Byla N2-1425-769/2015
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovui E. E., jo atstovei advokatei O. K., atsakovei M. G., jos atstovei advokatei M. S., institucijos, teikiančios išvadą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. Š., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. E. patikslintą ieškinį atsakovei M. G., trečiajam asmeniui V. E., institucijai, teikiančiai išvadą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti nepilnametės K. E., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su ieškovu, priteisti iš atsakovės išlaikymą nepilnametei dukrai K. E. po 500,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2014 m. rugsėjo 1d. iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją pavedant išlaikymui skirtas lėšas tvarkyti ieškovui, priteisti iš atsakovės 10800,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus, prašydamas priteisti 100 eurų kasmėnesinį išlaikymą, 3128 eurų išlaikymo įsiskolinimą, nurodydamas, kad gyvena mamos V. E. bute, savo vardu jokio registruoto turto neturi, gauna vidutiniškai 290 eurų darbo užmokestį, nepilnametę mergaitę išlaikyti padeda trečiasis asmuo, nes atsakovė jokio išlaikymo savo vaikui neteikia; mergaitės poreikiai per mėnesį sudaro apie 1000 Lt ( 290 Eur). Už darželį ieškovas kas mėnesį moka 60 eurų mokestį, šokiai kainuoja apie 12 eurų, maistui skiria 100 eurų, dar apranga, mergaitės kultūriniai poreikiai, vaistai ir t.t., -jo vieno pajamų neužtenka, todėl prie išlaikymo prisideda jo mama, V. E., kas antrą mėnesį duodama po 20-40 eurų, pirkdama maistą. Atsakovė, K. E. motina su mergaite jokių santykių nepalaiko.

3Ieškovo atstovė advokatė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti pilnai, nurodžiusi, kad nepilnametė dukra su tėvu gyvena nuo gimimo, tėvas vienas ja rūpinasi, atsakovė nebendrauja, nelanko, nededa jokių pastangų, kad susitiktų su dukra. Vaiką padeda išlaikyti vaiko močiutė, nes vaiko mama nusišalino nuo savo pareigos; atsakovės sutuoktinis gaudavo neoficialias pajamas, atsakovė gali ir toliau dirbti pardavėja; šeimos pagausėjimas turi būti planuojamas, priešingu atveju, prisiimta pernelyg didelė rizika tenka patiems tėvams; materialinė sunki padėtis negali būti argumentas neteikti išlaikymo vaikui.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su atsakovo ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka su ieškovo reikalavimu nustatyti nepilnametės dukros K. E. gyvenamąją vietą su ieškovu; sutinka teikti dukrai išlaikymą, tačiau dėl savo sunkios turtinės padėties ieškinyje nurodyto dydžio išlaikymo teikti neturi jokių galimybių. Atsakovė nurodė, kad augina dar du nepilnamečius vaikus, gyvena iš socialinės pašalpos bei sutinka mokėti išlaikymą nepilnametei dukrai Kornelijai po 200 Lt kas mėnesį. Teismo posėdžio metu atsakovė nurodė sutinkanti mokėti kas mėnesį po 60 eurų išlaikymą dukrai, ji nežino, kokie mergaitės poreikiai; jos sutuoktinis dirbo užsienyje, uždirbo 3000 litų, dabar nedirba, nes susilaužė koją; ji pati paskutinį kartą dirbo prieš vaiko gimimą 2011 metais pardavėja, gaudavo minimumą, yra darbinga, nedirba, nes vaiką augina; jokio turto neturi, gyvena nuomojamame bute, moka tik už komunalines paslaugas, dabar gauna 240 eurų socialinę pašalpą.

5Atsakovės atstovė prašė sumažinti ieškovo prašomą priteisti išlaikymo sumą, nes atsakovės šeima finansiškai neaprūpinta, išlaikymo įsiskolinimą išdėstyti 3 metams.

6Institucija, teikianti išvadą byloje, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad neturi duomenų, jog ieškovas netinkamai atliktų tėvo pareigas, dėl išlaikymo priteisimo reikia įvertinti dabartinę situaciją; mama galėtų vaiką atiduoti į darželį ir įsidarbinti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnametės K. E., gim. ( - ), mama gimimo liudijime nurodyta M. B., a.k( - ) ( 10 b.l.); mergaitė gyvena ( - ) ( 11 b.l.); mergaitė lanko darželį ( 12 b.l.); E. E. pateiktoje darbo užmokesčio apskaitoje nurodytas darbo užmokestis yra apie 1100 Litų ( 318,58 Eur) ( 13 b.l.); trečiojo asmens vidutinis darbo užmokestis per mėnesį sudaro 1400 Lt ( 30 b.l.); Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Berželis‘‘ mokėjimo patvirtinimo kvite nurodyta, kad už darželį K. E. sumokėta 58,56 Eur ( 55 b.l.); M. G. augina dvi nepilnametes dukras V., gim. ( - ), K., gim. ( - ) ( 43-44 b.l.); M. G. gaunamos pašalpos 2013-2014 metais per mėnesį vidutiniškai sudarė 1100 Lt ( 45 b.l.).

9Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( CPK 185 str.). Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

10Byloje nėra ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, todėl įvertinus nepilnametės Kornelijos glaudų ryšį su tėvu, jos dabartinę gyvenamąją vietą, K. E. gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu E. E..

11Išlaikymą privalo teikti abu tėvai, didesnes pajamas gaunantis tėvas (motina) turi prisiimti didesnę išlaidų, reikalingų vaikui išlaikyti, dalį. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas( CK 3.192 str.1 d., 2d.). Lietuvos Aukščiausias teismas yra ne kartą pasisakęs, kad proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius (LAT nutartis civ. byloje Nr.3K-3-77/2008). Sprendžiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio klausimą, turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, - prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus; abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004). Vaikų išlaikymo dydis nulemtas išlaikymo instituto paskirties- sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad tiek ieškovas, tiek atsakovė yra sveiki, darbingi, galintys uždirbti ne mažiau kaip 300 eurų atlyginimą. Nors atsakovė teismo posėdžio metu ir aiškino, kad dirbti negali, nes augina vaiką, tačiau Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovės teigimu, yra visos galimybės pusantrų metų vaiką atiduoti į darželį, o mamai dirbti. Be to, pažymėtina, kad atsakovė yra susituokusi, jos vyras darbingas, dirbęs užsienyje ir uždirbęs 3000 litų ( 869 Eur), todėl laikytina, kad atsakovės šeima turi visas galimybes gyventi ne iš 240 eurų socialinės pašalpos, bet gauti per mėnesį vidutiniškai 1000 eurų darbinių pajamų. Į. K. E. amžių,-5 metai, jos poreikius, sveikatos būklę, specialių poreikių nebuvimą, laikytina, kad optimali vaiko poreikių per mėnesį tenkinimo suma 200-230 eurų. Įvertinus šalių turtinę padėtį, jų galimybes dirbti, atsakovės išlaikomų nepilnamečių vaikų skaičių ir kitas bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė prisidėti prie K. E. išlaikymo turi mažesnes galimybes nei ieškovas, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, ir iš M. G. priteistinas 80 eurų išlaikymas nepilnametei K. E., gim. ( - ), nuo ieškinio teismui padavimo dienos, 2014-09-05, iki mergaitės pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgus į infliaciją. Ieškovas skirtinas priteisto išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teisėmis (CK 3.190 str.).

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės ir išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus, skaičiuojant po 300 litų ( 86,89 Eur) už mėnesį. Teismo posėdžio metu atsakovė pripažino, kad trejus metus jokio išlaikymo savo dukrai neteikė, todėl iš jos priteistinas įsiskolinimas. Įvertinus pateiktus dokumentus, patvirtinančius, kad 2013-2014 metais atsakovės gaunama išmokų suma viršijo 312 eurų ( 45-46 b.l.), laikytina, kad atsakovė turėjo galimybę teikti savo nepilnametei dukrai K. 80 eurų dydžio išlaikymą kas mėnesį, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinas 2880 eurų įsiskolinimas už trejus metus.

13Atsakovės atstovė prašo išdėstyti priteistą įsiskolinimą 3 metams. Aiškindamas ir taikydamas CPK normą dėl sprendimo išdėstymo kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai,- turi būti atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, sprendimas gali būti vykdomas priverstinai. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas tik išimtiniais atvejais. Įvertinus bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, abiejų šalių turtinę padėtį, siekiant išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, 2880 eurų įsiskolinimo mokėjimas išdėstytinas 3 metams, kas mėnesį mokant po 80 eurų priteistos skolos.

14Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas turėjo 434,43 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir sumokėjo 42 eurus žyminio mokesčio. Laikant, kad patenkinta 70 procentų visų reikalavimų, iš atsakovės ieškovui priteistina 333,50 eurų bylinėjimosi išlaidų. Už atsakovei paskirtą advokato pagalbą valstybė patyrė 63,59 Eur išlaidų. Iš ieškovo valstybės naudai priteistina 30 procentų šių išlaidų,- 19,08 Eur. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, byloje buvo 6,06 Eur, byloje nėra sumokėtas 115 Eur žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą. Atsakovei esant 100 procentų atleistai nuo bylinėjimosi išlaidų, patirtos išlaidos valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Nustatyti nepilnametės K. E., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškovu E. E., a.k( - ) gyv. ( - ).

18Priteisti iš atsakovės M. G., a.k.( - ), 80 Eur ( aštuoniasdešimt eurų) išlaikymą per mėnesį K. E., gim. ( - ), nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, 2014-09-05, iki mergaitės pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgus į infliaciją, nustatant E. E., a.k( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

19Priteisti iš atsakovės M. G., a.k. ( - ), ieškovui E. E., a.k( - ) 2880 Eur ( du tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt eurų) išlaikymo įsiskolinimą, skolos mokėjimą išdėstant 3 metams, nustatant kas mėnesį 80 eurų įmokas, ir 333,50 Eur ( tris šimtus trisdešimt tris eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo E. E., a.k( - ) valstybei 19,08 Eur ( devyniolika eurų ir 8 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630).

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti... 3. Ieškovo atstovė advokatė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su atsakovo ieškiniu sutinka... 5. Atsakovės atstovė prašė sumažinti ieškovo prašomą priteisti išlaikymo... 6. Institucija, teikianti išvadą byloje, atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnametės K. E., gim. ( - ), mama gimimo... 9. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 10. Byloje nėra ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, todėl įvertinus... 11. Išlaikymą privalo teikti abu tėvai, didesnes pajamas gaunantis tėvas... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės ir išlaikymo įsiskolinimą už... 13. Atsakovės atstovė prašo išdėstyti priteistą įsiskolinimą 3 metams.... 14. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos jo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 260 str., 270 str., teismas... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Nustatyti nepilnametės K. E., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškovu E.... 18. Priteisti iš atsakovės M. G., a.k.( - ), 80 Eur ( aštuoniasdešimt eurų)... 19. Priteisti iš atsakovės M. G., a.k. ( - ), ieškovui E. E., a.k( - ) 2880 Eur... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovo E. E., a.k( - ) valstybei 19,08 Eur ( devyniolika eurų... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...