Byla 2-2181/2014
Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo uždarosios akcinės bendrovės „DEGRIS“ bankroto byloje Nr. B2-1122-302/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo R. P. prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo uždarosios akcinės bendrovės „DEGRIS“ bankroto byloje Nr. B2-1122-302/2014.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovui UAB „DEGRIS“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „TOP CONSULT“.

6Teisme gautas pareiškėjo (kreditoriaus) R. P. prašymas atstatydinti UAB „TOP CONSULT“ iš BUAB „DEGRIS“ bankroto administratoriaus pareigų bei paskirti kitą bankroto administratorių. Pareiškėjas nurodė, jog jis, būdamas bankrutuojančios įmonės vadovu, geranoriškai vykdė įsiteisėjusią teismo nutartį, perduodamas bankroto administratoriui turimus įmonės buhalterinius dokumentus. Pareiškėjo teigimu, administratoriaus įgaliotas asmuo nuslėpė nuo teismo informaciją, kad tarp jo ir pareiškėjo yra kilęs ginčas dėl nepagrįstų reikalavimų, susijusių su turto perdavimu. Pareiškėjo teigimu, jis kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu laikinai grąžinti perduotus įmonės dokumentus arba padaryti šių dokumentų kopijas, kad galėtų paruošti turto perdavimo - priėmimo aktus pagal perteklinius bankroto administratoriaus reikalavimus bei kuo skubiau pašalinti iškilusį ginčą, tačiau bankroto administratorius nėra suinteresuotas perimti iš pareiškėjo turtą ir iki pareiškimo padavimo teismui dienos nepadarė perduotų dokumentų kopijų. Pareiškėjo manymu, bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo yra galimai nesąžiningas ir, taikydamas įvairaus pobūdžio psichologinio poveikio priemones, galbūt siekia, kad pareiškėjas siūlytų kyšį bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui arba patvirtintų nepagrįstai didelę administravimo išlaidų sąmatą. Nurodė, kad atsakovo bankroto administratorius tikėtinai tyčia pateikė teismui tvirtinti netikslų pareiškėjo finansinį reikalavimą dėl to, kad kreditorius, turėdamas daugiau nei 50 proc. visų pareikštų reikalavimų sumos, būtų palankesnis atsakovo bankroto administratoriui bei patvirtintų nepagrįstai didelę bankroto administravimo išlaidų sumą. Be to, bankroto administratorius dėl galimos nekompetencijos nėra atlikęs didelės dalies pagrindinių procedūrų ir tikėtina, jog vilkina atsakovo bankroto bylą bei nepagrįstai didina išlaidas. Pareiškėjas aiškino, jog 2014 m. kovo 21 d. įvyko pirmasis įmonės kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nepatvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, o tai reiškia, kad kreditoriai išreiškė nepasitikėjimą bankroto administratoriumi. Bankroto administratorius informavo pareiškėją, jog šiam nepatvirtinus administravimo išlaidų sąmatos, administratorius kreipsis į teisėsaugos institucijas su pareiškimais prieš pareiškėją ir kitus asmenis tik tam, kad būtų sužlugdyta pareiškėjo reputacija bei pasitikėjimas juo.

7Atsakovo BUAB „DEGRIS“ bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“ su pareiškėjo prašymu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjo išdėstyti argumentai dėl jo geranoriškumo vykdant įsiteisėjusią teismo nutartį dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo yra paneigti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartimi bei jos pagrindu išduotu vykdomuoju raštu, taip pat ir teismo skirta bauda už pareigos perduoti įmonės dokumentus nevykdymą. Nurodė, jog nepaisant bankroto administratoriaus reikalavimų ir teismo įpareigojimų, pareiškėjas, kaip buvęs įmonės vadovas, iki šiol nevykdo jam priskirtų pareigų. Atsiliepime pažymėta, jog pareiškėjas nesikreipė į bankroto administratorių dėl suteikimo galimybės laikinai perimti dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių yra kilusi konfliktinė situacija, akivaizdu, jog administratoriaus veiksmai, perduodant įmonės dokumentaciją asmeniui, dėl kurio veiksmų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, būtų vertinami kaip nesuderinami su bankroto proceso vykdymo reikalavimais. Pasisakydamas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo aplinkybių, bankroto administratorius akcentavo aplinkybę, jog kreditorių susirinkime absoliučią balsų daugumą turėjo būtent pareiškėjas – buvęs įmonės vadovas. Nurodė, jog tarp administratoriaus ir pareiškėjo yra kilęs konfliktas dėl administratoriaus vykdomų pareigų pobūdžio.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pareiškėjo R. P. prašymą dėl UAB „DEGRIS“ bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ atstatydinimo atmetė.

10Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėjas nepagrįstai jo pateiktame prašyme įvardijamus bankroto administratoriaus veiksmus vertina kaip kreditorių interesų pažeidimą, pareiškėjo reputacijos žlugdymą, juos apibūdindamas kaip neteisėtus. Teismas pažymėjo, jog nuo bankroto proceso pradžios tarp administratoriaus ir pareiškėjo susiklostę konfliktiški santykiai nėra pakankamas ir objektyvus pagrindas atstatydinti teismo paskirtą bankroto administratorių. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, administratoriaus kreipimasis į teisėsaugos institucijas, vykdomojo rašto dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo pateikimas vykdyti nepagrindžia administratoriaus veiksmų neteisėtumo, jo nekompetencijos ar kreditorių interesų pažeidimo. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į aplinkybę, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2685/2013, buvo konstatuota, kad bankroto administratorius tinkamai atliko savo pareigą, susijusią su atsakovo dokumentų bei turto perėmimu. Be to, šioje byloje nustatyta, jog teismo nutartimi nustatytas įpareigojimas dėl dokumentų ir turto perdavimo nevykdomas ne dėl bankroto administratoriaus nepakankamo aktyvumo, o dėl nuo paties įmonės direktoriaus valios priklausančių veiksmų. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog administratoriaus veiklos ataskaitos nepatvirtinimas nesudaro pagrindo išvadai, jog kreditoriai išreiškė nepasitikėjimą administratoriumi. Teismas pažymėjo, jog ataskaita galėjo būti nepatvirtinta dėl jos trūkumų bei nurodė, jog nepritarimą ataskaitai lėmė pareiškėjo turimų balsų skaičius. Kitus pareiškėjo argumentus dėl administratoriaus netinkamų veiksmų ir elgesio teismas atmetė kaip neįrodytus.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas R. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartį, kuria prašymas dėl UAB „TOP CONSULT“ atstatydinimo iš bankroto administratoriaus pareigų buvo atmestas, bei paskirti kitą bankroto administratorių. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino prašymo turinį, jog būtent pareiškėjas siekė perduoti administratoriui įmonės dokumentus.

142. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog tarp pareiškėjo ir administratoriaus susiklostė konfliktiška situacija nuo pat bankroto proceso pradžios. Pareiškėjas vykdė visas teismo nutartis ir administratoriaus nurodymus, tačiau vėliau administratorius ėmė slapstytis, ignoruoti pareiškėją, be pagrindo reikalauti, kad turtas būtų perduotas pateikiant informaciją, kuri buvo administratoriaus žinioje.

153. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įmonės 2014 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo aplinkybes. Kreditorių nepasitikėjimą administratoriumi patvirtina tai, jog nebuvo pritarta administratoriaus iškeltiems klausimams. Be to, administratorius nepateikė teismui kreditorių susirinkimo protokolo.

164. Pirmosios instancijos teismas nevertino administratoriaus veiksmų, kuriais daromas psichologinis spaudimas pareiškėjui.

175. Administratorius yra nesąžiningas, kadangi siekia tik vieno tikslo, jog būtų patvirtinta jo siūloma administravimo išlaidų sąmata. Administratorius bankroto procedūras vilkina ir pats kelia konfliktines situacijas.

18Atsakovo BUAB „DEGRIS“ bankroto administratorius su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog pareiškėjo nurodyti argumentai dėl įmonės dokumentų perdavimo aplinkybių yra paneigti teismų procesiniais sprendimais. Administratorius akcentuoja, jog jis kreipėsi į teisėsaugos institucijas, prašė pareiškėjui skirti baudą, pateikė prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu siekdamas apsaugoti įmonės kreditorių interesus.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Byloje pagal pareiškėjo (bankrutuojančios įmonės kreditoriaus) atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (LR civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

21Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės keisti administratoriaus dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013).

22ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punktas), kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas), kai administratorius pateikia prašymą teismui dėl jo atstatydinimo iš pareigų, kai sužino apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 3 punktas). Nurodytas teisinis reguliavimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro pagrindą išvadai, jog kreditorius (kreditoriai) klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali iškelti dviem būdais. Pirma, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Antra, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos, turi teisę inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymą kreditorių susirinkime (ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis). Kreditorių susirinkimas, apsvarstęs šį klausimą, turi teisę priimti nutarimą ir jo pagrindu kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktas).

23Nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra bankrutuojančio juridinio asmens kreditorius, kurio bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimi patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 52,3 procentus visų byloje patvirtintų finansinių reikalavimų. Šiuo atveju pareiškėjas turi teisę savarankiškai inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimo procedūrą (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

24Pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme pareiškėjas nurodė, jog bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ įgaliotas asmuo yra nesąžiningas, nekompetentingas, taiko pareiškėjo atžvilgiu įvairaus pobūdžio psichologinio poveikio priemones, taip pat, jog bankroto administratorius nebendradarbiauja su pareiškėju dėl jo turimo įmonės turto ir dokumentų perdavimo. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog kreditoriai išreiškė nepasitikėjimą teismo paskirtuoju administratoriumi, nepatvirtinę administratoriaus pateiktos ataskaitos. Pareiškėjas (apeliantas) atskirąjį skundą grindžia iš esmės tokio paties turinio argumentais, kaip ir prašyme, pateiktame pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais.

25Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentus, esą bankroto administratoriaus netinkamumą paskirtoms pareigoms pagrindžia įmonės dokumentų perdavimo administratoriui aplinkybės. Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šią pareiškėjo poziciją paneigia Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2685/2013 (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismas pažymi, kad paminėtoje byloje nustatytos sprendžiamam ginčui reikšmingos aplinkybės, jog bankroto administratorius tinkamai atliko savo pareigą, susijusią su UAB „DEGRIS“ dokumentų bei turto perėmimu, o pareiškėjas teismo nutartimi nustatyto įpareigojimo perduoti turtą ir dokumentus nevykdė ne dėl bankroto administratoriaus nepakankamo aktyvumo, o dėl nuo paties pareiškėjo valinių veiksmų. Teismas sprendžia, jog esant situacijai, kuomet įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, priimtu kitoje civilinėje byloje, yra nustatytos sprendžiamam ginčui (nagrinėjamai bylai) reikšmingos aplinkybės – administratoriaus veiksmų tinkamumas ir teisėtumas įmonės dokumentų ir turto perdavimo procese, nėra pagrindo tų pačių aplinkybių vertinti pakartotinai (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Nustačius, jog įmonės dokumentų ir turto perdavimą apsunkino paties apelianto netinkamas (nepakankamas) pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą vykdymas, apeliacinis teismas sprendžia, jog apelianto nurodytos aplinkybės dėl inicijuojamo ikiteisminio tyrimo, prašymų skirti baudą, išduoti vykdomąjį raštą bei jo pagrindu pradėto vykdymo proceso, nesudaro pagrindo konstatuoti galimai neteisėtų psichologinio poveikio priemonių prieš pareiškėją naudojimo ar administratoriaus nekompetencijos ir šališkumo faktų. Kita vertus, bankroto bylos medžiaga bei paties apelianto procesiniuose dokumentuose apibūdinama bankroto proceso eiga teismą įtikino, jog apelianto nurodomos ir neteisėtomis jo įvardijamos priemonės buvo nukreiptos išimtinai bankroto administratoriaus funkcijų vykdymui, spartesniam ir efektyvesniam bankroto procesui, o ne siekiant privataus pobūdžio neteisėtų tikslų. Pažymėtina ir tai, jog, esant tam tikroms abejonėms dėl buvusio bankrutuojančios įmonės vadovo veiklos skaidrumo ir galimų teisei priešingų veiksmų, kreipimasis į atitinkamas institucijas (pvz., ikiteisminio tyrimo įstaigas) yra administratoriaus pareiga.

26Apeliacinis teismas neturi pagrindo pritarti apelianto argumentams, esą administratoriaus netinkamumą paskirtoms pareigoms patvirtina aplinkybė, jog įmonės kreditoriai nepritarė administratoriaus veiklos ataskaitai. Teismo vertinimu, apelianto akcentuota aplinkybė, jog nebuvo patvirtina administratoriaus veiklos ataskaita, neleidžia daryti išvados, kad administratoriaus funkcijos vykdomos netinkamai. Apeliantas nepateikė objektyvių duomenų, pagrindžiančių bankroto proceso eigos trūkumus ar reikšmingus bankroto procedūrų pažeidimus. Apelianto argumentas, kuriuo bandoma susieti minėtos ataskaitos tvirtinimo aplinkybes su kreditorių nepasitikėjimu administratoriumi, grindžiamas subjektyviomis prielaidomis. Apeliacinis teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog pareiškėjas buvo BUAB „DEGRIS“ vadovas ir šiuo metu yra didžiausias šios įmonės kreditorius. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į susidariusią konfliktinę situaciją tarp pareiškėjo ir bankroto administratoriaus. Kita vertus, būtina taip pat pažymėti, jog pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien kreditoriaus ar grupės kreditorių konfliktiškumas su bankroto administratoriumi nėra pagrindas pakeisti paskirtą bankroto administratorių kitu bankroto administratoriumi. Sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybes, sąlygojusias kreditorių nepasitikėjimą, ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčių kreditorių valios pakeisti esamą administratorių kitu jų siūlomu kandidatu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2153/2013). Apeliacinis teismas sprendžia, jog apeliantas nenurodė svarių ir objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų dėl UAB „TOP CONSULT“ netinkamumo eiti BUAB „DEGRIS“ bankroto administratorius pareigas, t. y. neįrodė, jog teismo paskirtasis administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas ar nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Apelianto išsakytos subjektyvios prielaidos dėl administratoriaus galimo piktnaudžiavimo siekiant didesnio atlyginimo, ar asmeninio pobūdžio konfliktinių santykių nesudaro pagrindo konstatuoti administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo) būtinumą ar objektyvų poreikį.

27Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, nėra pagrindo dėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų argumentų keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį, kuria atmestas prašymas atstatydinti bankroto administratorių. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Nagrinėjamu atveju apeliacinis teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadas pagrindžiančiais motyvais, todėl atskirąjį skundą atmeta, o teismo nutartį palieka nepakeistą.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovui UAB... 6. Teisme gautas pareiškėjo (kreditoriaus) R. P. prašymas atstatydinti UAB... 7. Atsakovo BUAB „DEGRIS“ bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“ su... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pareiškėjo R. P.... 10. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėjas nepagrįstai jo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas R. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino prašymo turinį, jog... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog tarp pareiškėjo... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įmonės 2014 m. kovo 21 d.... 16. 4. Pirmosios instancijos teismas nevertino administratoriaus veiksmų, kuriais... 17. 5. Administratorius yra nesąžiningas, kadangi siekia tik vieno tikslo, jog... 18. Atsakovo BUAB „DEGRIS“ bankroto administratorius su pareiškėjo atskiruoju... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Byloje pagal pareiškėjo (bankrutuojančios įmonės kreditoriaus) atskirąjį... 21. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 22. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra bankrutuojančio juridinio asmens... 24. Pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme pareiškėjas nurodė, jog... 25. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 26. Apeliacinis teismas neturi pagrindo pritarti apelianto argumentams, esą... 27. Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, nėra pagrindo dėl pareiškėjo... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....