Byla e2A-863-934/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės, Žilvino Terebeizos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vytauto Zeliankos teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dažai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches Haus“ dėl pripažinimo teisės be atsakovo sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagal parengtus projektinius pasiūlymus atskirai atliekant ir užbaigiant nurodomus rekonstrukcijos darbus, tretieji asmenys E. P. ir biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Uždaroji akcinė bendrovė „Dažai“ (toliau – ieškovas) ieškiniu (patikslintu ieškiniu) kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti jam teisę be atsakovo sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagal projektuotojo UAB „Saudra“ parengtus projektinius pasiūlymus ir pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. rugpjūčio 22 d. išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. AR1289 bei 2016 m. balandžio 29 d. specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Nr. EV-287, atskirai atliekant ir užbaigiant nurodomus rekonstrukcijos darbus: i) esamo pastato Vilniuje, ( - ), rekonstravimo darbus, padalinant pastatą per ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, plane pažymėtas 1-22, 1-37, 1-43, į du atskirus tos pačios paskirties nekilnojamojo turto vienetus: I turtinį vienetą, kuriame bus tik ieškovui nuosavybės teise priklausančios patalpos, šiuo metu plane pažymėtos R-2, R-3, R-4, R-5, nuo 1-23 iki 1-36, nuo 1-44 iki 1-52 bei dalis patalpų pažymėtų 1-22, 1-37, 1-43; II turtinį vienetą, kuriame bus dalis ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų, šiuo metu plane pažymėtų 1-22, 1-37, 1-43, atsakovui priklausančios patalpos, plane pažymėtos nuo 1-1 iki 1-20, 1-42, bei trečiajam asmeniui E. P. nuosavybės teise priklausančios patalpos R-1, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41; ii) naujai suformuoto nekilnojamojo turto vieneto, kuriame bus tik ieškovui nuosavybės teise priklausančios patalpos (šiuo metu plane pažymėtos R-2, R-3, R-4, R-5, nuo 1-23 iki 1-36, nuo 1-44 iki 1-52, taip pat dalis patalpų, pažymėtų 1-22, 1-37, 1-43), rekonstravimą ir paskirties keitimą.

62.

7Ieškinyje nurodė, kad ieškovas, uždaroji akcinė bendrovė „Baltisches Haus“ (toliau – atsakovas) ir trečiasis asmuo E. P. yra gamybinio pastato adresu ( - ), Vilnius, bendraturčiai; ieškovui priklauso iš viso 953,23 kv. m bendro ploto patalpos, atsakovui – 526,14 kv. m bendro ploto patalpos, trečiajam asmeniui – 372,03 kv. m patalpos. Pastatas yra valstybinės žemės sklype, kurio bendras plotas 2,6856 ha. Ieškovas ir atsakovas yra sudarę atitinkamas valstybinės žemės nuomos sutartis. Ieškovas planuoja pastato rekonstrukciją, kurios tikslas – padalinti pastatą į du tos pačios paskirties pastatus, suformuojant du atskirus turtinius vienetus, ir vėliau pakeisti naujai suformuoto turtinio vieneto, kuriame bus tik ieškovui priklausančios patalpos, paskirtį iš gamybinės į administracinę, taip pat ant šio turtinio vieneto pastatyti antstatą ir jame formuoti atskirus turtinius vienetus. Atsakovas nepagrįstai atsisako duoti sutikimą planuojamai pastato rekonstrukcijai, keldamas abejones dėl dokumentuose vartojamų sąvokų, dirbtinai skaidydamas darbų etapus, prisiimdamas spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtus klausimus

83.

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ieškovas realiai siekia patalpų atidalijimo, nuo kurio gintis atsakovas gali tik argumentais dėl rekonstrukcijos projekto. Pažymėjo, kad bendraturčio sutikimas turi būti konkretiems, o ne bendro pobūdžio abstraktiems darbams, tuo tarpu ieškovas netinkamai atskleidė savo ketinimus-planus, pateikė netikslius duomenis apie patalpų plotą, kas yra svarbu sprendžiant dėl užstatymo intensyvumo, nenurodė, kokios bus komunikacijų sistemos (elektros instaliacija, vandentiekio bei nuotekų sistemos, inžinieriniai tinklai, komunikacijos). Ieškovui netinkamai atskleidus projektą, atsakovas neturėjo galimybės vertinti savo teisių pažeidimų, nors buvo matyti, kad planuojami darbai pažeis leidžiamą žemės sklypo užstatymo intensyvumą ir tankį; pastato rekonstrukcija nesiderina su ieškovo turima teisių į žemės sklypą apimtimi; rekonstrukcijos darbai turės neigiamą įtaką pastato bendrosioms konstrukcijoms; pastate įrengti inžinieriniai tinklai negalės aprūpinti rekonstruoto pastato reikalingu šilumos, elektros ir vandens kiekiu. Pažymėjo, kad pateiktas projektas kompetentingos institucijos vertins tik dėl leistinų minimalių ar maksimalių rodiklių laikymosi, todėl atsakovas turi pagrįstą interesą žinoti tikslius atitinkamus rodiklius, kurių ieškovo pateiktuose dokumentuose nenurodyta. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ginčas dėl atsisakymo teisėtumo turi būti sprendžiamas dėl tuo metu atsakovo pateikto konkretaus atsakymo į konkretų ieškovo pateiktą kreipimąsi, t. y. tokiu atveju negalimas ieškovo prašymo keitimas-pildymas, tačiau šioje byloje ieškovas jau pareiškė visiškai naujus prašymus ir juos grindė naujomis aplinkybėmis. Teisme pareikštiems ir nagrinėjamiems ieškovo prašymams atsakovo prieštaravimai būtų grindžiami jau kitomis aplinkybėmis. Atsakovas pabrėžė, kad reikėtų nagrinėti tik ieškovo reikalavimą dėl atidalijimo, nes po atidalijimo atsakovo sutikimo visiškai nereikėtų vien tik ieškovui priklausysiančių patalpų rekonstrukcijai. Atsakovas papildomai atkreipė dėmesį į tai, kad bendraturčiams asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso tik atitinkamos patalpos pastate, o visi pastato bendrojo naudojimo objektai, įskaitant ir stogą, bendraturčiams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovui nuosavybės teisėmis priklauso dauguma žemės sklype esančių statinių ir būtent atsakovui išnuomota didžiausia žemės sklypo dalis, todėl jis turi didžiausią interesą ir siekį, kad sklypo teritorijos plėtra ir plėtojimas vyktų sklandžiai, suderinant visų suinteresuotų asmenų interesus ir jų nepažeidžiant.

104.

11Trečiasis asmuo BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo rengiamas pastato rekonstrukcijos projektas turės atitikti projektinių pasiūlymų, išduotų specialiųjų architektūros ir paveldosaugos reikalavimų sprendinius. Pažymėjo, kad ieškinį tenkinus, parengto projekto atitiktį viešosios teisės normų reikalavimams vertins kompetentingos institucijos.

125.

13Trečiasis asmuo E. P. atsiliepimo ir prašymų nepateikė.

14II. Byloje priimtų teismų procesinių sprendimų esmė

156.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino ieškovui teisę be atsakovo sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagal projektuotojo UAB „Saudra“ parengtus projektinius pasiūlymus ir pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. rugpjūčio 22 d. išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. AR1289 bei 2016 m. balandžio 29 d. specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Nr. EV-287, atskirai atliekant ir užbaigiant šiuos rekonstrukcijos darbus: 1) esamo pastato Vilniuje, ( - ), rekonstravimo darbus, padalinant pastatą per ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, plane pažymėtas 1-22, 1-37, 1-43, į du atskirus tos pačios paskirties nekilnojamojo turto vienetus: I turtinį vienetą, kuriame bus tik ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Dažai“ nuosavybės teise priklausančios patalpos (šiuo metu plane pažymėtos R-2, R-3, R-4, R-5, nuo 1-23 iki 1-36, nuo 1-44 iki 1-52 bei dalis patalpų pažymėtų 1-22, 1-37, 1-43); II turtinį vienetą, kuriame bus dalis ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Dažai“ nuosavybės teise priklausančių patalpų, šiuo metu plane pažymėtų 1-22, 1-37, 1-43, atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches Haus“ priklausančios patalpos (plane pažymėtos nuo 1-1 iki 1-20, 1-42) bei trečiajam asmeniui E. P. nuosavybės teise priklausančios patalpos R-1, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41; 2) naujai suformuoto nekilnojamojo turto vieneto, kuriame bus tik ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Dažai“ nuosavybės teise priklausančios patalpos (šiuo metu plane pažymėtos R-2, R-3, R-4, R-5, nuo 1-23 iki 1-36, nuo 1-44 iki 1-52, taip pat dalis patalpų, pažymėtų 1-22, 1-37, 1-43), rekonstravimą ir paskirties keitimą. Priteisė ieškovo naudai iš atsakovo 5 293,13 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė valstybei iš atsakovo 12,42 Eur bylinėjimosi išlaidų.

177.

18Teismas sprendimą grindė tokiais motyvais:

197.1.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad pastato rekonstrukcija ieškovas siekia pastatą atidalyti ir suformuoti du turtinius vienetus, kas reiškia, jog šalių ginčas apima ir ginčą dėl ieškovo dalies atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Kasacinis teismas išaiškino, kad bendraturčio sutikimo nedavimas siekiančiajam pradėti statybas kitam bendraturčiui reiškia jų nesutarimo dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto valdymo atsiradimą. Nepriklausomai nuo nesutarimo priežasčių, tokiu atveju daikto valdymo, naudojimosi ir disponavimo juo tvarka gali būti nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Teismui teisiškai nėra svarbios sutikimo nedavimo priežastys, teismas analizuoja ir vertina visas iki teisinio ginčo iš esmės išnagrinėjimo pabaigos šalių pateiktas aplinkybes ir argumentus;

217.2.

22Bendraturčiai gali ginčyti ne pačią kito bendraturčio, kaip statytojo, teisę, bet tik jos įgyvendinimo būdą ir sąlygas, taigi sutikimas duodamas konkretiems statybos darbams atlikti. Projektinių pasiūlymų pateikimas laikytinas tinkamu pastato rekonstrukcijos planų (idėjos) atskleidimu atsakovui, nes kartu su projektiniu pasiūlymu atsakovui buvo pateikti įrodymai (pasiūlymo priedai), kuriuose aiškiai matyti ieškovo planuojamų rekonstrukcijos darbų apimtis, rekonstrukcijos darbai aprašyti projektinėje dokumentacijoje, taip pat pavaizduoti projektinių pasiūlymų brėžiniuose-schemose, todėl laikytina, jog atsakovui buvo pateikta pakankamai medžiagos, kad jis galėtų spręsti dėl sutikimo rekonstrukcijai davimo ar nedavimo. Ieškovo pateiktoje medžiagoje esantys netikslumai, nenuoseklumas atsižvelgus į tai, kad atsakovas užsiima nekilnojamo turto plėtra, negalėjo sutrukdyti ar visiškai atimti iš atsakovo galimybę tinkamai suprasti bei įvertinti ieškovo planuojamų rekonstrukcijos darbų (projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių) idėją ir esmę;

237.3.

24Atsakovas atsisakė duoti sutikimą pastato rekonstrukcijai, tačiau nepagrindė savo nesutikimo ir nepateikė nesutikimo motyvus patvirtinančių įrodymų, susijusių su atsakovui priklausančio pastato dalies rekonstrukcijos (plėtros) galimybių ribojimu įgyvendinus ieškovo planuojamus rekonstrukcijos darbus;

257.4.

26Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus dėl neaiškaus galimo rekonstravimo darbų poveikio dabartinėms pastato sienoms, pamatams, kitoms konstrukcijoms, naujų inžinierinių tinklų įrengimo, darbų eiliškumo, nes tai yra techninio pobūdžio specifinės aplinkybės, kurių laikymąsi užtikrina pastatą projektuojantys ir (arba) rekonstrukcijos darbus atliekantys atitinkamų sričių specialistai. Teisės aktai nereikalauja projektiniame pasiūlyme detaliai atskleisti tokias aplinkybes, nes projektiniame pasiūlyme nurodoma (tik) projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja, todėl atsakovui kylantys neaiškumai nėra laikytini pakankamu pagrindu atsisakyti duoti sutikimą rekonstrukcijai. Be to, ieškovo pateiktame projektinio pasiūlymo aiškinamajame rašte apibendrinto pobūdžio informacija apie rekonstravimo darbus, susijusius su pastato pamatais, kapitalinėmis sienomis, pastato bendrosiomis konstrukcijomis. Atmestinas atsakovo argumentas, kad ieškovo planuojama pastato rekonstrukcija laikytina nauja statyba, nes ieškovas planuoja statybas vykdyti ne statinių neužimtame žemės paviršiuje, bet perstatyti jau esantį pastatą (nors ir įrengdamas jame požeminę dalį);

277.5.

28Ginčas dėl sutikimo rekonstrukcijai apima ir ieškovo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės klausimą. Tarp šalių nėra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.80 straipsnio 2 dalyje nurodyto nesutarimo dėl ieškovo atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės (pastato stogo ir kitų bendrojo naudojimo objektų), todėl nesant šalių ginčo dėl ieškovo atsidalijimo, atsakovas neįrodė, kad ieškovo atsidalijimas pažeis jo teises ir teisėtus interesus.

29III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

308.

31Atsakovas UAB „Baltisches Haus“ skundžia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą ir prašo jį panaikinti bei perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino: 1) esminių atsakovo atsikirtimų dėl netinkamai atskleistų ieškovo planuojamų pastato rekonstrukcijos darbų bei pažeidžiamų atsakovo teisių bei teisėtų interesų, be kita ko susijusių su atsakovui priklausančio pastato dalies ir kitų žemės sklype atsakovo valdomų statinių plėtra; 2) byloje surinktų rašytinių įrodymų; 3) teisės aktų reikalavimų; 4) teismų suformuluotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių. Taip pat pažymėjo, kad teismo sprendimo argumentai, pagrindžiantys sprendimą, yra prieštaringi, paneigiantys vienas kitą, nelogiški. Be to, teismo sprendimu ieškovui be atsakovo sutikimo leista atlikti tokius pastato rekonstravimo darbus pagal parengtus projektinius pasiūlymus, kuriuose tokie darbai nėra numatyti, taip pat atsidalinti tik ieškovui priklausančios dalies pastato dalį. Toks teismo sprendimas pažeidžia atsakovo, kaip vieno iš pastato bendraturčio ir daugumos kitų žemės sklype esančių pastatų savininko teises ir teisėtus interesus. Atsakovas taip pat prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

329.

33Apeliacinio skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:

349.1.

35Pirmos instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad vien projektinių pasiūlymų pateikimas bendraturčiui laikytinas tinkamu informacijos atskleidimu apie planuojamus atlikti statybos darbus (pastato rekonstrukciją), nes ieškovo pateikti projektiniai pasiūlymai nėra tinkami, nes jie yra su esminiais trūkumais, be to nevertino atsakovo argumentų, susijusių su projekto netinkamumu, nes iš jo neaiški darbų apimtis, eiliškumas, inžinerinių tinklų įrengimas, rekonstrukcijos darbų atlikimo terminai, jų poveikis pastato sienoms, pamatams ir kt., taip pažeisdamas CPK 185 straipsnio 1 dalį;

369.2.

37Teismas leido ieškovui be atsakovo sutikimo atlikti dvejopo pobūdžio rekonstravimo darbus: 1) pastato rekonstrukciją padalinant pastatą į du tos pačios paskirties nekilnojamo turto objektus ir 2) po atskyrimo naujai suformuoto pastato, kuriame bus tik ieškovui priklausančios patalpos, rekonstrukcijos ir paskirties keitimo darbus, nors pasiūlyme nurodyti tik vieno pobūdžio rekonstravimo darbai ir nėra pateikta informacijos apie pastato rekonstravimo darbus pastato padalijimo tikslu, atitinkamai iš skundžiamo teismo sprendimo neaišku kaip bus keičiamos pastato laikančios konstrukcijos, išorės matmenys pastato padalijimo tikslu dar iki rekonstravimo darbu jau padalintame pastate pradžios;

389.3.

39Teismas nepagrįstai nurodė, kad dėl atsakovo turimos nekilnojamo turto plėtros veiklos patirties nėra esminė aplinkybė, jog projektiniame sprendime yra tam tikrų netikslumų ir prieštaravimų, nes jie nekliudė atsakovui suprasti ieškovo planuojamų rekonstravimo darbų idėjos ir esmės. Galiojantys teisės aktai (STR „Statinio projektavimas“) ir teismų praktika numato, kad projektiniuose pasiūlymuose būtų nurodyta informacija apie atliekamų darbų eiliškumą, naujų inžinerinių tinklų įrengimą, planuojamų darbų įtaka rekonstruojamo pastato konstrukcijoms. Priešingai nei teigia teismas, nesvarbu kokia asmens patirtis nekilnojamo turto plėtros srityje, jam nėra pareigos suprasti planuojamų atlikti rekonstravimo darbų idėjos;

409.4.

41Neatitinka bylos medžiagos pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovo planuojami rekonstravimo darbai užkerta kelią vykdyti atsakovui priklausančios pastato dalies ir kitų statinių plėtrą, nes dėl ieškovo planuojamos rekonstrukcijos padidinus pastato plotą atsakovas negalės vystyti savo nekilnojamo turto dalies dėl nustatyto žemės sklypo užstatymo, be to, ieškovo planuojama rekonstrukcija nesuderinama su ieškovo turima teisių į žemės sklypą apimtimi, t. y. ieškovo interesais bus užstatoma daugiau žemės, nei ieškovas valdo nuomos teise. Minėtų aplinkybių teismas nevertino, dėl jų nepasisakė, tik nurodė, kad padidės žemės sklypo užstatymo intensyvumas, taip pažeisdamas CPK 185 straipsnio 1 dalies nuostatas;

429.5.

43Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas neginčijo ieškovo atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės (pastato). Ieškovas tokio savarankiško reikalavimo dėl jo dalies pastate atidalijimo nebuvo suformulavęs, todėl atsakovas teikė atsikirtimus į pareikštą reikalavimą dėl rekonstrukcijos atlikimo be atsakovo sutikimo. Be to, pastato atsidalijimas laikytinas rekonstrukcijos darbų sudėtine dalimi, todėl atsakovo reiškiami atsikirtimai į ieškinio reikalavimą laikytini ir atsikirtimais dėl atsidalijimo iš pastato;

449.6.

45Teismas nepagrįstai perkėlė pareigą atsakovui įrodyti jo teisių ir interesų pažeidimą dėl pastato rekonstrukcijos (atsidalijimo), nes pareigą įrodyti, kad atsidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės nepažeis bendraturčių teisių ir interesų, turi atsidalijimo siekiantis asmuo, taigi ieškovas;

469.7.

47Teismas pažeidė CK 4.80 straipsnio 1 dalies nuostatą, pagal kurią bendraturtis turi teisę atsidalinti visą jam priklausančią bendro daikto dalį, o ne dalies dalį, o ieškovas nurodo, kad po pastato atidalijimo į du turtinius vienetus viename bus tik jam nuosavybės teise priklausančios patalpos, o kitame – tik dalis patalpų priklausys ieškovui.

4810.

49Ieškovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:

5010.1.

51Atsakovas nepagrįstai teigia, kad bendraturčio pareigos atskleisti būsimos statybos planus pažeidimas sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nes projektinių pasiūlymų sudėtį nustato pats statytojas, projektinio pasiūlymo tikslas yra išreikšti projektuojamo statinio architektūrinius ir kitų pagrindinių sprendinių idėjas. Taigi teismas turėjo vertinti ieško atsakovui pateiktos dokumentacijos turinio suprantamumą siekiamų statybos darbų rezultatų prasme bei dokumentacijos parengimą laikantis teisės aktų reikalavimų. Teismas išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo projektinio sprendimo medžiagą ir pagrįstai konstatavo, kad ji leido atsakovui suvokti ieškovo siekiamos rekonstrukcijos viziją, taigi atsakovas buvo tinkamai informuotas apie planuojamą pastato rekonstrukciją;

5210.2.

53Atmestini kaip nenagrinėtini atsakovo argumentai dėl projektinio pasiūlymo neišsamumo, nes juos atsakovas pradėjo kelti tik apeliaciniame skunde;

5410.3.

55Atsakovas projektinio pasiūlymo neišsamumą grindžia reikalavimais, taikomais vėlesniems, projektavimo procesą lydintiems dokumentams ir negali būti taikomi tiek projektiniam pasiūlymui, tiek ir aiškinant pareigą tinkamai informuoti bendraturtį siekiant gauti jo pritarimą;

5610.4.

57Atsakovas nenurodė argumentų, susijusių su tariamu projektinio pasiūlymo neaiškumu ir taip pažeidžiamų atsakovo teisių bei nepateikė juos patvirtinančių įrodymų. Vien ta aplinkybė, kad atsakovui gali būti neaiškus kažkuris rekonstrukcijos aspektas nepaneigia teismo teisės išspręsti tarp šalių kilusį ginčą pagal vieno iš bendraturčių ieškinį (CK 4.75 straipsnio 1 dalis) teisiškai nevertinant ginčo kilimo priežasčių;

5810.5.

59Atmestini atsakovo argumentai dėl projektuojamų statybos darbų neteisėtumo, nes atsakovas tokios kompetencijos ir įgaliojimų neturi, o tokie atsakovo veiksmai suponuoja, jog atsakovas ginčija ieškovo teisę atlikti statinio rekonstrukciją, bet ne šios teisės įgyvendinimo būdą, kas nėra laikoma pagrįstu bendraturčio atsisakymu;

6010.6.

61Ieškovas siekia vienu statybos leidimo pagrindu vykdyti statybos darbus 2 etapais – atlikti pastato patalpų atidalijimui būtinus statybos darbus, tuomet priduoti atliktus darbus bei pakeisti pastato dalies paskirtį ir toliau atlikti atidalintos pastato dalies rekonstrukcijos darbus. Tai, kad rekonstrukcija atliekama 2 etapais nepažeidžia atsakovo teisių, o atsakovo reikalavimas kiekvienam rekonstrukcijos etapui gauti atsakovo sutikimą yra teisiškai nepagrįstas;

6210.7.

63Ieškovo pateiktame projektiniame pasiūlyme, prašyme dėl sutikimo, ieškinyje aiškiai nurodyta, kad bus rekonstruojama ir keičiama paskirtis tik dalies pastato, todėl atmestinas atsakovo argumentas, kad teismas neteisėtai leido keisti viso pastato paskirtį;

6410.8.

65Atsakovas neįrodė savo teisių pažeidimo dėl apribotos atsakovo galimybės vykdyti jam nuosavybės teise sklype esančių nekilnojamo turto objektų plėtrą. Nėra pagrindo vadovautis atsakovo nurodoma kasacinio teismo praktika (2018-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-107-248/2018), nes minėtoje byloje ginčas kilo tarp žemės sklypo savininkų dėl teisės vykdyti statybą, taigi bylos teisės aiškinimo ir taikymo praktika nukreipta į žemės sklypo savininko interesų apsaugą, o ieškovas ir atsakovas yra valstybinės žemės (sklypo) nuomininkai. Atsakovui priklauso sklype esantys 37 statiniai, iš kurių 24 yra inžineriniai, jų eksploatacijai žemės sklypo turėti nereikia, todėl jų turėjimas nuosavybės teise nesuteikia atsakovui išskirtinių teisių žemės sklype ir negali riboti ieškovo teisės į rekonstrukciją. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo ketinimus vykdyti jam priklausančio turto plėtrą sklype;

6610.9.

67Atsakovas nepagrįstai teigia, kad teismas pažeidė CK 4.80 straipsnio 1 dalies nuostatą, ir atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės galimas tik tokiu būdu, kai atidalijimo objektu yra visa savininkui priklausanti daikto dalis. Toks aiškinimas apsunkintų ir padarytų neįmanomu iš bendrosios dalinės nuosavybės.

6811.

69Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kurio prašė dėl apeliacinio skundo vertinimo spręsti savo nuožiūra. Nurodė, kad jeigu bendraturtis siekia įgyvendint savo teisę, susijusią su bendru daiktu, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne pačią teisę, o jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus. Atsisakymas leisti atlikti statybos ar rekonstrukcijos darbus turi būti pagrįstas realia teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme. Esant ginčui teismas nagrinėja konkretaus atsisakymo priežastis, tačiau atsisakymas turi būti protingai motyvuotas – pagrįstas faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad ieškovas tinkamai atskleidė atsakovui būsimos rekonstrukcijos planus pateikdamas projektinius pasiūlymus ir juos sudarančius dokumentus. Teismui tenkinus ieškinį ieškovo parengto pastato rekonstrukcijos projekto atitiktį viešosios teisės normų reikalavimams vertins kompetentingos institucijos įstatymo nustatyta tvarka, nustačius trūkumus statytojas privelės juos pašalinti, o nepašalinus jam nebus išduotas statybas leidžiantis dokumentas. Pažymėjo, kad ieškiniu nebuvo reikalaujama atidalyti ieškovo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, toks reikalavimas turi būt aiškiai išreikštas, o ne numanomas, todėl ieškovas, o ne atsakovas turėjo pareigą įrodyti, kad jo siūlomas bendrosios nuosavybės teisės nutraukimo būdas yra priimtiniausiais ir nepažeis kitų bendraturčių teisių bei teisėtų interesų.

7012.

71Trečiasis asmuo E. P. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

72Teisėjų kolegija

konstatuoja:

73IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

74Dėl bylos nagrinėjimo ribų

7513.

76Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

7714.

78Apeliacinis procesas vyksta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo patenkintas ieškovo UAB „Dažai“ ieškinys atsakovui UAB „Baltisches Haus“ dėl teisės be atsakovo sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagal projektuotojo UAB „Saudra“ parengtus projektinius pasiūlymus ir pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. rugpjūčio 22 d. išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. AR1289 bei 2016 m. balandžio 29 d. specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Nr. EV-287 pripažinimo. Atsakovas ginčija tokią ieškovo teisę tuo pagrindu, kad iš ieškovo pateiktų projektinių pasiūlymų atsakovui neaiški pastato rekonstrukcijos darbų apimtis, darbų eiliškumas, techninių problemų sprendimo būdai, todėl atsakovas negali tinkamai įvertinti savo pažeidžiamų teisių apimties. Be to, projektiniai sprendimai pažeidžia atsakovo teises ateityje vykdyti jam nuosavybės teise priklausančių statinių plėtrą.

7915.

80Byloje nustatyta, kad ieškovui, atsakovui ir trečiajam asmeniui E. P. nuosavybės teisėmis priklauso tam tikros dalys negyvenamųjų-gamybinių patalpų Vilniuje, ( - ), t. y. ieškovui – viena patalpa, kurios bendras plotas 953,23 kv. m (1 t., b. l. 50); atsakovui – dvidešimt dvi patalpos, kurių bendras plotas 526,14 kv. m (1 t., b. l. 41, 42, 45, 46, 49); trečiajam asmeniui – penkios patalpos, kurių bendras plotas 372,03 kv. m (1 t., b. l. 43, 74). Žemės sklypas, kuriame stovi nurodytas pastatas, nuosavybės teisėmis priklauso Lietuvos Respublikai, o ieškovas ir atsakovas nuomojasi tam tikras šio sklypo dalis (1 t., b. l. 67-84). Ieškovas 2016-09-26 raštu kreipėsi į atsakovą dėl sutikimo atlikti pastato rekonstrukciją (1 t., b. l. 86-87). Kartu su prašymu ieškovas pateikė pastato rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, kurie pavirtinti Kultūros paveldo departamento bei atitinka specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (1 t., b. l. 88 – 171). Atsakovas 2016-10-11 raštu nurodė ieškovui, kad neketina sutikti su planuojamais rekonstravimo darbais (1 t., b. l. 57-60). 2017-06-27 trečiasis asmuo E. P. suteikė sutikimą ieškovo atliekamai rekonstrukcijos darbams (1 t., b. l. 61).

81Dėl naujų įrodymų prijungimo

8216.

83Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo, kuriuo teismo prašo prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus – prašymą dėl naudojamo žemės sklypo pardavimo ir prašymo metaduomenų kortelę, Nacionalinės žemės tarnybos atsakymą ir atsakymo metaduomenų kortelę bei banko mokėjimo pavedimą už žemės sklypo vertinimą.

8417.

85CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Vertinant ieškovo prašomus prijungti įrodymus nustatyta, jog nauji įrodymai atsirado po skundžiamo sprendimo priėmimo, todėl pirmosios instancijos teismui negalėjo būti pateikti anksčiau, pateiktuose dokumentuose užfiksuotos reikšmingos bylai faktines aplinkybės, susijusios nuo žemės sklypo, kuriame stovi ieškovo siekiamas rekonstruoti pastatas, valdymo teisėmis ir jų apimtimi. Atsižvelgiant į tai, kad nauji įrodymai, atsiradę po skundžiamo sprendimo priėmimo, turi reikšmės vertinant galimą atsakovo teisių ir teisėtų interesų vykdyti sklype turimo nekilnojamo turto plėtrą, teisėjų kolegija sprendžia, jog naujai pateikti duomenys yra reikšmingi teisingam klausimų, kylančių apeliacinio proceso metu, išsprendimui, todėl priimtini. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.

86Dėl įrodymų vertinimo, ieškovo tinkamos pareigos informuoti bendraturtį siekiant gauti sutikimą vykdyti rekonstrukcijos darbus ir pateikto prašymo tinkamumo

8718.

88Atsakovas skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą tuo pagrindu, kad teismas netinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, todėl padarė nepagrįstas išvadas, jog vien projektinių pasiūlymų pateikimas bendraturčiui laikytinas tinkamu informacijos atskleidimu apie planuojamus atlikti statybos darbus (pastato rekonstrukciją). Teismas nevertino atsakovo argumentų, susijusių su projekto netinkamumu, nes iš jo neaiški darbų apimtis, eiliškumas, inžinerinių tinklų įrengimas, rekonstrukcijos darbų atlikimo terminai, jų poveikis pastato sienoms, pamatams. Teisėjų kolegija sprendžia, kad su tokiais apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo sutikti.

8919.

90CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, ir jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

9120.

92Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl įrodymų vertinimo yra išplėtota ir nuosekli, pagal ją įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo; reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-421/2019 40 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, ar įrodymas susijęs su byla, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku (tiesioginis ar netiesioginis, pirminis ar antrinis), ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2011). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-701/2018, 68 punktas). Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-166-701/2019).

9321.

94Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas kartu su 2016-06-26 prašymu dėl sutikimo atlikti pastato rekonstrukciją (1 t., b. l. 86 – 87) pateikė atsakovui priedus: pastato rekonstravimo projektinius pasiūlymus, projektuotojo UAB „Saudra“ paaiškinimus dėl parengtų projektinių pasiūlymų, specialiuosius architektūrinius reikalavimus, duomenis apie viešą numatomų rekonstrukcijos darbų paskelbimą ir svarstymą, pastato patalpų eksplikacijas, žemės sklypo bendranuomininkų sutikimus dėl projektinės dokumentacijos pastato rekonstrukcijai rengimo, vaizdinius – grafinius duomenis apie planuojamos pastato rekonstrukcijos rezultatą, duomenis apie žemės sklypą, inžinerinius tinklus (1 t., b. l. 88 – 169). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino minėtus byloje esančius rašytinius įrodymus ir padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, jog minėti duomenis savo turiniu atitinka ieškovui keliamą pareigą tinkamai informuoti atsakovą apie planuojamos atlikti pastato rekonstrukcijos apimtis, išreikšti projektuojamo statinio architektūrinius ir kitų pagrindinių sprendinių idėjas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad atsižvelgtina į tą aplinkybę, jog atsakovas yra profesionalus nekilnojamo turto plėtra užsiimantis ūkio subjektas, kad kartu su prašymu pateiktoje medžiagoje esantys tam tikri netikslumai, duomenų nenuoseklumas negalėjo sutrukdyti atsakovui tinkamai suprasti bei įvertinti teikiamų projektinių pastato rekonstrukcijos darbų idėją ir esme. Kolegija taip pat sutinka su ieškovo atsikirtimais į apeliacinio skundo argumentus dėl projektinio pasiūlymo neišsamumo, nes tokie reikalavimai yra keliami vėlesnei projektiniai dokumentacijai. Kaip nustatyta ieškovo prašymo padavimo metu galiojančiame Statybos įstatymo 2 straipsnio 31 punkte, projektiniai pasiūlymai yra pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti. Įstatymas nenustato, kad projektiniai pasiūlymai itin išsamiai detalizuotų statybos darbus. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog nesant tokiems duomenims atsakovas neturėjo pakankamai informacijos priimti sprendimą dėl leidimo vykdyti pastato rekonstrukciją suteikimo. Taip pat pažymėtina, jog ieškovo pateikti projektiniai pasiūlymai yra suderinti su valstybinėmis institucijomis, duomenų apie tai, kad atsakovas tokius viešo administravimo subjektų veiksmus ginčytų, byloje nėra, todėl pateiktas prašymas teisėtumo prasme taip pat laikytinas tinkamu. Pirmosios instancijos teismas vertino ir pasisakė dėl atsakovo argumentų, skundžiamame sprendime nurodyta, kad darbų poveikio dabartinėms pastato sienoms, pamatams, kitoms konstrukcijoms, naujų inžinierinių tinklų įrengimo, darbų eiliškumo argumentai yra susiję su išimtinai statybinio-techninio pobūdžio specifinėmis aplinkybėmis, kurių laikymąsi užtikrina pastatą projektuojantys ir (arba) rekonstrukcijos darbus atliekantys atitinkamų sričių specialistai. Be to, byloje esantys įrodymai, statinio konstrukcijų tyrimo aktas, kiti įrodymai patvirtina, kad rekonstrukcija gali būti vykdoma be neigiamų pasekmių likusioms statinio patalpoms (3 t., b. l. 1 – 28).

9522.

96Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepimo motyvais, kad atsakovas neįrodė jo teisių ir interesų pažeidimo, nes atsakovas nepateikė jokių ieškovo valstybinių institucijų patvirtintų projektinių pasiūlymų vertinimo ar specialistų išvadų, kurios pagrįstu galimai pažeidžiamas atsakovo teises ar turtinius interesus.

97Dėl dvejopo pobūdžio rekonstrukcijos darbų

9823.

99Atsakovas apeliaciniame skunde nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatyta ieškovo teise atlikti dvejopo pobūdžio rekonstrukcijos darbus, pirma pastato rekonstrukcija padalinant pastatą į du tos pačios paskirties nekilnojamo turto objektus ir antra, po atskyrimo naujai suformuoto pastato, kuriame bus tik ieškovui priklausančios patalpos, rekonstrukcijos ir paskirties keitimo darbus. Atsakovas pažymi, jog pasiūlyme nurodyti tik vieno pobūdžio rekonstravimo darbai ir nėra pateikta informacijos apie pastato rekonstravimo darbus pastato padalijimo tikslu, atitinkamai iš skundžiamo teismo sprendimo neaišku, kaip bus keičiamos pastato laikančios konstrukcijos, išorės matmenys pastato padalijimo tikslu dar iki rekonstravimo darbu jau padalintame pastate pradžios.

10024.

101Su tokiu apeliacinio skundo motyvu nėra pagrindo sutikti. Duomenys apie statinio atidalijimą ir jo poveikį yra byloje (3 t., b. l. 1 – 28), remiantis jais neigiamų pasekmių kitoms statinio patalpoms atidalijimu sukelta nebus. Taip pat sutiktina su ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, kad tokių veiksmų seka ir jos eiliškumas nesukelia žalos atsakovui, nes ieškovas siekia aiškaus tikslo, kuris yra nurodytas projektiniuose pasiūlymuose, o teisės aktai nenumato draudimo atlikti rekonstrukcijos veiksmus etapais. Atsakovo reikalavimas atlikti rekonstrukciją atskirai kiekvienu etapu kiekvienam iš jų gaunat atsakovo sutikimą yra teisiškai nepagrįstas. Priešingu atveju atsakovas galėtų be pagrindo blokuoti rekonstrukcijos darbų atlikimą, pirmiausia reikalaudamas pastato atsidalijimo, kuris vykdomas įrengiant patalpas dalijančią sieną, kas yra sudėtinė bendros planuojamos vykdyti rekonstrukcijos dalis, kuriai savo ruožtu reikalingas atsakovo sutikimas.

102Dėl atsakovo teisių vykdyti nekilnojamo turto plėtrą ribojimo

10325.

104Apeliaciniu skundu atsakovas įrodinėja, kad ieškovui pradėjus vykdyti pastato rekonstrukcijos darbus bus nepagrįstai apribota atsakovo teisė vystyti jam nuosavybės teise minėtu adresu esančius nekilnojamo turto objektus. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad toks apeliacinio skundo motyvas nėra pagrįstas teisiškai. Kaip nurodė ieškovas, ne visi nuosavybės teise valdomi statiniai suteikia teise į žemės sklypo apie minėtą statinį formavimą ir suformuoto sklypo naudojimą nuomos teise ar įsigijimą nuosavybės teise. Dauguma atsakovo nuosavybės teise valdomų statinių yra inžineriniai, todėl jų savininkas negali formuoti žemės sklypų apie minėtus statinius bei atitinkamai vykdyti tokių statinių plėtrą. Be to, atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo skundo argumentas, kad ieškovo nuomos teise valdomo žemės sklypo dalis neatitinka planuojamos statinio rekonstrukcijos darbų apimties, t. y. statiniais bus užstatoma daugiau žemės, nei ieškovas valdo nuomos teise. Pažymėtina, kad į bylą ieškovo pateikti nauji įrodymai patvirtina aplinkybę, jo ieškovas naudosis žemės sklypo bendranuomininko A. B. žemės sklypo dalimi, o anksčiau į bylą buvo pateiktas minėto asmens sutikimas ieškovui naudotis jo valdovo žemės sklypo dalimi (1 t., b. l. 141), todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, kad ieškovas naudosis jam nepriklausančia žemės sklypo dalimi rekonstrukcijai atlikti.

10526.

106Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, nors ir teigia turintis jam priklausančio žemės sklype esančio nekilnojamo turto plėtros planų, nepateikė jokių tokius teiginius patvirtinančių įrodymų, ketinimų protokolų, kreipimosi dėl projektinių pasiūlymų rengimo ar kitų būtinų veiksmų, kurie leistų daryti išvadą apie atsakovo nekilnojamo turto plėtros planų buvimo realumą, todėl laikytini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai dėl ieškovo planuojamos atlikti pastato rekonstrukcijos darbais pažeidžiamų atsakovo teisių jam vykdyti turto plėtrą minėtame sklype.

107Dėl ieškovo pareigos įrodyti atidalijimo teisėtumą

10827.

109Atsakovas nurodo, kad vadovaujantis CK 4.80 straipsnio 1 dalimi bendraturtis gali atsidalinti tik visą jam priklausančią daikto dalį, o ne bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančios dalies dalį bei privalo įrodyti, kad toks atsidalijamas nepažeidžia kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų. Su tokiu atsakovo apeliacinio skundo argumentu sutikti pagrindo nėra.

11028.

111CK 4.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Minėta teisės norma nenustato prievolės vienam iš bendraturčių atsidalyti išimtinai visą jam priklausančią turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Tokį minėtos teisės normos aiškinimą patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas byloje kurioje teismas, remdamasis kasacinio teismo praktika ir spręsdamas klausimą dėl namo dalių atidalijimo pažymėjo, jog bendraturčiams priklaususių dalių iš bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimas nereiškia, kad tokiu atveju nebelieka jokių bendro naudojimo patalpų, tačiau negali būti dalijami natūra daiktai, kurie yra būtini naudotis atsidalijantiems bendraturčiams (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-46/2013 ir byloje nurodoma susijusi kasacinio teismo praktika). Pažymėtina, kad toks teisės normos turinio aiškinimas suponuoja atidalijimo natūra ribojimą tik tokiu atveju, kai padalijimas pažeidžia bendraturčių teises. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad rekonstrukcijos veiksmai apima ir turto atsidalijimą, todėl atsakovo reiškiami atsikirtimai į ieškinio reikalavimą laikytini ir atsikirtimais dėl atsidalijimo iš pastato. Nepagrįsta atsakovo pozicija, jog ieškovas turėjo pareigą įrodyti, kad pastato dalies atsidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės nepažeidžia kito bendraturčio teisių, nes pirma, atsakovas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados apie ginčo dėl atsidalijimo nebuvimą, antra, atsakovui atsisakius suteikti sutikimą atlikti rekonstrukcijos darbus ir ieškovui pateikus reikalavimą dėl teisės pripažinimo be bendraturčio sutikimo, atsakovas, teikdamas atsikirtimus dėl rekonstrukcijos darbais pažeidžiamų jo teisių, privalėjo pateikti ir įrodymus dėl atsidalijimo neteisėtumo arba atsidalijimu pažeidžiamų atsakovo teisių (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgus į nurodytus motyvus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti atsakovo nurodytais pagrindais nėra pagrindo.

112Dėl bylinėjimosi išlaidų

11329.

114CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), patvirtinti užmokesčio dydžiai (toliau – Rekomendacija). Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo priteisti maksimalų rekomendacijose nurodytą dydį, nes ne visos sumos, skirtos advokato pagalbai apmokėti, teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, kadangi teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

11530.

116Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriame nurodė, jog už teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme patyrė 2722,50 Eur (2 250 Eur + PVM) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (3 t., b. l. 175 - 176). Kartu pateikė sąskaitą faktūrą 2 813, 25 Eur sumai (3 t., b. l. 177 – 178) bei banko išrašą apie sąskaitos apmokėjimą (3 t., b. l. 179). Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (3 t., b. l. 185 – 186), kuriame nurodė, jog atsakovas patyrė 4 788,66 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias teismo prašė prašo priteisti iš ieškovo, pateikė sąskaitą faktūrą už suteiktas teisines paslaugas ir banko išrašą apie sąskaitos apmokėjimą (3 t., b. l. 187 – 188).

11731.

118Apeliacinės instancijos teismui netenkinus atsakovo UAB „Baltisches Haus“ apeliacinio skundo, atsakovo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis, 302 straipsnis).

11932.

120Ieškovas už suteiktą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme patyrė 2 722,50 Eur (2 250 Eur + PVM) išlaidų, kurias prašo priteisti iš ieškovo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad prašomos priteisti patirtos teisinės pagalbos išlaidos yra mažintinos iki 1000,00 Eur atsižvelgusį pateikto atsiliepimo apimtį ir jo turinį. Mažindamas prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį, teismas įvertino, kad ginčas, nors ir apima sudėtingus teisės klausimus – daiktinę teisę, bendraturčių tarpusavio bendrosios dalinės nuosavybės teisinius santykius, turto atidalijimą, jis savo turiniu nėra itin sudėtingas, jame nėra keliami nauji teisės aiškinimo ar taikymo klausimai, be to, ginčas nėra itin sudėtingas faktinių aplinkybių tyrimo požiūriu. Be to, vadovaujantis Rekomendacija, maksimali atlygintina advokato išlaidų suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą laikotarpiu nuo 2018-07-01 iki 2018-09-30 (atsiliepimas surašytas 2018-09-26) sudaro 1 163,76 Eur. Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį šalių patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo, sąžiningumo ir protingumo ir nepaisant jų (išlaidų) realumo, tai yra pernelyg didelis šalies išlaidavimas, tenkantis jai pačiai. Atsižvelgiant į tai, iš ieškovės atsakovo naudai priteistina 1000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

121Dėl procesinės bylos baigties

12233.

123Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12434.

125Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (V. de H. v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Apeliacinis teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentais, įpareigojančiais teismą motyvuotai atsakyti, gali būti pripažįstami ne bet kokie teiginiai, o tik tie argumentai, kurie yra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui. Vertinant, ar apeliacinio skundo motyvai yra pakankami jų išsamumo aspektu, reikšminga yra tai, ar išdėstytais motyvais teismas atsakė į teisiškai reikšmingus klausimus, neperžengdamas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų (CPK 320 straipsnis).

12635.

127Kadangi kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodyta praktika, dėl jų plačiau nepasisako.

12836.

129Apibendrinant daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą, teisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

130Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

131Atsakovo UAB „Baltisches Haus“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

132Priteisti ieškovui UAB „Dažai“, juridinio asmens kodas 122665950, iš atsakovo UAB „Baltisches Haus“, juridinio asmens kodas 111543781, 1000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

133Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Uždaroji akcinė bendrovė „Dažai“ (toliau – ieškovas) ieškiniu... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas, uždaroji akcinė bendrovė „Baltisches... 8. 3.... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ieškovas realiai siekia... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu... 12. 5.... 13. Trečiasis asmuo E. P. atsiliepimo ir prašymų nepateikė.... 14. II. Byloje priimtų teismų procesinių sprendimų esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu ieškinį... 17. 7.... 18. Teismas sprendimą grindė tokiais motyvais:... 19. 7.1.... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad pastato rekonstrukcija ieškovas siekia... 21. 7.2.... 22. Bendraturčiai gali ginčyti ne pačią kito bendraturčio, kaip statytojo,... 23. 7.3.... 24. Atsakovas atsisakė duoti sutikimą pastato rekonstrukcijai, tačiau... 25. 7.4.... 26. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus dėl neaiškaus galimo... 27. 7.5.... 28. Ginčas dėl sutikimo rekonstrukcijai apima ir ieškovo atidalijimo iš... 29. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. 8.... 31. Atsakovas UAB „Baltisches Haus“ skundžia Vilniaus miesto apylinkės teismo... 32. 9.... 33. Apeliacinio skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:... 34. 9.1.... 35. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad vien projektinių... 36. 9.2.... 37. Teismas leido ieškovui be atsakovo sutikimo atlikti dvejopo pobūdžio... 38. 9.3.... 39. Teismas nepagrįstai nurodė, kad dėl atsakovo turimos nekilnojamo turto... 40. 9.4.... 41. Neatitinka bylos medžiagos pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 42. 9.5.... 43. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas neginčijo... 44. 9.6.... 45. Teismas nepagrįstai perkėlė pareigą atsakovui įrodyti jo teisių ir... 46. 9.7.... 47. Teismas pažeidė CK 4.80 straipsnio 1 dalies nuostatą, pagal kurią... 48. 10.... 49. Ieškovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė apeliacinį skundą atmesti,... 50. 10.1.... 51. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad bendraturčio pareigos atskleisti būsimos... 52. 10.2.... 53. Atmestini kaip nenagrinėtini atsakovo argumentai dėl projektinio pasiūlymo... 54. 10.3.... 55. Atsakovas projektinio pasiūlymo neišsamumą grindžia reikalavimais,... 56. 10.4.... 57. Atsakovas nenurodė argumentų, susijusių su tariamu projektinio pasiūlymo... 58. 10.5.... 59. Atmestini atsakovo argumentai dėl projektuojamų statybos darbų neteisėtumo,... 60. 10.6.... 61. Ieškovas siekia vienu statybos leidimo pagrindu vykdyti statybos darbus 2... 62. 10.7.... 63. Ieškovo pateiktame projektiniame pasiūlyme, prašyme dėl sutikimo,... 64. 10.8.... 65. Atsakovas neįrodė savo teisių pažeidimo dėl apribotos atsakovo galimybės... 66. 10.9.... 67. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad teismas pažeidė CK 4.80 straipsnio 1... 68. 11.... 69. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė... 70. 12.... 71. Trečiasis asmuo E. P. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 72. Teisėjų kolegija... 73. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 74. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 75. 13.... 76. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 77. 14.... 78. Apeliacinis procesas vyksta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 79. 15.... 80. Byloje nustatyta, kad ieškovui, atsakovui ir trečiajam asmeniui E. P.... 81. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 82. 16.... 83. Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo,... 84. 17.... 85. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 86. Dėl įrodymų vertinimo, ieškovo tinkamos pareigos informuoti bendraturtį... 87. 18.... 88. Atsakovas skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą tuo pagrindu, kad... 89. 19.... 90. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 91. 20.... 92. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl įrodymų vertinimo yra... 93. 21.... 94. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas kartu su 2016-06-26... 95. 22.... 96. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepimo motyvais, kad... 97. Dėl dvejopo pobūdžio rekonstrukcijos darbų... 98. 23.... 99. Atsakovas apeliaciniame skunde nesutikimą su pirmosios instancijos teismo... 100. 24.... 101. Su tokiu apeliacinio skundo motyvu nėra pagrindo sutikti. Duomenys apie... 102. Dėl atsakovo teisių vykdyti nekilnojamo turto plėtrą ribojimo... 103. 25.... 104. Apeliaciniu skundu atsakovas įrodinėja, kad ieškovui pradėjus vykdyti... 105. 26.... 106. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, nors ir teigia turintis jam... 107. Dėl ieškovo pareigos įrodyti atidalijimo teisėtumą... 108. 27.... 109. Atsakovas nurodo, kad vadovaujantis CK 4.80 straipsnio 1 dalimi bendraturtis... 110. 28.... 111. CK 4.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 113. 29.... 114. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 115. 30.... 116. Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo,... 117. 31.... 118. Apeliacinės instancijos teismui netenkinus atsakovo UAB „Baltisches Haus“... 119. 32.... 120. Ieškovas už suteiktą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme... 121. Dėl procesinės bylos baigties ... 122. 33.... 123. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 124. 34.... 125. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga... 126. 35.... 127. Kadangi kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo... 128. 36.... 129. Apibendrinant daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė... 130. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326... 131. Atsakovo UAB „Baltisches Haus“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto... 132. Priteisti ieškovui UAB „Dažai“, juridinio asmens kodas 122665950, iš... 133. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....