Byla e2-381-464/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Klaipėda“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valeksa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo (kreditoriaus) Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Klaipėda“ 2014 m. rugsėjo 16 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuotieji asmenys E. U. U., uždaroji akcinė bendrovė „Asreta“, akcinė bendrovė „Invalda LT“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010-02-09 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „VIPC Klaipėda“, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Ši nutartis dėl administratoriaus BUAB „VIPC Klaipėda“ paskyrimo įsiteisėjo po Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04-15 nutarties priėmimo, kuria buvo konstatuota, jog administratoriaus paskyrimo klausimas išspręstas teisingai. Vilniaus apygardos teismo 2011-05-03 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

5Pareiškėjas (kreditorius) „Danske Bank A/S“, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, 2014-10-01 pateikė teismui skundą dėl BUAB „VIPC Klaipėda“ 2014-09-16 kreditorių komiteto nutarimo 4 darbotvarkės klausimu panaikinimo, kuriuo nutarta nustatyti administratoriaus atlyginimą lygų 100 000 Eur (plius PVM) už laikotarpį nuo pirmojo susirinkimo iki įmonės išregistravimo, su sąlyga, kad administratoriaus pastangomis bus sumažinta šiai dienai galiojanti žemės nuomos kaina už 2011-2013 metus ne mažiau nei 200 000 Eur suma. Skunde nurodė, kad administratorius, teikdamas 2014-09-16 kreditorių komiteto posėdžiui klausimą dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo, objektyviai nepagrindė, t. y. nepateikė jokių duomenų, kodėl jam nepakanka jau nustatyto atlyginimo. Pirmojo kreditorių susirinkimo 2010-11-04 nutarimu Nr. 8 buvo nustatytas fiksuotas administratoriaus atlyginimas, t. y. 100 000 Lt plius PVM, nuo susirinkimo iki įmonės išregistravimo. Skundžiamu nutarimu be jokio pagrindo nutarta jį padidinti net 3,5 karto. Iš administratoriaus kreditoriams bankroto proceso eigoje teikiamos medžiagos matyti, kad vienintelė šiuo metu administratoriaus vykdoma veikla – bankui įkeisto turto pardavimas ir dėl to šaukiami kreditorių komiteto posėdžiai. BUAB „VIPC Klaipėda“ nevykdo jokios veiklos, įmonė nepatiria su darbo santykiais susijusių ar kitų išlaidų. Skundžiamame nutarime nurodyta sąlyga – administratoriaus derėjimasis dėl žemės nuomos kainos sumažinimo, dėl kurios padidinamas atlyginimas, negali būti traktuojamas kitaip nei būtiniausių administratoriaus funkcijų atlikimas, tinkamas bankrutuojančios įmonės veiklos organizavimas, už kurias administratoriui bus apmokėta jau nustatytu 100 000 Lt + PVM atlyginimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi pareiškėjo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, skundą dėl BUAB „VIPC Klaipėda“ 2014-09-16 kreditorių komiteto nutarimo 4 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu patenkino. Teismas nurodė, kad byloje nepateikta jokių naujų įrodymų, kurie nebuvo pateikti Vilniaus apygardos teismui priimant ankstesnę, 2013-11-28 nutartį, kuria klausimas dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo buvo grąžintas kreditorių komitetui nagrinėti iš naujo. Būtinybė didinti administratoriaus atlyginimą nepagrįsta. Byloje nėra duomenų apie pasikeitusias aplinkybės, susijusias su administruojamu turtu, t. y. kad bankrutuojanti įmonė pradėjo vykdyti veiklą, bankroto administratorius patyrė papildomas išlaidas, atliko papildomus darbus, susijusius su turto pardavimu, ir šios išlaidos nebuvo numatytos tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą. Teismas pažymėjo, kad administravimo išlaidų sąmata, įskaitant ir administratoriaus atlyginimą, buvo net kelis kartus patikslinta ir visos išlaidos, kurios buvo ir yra būtinos turto priežiūrai, susijusios su jo pardavimu, išlaidos teisininkams jau yra įtrauktos į patvirtintą bendrovės administravimo išlaidų sąmatą. Taip pat buvo paimta 200 000 Lt paskola teritorijos, esančios Kooperacijos g. / Bangų g., Klaipėdoje, sutvarkymui. Teismo vertinimu, administratoriaus nustatyto atlyginimo suma yra neproporcingai didelė ir neadekvati administratoriaus atliekamiems veiksmams, o priimtas nutarimas prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, įmonės bei pareiškėjo (kreditoriaus) interesams.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Suinteresuotas asmuo BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-11-26 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditoriaus Danske Bank A/S skundą atmesti; priimti naujus rašytinius įrodymus – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014-11-25 raštą ir sutaupytų lėšų paskaičiavimą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas pažeidė (nepagrįstai apribojo) vieną pagrindinių bankroto teisės principų – kreditorių autonomijos principą, kuris reiškia kreditorių, kaip visumos, teisę spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma (ĮBĮ 24 str.), priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių autonomijos principas įgyvendinamas ir tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nusprendžia išrinkti kreditorių komitetą. Kreditorių komiteto darbo reglamento 2.2 punktas numato, jog kreditorių komitetas tvirtina administravimo išlaidų sąmatą ir ją keičia. Nutarimas priimtas kreditorių komiteto narių balsų dauguma („už“ – 3 balsai, „prieš“ – nėra, „nebalsavo“ – 1 balsas). Formaliai visų kreditorių interesus visada labiausiai atitiks pigiausios administratoriaus paslaugos, tačiau pigiausių paslaugų pasirinkimas neatitinka verslo sprendimų priėmimo taisyklės.

112. Skundžiama nutartimi teismas pažeidė bankroto administratoriaus konstitucinę teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto administratoriui, siekiančiam patenkinti kaip įmanoma daugiau kreditorių finansinių reikalavimų arba už spartesnį, efektyvesnį skolų išieškojimą, turto pardavimą ir/ar kitų veiksmų atlikimą gali būti skiriamas papildomas atlygis – sėkmės mokesčio nuo išieškotų/iš turto pardavimo gautų sumų procentinė dalis ar tiesiog papildoma fiksuota atlyginimo suma (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis c. b. Nr. 2-187/2014). Bankroto administratorius yra pelno siekiantis asmuo, veikiantis paslaugų teikimo rinkoje, kurioje galioja paklausos ir pasiūlos dėsniai, grindžiamoje savanoriško darbo principais, kuris paslaugas teikia už tam tikrą kainą.

123. Teismas visiškai nevertino aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išnagrinėjimui, patvirtinančių, kad 100 000 Eur plius PVM atlyginimas administratoriui už laikotarpį nuo pirmojo susirinkimo iki įmonės išregistravimo yra teisingas, protingas ir sąžiningas. Atsižvelgiant į jau atliktus veiksmus (suorganizavo 2 kreditorių susirinkimus, 20 kreditorių komiteto posėdžių, 16 turto viešųjų varžytinių, patikrino įmonės sandorius, nuginčijo kaip nepagrįstą kreditoriaus AB „Arpberg Forvalting“ finansinio reikalavimo dalį, išieškojo skolas iš keturių debitorių, teikė prašymą dėl mokestinės permokos ir atgavo 75 326,98 Lt, prižiūri ir rūpinasi įmonės turtu (priklauso nebaigti griauti statiniai ir valstybinės žemės nuomos teisė į buvusią „Trinyčių“ fabriko teritoriją sudarančius 8 žemės sklypus Klaipėdoje), ieško įmonės turto potencialių pirkėjų, organizavo lėšų neatidėliotinų bankroto administravimo išlaidų apmokėjimui skolinimąsi iki kol bankrutuojanti įmonė gaus pajamų iš turto pardavimo, atstovauja įmonę teisminiuose ginčuose, pasiekė taiką civilinėje byloje pagal pateiktą ieškinį atsakovams Klaipėdos savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemėtvarkos tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kurios dėka sutaupė įmonei 1 383 659,86 Lt bei dar planuojamus atlikti veiksmus, iškeltus tikslus, pagrįstai teigtina, jog skundžiamu nutarimu padidintas atlyginimas bankroto administratoriui iki 100 000 Eur plius PVM yra pagrįstas, atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Tokio dydžio atlyginimas, kuris per mėnesį sudaro 1 850 Lt + PVM (100 000 Lt/54 mėn.) pažeidžia administratoriaus interesus bei jo teisę į teisingą atlyginimą.

13Pareiškėjas (kreditorius) Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepime į atskirąjį skundą prašė skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į skundą grindžia šiais argumentais:

141. Iki 2014-09-16 kreditorių komiteto posėdžio visa patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, įskaitant administratoriaus atlyginimą, sudarė 389 500,25 Lt (įskaitant PVM). Taigi, iš šios sumos atėmus anksčiau patvirtintą 100 000 Lt (121 000 Lt įsikatant PVM) administratoriaus atlyginimą ir pridėjus 418 000 Lt (100 000 Eur + PVM) administratoriaus atlyginimą, bendra administravimo išlaidų sąmata, įskaitant administratoriaus atlyginimą, sudarytų net 686 500,25 Lt, t. y. būtų beveik 2 kartus didesnė už anksčiau patvirtintą. Toks nemotyvuotas ir nepagrįstas atlyginimo padidinimas pažeidžia kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, viešą interesą bei savo esme prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, todėl turi būti panaikintas.

152. Administratoriaus derėjimasis dėl žemės nuomos kainos sumažinimo neabejotinai yra tik tinkamas bankrutuojančios įmonės veiklos organizavimas, t. y. tinkamų administratoriui nustatytų pareigų įgyvendinimas, už kurias administratoriui bus apmokėta jau nustatytu 100 000 Lt + PVM atlyginimu.

16Suinteresuotas asmuo (kreditorius) E. U. U. atsiliepime į skundą prašė tenkinti suinteresuoto asmens BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ skundą ir skundžiamą nutartį panaikinti. Atsiliepimą į skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas, panaikindamas skundžiamą nutarimą, neteisėtai iškėlė vieno kreditoriaus interesus aukščiau už kreditorių daugumos ir įmonės interesus, nepagrįstai apribodamas kreditorių autonomijos principą.

182. Teismas padarė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, jog administratoriaus nustatyto atlyginimo suma yra neproporcingai didelė ir neadekvati administratoriaus atliekamiems veiksmams. Skundžiamas nutarimas buvo priimtas atsižvelgiant į visas bankroto byloje susiklosčiusias aplinkybes, pateiktus įrodymus, įvertinant administratoriaus atliktų bei planuojamų atlikti darbų apimtis. Dėl administratoriaus pastangų buvo sudaryta taikos sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir buvo ženkliai sumažintas įmonei privalomas mokėti žemės nuomos mokestis (daugiau nei vienu milijonu litų), o sumažinus mokestį, padidės visų kreditorinių finansinių reikalavimų tenkinimo apimtis.

193. Administratorius ne tik prižiūri, aktyviai dalyvauja teisminiuose procesuose, bet jo iniciatyva surastas potencialus investuotojas, kuris pasiryžęs toliau vystyti statybos projektą ir įmonei sumokėti 13 000 000 Lt (2014-12-05 komiteto posėdyje svarstyta jungtinės veiklos (bendradarbiavimo) sutartis).

204. Pirmajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2010-11-18, nustatytas fiksuotas 100 000 Lt plius PVM atlyginimas, užsitęsus bankroto procedūrų vykdymui, nebeatitinka administratoriaus interesų, todėl yra teisėtas pagrindas jį padidinti, atsižvelgiant į bankroto administratoriaus prisiimtą atsakomybę, vykdomų darbų apimtis bei pasiektus rezultatus.

21Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB „Asreta“ atsiliepime į skundą prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus Danske Bank A/S skundą dėl kreditorių komiteto 2014-09-16 priimto nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu atmesti. Atsiliepimą į skundą grindžia šiais argumentais:

221. Teismas be pagrindo suvaržė kreditorių komitetui suteiktas teises spręsti dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo ir pažeidė kreditorių autonomijos principą.

232. Iš bankroto byloje esančios medžiagos yra žinoma, kad administratorius ėmėsi aktyvių veiksmų, kad sutvarkytų įmonei priklausančią statybvietę ir išsaugotų žemės sklypų nuomos sutartis, savo vardu buvo paėmęs tikslinę paskolą nekilnojamojo turto priežiūros darbų apmokėjimui, yra atsakingas už itin didelės vertės nekilnojamojo turto apsaugą ir priežiūrą, iki šiol organizuoja turto pardavimo procedūras, pavyko susitarti dėl įmonei naudingų taikos sutarties su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygų.

243. Kreditorių komitetas negali ignoruoti fakto, kad BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto procedūrose yra daug sudėtingų klausimų, reikalaujančių aukštos kvalifikacijos administratoriaus paslaugų, kurios rinkoje turi savo kainą, o taip pat negali ignoruoti fakto, kad bankroto administratorius turi teisę ĮBĮ nustatyta tvarka atsistatydinti. Administratoriaus atlyginimas turi užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27Byloje kilo ginčas dėl BUAB „VIPC Klaipėda“ 2014-09-16 kreditorių komiteto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, t. y. dėl bankroto administratoriaus atlyginimo padidinimo. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintas minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

28Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad 2010-11-04 įvykusiame pirmajame kreditorių susirinkime nutarta nustatyti fiksuotą administratoriaus atlyginimo dalį – 100 000 Lt plius PVM, prie fiksuoto atlyginimo dalies pridedant sumą, kurią administratorius išleido ir išleis teritorijai, esančiai Kooperacijos g./Bangų g. Klaipėdoje, sutvarkyti bei kitoms su tuo susijusioms išlaidoms padengti, nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Be to, kreditorių komitetas 2011-09-16 nutarė nustatyti papildomą administratoriaus atlyginimo sumą, sudarančią 8 142,23 Lt, panaudotiną palūkanoms už naudojimąsi gautu kreditu bei kredito sutarties pakeitimo parengimo mokesčiui sumokėti (sumokėtoms sumoms kompensuoti). Bankroto administratorius UAB „Valeksa“ vykusiame 2014-09-16 kreditorių komitete pateikė pasiūlymą nustatyti jam atlyginimą lygų 100 000 Eur plius PVM už laikotarpį nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Tokiam bankroto administratoriaus siūlymui iš karto nepritarta, tačiau kreditorių komiteto nariui UAB „Asreta“ pasiūlius nustatyti bankroto administratoriaus prašomą atlyginimo dydį su sąlyga, kad jo pastangomis bus sumažinta šiai dienai galiojanti žemės nuomos kaina už 2011-2013 metus, kreditorių komitetas balsų dauguma (3 iš 4 balsais “už”) tokiam siūlymui pritarė.

29Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kreditoriaus Danske Bank A/S ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo tris su puse kartų, t. y. nuo 100 000 Lt iki 100 000 Eur (plius PVM) yra neteisėtas, nes pagrindas didinti anksčiau nustatytą bankroto administratoriaus atlyginimą nebuvo įrodinėjamas ir įrodytas, o skundžiamu kreditorių nutarimu nustatyta administratoriaus atlyginimo suma yra neproporcinga ir neadekvati administratoriaus atliekamiems veiksmams, pažeidžianti bankrutavusios įmonės kreditorių interesus. Įvertinęs faktinius bei teisinius aspektus, formuojamą teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismas pritaria tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai.

30Apeliantas (bankroto administratorius), nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kaip vieną iš esminių skundo argumentų nurodo kreditorių autonomijos principo pažeidimą. Jo teigimu, iniciatyva dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo kilo iš paties kreditorių komiteto, todėl apriboti kreditorių autonomiją, panaikinant jų komiteto priimtą sprendimą, teismas galėjo tik išimtiniu atveju. Sutiktina su apeliantu, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime ar susirinkimo deleguotame kreditorių komitete (ĮBĮ 25 str.). Tačiau ĮBĮ įtvirtintas teisinis reglamentavimas, jog kreditorius (kreditoriai), nesutikdami su kreditorių balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui, leidžia vertinti, kad šiuo atveju kreditorių susirinkimui delegavus teisę tvirtinti administravimo išlaidų (taip pat ir administratoriaus atlyginimą) kreditorių komitetui, ši kreditorių komiteto teisė bei kreditorių autonomijos principas nėra absoliutūs ir nepaneigiami. Bankroto administratoriaus atlyginimo teisingumą, jo atitikimą darbo apimčiai, sudėtingumui ir kitiems ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytiems kriterijams užtikrina taip pat ir teismo kontrolė.

31Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą tiek nustatant, tiek keičiant administratoriaus atlyginimo dydį turi būti atsižvelgiama į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra analizuoti ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad administratoriaus atlyginimo dydis, priklausantis nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo, turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo (komiteto) nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-486/2010). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, jog kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas) turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) pildyti administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus prašymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010), tačiau administravimo išlaidų taip pat ir administratoriaus atlyginimo didinimas turi atitikti aukščiau nurodytus kriterijus.

32Šių išaiškinimų kontekste būtina įvertinti, ar nagrinėjamu atveju iškilo naujos aplinkybės, darančios įtaką bankroto proceso pokyčiams ir kartu sąlygojančios būtinybę keisti kreditorių susirinkimo 2010-11-04 nutarimu nustatytą 100 000 Lt (plius PVM) atlyginimą bankroto administratoriui. Kaip minėta, kreditorių komiteto nariai, priimdami skundžiamą nutarimą, esmine aplinkybe didinti bankroto administratoriui atlyginimą laikė bankroto administratoriaus galimybę susitarti dėl palankios įmonei žemės nuomos už 2011-2013 metus kainos. Iš apelianto kartu su skundu teiktų įrodymų, kuriuos apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina, matyti, kad toks susitarimas buvo pasiektas – tarp BUAB „VIPC Klaipėda“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014-10-06 pasirašyta taikos sutartis, kuri patvirtinta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-08 nutartimi. Tačiau nurodytos faktinės aplinkybės nesuponuoja išvados, kad vien tokio susitarimo pasiekimas sąlygoja bankroto administratoriaus atlyginimo didinimo tokia reikšminga ir ženklia apimtimi (net 3,5 karto) poreikį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis c. b. Nr. 3K-3-508/2010). Kasacinis teismas, įvertinęs administratoriaus pareigų pobūdį, taip pat yra pažymėjęs, kad bankroto administratoriaus, kaip ir bet kokio kito profesinės veiklos subjekto, pareigos yra ne pareigos pasiekti konkretų rezultatą, bet pareigos siekti geriausių pastangų. Šios jurisprudencijos kontekste sutiktina su pareiškėjo Danske Bank A/S skunde, ginčijant nutarimo pagrįstumą, bei atsikirtimuose į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad administratoriaus pastangos sumažinti žemės nuomos mokestį negali būti traktuojamos kitaip, kaip ĮBĮ nustatytų administratoriaus funkcijų atlikimas, už kurias administratoriui bus apmokėta jau nustatytu 100 000 Lt + PVM atlyginimu.

33Kita vertus, apelianto atskirajame skunde, siekiant pagrįsti bankroto administratoriaus atlyginimo didinimo būtinybę, detaliai išvardyti praeityje atlikti veiksmai bei ateityje vykdytini įmonės administravimo veiksmai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat neleidžia spręsti, kad susiklostė faktinės bei teisinės prielaidos didinti bankroto administratoriaus atlyginimą. Iš byloje esančių įrodymų visumos spręstina, kad išskyrus rūpinimąsi nekilnojamojo turto realizavimu, jo priežiūra, administratorius jokių kitų esminių funkcijų, ypatingų darbų, dėl ko atlyginimas turėtų būti padidintas tris su puse kartų, neatlieka. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra pateikta svarbių duomenų, tvirtinančių, kad pasikeitė aplinkybės, susijusios su administruojamu turtu, jog padidėjo administratoriaus atsakomybė bei rizika, kad bankrutavusi įmonė pradėjo vykdyti veiklą ar atlikdamas papildomus darbus, patyrė papildomas išlaidas, kurios nebuvo numatytos tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą ir dėl ko turėtų būti padidintas bankroto administratoriaus atlyginimas. Bankroto administratoriui neįrodžius (įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui) naujų pagrįstų aplinkybių atlyginimui padidinti, o Lietuvos apeliaciniam teismui 2014-06-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1114/2014 atmetus pateiktus argumentus dėl aplinkybių (daug bankroto administravimo veiksmų, atsakomybė už didelės nekilnojamojo turto vertės išsaugojimą ir priežiūrą, jo realizavimą, organizuojant varžytines) naujumo, apeliacinės instancijos teismas šioje byloje tų pačių aplinkybių neturi pagrindo vertinti priešingai, t. y. taip, kaip to pageidauja bankroto administratorius. Tokią išvadą lemia įsiteisėjusios teismo nutarties prejudicialumo savybė (CPK 182 str. 2 p.), apribojanti ir suinteresuotų asmenų teisę kitoje byloje ginčyti teismo jau nustatytus faktus ar teisinius santykius (CPK 279 str. 4 d.).

34Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad bankroto administratoriaus akcentuojamos komplikuotas nekilnojamojo turto realizavimas, ar teiginiai, jog įmonės bankroto proceso trukmė neatitinka administratoriaus lūkesčių, buvusių jo skyrimo administratoriumi momentu, šiuo atveju taip pat negali būti laikomos naujomis aplinkybėmis arba tokiomis aplinkybėmis, kurių negalima buvo numatyti sprendžiant atlyginimo administratoriui nustatymo klausimą. Atlyginimo dydžio siejimas su per mėnesį gautinu atlyginimu taip pat nėra tinkama bankroto administratoriaus atlyginimo instituto nuostatų interpretacija. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, siekdamas tokio dydžio papildomo atlygio administratorius privalo remtis ne vien faktu, jog užsitęsė bankroto procedūros, už kurias, tai yra iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, jau yra paskirtas fiksuotas 100 000 Lt (plius PVM atlyginimas), bet ir privalu įrodyti, jog būtent dėl užsitęsusio proceso iškilo poreikis atlikti konkrečius papildomus darbus, kurių faktinė apimtis, sudėtingumas, ir pan., yra tiesiogiai susiję su reikalaujamo papildomo atlygio suma (CPK 178 str., 185 str.). Tokių duomenų į bylą nepateikta. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad administratorius, kaip savo veiklos srities profesionalas, išreikšdamas sutikimą administruoti UAB „VIPC Klaipėda“, sutikdamas su pirmajame kreditorių susirinkime nustatytu atlyginimu, kartu prisiėmė ir riziką, jog likviduojant įmonę bankroto procesas gali užsitęsti, gali būti negauta lėšų administravimo išlaidoms apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog atlyginimas administratoriui nustatomas ne vien pagal tai, kiek laiko vyksta bankroto procedūros, o turi būti atsižvelgiama į šio asmens konkrečias darbo apimtis, vykdant šias procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-18 nutartis c. b. Nr. 2-1216/2012, 2013-02-05 nutartis c. b. Nr. 2-351/2013). Taigi apelianto skundo teiginiai dėl, užsitęsus bankroto procesui, mėnesinio bankroto administratoriaus atlyginimo (1 850 Lt + PVM) neadekvatumo ir jo interesų pažeidimo iš esmės nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad tris su puse karto atlyginimo padidinimas yra neproporcingai didelis ir neadekvatus atliekamiems (atliktiniems) veiksmams, įvertinus bankroto administratoriaus darbo pobūdį.

35Susiklosčiusioje situacijoje apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad užsitęsus bankrutuojančios įmonės nekilnojamojo turto pardavimui bei esant minimaliai vykdomai administratoriaus veiklai likvidavimo stadijos metu, yra pagrindas sutikti su pareiškėjo (kreditoriaus Danske Bank A/S) bei pirmosios instancijos teismo vertinimu dėl egzistuojančios pagrįstos abejonės, kad ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu nustatytas atlyginimo dydis atitinka ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtintus ir teismų praktikoje suformuotus kriterijus bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atlyginimas turi būti nustatytas toks, kuris skatintų administratorių kuo tinkamiau ir operatyviau atlikti bankroto procedūras, bet kartu nepažeidžiant kreditorių interesų ir įstatymų leidėjo valios dėl bankroto proceso trukmės, todėl per didelė suma įmonės administravimui negali būti skiriama. Iš esmės visos ĮBĮ nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininkų interesų apgynimas. Bankroto administratoriui nustatytas atlyginimas 100 000 Lt + PVM, 2011-09-16 kreditorių komitete nutarus kompensuoti papildomas jo išlaidas, atitinka šiuo metu administratoriaus vykdomos veiklos mastą bei kreditorių ir bankroto administratoriaus interesų pusiausvyros derinimo principo reikalavimus.

36Pasisakant dėl skundo argumentų, susijusių su teisės į teisingą atlyginimą pažeidimu, pirmosios instancijos teismui panaikinus kreditorių komiteto nutarimą dėl atlyginimo administratoriui padidinimo, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad administratorius įstatymo jam nustatytas funkcijas atlieka ne darbo, o civilinių teisinių santykių pagrindu ir atlyginimas jam mokamas kaip verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-486/2010). Tiek tais atvejais, kai bankroto administratorius yra fizinis asmuo, tiek tais atvejais, kai juo paskiriamas juridinis asmuo (kaip šiuo atveju), susiklosto administratoriaus ir administruojamos įmonės pavedimo, o ne darbo teisiniai santykiai. Dėl to atlyginimo administratoriui mokėjimas yra ne atlyginimas darbo teisinių santykių prasme, o civilinių teisinių santykių pagrindu mokamas atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas. Asmuo skiriamas administratoriumi tik esant jo sutikimui administruoti įmonę. Bankroto administratorius turi visišką ĮBĮ suteiktą laisvę atsistatydinti iš užimamų pareigų, manydamas, kad kreditorių susirinkime (komitete) nustatytas atlyginimas už jo atliekamą administravimo veiklą yra neadekvatus jo atliekamam darbui, o užsitęsęs bankroto procesas netenkina jo lūkesčių. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad pagal bylos medžiagą pradinė išlaidų sąmata su bankroto administratoriaus reikalautu atlyginimu – 100 000 Lt + PVM nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, buvo patvirtinta dar 2010-11-04. Taigi akivaizdu, kad patyręs administratorius UAB „Valeksa“ (leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2003-11-28, yra baigęs 272, o šiuo metu vykdo 28 bankroto procedūrą) sąmatos projektą teikė jau įvertinęs BUAB „VIPC Klaipėda“ finansinę situaciją, būsimų administratoriaus funkcijų mastą, įmonės turimo turto bei įsipareigojimų santykį.

37Apelianto argumentas, kad teismų praktikoje pripažįstamas papildomo atlygio bankroto administratoriui skyrimas – sėkmės mokestis, šiuo atveju yra teisiškai neaktualus, kadangi skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu 4 darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta ne dėl sėkmės mokesčio administratoriui nustatymo, o dėl pirmajame kreditorių susirinkime nustatyto bankroto administratoriaus atlyginimo tris su puse karto didinimo. Vien tai, kad kreditorių komiteto narys UAB „Asreta“ pasiūlė nustatyti administratoriaus prašomą atlyginimą su sąlyga, kad bus sumažinta žemės nuomos kaina, nesuponuoja vertinimo, kad tokiu būdu buvo tartasi dėl sėkmės mokesčio, juolab kad bankroto administratorius, teikdamas pirminį siūlymą, tokio atlyginimo padidinimo pagrindimo (sėkmės mokestis) net nebuvo teikęs.

38Iš šios bylos bei jau išnagrinėtų civilinių bylų (Vilniaus apygardos teismo 2013-11-28 nutartis c. b. Nr. 2-550-661/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-20 nutartis c. b. Nr. 2-1114/2014) duomenų akivaizdu, kad bankroto administratorius visais įmanomais būdais (didinant atlyginimą, numatant papildomą mėnesinį užmokestį, tris su puse kartų padidinant fiksuotą atlyginimą, arba, teiginiai apeliacines instancijos teismui, vertinant atlyginimo padidinimą kaip sėkmės mokestį) siekia nustatyto jam atlyginimo dydžio pakeitimo. Nors šiems ketinimams pritaria ir dalis kreditorių komiteto narių, kurie atsiliepimuose į atskirąjį skundą palaiko administratoriaus atskirajame skunde išdėstytą poziciją, tokia dalies kreditorių komiteto narių nuomonė kelia pagrįstų abejonių bankroto procesui aktualių principų ir šio proceso tikslo kontekste. Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tuo atveju, jeigu racionaliai panaudojami bankrutuojančios įmonės turtas ir lėšos ir pasiekiamas kuo maksimalesnis kreditorių reikalavimų patenkinimo rezultatas. Administravimo išlaidų sąmata (taip pat ir administratoriaus atlyginimas) reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto ar perduoto kreditoriams). Vadinasi, nustačius nepagrįstai didelį atlyginimą administratoriui, tiesiogiai yra įtakojami ir kreditorių interesai gauti maksimalų savo reikalavimų patenkinimą. Tai, kad dalis kreditorių komiteto narių siekį išlaikyti tam tikrą bankroto administratorių iškelia aukščiau kreditorių intereso gauti maksimalų savo reikalavimų įvykdymą, nesuponuoja vertinimo, kad pirmosios instancijos teismas, panaikindamas skundžiamą kreditorių komiteto nutarimą, pažeidė daugumos kreditorių interesus. Priešingai, remiantis teismų praktika, objektyviais kriterijais nepagrįstas atlyginimo administratoriui padidinimas pažeistų kreditorių teises. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, 100 000 Eur plius PVM atlyginimo suma laikytina per didelė, bankroto administratoriui atliekant įprastus bankroto administratoriui administravimo darbus, kurie yra jam privalomi, teikiant tokio pobūdžio (įmonės administravimo) paslaugas, juolab kad administratorius vienu metu paprastai administruoja ne vieną bankrutuojančią bendrovę ir tuo pačiu metu gauna pajamų, susijusių su įmonių administravimu, iš kelių šaltinių.

39Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino nagrinėjamam klausimui (bankroto administratoriaus atlyginimui padidinti) teisingai išspręsti reikšmingas bylos aplinkybes, padarė tinkamą išvadą, todėl naikinti skundžiamą teismo nutartį pagrindo nėra.

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010-02-09 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 5. Pareiškėjas (kreditorius) „Danske Bank A/S“, veikiantis per Danske Bank... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi pareiškėjo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Suinteresuotas asmuo BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto administratorius UAB... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė (nepagrįstai apribojo) vieną... 11. 2. Skundžiama nutartimi teismas pažeidė bankroto administratoriaus... 12. 3. Teismas visiškai nevertino aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos... 13. Pareiškėjas (kreditorius) Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S... 14. 1. Iki 2014-09-16 kreditorių komiteto posėdžio visa patvirtinta... 15. 2. Administratoriaus derėjimasis dėl žemės nuomos kainos sumažinimo... 16. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) E. U. U. atsiliepime į skundą prašė... 17. 1. Teismas, panaikindamas skundžiamą nutarimą, neteisėtai iškėlė vieno... 18. 2. Teismas padarė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, jog administratoriaus... 19. 3. Administratorius ne tik prižiūri, aktyviai dalyvauja teisminiuose... 20. 4. Pirmajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2010-11-18, nustatytas... 21. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB „Asreta“ atsiliepime į skundą... 22. 1. Teismas be pagrindo suvaržė kreditorių komitetui suteiktas teises... 23. 2. Iš bankroto byloje esančios medžiagos yra žinoma, kad administratorius... 24. 3. Kreditorių komitetas negali ignoruoti fakto, kad BUAB „VIPC Klaipėda“... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Byloje kilo ginčas dėl BUAB „VIPC Klaipėda“ 2014-09-16 kreditorių... 28. Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad... 29. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kreditoriaus Danske Bank A/S... 30. Apeliantas (bankroto administratorius), nesutikdamas su pirmosios instancijos... 31. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą tiek nustatant, tiek keičiant... 32. Šių išaiškinimų kontekste būtina įvertinti, ar nagrinėjamu atveju... 33. Kita vertus, apelianto atskirajame skunde, siekiant pagrįsti bankroto... 34. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad bankroto... 35. Susiklosčiusioje situacijoje apeliacinės instancijos teismas pripažįsta,... 36. Pasisakant dėl skundo argumentų, susijusių su teisės į teisingą... 37. Apelianto argumentas, kad teismų praktikoje pripažįstamas papildomo atlygio... 38. Iš šios bylos bei jau išnagrinėtų civilinių bylų (Vilniaus apygardos... 39. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 41. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti...