuomos mokesčio dydžio, fotonuotraukų kopijos neįrodė pastatytų pastatų ar sukauptų buitinių atliekų fakto.

51Teismas nurodė, jog ieškovas prašė nuostolius priskirti bankroto administravimo išlaidoms. Teismas atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą, ieškovo reikalavimą laikė dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, o ne dėl nuomos mokesčio priteisimo. Teismas pažymėjo, jog dėl sandorių neįvykdymo patirti kreditoriaus nuostoliai laikytini administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme.

52Teismas nurodė, jog ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 6 procentų metines procesines palūkanas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog bankrutuojančios įmonės statusas nepanaikina ir neriboja bankrutuojančios įmonės civilinės atsakomybės pagal prievoles, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo, todėl tokiu atveju nėra pagrindo netaikyti ir minimalių nuostolių prezumpcijos (CK 6.261 straipsnis), ieškovo reikalavimą tenkino.

53Teismas atmetė ieškovo reikalavimą įpareigoti bankroto administratorių išvalyti ir atlaisvinti išnuomotą aikštelę nuo paliktų atliekų. Teismas nustatė, jog šalys neginčijo, jog atsakovas statybinių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir perdirbimo aikštelėje sukaupė itin didelį kiekį (virš 67 430 tonų) nespėtų perdirbti atliekų (t. 2, b. l. 47-53, 54-59). Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendė, jog atsakovas iki 2014 m. spalio 14 d. nesiėmė realių veiksmų, nepriėmė sprendimo dėl aikštelės atlaisvinimo nuo sukauptų statybinių atliekų, nors šalys neginčija fakto, jog aikštelė turi būti sutvarkyta. Teismo vertinimu, atsakovo kreditorių komitetui 2014 m. spalio 21 d. posėdyje priėmus sprendimą parduoti statybines atliekas ir 2014 m. spalio 21 d. su UAB „Eviteks“ sudarius atliekų pardavimo sutartis, atsakovas pradėjo tvarkyti išnuomotą aikštelę ir ketino ją perduoti ieškovui.

54Teismas pažymėjo, jog atsakovui pardavus sukauptas atliekas neišnyko jo kaip buvusio nuomininko pareiga grąžinti ieškovui išnuomotą turtą, tokios būklės kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą (CK 6.499 str. 1 d.). Teismas nurodė, jog atsakovas apskaitė sukauptas statybine atliekas kaip įmonės turtą. Teismas teigė, jog šio turto realizavimas ir jo saugojimo vietos sutvarkymas reikalauja nemažai lėšų, kurios pagal bankroto įstatymo nuostatas priskirtinos administravimo išlaidoms. Šias išlaidas nustato ir jas tvirtina kreditoriai, t. y. kreditorių komitetas. Tuo tarpu, bankroto administratorius be tokių lėšų skyrimo negali pats priimti sprendimo ar veikti kitu būdu, kad būtų sutvarkytos įmonės veikloje sukauptos statybinės atliekos. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog bankroto administratorius šį klausimą spręsti pateikė 2011 m. gegužės 20 d. įvykusiam kreditorių komiteto posėdyje, o taip pat 2011 m. gegužės mėn. kreipėsi ir į Lietuvos Respublikos aplinkos ir ūkio ministeriją prašydamas finansavimo atliekų sutvarkymui. Bankroto administratorius atliekų sutvarkymo ir tam reikalingų išlaidų klausimą kėlė tiek kreditorių susirinkimuose, tiek kreditorių komiteto posėdžiuose. Teismas laikė ieškovo argumentus, kad administratorius neatliko jam priklausančių veiksmų, siekiant atlaisvinti išnuomotą aikštelę ir ją grąžinti ieškovui, nepagrįstais, todėl ieškinį šioje dalyje atmetė kaip neapgrįstą.

55Teismas nustatė, jog atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 148 661,16 Lt dydžio žalos atlyginimą už savavališkai, be atsakovo žinios ir leidimo perdirbus (pasisavinus ir sunaikinus) atsakovui nuosavybės teise priklausančias mišrias statybines medžiagas (pamatų blokus, perdengimo plokštes, naudotas plytas, šaligatvių trinkeles, kitas mišrias statybines atliekas), skirtas perdirbti į skaldą. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, darė išvadą, jog atsakovas neįrodė, jog ieškovas atsakovui priklausančias atliekas perdirbo, todėl priešieškinį atmetė.

56III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

57Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „VSA Holding“ ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

581) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovo neteisėtus veiksmus vykdant nuomos sutartį, t. y. teismas neįvertino ieškovo kaltės dėl aikštelės neatlaisvinimo ir tariamų nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo. Ieškovas vienašališkai nutraukė nuomos sutartį nuo 2010 m. rugpjūčio 16d., tačiau jau nuo 2010 m. kovo mėn. ieškovas sustabdė nuomos sutarties vykdymą visa apimtimi ir atsakovo į aikštelę neįsileido;

592) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad yra visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas pažeidė nuomos sutarties 9.3. punktą, t. y. negrąžino aikštelės ieškovui po nuomos sutarties nutraukimo, kadangi dėl ieškovo veiksmų atsakovui buvo atimtos bet kokios galimybės vykdyti sutarties 9.3. punkte nustatytus reikalavimus;

603) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog aikštelėje likusios atliekos buvo apskaitytos atsakovo balanse kaip turtas, įvertintas 1 696 768,10 Lt (491 418 Eur) suma, o turto disponavimo/ realizavimo klausimai bankroto byloje yra griežtai reglamentuoti ĮBĮ. Po bankroto bylos atsakovui iškėlimo aikštelėje likusios atliekos privalėjo būti parduodamos ĮBĮ nustatyta ir atsakovo kreditorių nustatyta tvarka;

614) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, jog atsakovas nesiėmė veiksmų, siekdamas atlaisvinti aikštelę ir realizuoti atliekas. Bylos duomenys patvirtina, jog klausimas dėl atliekų realizavimo atsakovo kreditoriams pateiktas 2011 m. gegužės 20 d., dėl finansavimo atliekų tvarkymui taip pat kreiptasi į Lietuvos Respublikos aplinkos ir ūkinio ministerijas, atliekų pardavimas iš varžytynių buvo vykdomas nuo 2012 m. pradžios, apie jų pardavimą taip pat skelbta spaudoje;

625) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė žalos buvimo faktą bei netinkamai įvertino jos dydį. Ieškovas faktiškai naudojosi aikštele ir vykdė joje savo įprastą veiklą, todėl net hipotetiškai pripažinus nuostolių buvimo faktą, priteistinų nuostolių dydžio negalėjo sudaryti visos nuomos sutartimi sulygtas aikštelės nuomos mokestis;

636) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai priteistus nuostolius pripažino atsakovo bankroto administravimo išlaidomis, kadangi aikštelės atsakovas nenuomojo, bankroto procedūroms vykdyti aikštelė nebuvo naudojama.

64Ieškovas UAB „VSA Holding“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą kaip neteisėtą ir nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos atsikirtimus:

651) Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog po nuomos sutarties nutraukimo atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, kad aikštelė būtų grąžinta ieškovui, atsakovas nesprendė klausimo dėl nuomos mokesčio už naudojimąsi patalpomis mokėjimo ieškovui. Pirmosios instancijos teismas įvertino, jog atsakovo atsikirtimuose nurodytos aplinkybės dėl esą paties ieškovo veiksmais nulemtų jam nuostolių, negali būti laikomos panaikinančiomis ar mažinančiomis atsakovo atsakomybę CK 6.259 straipsnio 1 dalies prasme;

662) Atsakovas nepagrįstai teigia, jog skaičiuojant negauto nuomos mokesčio dydį pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis nuomos sutarties 7.1 punkte įtvirtintu 13 000 Lt mėnesiniu nuomos mokesčio dydžiu;

673) Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog ieškovo reikalaujamos sumos priskyrimui administravimo išlaidoms neturi reikšmės tai, jog dėl atsakovo kaltės nevykdant įsipareigojimų pagal nuomos sutartį grąžinti patalpas pasibaigus nuomos terminui, ieškovo reikalavimas teisine prasme yra reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, o ne nuomos mokesčio reikalavimas. Dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo, kuris susidarė iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo, Vilniaus apygardos teismo žinioje nagrinėjamoje bankroto byloje Nr. B2-1097-302/2014 patvirtintas 43 696,67 Lt (12 655,43 Eur) kreditorinis reikalavimas.

68Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo klausimą dėl apelianto apeliacinio skundo išspręsti taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Nurodo, jog atsakovas, nesiėmė jokiu veiksmu, jog sukauptos atliekos būtu išvežtos ir aikštelė būtų atlaisvinta nuo susikaupusių atliekų. Pažymėjo, jog tik sutvarkius atliekas įmonei išduodama pažyma, su kuria bankroto administratorius gali kreiptis i teismą, kad būtu priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 31 str. 1 d. 8 p., 32 str. 4 d.). Tuo tarpu, žemės sklype, esančiame Lentvario g. 15 Vilnius, atsakovo sukauptos atliekos iki šiol yra nesutvarkytos.

69Tretieji asmenys Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, ir UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

70Lietuos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 23 d. gauti apelianto rašytiniai paaiškinimai, kuriuos prašo priimti į bylą.

71IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

72Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

73Dėl bylos nagrinėjimo ribų

74Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-623-302/2015, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

75Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija sprendimo dalį, kuria pirmosios instancijos teismas nusprendė ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies. Apeliantas neginčija sprendimo dalies, kuria pirmosios instancijos teismas nusprendė atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ priešieškinį atmesti. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ apeliacinio skundo dalykas – ieškovo UAB „VSA Holding“ iš dalies patenkintas ieškinys, todėl apeliacinės instancijos teismas, neišeidamas iš apeliacinio skundo ribų, nagrinėja, ar skundžiama teismo sprendimo dalis, kuria iš dalies patenkintas ieškovo UAB „VSA Holding“ ieškinys, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

76Apeliacinis teismas nagrinėja bylą pagal CPK 320 straipsnio reikalavimus dėl bylos nagrinėjimo ribų.

77Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

78Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuos prašo priimti į bylą. Atsižvelgiant į tai, jog apeliantas siekia paneigti pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas, įrodyti apeliaciniame skunde nurodomas aplinkybes, teisėjų kolegija pateiktus rašytinius paaiškinimus priima į bylą bei vertina.

79Dėl faktinių bylos aplinkybių

80Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad šalys 2006 m. rugpjūčio 26 d. sudarė aikštelės nuomos sutartį Nr. GDI-6-5-02/1, pagal kurią ieškovas išnuomavo atsakovui 20 000 kv. m. ploto aikštelę, kuri yra Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, adresu Lentvario g. 15, Vilnius. Atsakovas aikštelėje vykdė savo ūkinę – komercinę veiklą, kuri apėmė statybinių atliekų priėmimą, perdirbimą, realizavimą ir kt. Šalys susitarė 13 000 Lt/mėn. nuomos mokestį (nuomos sutarties 7.1 p.). Šalys 2008 m. sausio 2 d. nuomos sutarties priedu Nr. 4 susitarė, jog nuomos mokestis už naudojimąsi aikštele ir 323,2 kv. m bendro ploto sandėlio patalpomis, esančiomis Lentvario g. 15, Vilnius, pagal nuomos sutartį už vieną kalendorinį nuomos mėnesį yra lygus 20 000 Lt. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą. Minėta nutartis įsiteisėjo 2010 m. liepos 2 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartį nepakeistą. Ieškovas nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d. vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, pareikalavo, kad iki 2010 m. rugsėjo 1 d. atsakovo aikštelėje paliktos atliekos būtų visiškai sutvarkytos, grąžinant išnuomotą plotą priėmimo-perdavimo aktu (nuomos sutarties 9.3 p.). Po bankroto bylos iškėlimo aikštelėje liko per 67 tūkst. tonų atsakovo veikloje susidariusių mišrių statybinių ir griovimo atliekų, kurios atsakovo balanse buvo apskaitytos kaip trumpalaikis atsakovo turtas, įvertintas 1 696 768,10 Lt (491 418 Eur) suma. Atsakovo kreditorių komitetas 2014 m. spalio 14 d. nutarė parduoti (perduoti) atliekas atliekų tvarkytojui - UAB „Eviteks“, kurios (t. 4, b. 1. 20-21). 2014 m. spalio 21 d. mišrių statybinių ir griovimo atliekų sutartimi buvo parduotos UAB „Eviteks“.

81Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog pirmosios instancijos teismas sprendė, jog tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 7.1 punkte sulygtas aikštelės nuomos mokestis per mėnesį sudarė 13 000 Lt (3 765,06 Eur). Tarp šalių 2008 m. sausio 2 d. sudarytu nuomos sutarties priedu Nr. 4 šalys nustatė 20 000 Lt mokestį ne tik už nuomojamą aikštelę, bet ir už sandėlio nuomą, todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, jog už laikotarpį nuo 2011 m. vasario mėnesio iki 2014 m. sausio mėnesio, t. y. už trejus metus, ieškovo patirti nuostoliai sudarė 468 000 Lt (135 542,17 Eur) (13 000 Lt x 36 mėn.) ir priteistą sumą priskyrė BUAB PN „LINA“ bankroto administravimo išlaidoms (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

82Dėl pagrindo atlyginti nuostolius

83Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovo neteisėtus veiksmus vykdant nuomos sutartį. Apelianto teigimu, teismas neįvertino ieškovo kaltės dėl aikštelės neatlaisvinimo ir tariamų nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo, kadangi ieškovas vienašališkai nutraukė nuomos sutartį nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d., tačiau jau nuo 2010 m. kovo mėn. ieškovas sustabdė nuomos sutarties vykdymą visa apimtimi ir atsakovo į aikštelę neįsileido.

84Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.499 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą. Šioje normoje nustatytos prievolės nesilaikymo pasekmės tenka nuomininkui, pavėluotai grąžinusiam išsinuomotą daiktą nuomotojui. CK 6.499 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje nurodoma, kad CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2008). CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas dėl pavėluoto daikto grąžinimo nuomotojo patirtų nuostolių (negautų pajamų) nustatymo metodas – laikoma, kad nuomotojo negautos pajamos yra tokio nuomos mokesčio dydžio, kurį jis būtų gavęs, jeigu nuomos sutartis nebūtų pasibaigusi. Šie nuostoliai laikytini minimaliais nuomotojo nuostoliais, nes CK 6.499 straipsnio 2 dalies prasme nuomotojas turi teisę reikalauti ir kitų nuostolių atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009).

85Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog 2006 m. rugsėjo 1 d. atsakovui perduodant aikštelę perdavimo – priėmimo aktu nebuvo nustatyti jokie aikštelės būklės trūkumai bei pažeidimai (t. 1. b. l. 20). Atsakovas sutarties 6.1 punktu įsipareigojo naudotis aikštele pagal sutartį ir aikštelės funkcinę paskirtį, laikyti aikštelę ar bet kurią jos dalį tvarkingą; sutarties 6.2 punktu atsakovas įsipareigojo vengti bet kokių veiksmų, galinčių sukelti žalą aikštelei; sutarties 9.3 punktu atsakovas įsipareigojo grąžinti (perduoti) ieškovui aikštelę ne blogesnės būklės, nei ją gavo aikštelės perdavimo dieną; aikštelę arba bet kurią jos dalį grąžinti sutvarkytą ir atlaisvintą nuo atsakovui priklausančio turto ar kitų daiktų.

86Teisėjų kolegijos vertinimu, sutiktina su pirmosios instancijos teismu, jog sprendžiant dėl nuomotojo reikalavimo atlyginti patirtus nuostolius, nuomininkui pavėlavus grąžinti daiktą, pagrįstumo, būtina nustatyti daikto grąžinimo nuomotojui momentą, taip pat nuomos sutarties nutraukimo faktas savaime nelemia nuomos šalių teisių ir pareigų pagal nuomos sutartį pasibaigimo, tik tada, kai nuomininkas tinkamai įvykdo vieną iš daikto (pastato, statinio, įrenginio) nuomotojui grąžinimo sąlygų (perduoda faktiškai daiktą arba šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą), laikoma, kad nuomos sutarties šalių prievolės pagal sutartį pasibaigė.

87Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas nuomos sutartį su atsakovu (apeliantu) nutraukė 2010 m. rugpjūčio 16 d. 9.2 punkto pagrindu, atsakovui nevykdant pareigos tinkamai sandėliuoti statybines atliekas ir jas tvarkyti bei laiku mokėti nuomos mokestį (t. 1, b. l. 26-27). Atsižvelgiant į tai, jog apeliantas nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo neginčijo, darytina išvada, jog pastarasis pasibaigus nuomos sutarčiai, privalėjo imtis veiksmų, kad aikštelė būtų grąžinta ieškovui (CK 6.499 straipsnis). Tuo tarpu, apeliantas dar ir 2012 m. balandžio 13 d. aikštelės neatlaisvino, atliekų nesutvarkė (t. 1, b. l. 44-50), todėl laikytina, jog apeliantas pažeidė sutarties 9.3 punkto reikalavimą išnuomotą aikštelę grąžinti ieškovui, todėl, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, nuomos sutartis nepasibaigė, o ieškovas patyrė nuostolių, t. y. negavo pajamų, kadangi ieškovas prarado galimybę racionaliai ir efektyviai valdyti, naudotis atsakovui išnuomotu turtu.

88Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, pagal bylos duomenis, daro išvadą, jog apeliantas neįrodė neteisėtų ieškovo veiksmų. Priešingai nei apeliaciniame skunde teigia atsakovas (apeliantas), pastarasis pažeidė nuomos sutarties 9.3. punktą, t. y. negrąžino aikštelės ieškovui po nuomos sutarties nutraukimo. Bylos duomenys patvirtina, jog būtent dėl apelianto neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė nuostolius – negautas pajamas, kadangi apeliantas aikštelės neatlaisvino, atliekų nesutvarkė.

89Dėl atsakovo civilinės atsakomybės kilimo pagrindų

90Teisėjų kolegija pažymi, jog sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinės atsakomybės atveju svarbu vertinti ne tik sutartinę prievolę pažeidusio asmens (skolininko), bet ir kreditoriaus veiksmus. Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė, kuri pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Tačiau apskaičiuota nuostolių suma gali būti mažinama, jeigu nustatoma, kad dėl nuostolių atsiradimo (padidėjimo) yra, be kita ko, kreditoriaus kaltės (CK 6.259 straipsnis), kitais įstatyme nustatytais (pvz., CK 6.251 straipsnio 2 dalis), taip pat šalių sutartyje aptartais pagrindais. CK 6.259 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai kreditorius tyčia arba dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti. Pažymėtina, kad kreditoriaus kaltė civilinėje atsakomybėje nepreziumuojama, ją turi įrodyti skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2007; 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013).

91Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad yra visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos. Teisėjų kolegija laiko šiuos apelianto argumentus nepagrįstais dėl sekančių priežasčių.

92Pirma, bylos duomenys patvirtina, jog apelianto sutarties pažeidimai užfiksuoti dar iki bankroto bylos iškėlimo, t. y. apeliantas nevykdė pareigos tinkamai sandėliuoti statybines atliekas ir jas tvarkyti bei laiku mokėti nuomos mokestį (t. 1, b. l. 26-27). Be to, iki bankroto bylos iškėlimo ir nuomos sutarties nutraukimo ieškovas 2009 m. birželio 1 d., 2010 m. balandžio 12 d., 2010 m. rugpjūčio 9 d. raštais kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis dėl esminių nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pažeidimų pašalinimo, įspėjo atsakovą apie pareigą mokėti nuomos mokestį (t. 1, b. l. 24-27). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog būtent dėl neteisėtų apelianto veiksmų ieškovui buvo sudarytos kliūtys tinkamai vystyti savo ekonominę veiklą ir įgyvendinti keliamus aplinkosauginius reikalavimus, kadangi aikštelė negali būti panaudota pagal jos paskirtį. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas (atsakovas) nesiėmė veiksmų, kad aikštelė būtų grąžinta ieškovui, nesprendė klausimo dėl nuomos mokesčio už naudojimąsi patalpomis mokėjimo ieškovui, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo veiksmų nelaikė panaikinančiais ar mažinančiais atsakovo atsakomybę CK 6.259 straipsnio 1 dalies prasme.

93Antra, teisėjų kolegija pažymi, jog vien tai, kad atsakovas paliktas nesutvarkytas atliekas įvardijo kaip atsakovui priklausantį turtą, kuris buvo apskaitytas kaip trumpalaikis turtas atsakovo balanse, nepaneigia aplinkybės, jog tokios būklės aikštelės faktiškai nebuvo galima naudoti pagal paskirtį. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog atsakovo kreditorių komitetas 2014 m. sausio 6 d. posėdyje nutarė viešai paskelbti apie aikštelėje esančių statybinių atliekų, kurios apskaitytos bankrutuojančios įmonės balanse kaip turtas, pardavimą (t. 1, b. l. 179). Teisėjų kolegijos vertinimu, nesant kliūčių efektyviai naudoti aikštelę, atsakovui nebūtų buvę teikiami nei reikalavimai atlaisvinti aikštelę nuo atliekų dar iki nuomos sutarties nutraukimo, nei būtų keliamas klausimas dėl paliktų atliekų sutvarkymo nuo bankroto procedūrų pradžios.

94Trečia, byloje surinkti įrodymai paneigia apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė žalos buvimo faktą bei netinkamai įvertino jos dydį. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtino, jog sutarties 7.1 punktu, šalys susitarė dėl 13 000 Lt mėnesinio nuomos mokesčio dydžio, apeliantas šios sutarties sąlygos neginčijo.

95Ketvirta, teisėjų kolegija taip pat laiko atsakovo argumentus, dėl nuomos mokesčio pagal nuomos sutartį neatitinkančiu realios rinkos kainos, nepagrįstais ir neįrodytais teiginiais (CPK 178 str.).

96Teisėjų kolegija pažymi, jog kaip minėta nagrinėjamu atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo (apelianto) neteisėtų veiksmų negrąžinus ieškovui išnuomoto turto bei ieškovo patirtų nuostolių (negautų pajamų) (CK 6.247 str.). Tuo tarpu, nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitinka žalos kompensavimo funkciją.

97Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs visas būtinas sąlygas apeliantui taikyti civilinę atsakomybę pagrįstai priteisė 135 542,17 Eur (468 000 Lt) nuostolių atlyginimo.

98Dėl nuostolių priskyrimo bankroto administravimo išlaidoms

99Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas dėl sandorių neįvykdymo patirtus kreditoriaus nuostolius laikė administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme. Apeliantas, nesutikdamas su teismo išvada, apeliaciniame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai priteistus nuostolius pripažino atsakovo bankroto administravimo išlaidomis, kadangi aikštelės atsakovas nenuomojo, bankroto procedūroms vykdyti aikštelė nebuvo naudojama.

100Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalį, bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

101Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog aikštelės nuomos sutartis buvo nutraukta po teismo nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, atsakovas aikštelę ieškovui privalėjo grąžinti iki 2010 m. rugsėjo 1 d.

102Teisėjų kolegija pažymi, jog nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014). Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 2, 3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014).

103Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas laikytinas dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, o ne dėl nuomos mokesčio priteisimo. Dėl to sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas dėl sandorių neįvykdymo patirtus kreditoriaus nuostolius pagrįstai laikė administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme.

104Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

105Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundų bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

106Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

107Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovo UAB „VSA Holding“ ieškinį atsakovui UAB Prekybos namai „LINA“ dėl nuostolių negrąžinus išnuomoto turto priteisimo, įpareigojimo sutvarkyti atliekas, priešingai nei teigia apeliantas, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso bei civilinio kodekso normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

108Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

109Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

110Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

111Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

112Ieškovo UAB „VSA Holding“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl ieškovo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

113Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

114Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „VSA Holding“ 2014 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas nurodė, kad šalys 2006 m. rugpjūčio 26 d. sudarė aikštelės... 6. Ieškovas UAB „VSA Holding“ pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2010... 7. Ieškovas nurodė, jog Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymai... 8. Ieškovas pažymėjo, jog 2009 m. birželio 1 d., 2010 m. rugpjūčio 9 d.... 9. Ieškovas nurodė, jog atsakovui palikus nesutvarkytas atliekas, Vilniaus... 10. Ieškovo UAB „VSA Holding“ teigimu, nei atsakovas, nei atsakovo bankroto... 11. Ieškovas nurodė, jog pagal 2008 m. sausio 2 d. sudarytu sutarties priedu Nr.... 12. Ieškovo UAB „VSA Holding“ teigimu, atsakovo preziumuojami nuostoliai -... 13. Ieškovas UAB „VSA Holding“ taip pat 2014 m. sausio 8 d. kreipėsi į... 14. Ieškovas UAB „VSA Holding“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 15. Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ atsiliepime į ieškinį dėl... 16. Atsakovas pažymėjo, jog net ir tuo atveju, jeigu ieškovas UAB „VSA... 17. Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ nurodė, jog ieškovas nuo 2010 m.... 18. Atsakovas pažymėjo, jog ieškovas yra atsakovo akcininkas, nuosavybės teise... 19. Atsakovas ieškovo elgesį galiojant nuomos sutarčiai laikė priešišku bei... 20. Atsakovas ieškovo veiksmus, kai pastarasis 2010 m. kovo mėn. sustabdė nuomos... 21. Atsakovas aikštelėje esančias mišrias statybines medžiagas laikė esant... 22. Atsakovo BUAB Prekybos namai „LINA“ teigimu, nagrinėjamu atveju nėra... 23. Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ pažymėjo, jog ieškovas aikštelę... 24. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, jog tariamai patirti... 25. Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ procesiniuose dokumentuose į... 26. Atsakovas nurodė, kad bendrovė prieš bankroto bylos iškėlimą aikštelės... 27. Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ pažymėjo, jog bendrovės balanse,... 28. Atsakovo teigimu, bankroto administratorius neprivalo tvarkyti bendrovės... 29. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 30. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės... 31. Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ 2014 m. gegužės 15 d. pateikė... 32. Atsakovas nurodė, jog ieškovui priklausančioje teritorijoje liko 1 696... 33. Atsakovas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 34. Ieškovas UAB „VSA Holding“ atsiliepime į priešieškinį prašė jį... 35. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 36. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės... 37. Trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimu į ieškovo ieškinį bei... 38. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė sujungti... 39. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 40. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 24 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 41. Teismas nustatė, jog ieškovas iš atsakovo prašė priteisti 720 000 Lt... 42. Teismas, vadovaudamasis teismų praktika, pažymėjo, jog CK 6.499 straipsnio 2... 43. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus bei atsižvelgdamas į... 44. Teismas nustatė, jog atsakovas po nuomos sutarties nutraukimo nesiėmė jokių... 45. Teismas nurodė, jog atsakovas atsikirtinėjo į ieškinį ieškovo... 46. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas sprendimą dėl pardavimo... 47. Teismas, vertindamas nuostolių dydį, nustatė, jog ieškovas prašė... 48. Teismas taip pat nustatė, jog nuomos terminas buvo nustatytas iki 2007 m.... 49. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, jog pastarasis nuomos kainą... 50. Teismas pažymėjo, kad atsakovas neįrodė tariamai neprotingo dydžio nuomos... 51. Teismas nurodė, jog ieškovas prašė nuostolius priskirti bankroto... 52. Teismas nurodė, jog ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 6 procentų... 53. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą įpareigoti bankroto administratorių... 54. Teismas pažymėjo, jog atsakovui pardavus sukauptas atliekas neišnyko jo kaip... 55. Teismas nustatė, jog atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo... 56. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 57. Atsakovas BUAB Prekybos namai „LINA“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 58. 1) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovo neteisėtus... 59. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad yra visos atsakovo... 60. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog... 61. 4) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, jog atsakovas nesiėmė... 62. 5) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė žalos... 63. 6) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai priteistus... 64. Ieškovas UAB „VSA Holding“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 65. 1) Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog po nuomos sutarties... 66. 2) Atsakovas nepagrįstai teigia, jog skaičiuojant negauto nuomos mokesčio... 67. 3) Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog ieškovo reikalaujamos... 68. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 69. Tretieji asmenys Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės... 70. Lietuos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 23 d. gauti apelianto rašytiniai... 71. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 72. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d.... 73. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 74. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 75. Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija sprendimo dalį, kuria pirmosios... 76. Apeliacinis teismas nagrinėja bylą pagal CPK 320 straipsnio reikalavimus dėl... 77. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 78. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės... 79. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 80. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad šalys 2006 m.... 81. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog pirmosios instancijos... 82. Dėl pagrindo atlyginti nuostolius ... 83. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog pirmosios... 84. Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.499 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad,... 85. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog 2006... 86. Teisėjų kolegijos vertinimu, sutiktina su pirmosios instancijos teismu, jog... 87. Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas nuomos sutartį su atsakovu... 88. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, pagal bylos... 89. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės kilimo pagrindų ... 90. Teisėjų kolegija pažymi, jog sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė... 91. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia,... 92. Pirma, bylos duomenys patvirtina, jog apelianto sutarties pažeidimai... 93. Antra, teisėjų kolegija pažymi, jog vien tai, kad atsakovas paliktas... 94. Trečia, byloje surinkti įrodymai paneigia apelianto argumentus, jog pirmosios... 95. Ketvirta, teisėjų kolegija taip pat laiko atsakovo argumentus, dėl nuomos... 96. Teisėjų kolegija pažymi, jog kaip minėta nagrinėjamu atveju egzistuoja... 97. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, jog... 98. Dėl nuostolių priskyrimo bankroto administravimo išlaidoms... 99. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas dėl sandorių neįvykdymo... 100. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio... 101. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog aikštelės nuomos... 102. Teisėjų kolegija pažymi, jog nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie... 103. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 104. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 105. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 106. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 107. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 108. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 109. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme... 110. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 111. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 112. Ieškovo UAB „VSA Holding“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 113. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 114. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. sprendimą palikti...