Byla e2A-662-280/2019
Dėl sutarties nutraukimo, pinigų už parduotus netinkamos kokybės daiktus priteisimo ir nuostolių atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Cocos LT“ atstovo apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2019 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1070-277-2019 pagal ieškovės UAB „Cocos LT“ ieškinį atsakovams G. B. ir S. J., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje N. J., dėl sutarties nutraukimo, pinigų už parduotus netinkamos kokybės daiktus priteisimo ir nuostolių atlyginimo,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Cocos LT“ ir atsakovų G. B. ir S. J., taikant vienašalę restituciją; ieškovei priteisti solidariai iš G. B. ir S. J. 592 Eur, sumokėtus už netinkamos kokybės daiktus; ieškovei priteisti solidariai iš G. B. ir S. J. 1800 Eur nuostoliams už patirtas transportavimo išlaidas atlyginti; ieškovei priteisti solidariai iš G. B. ir S. J. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad ieškovė su atsakovu sudarė žodinę 37 šieno rulonų pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 5 d. už įgytą šieną į S. J. sąskaitą pervedė 592 Eur. Po mokėjimo atlikimo ieškovei buvo išrašyta PVM sąskaita–faktūra 592 Eur sumai ir pardavėju nurodyta G. B.. Šieno rulonus 2018 m. rugsėjo 7 d. atvežus ieškovo klientui Švedijoje, buvo įvertinta šieno kokybė. Išvyniojus kelis rulonus, paaiškėjo, kad šienas rulonų viduje supuvęs, todėl netinkamas naudoti pagal paskirtį žirgų šėrimui, o tai yra esminis sutarties pažeidimas.

93.

10Todėl ieškovė įgijo teisę reikalauti nutraukti sutartį, taikyti restituciją ir atlyginti patirtus nuostolius. Netinkamų naudoti šieno rulonų transportavimo iš Švedijos kaštai būtų neproporcingai dideli, todėl pirkto šieno negali grąžinti atsakovams. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmai 2019 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš UAB „Cocos LT“ G. B. naudai bylinėjimosi išlaidas 220 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, S. J. naudai 150 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; N. J. naudai 200 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, bei į valstybės biudžetą 19,65 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

135.

14Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė su atsakove G. B. ir trečiuoju asmeniu N. J. sudarė žodinę pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią G. B. ir N. J. pardavė, o ieškovė nupirko 37 rulonus šieno už 592 Eur.

156.

16Ieškovė šieno rulonus apžiūrėjo ir paėmė šieno mėginius 2018 m. liepos mėnesio viduryje, o sutartą pirkti kiekį rulonų paėmė tik 2018 m. rugsėjo 4 d. Ieškovė nepasinaudojo įstatymo numatyta galimybe prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu.

177.

18Teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė savo teiginių, kad jam buvo perduotas ir galutiniam pirkėjui pristatytas netinkamos kokybės daiktas, nes tam patvirtinti nebuvo pateikti jokie įrodymai. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio (toliau – CMR važtaraštis) matyti, kad 2018 m. rugsėjo 4 d. 37 šieno rulonai buvo pakrauti į krovininį automobilį I. Š. kaime ir 2018 m. rugsėjo 7 d. atgabenti į S. V., Švedija, kur krovinio gavėjas krovinį gavo, patvirtindamas tai savo parašu CMR važtaraštyje, tačiau ieškovė nepateikė jokių įrodymų dėl krovinio gavėjo pretenzijų, susijusių su krovinio kokybe.

198.

20Atsakovė G. B. ir trečiasis asmuo N. J. teigia, kad 2019 m. rugsėjo 4 d. perdavė ieškovei tinkamos kokybės šieno rulonus, o ieškovė savo teiginį dėl šieno rulonų netinkamos kokybės pagrindžia tik aplinkybe, jog pardavėjas, sutikdamas grąžinti dalį kainos, pripažino, kad perdavė netinkamos kokybės daiktus ir nežinia kada, nežinia kur ir nežinia dėl ko padarytomis fotonuotraukomis, kuriose vaizduojami šieno rulonai (b. l. 16, 22).

219.

22Pagal vaizdą pirmojoje fotonuotraukoje galima būtų manyti, kad pavaizduotas šienas yra netinkamos kokybės, bet pagal antrojoje fotonuotraukoje matomus kelis šieno rulonus negalima būtų spręsti, kad visi rulonai yra netinkami naudoti. Ieškovo pateiktų fotonuotraukų teismas nepripažįsta tinkamu ieškovo teiginių apie netinkamą perduoto šieno kokybę įrodymu, nes be ieškovo tvirtinimo, byloje nėra patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo pateiktose fotonuotraukose vaizduojami pardavėjų perduoti šieno rulonai. Pirmosios instancijos teismas atmetė, kaip nepagrįstą ir ieškovo teiginį, jog pardavėjas, sutikdamas grąžinti dalį kainos, pripažino, kad perdavė netinkamos kokybės daiktus, nes pagal elektroninio laiško (b. l. 9), kuriame kalbama apie ieškovei žinomas šieno rulonų sandėliavimo sąlygas ir siūloma grąžinti 200 Eur, turinį taip spręsti negalima. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

2310.

24Apeliantė UAB „Cocos LT“ apeliaciniu skundu prašo Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2019 m. liepos 1 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1070-277/2019 panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; iš atsakovų S. J. ir G. B. priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2511.

26Nurodo, kad ieškovo atstovas buvo atvykęs ir vadovaujantis protingumo kriterijais patikrino atsakovų turimą, tiksliau, jam tuo metu parodytą šieną, įsitikino, kad pardavėjai turi reikiamą kiekį šieno.

2712.

28Teismas, priimdamas sprendimą, visiškai nevertino tos aplinkybės, kad šieno rulonai apžiūros metu buvo supresuoti ir sukrauti į krūvą, todėl protingumo kriterijus atitinkanti šieno rulonų apžiūra buvo atlikta tik iš išorės apžiūrėjus bendrai visą krūvą, neardant ir neapžiūrint kiekvieno rulono, nes tai net teoriškai būtų sunku padaryti – reikėtų ardyti visą krūvą, siekiant įsitikinti tik rulonų išorės atitiktimi kokybės reikalavimams bei išardyti kiekvieną šieno ruloną, siekiant įsitikinti rulonų vidaus kokybe.

2913.

30Tokia apžiūra neatitiktų protingumo reikalavimų, nes: 1) būtų reikalinga papildoma technika rulonams nukrauti, kas būtų kainavę papildomus pinigus ir laiką, juo labiau, kad tokios procedūros atlikimas yra netikslingas, nes ieškovė ir pardavėjai susitarė dėl 37 vnt. šieno rulonų, kurie būtų tinkami žirgams šerti pirkimo - pardavimo, o ne konkrečių šieno rulonų įgijimo; 2) šienas buvo stipriai suspaustas, todėl vienintelis būdas patikrinti rulonus buvo juos (kiekvieną) išardyti; 3) išardžius rulonus ženkliai pasunkėtų šieno transportavimas – ne tik būtų sunku tokį šieną pakrauti, tačiau jis užimtų ženkliai daugiau vietos, nes rulone, specialios technikos pagalba šienas yra suspaudžiamas, todėl reikėtų didesnio skaičiaus transporto šieno gabenimui.

3114.

32Atsakovai buvo informuoti, kam bus naudojamas šienas, jiems patvirtinus, kad šienas yra kokybiškas, pagamintas šiais metais, perteklinių kokybės tikrinimo metodų nebuvo imtasi. Būtent dėl šių priežasčių nebuvo ardomas ir tikrinamas kiekvienas įgyjamas rulonas, buvo pasitikima atsakovų sąžiningumu, juo labiau, kad jie šia veikla užsiima kaip verslininkai (ieškovė, tuo tarpu, užsiima medžio anglies gamyba ir didmenine prekyba).

3315.

34Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.328 str. įtvirtina tik pirkėjo teisę, bet ne pareigą patikrinti daiktą. Nurodytas straipsnis reglamentuoja tik pirkėjo teisę įsitikinti perkamo daikto kokybe, tačiau ne pareigą tai padaryti, jei nėra imperatyviai nustatyto daikto kokybės patikrinimo reikalavimo (CK 6.337 str.)

3516.

36Nei įstatymas, nei pirkimo-pardavimo sutartis nenustato privalomo daiktų kokybės patikrinimo (CK 6.337 str.), todėl pirkėjas turi teisę, o ne pareigą bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, atitinkančiu protingumo kriterijus, patikrinti perkamo daikto kokybę (CK 6.328 str.). Tai, kad pirkėjas nepasinaudoja savo teise patikrinti perkamo daikto kokybę, nepanaikina pardavėjo atsakomybės už parduodamo daikto kokybę, jei įrodoma, kad pirkėjas, kaip bet kuris vidutinis pirkėjas, sutarties sudarymo metu nežinojo arba negalėjo žinoti apie tokį perkamo daikto neatitikimą (CK 6.327 str. 2 d.).

3717.

38Minėto straipsnio nesilaikymas neatleidžia netinkamos kokybės daiktą pardavusio pardavėjo nuo pareigos perduoti tinkamos kokybės daiktą, tinkamą naudoti pagal paskirtį (CK 6.333 str.) ar pardavėjo pareigos užtikrinti netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teises (CK 6.334 str.) Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad dėl pirkimo-pardavimo sutartinių santykių specifikos pirkėjo pareiga elgtis rūpestingai negali būti prilyginta pardavėjo pareigai garantuoti perduodamo daikto tinkamumą - už parduodamo daikto kokybę yra atsakingas pardavėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 3 d. nutartis Nr. 3K-3-182/2009).

3918.

40Teismas, vertindamas šieno rulonų patikrinimo ir perėmimo faktą, koncentravosi išimtinai į aplinkybę, kad ieškovė paėmė mėginius ir nedalyvavo šieno rulonų krovos darbuose, todėl, neva, jis pats prisiėmė atsakomybę už netinkamos kokybės daiktų perėmimą. Teismas nevertino tos aplinkybės, kad ieškovė atliko patikrinimą kaip buvo minėta aukščiau, patikrino šieno rulonus protingu būdu, tuo tarpu atsakovai nesilaikė pareigos perduoti tinkamos kokybės, pagal paskirtį naudotinus daiktus. Ieškovė jokiomis aplinkybėmis, jam dalyvaujant/nedalyvaujant krovos darbuose, niekada nepraranda teisės gauti tinkamos kokybės daiktą.

4119.

42Teismas net nevertino aplinkybės, kad ieškovė šieno rulonus įgijo už tuometinę rinkos kainą, todėl be abejonės tikėjosi, kad gauta prekė atitiks kokybės reikalavimus ir bus tinkama naudoti pagal paskirtį. Juo labiau, kad šienas buvo skirtas žirgų šėrimui (kad šią aplinkybę žinojo pripažino ir pardavėjai buvo pasisakyta tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu), todėl šienas turėjo būti tokios kokybės, kad būtų tinkamas maitinti žirgus per žiemą.

4320.

44Teismas nevertino ir aplinkybės, kad atsakovė yra verslininkė, profesionaliai užsiimanti augalininkystės produktų, įskaitant šieno rulonus pardavimą, veikla, todėl jai yra taikomi padidinti rūpestingumo ir atsakomybės kriterijai (CK 6.38 str.). Akcentuotina, kad atsakovė turėjo įvertinti produkcijos kokybę prieš ją parduodant ir neparduoti tokios kokybės pašarų, kurie netinkami naudoti pagal ieškovo nurodytą paskirtį, t.y. žirgams šerti, tačiau to padaryta nebuvo. Visa atsakomybė yra perkelta ieškovei – pirkėjui, neįsitikinusiam, kad jam yra pakrautas tinkamos kokybės daiktas ir sumokėjusiam už įgytus daiktus rinkos kainą

4521.

46Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis sprendimu daroma išvada, kad pardavėjas yra neatsakingas už parduodamos prekės kokybę tuo atveju, jei jam pavyko perduoti nekokybišką prekę pirkėjui, šiam detaliai neįvertinus perkamo daikto, nepamačius perkamos prekės trūkumų.

4722.

48Teismas neanalizavo įstatyminio reguliavimo, pirkėjo ir pardavėjo teisių ir pareigų, priimdamas sprendimą ir tirdamas ieškinio aplinkybes, vadovavosi tik ta aplinkybe (ir ją laikė esmine) – ieškovo nedalyvavimas perimant šieno rulonus. Toks situacijos vertinimas laikytinas ydingu, netinkamu, sprendime net nebuvo užsiminta apie pardavėjo pareigą parduoti tinkamos kokybės daiktą pirkėjui, netgi nepriklausomai nuo to, jis pasinaudojo teise įvertinti daikto kokybę, ar ne, todėl sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

4923.

50Mano, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovai perdavė tinkamos kokybės daiktus. Akcentuoja, kad su dubliku buvo pateiktas susirašinėjimas su pardavėju, kuriame ieškovei iš karto apžiūrėjus pargabentą daiktą (daiktas gautas 2018 m. rugsėjo 7 d. (penktadienį), į pardavėją buvo kreiptasi 2018 m. rugsėjo 10 d. (pirmadienį) diskutuojama apie šieno kokybę, tiksliau jo nekokybiškumą. Taip pat su ieškiniu pridėtas susirašinėjimas su pardavėju, kuriame pakartotinai kreipusis į pardavėją ir išreiškus pretenzijas dėl netinkamos kokybės daikto, pardavėjas sutinka grąžinti dalį (t.y. 200 Eur iš 592 Eur, t.y. daugiau kaip trečdalį) ieškovės sumokėtos už šieno rulonus sumos. Nors pardavėjo siūlymas atlyginti dalį ieškovo sumokėtos sumos yra laikytinas neproporcingu ieškovės patirtiems nuostoliams, tačiau vertintinas kaip pripažinimas, jog prekės buvo pateiktos netinkamos kokybės .

5124.

52Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose atsakovė yra sutikusi, kad pardavėjai sutiko kompensuoti ieškovei 200 Eur, nes „vis dėlto jie padarė prielaidą, kad galbūt, kažkiek šienas galėjo būti tam tikrose vietose padrėkęs“ (žr. atsakovės atsiliepimą, 4 psl.), t.y. nekokybiškas. Tokiu atveju kyla klausimas, kaip nustatyti kiekvieno šieno rulono tinkamumo naudoti pagal paskirtį dalį, t.y. kuri kiekvieno rulono dalis yra tinkama naudoti, o kuri ne.

5325.

54Atkreiptinas dėmesys, jog byloje apklaustas liudytojas patvirtino, jog ieškovei šienas buvo pakrautas iš kitos krūvos, esančios laukuose, o ne iš tos, kurią ieškovė tikrino. Kas dar labiau leidžia abejoti atsakovų pakrauto šieno kokybe ir paaiškina, kodėl atsakovė iš dalies patvirtino ir sutiko gražinti dalį sumokėtos pinigų sumos.

5526.

56Šiuo atveju pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, kad šieno rulonai buvo eksportuoti į užsienį (Švediją), vien transportavimo kaštai į vieną pusę (tiek pat būtų kainavę nekokybiškas prekes parvežti atgal į Lietuvą) sudarė daugiau nei 3 kartus didesnę kainą nei visa šieno rulonų vertė - 1800 Eur, sutarties pažeidimas buvo esminis, buvo kreiptasi į pardavėjus dėl pinigų už netinkamos kokybės daiktą grąžinimo ir sutarties nutraukimo (CK 6.334 str. 4 d.).

5727.

58Sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas – jame nebuvo įvertinta aplinkybė, kad ieškovei buvo perduotas nekokybiškas daiktas, ką pagrindžia ir pardavėjų pripažinimas „apie galbūt tikėtina dalinai nekokybiškus šieno rulonus“.

5928.

60Pažymi, kad elektroniniame laiške pardavėjas net neneigia aplinkybės, kad šieno rulonai galėjo būti nekokybiški, tik nurodo, kad tai yra normali praktika ir atsižvelgiant į tai, dėl „savo sąžiningumo“ siūlo ieškovei dalinai kompensuoti jo sumokėtus pinigus.

6129.

62Atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jei pardavėjas būtų buvęs įsitikinęs, kad parduoti šieno rulonai yra neabejotinai kokybiški, nebūtų sutikęs grąžinti jokios, juo labiau, daugiau nei trečdalio visos prekių vertės sumos.

6330.

64Sprendime nebuvo argumentuojama, kodėl pardavėjo sutikimas grąžinti dalį už šieno rulonus sumokėtos sumos ieškovei nevertintinas kaip pripažinimas perdavus netinkamos kokybės daiktus. Tuo tarpu, kaip jau buvo minėta aukščiau, pati atsakovė atsiliepime sutiko, kad šieno rulonai tikėtina galėjo būti dalinai įmirkę, t.y. nekokybiški, tačiau teismas nevertino šių aplinkybių.

6531.

66Teismas sprendime dėl jų nepasisakė, todėl mano, kad sprendimas priimtas neįvertinus pardavėjo siūlymo dalinai grąžinti sumokėtą sumą bei atsakovės atsiliepime nurodyto pripažinimo apie galimą daiktų kokybės neatitikimą.

6732.

68Ieškovė nesutinka su sprendime išdėstyta teismo nuomone, kad fotonuotraukos nėra laikytinos patikimais įrodymais. Ieškovė su procesiniais dokumentais bei aukščiau nurodytais įrodymais bei šalių paaiškinimais pateikė nuotraukas, kuriomis ieškovė įrodinėjo jam perduotų daiktų neatitikimą kokybės reikalavimams, jose užfiksuotas netinkamos kokybės, supuvęs šienas, dėl kurio ir yra kilęs reikalavimas.

6933.

70Įrodymų visuma pagrindžia ieškovo poziciją, kas atsižvelgiant į išdėstytą, sukuria mažesnę priešingų prielaidų tikimybę. Tuo tarpu teismas nurodė, kad ieškovės pateiktos nuotraukos – netinkami įrodymai, nes nors iš pirmosios nuotraukos galima teigti, kad šienas yra netinkamos kokybės, iš antrosios negalima spręsti, kad visi šieno rulonai neatitinka kokybės.

7134.

72Mano, kad sprendime nepagrįstai konstatuota, kad atsakovas S. J. nebuvo nagrinėjamo šieno rulonų pirkimo-pardavimo sandorio šalis, nes sudarant sandorį nedalyvavo, o ta aplinkybė, kad už nusipirktus daiktus jam buvo sumokėti pinigai, S. J. nesukūrė teisių ir pareigų pagal atsakovės G. B. ir trečiojo asmens N. J. sudarytą sandorį.

7335.

74Nors susitarimas buvo sudarytas tarp ieškovės ir atsakovės G. B. bei trečiojo asmens (susitarimas perduoti daiktą), tačiau pagrindas manyti, kad S. J. taip pat yra solidariai atsakingas yra, nes būtent į jo sąskaitą ieškovė pervedė sumas už įgytą šieną. Fakto, kad pinigai už šieną buvo pervesti ne kam kitam, o S. J., neneigia ir atsakovai. Taigi, S. J. gavo tiesioginę naudą iš šieno rulonų pardavimo – į jo sąskaitą buvo pervesta 537 Eur.

7536.

76Atkreipia dėmesį, kad nors susirašinėjimas el. paštu vyko su adresatu pasivadinusiu „N. J.“, realiai sąskaitą už įgytą šieną ieškovei išrašė atsakovė, o pinigai pervesti į S. J. sąskaitą. Atsižvelgiant į išdėstytą, S. J. taip pat yra trauktinas atsakovu byloje ir kartu su atsakove yra solidariai atsakingas ieškovei.

7737.

78Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė G. B. prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7938.

80Nurodo, kad ieškovei pardavė tinkamos kokybės šieną, išorinių kokybės trūkumų nebuvo. Vien atsakovas sutikimas ieškovei grąžinti dalį 200 Eur sumokėtos sumos negali būti vertinamas kaip pripažinimas, kad šieno rulonai yra nekokybiški. Atsakovė niekada nepripažino, kas šienas yra nekokybiškas, nes šį šieną naudojo savo reikmėms. Šienas ūkyje naudojamas ir šiuo metu, todėl negalima teigti, kad buvo pažeistos gamybos technologijos. Šienas buvo sandėliuojamas dviejose vietose, visas šienas yra tų pačių metų, iš tų pačių laukų.

8139.

82Tarp ieškovės pateiktų foto nuotraukų ir apeliantės įsigyto šieno nėra nustatytas tiesioginis ryšys. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad ji dėl galimai netinkamo šieno patyrė kokius nors nuostolius.

8340.

84Trečiasis asmuo N. J. sandorio sudarymo metu neturėjo savo asmeninės sąskaitos, o G. B. buvo išvykusi į užsienį, todėl buvo pasinaudota jo, S. J., banko sąskaita. Pinigus jis perdavė G. B. ir N. J.. Todėl nėra pagrindo teigti, kad jis yra solidariai atsakingas ieškovei.

8541.

86Ieškovė nepateikė nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, kad būtent atsakovų parduoto šieno nekokybiškumą, nuotraukos šių aplinkybių nepatvirtina, nes iš jų negalima nustatyti, ar tai yra būtent tas šienas, kurį pardavė atsakovė ir trečiasis asmuo.

8742.

88Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas S. J. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės. Nurodė, kad jokių sutartinių santykių su ieškove neturėjo. 2018 rugsėjo 5 d. buvo pasinaudota jo banko sąskaita atsiskaityti už parduotą šieną. Ieškovė pervedė pinigus, kurie buvo skirti ne jam, jis juos grąžino savininkams. G. B. ir N. J. šį faktą pripažįsta ir patvirtina, kad ieškovė su jais, o ne su S. J. atsiskaitė už parduotus šieno rulonus.

8943.

90Trečiasis asmuo N. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės. Apeliaciniame skunde nurodo, tuos pačius kaip atsakovai argumentus. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9144.

92Apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 326 str. 1 d. 1 p.)

9345.

94Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, ginčo pobūdis nesudaro pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

9546.

96Byloje kilo ginčas iš pirkimo-pardavimo santykių dėl parduotos prekės kokybės tinkamumo.

9747.

98Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2018 m. liepos mėnesį sudarė žodinę pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo nupirkti ir sumokėti sutartą kainą 592 Eur, o atsakovai parduoti - šieno rulonus. Ieškovė prieš įsigydama prekę ją apžiūrėjo ir trūkumų nenustatė. Susitarė, kad daiktus ieškovė paims 2019 m. liepos 31 d., faktiškai ieškovė šieno ritinius pasiėmė ir išsivežė tik 2019 m. rugsėjo 4 d.

9948.

100Atsakovė 2019 m. rugsėjo 5 d. išrašė sąskaitą faktūrą, kurią ieškovė apmokėjo pinigus pervesdama S. J.. Pagal ieškovės tvirtinimus, šieno ritiniai buvo išgabenti į Švedijos Karalystę. Krovinys buvo pristatytas 2019 m. rugsėjo 7 d., ieškovė 2019 m. rugsėjo 10 d. pareiškė N. J. pretenziją dėl netinkamos daikto kokybės, t.y. neva supuvusio šieno. N. J. pripažino, kad dalis šieno gali būti „padrėkęs“ ir sutiko sumokėti 200 Eur ieškovei. Dėl nustatytų aplinkybių ginčo nėra.

10149.

102Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino šalių pateiktus ir byloje esančius įrodymus, netinkamai taikė pirkimo-pardavimo sutarties šalių teises ir pareigas bei atsakomybę reglamentuojančias materialiosios teisės normas. Ieškovės teigimu, jos nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų galima konstatuoti, kad atsakovai pardavė netinkamos kokybės daiktą.

10350.

104Teisėjų kolegija, įvertinusi apskųsto teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, faktinius bylos duomenis, konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 str.). Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas, spręsdamas dėl parduoto šieno kokybės, įvertino šalių pateiktus įrodymus, atsižvelgė į visus šalių paaiškinimus.

10551.

106Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės (patikėjimo) teise, o šis - priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą kainą (CK 6.305 str. 1 d.). Parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje šie neaptarti - įprastus reikalavimus (CK 6.327 str. 1 d.). Reikalavimai perduodamo daikto kokybei reglamentuojami CK 6.333 straipsnyje. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Taigi užtikrinti parduodamų daiktų kokybę yra pardavėjo pareiga, kuri laikytina garantija pagal įstatymą ir pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2010; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2010).

10752.

108Jeigu parduotas daiktas neatitinka jam taikytinų įprastų ar sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, pirkėjas gali ginti savo pažeistas teises CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatytais (specialiaisiais) ir bendraisiais teisių gynimo būdais, pvz., reikalauti atlyginti nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2010).

10953.

110Nagrinėjamu atveju, ieškovė, teigdama, kad parduotas šienas buvo nekokybiškas, nepateikė tai patvirtinančių abejones nekeliančių įrodymų. Kaip nustatyta byloje, ieškovė, sudarydama pirkimo-pardavimo sutartį, šieną apžiūrėjo, paėmė mėginius ir jokių šieno trūkumų nenustatė. Taigi pirkdama daiktą atsakovė turėjo galimybę jį apžiūrėti, įsitikinti jo kokybe, tai atlikus, jokių pastabų dėl kokybės neturėjo.

11154.

112Ieškovė nors ir teigia, kad šienas buvo netinkamas arkliams šerti ir Švedijoje esantis klientas dėl pristatyto netinkamos kokybės šieno nutraukė bendradarbiavimą su ieškove, tačiau šių aplinkybių nepagrindė jokiais įrodymais: byloje nėra pateikta nei kliento pretenzija, nei krovinio važtaraštyje (CMR) užfiksuoti krovinio (šieno) trūkumai, jį pakraunant ar pristačius krovinį į iškrovimo vietą. Taip pat nėra duomenų, kad ieškovės klientas už šieną neatsiskaitė.

11355.

114Atsakovams pageidaujant, kad jiems būtų grąžinti šieno ritiniai, ieškovė nurodė, kad neturi galimybės tai padaryti, nes šienas yra utilizuotas. Tačiau jokių ir tai patvirtinančių įrodymų ieškovė nepateikė. Taigi nėra aišku, ar nupirktas šienas iš tiesų yra utilizuotas ar parduotas, ar jis sugedęs, ar ne.

11556.

116Jeigu iš tiesų ieškovė sunaikino ginčo šieną, tuo pačiu ji sunaikino ir įrodymus, kuriais remiantis egzistuotų reali galimybė įrodyti ginčo šieno netinkamumą naudojimui pagal paskirtį, nes tokių įrodymų byloje nėra.

11757.

118Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ieškovės pateiktos foto nuotraukos, kuriose užfiksuoti šieno rulonai, negali būti vertinamos kaip abejones nekeliantys įrodymai šioje byloje, nes, kaip minėta, nėra aišku, ar nuotraukose užfiksuotas atsakovų parduotas šienas, negalima nustatyti datos, vietos, kur ji buvo padaryta.

11958.

120Pagrindinis apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino N. J. sutikimo kompensuoti ieškovei 200 Eur, kaip pripažinimo apie galimą netinkamą daiktų kokybę.

12159.

122Tačiau iš byloje esančio šalių susirašinėjimo turinio nustatyta, kad atsakovai niekada nepripažino, kad šienas yra netinkamas naudoti. N. J. susirašinėjime su ieškove tik nurodė, kad apatiniai šieno rulonai galėjo būti kažkiek padrėkę, nes jie iki išvežimo buvo sukrauti lauke. Tačiau tai gali būti vertinama, kaip trečiojo asmens išsakyta prielaida, pasvarstymas, gavus ieškovo pretenziją, tačiau negalima laikyti, kad tai yra pripažinimas, kad šienas yra, kaip tvirtina ieškovė, supuvęs ir netinkamas naudojimui. Atsakovai dėl pareikštų pretenzijų galėjo sutikti mažinti parduoto šieno kainą, o ne tenkinti reikalavimą nutraukti sutartį. Išsivežant šieną buvo galima matyti ir įvertinti jo kokybę, nes jis nebuvo įvyniotas į nepermatomą apsaugą. Neaišku, kokiomis aplinkybėmis nustatyta, kad jis tapo netinkamu.

12360.

124Pirminis atsakovų sutikimas grąžinti dalį ieškovės sumokėtos sumos taip pat negali būti laikomas kaip pripažinimas pardavus netinkamą daiktą. J. N. J. sutiko šią sumą grąžinti ieškovei ne sutikdamas su ieškovės pretenzija, o galimai siekdamas gražiuoju išspręsti reiškiamas pretenzijas.

12561.

126Be to, Civilinio kodekso 6.328 straipsnyje įtvirtinta pirkėjui įsigyjamos prekės patikrinimo teisė. Pagal šią nuostatą, pirkėjas turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Šios teisės nerealizavimo pasekmė – rizikos, susijusios su įsigyjamo daikto neatitikimu pirkėjo lūkesčiams, prisiėmimas, arba, pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 5 dalį, teisės reikšti reikalavimus apribojimas vertinant tai kaip galimų prekės trūkumų aptarimą su pardavėju.

12762.

128Pirmosios instancijos pagrįstai nurodė, kad ieškovė, prieš pirkdama šieną jį apžiūrėjo ir įsitikino jo kokybe, tačiau jį pasiimdama iš atsakovų daugiau kaip po mėnesio laiko, negu buvo tartasi, šieną perėmė iš atsakovų be jokių pastabų, kas leidžia daryti išvadą, kad jis buvo kokybiškas. Pagal CK 6.327 str.. 2 d. pardavėjas neatsako už bet kokį daiktų neatitikimą, jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tokį neatitikimą. Nenustatyta, kad šieno kokybė buvo netinkama nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui metu. Pirkėjas neįrodė, kad šienas sugedo ir dėl priežasčių iki šieno paėmimo.

12963.

130Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės reikalavimą nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, taikyti vienašalę restituciją ir atlyginti nuostolius, atmetė kaip nepagrįstą. D. S. J. kaip atsakovo tinkamumo šioje byloje

13164.

132Byloje ieškovas reiškia reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti (CPK 5 str. 1 d.). Reikalavimas reiškiamas kitai šaliai (atsakovui). Tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio subjektui, teismas galį priimti sprendimą, sukeliantį tam asmeniui teisines pasekmes.

13365.

134Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė už šieną pinigus pervedė į S. J. sąskaitą, dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių: atsakovė G. B. buvo išvykusi į užsienį, o N. J., neturėjo savo vardu atsidaręs banko sąskaitos. Byloje nustatyta, kad S. J. nei derybose su ieškove, nei šieno pirkimo-pardavimo sandoryje nedalyvavo ir priešingai nei teigia ieškovė, jokios naudos iš šio sandorio negavo, nes pinigus, kuriuos gavo iš ieškovės, atidavė atsakovams (CPK 182 str. 3 p.). Dėl to ginčo byloje nėra.

13566.

136Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog vien tai, kad ieškovė už nusipirktus daiktus pinigus sumokėjo į S. J. sąskaitą banke, sutartiniai pirkimo-pardavimo santykiai tarp ieškovės ir atsakovo S. J.nesusiklostė ir ieškinį jo atžvilgiu atmetė.

13767.

138Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad sprendimo keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas netenkinamas, teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

139Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

14068.

141Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Jei reikalavimas tenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovai turėjo po 200 Eur, atsakovas – 150 Eur advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme, šios išlaidos priteisiamos iš ieškovės. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

142Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2019 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

143G. B., a .k. ( - ) priteisti 200 Eur (du šimtus eurų), S. J., a.k. ( - ) -150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų), N. J., a.k. ( - ) - 200 Eur (du šimtus eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme iš UAB „Cocos LT“, įm. k. 302798895.

144Teisėjai

145Laimutė Sankauskaitė

146Nijolė Danguolė Smetonienė

147Birutė Valiulienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti pirkimo–pardavimo... 7. 2.... 8. Nurodė, kad ieškovė su atsakovu sudarė žodinę 37 šieno rulonų... 9. 3.... 10. Todėl ieškovė įgijo teisę reikalauti nutraukti sutartį, taikyti... 11. 4.... 12. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmai 2019 m. liepos 1 d. sprendimu... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė su atsakove G. B. ir... 15. 6.... 16. Ieškovė šieno rulonus apžiūrėjo ir paėmė šieno mėginius 2018 m.... 17. 7.... 18. Teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė savo teiginių, kad jam buvo... 19. 8.... 20. Atsakovė G. B. ir trečiasis asmuo N. J. teigia, kad 2019 m. rugsėjo 4 d.... 21. 9.... 22. Pagal vaizdą pirmojoje fotonuotraukoje galima būtų manyti, kad pavaizduotas... 23. 10.... 24. Apeliantė UAB „Cocos LT“ apeliaciniu skundu prašo Utenos apylinkės... 25. 11.... 26. Nurodo, kad ieškovo atstovas buvo atvykęs ir vadovaujantis protingumo... 27. 12.... 28. Teismas, priimdamas sprendimą, visiškai nevertino tos aplinkybės, kad šieno... 29. 13.... 30. Tokia apžiūra neatitiktų protingumo reikalavimų, nes: 1) būtų reikalinga... 31. 14.... 32. Atsakovai buvo informuoti, kam bus naudojamas šienas, jiems patvirtinus, kad... 33. 15.... 34. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.328 str. įtvirtina... 35. 16.... 36. Nei įstatymas, nei pirkimo-pardavimo sutartis nenustato privalomo daiktų... 37. 17.... 38. Minėto straipsnio nesilaikymas neatleidžia netinkamos kokybės daiktą... 39. 18.... 40. Teismas, vertindamas šieno rulonų patikrinimo ir perėmimo faktą,... 41. 19.... 42. Teismas net nevertino aplinkybės, kad ieškovė šieno rulonus įgijo už... 43. 20.... 44. Teismas nevertino ir aplinkybės, kad atsakovė yra verslininkė,... 45. 21.... 46. Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis sprendimu daroma išvada, kad... 47. 22.... 48. Teismas neanalizavo įstatyminio reguliavimo, pirkėjo ir pardavėjo teisių ir... 49. 23.... 50. Mano, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovai perdavė tinkamos... 51. 24.... 52. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose atsakovė yra sutikusi, kad... 53. 25.... 54. Atkreiptinas dėmesys, jog byloje apklaustas liudytojas patvirtino, jog... 55. 26.... 56. Šiuo atveju pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, kad šieno rulonai buvo... 57. 27.... 58. Sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas – jame nebuvo įvertinta... 59. 28.... 60. Pažymi, kad elektroniniame laiške pardavėjas net neneigia aplinkybės, kad... 61. 29.... 62. Atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jei pardavėjas būtų buvęs įsitikinęs,... 63. 30.... 64. Sprendime nebuvo argumentuojama, kodėl pardavėjo sutikimas grąžinti dalį... 65. 31.... 66. Teismas sprendime dėl jų nepasisakė, todėl mano, kad sprendimas priimtas... 67. 32.... 68. Ieškovė nesutinka su sprendime išdėstyta teismo nuomone, kad fotonuotraukos... 69. 33.... 70. Įrodymų visuma pagrindžia ieškovo poziciją, kas atsižvelgiant į... 71. 34.... 72. Mano, kad sprendime nepagrįstai konstatuota, kad atsakovas S. J. nebuvo... 73. 35.... 74. Nors susitarimas buvo sudarytas tarp ieškovės ir atsakovės G. B. bei... 75. 36.... 76. Atkreipia dėmesį, kad nors susirašinėjimas el. paštu vyko su adresatu... 77. 37.... 78. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė G. B. prašo apeliacinį skundą... 79. 38.... 80. Nurodo, kad ieškovei pardavė tinkamos kokybės šieną, išorinių kokybės... 81. 39.... 82. Tarp ieškovės pateiktų foto nuotraukų ir apeliantės įsigyto šieno nėra... 83. 40.... 84. Trečiasis asmuo N. J. sandorio sudarymo metu neturėjo savo asmeninės... 85. 41.... 86. Ieškovė nepateikė nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, kad būtent... 87. 42.... 88. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas S. J. prašo apeliacinį skundą... 89. 43.... 90. Trečiasis asmuo N. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 91. 44.... 92. Apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos sprendimas paliekamas... 93. 45.... 94. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 95. 46.... 96. Byloje kilo ginčas iš pirkimo-pardavimo santykių dėl parduotos prekės... 97. 47.... 98. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2018 m. liepos mėnesį sudarė žodinę... 99. 48.... 100. Atsakovė 2019 m. rugsėjo 5 d. išrašė sąskaitą faktūrą, kurią... 101. 49.... 102. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino... 103. 50.... 104. Teisėjų kolegija, įvertinusi apskųsto teismo procesinio sprendimo turinį,... 105. 51.... 106. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 107. 52.... 108. Jeigu parduotas daiktas neatitinka jam taikytinų įprastų ar sutartyje... 109. 53.... 110. Nagrinėjamu atveju, ieškovė, teigdama, kad parduotas šienas buvo... 111. 54.... 112. Ieškovė nors ir teigia, kad šienas buvo netinkamas arkliams šerti ir... 113. 55.... 114. Atsakovams pageidaujant, kad jiems būtų grąžinti šieno ritiniai, ieškovė... 115. 56.... 116. Jeigu iš tiesų ieškovė sunaikino ginčo šieną, tuo pačiu ji sunaikino ir... 117. 57.... 118. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 119. 58.... 120. Pagrindinis apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 121. 59.... 122. Tačiau iš byloje esančio šalių susirašinėjimo turinio nustatyta, kad... 123. 60.... 124. Pirminis atsakovų sutikimas grąžinti dalį ieškovės sumokėtos sumos taip... 125. 61.... 126. Be to, Civilinio kodekso 6.328 straipsnyje įtvirtinta pirkėjui įsigyjamos... 127. 62.... 128. Pirmosios instancijos pagrįstai nurodė, kad ieškovė, prieš pirkdama... 129. 63.... 130. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 131. 64.... 132. Byloje ieškovas reiškia reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo... 133. 65.... 134. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė už šieną pinigus pervedė į... 135. 66.... 136. Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog vien tai, kad... 137. 67.... 138. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 139. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 140. 68.... 141. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtos... 142. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų 2019 m. liepos 1 d. sprendimą... 143. G. B., a .k. ( - ) priteisti 200 Eur (du šimtus eurų), S. J., a.k. ( - ) -150... 144. Teisėjai... 145. Laimutė Sankauskaitė... 146. Nijolė Danguolė Smetonienė... 147. Birutė Valiulienė...