Byla 2S-1210-125/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo V. G. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-100-676/2006 pagal ieškovų V. G. , A. S. , N. R. , V. R. , R. G. ieškinį atsakovams A. A. G., S. A. G., tretiesiems asmenims Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, UAB „Edija“, V. P., VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl pažeistų nuosavybės teisių gynimo ir

Nustatė

2atsakovai A. A. G. ir S. A. G. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, jog civilinėje byloje, kurioje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimas buvo priimtas 2007-06-06. 2008-09-17 Klaipėdos apygardos teismas Palangos miesto apylinkės teismo 2007-06-06 sprendimą iš dalies panaikino, priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė ir iš dalies tenkino atsakovų A. A. G. ir S. A. G. priešieškinį. Kadangi 2008-09-17 teismo nutartimi nebuvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas, atsakovai prašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2008-09-30 nutartimi prašymą tenkino, panaikino laikinąsias apsaugos priemones – draudimą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui atlikti atsakovų A. A. G. , S. A. G. statomo statinio žemės sklype ir daiktinių teisių į šį statinį įregistravimą. Nurodė, jog civilinė byla išnagrinėta atmetant ieškovų ieškinį ir iš dalies tenkinant atsakovų A. A. G. ir S. A. G. priešieškinį. Teismas konstatavo, kad išnyko ieškovo V. G. ieškinio užtikrinimo pagrindas pagal 2006-03-01 teismo nutartį, todėl jis naikintinas.

4Atsikiruoju skundu ieškovas V. G. prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2008-09-30 nutartį. Nurodo, kad atsakovai statinį ( - ), pastatė be statinio projekto, esant neteisėtam 2002-09-24 projektavimo sąlygų sąvadui, neturint statybos leidimo, todėl statinys negali būti registruojamas. Byloje nebuvo išspręstas statytojų priešieškinio reikalavimas įpareigoti išduoti pažymą apie nebaigtą statyti statinį, buvo panaikintas tik individualaus taikymo 2005-12-29 teisės aktas Nr. 95 dėl atsisakymo išduoti tokią pažymą, todėl apeliantas nurodo, kad statytojai neturi teisės įregistruoti statinį viešame Nekilnojamojo turto registre. Taip pat apeliantas nurodo, jog klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo galėjo spręsti tik Klaipėdos apygardos teismas, kadangi šis teismas priėmė sprendimą dėl bylos esmės.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2008-09-30 nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo V. G. 1 180 Lt už teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, 354 Lt patirtas pašto išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą ieškovui per antstolį bei skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad apeliantas atskirąjį skundą grindžia motyvais, kuriuos jau nagrinėjo ir vertino teismas bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka. Atskirajame skunde nurodomos faktinės aplinkybės, kurios įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažintos neteisingomis, negali sudaryti nei faktinio, nei teisinio pagrindo naikinti 2008-09-30 Palangos miesto apylinkės teismo nutartį. Dėl apelianto nurodomo argumento, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti naikinamos, kadangi nenurodytas jų taikymo terminas, atsakovai pažymi, kad LR CPK 150 str. 4 d. imperatyviai nustato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovai nurodo, kad ieškovas yra advokatas, jam turi būti gerai žinomos LR CPK nuostatos, pateikdamas akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą, ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl prašo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2006-03-01 teismo nutartimi ieškovų ieškiniui užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui atlikti atsakovų A. A. G. , S. A. G. statomo statinio žemės sklype ( - ), ir daiktinių teisių į šį statinį įregistravimą. Klaipėdos apygardos teismas 2008-09-17 Palangos miesto apylinkės teismo 2007-06-06 sprendimą iš dalies panaikino, priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė ir iš dalies tenkino atsakovų A. A. G. ir S. A. G. priešieškinį.

8Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šiuo atveju laikinoji apsaugos priemonė – uždraudimas taikyta kaip preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tuo užtikrinti jo privalomumą. LR CPK 150 str. 4 d. įtvirtinta, jog teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškinys, kuriam užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atmestas ir sprendimas 2008-09-17 įsiteisėjo. Todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, kad išnyko ieškinio užtikrinimo pagrindas pagal 2006-03-01 teismo nutartį. CPK 150 str. 1 d. įtvirtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu. Šiuo atveju byla yra Palangos miesto apylinkės teismo žinioje, o Klaipėdos apygardos teismas bylą nagrinėjo kaip apeliacinės instancijos teismas, todėl apelianto argumentai, kad klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo negalėjo nagrinėti Palangos miesto apylinkės teismas, atmestini.

9Dėl ieškovo atskirojo skundo motyvo, kad nėra iki galo išspręstas statytojų priešieškinio reikalavimas įpareigoti išduoti pažymą apie nebaigtą statyti statinį ir kad statytojai neturi teisės įregistruoti statinį viešame Nekilnojamojo turto registre, kolegija pažymi, kad ieškinio ir priešieškinio reikalavimai yra išnagrinėti, todėl kolegija dėl šių atskirojo skundo motyvų nepasisako.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovų atstovas prašo ieškovui V. G. skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Kolegija pažymi, kad šiuo atveju, nors ieškovas V. G. yra advokatas, jis byloje dalyvauja kaip fizinis asmuo ir atskirojo skundo argumentai yra jo kaip šalies nuomonė, todėl nėra pagrindo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

11Netenkinus atskirojo skundo, iš ieškovo priteistinos atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, bei advokato atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovų atstovas prašo priteisti 1 180 Lt už teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą. Iš prie atsiliepimo pridėtos sąskaitos faktūros bei nurodymo pervesti grynuosius pinigus matyti, kad atsakovai už teisines paslaugas sumokėjo 1 156,40 Lt (b. l. 108, 110), todėl prašymas priteisti išlaidas advokato pagalbai tenkintinas iš dalies (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 98 str. 1 d., 3 d.).

12Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Priteisti iš ieškovo V. G. atsakovams A. A. G. ir S. A. G. 1 156,40 Lt advokato pagalbos išlaidų ir 354 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai