Byla A2-1827-324/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų P. E. D. ir A. D. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovų P. E. D. ir A. D. ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Kėdainių ligoninei, viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tretiesiems asmenims G. J., R. R., viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, draudimo bendrovei „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje vykdančiai savo veiklą per „If P&C Insurance AS“ filialą, draudimo bendrovei BTA Insurance Company SE dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti, kad valstybės valdžios institucijos VšĮ Kėdainių ligoninės medikai pažeidė P. E. D. teises, nustatytas Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. spalio 20 d. sprendimu, priteisti P. E. D. 40 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; pripažinti, kad valdžios institucija VšĮ Kėdainių pirminės priežiūros centras pažeidė P. E. D. teises, suteikiant reikalingą skubią pagalbą 2011 m. vasario 13 d. VšĮ Kėdainių ligoninės priėmimo–skubios pagalbos skyriuje, suklastojant „stebėjimo duomenis“ ligos istorijoje Nr. 1855, atsisakant leisti susipažinti su ambulatorinėmis asmens kortelėmis, priteisti P. E. D. 15 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; pripažinti, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) Sprendimų ir darbo kontrolės skyrius pažeidė P. E. D. teisę laiku gauti jam priklausančias transporto kompensacijos išlaidas, socialinę išmoką, 100 proc. kompensuojamus vaistus, techninės pagalbos priemones, neįgaliojo asmens pažymėjimą, priteisti P. E. D. 1 454,4 Lt turtinei ir 4 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; įpareigoti trečiuoju asmeniu įtrauktą VšĮ Kėdainių ligoninės nervų ligų skyriaus gydytoją G. J. atsiprašyti ieškovės A. D. dėl 2011 m. kovo 1 d. epikrizėje 0446 neteisingai interpretuotų veiksmų ieškovės atžvilgiu, laikant tai patirtos moralinės žalos atlyginimu; priteisti iš atsakovo VšĮ Kėdainių ligoninės bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi patvirtino ieškovų A. D., P. E. D., atsakovų VšĮ Kėdainių ligoninės, trečiojo asmens BTA Insurance Company SE, Lietuvoje vykdančios veiklą per BTA Insurance Company SE filialą, taikos sutartį ir nutraukė bylą atsakovo VšĮ Kėdainių ligoninės, trečiojo asmens BTA Insurance Company SE, Lietuvoje vykdančios veiklą per BTA Insurance Company SE filialą, atžvilgiu. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 12 d. ir 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimis ištaisė rašymo apsirikimus Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartyje.

4Ieškovai 2012 m. gruodžio 6 d. Kauno apygardos teismui pateikė patikslintus ieškinio reikalavimus, prašydami pripažinti, kad atsakovas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras pažeidė ligonio P. E. D. teises į kokybiškas šeimos gydytojo ir specialistų paslaugas, teisę žinoti apie savo ligą, teisę į informaciją, teisę, kad laiku būtų nustatytas ir suteiktas jam neįgaliojo statusas, iš šio atsakovo priteisti 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; pripažinti, kad atsakovas NDNT Sprendimų kontrolės skyrius pažeidė ligonio P. E. D. teises, nekontroliuodamas ir nevertindamas NDNT Kauno III teritorinio skyriaus padarytų pažeidimų, pažeidė ligonio teisę į informaciją žinoti apie ligą, dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančias žinias, veikė tyčia, kad ligoniui P. E. D. nebūtų laiku suteiktas neįgaliojo statusas, priteisti iš šio atsakovo 1 454,4 Lt turtinei ir 4 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, pervedant pinigus į nurodytą A. D. sąskaitą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 4 d. sprendimu paliko nenagrinėtą ieškinio dalį dėl reikalavimo atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui, atmetė ieškinio dalį dėl reikalavimo atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisijai.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. priėmė papildomą sprendimą, kuriuo priteisė iš ieškovų atsakovui VĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui po 850 Lt (bendrai 1 700 Lt) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 17 d. nutartimi paliko nepakeistus Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. sprendimą ir 2013 m. vasario 11 d. papildomą sprendimą.

82014 m. balandžio 3 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovų prašymas atnaujinti bylos procesą, bylą nagrinėti iš naujo pagal priimtą patikslintą ieškinį ir patenkinti ieškinio reikalavimus. Procesą civilinėje byloje Nr. 2-857-221/2013 prašo atnaujinti CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 6, 9 punktų pagrindu. Nurodo, kad ieškinys atsakovams VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui ir NDNT Sprendimų kontrolės skyriui pareikštas vadovaujantis CK 6.271 straipsniu. Šie atsakovai nepadarė tiesioginės žalos ieškovo P. E. D. sveikatai. Jie nesutiko ginčą spręsti taikiu susitarimu, CK nėra numatytų kitų ikiteisminių ginčo sprendimo būdų, todėl Kauno apygardos teismas, palikdamas nenagrinėtą ieškinio reikalavimą atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui dėl to, kad ieškovai nepasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka (nesikreipė į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją), priėmė neteisingą sprendimą. CPK 265 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad teismas turi priimti sprendimą dėl visų pareikštų reikalavimų. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. papildomu sprendimu priteisdamas iš ieškovų po 850 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui VĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui, nevertino, kad ieškovas P. E. D. teismo pripažintas neveiksniu, jis negali kalbėti, nepažįsta pinigų, nesupranta teismo sprendimo, ieškovė A. D. yra P. E. D. globėja, atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui nepareiškusi jokio reikalavimo. Be to, ieškovai yra atleisti nuo teismo išlaidų. Taigi teismas nesilaikė CPK 93 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimų, nepagrįstai netaikė CPK 96 straipsnio. Kauno apygardos teismas taip pat pažeidė CPK 277 straipsnio 3 dalies reikalavimus, nes papildomą sprendimą priėmė šalims nepranešęs apie teismo posėdžio laiką, vietą. Kauno apygardos teismas neteisėtai atmetė ieškinio reikalavimą atsakovui NDNT Sprendimų kontrolės skyriui. Teismo vertinimas, kad yra normalu vienerius metus svarstyti, ar ligonis P. E. D. yra neįgalus, neatitinka protingumo kriterijų (CK 1.5 str. 1 d.). Teismas nesivadovavo įrodymais, jų neištyrė, tuo pažeisdamas CPK 183 straipsnio reikalavimus. Su atsakovu VšĮ Kėdainių ligonine taikos sutartis buvo sudaryta pažeidžiant CK 6.156 straipsnį. Atsakovas atsisakė ieškovei duoti sutarties tekstą, neleido apgalvoti sutarties sąlygų, reikalavo pasirašyti. Neteisėtai taikos sutartyje įrašytos sąlygos pažeidė ligonio teises – laisvai, nieko netrukdomam skleisti informaciją (Konstitucijos 25 str., Europos Konvencijos 10 str.), pablogėjus sveikatai pareikšti ieškinį dėl papildomų išlaidų atlyginimo (CK 6.283 str. 3 d.). Teismas, pažeisdamas CPK 140 straipsnio reikalavimus, taikos sutartį patvirtino nepakvietęs šalių į teismo posėdį, nesant ieškovės prašymo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka. Tuo teismas atėmė iš ieškovės galimybę keisti jos globotiniui P. E. D. nepalankias taikos sutarties sąlygas. Ieškovas P. E. D. yra neveiksnus, tačiau nagrinėjant bylą jis nebuvo atstovaujamas atstovo pagal įstatymą, nes ieškovė A. D. neturi teisinio išsilavinimo. Ieškovui P. E. D. sunkėja dėl netinkamai gydyto ( - ) atsiradusios pasekmės – jis susirgo ( - ). Tai naujos aplinkybės, sudarančios pagrindą atnaujinti procesą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakęs priimti ieškovų kasacinį skundą, atėmė teisę išnaudoti visas teismines gynybos priemones Lietuvoje, o tai prieštarauja Europos Konvencijos 7 protokolo 2 dalies nuostatoms.

9Atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo proceso atnaujinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Mano, kad ieškovai praleido CPK 368 straipsnyje nurodytą prašymo atnaujinti procesą pateikimo terminą. Teigia, kad ieškovų prašyme nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai yra subjektyvūs ir nepagrįsti.

10Atsiliepimais į prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovai VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Kėdainių ligoninė prašo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti kaip nepagrįstą.

11VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras nurodo, kad ieškovai nepagrindė teiginių, jog bylą nagrinėję teismai padarė aiškias teisės taikymo klaidas. Sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 str. 1 d. 9 p.). Aplinkybė, kad ieškovas P. E. D. yra neveiksnus, proceso dalyviams buvo žinoma nuo pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijos, o ieškovė A. D. buvo jo atstovė pagal įstatymą. Faktinės aplinkybės, atsiradusios po bylos išnagrinėjimo, nėra pagrindas reikšti reikalavimą dėl bylos atnaujinimo – tai yra pagrindas reikšti savarankišką reikalavimą. Dėl to paaiškinimas, jog P. E. D. susirgo ( - ), neturi teisinės reikšmės klausimo dėl proceso atnaujinimo išsprendimui.

12VšĮ Kėdainių ligoninė teigia, kad ieškovai nenurodo, kokia buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, be to, šioje civilinėje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, todėl proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu yra negalimas. Dėl šio proceso atnaujinimo pagrindo yra praleistas CPK 368 straipsnyje numatytas 3 mėnesių prašymo padavimo terminas. P. E. D. civiliniame procese buvo atstovaujamas savo atstovės pagal įstatymą – globėjos A. D. Atstovui pagal įstatymą nėra būtinas teisinis išsilavinimas. Pažymi, kad pagal CPK 366 straipsnio 2 dalį procesas dėl asmens neveiksnumo neatnaujinamas, jeigu šiais pagrindais prašymą padavęs asmuo galėjo remtis apeliaciniame skunde. Apeliaciniame skunde A. D. neišsakė argumentų dėl netinkamo P. E. D. atstovavimo. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinto pagrindo taip pat yra praleistas CPK 368 straipsnyje numatytas 3 mėnesių prašymo padavimo terminas. Išrašas iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto VšĮ Kauno klinikų medicininių dokumentų apie dabartinę P. E. D. sveikatos būklę negali būti laikomas įrodymu, pagrindžiančiu naujai paaiškėjusias esmines bylos aplinkybes, turinčias neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai. Šis įrodymas nepatvirtina neteisėtų sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų, priežastinio ryšio tarp veiksmų ir P. E. D. patirtos žalos. Šis įrodymas taip pat neturi jokio ryšio su taikos sutarties pripažinimo negaliojančia pagrindais. Taikos sutartyje esantis A. D. parašas liudija jos laisvai išreikštą valią, kurią atitinka sutarties sąlygos. Prašyme išdėstyti argumentai, kad su A. D. nebuvo derintas sutarties tekstas, jai buvo daromas spaudimas pasirašyti taikos sutartį, nėra patvirtinti įrodymais.

13Kitų atsiliepimų į prašymą dėl proceso atnaujinimo negauta.

14Prašymas atnaujinti bylos procesą netenkintinas.

15Dėl CPK 366 str. 1 d. 9 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad kiekvienas teisės institutas turi būti taikomas tokiais pagrindais ir sąlygomis ir tokiems tikslams, kokiems numatė įstatymų leidėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje nr. 3K-3-188/2005 civilinėje byloje pagal ieškovų A. Š., R.A., J.Ž. ieškinį atsakovams A. U. J.K., Vilniaus miesto savivaldybei, Senamiesčio seniūnijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Kultūros vertybių apsaugos departamentui, UAB „Senamiesčio ūkis“, Registrų centrui dėl pažeistų teisių gynimo, ir kt.). CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt.

16Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai ( 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007 pagal J. V. K. ieškinį atsakovei G. M. dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo). Be to, pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą bylos procesas dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, gali būti atnaujintas tuomet, jeigu sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

17Aiškiomis teisės normų taikymo klaidomis, kurios galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, pareiškėjai įvardijo šias pirmosios instancijos teismo išvadas:

181. palikimu nenagrinėto ieškinio reikalavimo atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui dėl to, kad ieškovai nepasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka (nesikreipė į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją). Pareiškėjai teigia, kad CK nėra numatytų kitų ikiteisminių ginčo sprendimo būdų, be to, pagal CPK 256 straipsnio 2 dalį teismas turi priimti sprendimą dėl visų pareikštų reikalavimų;

192. priteisimu iš ieškovų po 850 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui VĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui (teismas nevertino, kad ieškovas P. E. D. teismo pripažintas neveiksniu, ieškovė A. D. yra P. E. D. globėja, atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui nepareiškusi jokio reikalavimo, ieškovai yra atleisti nuo teismo išlaidų, todėl teismas nesilaikė CPK 93 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimų, nepagrįstai netaikė CPK 96 straipsnio);

203. papildomo sprendimo priėmimą, šalims nepranešus apie teismo posėdžio laiką, vietą (pažeisti CPK 277 straipsnio 3 dalies reikalavimai);

214. neteisėtu ieškinio reikalavimo atsakovui NDNT Sprendimų kontrolės skyriui atmetimu (teismo vertinimas, kad yra normalu vienerius metus svarstyti, ar ligonis P. E. D. yra neįgalus, neatitinka protingumo kriterijų (CK 1.5 str. 1 d.), teismas nesivadovavo įrodymais, jų neištyrė, tuo pažeisdamas CPK 183 straipsnio reikalavimus);

225. taikos sutarties su atsakovu VšĮ Kėdainių ligonine sudarymu, pažeidžiant CK 6.156 straipsnį ir CPK 140 straipsnio reikalavimus (atsakovas atsisakė ieškovei duoti sutarties tekstą, neleido apgalvoti sutarties sąlygų, reikalavo pasirašyti, neteisėtai taikos sutartyje įrašytos sąlygos pažeidė ligonio teises laisvai, nieko netrukdomam skleisti informaciją (Konstitucijos 25 str., Europos Konvencijos 10 str.), pablogėjus sveikatai pareikšti ieškinį dėl papildomų išlaidų atlyginimo (CK 6.283 str. 3 d.); teismas, pažeisdamas CPK 140 straipsnio reikalavimus, taikos sutartį patvirtino nepakvietęs šalių į teismo posėdį, nesant ieškovės prašymo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka, tuo teismas atėmė iš ieškovės galimybę keisti jos globotiniui P. E. D. nepalankias taikos sutarties sąlygas).

236. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakęs priimti ieškovų kasacinį skundą, atėmė teisę išnaudoti visas teismines gynybos priemones Lietuvoje, o tai prieštarauja Europos Konvencijos 7 protokolo 2 dalies nuostatoms.

24Proceso atnaujinimo pagrindas, susijęs su palikimu nenagrinėto ieškinio reikalavimo atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui, buvo nurodytas 6-me apeliacinio skundo punkte, dėl jo apeliacine tvarka pasisakyta 2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.2A-1776/2013.

25Analogiškai apeliacine tvarka yra pasisakyta dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumo (ieškovai, būdami atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei, neatleidžiami nuo CPK 93 straipsnio pirmoje dalyje numatytos pareigos bylinėjimosi išlaidas atlyginti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas). Apygardos teismas pažymi, kad 2012 m. gruodžio 5 d. patikslintais ieškinio reikalavimais ieškovė A. D. reikalavimą pareiškė savo vardu, pastarajame ieškinyje nurodytas pinigų sumas prašė pervesti į jos banko sąskaitą, todėl, atsakovui priteistas bylinėjimosi išlaidas ieškovams padalijus pusiau, CPK 93 straipsnio 2 dalies reikalavimai nebuvo pažeisti. CPK 96 straipsnio nuostatos taikomos tik tuomet, kai sprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei. Šiais aspektais civilinio proceso teisės normų taikymo klaidų nėra.

26Dėl ieškinio reikalavimo atsakovui NDNT Sprendimų kontrolės skyriui netenkinimo ieškovai skundėsi apeliacinio skundo 7-ju punktu, jame nurodytos aplinkybės, iš esmės tapačios išdėstytoms prašyme dėl proceso atnaujinimo, yra išanalizuotos apeliacine tvarka.

27Dėl prašymo atnaujinti bylos procesą pagrindo, grindžiamo taikos sutarties patvirtinimu, apygardos teismas konstatuoja, jog prašymo atnaujinti procesą pagrindas, susijęs su sutarties laisvės principo pažeidimu, yra neįrodytas, nes, pasirašant sutartį, neveiksnų ieškovą atstovavo ieškovė A. D., savo parašu patvirtinusi, jog yra atidžiai susipažinusi su taikos sutarties sąlygomis ir reikalavimais bei kad jai yra žinomos CPK 293 ir 294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės (taikos sutarties 7,8 punktai). Be to, taikos sutarties patvirtinimą pareiškėjai apskundė apeliacine tvarka (apeliacinio skundo 4-as p.), tačiau nereiškė pretenzijų dėl kitos šalies atsisakymo ieškovei duoti sutarties tekstą, neleidimo apgalvoti sutarties sąlygų, pageidavimo jas keisti, reikalavimo pasirašyti ar viešai komentuoti sutarties sąlygas visuomenės informavimo priemonėse. Taikos sutarties 9-me punkte nurodytas ieškovų pareiškimas suprantus, jog bylą nutraukus, jie nebeturės teisės kreiptis į teismą dėl ginčo su VŠĮ Kėdainių ligonine dėl P. D. laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 13 d. iki 2011 m. kovo 4 d. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų pasekmių, atitinka CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatas. Šiame straipsnyje įtvirtinta procesinės teisės norma nedraudžia vėlesnių kitokio pobūdžio ginčų, tačiau, bylą nutraukus, neleidžia vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. CPK 140 straipsnio 3 dalis taikos sutarties patvirtinimo klausimą leidžia išspręsti rašytinio proceso tvarka. Pagal joje esančią procesinės teisės normą, kai taikos sutarties tvirtinimo klausimą teismas sprendžia rašytinio proceso tvarka ir šalys prašyme patvirtinti taikos sutartį nenurodo, kad joms žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, išaiškinimo pareigą teismas įgyvendina mutatis mutandis taikydamas šio straipsnio 1 dalį (t.y. išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomos minimo procesinio veiksmo atlikimo pasekmės). Taikos sutartyje jos patvirtinimo pasekmių žinojimas nurodytas, todėl teismas, taikos sutartį patvirtinęs rašytinio proceso tvarka, procesinės teisės normų nepažeidė. Teismas pažymi, kad dėl šio proceso atnaujinimo pagrindo yra praleistas 3 mėnesių prašymo padavimo terminas, numatytas CPK 368 straipsnio 1 dalyje (taikos sutartis patvirtinta 2012 m. lapkričio 5 d., pareiškimas dėl proceso atnaujinimo paduotas 2014 m. balandžio 2 dieną).

28Atsakovo VŠĮ Kėdainių pirminės svaikatos priežiūros centro prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo, pateiktas 2013 m. sausio 28 d., teisėjos 2013 m. sausio 30 d. rezoliucija buvo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2013 m. vasario 8 d. 10 val. Apie tai specialiame interneto tinklalapyje paskelbta 2013 m. sausio 31 d. (t. 3 b.l. 75-81). CPK 277 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad papildomą sprendimą teismas priima rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį klausimą žodinio proceso tvarka prašo spręsti bent vienas dalyvaujantis byloje asmuo arba kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Byloje nėra jos dalyvių prašymų papildomo sprendimo priėmimo klausimą spręsti žodinio proceso tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas, 2013 m. vasario 11 d. rašytinio proceso tvarka priėmęs papildomą sprendimą, CPK 277 straipsnio 3 dalies reikalavimų nepažeidė. Ši pareiškėjų nurodoma aplinkybė nesudaro proceso atnaujinimo pagrindo.

292014 m. kovo 5 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos nutartimi ieškovų kasacinį skundą šioje byloje atsisakyta priimti dėl nesuformuluotos teisės aiškinimo ir taikymo problemos, kuri turėtų esminės reikšmės teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui. Dėl šių priežasčių padaryta išvada, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų nors vieną CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytą bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindą, todėl pateiktą kasacinį skundą atsisakyta priimti kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

30Atsižvelgiant į tai, kad šį procesinį sprendimą priėmė kasacinis teismas, jis negali būti laikomas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu proceso atnaujinimo pagrindu, nes minimas pagrindas nukreiptas į pirmosios instancijos teismo sprendimu pritaikytas teisės normas. Europos Žmogaus teisių konvencijos 7 protokolo 2 straipsnis įtvirtina teisę apskųsti antrosios instancijos teismui sprendimus baudžiamosiose bylose, todėl jis negali būti siejamas nei su Lietuvos Respublikos CPK 350 straipsnyje reglamentuota kasacinio skundo priėmimo tvarka, nei su CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu proceso atnaujinimo pagrindu.

31Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo

32Procesas gali būti atnaujinamas, jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą.

33Byloje nustatyta, kad Panevėžio apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu ieškovas P. E. D. buvo pripažintas neveiksniu, taip pat kad Panevėžio apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi jo globėja ir turto administratore paskirta ieškovė A. D. Ieškinys byloje, kurios procesą prašoma atnaujinti, priimtas 2012 m. liepos 18 d. Jį pasirašė ir P. E. D. byloje visada atstovavo globėja A. D. CK 3.242 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad globėju ar rūpintoju gali būti skiriamas tik veiksnus fizinis asmuo ir tik tuo atveju, kai yra jo rašytinis sutikimas; skiriant asmenį globėju ar rūpintoju, turi būti atsižvelgiama į jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybę įgyvendinti globėjo ar rūpintojo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam nustatoma globa ar rūpyba, į globėjo ar rūpintojo pageidavimą bei kitas turinčias reikšmės aplinkybes. Nurodoma materialinės teisės norma nereikalauja, kad globėjas turėtų teisinį išsilavinimą. Be to, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. spalio 24 d. sprendimu buvo nuspręsta teikti ieškovei A. D. antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo, parengti procesinius dokumentus ir atstovauti pirmosios instancijos teisme. Pareiškėja byloje buvo atstovaujama advokato, 2012 m. gruodžio 17 d. – 2013 m. sausio 4 d. teismo posėdyje bylą sutiko vesti be advokato (t. 3 b.l. 44).

34Išdėstyti argumentai patvirtina, jog CPK 366 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo nėra.

35Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo

36Spręsdamas apie tai, ar pareiškėjų nurodomos aplinkybė – ieškovui P. E. D. sunkėja dėl netinkamai gydyto ( - ) atsiradusios pasekmės (jis susirgo ( - )) – sudaro CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu proceso atnaujinimo pagrindą, teismas vadovaujasi CPK XVIII skyriaus nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota šio skyriaus normų taikymo praktika. Pagal ją naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė – tai tam tikra faktinė bylos aplinkybė, kuri egzistavo nagrinėjant bylą teisme ir teismui priimant sprendimą, tačiau pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma ir tapo žinoma tik įsiteisėjus teismo sprendimui, bei kuri būtų turėjusi esminę reikšmę bylai, jei būtų buvusi žinoma jos nagrinėjimo metu. Esminė šių aplinkybių reikšmė reiškia pareiškėjo nurodomų faktų ar įrodymų neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, sprendime padarytoms išvadoms dėl ginčo šalių pareikštų materialinių teisinių reikalavimų pagrįstumo. Naujai paaiškėję faktai ar įrodymai turi atskleisti priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo ydingumą – jo neteisėtumą ir nepagrįstumą.

37Pareiškėjų nurodoma aplinkybė tokia nepripažintina. Faktinės P.E. D. sveikatos aplinkybės, atsiradusios po bylos išnagrinėjimo, nėra pagrindas reikšti reikalavimą dėl bylos atnaujinimo, nes jos neegzistavo nagrinėjant bylą teisme ir teismui priimant sprendimą.

38Remiantis išdėstytais argumentais teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo atnaujinti procesą dėl pareiškėjų prašyme nurodytų aplinkybių. Iš pareiškėjų atsakovei VŠį Kėdainių pirminės svaikatos priežiūros centrui priteistina 350 Lt atsiliepimo į pareiškimą parengimo išlaidų, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus 8.11 punkte nustatyto dydžio (CPK 93 straiosnio 1 dalis).

39Vadovaujantis CPK 370 straipsnio 3 dalimi, 291 straipsniu,

Nutarė

40pareiškimo netenkinti.

41Priteisti iš pareiškėjų P. E. D. ( a.k. ( - )) ir A. D. (a.k. ( - )) atsakovo VšĮ Kėdainių sveikatos priežiūros centro ( į.k. 191045757) naudai po 175 (šimtą septyniasdešimt penkis) Lt advokato pagalbos išlaidų.

42Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti, kad... 3. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi patvirtino ieškovų... 4. Ieškovai 2012 m. gruodžio 6 d. Kauno apygardos teismui pateikė patikslintus... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 4 d. sprendimu paliko nenagrinėtą... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. priėmė papildomą sprendimą,... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 17 d. nutartimi paliko... 8. 2014 m. balandžio 3 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovų prašymas... 9. Atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovas Neįgalumo ir... 10. Atsiliepimais į prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovai VšĮ Kėdainių... 11. VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras nurodo, kad ieškovai... 12. VšĮ Kėdainių ligoninė teigia, kad ieškovai nenurodo, kokia buvo padaryta... 13. Kitų atsiliepimų į prašymą dėl proceso atnaujinimo negauta.... 14. Prašymas atnaujinti bylos procesą netenkintinas.... 15. Dėl CPK 366 str. 1 d. 9 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo Lietuvos... 16. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas... 17. Aiškiomis teisės normų taikymo klaidomis, kurios galėjo turėti įtakos... 18. 1. palikimu nenagrinėto ieškinio reikalavimo atsakovui VšĮ Kėdainių... 19. 2. priteisimu iš ieškovų po 850 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui VĮ... 20. 3. papildomo sprendimo priėmimą, šalims nepranešus apie teismo posėdžio... 21. 4. neteisėtu ieškinio reikalavimo atsakovui NDNT Sprendimų kontrolės... 22. 5. taikos sutarties su atsakovu VšĮ Kėdainių ligonine sudarymu,... 23. 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakęs priimti ieškovų kasacinį... 24. Proceso atnaujinimo pagrindas, susijęs su palikimu nenagrinėto ieškinio... 25. Analogiškai apeliacine tvarka yra pasisakyta dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Dėl ieškinio reikalavimo atsakovui NDNT Sprendimų kontrolės skyriui... 27. Dėl prašymo atnaujinti bylos procesą pagrindo, grindžiamo taikos sutarties... 28. Atsakovo VŠĮ Kėdainių pirminės svaikatos priežiūros centro prašymas... 29. 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus... 30. Atsižvelgiant į tai, kad šį procesinį sprendimą priėmė kasacinis... 31. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo... 32. Procesas gali būti atnaujinamas, jeigu viena iš šalių proceso metu buvo... 33. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 29 d.... 34. Išdėstyti argumentai patvirtina, jog CPK 366 straipsnio 1 dalies 6 punkte... 35. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo... 36. Spręsdamas apie tai, ar pareiškėjų nurodomos aplinkybė – ieškovui P. E.... 37. Pareiškėjų nurodoma aplinkybė tokia nepripažintina. Faktinės P.E. D.... 38. Remiantis išdėstytais argumentais teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo... 39. Vadovaujantis CPK 370 straipsnio 3 dalimi, 291 straipsniu,... 40. pareiškimo netenkinti.... 41. Priteisti iš pareiškėjų P. E. D. ( a.k. ( - )) ir A. D. (a.k. ( - ))... 42. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...