Byla 2-2685/2013
Dėl atsakovo dokumentų ir turto perdavimo bankroto administratoriui, atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Degris“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Degris“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Top Consult“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta išduoti vykdomąjį raštą atsakovo direktoriaus atžvilgiu dėl atsakovo dokumentų ir turto perdavimo bankroto administratoriui, atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Degris“ bankroto byloje.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl atsisakymo išduoti vykdomąjį raštą pagrįstumo.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Degris“ bankroto bylą; bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Top Consult“ bei nustatė 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartis palikta nepakeista.

7Bankroto administratorius UAB „Top Consult“ pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą skolininkui R. P. dėl atsakovo B UAB „Degris“ dokumentų ir turto perdavimo bankroto administratoriui UAB „Top Consult“.

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo atmetė. Teismas nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 2 d. ir 2013 m. rugpjūčio 12 d. teisme buvo gauti B UAB „Degris“ buvusio vadovo R. P. pranešimai apie tai, kad bankroto administratorius nesusisiekė ir neinformavo kokia tvarka ir kur tiksliai privaloma perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus. Teismas atkreipė dėmesį, kad įstatyme nenumatyta bankroto administratoriui pareiga kreiptis į bankrutuojančios įmonės vadovą dėl turto ir dokumentų perdavimo, tačiau atsižvelgiant į operatyvumo bei protingumo principus, teismas pažymėjo, kad proceso dalyviai turi bendradarbiauti, siekiant, kad bankroto procesas būtų tinkamai bei operatyviai įgyvendinamas. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, padarė išvadą, kad šiuo atveju nėra būtinybės išduoti vykdomąjį raštą skolininkui R. P..

9Bankroto administratorius UAB „Top Consult“ pateikė teismui pakartotinį prašymą išduoti vykdomąjį raštą skolininkui R. P. dėl atsakovo B UAB „Degris“ dokumentų ir turto perdavimo bankroto administratoriui UAB „Top Consult“. Nurodė, kad nors praėjo nemažas laiko tarpas nuo bankroto bylos iškėlimo, direktorius perdavė tik dalį dokumentų bei neperdavė įmonės turto, dėl ko administratorius negali tinkamai ginti įmonės bei kreditorių teisių ir interesų bei vykdyti bankroto proceso.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 21 d. nutartimi atmetė atsakovo B UAB „Degris“ bankroto administratoriaus UAB „Top Consult“ pakartotinį prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Teismas iš administratoriaus prašymo bei byloje esančios medžiagos nenustatė, kad administratorius po to, kai Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi buvo atmestas prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo, kreipėsi į buvusį įmonės vadovą, kad šis perduotų bankrutuojančios įmonės dokumentus bei turtą. Teismas pažymėjo, kad kaip jau buvo minėta anksčiau priimtoje nutartyje, nors įstatymas ir nenumato bankroto administratoriui pareigos kreiptis į bankrutuojančios įmonės vadovą dėl turto ir dokumentų perdavimo, tačiau proceso dalyviai turi bendradarbiauti tarpusavyje ir siekti, kad bankroto procesas vyktų sklandžiai bei būtų operatyviai įgyvendinamas. Teismas, atsižvelgęs į išdėstyta, taip pat į tai, kad buvęs įmonės vadovas pats ne kartą kreipėsi į teismą bei į bankroto administratorių su pranešimais prašydamas informuoti jį, kaip jis galėtų įvykdyti 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus, padarė išvadą, kad ir šiuo atveju nėra būtinybės išduoti vykdomąjį raštą.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Apeliantas bankroto administratorius UAB „Top Consult“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį. Nurodo, kad buvęs atsakovo direktorius iki šiol neperdavė visų dokumentų ir turto, nors praėjo nemažai laiko nuo bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas pateikia prieštaringus argumentus, nes motyvuose nurodo, kad bankroto administratoriui nėra pareigos kreiptis į bankrutuojančios įmonės vadovą dėl dokumentų perdavimo. Be to, kai atsakovo direktorius kreipėsi į teismą ir bankroto administratorių su pranešimais kaip galėtų įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi prisiimtus įsipareigojimus, jam pakartotinai buvo pateikta informacija apie jo pareigą perduoti atsakovo dokumentus ir turtą. Nepaisant to, atsakovo direktorius perdavė bankroto administratoriui tik dalį atsakovo dokumentų pagal 2013 m. rugpjūčio 13 d., 2013 m. rugsėjo 9 d., 2013 m. rugsėjo 16 d., 2013 m. rugsėjo 20 d., 2013 m. spalio 4 d. ir 2013 m. spalio 21 d. priėmimo-perdavimo aktus. Kiekvieną kartą atsakovo direktoriui perduodant dalį dokumentų, jis būdavo informuojamas apie pareigą perduoti visus dokumentus ir turtą. Tačiau atsakovo direktorius nebendravo nuosekliai ir operatyviai bei ne kartą minėjo, jog negali perduoti visų dokumentų, nes jie nesutvarkyti. Pirmosios instancijos teismui netenkinus bankroto administratoriaus prašymo, bankroto administratoriui liko neperduotas visas turtas bei dokumentai, dėl ko nėra galimybės išsiaiškinti tikrųjų atsakovo nemokumo priežasčių, stringa bankroto procedūros bei nukenčia sąžiningų kreditorių teisės ir teisėti interesai. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo būti aktyvus ir išduoti vykdomąjį raštą, nes priešingu atveju bus vilkinamas bankroto procesas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkinamas.

16Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinta įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, valdymo organų pareiga perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 10 000 Lt baudą (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, valdymo organas privalo perduoti šios įmonės dokumentus ir turtą bankroto administratoriui per teismo nutartyje, kuria įmonei iškelta bankroto byla, nustatytą terminą. Valdymo organui pastarosios pareigos neįvykdžius ar ją įvykdžius netinkamai, laikoma, jog valdymo organas neįvykdė teismo procesinio sprendimo, dėl ko jo atžvilgiu turi būti pradedamas priverstinis procesinio sprendimo vykdymas vadovaujantis CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ nuostatomis (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Be to, įstatymo leidėjas šiuo atveju yra tiesiogiai įtvirtinęs ir teismo aktyvų vaidmenį – baudos iki 10 000 Lt valdymo organui skyrimą, siekiant sudrausminti valdymo organą ir greitesniu nei teismo procesinio sprendimo priverstinio vykdymo būdu įtakoti valdymo organo valią pačiam savo noru perduoti administratoriui bankrutuojančios įmonės dokumentus ir/ar turtą. Pažymėtina, kad dėl bankroto bylose egzistuojančio viešojo intereso, teismo vaidmuo nuo pat bankroto bylos iškėlimo momento yra aktyvus, kas reiškia, jog teismas turi prerogatyvą ex officio (nesant bankroto administratoriaus ar kito dalyvaujančio byloje asmens prašymo) spręsti dėl papildomų įrodymų rinkimo bei su tuo susijusių procesinių sprendimų priėmimo, pavyzdžiui, įpareigojimo tam tikrų asmenų privalomai dalyvauti teismo posėdyje, baudų skyrimo dėl įrodymų nepateikimo ir pan. (CPK 179 str. 2 d.).

17Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2013 m. liepos 11 d., atsakovui UAB „Degris“ buvo iškelta bankroto byla bei atsakovo valdymo organui nustatytas 15 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Vadinasi, atsakovo valdymo organas privalėjo minėtą pareigą tinkamai įvykdyti ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 26 d. Kaip matyti iš į bylą pateiktų bankroto administratoriaus rašytinių įrodymų, bankroto administratorius atsakovo vadovo atstovę advokatę Vilmą Ramanauskaitę 2013 m. rugpjūčio 7 d. raštu informavo apie jos atstovaujamojo nevykdomą pareigą perduoti bankroto administratoriui atsakovo dokumentus ir turtą (b.l. 176, t. 3). Be to, bankroto administratorius 2013 m. rugpjūčio 12 d. atsakovo direktoriui R. P. asmeniškai įteikė 2013 m. liepos 23 d. pranešimą Nr. DG/12 apie darbo sutarties nutraukimą bei 2013 m. liepos 18 d. Įsakymą Nr. 1, kuriame buvo tiksliai išvardinti atsakovo dokumentai bei turtas, kuriuos atsakovo direktorius turi parengti ir perduoti bankroto administratoriui (b.l. 170-173, t. 3). Nepaisant to, kaip matyti iš bankroto administratoriaus atskirajame skunde išdėstytų rašytinių paaiškinimų, atsakovo direktorius iki šiol perdavė tik dalį atsakovo dokumentų bei turto (b.l. 167-169, t. 3). Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad bankroto administratorius tinkamai atliko savo pareigą, susijusią su atsakovo dokumentų bei turto perėmimu, nes bankroto administratorius ne kartą informavo atsakovo vadovą ir/ar jo atstovę apie konkrečių dokumentų ir turto perdavimą bankroto administratoriui. Dėl šios priežasties laikytini nepagrįstais pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, jog bankroto administratorius nepakankamai bendradarbiavo su atsakovo direktoriumi dėl teismo nutarties įvykdymo bei nebuvo pakankamai aktyvus. Tuo tarpu atsakovo vadovas per 3 mėnesių laikotarpį keletą kartų perdavė bankroto administratoriui po dalį atsakovo dokumentų. Įvertinus tokį atsakovo direktoriaus elgesį, darytina išvada, kad jis teismo nutartimi nustatyto įpareigojimo nevykdo ne dėl bankroto administratoriaus nepakankamo aktyvumo, o dėl nuo paties direktoriaus valios priklausančių veiksmų. Dėl šios priežasties laikytini pagrįstais apelianto atskirojo skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai atsisakė išduoti atsakovo direktoriaus atžvilgiu vykdomąjį dokumentą bei suabsoliutino bankroto administratoriaus bendradarbiavimo pareigą dėl bankrutuojančios įmonės dokumentų ir turto perėmimo.

18Apeliacine tvarka išnagrinėjus apelianto bankroto administratorius UAB „Top Consult“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutarties, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias vykdomojo rašto išdavimą bankrutuojančios įmonės valdymo organo atžvilgiu, dėl ko nepagrįstai atsisakė tokį vykdomąjį raštą išduoti. Dėl šios priežasties apelianto bankroto administratorius UAB „Top Consult“ atskirasis skundas tenkinamas bei Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – tenkinamas apelianto prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutarties rezoliucinėje dalyje padarė akivaizdų rašymo apsirikimą (dėl kurio tarp byloje dalyvaujančių asmenų nekilo ginčo), vietoj įmonės valdymo organo, per klaidą įtvirtindamas įmonės savininko pareigą perduoti bankroto administratoriui dokumentus ir turtą. Kadangi vykdomuosius raštus išduoda tik pirmosios instancijos teismas (CPK 646 str. 1 d.), Vilniaus apygardos teismas prieš išduodamas atsakovo direktoriaus R. P. atžvilgiu vykdomąjį raštą, turėtų ištaisyti minėtą rašymo apsirikimą kaip nekeičiantį teismo procesinio sprendimo esmės (CPK 276 str. 2 d.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

22Tenkinti apelianto bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Top Consult“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl atsisakymo išduoti vykdomąjį raštą pagrįstumo.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė... 7. Bankroto administratorius UAB „Top Consult“ pateikė teismui prašymą... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi bankroto... 9. Bankroto administratorius UAB „Top Consult“ pateikė teismui pakartotinį... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 21 d. nutartimi atmetė atsakovo B... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Apeliantas bankroto administratorius UAB „Top Consult“ pateikė atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkinamas.... 16. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte... 17. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d.... 18. Apeliacine tvarka išnagrinėjus apelianto bankroto administratorius UAB „Top... 19. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutarties... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 21. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį ir klausimą... 22. Tenkinti apelianto bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės...