Byla 2-755-835/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Eglei Volungevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei I. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą ieškinį atsakovui V. P., trečiajam asmeniui M. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3255,33 Lt žalos atlyginimo regreso teise, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir nurodė, kad ieškovė pagal 2012-05-13 su atsakovu sudarytą Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 1943205, kompensavo UAB „Autida“ 6510,66 Lt nuostolius, dėl 2012-12-13 Kaune eismo įvykio metu sugadinto automobilio Subaru Forester, valstybinio numerio ženklas ( - ). Eismo įvykio metu atsakovo automobilį SAAB 95, valstybinio numerio ženklas ( - ), vairavo trečiasis asmuo, kuris neturėjo 5 metų stažo, nors sutarties 1.6 punkte yra numatyta, kad transporto priemonė per sutarties galiojimo laikotarpį nėra ir nebus naudojama asmens, neturinčio 5 metų vairavimo stažo. Ieškovė (draudikas), įgyvendindama jai įstatymo suteiktą atgręžtinio reikalavimo teisę, sumokėjusi draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad atsakovas (draudėjas) grąžintų iki 50 % išmokėtos draudimo išmokos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas perdavė automobilį vairuoti asmeniui, neturinčiam 5 metų vairavimo stažo ir šis sukėlė eismo įvykį, padarė žalos, kurią kompensavo ieškovė, ji pagrįstai kreipėsi į atsakovą, reikalaudama grąžinti pusė išmokėtos sumos - 3255,33 Lt. Atsakovas šio reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, pagal pateiktus rašytinius įrodymus.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą ir laiką informuotas tinkamai. Prašymų nagrinėti bylą atsakovui nedalyvaujant negauta. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad jis nevengia atsakomybės, bet nenori mokėti už nebūtus dalykus. Nurodė, kad Eismo įvykio deklaracijoje yra abiejų eismo dalyvių parašai, patvirtinantys atsakomybę už žalą, todėl jis turėtų atlyginti 50 % nuo pusės įvertintos žalos dydžio. Be to, automobilio remonto suma sudaro 1/5 visos automobilio vertės ir yra per didelė suma galinio bamperio ir kairės pusės sparno remontui, kas yra nurodyta įvykio deklaracijoje. Prašo ieškinio netenkinti ir įpareigoti ieškovę iš naujo peržiūrėti aplinkybes ir iš naujo išspręsti žalos atlyginimo klausimą.

5Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta. Jam procesinių dokumentų įteikti nepavyko, todėl apie bylos nagrinėjimą pranešta viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt.

6Atsakovui neatvykus į teismo posėdį ir neprašant bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, ieškovės atstovė prašo priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai, priimant sprendimą už akių.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įvertindamas įrodymus teismas turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011).

9Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia išrašais iš vietinio mokėjimo (b. l. 4, 22), Eismo įvykio deklaracija (b. l. 17), įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi (b. l. 18), informacija apie vairuotojo pažymėjimą (b. l. 19), raštu atsakovui dėl žalos atlyginimo regreso tvarka (b. l. 20), pranešimu apie draudimo išmoką už Subaru Forester, valstybinio numerio ženklas ( - ) (b. l. 21), PVM sąskaita faktūra (b. l. 23), remonto sąmata (b. l. 24-26), fotolentelėmis (b. l. 27-28, 49-50), transporto priemonės apžiūros – defektų aktu (b. l. 29), pretenzija (b. l. 30), pažymos apie draudimo įmoką (b. l. 63), prašymo dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priteisimo (b. l. 65).

10Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės atstovės paaiškinimo, nustatyta, kad atsakovas 2012-05-13 su ieškove sudarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 1943205 (toliau – sutartis), kuria apdraudė savo automobilį SAAB 95, valstybinio numerio ženklas ( - ) (b. l. 18). Sutarties 1.6 punkte yra sulygta, kad transporto priemonė per sutarties galiojimo laikotarpį nėra ir nebus naudojama asmens, neturinčio 5 metų vairavimo stažo. Kaune 2012-12-13 M. P., neturėdama 5 metų vairavimo stažo, vairavo atsakovui priklausančią transporto priemonę SAAB 95, valstybinio numerio ženklas ( - ), sukėlė eismo įvykį, kurio metu buvo sugadintas automobilis Subaru Forester, valstybinio numerio ženklas ( - ). Apgadintos transporto priemonės savininkas kreipėsi į ieškovę dėl eismo įvykio metu jam padarytų nuostolių atlyginimo. Ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu (toliau – Draudimo įstatymas) bei Taisyklėmis, patvirtintomis 2008-02-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 122, atlygino žalą patyrusiam asmeniui eismo įvykio metu padarytus nuostolius, t. y. išmokėjo 6510,66 Lt draudimo išmoką. Draudimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų „Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių“ (Nr. 100-3718 su vėlesniais pakeitimais) 62.2. punkto reikalavimus, draudikas turi teisę reikalauti iki 50 % išmokėtos draudimo išmokos, jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnį bei Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiam autoavarijos metu asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotoją arba jos savininką.

13Atsakovas neginčija, kad pažeidė sutarties sąlygas ir sutinka atlyginti ieškovės patirtus nuostolius, bet nesutinka su draudimo išmokos dydžiu. Jo manymu, išmokėta draudimo suma neatitinka realios remonto sumos, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo našta ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka šalims (CPK12 str., 178 str.). Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, įrodymų nepateikimas per nustatytą terminą sukelia ir tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis.

14Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė, sumokėjusi draudimo išmoką 6510,66 Lt, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės savininką - atsakovą. Atsakovas, perdavęs savo transporto priemonę vairuoti asmeniui neturinčiam 5 metų vairavimo stažo ir apie tai nepranešęs ieškovei, t. y. padidėjus draudimo sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus draudimo išmokos apskaičiavimui ar padidinimui), pažeidė įstatymų ir sutarties nuostatas, todėl iš jo priteistina reikalaujama suma –3255,33 Lt bei 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei (CK 6.38 str., 6.53 str., 6.245 str. 4 d., 2.263 str., 6.280 str. bei Draudimo įstatymo 22 str. 2 d.).

15Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos – 163,22 Lt ieškovei ir 33,66 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 ir 6 p., 93 str. 1 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo V. P. 3255,33 Lt nuostolius regreso teise, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-01-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 163,22 Lt bylinėjimosi išlaidas (98,00 Lt žyminį mokestį ir 65,22 Lt transporto išlaidų) ieškovei ERGO Insurance SE, veikiančiai per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą.

19Priteisti iš atsakovo V. P. 33,66 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

20Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3255,33 Lt žalos atlyginimo... 3. Ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir nurodė, kad ieškovė pagal... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą ir laiką... 5. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, prašymų dėl bylos nagrinėjimo... 6. Atsakovui neatvykus į teismo posėdį ir neprašant bylą nagrinėti jam... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai, priimant sprendimą už akių.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje... 9. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 10. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės atstovės paaiškinimo,... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnį... 13. Atsakovas neginčija, kad pažeidė sutarties sąlygas ir sutinka atlyginti... 14. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė, sumokėjusi draudimo... 15. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo V. P. 3255,33 Lt nuostolius regreso teise, 5 % metines... 19. Priteisti iš atsakovo V. P. 33,66 Lt išlaidas už procesinių dokumentų... 20. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 21. Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu...