Byla 2-763-204/2014
Dėl žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždaros akcinės bendrovės (toliau tekste – ir BUAB) „Langomeksas“ ieškinį atsakovui S. T. dėl žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo,

2atsakovui S. T. už akių,

Nustatė

3Ieškovė BUAB „Langomeksas“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S. T. 146786,41 Lt žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad atsakovas nuo 2010-05-10 iki 2013-07-22 buvo BUAB „Langomeksas“ vadovu. Šiai įmonei buvo iškelta bankroto byla, nustačius, kad bankrotas yra tyčinis, o 2013-10-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Langomeksas“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Ieškovas nurodo, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, nesirūpinant bendrovės veikla, bendrovė bankrutavo, o atsakovas neperdavė bankroto administratoriui turto už 8261,74 Lt bei liko skolingas bendrovei 138524,67 Lt. Atsakovas buvo raginamas geruoju padengti bendrovei padarytą žalą, tačiau atsakovas į raginimus nereagavo, padarytos žalos neatlygino.

4Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą. Nustatyta, kad 2013-06-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Langomeksas", iškelta bankroto byla Nr. B2-1242-460/2013. Administratoriumi paskirta UAB „Jonvita", įgaliotas asmuo - Sigita Leonavičienė (b.l. 7-8).

72013-10-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Langomeksas" pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82013-06-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi c. b. Nr. B2-1242-460/2013 UAB „Langomeksas" valdymo organai (administracijos vadovas) buvo įpareigoti per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui bendrovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

9Atsakovas S. T. perdavė bankroto administratoriui dalį BUAB „Langomeksas" turto. Liko neperduota turto už 8 261,74 Lt, o būtent:

10• planšetinis įrenginys Acer A500 (balansinė vertė bankroto bylos iškėlimo dienai -675,57 Lt) (b.l.9,10);

11• nešiojamas kompiuteris Samsung NP-N100 (balansinė vertė bankroto bylos iškėlimo dienai - 330,71 Lt) (b.l.9,11);

12• 4 kg aliuminio metalo laužo (9,38 Lt) (b.l.31);

13• 2,5 kg vario laužo (vertė - 29,97 Lt) (b.l.31);

14• lengvasis automobilis VVV Jetta, valst. Nr. ( - ) 1986 m. gamybos (automobilio įsigijimo kaina - 300 Lt (b.l.13,14);

15• lengvasis automobilis Ford Escort, valst. Nr. ( - ) 1994 m. gamybos (automobilio įsigijimo kaina - 400 Lt (b.l.13,15);

16• telefonas Nokia 6303i (įsigijimo vertė - 314,05 Lt be PVM) (b.l.16);

17• mobilus telefonas IPhone 16 GBBLAK (įsigijimo vertė - 82,64 Lt be PVM) (b.l.17);

18• telefonas Nokia C1-01 (įsigijimo vertė - 147,93 Lt be PVM) (b.l.18);

19• telefonas IPhone 5 16 GBBL (įsigijimo vertė - 80,58 Lt be PVM) (b.l.19);

20• nešiojamas kompiuteris Apple Macbook Pro 13.3 (įsigijimo vertė - 3577,69 Lt be PVM) (b.l.20);

21• planšetinis kompiuteris Samsung ActivPC 11.6 (įsigijimo vertė - 2313,22 Lt be PVM) (b.l.20).

222013-10-07 raštu Nr. 46 bankroto administratorius paragino buvusį įmonės vadovą perduoti likusį turtą, tačiau šis į administratoriaus raginimą nereagavo (b.l.21,22).

23Be to, S. T., kaip atskaitingas asmuo, bankroto bylos iškėlimo teisme įsiteisėjimo dienai įmonei liko skolingas 138 524,67 Lt (b.l.23-28).

24Bendrovės vadovui taikoma tokia pat atsakomybė, kaip juridinio asmens valdymo organo nariui, nes, būdamas vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas yra vienintelis valdymo organo narys, atliekantis visas jo funkcijas ir vykdantis jo uždavinius. Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Šių teisinių pareigų nevykdymas, padaręs žalos, sukelia bendrovės vadovo, kaip darbuotojo, materialinę atsakomybę. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens organo nariui nustatyta visiška atsakomybė už padarytą žalą juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

25Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (pavyzdžiui, ABĮ19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, 37 straipsnis, CK2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 2.87 straipsnis ir kt.). Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai. Daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių atsiranda įstatymų (ABĮ19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1 dalis, 2.87 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.) pagrindu. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla įstatymų, kaip antai ABĮ37 straipsnio 10 dalis, CK2.82 straipsnio 3, 4 dalys, 2.83 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 7 dalis, pagrindu; už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2009, 2009-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2012-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, ir kt.).

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra. Įmonės patvirtintame balanse esantys duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė žalos dydžiui ir faktui įrodyti (CPK177 str.). Vertinant jame esančius duomenis reikia vadovautis įrodymų visumos taisykle – patvirtinto balanso finansiniai rodikliai turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais ir iš jų visumos turi būti sprendžiama, ar pasirašytame balanse esantys duomenys patvirtina įmonei padarytos žalos faktą ir jos dydį (CPK185 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Premium konsultacijos“ v. P. Ž., R. T., bylos Nr. 3K-3-14/2013).

27Taigi, įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.), tiek fiduciarinių pareigų pažeidimas. Nustatyta, kad bankrotas buvo tyčinis, atsakovas negrąžino viso įmonės turto, liko skolingas įmonei, todėl jo padaryta įmonei žala iš atsakovo priteistina.

28Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

29Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 3936Lt žyminio mokesčio ir 6Lt pašto išlaidų, iš viso 3942Lt valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

31Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.

32Priteisti iš atsakovo S. T., asmens kodas ( - ) 146786,41 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 146786,41 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Langomeksas“, įmonės kodas 302495827.

33Priteisti iš atsakovo S. T. 3942Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

34Atsakovas S. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

35Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė,... 2. atsakovui S. T. už akių,... 3. Ieškovė BUAB „Langomeksas“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 4. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas... 7. 2013-10-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Langomeksas"... 8. 2013-06-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi c. b. Nr. B2-1242-460/2013 UAB... 9. Atsakovas S. T. perdavė bankroto administratoriui dalį BUAB „Langomeksas"... 10. • planšetinis įrenginys Acer A500 (balansinė vertė bankroto bylos... 11. • nešiojamas kompiuteris Samsung NP-N100 (balansinė vertė bankroto bylos... 12. • 4 kg aliuminio metalo laužo (9,38 Lt) (b.l.31);... 13. • 2,5 kg vario laužo (vertė - 29,97 Lt) (b.l.31);... 14. • lengvasis automobilis VVV Jetta, valst. Nr. ( - ) 1986 m. gamybos... 15. • lengvasis automobilis Ford Escort, valst. Nr. ( - ) 1994 m. gamybos... 16. • telefonas Nokia 6303i (įsigijimo vertė - 314,05 Lt be PVM) (b.l.16);... 17. • mobilus telefonas IPhone 16 GBBLAK (įsigijimo vertė - 82,64 Lt be PVM)... 18. • telefonas Nokia C1-01 (įsigijimo vertė - 147,93 Lt be PVM) (b.l.18);... 19. • telefonas IPhone 5 16 GBBL (įsigijimo vertė - 80,58 Lt be PVM) (b.l.19);... 20. • nešiojamas kompiuteris Apple Macbook Pro 13.3 (įsigijimo vertė - 3577,69... 21. • planšetinis kompiuteris Samsung ActivPC 11.6 (įsigijimo vertė - 2313,22... 22. 2013-10-07 raštu Nr. 46 bankroto administratorius paragino buvusį įmonės... 23. Be to, S. T., kaip atskaitingas asmuo, bankroto bylos iškėlimo teisme... 24. Bendrovės vadovui taikoma tokia pat atsakomybė, kaip juridinio asmens valdymo... 25. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant... 27. Taigi, įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam... 28. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti... 29. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 3936Lt žyminio mokesčio... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 31. Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.... 32. Priteisti iš atsakovo S. T., asmens kodas ( - ) 146786,41 Lt žalos... 33. Priteisti iš atsakovo S. T. 3942Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės... 34. Atsakovas S. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...