Byla 2A-1086-264/2015
Dėl įsigyto nekilnojamojo turto defektų nustatymo bei šalinimo, atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: kolegijos pirmininkės Žibutės Budžienės, pranešėjos Aušros Baubienės, teisėjo Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant V. G.,

2dalyvaujant apeliantų (atsakovės) UAB „Norvegijos kontaktai“ atstovui advokatui A. G., trečiojo asmens UAB „Dainarita“ atstovams advokatei S. Ž. bei direktoriui T. S., ieškovų V. P. ir J. P. atstovei advokatei J. M.,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama apeliacine tvarka civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ ir trečiojo asmens UAB „Dainarita“ apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1499-752/2013 pagal ieškovų V. P. ir J. P. ieškinį atsakovei UAB „Norvegijos kontaktai“, trečiasis asmuo UAB „Dainarita“, dėl nuostolių, turėtų dėl įsigyto nekilnojamojo turto defektų nustatymo bei šalinimo, atlyginimo,

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovai ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ 19 322,07 Lt nuostolių atlyginimą nustatytiems nekilnojamojo turto defektams pašalinti, 847 Lt išlaidas, turėtas žalai nustatyti ir įvertinti atliekant ekspertizę, t. y. iš viso 20 169,07 Lt nuostolių atlyginimą; 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011 m. birželio 1 d. pasirašė pirkimo–pardavimo sutartį su atsakove, pagal kurią bendrąja jungtine nuosavybės teise nupirko iš atsakovės 464/928 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), bei butą / patalpą-butą, esantį ( - ). Butas buvo nebaigtame statyti pastate lA2b, baigtumas – 76 proc. Pradėjus buto vidaus apdailos darbus, ieškovai buvo statybos specialistų įspėti apie galimus I a. perdangos monolitinio ruožo trūkumus. 2011 m. liepos 26 d. VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras, atlikęs dalinę buto konstrukcijų ekspertizę, ekspertizės akte Nr. 11-108 konstatavo, jog gyvenamojo namo, kuriame yra butas, I a. perdanga įrengta nesilaikant statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimų, monolitinį ruožą būtina ardyti prieš tai išardžius dalį II a. pertvarų, kurios jau nutinkuotas bei įrengta elektros instaliacija; siena tarp butų įrengta nesilaikant techninio projekto reikalavimų – vietoj pilnavidurių plytų mūro siena įrengta iš keramzitbetonio blokelių; sienoje padaryta anga židiniui netinkama, būtina židiniui įrengti naują kaminą; vienos ventiliacijos angos, pažymėtos projekte, išvis nėra, neišspręstas patalpos vėdinimo klausimas. Už ekspertizę buvo sumokėta 847 Lt. Apie tai ieškovai informavo atsakovę, tačiau jokių priemonių atsakovė nesiėmė. Todėl ieškovų pakviestas specialistas minėtos ekspertizės akto pagrindu 2011 m. rugsėjo 26 d. surašė defektinį aktą Nr. 01/2011/09/26 bei prie jo pridėjo detalią lokalinę sąmatą, pagal kurią nustatytų trūkumų šalinimas bei su tuo susijusių darbų atlikimas įvertintas 19 322,07 Lt su PVM. Kadangi ieškovams buvo perduotas nekilnojamasis turtas (butas) su paslėptais trūkumais, nors atsakovė sutartimi garantavo, jog jokių paslėptų trūkumų nėra, ieškovų reikalavimas atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl parduoto nekilnojamojo daikto (buto) defektų šalinimo, yra visiškai teisėtas ir pagrįstas dokumentais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovams iš atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ 18 441,53 Lt nekilnojamojo turto trūkumų nustatymo ir šalinimo išlaidas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos (18441,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 551 Lt žyminį mokestį; priteisė trečiajam asmeniui UAB „Dainarita“ iš ieškovų solidariai 360 Lt advokato pagalbos išlaidas; priteisė valstybei iš atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ ir trečiojo asmens UAB „Dainarita“ po 24,72 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nurodė, kad ieškovai 2011 m. birželio 1 d. pirkimo–pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis) iš atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ bendrąja jungtine nuosavybės teise nusipirko 464/928 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), bei šiame žemės sklype esantį butą (toliau – Butas), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Ieškovams įsigijus neįrengtą (76 proc. baigtumo) butą ir rengiantis pradėti buto apdailos darbus, jie sužinojo apie galimus I a. perdangos monolitinio ruožo trūkumus. Atsakovės direktoriui pasiūlius visas pretenzijas išdėstyti raštu, ieškovai kreipėsi į VŠĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centrą dėl buto konstrukcijų dalinės ekspertizės. Statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 11-108 nurodyta, kad atlikus skaičiavimus apkrovai į esamas PK 72 plokštes, nustatyta, kad monolitinio ruožo apkrova į esamas plokštes netenkina statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimų. Todėl padaryta išvada, kad monolitinį ruožą būtina ardyti, prieš tai išardžius dalį II a. pertvarų, kurios jau nutinkuotos ir jose įrengta elektros instaliacija. Taip pat nurodyta, kad pagal dvibučio gyvenamojo namo techninį projektą (projekto vadovas N. V.), siena tarp butų turėjo būti įrengta pilnavidurių plytų mūro, 38 cm storio (I a. sąramų planas), tačiau ji įrengta iš keramzitbetonio blokelių, toje sienoje palikta anga židiniui netinka, būtina įrengti židiniui naują kaminą. Taip pat projekto I a. sąramų plane pažymėtos ventiliacijos angos išvis nėra, neišspręstas bendros patalpos – 38,23 kv. m vėdinimo klausimas. Ekspertizės akte padaryta išvada, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), I a. perdangos monolitinis ruožas neatitinka statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ bei STR 2.01.01(l):2005 Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimų. II a. pertvarų ardymas bei jų atstatymas, naujo perdangos monolitinio ruožo, židinio dūmtraukio įrengimo preliminari kaina 13453,28 Lt. Už atliktą ekspertizę 2011-07-27 išrašyta 847 Lt PVM sąskaita faktūra (b. l. 35). Statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikaciją turintis A. A. sudarė lokalinę sąmatą, ir pagal jo atliktus paskaičiavimus, nustatytų trūkumų šalinimas bei su tuo susijusių darbų atlikimas įvertintas 19 322,07 Lt su PVM (b. l. 36–39). 2011 m. rugpjūčio 28 d. ieškovai per advokatą su pretenzija kreipėsi į UAB „Norvegijos kontaktai“, informuodami apie VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro atliktą dalinę buto konstrukcijų ekspertizę ir nustatytus statybos darbų trūkumus, taip pat apie defektų pašalinimui reikalingų išlaidų dydį, pateikė lokalinę sąmatą bei PVM sąskaitos faktūros už ekspertizės atlikimą kopijas. 2011-10-26 raštu ieškovų advokatė pateikė 2011-07-26 Ekspertizės akto kopiją bei 2011-09-26 defektinio akto Nr. 01/2011/09/26 kopijas bei paprašė kuo greičiau padengti jau turėtas bei defektų šalinimui reikalingas išlaidas – 20169,07 Lt (1 t. b. l. 42). Visi defektų šalinimo darbai atlikti UAB „Tekanas“, darbų vertė 20876,96 Lt (Atliktų darbų aktas, (1 t. b. l. 172–173).

10Pagal šalių susirašinėjimą, teismas darė išvadą, kad ieškovai įvykdė pareigą per protingą terminą pranešti pardavėjui apie netinkamą pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymą, t. y. apie nustatytus parduoto nekilnojamojo daikto trūkumus, todėl turi teisę remtis daikto kokybės neatitikimu (CK 6.348 straipsnio 1 dalis, 6.327 straipsnio 5 dalis). Teismas sprendė, kad atsakovė turėjo pakankamai laiko įsitikinti ieškovų pretenzijų pagrįstumu, o kadangi atsakovė jokių veiksmų nesiėmė, ieškovai padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovė nepripažįsta savo kaltės dėl parduoto daikto trūkumų ir patirtos žalos atlyginti neketina ir pranešė atsakovei apie savo apsisprendimą ginti pažeistas teises teisme.

11Dėl ieškinio senaties. Ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Kadangi ieškovai suprato, kad atsakovė žalos atlyginti neketina, 2011-11-15 gavę atsakymą, su ieškiniu į teismą kreipėsi 2012-02-22, todėl teismo vertinimu, ieškinio senaties termino ieškovai nepraleido. Statybos darbų trūkumai, jų mastas ir preliminarus išlaidų defektams šalinti dydis paaiškėjo tik atlikus ekspertizę, todėl iki ekspertizės atlikimo ieškovai negalėjo reikalauti šių išlaidų atlyginimo, o atsakovė – atsisakyti juos apmokėti. Todėl ieškovams negalėjo būti žinoma, kad atsakovė nevykdys jų reikalavimo.

12Dėl pardavėjo atsakomybės. Teismas, įvertinęs atsakovės atstovo paaiškinimus, kitus įrodymus – projektuotojo N. V. 2010 metais parengtu dvibučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), techninį projektą, kurio pagrindu 2010-09-14 išduotas statybos leidimas Nr. ( - ), 2011-04-20 Atliktų darbų perdavimo aktą, pagal kurį rangovas (UAB „Dainarita“) perdavė užsakovui (UAB „Norvegijos kontaktai“) iš rangovo medžiagų ir jo rizika pagal projektinę dokumentaciją pastatytą nebaigtą statyti pastatą (projektinė dokumentacija – projektuotojo N. V. parengtas techninis projektas (komplekso Nr. ( - )), sprendė, kad kilus šalių ginčui dėl netinkamai įrengto perdengimo monolitinio ruožo, trečiojo asmens UAB „Dainarita“, kuri atliko statybos darbus, pateiktas kitoks nei projekte pirmo aukšto perdangos planas (kur nurodytas kitoks perdangos plokščių stiprumas – PK 72-15-8 ir PK 72-12-8), taip pat pateiktas papildomas (nepatvirtintas su techniniu projektu) perdangos planas – kolona ir jos brėžinys (b. l. 165–168), yra vėlesni, ir atliekant statybos darbus UAB „Dainarita“ šiais naujais brėžiniais ir sprendiniais negalėjo vadovautis. Teismas pažymėjo, kad kilus abejonėms, ar pirmo aukšto perdanga įrengta iš kitokio stiprumo plokščių, nei nurodyta patvirtintame projekte, ir dėl to ieškovų pateiktas statinio dalinės ekspertizės aktas galimai paremtas klaidingais duomenimis ir skaičiavimais, šioms aplinkybėms nustatyti atsakovės atstovas neprašė skirti statybos teismo ekspertizės. Teismas sprendė, kad atsakovė nepaneigė ieškovų nurodyto jiems parduoto daikto – gyvenamojo namo perdangos trūkumų buvimo, ir kitų ieškovų nurodytų eksperto nustatytų trūkumų – neįrengtos ventiliacijos angos, dėl kurios nėra išspręstas svetainės vėdinimo klausimas, taip pat kad sienoje, sumūrytoje iš keramzitinių blokelių (o ne kaip nurodyta projekte – iš pilnavidurių plytų), palikta anga židiniui netinka, todėl būtina įrengti naują kaminą. Kadangi ventiliacijos ir židinio dūmų kanalo angos pagal projektą turėjo būti išmūrytos atliekant mūro darbus, teismas atmetė atsakovės atstovo argumentus, kad svetainės vėdinimo klausimas ir židinio angos įrengimas nebuvo būtinas iki namo pardavimo ieškovams ir kad šiuos darbus ieškovai galėjo atlikti patys. Kadangi tiek perdangos, tiek sienų viduje esančių angų netinkamas įrengimas yra paslėpti darbai, kurie ne statybos srities specialistui nėra akivaizdūs ir lengvai suprantami, teismas vertino, kad ieškovai įrodė, jog jiems parduotas butas turėjo jų nurodytus paslėptus trūkumus. Atsakovei neįrodžius aplinkybių, šalinančių jos atsakomybę dėl ieškovams perduoto netinkamos kokybės daikto (CK 6.334 str. 1 d. 3 p., CPK 176–178 str., 185 str.), ir paaiškėjus, jog atlikti statybos darbai neatitinka statybos techninių reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad ieškovai pirko nebaigtos statybos butą, teismas sprendė, jog ieškovai turi teisę reikalauti, kad atsakovė kompensuotų ginčo statinio trūkumų pašalinimo išlaidas.

13Dėl nekilnojamojo daikto trūkumų šalinimo išlaidų ir jų dydžio. Nuostolių dydį ieškovai grindė specialisto A. A., turinčio teisę eiti ypatingo statinio techninės priežiūros vadovo pareigas (nustatyti statybos darbų kainą teisė nenurodyta), sudaryta lokaline sąmata, pagal kurią bendra defektų šalinimo darbų kaina – 19322,07 Lt (b. l. 38–39). Visi defektų šalinimo darbai atlikti UAB „Tekanas“ iki 2011-12-15, t. y. iki ieškinio padavimo teismui dienos, darbų reali bendra vertė 20876,96 Lt (Atliktų darbų aktas (1 t. b. l. 172–173), abipusiu susitarimu mokėjimas yra atidėtas, liudytojas D. K. yra pasirašęs vekselį. Teismo vertinimu, apmokėjimas už atliktus defektų šalinimo darbus nėra esminis sprendžiant nuostolių atlyginimo klausimą, nes įstatyme nenumatyta, kad atlyginamos tik jau turėtos išlaidos (CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kadangi tiek pagal specialisto A. A. sudarytą lokalinę darbų sąmatą, tiek pagal UAB „Tekanas“ Atliktų darbų aktą, į atliktų darbų vertę buvo įskaičiuoti ir lubų glaistymo (565,99 Lt) bei lubų ir sienų dažymo darbai (1161,55 Lt), kurie prieš šalinant nustatytus defektus dar nebuvo atlikti ir jų atlikti iš naujo nereikėjo, šių darbų kaina (1727,54 Lt) išminusuotina iš ieškovų prašomos priteisti sumos ir ieškovams priteistos 17594,53 Lt (19322,07 Lt – 1727,54 Lt) nuostolių atlyginimo išlaidos, taip pat 847 Lt už ekspertizės nekilnojamojo daikto trūkumams nustatyti atlikimą, iš viso 18441,53 Lt.

14Iš dalies (91 proc.) patenkinęs ieškinį, teismas atitinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Atsakovė UAB „Norvegijos kontaktai“ apeliaciniame skunde (II tomas b. l. 74 – 80) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013-03-27 sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškinys, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovų atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodomi šie argumentai:

171. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad buvo pažeistos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos dėl kokybės reikalavimų, kadangi atitinkamos aplinkybės nebuvo įrodytos. Ieškovai įrodinėjo, kad atsakovė pažeidė pirkimo–pardavimo sutartį, kadangi perdavė ieškovams netinkamos kokybės namo dalį.

182. Dėl I a. monolitinės perdangos, įrengtos tarp monolitinių plokščių. Apeliantės nuomone, teismas, tenkindamas ieškinį, turėjo konstatuoti, kad pirmo aukšto monolitinė perdanga buvo padaryta netinkamai, taip pat nurodyti įrodymus, kuriais remdamasis teismas šią aplinkybę konstatavo. Nors teismas nurodė įvairius argumentus, tačiau aukščiau minėtos išvados nenurodė. Trečiasis asmuo pateikė ne tik projektinius planus, kuriuos, atsakovės nuomone, teismas nepagrįstai atmetė, bet ir atitinkamus sertifikatus, deklaracijas bei plokščių įsigijimo dokumentus, dėl kurių teismas visiškai nepasisakė. Apeliantės nuomone, tik šie įrodymai patvirtina, kokios plokštės buvo sudėtos faktiškai. Kadangi visus gautus dokumentus atsakovė perdavė ieškovams kartu su pirkimo–pardavimo sutartimi, teismas nepagrįstai sprendime nurodo, kad atsakovė nekėlė klausimo, kodėl atitinkami dokumentai nebuvo jai pateikti anksčiau, nors pagal atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą turėjo būti perduoti iki 2011-05-09. Dėl šių priežasčių teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovės monolitinės perdangos trūkumų šalinimo išlaidas.

193. Dėl kitų trūkumų. Mano, kad teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad namo sienai buvus įrengtai iš keramzitbetonio blokelių, o ne iš pilnavidurių plytų mūro, taip pat angai židiniui esant įrengtai netinkamai ir kad neįrengta projekto I a. sąramų plane pažymėta ventiliacijos anga, buvo pažeista tarp šalių sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Net ir konstatavus tai, ieškovai nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad jie dėl to patyrė kažkokias išlaidas (statė nepastatytą kaminą, permūrijo sieną, įrengė neįrengtą plane pažymėtą ventiliacijos angą), jokios išlaidos ieškovams negalėjo būti priteistos, nes jų nebuvo. Nesant įrodymų dėl žalos dydžio, nespręstina, ar dėl atitinkamų pažeidimų tenkintinas ieškinys.

204. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai įrodė trūkumų pašalinimą ir jų dydį. Teismas, konstatuodamas nuostolių dydį, neatsižvelgė nei į vieną atsakovės ar trečiojo asmens argumentą. Apeliantės nuomone, teismas, spręsdamas apie turėtų išlaidų dydį, negalėjo vadovautis UAB „Tekanas“ pateiktais dokumentais, nes ieškovų iškviestas liudytojas D. K. patvirtino, kad dalį nurodytų darbų atliko kiti asmenys, t. y. akte nurodyti duomenys neatitinka tikrovės, be to, UAB „Tekanas“ darbų nėra apskaičiusi apskaitoje.

215. Nurodo, kad teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias taisykles, dėl ko neteisingai išsprendė bylą, priėmė nevisiškai motyvuotą sprendimą.

22Trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ apeliaciniame skunde (III tomas b. l. 4 – 15) prašo:

231. Panaikinti 2013 m. kovo 27 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2- 1499-752/2013 dalį dėl motyvų ir pašalinti iš teismo sprendimo šiuos motyvus:„teismas sprendžia, kad kilus šalių ginčui dėl netinkamai įrengto perdengimo monolitinio ruožo, trečiojo asmens pateiktas kitoks nei projekte pirmo aukšto perdangos planas (kur nurodytas kitoks perdangos plokščių stiprumas - PK 72-15-8 ir PK 72-12-8), taip pat pateiktas papildomas (nepatvirtintas su techniniu projektu) perdangos planas - kolona ir jos brėžinys (b. l. 165–168), yra vėlesni. Trečiojo asmens poziciją, kad jie suprojektuoti tuo pačiu metu kaip ir patvirtiname projekte esantys brėžiniai, nepagrįsti, nes šių planų nėra Kauno miesto savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros skyriaus teismui pateiktoje Techninio projekto archyvinėje byloje Nr. 27216 (projektuotojo N. V. parengtas techninis projektas komplekso Nr. ( - )), (b. l. 157, Žr. Projekto archyvinė byla).“

24Su šia išvada susiję ir kiti teismo sprendimo motyvai.

25„Tačiau projekto 6 dalyje „Statinio konfigūracijos“ pateikti pamatų, pirmo, antro aukštų planai, namo pjūvis, pirmo aukšto perdangos planas, gegnių išdėstymo planas“ detalė A-A (projekto 86–94 lapas). Kaip matyti, tai tie patys brėžiniai, kurie buvo pateikti gyvenamojo namo konstrukcijų dalinę ekspertizę atlikusiam ekspertui V. L. (b. l. 29–33, Projekto 89–93). Pagal projekte pateiktą statinio konstrukcijos pirmo aukšto perdangos planą matyti, kad perdengimas laiptinės dalyje išspręstas kitaip, nei aprašyta projekto bendroje dalyje – toje vietoje gelžbetoninė perdengimo plokštė nenumatyta, tačiau detalizuotas perdengimui naudojamų gelžbetoninių plokščių kiekis, jų stiprumas (projekto 92 1.).

26Kad šie brėžiniai yra vėlesni, matyti ir iš byloje pateikto 2011 -04-20 Atliktų darbų perdavimo akto, pagal kurį rangovas (UAB „Dainarita“) perdavė užsakovui (UAB „Norvegijos kontaktai) iš rangovo medžiagų ir jo rizika pagal projektinę dokumentaciją pastatytą nebaigtą statyti pastatą, kur projektinė dokumentacija reiškia prie šio Akto kaip priedas Nr. 2 pridedamą projektuotojo N. V. parengtą technini projektą (komplekso Nr. ( - )) Trečiasis asmuo (Rangovas) taip pat nurodė, kad pastato statybos darbus atliko vadovaudamasis būtent šiuo planu (projektine dokumentacija) (b. l. 120).

27Vadinasi, atlikdamas statybos darbus UAB „Dainarita“ šiais naujais brėžiniais ir sprendiniais negalėjo vadovautis.

28Kad atlikdama statybos darbus trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ neturėjo minėto perdangos ir kolonos plano, teismas sprendžia ir iš to, kad pagal UAB „Statybų auditas“ parengtą trečiojo asmens atliktų darbų sąmatą su detalizacija matyti, jog iki darbų perdavimo atsakovei monolitinė perdanga jau buvo padaryta, kai jokių duomenų apie kolonos ar jos pamato įrengimą nėra, nors pagal projekte numatytą darbų eigą, taip pat pagal objektinę sąmatą, visi pamatų įrengimo ir mūrijimo darbai jau buvo atlikti (b. l. 122, 128).

29Teismas vertina ir liudytojo N. V. teisme duotus parodymus bei jo raštišką atsakymą į trečiojo asmens atstovės užklausimą, kad jau vykdant statybą buvo gautas UAB „Dainarita“ paklausimas dėl I aukšto monolitinio perdangos ruožo įrengimo detalizavimo. Atsakant į minėtą paklausimą, trečiojo asmens prašymu buvo parengtas I a. monolitinės perdangos ruožo įrengimo darbo brėžinys, kuris perduotas UAB „Dainarita“ direktoriui, pasiūlytas sprendinys monolitinį perdangos ruožą tvirtinti kolona, kuri atlaikytų monolitinio ruožo perduodamas apkrovas (1 t. b. l. 147).

30Tačiau, kaip nustatyta, pastato statybai buvo išduotas leidimas pagal jau minėtą patvirtintą planą ir jame esančius brėžinius.

31Be to, iš jau aptartų įrodymų matyti, kad trečiasis asmuo šiuo projektuotojo pasiūlymu nepasinaudojo, monolitinę perdangą įrengė be sutvirtinimo kolona.“

322. Priteisti trečiojo asmens naudai iš pralaimėjusios bylą šalies 3000 litų išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme, ir 1500 litų už apeliacinio skundo parengimą.

33Nurodo, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Norvegijos kontaktai“ ieškinį atsakovei UAB „Dainarita“ dėl 231 864,84 Lt priteisimo dėl neva netinkamai atliktų darbų gyvenamuose namuose ( - ), todėl šioje nagrinėjamoje byloje atsakovė sau naudingas aplinkybes, kuriomis įrodinėja ieškinį Kauno apygardos teisme, pripažino, o kitų ne, tačiau teismas į tai neatsižvelgė ir įrodymus vertino aiškiai netinkamai. Apeliantės nuomone, teismas išėjo iš ieškinio reikalavimo ribų ir tyrė aplinkybes, kurių neturėjo tirti. Šioje byloje ginčo dalykas galėjo būti tik ieškovų ir atsakovės sutartiniai santykiai, kylantys iš 2011-06-01 pirkimo–pardavimo sutarties (b. l. 8–16), tačiau teismas tyrė ir nagrinėjo Kauno apygardos teisme pareikštą atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ ieškinį UAB „Dainarita“ ir aiškinosi šių asmenų susitarimus, todėl teismo išvados, kad UAB „Dainarita“ atliko darbus ne pagal projektą ar sutartį, yra visiškai nepagrįstos (teismo argumentai padaryti netinkamai aiškinant ir taikant Statybos įstatymo nuostatas, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatas, netinkamai aiškinant techninio projekto ir darbo projekto sąvokas) ir šioje byloje negalimos, nes tai yra ne šios bylos dalykas. Nurodo, kad teismas neįvertino aplinkybės, kad pirkėjai neperregistravo leidimo statinį įsigijusio asmens vardu ir tęsė darbus toliau, nors pirkimo–pardavimo sutarties 2.4 punkte nurodyta, kad „asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, visos statytojo, gavusio statybos leidimą prievolės ir teisės pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu.“ Taip pat, apeliantės nuomone, teismo išvada, kad kolonos įrengimas yra negalimas atlikus monolitinio ruožo įrengimo darbus, yra nepagrįsta. Nurodė, kad Kauno apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl šio klausimo yra atlikta statybinė ekspertizė. Taip pat nurodo, kad ieškovai praleido senaties terminą savo reikalavimams reikšti, nes pretenzijas atsakovei pradėjo reikšti netgi iki 2011 m. liepos 26 d. išvadų parengimo, jų pretenzijos nebuvo patenkintos, todėl nuo šių pretenzijų pateikimo prasidėjo kreipimosi į teismą su ieškiniu senaties termino eiga, nes nuo tada ieškovams tapo žinoma, kad reikalavimų dėl pažeistų jų teisių atsakovė nevykdys. Mano, kad teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir pažeidė įrodymų vertinimo taisykles: 1. ieškovai ieškinį įrodinėjo 2011 m. liepos 26 d. VšĮ „Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro atliktu daliniu Buto konstrukcijų ekspertizės aktu Nr. 11-108, tačiau teismas neįvertino šį aktą surašiusio specialisto V. L. parodymų teisme ir jo rašto, kuriais jis atsisakė savo duotų išvadų dėl perdangos netinkamumo, o specialistui atsisakius savo išvados, byloje nebeliko jokių įrodymų, kurie patvirtintų ieškinyje nurodytas aplinkybes; 2. byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad perdanga yra pertvarkyta, ir to patikrinti neįmanoma, nes padaryta perdangos apdaila, taip pat UAB „Tekana“ nėra išrašiusi jokios sąskaitos ieškovams už atliktus darbus, teismas, įvertinęs tik liudytojo D. K. parodymus, kad jis (ne ieškovai) yra pasirašęs vekselį, sprendė apie ieškovų turėtas išlaidas. Taip pat teismas nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo prašė priteisti 4000 Lt išlaidas. Byloje pateikti dokumentai patvirtina faktą, kad buvo prašyta priteisti 3000 Lt bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo parengimą ir atstovavimą teisme. Papildomai 1000 litų buvo sumokėti už atstovavimą Kauno apygardos teisme. Apeliantės nuomone, šios išlaidos turėjo būti priteistos proporcingai iš ieškovų ir atsakovės, todėl šioje byloje sprendimas keistinas.

34Trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ atsiliepime į UAB „Norvegijos kontaktai“ apeliacinį skundą ( II tomas b. l. 94) prašo apeliacinį skundą patenkinti.

35Atsakovė UAB „Norvegijos kontaktai“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Dainarita“ apeliacinį skundą (II tomas b. l. 95 – 100) prašo atmesti UAB „Dainarita“ apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nesutinka su apeliacinio skundo dalimi, kuria prašoma pašalinti konkrečius skunde nurodytus motyvus iš sprendimo ir kuria prašoma trečiajam asmeniui priteisti iš atsakovės 3000 Lt išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme, ir 1500 Lt už apeliacinio skundo surašymą.

36Ieškovai V. P. ir J. P. atsiliepime į atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ ir trečiojo asmens UAB „Dainarita“ apeliacinius skundus ( II tomas b. l. 112) prašė palikti nepakeistą pirmos instancijos teismo sprendimą, apeliacinius skundus atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

37Dėl atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ apeliacinio skundo ieškovai nurodė šiuos argumentus:

381. Nesutiktina su atsakovės nuomone, kad teismas, tenkindamas ieškinį, turėjo konstatuoti, jog pirmo aukšto monolitinė perdanga buvo atlikta netinkamai, taip pat nurodyti įrodymus, kuriais remdamasis teismas atitinkamą aplinkybę konstatavo. Ieškovai pateikė į bylą ekspertų išvadas, dokumentus, pagrindžiančius faktą, jog UAB „Tekanas“ pašalino užfiksuotus trūkumus, taip pat buvusių trūkumų egzistavimą patvirtino ir liudytojas V. L.. Atsakovas sąmoningai iškraipo liudytojo duotus parodymus teismo posėdžio metu, pagal kuriuos jis pripažino, kad pateikta išvada yra negaliojanti. Liudytojas pats patikino, jog atsisakė dalies savo parodymų dėl to, kad jam buvo pateikta projektinė dokumentacija, kuri neatitiko faktinių aplinkybių, būtent kas liečia perdangų stiprumą. Liudytojas patvirtino, kad antro aukšto perdangų ruožas tarp plokščių, kuris yra išlietas, turėjo būti keičiamas bet kuriuo atveju, nes ir iš naujai gautų duomenų matyti, kad minėtas ruožas neatitinka reikalavimų ir neišlaikytų apkrovų, o tam ir buvo reikalingas antro aukšto pertvarų ardymas bei jų atstatymas, naujo perdangos monolitinio ruožo įrengimas. Taip pat atsakovas teigia, kad ir jam pačiam yra iškilus abejonė dėl perdangos atitikimo nustatytiems reikalavimams. Atsakovas remdamasis ieškovų pateiktu ekspertizės aktu pareiškė ieškinį trečiajam asmeniui UAB „Dainarita“ Kauno apygardos teisme (Civ.b. Nr. 2-2151-173/2012) ir paprašė skirti teismo statybinę ekspertizę, kurios metu būtų atsakyta į atitinkamus klausimus. Taigi galima daryti išvadą, kad ir pats atsakovas neneigia fakto, jog perdangos, įrengtos tarp monolitinių plokščių, pastatymas buvo atliktas nesilaikant numatytų reikalavimų. Neaišku, kodėl šioje byloje atsakovas teigia, jog ieškovas neįrodė atitinkamų trūkumų egzistavimo, tačiau kitoje byloje pats grindžia savo reikalavimus minėtų trūkumų egzistavimu ir prašo teismo ekspertizės, kad galėtų įrodyti, jog UAB „Dainarita“ kaip rangovas netinkamai įrengė minėtą perdangą. Iš tokių atsakovo veiksmų galima daryti išvadą, kad atsakovas net ir neneigdamas, kad minėti trūkumai egzistuoja.

392. Atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, patvirtinančių, kad projektinę dokumentaciją jis būtų gavęs iš trečiojo asmens. Iš tikrųjų ieškovai, kaip ir buvo nustatyta bylos nagrinėjimo metu, ir sublokuoto buto Nr. 1 savininkas gavo tik po kompaktinį diską, kuriame esančius įrodymus pateikė teismui. Taigi lieka neaišku, ką konkrečiai atsakovas gavo iš trečiojo asmens. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog trečiojo asmens pateiktas kitoks nei projekte pirmo aukšto perdangos planas (kur nurodytas kitoks perdangos plokščių stiprumas - PK 72-15-8 ir PK 72-12-8), taip pat pateiktas papildomas (nepatvirtintas su techniniu projektu) perdangos planas - kolona ir jos brėžinys, yra vėlesni. Trečiojo asmens poziciją, kad jie suprojektuoti tuo pačiu metu kaip ir patvirtintame projekte esantys brėžiniai, nepagrįsti, nes šių planų nėra Kauno miesto savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros skyriaus teismui pateiktoje Techninio projekto archyvinėje byloje Nr. 27216 (projektuotojo N. V. parengtas techninis projektas komplekso Nr. ( - )).

403. Ieškovai pateikė į bylą UAB „Tekanas“ Atliktų darbų aktą, kuriame yra aiškiai įvardinti atlikti darbai, kurie buvo būtini dūmtraukio įrengimui, todėl nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad net ir konstatavus, kad buvo pažeista pirkimo - pardavimo sutartis įrengus netinkamą sieną, angą židiniui ar neįrengus ventiliacijos kanalo, jokia ieškiniu reikalaujama suma negalėjo būti pateikta, kadangi į bylą nėra pateikta nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, kad dėl to ieškovai patyrė kokias nors išlaidas. Taip pat ieškovai pažymi, jog ir VšĮ „Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras“ pateiktame ekspertizės akte yra nurodyta, jog sienoje padaryta anga židiniui yra netinkama, yra būtina židiniui įrengti naują kaminą; vienos ventiliacijos angos, pažymėtos projekte, išvis nerasta, neišspręstas patalpos vėdinimo klausimas.

414. Nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad teismas netinkamai įvertino ieškovų patirtas išlaidas trūkumų pašalinimui ir neatsižvelgė į atsakovo bei trečiojo asmens argumentus dėl nuostolių dydžio. Teismui buvo pateikta ir specialisto A. A. sudaryta lokalinė darbų sąmata, ir UAB „Tekanas" Atliktų darbų aktas. Taip pat liudytojas D. K. patvirtino, kad tarėsi su UAB „Tekanas" dėl darbų atlikimo bei dėl apmokėjimo už juos pagal darbų aktą. Abipusiu susitarimu mokėjimą atidėjo, liudytojas nurodė, kad ieškovai yra pasirašę vekselį. Defektų šalinimo darbai jau buvo atlikti iki ieškinio padavimo teismui dienos. Taigi ieškovų manymu, buvo pateikta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių su nupirkto daikto trūkumų ištaisymu susijusių išlaidų dydį ir teismas tinkamai juos įvertino.

425. Teismas atidžiai ištyrė ir įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir priimdamas sprendimą nepažeidė lygiateisiškumo principo bei buvo objektyvus, todėl nesutiktina su apelianto teiginiais, kad teismas vertindamas įrodymus griežtesnius reikalavimus taikė atsakovui, o ieškovams tokių reikalavimų netaikė, todėl pažeidė šalių lygiateisiškumo principą (CPK 17 str.), kad teismas buvo neobjektyvus ir tuo pažeidė CPK 185 str. 1 d. reikalavimus.

436. Teismas savo sprendime pasisakė dėl visų esminių ieškovų argumentų, susijusių su ieškinio dalyku. Vadovaujantis CPK ir teismų praktika, tai iš esmės reiškia, kad sprendimas yra motyvuotas. Tai, kad teismas nepasisako dėl kiekvieno argumento atskirai, nesudaro pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto sprendimo. Net ir pripažinus, kad sprendimas yra nepakankamai smulkmeniškai motyvuotas (nors Ieškovas su tuo nesutinka), tai nesudaro pagrindo naikinti jį CPK 329 str. 2 d. 4 p. pagrindu.

44Dėl trečiojo asmens UAB „Dainarita“ apeliacinio skundo ieškovai nurodė šiuos argumentus:

451. Nesutiktina su trečiojo asmens argumentu, kad pirmos instancijos teismas išėjo už ieškinio reikalavimo ribų, kadangi nagrinėjo atsakovo ir trečiojo asmens susitarimus kitoje byloje. Neaišku, kodėl trečiasis asmuo teigdamas, jog teismas privalėjo nagrinėti tik ieškovo ir atsakovo sutartinius santykius, pateikdamas apeliacinį skundą ir argumentuodamas aukščiau nurodytą teiginį remiasi savo ir atsakovo santykiais, analizuoja kokius susitarimus jie buvo tarpusavyje sudarę, dėl kieno kaltės nebuvo baigta statyti šiame atsiliepime minima buto perdanga ir galiausiai padaro išvadą, jog teismas negalėjo vertinti, jog trečiasis asmuo atliko darbus ne pagal projektą ar sutartį. Nėra tikslinga ginčyti konkrečius trečiojo asmens pastebėjimus bei argumentus dėl jo ir atsakovo santykių, taip pat dėl to, kadangi kaip ir teigia pats trečiasis asmuo - šioje byloje ginčo dalyku galėjo būti tik ieškovų ir atsakovo sutartiniai santykiai.

462. Ieškovai tik iš 2011 m. gruodžio 12 d. pranešimo (atsakymo j pretenziją) turinio padarė išvadą, kad atsakovas aiškiai atsisakė atlyginti ieškovams daikto trūkumų šalinimo išlaidas, todėl nuo šio momento prasidėjo CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatyto šešių mėnesių kreipimosi į teismą su ieškiniu senaties termino eiga, nes nuo tada ieškovams tapo žinoma, kad reikalavimų dėl pažeistųjų teisių atsakovas nevykdys. Ieškovai, pareikšdami ieškinį 2012 m. vasario 23 d. ieškinio senaties termino nepraleido. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teisme nenustatyta absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

48Dėl įrodymų vertinimo.

49CPK176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. CPK177 straipsnis nustato, kad įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tie duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais ir ekspertų išvadomis. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK178 str.).

50Byloje kilo ginčas dėl pirkimo-pardavimo sutartimi parduoto nekilnojamojo daikto trūkumų ir pirkėjų išlaidų šių trūkumų šalinimui atlyginimo (CK 6.327 str.). Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu jo parduotas daiktas yra tinkamos kokybės. Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą (nuostolius), privalo įrodyti jam padarytus nuostolius ir jų dydį (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina ir tai, kad pardavėjo pareiga garantuoti parduodamo daikto kokybę neapima tų atvejų, kai daikto trūkumai pirkėjui buvo žinomi arba tokie akivaizdūs, kad kiekvienas atidus pirkėjas juos būtų pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo (CK 6.327 straipsnio 2 dalis, 6.333 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant, ar daikto trūkumai normaliomis aplinkybėmis buvo tokie akivaizdūs ir pastebimi, kad rūpestingas ir atidus pirkėjas juos turėjo pastebėti, turi būti įvertinta aplinkybių visuma (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ruukki Lietuva“ v. UAB ,,Laugina“, bylos Nr. 3K-3-182/2009; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Mercbusas“ v. UAB ,,Silberauto“, bylos Nr. 3K-3-455/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. G. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-530/2010; 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2014; kt.).

51Ieškovai ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 19 322,07 Lt (5596,05 Eur) nuostolių atlyginimą už pašalintus buto statybos darbų trūkumus, 847 Lt (245, 30 Eur) išlaidas, turėtas žalai nustatyti ir įvertinti atliekant ekspertizę. Ieškinį grindė buto pirkimo–pardavimo sutartimi, VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro Statinio dalinės ekspertizės aktu 2011-07-26 Nr. 11-108, kuriame nustatyta, kad monolitinio ruožo apkrova į esamas plokštes neatitinka statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimų, todėl monolitinį ruožą būtina ardyti, prieš tai išardžius dalį II a. pertvarų, kurios jau nutinkuotas ir jose įrengta elektros instaliacija, kad pagal dvibučio gyvenamojo namo techninį projektą (projekto vadovas N. V.), siena tarp butų turėjo būti įrengta pilnavidurių plytų mūro, 38 cm storio (I a, sąramų planas), tačiau ji įrengta iš keramzitbetonio blokelių, toje sienoje palikta anga židiniui netinka, būtina įrengti židiniui naują kaminą, kad projekto I a. sąramų plane pažymėtos ventiliacijos angos išvis nėra, neišspręstas bendros patalpos – 38,23 kv. m vėdinimo klausimas, išvada – II a. pertvarų ardymas bei jų atstatymas, naujo perdangos monolitinio ruožo, židinio dūmtraukio įrengimo preliminari kaina 13453,28 Lt (3896, 34 Eur) (b. l. 18–19, t. 1), 2011-07-27 PVM sąskaita faktūra už ekspertizės atlikimą (b. l. 35, t. 1), 2011-09-26 defektiniu aktu (b. l. 36–39, t. 1), kuriuo nustatytų trūkumų šalinimas bei su tuo susijusių darbų atlikimas, įvertintas 19 322,07 Lt su PVM, UAB „Tekanas“ 2012-01-03 Atliktų darbų aktu (defektų šalinimo darbų vertė 20876,96 Lt (6046, 38 Eur) (b. l. 172–173, t. 1), pretenzijomis atsakovei.

52Pirmosios instancijos teismas ištyrė byloje esančius įrodymus ir sprendė, kad ieškovai įrodė parduoto ginčo buto statybos darbų trūkumus, jų mastą ir turėtų išlaidų šiems defektams šalinti dydį (CK 6.317, 6.327 straipsniai). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi defektų šalinimo darbai atlikti UAB „Tekanas“ iki 2011-12-15, t. y. iki ieškinio padavimo teismui dienos, darbų reali bendra vertė 20876,96 Lt (Atliktų darbų aktas (1 t. b. l. 172–173), abipusiu susitarimu mokėjimas yra atidėtas, liudytojas D. K. yra pasirašęs vekselį.

53Apeliantai nesutinka su šiomis teismo išvadomis, nes, jų nuomone, teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentais dėl pirmosios instancijos teismo neteisingai įvertintų įrodymų (CPK 185 str.).

54Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovai 2011-06-01pirkimo–pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis) įsigijo iš atsakovės butą, kurio baigtumas 76 proc., sutarties punktuose įtvirtinta, kad pardavėjas perduoda pirkėjams nebaigto statyti buto projektą, statybos leidimą, projektinę, techninę dokumentaciją bei kitus dokumentus (2.4 punktas), kad pirkėjai turėjo galimybę susipažinti ir tinkamai susipažino su turto technine būkle, kokybe, paskirtimi, galimybe naudoti nupirktą turtą pagal paskirtį, dėl jo jokių pretenzijų neturi ir ateityje jų nereikš (6.5 punktas), taip pat kad pardavėjas garantuoja, kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų turto trūkumų, kad pardavėjas atsako už trūkumus, jeigu neįrodo, jog šie atsirado po turto perdavimo pirkėjams arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos (7.6 punktas) (1 t. b. l. 8–17, 139).

55Ieškovai ieškinyje nurodytas aplinkybes, jog buto statybos darbai atlikti su trūkumais, įrodinėjo jų iniciatyva atliktos 2011 07 26 Statinio dalinės ekspertizės akto išvadomis.

56Gavus bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, trečiojo asmens UAB „Dainarita“ atstovė pateikė kitoje civilinėje byloje atliktos 2013-05-17 Teismo statybinės ekspertizės aktą Nr. 2-827-173/2013, kurį prašė prijungti prie šios bylos (b. l. 120–134, t. 2) ir apeliacinės instancijos teisme 2013 07 05 priimtas (b. l. 116, t. 2).

57Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu dalyvaujantiems byloje asmenims buvo žinoma aplinkybė, kad 2012-06-15 UAB „Norvegijos kontaktai“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Dainarita“ dėl statybos rangos teisinių santykių, kuriuo prašė sumažinti tarp UAB „Norvegijos kontaktai“ ir UAB „Dainarita“ sudarytos statybų rangos sutarties dėl dvibučių gyvenamųjų namų pastatymo žemės sklype ( - ), atliktų darbų kainą defektų šalinimo išlaidų suma (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-489-173/2014). Šioje byloje teismas 2013-02-14 nutartimi paskyrė statybos teismo ekspertizę, Teismo statybinės ekspertizės aktas surašytas 2013-05-17, pagal LITEKO duomenis, Kauno apygardos teismas 2014-02-04 sprendimu (civilinės bylos Nr. 2-489-173/2014) ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, nustatęs, kad UAB „Dainarita“ statybos darbus atliko kokybiškai, nenukrypdama nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, statybos darbų rodiklių. Sprendimas įsiteisėjęs.

58Teisėjų kolegijos vertinimu, nors Kauno apygardos teismo 2014-02-04 sprendimas civilinėje byloje pagal UAB „Norvegijos kontaktai“ ieškinį UAB „Dainarita“ dėl statybos rangos teisinių santykių neturi prejudicinės galios nagrinėjamai bylai, nes bylose dalyvavo ne tie patys asmenys (CPK 182 straipsnio 2 punktas), tačiau paminėtas teismo sprendimas atitinka rašytiniams įrodymams keliamus reikalavimus, todėl jo įrodomoji reikšmė bylos faktų konstatavimui vertintina kartu su kitais šioje byloje surinktais įrodymais. 2013-05-17 Teismo statybinės ekspertizės akte Nr. 2-824-173/2013 bei nurodytame Kauno apygardos teismo sprendime buvo nustatytos faktinės aplinkybės, tiesiogiai susijusios su įrodinėjimo dalyku šioje byloje, t. y. 2013-01-17 VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras statinio dalinės ekspertizės aktu Nr. 13-03/01 (b. l. 7-8, 2 t.) pateikė patikslintą statinio dalinės ekspertizės aktą, kuriuo atsisakė 2011-07-26 dalinės ekspertizės akte Nr. 11-108 savo išvadų dėl 1-ojo aukšto perdangos ir monolitinių ruožų neatitikties STR2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimams ir STR2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimams; dėl statybos darbų trūkumų, nurodytų VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro 2011-07-26 statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 11-108, kuriuo šioje nagrinėjamoje byloje ieškovai grindė ieškinį, darė išvadą, kad gyvenamojo namo ( - ), 1-o aukšto perdangos monolitiniai ruožai atitinka teisės aktų reikalavimus, 1-o aukšto perdangos monolitinio ruožo tvirtinimas kolona nereikalingas, kadangi perdangos plokštės yra PK 72-15-8 ir PK 72-12-8; kad siena tarp butų turėjo būti būtinai įrengta iš pilnavidurių plytų mūro, nėra teisinga, abu konstruktyvai adekvatūs; kad židinio dūmtraukio anga atitinka reikalavimus; kad ventiliacijos angos įrengtos pagal projektą, kad statybos darbų trūkumai galėjo būti akivaizdžiai pastebėti atliekant atliktų darbų priėmimo–perdavimo metu, jeigu tie trūkumai būtų buvę (b. l. 120–126, t. 2), teismas, įvertinęs šias teismo ekspertizės išvadas, darė išvadą, kad UAB „Dainarita“ statybos darbus atliko kokybiškai, nenukrypdamas nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

59Dėl I a. monolitinės perdangos, įrengtos tarp monolitinių plokščių. Apeliantės atsakovės nuomone, teismas, tenkindamas ieškinį, turėjo konstatuoti, kad pirmo aukšto monolitinė perdanga buvo padaryta netinkamai, taip pat nurodyti įrodymus, kuriais remdamasis teismas šią aplinkybę konstatavo.

60Pirmos instancijos teismas konstatavęs, jog trečiojo asmens pateiktas kitoks nei projekte pirmo aukšto perdangos planas (kur nurodytas kitoks perdangos plokščių stiprumas - PK 72-15-8 ir PK 72-12-8), taip pat pateiktas papildomas (nepatvirtintas su techniniu projektu) perdangos planas - kolona ir jos brėžinys, yra vėlesni, sprendė, kad atsakovė nepaneigė ieškovų nurodyto jiems parduoto daikto – gyvenamojo namo perdangos trūkumų buvimo.

61Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su 2013-05-17 Teismo statybinės ekspertizės išvadomis, tuo labiau kad jas jau yra įvertinęs teismas ir jų pagrindu yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas. Pagal nagrinėjamos bylos duomenis matyti, kad VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras pateikė teismui aukščiau minimą Statinio dalinės ekspertizės aktą Nr. 13-03/01 (b. l. 8, t. 2), kuriame nurodyta, kad didžioji dalis VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro Statinio dalinės ekspertizės akto 2011-07-26 Nr. 11-108 neatitinka tikrovės, ir padaryta išvada: dvibučio gyvenamojo namo ( - ), naujo dūmtraukio įrengimas – 2 235,97 Lt. Tačiau pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą ir vertindamas ieškinio pagrįstumą, dėl šio įrodymo visiškai nepasisakė ir jo nevertino, o rėmėsi ankstesniu ieškovų pateiktu VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro Statinio dalinės ekspertizės aktu 2011-07-26 Nr. 11-108, nors ir teismo posėdžio metu (b. l. 34–35, t. 2) liudytojas V. L. nurodė, kad jo atlikta ir ieškovų pateikta teismui Statinio dalinė ekspertizė yra netiksli, konsultacinio pobūdžio, neatitinka tikrovės.

62Sutiktina su apeliantės teigimu, kad trečiasis asmuo pateikė ne tik projektinius planus, kuriuos, atsakovės nuomone, teismas nepagrįstai atmetė, bet ir atitinkamus sertifikatus, deklaracijas bei plokščių įsigijimo dokumentus, dėl kurių pirmos instancijos teismas visiškai nepasisakė ir nepagrįstai priteisė iš atsakovės monolitinės perdangos trūkumų šalinimo išlaidas.

63Kasacinės instancijos teismo 2015 03 13 nutartyje (3 t. b. l. 87-99) konstatuota, jog nei 2013 11 17 Teismo statybinės ekspertizės akte, nei 2011 07 26 dalinės ekspertizės akte Nr. 11-108 nenustatyta, kokios plokštės yra panaudotos iš tikrųjų. Atsižvelgiant į tai, apeliacine tvarka nagrinėjant bylą iš naujo, teisėjų kolegija 2015 06 29 posėdyje pasiūlė šalims pateikti papildomus įrodymus šiai aplinkybei nustatyti.

64Apeliacinės instancijos teisme trečiojo asmens atstovė pateikė 2010 m. laikotarpiu išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų dėl PK 72-12-8 ir PK 72-15-8 plokščių pirkimą bei jų apmokėjimą tretiesiems asmenims, atitikties deklaracijas, medžiagų nurašymo aktų kopijas (3 t. b. l. 118-138), šie netiesioginiai įrodymai patvirtina apeliantės išdėstytus argumentus, jog 2010 m. laikotarpiu kitokio stiprumo nei PK 72-12-8 ir PK 72-15-8 plokštės nebuvo gaminamos, trečiasis asmuo kitokių jų neturėjo ir ieškovams parduotame ginčo bute faktiškai panaudojo perdangos plokštes būtent PK 72-12-8 ir PK 72-15-8. Teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų patvirtinančių, jog ginčo name faktiškai įrengtos g/p plokštės yra ne PK 72-12-8 ir PK 72-15-8 stiprumo, o kitokio - PK 72-12-6 ir PK 72-15-6. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad perdanga yra netinkamo stiprumo, kad perdangą reikėjo stiprinti, todėl nėra pagrindo išvadai, jog ieškovams buvo būtinos monolitinės perdangos trūkumų šalinimo išlaidos (CPK 178 str.). Be to byloje nėra PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų ieškovams apmokėjimui už UAB „Tekanas“ atliktus darbus, todėl vien tik liudytojo D. K. parodymai, kad jis (ne ieškovai) yra pasirašęs vekselį, pripažintini nepakankamais įrodymais ir nepatvirtina ieškovų nurodytų statybos darbų trūkumo šalinimo išlaidų (CPK 178 str., 185 str.).

65Dėl kitų trūkumų. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad namo sienai buvus įrengtai iš keramzitbetonio blokelių, o ne iš pilnavidurių plytų mūro, taip pat angai židiniui esant įrengtai netinkamai ir kad neįrengta projekto I a. sąramų plane pažymėta ventiliacijos anga, buvo pažeista tarp šalių sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis.

66Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad siena tarp butų sumūryta iš keramzitbetonio blokelių, o ne iš pilnavidurių plytų mūro, nelaikytina statybos darbų trūkumu. Kaip konstatuota 2013-05-17 Teismo statybinės ekspertizės akte šie abu konstruktyvai yra adekvatūs, todėl permūryti sienos nereikėjo, o 2012 01 03 atliktų darbų akte (1-33 pozicijos) tokie darbai kaip atlikti nenurodyti (1 t. b. l. 172-173). Akte taip pat nurodyta, kad židinio dūmtraukio kanalo anga atitinka reikalavimus, ventiliacijos angos įrengtos pagal projektą..Pažymėtina, kad ieškovai nupirko 76 proc. baigtumo nekilnojamąjį turtą, sutarties 6. 5 p. patvirtino, kad pirkėjai turėjo galimybę susipažinti ir tinkamai susipažino su turto technine būkle, kokybe, paskirtimi, galimybe naudotis nupirktą turtą pagal jo paskirtį. Kolegijos nuomone, ieškovų nurodyti kaip trūkumai - ventiliacijos angos nebuvimas, yra akivaizdūs, todėl kaip atidūs pirkėjai juos turėjo pastebėti be jokio specialaus tyrimo (CK 6.327 straipsnio 2 dalis, 6.333 straipsnio 2 dalis), be to esant dviems skirtingoms ekspertizėms byloje nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių ieškovų įrodinėtinas aplinkybes, kad židinio dūmtraukio kanalo anga bei ventiliacijos angos įrengtos pažeidžiant 2013 05 17 Teismo statybinės ekspertizės akte nurodytų LR Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus, tarp jų ir STR 2.01.01(1): „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas, STR2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos.

67Dėl ieškinio senaties termino pradžios, kai pareiškiamas ieškinys dėl parduoto daikto trūkumų. Ieškiniui dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti taikytinas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Sprendžiant, ar ieškovas, pateikdamas ieškinį nurodytu pagrindu (dėl parduoto daikto trūkumų), nepraleido ieškinio senaties termino, būtina nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, taip pat ar jis nebuvo nutrūkęs. Pagal bendrąsias ieškinio senaties termino pradžios taisykles, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Tokia teisė atsiranda tada, kai asmuo sužino ar turi sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). CK normose, reglamentuojančiose ieškinio senaties terminus, tarp jų – ir dėl parduotų daiktų trūkumų, nenustatyta, koks momentas konkrečiu ieškinio senaties termino taikymo atveju laikytinas ieškinio senaties termino pradžia. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais (nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2012), darytina išvada, kad kai pirkėjas per garantinį terminą pateikia pardavėjui pretenziją, ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl parduoto daikto trūkumų pareikšti prasideda nuo to momento, kai pirkėjas gauna atsakymą, kuriuo pardavėjas atsisako tenkinti pirkėjo reikalavimą arba kai per pirkėjo nustatytą, o jeigu toks nenustatytas – per protingą terminą, pardavėjas nepateikia jokio atsakymo. Į pateiktus išaiškinimus teisėjų kolegija atsižvelgia, spręsdama, ar bylą nagrinėjęs teismas tinkamai nustatė ieškinio senaties termino pradžią šioje byloje.

68Nustatyta, kad ieškovai, per garantinį terminą pastebėję pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu iš atsakovės įsigyto buto trūkumus, 2011-09-28 kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl buto statybos darbų atlikimo kokybės (b. l. 40, t. 1), 2011-12-14 atsakovė pateikė ieškovų atstovei raštišką atsakymą, kuriame nurodė, kad negali pasakyti, ar ieškovų pretenzija yra pagrįsta, ir prašė pateikti atliktos ekspertizės aktą (b. l. 41, t. 1), po tarp šalių vykusio susirašinėjimo atsakovė 2011-12-13 pateikė ieškovams raštišką atsakymą, kad neketina kompensuoti ieškovų turėtų ar tariamai turėtų išlaidų (b. l. 47, t. 1). Taigi atsakovė nurodytame rašte aiškiai išreiškė poziciją, kad ji neketina tenkinti pretenzijoje jai pareikštų reikalavimų. Remiantis aukščiau pateiktais kasacinio teismo išaiškinimais, nuo šio atsisakymo ieškovams pateikimo dienos ieškovams atsirado pagrindas spręsti, kad jų subjektinė teisė yra pažeista (atsakovė atsisakė tenkinti jų reikalavimus) ir kad nuo šio momento prasideda sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl parduoto buto trūkumų teisme pareikšti (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Ieškovai pateikė ieškinį 2012-02-27, t. y. nepraleidę ieškinio senaties termino kreiptis į teismą su tokio pobūdžio reikalavimu.

69Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovai neįrodė, jog atsakovė (pardavėja) pažeidė pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, t.y. pardavė nekilnojamąjį daiktą netinkamos kokybės – su statybos darbų trūkumais, todėl neturi CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytos teisės reikalauti, kad atsakovė (pardavėja) atlygintų jų turėtas išlaidas daikto trūkumams pašalinti. Ieškinys atmestinas kaip neįrodytas. Pirmosios instancijos teismo 2013 03 27 sprendimo dalis, kuria tenkintas ieškinys, naikintina, ir dėl šios dalies priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis.

70Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

71Patenkinus apeliacinius skundus, apeliantų prašymu iš ieškovų priteistinos atsakovui ir trečiajam asmeniui jų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

72Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kad apeliantė UAB „Norvegijos kontaktai“ už apeliacinį skundą 2013 05 13 sumokėjo 551 Lt dydžio žyminį mokestį (2 t. b. l. 90), apeliacinės instancijos teisme nėra pateikusi duomenų apie turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Todėl atsakovei iš ieškovų po lygiai iš kiekvieno priteistinos po 80 Eur (275, 50 Lt) bylinėjimosi išlaidos.

73Trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ pateikė įrodymus, kad pirmosios instancijos teisme turėjo 1158 Eur (4 000 Lt) išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 1 000 Lt už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 3 000 Lt už atstovavimą Kauno apylinkės teisme, taip pat UAB „Dainarita“ yra sumokėjusi 41, 40 Eur (143 Lt) žyminį mokestį už apeliacinį skundą, 300 Eur už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, rašytinių įrodymų, pagrindžiančių 1500 Lt (434 Eur) išlaidas už trečiojo asmens apeliacinio skundo surašymą byloje nėra pateikta, o yra duomenys, kad už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą UAB „Dainarita“ turėjo 1500 Lt (434 Eur) advokato pagalbos išlaidas (CPK 178 str.) (2 t. b. l. 15–20, 3 t. b. l. 68-69, 107-109). Pagal bylos duomenis, pirmosios instancijos teisme trečiojo asmens atstovė dalyvavo 6,5 val. teismo posėdžiuose, parengė 1 užklausimą bei kitus 3 dokumentus, todėl pagal Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (redakcija galioj. iki 2015 03 19), laikytina, kad pagrįstos yra šios išlaidos: 290 Eur (1000 Lt) už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir 390 Eur (1 347 Lt) už atstovavimą pirmosios instancijos teisme (975 Lt + 12 Lt + 360 Lt), iš viso – 680 Eur.

74Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teisme trečiojo asmens turėtos išlaidos priteistinos atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias Rekomendacijas, ir negali būti didesnės nei nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 8.19 punkte už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą nustatytas 0,1 dydžio koeficientas. Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydį (713,90 Eur) maksimali suma už Rekomendacijų 8.19 punkte patirtas išlaidas sudarytų 71,39 Eur (713,90 Eur x 0,1 koef.). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantės atstovė dalyvavo 2015-06-29 ir 2015-09-08 teismo posėdžiuose (bendra trukmė 2, 5 val.), pateiktoje sąskaitoje už teisines paslaugas nenurodyta kiek truko pasiruošimas bylos nagrinėjimui, todėl už atstovavimą priteistina 200 Eur. Apeliantės atstovė pateikė 2 prašymus (dėl įrodymų prijungimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo) (2 t. b. l. 116, 3 t. b. l. 107). Rekomendacijų 8.16 punkte už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai nustatytas 0,4 dydžio koeficientas. Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydį (713,90 Eur) maksimali suma už Rekomendacijų 8.16 punkte patirtas išlaidas sudarytų 285,56 Eur (713,90 Eur x 0,4 koef.), todėl apeliantės turėtos 300 Eur atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme yra pagrįstos ir neviršijančios Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.

75Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliantei UAB „Dainarita“ iš ieškovų po lygiai priteistinos 680 Eur bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme, 300 Eur advokato atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme, 434 Eur išlaidos kasacinės instancijos teisme ir 41, 40 Eur (143 Lt) žyminis mokestis už apeliacinį skundą, iš viso 1455,40 Eur (CPK 93 str., 98 str.).

76LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Patenkinus apeliacinius skundus, iš ieškovų po lygiai iš kiekvieno į valstybės biudžetą priteisiamos 43, 65 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose (CPK 93 str. 1 d., 92 str.).

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

78Kauno apylinkės teismo 2013-03-27 sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškinys, panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

79Sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų pakeisti ir jas išdėstyti taip:

80Iš V. P. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) priteisti iš kiekvieno po 80 Eur (275, 50 Lt) bylinėjimosi išlaidas atsakovei UAB „Norvegijos kontaktai“ (kodas 300140852).

81Iš V. P. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) priteisti iš kiekvieno po 727, 70 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui UAB „Dainarita“ (kodas 300039942).

82Iš V. P. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) priteisti iš kiekvieno po 21, 83 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei, kurias sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM į surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

83Kitos sprendimo dalies dėl atmestos dalies reikalavimo nekeisti.

84Šis sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant apeliantų (atsakovės) UAB „Norvegijos kontaktai“ atstovui... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama apeliacine tvarka... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovai ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės UAB „Norvegijos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Teismas nurodė, kad ieškovai 2011 m. birželio 1 d. pirkimo–pardavimo... 10. Pagal šalių susirašinėjimą, teismas darė išvadą, kad ieškovai įvykdė... 11. Dėl ieškinio senaties. Ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų taikomas... 12. Dėl pardavėjo atsakomybės. Teismas, įvertinęs atsakovės atstovo... 13. Dėl nekilnojamojo daikto trūkumų šalinimo išlaidų ir jų dydžio.... 14. Iš dalies (91 proc.) patenkinęs ieškinį, teismas atitinkamai paskirstė... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Atsakovė UAB „Norvegijos kontaktai“ apeliaciniame skunde (II tomas b. l.... 17. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad buvo pažeistos pirkimo–pardavimo... 18. 2. Dėl I a. monolitinės perdangos, įrengtos tarp monolitinių plokščių.... 19. 3. Dėl kitų trūkumų. Mano, kad teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad... 20. 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai įrodė trūkumų... 21. 5. Nurodo, kad teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 22. Trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ apeliaciniame skunde (III tomas b. l. 4... 23. 1. Panaikinti 2013 m. kovo 27 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo civilinėje... 24. Su šia išvada susiję ir kiti teismo sprendimo motyvai.... 25. „Tačiau projekto 6 dalyje „Statinio konfigūracijos“ pateikti pamatų,... 26. Kad šie brėžiniai yra vėlesni, matyti ir iš byloje pateikto 2011 -04-20... 27. Vadinasi, atlikdamas statybos darbus UAB „Dainarita“ šiais naujais... 28. Kad atlikdama statybos darbus trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ neturėjo... 29. Teismas vertina ir liudytojo N. V. teisme duotus parodymus bei jo raštišką... 30. Tačiau, kaip nustatyta, pastato statybai buvo išduotas leidimas pagal jau... 31. Be to, iš jau aptartų įrodymų matyti, kad trečiasis asmuo šiuo... 32. 2. Priteisti trečiojo asmens naudai iš pralaimėjusios bylą šalies 3000... 33. Nurodo, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal... 34. Trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ atsiliepime į UAB „Norvegijos... 35. Atsakovė UAB „Norvegijos kontaktai“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB... 36. Ieškovai V. P. ir J. P. atsiliepime į atsakovės UAB „Norvegijos... 37. Dėl atsakovės UAB „Norvegijos kontaktai“ apeliacinio skundo ieškovai... 38. 1. Nesutiktina su atsakovės nuomone, kad teismas, tenkindamas ieškinį,... 39. 2. Atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, patvirtinančių, kad... 40. 3. Ieškovai pateikė į bylą UAB „Tekanas“ Atliktų darbų aktą, kuriame... 41. 4. Nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad teismas netinkamai įvertino ieškovų... 42. 5. Teismas atidžiai ištyrė ir įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir... 43. 6. Teismas savo sprendime pasisakė dėl visų esminių ieškovų argumentų,... 44. Dėl trečiojo asmens UAB „Dainarita“ apeliacinio skundo ieškovai nurodė... 45. 1. Nesutiktina su trečiojo asmens argumentu, kad pirmos instancijos teismas... 46. 2. Ieškovai tik iš 2011 m. gruodžio 12 d. pranešimo (atsakymo j... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 48. Dėl įrodymų vertinimo.... 49. CPK176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo... 50. Byloje kilo ginčas dėl pirkimo-pardavimo sutartimi parduoto nekilnojamojo... 51. Ieškovai ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 19 322,07 Lt (5596,05 Eur)... 52. Pirmosios instancijos teismas ištyrė byloje esančius įrodymus ir sprendė,... 53. Apeliantai nesutinka su šiomis teismo išvadomis, nes, jų nuomone, teismas... 54. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovai... 55. Ieškovai ieškinyje nurodytas aplinkybes, jog buto statybos darbai atlikti su... 56. Gavus bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, trečiojo asmens UAB... 57. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu dalyvaujantiems byloje... 58. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors Kauno apygardos teismo 2014-02-04... 59. Dėl I a. monolitinės perdangos, įrengtos tarp monolitinių plokščių.... 60. Pirmos instancijos teismas konstatavęs, jog trečiojo asmens pateiktas kitoks... 61. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su 2013-05-17 Teismo statybinės... 62. Sutiktina su apeliantės teigimu, kad trečiasis asmuo pateikė ne tik... 63. Kasacinės instancijos teismo 2015 03 13 nutartyje (3 t. b. l. 87-99)... 64. Apeliacinės instancijos teisme trečiojo asmens atstovė pateikė 2010 m.... 65. Dėl kitų trūkumų. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neturėjo... 66. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad siena tarp butų sumūryta iš... 67. Dėl ieškinio senaties termino pradžios, kai pareiškiamas ieškinys dėl... 68. Nustatyta, kad ieškovai, per garantinį terminą pastebėję... 69. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teisėjų kolegija sprendžia,... 70. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies... 71. Patenkinus apeliacinius skundus, apeliantų prašymu iš ieškovų priteistinos... 72. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kad apeliantė UAB „Norvegijos... 73. Trečiasis asmuo UAB „Dainarita“ pateikė įrodymus, kad pirmosios... 74. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teisme trečiojo asmens turėtos... 75. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliantei UAB „Dainarita“ iš ieškovų po... 76. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 78. Kauno apylinkės teismo 2013-03-27 sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškinys,... 79. Sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų pakeisti ir jas išdėstyti taip:... 80. Iš V. P. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) priteisti iš kiekvieno po 80 Eur... 81. Iš V. P. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) priteisti iš kiekvieno po 727, 70... 82. Iš V. P. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) priteisti iš kiekvieno po 21, 83... 83. Kitos sprendimo dalies dėl atmestos dalies reikalavimo nekeisti.... 84. Šis sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos...