Byla 2-523/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. B. įmonės „Akcesor“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. nutarties, kuria atsisakyta atidėti žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimą, civilinėje byloje Nr. 2-131-431/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės Turto banko ieškinį atsakovui V. B. įmonei „Akcesor“, dalyvaujant trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje uždarajai akcinei bendrovei „Virsmas“ (ankstesnis pavadinimas – „Luokė“), dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovo V. B. įmonės „Akcesor“ priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei Turto bankui dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 5 d. išnagrinėjo civilinę bylą AB Turto bankas v. V. B. įmonė „Akcesor“ ir ieškinį dėl 1,25 mln. Lt skolos, 6 290,97 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovo patenkino, o priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta atmetė (t. 3, b. l. 38-41).

4Atsakovas V. B. įmonė „Akcesor“ 2009 m. kovo 6 d. pateikė pirmosios instancijos teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 5 d. sprendimą ir vietoj jo priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti (t. 3, b. l. 44-48). Sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir prašė atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies arba ją atidėti iki sprendimo (nutarties) priėmimo dėl sunkios turtinės padėties. Teigė, jog V. B. ir jo sutuoktinė yra bedarbiai (t. 3, b. l. 49-50). Be to, V. B. nustatytas 50 % nedarbingumo lygis, jis gauna 360 Lt/ mėn. netekto darbingumo pensiją (t. 3, b. l. 53-54). B. 2 kambarių butui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (t. 3, b. l. 51-52), o žyminis mokestis maksimalus – 30 000 Lt.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 12 d. nutartimi (t. 3, b. l. 56-57) atsakovo prašymą patenkino iš dalies: atleido jį nuo 25 000 Lt žyminio mokesčio dalies ir nustatė terminą sumokėti 4 900 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, nes nėra pagrindo matyti, jog atsakovas (jo savininkas) galės sumokėti 4 900 Lt vėliau, t. y. kai bus priimtas sprendimas (nutartis).

6Atsakovas V. B. įmonė „Akcesor“ atskiruoju skundu (t. 3, b. l. 60-61) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. nutarties dalį dėl įpareigojimo sumokėti 4 900 Lt žyminio mokesčio dalį ir atleisti nuo pareigos ją sumokėti. Atskirąjį skundą grindžia analogiškais motyvais kaip ir 2009 m. kovo 6 d. prašymą, paduotą pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodė, kad areštuotame bute taip pat gyvena V. B. motina N. B. (gimusi duomenys neskelbtini), ji gauna 630 Lt/ mėn. invalidumo pensiją. Bendros šeimos pajamos sudaro 990 Lt/ mėn. (360 Lt/ mėn. + 630 Lt/ mėn.), kurių trijų asmenų šeimai vos užtenka išgyventi: prasimaitinti, sumokėti komunalinius mokesčius ir kt.

7Atskirasis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

8Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas ydingai aiškino ir taikė procesines normas, susijusias su atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies ir atidėjimo institutais, dėl ko priėmė neteisėtą nutartį. Skundžiama nutarties dalis naikintina, o klausimas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo išspręstinas iš esmės.

10Atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies reglamentuoja CPK 83 straipsnio 3 dalis, žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą – CPK 84 straipsnis. Šiedu institutai yra panašūs tuo, jog abiem atvejais teismas priima sprendimą, prieš tai įvertinęs tą patį momentą - asmens materialinę padėtį, kiek ji sunki ir ar ilgai tęsis tokia padėtis, o skiriasi sukeliamais teisiniais padariniais (CPK 96 str.). Jeigu asmens turtinė būklė pakankamai sunki ir vargu ar ji artimiausiu laiku (per 1 metus) iš esmės pasikeistų, asmuo nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo atleistinas. Antraip jei asmens turtinė būklė šiuo metu gana komplikuota, bet yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė būklė gali iš esmės pagerėti (pvz., per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą iš nuolatinių pajamų šaltinių grįžęs po laikino nedarbingumo į darbą, pradėjęs dirbti sezoninį darbą; gaus dividendus, palikimą; bus atkurtos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ir kt.), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas.

11Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje padarė išvadą, kad atsakovas finansiškai nėra ir artimiausiu metu nebus pajėgus sumokėti nei 25 000 Lt, nei 4 900 Lt žyminį mokestį. Nepaisant to, teismas atleido atsakovą nuo žyminio mokesčio dalies (25 000 Lt) mokėjimo (CPK 83 str. 3 d.); o prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą dalyje dėl 4 900 Lt atmetė. Teisėjų kolegijos nuomone, ta aplinkybė, jog atsakovas neturi ir artimiausiu metu neturės užtektinai piniginių lėšų sumokėti 4 900 Lt žyminio mokesčio, ne užkerta kelią atidėti likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, bet sudaro teisinį pagrindą atleisti atsakovą nuo pareigos sumokėti žyminio mokesčio dalį ir šioje dalyje. Kitaip tariant, tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo nesumokėtą žyminio mokesčio dalį - 29 900 Lt – išskaidė į dvi atskiras, iš kurių vienoje dalyje atleido atsakovą nuo 25 000 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo, kitoje dėl 4 900 Lt žyminio mokesčio dalies atsisakė atidėti, nors faktinės aplinkybės dabar ir ateityje mažai tikėtina, jog pasikeis.

12Skirtingai nuo proceso pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismo atsakovas prašo atleisti jį nuo pareigos sumokėti 4 900 Lt žyminio mokesčio dalį, o ne atidėti. Esant minėtoms aplinkybėms, susijusioms su itin sudėtinga individualios įmonės vadovo turtine būkle, ir nurodytam teisiniam pagrindui (CPK 83 str. 3 d.), atsakovas atleistinas nuo likusios 4 900 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. nutarties dalį, kuria nustatytas terminas sumokėti 4 900 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą, panaikinti ir atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo klausimą išspęsti iš esmės.

15Atleisti atsakovą V. B. įmonę „Akcesor“ nuo pareigos sumokėti 4 900 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-131-431/2009 AB Turto bankas v. V. B. įmonė „Akcesor“.

Proceso dalyviai
Ryšiai