Byla 2-2732/2011
Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutarties, kuria ieškovės S. R. prašymas dėl žyminio mokesčio atidėjimo netenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-6993-798/2011 pagal ieškovės S. R. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Ūkio bankui ir J. R. dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB Ūkio bankui ir J. R., prašydama pripažinti negaliojančia 2007 m. liepos 16 d. laidavimo sutartį Nr. 04-548/07 nuo jos sudarymo dienos ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi įpareigojo ieškovę sumokėti trūkstamą 29867 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinantį banko dokumento originalą. Vilniaus apygardos teismui ieškovė pateikė prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Nurodė, kad per 2011 metus gavo tik 2400 Lt pajamų, nes dėl ekonominio nuosmukio UAB „Moderus invest“, kurioje dirba, veikla yra faktiškai nevykdoma. Nors ji ir sutuoktinis turi nekilnojamojo turto, tačiau jis yra areštuotas. Nurodė, kad šiuo metu jos turtinė padėtis yra labai sunki, todėl apginti savo pažeistą teisę gali tik prašydama atidėti 29867 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 4 d. nutartimi nutarė ieškovės S. R. prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkinti iš dalies ir įpareigojo ieškovę S. R. iki 2011 m. spalio 14 d. sumokėti 10000 Lt žyminio mokesčio, o likusios dalies – 19 867 Lt – žyminio mokesčio sumokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo. Teismas nurodė, kad iš teismui pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažymos matyti, kad ieškovės pajamos per 2011 metus sudarė 2400 Lt. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad ieškovei bendrosios jungtinės nuosavybės teise su J. R. priklauso šis nekilnojamasis turtas: (1) žemės sklypas, esantis ( - ). (vidutinė rinkos vertė – 2 538 775 Lt), kuris yra areštuotas, (2) žemės sklypas su statiniais, esantys ( - ) (žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 476 986 Lt, pastato-vienbučio gyvenamojo namo – 1 020 000 Lt, pastato-ūkinio pastato – 1880 Lt, kitų statinių-baseino – 9060 Lt), kurio 1/2 dalis yra areštuota, (3) žemės sklypas, esantis ( - ) (vidutinė rinkos vertė – 1 016 000 Lt), kurio 1/2 dalis areštuota. Šie duomenys įrodo, kad ieškovės S. R. turtinė padėtis nėra labai gera. Teismui nepateikti duomenys apie ieškovės turimas pinigines lėšas banko sąskaitose, duomenys iš VĮ Regitra apie turimas transporto priemones.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė S. R. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą išspręsti iš esmės, patenkinant prašymą atidėti jo sumokėjimą iki bus priimtas sprendimas byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Šiuo metu ieškovės turtinė padėtis yra labai sunki ir apginti savo pažeistą teisę ji gali tik prašydama atidėti 29867 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą.

102. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, jog ieškovė turi nekilnojamąjį turtą kuriuo disponuoti tik šiuo metu negali, nes turtas yra areštuotas, bet turto turėjimas leidžia pagrįstai tikėtis, kad ateityje jos turtinė padėtis pagerės, nes net tuo atveju, jeigu laidavimo sutartis nebūtų pripažinta negaliojančia, ieškovės sutuoktinio prievolė pagal laidavimo sutartį negali būti vykdoma iš jai priklausančios bendro turto dalies. Ieškovės turto dalis turi būti atskirta nuo skolininko turto dalies, tai neabejotinai patvirtina, jog nebūdama skolininkė AB Ūkio bankas atžvilgiu po ginčo išnagrinėjimo ieškovė galės laisvai disponuoti jai tenkančia bendro turto dalimi, t.y. galės parduoti dalį turto ir sumokėti teismo nurodytą žyminio mokesčio sumą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutarties, kuria ieškovės S. R. prašymas dėl žyminio mokesčio atidėjimo tenkintas iš dalies, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Remiantis CPK 84 straipsniu, teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas ir prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą. Aiškinant ir taikant CPK 84 straipsnio normą turi būti atsižvelgiama į šios normos tikslą. Tai ypač svarbu turint dėmesyje tai, jog žyminio mokesčio atidėjimo institutas skirtas užtikrinti konstitucinę asmens teisę į teisminę gynybą. Skirtingai nei dalinio atleidimo nuo žyminio mokesčio atveju, žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas neatleidžia ieškovo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pareigos. Šio instituto tikslas - prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, kuris yra tikslingas tuo atveju, jei ieškovas dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį kreipimosi į teismą dieną. Viena tokių priežasčių gali būti ir žyminio mokesčio dydis. Tokiu būdu ieškovui sudaroma galimybė iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo surinkti reikiamą sumokėti sumą. Iš to darytina išvada, kad atidedant žyminio mokesčio sumokėjimą turi būti vertinama turtinė asmens padėtis, esanti jo kreipimosi į teismą momentu.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė pateikdama ieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia sumokėjo 133 Lt (4 b.l.), nors iš viso turėjo sumokėti 30000 Lt žyminį mokestį. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą sumokėti trūkstamą 29867 Lt dalį žyminio mokesčio. Ieškovė teismui pateikė prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą ir nurodė, kad sumokėti visos žyminio mokesčio sumos negali dėl sunkios finansinės padėties.

16Teisėjų kolegija negali sutikti su atskirojo skundo argumentais dėl pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumo. Į bylą yra pateikti duomenys apie ieškovei ir jos sutuoktinei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris yra areštuotas, tačiau nepateikti duomenys apie konkretų ieškovei priklausantį kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankuose.

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad ieškovės pateikti duomenys įrodo, jog ieškovės S. R. turtinė padėtis nėra labai gera. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasis nuostatos, kad jeigu asmens turtinė būklė šiuo metu gana komplikuota, bet yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė padėtis gali pagerėti (pvz., asmuo pradės dirbti, per tam tikrą laikotarpį gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą iš atitinkamų pajamų šaltinių, gaus autorinį atlyginimą, dividendų, priims palikimą; bus atkurtos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ir kt.), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-523/2009). Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad į bylą nėra pateikta įrodymų patvirtinančių, jog artimiausiu laiku apeliantės sunki turtinė padėtis gali pagerėti, o atskirajame skunde nurodyta, kad apeliantė galėtų sumokėti dalį žyminio mokesčio pardavusi dalį savo turto, kuris šiuo metu yra areštuotas, todėl nėra pagrindo S. R. atidėti didesnės dalies žyminio mokesčio mokėjimą

18Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti apygardos teismo nutartį.

19Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo terminas pasibaigė, ieškovei nustatomas naujas terminas sumokėti žyminį mokestį pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nustatyti ieškovei S. R. terminą iki 2012 m. sausio 20 d. sumokėti 10000 Lt dydžio dalį žyminio mokesčio už ieškinį bei pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinantį įrodymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB Ūkio bankui ir J.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 4 d. nutartimi nutarė ieškovės S.... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovė S. R. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir... 9. 1. Šiuo metu ieškovės turtinė padėtis yra labai sunki ir apginti savo... 10. 2. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, jog ieškovė turi nekilnojamąjį... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d.... 14. Remiantis CPK 84 straipsniu, teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė pateikdama ieškinį dėl laidavimo... 16. Teisėjų kolegija negali sutikti su atskirojo skundo argumentais dėl... 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė... 19. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas dalies žyminio mokesčio už... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 22. Nustatyti ieškovei S. R. terminą iki 2012 m. sausio 20 d. sumokėti 10000 Lt...