Byla 2-2418-424/2012
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Snoro lizingas” ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2347,85 Lt sskolą, 1190 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Bylos duomenys (b. l. 3-6) patvirtina, jog šalys 2010-12-15 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui perdavė valdyti ir naudotis mobiliuoju telefonu Samsung S5230, o 2010-12-21 šalys sudarė paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartys), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1400 Lt vartojimo paskolą. Pagal Sutartis atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui Sutarčių mokėjimo grafikuose nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Sutartyse nustatyta, kad laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigoja mokėti 0,5 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

7Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl skolos, susidariusios iš likusių mokėjimų, priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

9Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

10Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

11Teismas, įvertinęs Sutarčių dalykus, jų prigimtį, konstatuoja, jog Sutartys yra vartojimo sutartys.

12Pagal Sutartis, atsakovas, laiku nesumokėjęs privalomų mokėjimų, privalo mokėti ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius už visą laiku nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, kurie, pažymėtina, mokėtini kas dieną, sudaro net 182,50 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl tokios Sutarčių nuostatos dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintinos nesąžiningomis ir pažeidžiančiomis atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

13Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

14Atsakovui pagal Sutartis priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška iš viso sudaro 1190 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, priteistini delspinigiai sudaro 595 Lt sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistini 595 Lt delspinigiai.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų už skolos sumą priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje patenkintų ieškinio reikalavimų dalis yra 83 procentai. Esant nurodytai aplinkybei, ieškovui iš atsakovo priteistina 88 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai yra žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 93, 441, 270, 279 str., teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies:

19Pripažinti negaliojančiais UAB „SNORO LIZINGAS“ ir A. M. 2010-12-15 sudarytos išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ), 1.1 ir 8.6 punktus ir sutarties sąlygą „Delspinigių norma“ ta apimtimi, kuria nustatoma, kad jei pirkėjas nevykdo 8.5.1 ir 8.5.2 punktuose numatytų reikalavimų , už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, kurių procentas nurodytas Sutarties pirmajame puslapyje „Delspinigių norma %: 0,50“.

20Pripažinti negaliojančiais UAB „SNORO LIZINGAS“ ir A. M. 2010-12-21 šalys sudarytos paskolos (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ), 1.2 ir 3.9 punktus ir sutarties sąlygą „Delspinigių norma“ ta apimtimi, kuria nustatoma, kad paskolos gavėjas, nesumokėjęs sutartyje nustatytų privalomų mokėjimų, privalo bendrovei nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną mokėti delspinigius, kurių procentas nurodytas Sutarties pirmajame puslapyje „Delspinigių norma %: 0,50“.

21Priteisti iš A. M. 2347,85 Lt skolą, 595 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2347,85 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-09-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 88 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „SNORO LIZINGAS“.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2347,85 Lt sskolą, 1190 Lt... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka – viešo... 5. Bylos duomenys (b. l. 3-6) patvirtina, jog šalys 2010-12-15 sudarė... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 9. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 10. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 11. Teismas, įvertinęs Sutarčių dalykus, jų prigimtį, konstatuoja, jog... 12. Pagal Sutartis, atsakovas, laiku nesumokėjęs privalomų mokėjimų, privalo... 13. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 14. Atsakovui pagal Sutartis priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 93, 441, 270, 279 str., teismas... 18. ieškinį patenkinti iš dalies:... 19. Pripažinti negaliojančiais UAB „SNORO LIZINGAS“ ir A. M. 2010-12-15... 20. Pripažinti negaliojančiais UAB „SNORO LIZINGAS“ ir A. M. 2010-12-21... 21. Priteisti iš A. M. 2347,85 Lt skolą, 595 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...