Byla 2A-1398-967/2019
Dėl skolos, baudos priteisimo ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Sigitos Zubavičiūtės-Montvilienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Tatjanos Žukauskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“ patikslintą apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Santex LT“ dėl skolos, baudos priteisimo ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Greitvila ir ko“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Santex LT“ (toliau – atsakovė) 710,00 Eur skolą už krovinio pervežimą, 2 317,00 Eur nuostolius, 200,00 Eur baudą, 5,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, jog 2017 m. lapkričio 8 d. su atsakove pasirašyta pervežimo sutartis Nr. P1 00658/143993 dėl krovinio pervežimo iš UAB „Logikrauta“, adresas (duomenys neskelbtini), į Rusijos Federaciją, Maskvos regioną. Vežant krovinį per Rusijos Federacijos teritoriją, vairuotojo G. D. vairuojamas automobilis, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), prie V. N. 2017 m. lapkričio 14 d. buvo sustabdytas patikrinimui Rusijos transporto inspekcijos pareigūnų. Patikrinimo metu surašytame administracinės teisės pažeidimo protokole konstatuota, kad atsakovės išrašytas važtaraštis (CMR) yra be datos. Krovinys, pervežimui iš Didžiosios Britanijos į Maskvą perduotas vežėjui „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ be teisės perkrauti krovinį iš vienos transporto priemonės į kitą, atsakovės perkrautas. Važtaraščio 22 grafoje nebuvo krovinio siuntėjo parašo ir antspaudo, nepridėtas siuntėjo įgaliojimas, nepateiktas prekių kilmės sertifikatas ar kitas dokumentas, patvirtinantis prekių saugą, sąskaitos faktūros (angl. invoice). Už patikrinimo metu nustatytus pažeidimus automobilio vairuotojui G. D. Rusijos federalinės transporto srities priežiūros tarnybos 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 53203002283 paskirta 2 317,00 Eur (150 000,00 rublių) bauda. Vairuotojas, automobilis ir krovinys buvo sulaikyti iki bus sumokėta bauda. Ieškovė informavo atsakovę, kad krovinys sulaikytas dėl atsakovės netinkamai įformintų dokumentų, prašant sumokėti vairuotojui paskirtą baudą, tačiau atsakovė nereagavo. Ieškovė, siekdama sumažinti sulaikyto krovinio prastovos nuostolius ir išlaisvinti vairuotoją, iš savo lėšų 2017 m. lapkričio 17 d. pervedė vairuotojui 2 317,00 Eur sumą baudai bei su ja susijusiam komisiniam mokesčiui sumokėti. 2017 m. lapkričio 27 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl 1 400,00 Eur pervežimo mokesčio, 200,00 Eur už prastovą sulaikius pervežamą krovinį, 2 317,00 Eur vairuotojos patirtos žalos dėl atsakovės netinkamai įformintų pervežamo krovinio dokumentų, iš viso – 3 917,00 Eur apmokėjimo, tačiau atsakovė 2017 m. gruodžio 14 d. raštu atsisakė sumokėti visą krovinio pervežimo mokestį bei atlyginti žalą. Atsakovė sumokėjo 690,00 Eur dalį užmokesčio už krovinio pervežimą, o likusią 710,00 Eur dalį atsisakė mokėti teigdama, kad šią sumą yra sumokėjusi krovinio pervežimo užsakovui pagal pastarjo pretenziją.

93.

10Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. lapkričio 8 d. tarp šalių sudaryta pervežimo sutartis Nr. 000658/143993, kuria sutarta, jog ieškovė pagal atsakovės užsakymą perveš krovinį maršrutu Vilnius-Maskva. Ieškovė, t. y. jos pasamdyta faktinė vežėja K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“, pervežimą atliko pagal 2017 m. lapkričio 10 d. CMR važtaraštį Nr. 141554, kuris buvo perduotas ieškovės vairuotojui kartu su kitais krovinį lydinčiais dokumentais: 2017 m. lapkričio 10 d. sąskaita faktūra (angl. invoice) Nr. 3007a, 2017 m. spalio 30 d. sutartimi (contract) Nr. 137. Atsakovės teigimu, krovinio gabenimui nebuvo reikalingas joks dokumentas, patvirtinantis prekių kilmę ar prekių saugumą (sertifikatas), nes jį sudarė daiktai, nereikalaujantys specialaus sertifikavimo – baldai, namų apyvokos daiktai ir pan. Atsakovė pažymėjo, jog pateikė ieškovei visus tinkamai užpildytus krovinio pervežimui reikalingus dokumentus – pervežimo sutartį, važtaraštį, sąskaitą ir sutartį, ką patvirtina aplinkybė, jog automobilis kirto su kroviniu ir jį lydinčiais dokumentais kelių valstybių sienas (Lietuvos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos), sėkmingai praėjo išmuitinimo procedūrą Sankt Peterburge. Net tuo atveju, jei atsakovė ir būtų netinkamai supildžiusi dokumentus, atsakovės už tai negalėtų būti perkelta vien atsakovei, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje laikosi nuostatos, jog abi šalys (vežėjas ir siuntėjas) yra verslo subjektai, kuriems krovinių gabenimas yra jų komercinės veiklos sritis, todėl tiek siuntėjas, tiek vežėjas prisiima atsakomybę už žalą, galinčią kilti dėl klaidingai supildytų dokumentų.

114.

12Kaip teigė atsakovė, ieškovė nepateikė teismui jokio įrodymo, patvirtinančio, kad ji apskritai patyrė kokią nors žalą. Rusijos federalinė transporto srities priežiūros tarnyba baudą paskyrė fiziniam asmeniui – ieškovės pasamdyto faktinio vežėjo K. Š. transporto paslaugų įmonės „TRANSVARSA“ vairuotojui G. D., kuris ją ir sumokėjo. Jokių duomenų apie tai, kad pinigus būtų mokėjusi ieškovė, byloje nėra. Bauda vairuotojui paskirta konstatavus, kad pervežimas atliekamas neturint tam tinkamo trišalio leidimo. Ieškovė išimtinai yra kalta dėl savo galimai patirtų nuostolių, nes būdama savo srities profesionale, mačiusi ir įvertinusi jai pateiktų dokumentų turinį: važtaraštį, sąskaitą ir kt., pati nusprendė veikti savo rizika ir gabenti krovinį neturint trišalio leidimo, todėl reikalavimas priteisti 2 317,00 Eur nuostolių nepagrįstas. Ieškovė atliko pervežimą, neturėdamas tinkamo trišalio leidimo, dėl ko krovinys buvo sulaikytas Rusijos Federacijos pareigūnų 2 paroms, todėl reikalavimas priteisti iš atsakovės 200,00 Eur už prastovą taip pat nepagrįstas. Atsakovė nurodė, kad ieškovei tinkamai neįvykdžius savo pareigos pristatyti krovinį gavėjui K. A. L. į Maskvos priemiestį – (duomenys neskelbtini), atsakovės klientas – OOO „Avelana Forwarding“ savo lėšomis samdėsi kitą transporto priemonę tam, kad krovinys būtų pristatytas iš V. N. į Maskvą, ir dėl to patyrė 710,00 Eur nuostolių, kuriuos atsakovė atlygino. Atsakovė 2018 m. sausio 26 d. informavo ieškovę apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, kurių terminas yra suėjęs, įskaitymą, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 710,00 Eur už krovinio pervežimą nepagrįstas.

135.

14Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė atsakovei iš ieškovės 1 589,43 Eur bylinėjimosi išlaidų.

187.

19Teismas nustatė, kad transporto priemonė, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), priklausanti ieškovei ir vairuojama ieškovės darbuotojo G. D., duota naudotis trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonei „TRANSVARSA“, kuri vežimo dokumentuose nurodoma kaip vežėja. Tarp ieškovės ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonės „TRANSVARSA“ 2016 m. gegužės 2 d. sudaryta bendradarbiavimo pervežant krovinius sutartis Nr. 16/01, pagal kurią trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“ įsipareigojo pervežant tarptautinius krovinius užtikrinti Carnet TIR knygeles bei reikiamus kelionės leidimus pateikti tarptautinio krovinio vežėjui ir prisiimti visišką atsakomybę už pateiktus dokumentus (1.1 punktas), o ieškovė įsipareigojo užtikrinti automobilių su vairuotojais pateikimą tarptautiniam krovinių pervežimui (3.1 punktas), apmokėti nurodytas išlaidas (3.6, 3.7 punktai) ir kt. Pagal 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimą, vairuotojas buvo nubaustas už tai, kad neturėjo leidimo atvykti (išvykti) į trečiosios šalies teritoriją, nepatvirtino teisės vykdyti tarptautinį trečiųjų šalių krovinių vežimą kelių transportu pagal dvišalį leidimą. Nutarime išvardinti nepateikti dokumentai ir neįvykdyti reikalavimai, kurie lėmė atsakingų Rusijos Federacijos pareigūnų išvadą, kad vežėja neturi reikiamo leidimo. Nors ieškovė, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“, vairuotojas tvirtino, kad vežimui buvo reikalingas dvišalis leidimas, nei vairuotojas, nei ieškovė šio nutarimo neginčijo. Teismas pažymėjo, kad gauti leidimą, kuris būtinas tarptautiniam vežimui atlikti, yra ne siuntėjo, o vežėjo pareiga. Tokia vežėjo atsakomybė (turėti visus pervežimui vykdyti reikalingus leidimus) yra įtvirtinta ir šalių sudarytoje pervežimo sutartyje. Ieškovė kaip tarptautinių krovinių gabenimų profesionalė, pasitelkusi kitą šios srities profesionalę trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonę „TRANSVARSA“ turėjo pareigą žinoti teisės aktų reikalavimus, tame tarpe ir galiojančius Rusijos Federacijoje, kiek tai susiję su leidimais gabenti krovinius. Ieškovė, apsiėmusi vežti krovinį pagal aiškiai surašytus pervežimo dokumentus (CMR važtaraštį, pervežimo sutartį), tarp kurių nebuvo jokių neatitikimų, yra atsakinga už tinkamo leidimo turėjimą bei iš to kylančias neigiamas pasekmes.

208.

21Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kad tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje (CMR) būtų nurodytas draudimas perkrauti krovinį, todėl atmesti ieškovės argumentai, kad atsakovė krovinį perkrovė neteisėtai. Ieškovės teiginys, kad nebuvo pateikta sąskaita-faktūra (angl. invoice), atmestas, nes šis dokumentas yra įrašytas tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio (CMR) važtaraščio Nr. 141554 5 grafoje ir, liudytojo teigimu, buvo pateiktas.

229.

23Teismas konstatavo, jog automobilis su kroviniu kirto Rusijos Federacijos valstybinę sieną, taip pat 2017 m. lapkričio 14 d. praėjo Rusijos federalinės muitinės tarnybos patikrinimą bei gavo leidimą išvykti, o tai leidžia daryti kaip labiau tikėtiną išvadą, kad vežėjui buvo perduoti visi reikalingi dokumentai, reikalingi muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Teismas padarė išvadą, jog byloje nenustatyta faktinių aplinkybių, susijusių siuntėjo klaidingais ar netiksliai nurodytais duomenimis pagal 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) (toliau – konvencija) 7 straipsnio 1 punkto a-c papunkčius, dėl kurių būtų atsiradę ieškovės įrodinėjami nuostoliai ar patirtos išlaidos, už kurias būtų atsakinga siuntėja (atsakovė).

2410.

25Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, sprendė, kad ieškovės prašomos priteisti 2 317,00 Eur išlaidos yra susijusios su tinkamo leidimo tarptautiniam krovinio pervežimui į Rusijos Federaciją neturėjimu, t. y. paskirtos baudos, kitų mokesčių sumokėjimu, todėl pati vežėja atsakinga už dėl to kilusias pasekmes (nuostolius) ir patirtą prastovą.

2611.

27Teismas padarė išvadą, jog ieškovė pervežimo sutarties tinkamai neįvykdė. Ieškovė byloje neneigė, kad krovinio į paskirties punktą nenugabeno ir gavėjui CMR važtaraštyje nurodytu adresu nepristatė – krovinį iš sulaikytos transporto priemonės Naugardo mieste (t. y. apie 570 km iki paskirties vietos) atsiėmė krovinio gavėjo įgaliotas asmuo. Atsakovė, gavusi užsakovo pretenziją, kompensavo užsakovui 710,00 Eur išlaidas krovinio pervežimui, ir šią sumą ieškovei išsiųstu 2018 m. sausio 26 d. pranešimu įskaitė. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą, todėl ginčui aktualiu metu šalys viena kitos atžvilgiu turėjo priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, o atsakovės iniciatyva atliktas įskaitymas atitiko įstatymų leidžiamą įskaitymo galimybę ir įskaitymo atlikimo sąlygas.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2912.

30Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo arba panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3113.

32Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino teisės normas, reglamentuojančias santykius, kylančius iš tarptautinių pervežimų, teismų praktiką šiuo klausimu, ir įrodymus, pateiktus byloje. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje, laikytino oficialiu rašytiniu įrodymu pagal Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ 13 straipsnio 2 dalį. 2017 m. lapkričio 15 d. administracinio teisės pažeidimo nutarime Nr. 53203002283 išvardyti šie atsakovės pažeidimai, surašant krovinio pervežimo dokumentus: CMR be numerio, be datos išduoti vežėjui „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ pervežimui iš Didžiosios Britanijos į Maskvą; atsakovės krovinio iškrovimas UAB „Logikrauta“ ir žyma apie krovinio iškrovimą be krovinio siuntėjo įgaliojimo; atsakovės išrašytas CMR Nr. 1411554 nėra patvirtintas gavėjo parašu, jame nenurodytas krovinio pavadinimas, toks CMR nutarime pripažintas negaliojančiu; nepateiktas krovinio siuntėjo ir krovinio gavėjo rašytinis įgaliojimas, suteikiantis teisę užsienio vežėjui gabenti krovinį; nepateiktas tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis, patvirtintas krovinio savininko antspaudu, kuriame būtų nurodytas krovinio iškrovimas iš vienos transporto priemonės į kitą transporto priemonę; nepateiktas prekių kilmės sertifikatas; nepateiktos išankstinio mokėjimo sąskaitos-faktūros prie važtaraščio, pagal kurias vykdomas tarptautinis krovinių pervežimas. Atsakovė, perduodama krovinį pervežimui ir krovinio dokumentus, pažeidė šalių pasirašytą sutartį ir CMR nuostatas. Krovinio pervežimo dokumentai vairuotojui įteikti ne iki krovinio perdavimo pervežimui, o perduoti vairuotojui paliekant teritoriją, kurioje buvo pakrautas krovinys, todėl vežėja neturėjo galimybės susipažinti nei su pateiktais dokumentais, nei su dokumentų skaičiumi. Pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog tikėtinai vežėjui buvo perduoti visi reikiami krovinio pervežimo dokumentai, nepagrįstas jokiais įrodymais. Atsakovė turėjo pateikti įrodymus, kiek pervežimo dokumentų ir konkrečiai kokius ji perdavė vežėjai.

3313.1.

34Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad atliekant ginčo krovinio pervežimą buvo reikalingas trišalis leidimas, o vežėjos atstovė patikrinimo metu pateikė dvišalį leidimą, tokiu būdu neįvykdžiusi savo kaip vežėjos pareigos gauti leidimą. 2017 m. lapkričio 8 d. su atsakove pasirašyta pervežimo sutartis, kurioje nurodyta, kad užsakovė pavedė vežėjai krovinį, pakrautą UAB „Logikrauta“, adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius, pervežti į Maskvą, Rusiją. Pasirašant sutartį, dokumentai, kurie vėliau buvo pateikti vairuotojui išvykstant iš pakrovimo teritorijos, nebuvo žinomi. Vežėja nebuvo informuota, kad krovinys yra atvykęs iš Didžiosios Britanijos su kitu vežėju, atsakovės buvo iškrautas ir perkrautas pervežimui kaip jos krovinys. Krovinio pervežimui iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją reikalingas tik dvišalis leidimas, kuriuo vežėja tinkamai pasirūpino. Rusijos Federacijos pareigūnai iš atsakovė pateiktų dokumentų nustatė, kad krovinys pervežamas iš Didžiosios Britanijos į Rusijos Federaciją, ir atsakovės nurodymu be leidimo buvo iškrautas Vilniuje, vėliau perduotas vežti kitai vežėjai. Teigė, kad ieškovė patikėjo atsakove, kad ši perduoda jai priklausantį krovinį vežti į Rusijos Federaciją. Pervežimo sutartyje atsakovė įrašė, kad savavališkas krovinio perkrovimas ar papildomo krovinio pakrovimas yra sutarties pažeidimas ir už tai skiriamas 500,00 Eur bauda. Esant tokiai nuostatai sutartyje, ieškovei nekilo abejonių, kad krovinys bus vežamas į Rusijos Federaciją tik iš Lietuvos Respublikos, o ne iš trečiosios šalies. Tokiu būdu atsakovė pažeidė sutartyje nurodytą nuostatą ir yra įpareigotina sumokėti sutartyje nustatytą baudą.

3513.2.

36Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė teisėtai atliko įskaitymą, atsiskaitydama už krovinio pervežimą. Nagrinėjamu atveju įskaitymas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 straipsnio nuostatoms, numatančioms, kad negalimas yra reikalavimo įskaitymas, kurį viena šalis turi ne kitai šaliai, o trečiajam asmeniui.

3713.3.

38Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė civiliniame procese numatytus įrodymų vertinimo, jų pakankamumo ir patikimumo principus. Pažymėjo, jog atsakovės padaryti pažeidimai dokumentuose, išvardinti 2017 m. lapkričio 15 d. administracinio teisės pažeidimo nutarime Nr. 53203002283, pirmosios instancijos teismo neįvertinti ir nepaminėti skundžiamame sprendime, išskyrus vieną – kad krovinio pervežimui buvo reikalingas trišalis leidimas, kuriuo turėjo pasirūpinti ieškovė. Kodėl ir kokiu pagrindu buvo reikalingas trišalis leidimas krovinio vežimui, pirmosios instancijos teismas nevertino ir dėl to nepasisakė.

3914.

40Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4114.1.

42Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė šalių ginčui aktualias teisės normas ir padarė pagrįstas išvadas, jog atsakovė perdavė ieškovei visus dokumentus, reikalingus muitinės ir kitiems formalumams atlikti, o ieškovė, kaip profesionali vežėja, pati atsakinga už tinkamo leidimo, reikalingo krovinio gabenimui, gavimą. Ieškovė, t. y. jos pasamdyta faktinė vežėja – trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“, pervežimą atliko pagal 2017 m. lapkričio 10 d. CMR važtaraštį Nr. 141554, kuris buvo perduotas ieškovės vairuotojui. Iš jo turinio matyti, kad krovinys buvo gabenamas iš Vilniaus į Maskvos priemiestį – (duomenys neskelbtini). Krovinį siuntė UAB „Logikrauta“ „Hubert Zandberg Interiors Ltd“ užsakymu, o gauti turėjo K. A. L.. Kartu su važtaraščiu ieškovės vairuotojui buvo pateikti krovinį lydintys dokumentai: 2017 m. lapkričio 10 d. sąskaita-faktūra (ang. invoice) Nr. 3007a, 2017 m. spalio 30 d. sutartis (ang. contract) Nr. 137. Pažymėjo, jog krovinio gabenimui nebuvo reikalingas joks dokumentas, patvirtinantis prekių kilmę ar prekių saugumą (sertifikatas), nes krovinį sudarė daiktai, nereikalaujantys specialaus sertifikavimo – baldai, namų apyvokos daiktai ir pan. Taigi, atsakovė pateikė ieškovei visus krovinio pervežimui reikalingus dokumentus – pervežimo sutartį, važtaraštį, sąskaitą ir sutartį. Visi šie dokumentai buvo tinkamai užpildyti. Šiuos atsakovės teiginius nedviprasmiškai patvirtina ir ta aplinkybė, jog ieškovė be jokių kliūčių kirto su kroviniu ir jį lydinčiais dokumentais net kelių valstybių sienas (Lietuvos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos) ir sėkmingai praėjo išmuitinimo procedūrą Sankt Peterburge. Aplinkybę, jog krovinio gabenimui buvo perduoti visi reikalingi dokumentai savo parodymuose patvirtino ir liudytojas vairuotojas G. D., nurodęs, jog visus reikiamus ir tinkamai užpildytus dokumentus turėjo. Net tuo atveju, jei atsakovė ir būtų netinkamai supildžiusi dokumentus, atsakomybė už tai negalėtų būti perkelta vien atsakovei, nes abi šalys (vežėja ir siuntėja) yra verslo subjektai, kuriems krovinių gabenimas yra jų komercinės veiklos sritis, todėl tiek siuntėja, tiek vežėja prisiima atsakomybę už žalą, galinčią kilti dėl klaidingai supildytų dokumentų.

4314.2.

44Iš byloje esančio Rusijos Federacijos Federalinės transporto srities priežiūros tarnybos 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje turinio matyti, kad 2017 m. lapkričio 14 d. Naugarde (Velikij Novgorod) buvo nustatytas vairuotojo G. D. administracinis teisės pažeidimas, o būtent nustatyta, kad vairuotojas nepateikė leidimo atvykti (išvykti) į trečiosios šalies teritoriją, nepatvirtino teisės vykdyti tarptautinį trečiųjų šalių krovinių vežimą kelių transportu pagal dvišalį leidimą, už tai G. D. paskirta 150 000,00 rublių bauda, 3 300,00 rublių komisiniai, 50,00 rublių banko mokesčiai bei 3 858,84 rublių mokestis už sulaikytos transporto priemonės laikymą specialioje aikštelėje buvo apmokėti. Leidimų, reikalingų tinkamam krovinių gabenimui, gavimas yra ne siuntėjo / užsakovo, o vežėjo pareiga, todėl būtent ieškovė, būdama savo srities profesionale, gavusi iš atsakovės visus reikiamus bei tinkamai užpildytus dokumentus, privalėjo susipažinti su jų turiniu bei priimti sprendimą – koks leidimas (dvišalis ar trišalis) yra reikalingas tokio krovinio gabenimui, ir atitinkamai pasirūpinti tokio leidimo gavimu. Ieškovė, gavusi iš atsakovės visus reikiamus dokumentus, priėmė sprendimą gabenti krovinį su dvišaliu leidimu. Tiek trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“, tiek vairuotojas G. D. nurodė teismui, kad būtent toks leidimas ir buvo reikalingas krovinio gabenimui, nes tiek pagal pervežimo sutartį, tiek pagal važtaraštį, krovinys vyko maršrutu Vilnius-Maskva, kitaip krovinys nebūtų galėjęs kirsti valstybių sienų ir praeiti išmuitinimo procedūros, todėl nutarimas yra neteisėtas bei nepagrįstas ir turėjo būti skundžiamas. Jei ieškovė laikosi pozicijos, kad nutarimu jos vairuotojas buvo nubaustas pagrįstai, nes krovinio gabenimui buvo reikalingas trišalis leidimas, tuomet akivaizdu, jog pati ieškovė tokiu leidimu ir privalėjo pasirūpinti.

4514.3.

46Apeliaciniame skunde ieškovė bando įtikinti, kad buvo suklaidinta atsakovės ir nuo jos buvo nuslėpta aplinkybė, kad krovinys gabenamas ne iš Lietuvos Respublikos, o Didžiosios Britanijos. Krovinys buvo gabenamas iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją, ką patvirtina: (i) pervežimo sutartis; (ii) važtaraštis; (iii) liudytojo G. D. parodymai; (iv) važtaraštis (pagal jį vyko krovinio gabenimas maršrutu Didžioji Britanija – Lietuva, iš kurio turinio matyti, kad iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą krovinį gabeno kitas vežėjas – „Transport Stefanowski-Karol Stefanowki“, jokių draudimų perkrauti krovinį nustatyta nebuvo; (v) įgaliojimas Nr. 141554. Ieškovei buvo pateikti visi su krovinio gabenimu susiję dokumentai, net važtaraštis, pagal kurį gabenimą vykdė kitas vežėjas „Transport Stefanowski-Karol Stefanowki“, todėl ieškovei buvo puikiai žinoma visa krovinio gabenimo istorija. Jokios aplinkybės nuo jos nebuvo nuslėptos. Žinodama visas aplinkybes, turėdama visus su gabenimu susijusius dokumentus, ieškovė pati turėjo priimti sprendimą su kokiu leidimu (dvišaliu ar trišaliu) gabenti krovinį. Ieškovė, būdama savo srities profesionale, turėdama visą reikalingą informaciją apie krovinio gabenimą ir visus su tuo susijusius dokumentus, privalėjo pati pasirūpinti tinkamo leidimo gavimu. Jei ieškovė manė, kad krovinio gabenimas turi vykti su dvišaliu leidimu, o nutarimas yra priimtas nepagrįstai ir neteisėtai, ji privalėjo jį skųsti. Jei ieškovė manė, kad krovinio gabenimas turi vykti su trišaliu leidimu, ji privalėjo pasirūpinti jo gavimu.

4714.4.

48Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė teisingą bei pagrįstą išvadą, jog krovinys buvo sulaikytas iki nutarimu paskirtos baudos ir kitų sumų sumokėjimo ne dėl atsakovės, o dėl ieškovės kaltės, nes būtent pastaroji nepasirūpino tinkamo leidimo krovinio gabenimui gavimu. Atsižvelgiant į tai, jog krovinio sulaikymas įvyko išimtinai dėl ieškovės, o ne atsakovės kaltės, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 200,00 Eur dydžio prastovą yra nepagrįstas.

4914.5.

50Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs byloje esančius įrodymus, tinkamai pritaikė įskaitymą reglamentuojančias teisės normas ir padarė teisingą išvadą, kad atsakovės atliktas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra teisėtas ir pagrįstas. Remiantis pervežimo sutarties ir važtaraščio nuostatomis, ieškovė įsipareigojo pristatyti krovinį gavėjui K. A. L. į Maskvos priemiestį – (duomenys neskelbtini). Šios savo pareigos ieškovė neįvykdė – krovinys buvo sulaikytas Rusijos Federacijos pareigūnų dėl ieškovės kaltės. Atsakovės klientui OOO „Avelana Forwarding“ teko pačiam, savo lėšomis samdytis kitą transporto priemonę tam, kad krovinys būtų pristatytas iš Velikij Novgorod. į Maskvą. Ieškovei tinkamai neįvykdžius savo pareigos pristatyti krovinį gavėjui K. A. L. į Maskvos priemiestį – (duomenys neskelbtini), atsakovės klientas dėl to patyrė 710,00 Eur nuostolius, kuriuos atsakovė buvo priversta atlyginti. Taigi, dėl ieškovės veiksmų atsakovė patyrė 710,00 Eur nuostolius, kuriuos, vadovaujantis CK 6.130 straipsnio nuostatomis, įskaitė ir 2018 m. sausio 26 d. informavo ieškovę apie atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, kurių terminas suėjęs, įskaitymą. Pažymėjo, jog ieškovės atstovai patvirtino pirmosios instancijos teismui, jog suprato atlikto įskaitymo esmę, t. y. suprato, kad atsakovė „daugiau nieko nemokės“ ir tokio atsakovės atlikto įskaitymo neginčijo.

51IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

5214.

53Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

5415.

55Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl pasisako dėl ieškovės paduoto apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį faktinių bei teisinių argumentų.

5616.

57Pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį, apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, nenurodytomis pirmosios instancijos teisme. Ieškovės apeliacinio skundo motyvai, keičiantys poziciją, kurios buvo laikytasi pirmosios instancijos teisme, o konkrečiai tai, kad: 1) pervežimo dokumentai vairuotojui įteikti ne iki krovinio perdavimo pervežimui, o perduoti vairuotojui paliekant teritoriją, todėl ieškovė neturėjo galimybės susipažinti nei su pateiktas dokumentais, nei su dokumentų skaičiumi bei 2) atsakovė turi būti įpareigota sumokėti sutartyje nustatytą 500,00 Eur baudą šiai savavališkai perkrovus krovinį yra pagal savo esmę naujos aplinkybės, kurių pirmosios instancijos teismas netyrė ir neanalizavo, priimdamas skundžiamą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės nebuvo nagrinėtos vykstant bylos procesui pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija nutaria šias aplinkybes palikti nenagrinėtinomis apeliacinės instancijos teisme, toliau jomis nesivadovaujant (CPK 306 straipsnio 2 dalis).

5817.

59Byloje nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 8 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta pervežimo sutartį Nr. 000658/143993 (toliau – pervežimo sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pateikti techniškai tvarkingą transporto priemonę, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), (toliau – transporto priemonė) tinkančią kroviniui vežti ir turinčią visus pervežimui vykdyti reikalingus leidimus, tinkamai aprūpintą reikiama įranga, o atsakovė – sumokėti už pervežtą krovinį 1 400,00 Eur per 30 dienų ieškovei pristačius gavėjo pasirašytą CMR originalą, prastovų lapą, EX-1 / T-1 deklaracijos kopiją ir kvitą už EX-1 / T-1 deklaracijos apmokėjimą, o taip pat ieškovės išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą; padengti papildomas pervežimo išlaidas, susijusias su krovinio pervežimu, prieš tai jas raštu suderinus bei pristačius patvirtinančius dokumentus. Krovinį nutarta gabenti sutartomis sąlygomis: krovinys, kiekis – įranga ir dalys, 3 000 kg; pakrovimo vieta, data – UAB ,,Logikrauta“, adresas (duomenys neskelbtini), Vilnius, 2017 m. lapkričio 10 d., 9.00 val.; iškrovimo vieta, data – Maskva, Rusijos Federacija, 2017 m. lapkričio 13 d., 9.00 val., atvykimo muitinė – Sankt Peterburgas, tranzitas / pasienio postas – (duomenys neskelbtini).

6018.

61Iš 2017 m. lapkričio 10 d. tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio (CMR) Nr. 141554 matyti, kad vežėja trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“ 2017 m. lapkričio 10 d. į transporto priemonę, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), atvykusi į UAB „Logikrauta“, esančią adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius, pasikrovė 1 703,60 kg svorio krovinį, turėtą pristatyti gavėjui K. A. L. adresu (duomenys neskelbtini), Maskvos sritis, Rusijos Federacija. Prie 2017 m. lapkričio 10 d. tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio (CMR) Nr. 141554 pridėti šie dokumentai: 2017 m. spalio 30 d. sąskaita-faktūra (angl. invoice) Nr. 3007a, 2017 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 137 (5 punktas). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šalių paaiškinimais ir liudytojo G. D., vairavusio transporto priemonę, parodymais, nustatė, kad pastarajam taip pat buvo perduoti 2017 m. lapkričio 10 d. krovinio siuntėjo įgaliojimas dėl krovinių vežimo Nr. 141554, kuriuo krovinio siuntėjas „Hubert Zandberg Interiors Ltd“ įgaliojo vežėją trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų UAB „TRANSVARSA“ pervežti krovinį iš Vilniaus, Lietuvos Respublikos į Maskvos sritį, Rusijos Federaciją bei vežėjo „Transport Stefanowski-Karol Stefanowki“ 2017 m. spalio 30 d. tarptautinio krovinių transportavimo važtaraštį. 2017 m. lapkričio 14 d. krovinys sulaikytas. Rusijos Federacijos Federalinės transporto srities priežiūros tarnybos 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje nutarta transporto priemonės, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), vairuotojui G. D. už 2017 m. lapkričio 14 d. Naugarde (Velikij Novgorod) konstatuotą administracinį teisės pažeidimą skirti 150 000,00 rublių baudą. 2017 m. lapkričio 17 d. paskirta 150 000,00 rublių bauda, 3 300,00 rublių komisiniai, 50,00 rublių banko mokesčiai bei 3 858,84 rublių mokestis už sulaikytos transporto priemonės laikymą specialioje aikštelėje apmokėti, ieškovei direktoriaus J. B. 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. P17/11/16-1 „Dėl baudos apmokėjimo už pervežamą krovinį“ nutarus pervesti į vairuotojo G. D. asmeninę sąskaitą 2 250,00 Eur paskirtai baudai sumokėti, 800,00 Eur kelionės išlaidoms į banko kortelę, išduotą vairuotojui G. D. kelionės metu atsiskaitymams muitinėje bei kitoms nenumatytoms iš anksto išlaidoms. 2017 m. lapkričio 17 d. atsakovės klientas OOO „Avelana Forwarding“ perėmė krovinį iš sulaikytos transporto priemonės Naugardo mieste ir pristatė gavėjui į Maskvą. Atsakovė, atlyginusi kliento OOO „Avelana Forwarding“ patirtas 710,00 Eur išlaidas, 2018 m. sausio 26 d. sumokėjo ieškovei 690,00 Eur už pervežimą, likusią 710,00 Eur sumą įskaitydama patirtiems nuostoliams padengti.

6219.

63Taigi, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, galima pagrįstai teigti, jog apeliacinėje instancijoje nagrinėjamo šalių ginčo esmę sudaro klausimas dėl sutartinės atsakomybės taikymo už pažeidimus, nustatytus Rusijos Federacijos Federalinės transporto srities priežiūros tarnybos 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje.

64Dėl vežėjos patirtos žalos, vykdant pervežimo sutartį, atlyginimo

6520.

66Ieškovė apeliaciniame skunde pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą grindžia iš esmės tuo, kad netinkamai buvo įvertintas 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje, nepasisakant dėl jame nustatytų pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, jog šalių procesiniuose dokumentuose nurodomos aplinkybės, susijusios su pažeidimais ir jų mastu, nustatytais 2017 m. lapkričio 15 d. nutarime Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje, iš esmės skiriasi, teisėjų kolegija pripažįsta esant būtinu minėto dokumento analizę.

6721.

682017 m. lapkričio 15 d. nutarime Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje nurodyta, kad 2017 m. lapkričio 14 d. 22.51 val. (duomenys neskelbtini) (Didysis Naugardas) federalinio kelio (duomenys neskelbtini) km buvo nustatytas administracinis teisės pažeidimas, o tiksliau: leidimo atvykti (išvykti) į trečiosios šalies teritoriją neturėjimas (1998 m. liepos 24 d. federalinio įstatymas Nr. 127-FZ „Dėl tarptautinio krovinių vežimo keliais valstybinės kontrolės ir atsakomybės už jo vykdymo tvarkos pažeidimą“). 2017 m. lapkričio 14 d. stacionariame transporto kontrolės poste (duomenys neskelbtini) vyresnysis valstybės inspektorius P. V. Š. pagal vairuotojo G. D. duotus dokumentus užfiksavo, kad: CMR, išduotas vežėjui „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“, yra be numerio ir be datos, pagal kurį krovinį (1 488 kg svorio) iš Didžiosios Britanijos į Maskvą gabena transporto priemonė, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), (tačiau CMR 24 skiltyje yra UAB „Logikrauta“ žyma, kuri nėra pervežimo sutarties šalis-dalyvė ir neturi teisės disponuoti kroviniu bei priimti krovinį, taip pat 22 skiltyje nėra privalomo krovinio siuntėjo parašo ir antspaudo); krovinio siuntėjo įgaliojimo dėl krovinių vežimo Nr. 141554 spalvota kopija (šis įgaliojimas laikomas negaliojančiu, nes nėra patvirtintas gavėjo parašu, taip pat jame nenurodytas krovinio pavadinimas). Be to, tikrinant dokumentus, vairuotojas G. D. nepatvirtino teisės vykdyti tarptautinį trečiųjų šalių krovinių vežimą kelių transportu pagal dvišalį leidimą, nes nepateikė toliau nurodytų dokumentų ir neįvykdė toliau nurodytų reikalavimų: nepateikė krovinio siuntėjo ar krovinio gavėjo rašytinio įgaliojimo, suteikiančio teisę užsienio vežėjui gabenti krovinį, kuris atitiktų Rusijos Federacijos transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 5 ir 6 punktus); nepateikė tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio (arba jo kopijos, patvirtintos sandėlio ar kito objekto, kuriame krovinys turėjo būti iškrautas iš vienos transporto priemonės ir pakrautas į kitą transporto priemonę, savininko antspaudu), įforminto atlikti tarptautinį krovinių vežimą kelių transportu, su leidimu atlikti tarptautinį trečiųjų šalių krovinių vežimą kelių transportu (Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 9.1 punkto reikalavimas); nepateikė prekių kilmės sertifikato arba veterinarinio ar fitosanitarinio sertifikato, ar kito dokumento, patvirtinančio, kad produktų (prekių) sauga atitinka sanitarijos-epidemiologijos ir higienos reikalavimus, atitinkančio Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 8 punkto nuostatas; pervežimas neatitinka Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 4 punkto c papunkčio nuostatų; nepateikė išankstinio mokėjimo sąskaitos-faktūros (angl. invoice) prie važtaraščių, pagal kuriuos vykdomas tarptautinis krovinių gabenimas. Nustatyta, jog tokiu būdu nebuvo pateikti dokumentai (dokumentų rinkinys) pagal Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 10 punkto reikalavimus ir pagal minėto įsakymo 11 punkto reikalavimus tokiam pervežimui reikalingas specialus vienkartinis leidimas atlikti krovinių vežimą iš trečiųjų šalių teritorijos arba į teritoriją, arba daugiašalis leidimas, taikomas pervežimams Rusijos Federacijos teritorijoje.

6922.

70Taigi, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje, galima spręsti buvus tokius pažeidimus: 1) CMR, išduotas vežėjui „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“, yra be numerio ir be datos; 2) CMR, išduoto vežėjui „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“, 24 skiltyje uždėta UAB „Logikrauta“, kuri nėra pervežimo sutarties šalis-dalyvė ir neturi teisės disponuoti kroviniu bei priimti krovinį, žyma, taip pat 22 skiltyje nėra privalomo krovinio siuntėjo parašo ir antspaudo; 3) krovinio siuntėjo įgaliojimas dėl krovinių vežimo Nr. 141554 laikomas negaliojančiu, nes nėra patvirtintas gavėjo parašu, taip pat jame nenurodytas krovinio pavadinimas; 4) nepateiktas tarptautinio krovinių transportavimo važtaraštis (arba jo kopija, patvirtinti sandėlio ar kito objekto, kuriame krovinys turėjo būti iškrautas iš vienos transporto priemonės ir pakrautas į kitą transporto priemonę, savininko antspaudu), įformintas atlikti tarptautinį krovinių vežimą kelių transportu, su leidimu atlikti tarptautinį trečiųjų šalių krovinių vežimą kelių transportu (Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 9.1 punkto reikalavimas); 5) nepateiktas prekių kilmės sertifikatas arba veterinarinis ar fitosanitarinis sertifikatas, ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad produktų (prekių) sauga atitinka sanitarijos-epidemiologijos ir higienos reikalavimus, atitinkančio Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 8 punkto nuostatas; 6) pervežimas neatitiko Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 4 punkto c papunkčio nuostatų; 7) nepateikta išankstinio mokėjimo sąskaita-faktūra (angl. invoice) prie važtaraščių, pagal kuriuos vykdomas tarptautinis krovinių gabenimas.

7123.

72Pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuota, kad 2017 m. lapkričio 15 d. nutarime Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje aukščiau išvardinti nepateikti dokumentai ir neįvykdyti reikalavimai lėmė atsakingų Rusijos Federacijos pareigūnų išvadą, kad vežėjas neturi pagal Rusijos Federacijos Transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 301 11 punkto reikalavimus tokiam pervežimui reikalingo specialaus vienkartinio leidimo atlikti krovinių vežimą iš trečiųjų šalių teritorijos arba į teritoriją, arba daugiašalio leidimo, taikomo pervežimams Rusijos Federacijos teritorijoje. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendime darydamas išvadą dėl atsakingų Rusijos Federacijos pareigūnų nuomonės, susiformavusios nagrinėtinu klausimu, neteisingai vertino nutarimo turinį, spręsdamas, kad pažeidimai, išvardyti nutarime, sudaro pagrindą konstatuoti buvus išimtinai tik vieną ir pagrindinį neatitikimą – trišalio leidimo neturėjimą, kai tuo tarpu kiekvienas iš jų atskirai, neišrenkant iš bendro nutarimo konteksto, laikytinas savarankišku pagrindu administracinei atsakomybei pagal Rusijos Federacijos teisės aktus kilti.

7324.

74Nagrinėjamu atveju vertinant nustatytų administracinių teisės pažeidimų pobūdį, aktuali yra konvencijos 11 straipsnio 1 dalis, numatanti, jog iki krovinio perdavimo vežėjui siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir vežėjui suteikti visapusišką informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti bei 7 straipsnio 1 dalies a, b, c punktai, įtvirtinantys siuntėjo atsakomybę už visas vežėjo patirtas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl siuntėjo klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų, numatytų 6 straipsnio 1 punkto „b“, „d“, „e“, „f“, „g“, „h“ ir „j“ papunkčiuose; duomenų, nurodytų 6 skyriaus 2 punkte; visų kitų siuntėjo duomenų ir instrukcijų, neteisingai pateiktų važtaraščiui pildyti ar į jį įtraukti.

7525.

76Byloje buvo nustatyta, kad 2016 m. gegužės 2 d. bendradarbiavimo pervežant krovinius sutartimi Nr. 16/01 ieškovė ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“ susitarė bendradarbiauti teikiant paslaugas krovinių pervežime. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“ įsipareigojo pervežant tarptautinius krovinius užtikrinti Canet TIR knygeles, bei reikiamus kelionės leidimus pateikti tarptautinio krovinio vežėjui, bei prisiimti visišką atsakomybę už pateiktus dokumentus, o ieškovė – užtikrinti automobilių su vairuotojais pateikimą tarptautiniam krovinių pervežimui.

7726.

78Krovinių vežimą į (iš) Rusijos Federaciją (-jos) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais, pasirašytas 1993 m. lapkričio 18 d (toliau – susitarimas). Susitarimo 6 straipsnis numato, kad kroviniai tarp susitariančių šalių arba tranzitu per jų teritorijas, išskyrus vežimus, numatytus šio susitarimo 7 ir 8 straipsniuose, vežami krovininėmis transporto priemonėmis pagal susitariančių šalių kompetentingų įstaigų išduodamus leidimus. Kiekvienam krovinių vežimui, atliekamam krovinine transporto priemone, turi būti išduotas leidimas, duodantis teisę atlikti vieną reisą ten ir atgal, jei leidime nenumatyta kitaip. Krovinių vežiojimai į trečiąsias šalis ir iš trečiųjų šalių vykdomi tik su specialiais leidimais. Vadovaujantis Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 „Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių“ 23 punktu, leidimus, kurie pagal tarpvalstybinius susitarimus suteikia teisę transporto priemonei įvažiuoti į kitos valstybės teritoriją, vežėjams išduoda, jų išdavimo ir naudojimo tvarką nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininkas 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2B-268 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, pagal kurį leidimai išduodami vežėjams, vežėjas atsako už tinkamą ir teisingą leidimų pildymą, jų naudojimą.

7927.

80Iš minėtų teisės aktų analizės akivaizdu, jog ieškovė, būdama susitariančiąja vežėja, privalėjo gauti trišalį leidimą vykti per Rusijos Federacijos teritoriją. Šiuo atveju klausimas kyla, ar atsakovė, sudarydama su ieškove pervežimo sutartį, veikė apdairiai ir rūpestingai, kaip to yra reikalaujama juridinio asmens vykdytinoje veikloje, suteikdama visą informaciją apie krovinį ir su juo susijusias aplinkybes, kad ieškovė galėtų tinkamai įgyvendinti savo pareigą gauti leidimą tarptautiniam krovinio vežimui iš trečiųjų šalių. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodžiusi, jog ieškovė, gavusi iš atsakovės visus reikiamus bei tinkamai užpildytus dokumentus, privalėjo susipažinti su jų turiniu bei priimti sprendimą – koks leidimas (dvišalis ar trišalis) yra reikalingas tokio krovinio gabenimui, ir atitinkamai pasirūpinti tokio leidimo gavimu. Ieškovė tuo tarpu apeliaciniame skunde neigė, kad visi reikiami krovinio pervežimo dokumentai pasirašant pervežimo sutartį jai buvo pateikti. Pirmosios instancijos teismo sprendime be kita ko nurodyta, jog atsakovės atstovė teismo posėdžio metu teigė, kad vairuotojui jo prašymu buvo perduotas ir vežėjo „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ CMR važtaraštis, kad galėtų įrodyti, jog ieškovė nevežė krovinio iki Lietuvos Respublikos, priešingu atveju būtų reikalingas žymiai brangesnis trišalis leidimas.

8128.

82Vežėjo „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ tarptautinio krovinių transportavimo važtaraštyje individualizuotas krovinys ir jo pristatymo sąlygos: 3 medinės dėžės, namų apyvokos prekės, baldai ir kt., svoris – 1 488 kg, krovinio iškrovimo vieta – (duomenys neskelbtini), namo Nr. (duomenys neskelbtini), buto Nr. (duomenys neskelbtini), Maskva, Rusijos Federacija. Krovinys iš siuntėjo „Hubert Zandberg Interiors Ltd“, pervežto vežėjo „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“, pasirašytinai patvirtintas kaip gautas gavėjos UAB „Logikrauta“, adresas (duomenys neskelbtini), Vilnius, spaudu 2017 m. lapkričio 3 d. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė, prieš sudarydama pervežimo sutartį su ieškove, apie UAB „Logikrauta“ 2017 m. lapkričio 3 d. gautą krovinį ją būtų informavusi ir sudarant pervežimo sutartį perdavusi 2017 m. spalio 30 d. tarptautinio krovinių transportavimo važtaraštį, kad ši galėtų įvertinti reikalingų dokumentų apimtį, nėra.

8329.

84Taigi, byloje neturint tokios informacijos, kad ieškovei iš anksto, t. y. iki krovinio pasikrovimo 2017 m. lapkričio 10 d., buvo žinoma apie faktinį siuntėją „Hubert Zandberg Interiors Ltd“, adresu „Pembridge services Ltd“, ( - ), Jungtinė Karalystė, kurio įpareigojimu vežėjas „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ gabeno krovinį iš jo pakrovimo vietos – (duomenys neskelbtini), Jungtinėje Karalystėje, pakrovimo data – 2017 m. spalio 30 d., iki UAB „Logikrauta“, adresas (duomenys neskelbtini), Vilnius, laikytina, kad iki 2017 m. lapkričio 10 d., kada vairuotojas G. D. atvyko pasikrauti krovinio ir jo prašymu jam buvo perduotas vežėjo „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ tarptautinio krovinių transportavimo važtaraštis, ieškovei galėjo būti nežinoma apie krovinio pervežimą iš Didžiosios Britanijos į Lietuvos Respubliką.

8530.

86Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pabrėžė, jog ieškovė, kaip tarptautinių krovinių gabenimų profesionalė, turėjo pareigą žinoti teisės aktų reikalavimus, tame tarpe ir galiojančius Rusijos Federacijoje, kiek tai susiję su leidimas gabenti krovinius, todėl yra atsakinga už tinkamo leidimo turėjimą bei iš to kylančias neigiamas pasekmes. Iš viešai prieinamos informacijos, esančios atsakovės internetiniame puslapyje http://www.santex.lt/muitines-tarpininkavimo-paslaugos.html, matyti, jog be kitų paslaugų, atsakovė teikia ir muitinės tarpininkavimo paslaugas: dokumentų ruošimo ir pildymo pagal muitinės įstaigų reikalavimus; importo bei eksporto įforminimo; tranzito procedūrų įforminimo; deklaracijų pildymo (EX, T1). Taigi, šiuo atveju analogiškas reikalavimas būti susipažinus su teisės aktų reikalavimais, galiojančiais Rusijos Federacijoje, turėjo būti taikomas ne tik ieškovei, privalėjusiai pasirūpinti leidimo gavimu, tačiau ir atsakovei. Žinodama, jog krovinys yra siunčiamas iš Didžiosios Britanijos, ji privalėjo ieškovę informuoti dėl reikiamų dokumentų tinkamo įforminimo, kaip tai numatyta konvencijos 11 straipsnio 1 dalyje, juo labiau, kad savo darbo veikloje susipažinusi su Rusijos Federacijos teisės aktų reikalavimais tikėtinai buvo. Svarbu šiuo atveju būtų paminėti, jog toks atsakovės įpareigojimas savaime nepaneigia ieškovės pareigos domėtis vežamu kroviniu prisiimant sutartinius įsipareigojimus.

8731.

88Sprendžiant dėl 2017 m. lapkričio 15 d. nutarime Nr. 53203002283 administracinio teisės pažeidimo byloje paminėto šio pažeidimo – nepateiktos išankstinio mokėjimo sąskaitos-faktūros (angl. invoice) prie važtaraščių, pagal kuriuos vykdomas tarptautinis krovinių gabenimas, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog iš 2017 m. lapkričio 10 d. CMR važtaraščio Nr. 141554 matyti, jog jis buvo perduotas ieškovės vairuotojui G. D. kartu su kitais krovinį lydinčiais dokumentais: 2017 m. lapkričio 10 d. sąskaita-faktūra (angl. invoice) Nr. 3007a ir 2017 m. spalio 30 d. sutartimi (angl. contract) Nr. 137, todėl pametus 2017 m. lapkričio 10 d. sąskaitą-faktūrą (angl. invoice) Nr. 3007a, kaip nustatyta nutarime, atsakomybė už minėtą pametimą tenka ieškovei (konvencijos 11 straipsnio 3 dalis).

8932.

90Kadangi pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą nebuvo aiškinamasi, kokie tiksliai santykiai sieja atsakovę, siuntėją „Hubert Zandberg Interiors Ltd“ ir vežėją „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“, atsakomybė už pastarajai išduoto tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio teisingą užpildymą ir parengtą 2017 m. lapkričio 10 d. krovinio siuntėjo įgaliojimą dėl krovinių vežimo Nr. 141554 negali būti perkelta išimtinai tik atsakovei, taigi ir dėl pažeidimų neįrašius CMR numerio, datos, nepadėjus siuntėjo parašo, antspaudo, nenurodžius krovinio pavadinimo.

9133.

92Dėl neteisėto perkrovimo, teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis konvencijos 6 straipsnio 2 dalies a punktu, be privalomųjų duomenų, nurodytinų važtaraštyje, prireikus turi būti ir nurodymas, kad perkrauti krovinį – draudžiama. Nagrinėjamu atveju ieškovei siekiant įrodyti, kad krovinys atsakovės pavedimu perkrautas neteisėtai, ji turėjo įrodyti neteisėtumo faktą, pasireiškusį privalomu duomenų, dėl perkrovimo neįrašymu, ir tikėtiną priežastinį ryšį tarp siuntėjos veiksmų ir atsiradusios žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2007). Nesant byloje šių duomenų, perkrovimas, turint 2017 m. lapkričio 10 d. krovinio siuntėjo patvirtintą įgaliojimą dėl krovinių vežimo Nr. 141554 laikytinas atliktu teisėtai.

9334.

94Nustačius, jog dėl ieškovės patirtos žalos yra atsakinga ne tik ji pati išimtinai, nepasidomėjusi kroviniu iki pervežimo sutarties sudarymo, tokiu būdu prisiimdama riziką, tačiau ir atsakovė, nesuteikusi visos reikiamos informacijos ir privalomų, tinkamai užpildytų dokumentų, tokių kaip prekių kilmės sertifikatas, vežėjo „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis, 2017 m. lapkričio 10 d. krovinio siuntėjo įgaliojimas dėl krovinių vežimo Nr. 141554, laikytina, jog iš atsakovės turėtų būti išieškota bent dalis, konkrečiai 20,00 procentų, ieškovės patirtos 3 227,00 Eur žalos, t. y. 645,40 Eur (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis).

95Dėl prievolės pabaigos įskaitymu sąlygų ir įskaitymo tvarkos

9635.

97Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas prievolių pasibaigimo įskaitymu teisinio reglamentavimo taikymo (aiškinimo) praktiką, yra nurodęs, kad įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje prievolės pabaiga įskaitymu apibrėžta kaip įskaitymas vienarūšio reikalavimo, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos – iš delikto. Antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl, esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo galimo skirtingo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002; 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2006; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Ketvirta, abu reikalavimai turi būti galiojantys ir vykdytini.

9836.

99Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios. Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Įskaitymas turi būti besąlyginis, t. y. jis negali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Taigi įskaitymą atlikti sąlyginiu sandoriu draudžiama (CK 6.131 straipsnio 2 dalis, 1.66 straipsnis, 6.30-6.32 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group Ltd v. UAB „Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007).

10037.

101CK 6.134 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais draudžiama atlikti įskaitymą. Vienas iš įstatymo nustatytų įskaitymo draudimų – draudžiama įskaityti reikalavimus, ginčijamus teisme (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006).

10238.

103Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group Ltd v. UAB „Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007).

10439.

105Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė nei pradiniame ieškinyje, nei patikslintame ieškinyje atsakovės atlikto 710,00 Eur sumos įskaitymo neginčijo, tačiau prieštaravimą atsakovės veiksmams aiškiai išreiškė 2018 m. birželio 15 d. prašyme prijungti prie civilinės bylos Nr. 2-13278-936/2018, nurodydama, kad nesutinka su atsakovės padarytu 710,00 Eur priešpriešiniu vienarūšių reikalavimų užskaitymu CK 6.130 straipsnio pagrindu, nes šalių pasirašyta pervežimo sutartis nenumato galimybės užskaityti vienos iš šalių nuostolius, patirtus atsiskaitant su trečia šalimi.

10640.

107Teisėjų kolegija, vertindama byloje susiklosčiusią situaciją pagal jos faktines aplinkybes, nustatė, jog šalys pervežimo sutartimi buvo susitariusios dėl abipusių teisių ir vykdytinų pareigų, apimančių ieškovės įsipareigojimą pateikti techniškai tvarkingą transporto priemonę, tinkančią kroviniui vežti ir turinčią visus pervežimui vykdyti reikalingus leidimus bei tinkamai aprūpintą reikiama įranga bei atsakovės įsipareigojimą sumokėti už pervežtą krovinį 1 400,00 Eur. Iš pervežimo sutarties sąlygų akivaizdu, jog užmokestį ieškovė turėjo tik už tinkamai pervežtą krovinį. Šiuo atveju byloje nenuginčyta yra aplinkybė, jog ieškovė, kaip teisingai pabrėžė pirmosios instancijos teismas, krovinio gavėjui CMR važtaraštyje nurodytu adresu nepristatė – tai atsakovės klientas OOO „Avelana Forwarding“ savo lėšomis samdėsi kitą transporto priemonę tam, kad krovinys būtų paimtas iš sulaikytos transporto priemonės Naugardo mieste ir pristatytas į Maskvą. Atlyginusi pagal 2017 m. lapkričio 20 d. pretenziją Nr. 6097-3 710,00 Eur dydžio nuostolius, patirtus dalinai dėl ieškovės kaltės sulaikius transporto priemonę, ji įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į ieškovę. Taigi, ieškovei patyrus, kaip ji pati įvardino, žalą, kildinamą iš netinkamo sutarties vykdymo ir apimančią 2 317,00 Eur baudą, 200,00 Eur už prastovą ir 1 400,00 Eur pervežimo mokestį, iš viso – 3 917,00 Eur, ji ir atsakovė įgijo vienarūšius piniginio pobūdžio reikalavimus, nukreiptus viena į kitą. Šiuo atveju trečiajam asmeniui OOO „Avelana Forwarding“ atlyginus jo patirtas išlaidas už transporto priemonę, jis iš šalių teisinių santykių yra eliminuotas, atsakovei perėmus reikalavimą grąžinti dėl laiku nepristatyto krovinio patirtus nuostolius. Kadangi remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, dalinis įskaitymas, abipusiams reikalavimams esant galiojantiems ir vykdytiniems, yra galimas, tokiu būdu atsakovė galėjo vienališkai įskaityti savo reikalavimą ieškovei, sumažindama pagal pervežimo sutartį mokėtiną 1 400,00 Eur sumą.

10841.

109Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi esminės reikšmės, vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010)

11042.

111Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija padarytos situacijos analizės kontekste sprendžia, jog yra pagrindas skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

112Dėl bylinėjimosi išlaidų

11343.

114Ieškovė pateikė įrodymus, kad už apeliacinį skundą sumokėjo 117,51 Eur žyminį mokestį (2018 m. gruodžio 10 d. mokėjimo nurodymas Nr. 3244660874). Kadangi ieškovės apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, kartu vertintinos ir jos pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 96,81 Eur žyminis mokestis (2018 m. kovo 12 d. mokėjimo nurodymas Nr. 0239220180312000400008521).

11544.

116Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

11745.

118Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovės apeliaciniu skundu pareikšti reikalavimai patenkinti 20,00 procentų, ieškovei iš atsakovės iš viso priteisia 42,86 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai, pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovei iš ieškovės priteista 1 589,43 Eur bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 1 271,54 Eur.

11946.

120Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme sudaro 817,51 Eur (700 Eur atstovavimo išlaidos ir 117,51 Eur sumokėtas žyminis mokestis, todėl ieškovės naudai iš atsakovės priteistinos 163,50 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme.

12147.

122Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, sudaro 10,49 Eur. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ numatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Kadangi teismas tenkino 20,00 procentų ieškovės reikalavimų, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, 2,10 Eur išlaidos iš ieškovės nepriteistinos, proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai 8,39 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, priteisiant iš atsakovės kaip viršijančias minimalią valstybei priteistiną 3,00 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

123Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

124tenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“ apeliacinį skundą iš dalies.

125Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-13278-936/2018, kuriuo atmestas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“, juridinio asmens kodas 226314120, ieškinys ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“, juridinio asmens kodas 226314120, ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Santex LT“, juridinio asmens kodas 302691427, 645,40 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt penkis eurus ir keturiasdešimt euro centų) žalos atlyginimo ir 42,86 Eur (keturiasdešimt du eurus ir aštuoniasdešimt šešis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Santex LT“, juridinio asmens kodas 302691427, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“, juridinio asmens kodas 226314120, priteisti 1 271,54 Eur (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt vieną eurą ir penkiasdešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

126Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“, juridinio asmens kodas 226314120, naudai priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Santex LT“, juridinio asmens kodas 302691427, 163,50 (vieną šimtą šešiasdešimt tris eurus penkiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

127Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Santex LT“, juridinio asmens kodas 302691427, 8,39 Eur (aštuonis eurus ir trisdešimt devynis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimo. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią akcinėje bendrovėje „Swedbank“ banke. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Greitvila ir ko“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą... 7. 2.... 8. Nurodė, jog 2017 m. lapkričio 8 d. su atsakove pasirašyta pervežimo... 9. 3.... 10. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti iš... 11. 4.... 12. Kaip teigė atsakovė, ieškovė nepateikė teismui jokio įrodymo,... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų K. Š. transporto paslaugų... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinį... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad transporto priemonė, valstybinis numeris (duomenys... 20. 8.... 21. Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kad tarptautiniame krovinių... 22. 9.... 23. Teismas konstatavo, jog automobilis su kroviniu kirto Rusijos Federacijos... 24. 10.... 25. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, sprendė, kad ieškovės... 26. 11.... 27. Teismas padarė išvadą, jog ieškovė pervežimo sutarties tinkamai... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 29. 12.... 30. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 31. 13.... 32. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino teisės normas,... 33. 13.1.... 34. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad atliekant... 35. 13.2.... 36. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė teisėtai... 37. 13.3.... 38. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė... 39. 14.... 40. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašė jį atmesti ir... 41. 14.1.... 42. Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė šalių ginčui aktualias... 43. 14.2.... 44. Iš byloje esančio Rusijos Federacijos Federalinės transporto srities... 45. 14.3.... 46. Apeliaciniame skunde ieškovė bando įtikinti, kad buvo suklaidinta atsakovės... 47. 14.4.... 48. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė teisingą bei... 49. 14.5.... 50. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs byloje esančius įrodymus,... 51. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 52. 14.... 53. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 54. 15.... 55. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo... 56. 16.... 57. Pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį, apeliacinis skundas negali būti grindžiamas... 58. 17.... 59. Byloje nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 8 d. tarp ieškovės ir atsakovės... 60. 18.... 61. Iš 2017 m. lapkričio 10 d. tarptautinio krovinių transportavimo... 62. 19.... 63. Taigi, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, galima pagrįstai teigti, jog... 64. Dėl vežėjos patirtos žalos, vykdant pervežimo sutartį, atlyginimo... 65. 20.... 66. Ieškovė apeliaciniame skunde pirmosios instancijos teismo sprendimo... 67. 21.... 68. 2017 m. lapkričio 15 d. nutarime Nr. 53203002283 administracinio teisės... 69. 22.... 70. Taigi, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 53203002283... 71. 23.... 72. Pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuota, kad 2017 m. lapkričio 15... 73. 24.... 74. Nagrinėjamu atveju vertinant nustatytų administracinių teisės pažeidimų... 75. 25.... 76. Byloje buvo nustatyta, kad 2016 m. gegužės 2 d. bendradarbiavimo pervežant... 77. 26.... 78. Krovinių vežimą į (iš) Rusijos Federaciją (-jos) reglamentuoja Lietuvos... 79. 27.... 80. Iš minėtų teisės aktų analizės akivaizdu, jog ieškovė, būdama... 81. 28.... 82. Vežėjo „Transport Stefanowski-Karol Stefanowski“ tarptautinio krovinių... 83. 29.... 84. Taigi, byloje neturint tokios informacijos, kad ieškovei iš anksto, t. y. iki... 85. 30.... 86. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pabrėžė, jog... 87. 31.... 88. Sprendžiant dėl 2017 m. lapkričio 15 d. nutarime Nr. 53203002283... 89. 32.... 90. Kadangi pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą nebuvo aiškinamasi,... 91. 33.... 92. Dėl neteisėto perkrovimo, teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis... 93. 34.... 94. Nustačius, jog dėl ieškovės patirtos žalos yra atsakinga ne tik ji pati... 95. Dėl prievolės pabaigos įskaitymu sąlygų ir įskaitymo tvarkos... 96. 35.... 97. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas prievolių pasibaigimo... 98. 36.... 99. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies... 100. 37.... 101. CK 6.134 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais draudžiama atlikti... 102. 38.... 103. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nors... 104. 39.... 105. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė nei pradiniame ieškinyje, nei... 106. 40.... 107. Teisėjų kolegija, vertindama byloje susiklosčiusią situaciją pagal jos... 108. 41.... 109. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 110. 42.... 111. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija padarytos situacijos... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 113. 43.... 114. Ieškovė pateikė įrodymus, kad už apeliacinį skundą sumokėjo 117,51 Eur... 115. 44.... 116. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 117. 45.... 118. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovės apeliaciniu skundu... 119. 46.... 120. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 121. 47.... 122. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu... 123. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 124. tenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“... 125. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d.... 126. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitvila ir ko“, juridinio... 127. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Santex LT“,...