Byla 2-837-324/2014
Dėl turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Jolantai Banevičiūtei, dalyvaujant atsakovų atstovams advokatui Eugenijui Markevičiui, advokato padėjėjui Vladislovui Vitkevičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal D. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ ieškinius atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „NBG grupė“, V. A. Č. dėl turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2ieškovai pareiškė ieškinius, kuriais prašė pripažinti negaliojančiais nuo surašymo momento BUAB „NBG grupė“ 2012 m. rugpjūčio 28 d. turto pardavimo be varžytynių aktus Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir juos panaikinti, pripažinti negaliojančiais nuo surašymo momento ir panaikinti minėtų turto pardavimo be varžytynių aktų pagrindu sudarytus reikalavimų perleidimo sandorius su atsakovu V. A. Č., kuriais buvo perleistos reikalavimo teisės į D. S. ir UAB „Strategy and management group“ skolą. Ieškovas D. S. reikalavimą grindė tuo, kad atsakovės UAB „NBG grupė“ bankroto administratorei dalinai palankių teismų sprendimų pavyko pasiekti, suklastojus aplinkybes, rašytinius įrodymus, pateikus suklastotą specialisto išvadą, pasitelkus melagingai liudijančius liudytojus. Abejotinų sprendimų, priimtų Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-386-324/2009 ir minimą bylą apeliacine tvarka įvertinus Lietuvos Apeliacinio teismo nutartimi Nr.2A-278/2010, pagrindu 2010 m. gruodžio 8 d. ir 2011 m. vasario 19 d. buvo išduoti du vykdomieji raštai. Bankroto administratorės UAB „Bankrovita“ vadovaujama atsakovė UAB „NBG grupė“ be varžytynių, elgdamasi nesąžiningai, fiktyviai perleido savo artimiems žmonėms turtines teises į atsakovų skolą, t.y. UAB „Bankrovita“ savininkė ir direktorė R. T. ir su ja susijęs atsakovas A. Č. sudarė fiktyvius ir apsimestinius sandorius. Šie sandoriai pažeidžia ieškovų interesus, todėl panaikinti CK 1.5 str., 1.42 str., 1.78 str., 1.80–1.82 str., 1.86–1.87 str., 1.91–1.96 str., 6.66–6.68, 1.137 str., 6.101 str.1, 5 d., 6.102 str. 1 d., 6.104 str.5 d., 6.107 str., 6.109 str. nustatytais pagrindais. D. S. atstovaujama ieškovė UAB „Strategy and management group“, be minėtų pagrindų, sandorius prašo pripažinti niekiniais ir kaip sudarytus dėl akių. Be to, prašo paskirti 20 000 Lt baudas R. T. ir atsakovui Č. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

3Į 2014 m. spalio 15 d. teismo posėdį D. S. neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra informuotas (t.3 b.l.90-91). Bylos nagrinėjimo 2014 m. rugsėjo 9 d. teismo posėdyje metu D. S. paaiškino, jog sandorių fiktyvumas pasireiškia skolų pardavimo perrašymu atsakovui V.A. Č., realia skolų valdytoja išliko R. T. Pastarąjį faktą įrodoV.A. Č. nesikreipimas į antstolį (jei jis būtų realus išieškotojas, dėl skolos išieškojimo į antstolį būtų kreipęsis). CK 6.67 straipsniu remiasi dėl to, kad UAB „Bankrovita“ ir V.A. Č. yra susiję asmenys (UAB „Bankrovita“, UAB “Badijalis“, UAB „Autokroviniai“ (direktorius V.A. Č.) yra arba buvo įregistruotos tais pačiais adresais ( - ), UAB “Badijalis“ ir UAB „Arsera“ (direktorė R. T.) naudojasi UAB „Bankrovita“ elektroniniu paštu bei telefonu, UAB RTD“, UAB „Ahava“, Verslo įmonių vystymo asociacija yra įregistruotos R. T. faktinės gyvenamosios vietos adresu). Tai liudija, jog Č. yra nesąžiningas ieškovų skolų „NBG grupės“ įmonei įgijėjas. Įmonių bankroto įstatymas bankroto administratorių prilygina valstybės tarnautojui, todėl jam nėra sąžininga prašyti pažįstamų asmenų nupirkti skolą bankrutavusiai įmonei. Sandoris apsimestinis, nes tikrasis skolos įgijėjas yra R. T. Tariamu sandorį laiko dėl tų pačių aplinkybių.

4Atsakovai su ieškiniu nesutiko.

5UAB „NBG grupė“ atstovai nurodė, jog ieškovų reikalavimai yra nepagrįsti, neteisėti, jais piktnaudžiaujama, siekiant kuo ilgiau išvengti skolų išieškojimo. Ieškovai prašo sandorius pripažinti niekiniais, be to, nurodo teisės normas, kurios reguliuoja bendrai visus civilinių teisių gynimo būdus (CK 1.137 str.), išvardija didžiąją dalį bendrųjų sandorių negaliojimų pagrindų (CK 1.80–1.82str., 1.91–1.96) bei nurodo specialųjį kreditoriaus interesų gynimo būdą – Pauliano ieškinį (CK 6.66-6.68). CK 1.78 str. 3d. numato, jog niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai, tačiau ieškovai nei vieno tokio pagrindo nenurodo ir neįrodinėja, todėl nėra pagrindo tokį reikalavimą tenkinti. Teismas šiuos sandorius jau yra patikrinęs konstatuodamas, jog nėra jokių pagrindų, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą (Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-386-324/2009, palikta galioti Lietuvos Apeliacinio teismo). Ginčijamus sandorius UAB „NBG grupė" buvo priversta sudaryti, kadangi skolos, kurias UAB „NBG grupė" perleido, buvo beviltiškos, jų iš nagrinėjamos bylos ieškovų buvo neįmanoma išieškoti. UAB „NGB grupė" bankroto procedūros yra baigtos, bankrotas tęsiasi nuo 2007 metų, todėl neužbaigti bankroto bylos vien dėl to, jog skolininkai D. S. ir UAB „Strategy and management group" vengia skolos išieškojimo, būtų neprotinga ir nuostolinga. UAB „NBG grupė" kreditoriai tokiems sandoriams neprieštaravo ir sutiko, jog UAB „NBG grupė" reikalavimai D. S. ir UAB „Strategy and management group" būtų perleisti tretiesiems asmenims tokiomis sąlygomis, kokiomis jie buvo perleisti. 2012 m. gegužės 29 d. kreditorių susirinkimo protokolas dėl debitorinių reikalavimų pardavimo tretiesiems asmenims nebuvo apskųstas teismui D. S., kuris, būdamas pirmos eilės kreditoriumi, dalyvavo šiame susirinkime. Ieškovų reikalavimas pripažinti negaliojančiais turto pardavimo be varžytinių aktus galėtų būti tenkinamas tik esant procedūriniams ar aktų formos pažeidimams, nes minėtu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo išreikšta kreditorių valia parduoti reikalavimus tretiesiems asmenims ir nustatyta jų pardavimo tvarka. Ieškinys dėl reikalavimo perleidimo sutarčių yra nepagrįstas, nes reikalavimai buvo perleisti turto pardavimo be varžytinių aktų pagrindu. Ieškovų prašymas paskirti baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nepagrįstas nei faktinėmis aplinkybėmis, nei teisiniais argumentais.UAB „Bankrovita" akcininkė ir direktorė R. T. nėra šios bylos šalis. Prašymas yra apgalvotas bandymas paslėpti pačių ieškovų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (ieškovai pareiškė tapačius ieškinius). D. S. nėra UAB „Strategy and management group" darbuotojas, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių jo įgaliojimus veikti UAB „Strategy and management group" vardu kaip laikinai einančio direktoriaus pareigas, todėl šios įmonės ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtas. Nurodytų aplinkybių pagrindu prašo paskirti ieškovams baudas po 5000 litų už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6A. Č. ir jo atstovai nurodė, jog ginčo sandoriai yra sudaryti teisėtai. Vadovaujantis CK 1.78 str. 3 d., niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymo nustatyti pagrindai. Ieškovai tokių pagrindų nenurodė, o ieškinyje išvardintų įstatyminių negaliojimo pagrindų neįrodė. Neįrodyti teiginiai apie teismų sprendimų priėmimą, remiantis suklastotais dokumentais, melagingais liudijimais ar tikrovės neatitinkančiomis išvadomis. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 4 d., kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems įmonės kreditoriams. 2012 m. gegužės 29 d. UAB „NBG grupė“ kreditorių susirinkimas trečiuoju darbotvarkės klausimu svarstė ieškovų debitorinių reikalavimų pardavimo klausimą ir 52,109 % balsų dauguma pritarė ieškovų debitorinių įsiskolinimų pardavimui. Ieškovai šio nutarimo neapskundė, t.y. nelaikė neteisėtu, prieštaraujančiu Įmonių bankroto įstatymui ar kitoms teisės normoms. Ieškovų debitoriniai įsiskolinimai buvo perleisti, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Nors teisės aktai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo be varžytinių tvarkos ir sąlygų, taikant analogiją turėtų būti vadovaujamasi LR Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 (LR Vyriausybės 2008m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 60 redakcija) patvirtintu Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašu. Šio aprašo 15 p. nustatyta, kad varžytynėse neturi teisės dalyvauti įmonės, kurios turtas parduodamas, bankroto bylą nagrinėjantis teisėjas, varžytynių vykdytojas (jeigu varžytynių vykdytojas yra juridinio asmens įgaliotas asmuo – juridinio asmens įgaliotas asmuo, kiti juridinio asmens darbuotojai) ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai - tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Atsakovas V.A. Č. nepatenka nei į vieną kategoriją asmenų, kuriems draudžiama įsigyti parduodamą įmonės turtą. Ieškovai neįrodė teiginio, kad atsakovas V.A. Č. ir UAB „NBG grupė“ yra susiję ir artimi, dėl ko atsakovas V.A. Č. negalėtų įsigyti UAB „NBG grupės“ debitorinio reikalavimo. Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2012m. rugsėjo 19 d. nutartimi konstatuotas nebuvimas CK 6.102 str. numatytų atvejų, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą. Ginčijami sandoriai nepažeidžia ieškovų ir kitų kreditorių materialinių teisių ir teisėtų interesų: UAB „NBG grupė“ bankroto byloje ieškovai yra ir kreditoriai, ir debitoriai, ir būtent patys ieškovai nesumokėjo įsiteisėjusiais ir vykdytinais teismo sprendimais priteistų sumų šiai bendrovei padarytos žalos atlyginimui; vadovaujantis CK 6.101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jei tai neprieštarauja įstatymams (reikalavimo perleidimo kliūčių nebuvimas konstatuotas įsiteisėjusia teismo nutartimi); nepardavus reikalavimų, debitorinius įsiskolinimus UAB „NBG grupė“ privalėtų nurašyti į nuostolius, o tai reikštų, kad, likvidavus įmonę, ieškovai išvengtų savo prievolės įvykdymo. Perleidus reikalavimo teises, skolininkų ieškovų padėtis nepasikeitė, prievolė nesimodifikavo, pasikeitė tik išieškotojas, kas skolininkams nėra teisiškai reikšminga. UAB „NBG grupė“ bankroto proceso eiga įrodo, kad ir šiuo ieškiniu ieškovai bando eilinį kartą užvilkinti bankroto eigą ir išvengti prievolių vykdymo. Sykiu tai įrodo, kad ieškovų teisės nėra pažeistos, o pateikdami nepagrįstą ieškinį, ieškovai teise piktnaudžiauja (CK 1.137 str. 1 d.). Dėl šios priežasties teismas turi teisę atsisakyti ją ginti. Ieškovai piktnaudžiauja ir procesinėmis teisėmis: viešojo intereso gynimas bankroto procese reikalauja tinkamo operatyvumo principo įgyvendinimo, tuo tarpu ieškovai savo aktyviais veiksmais trukdo užbaigti bankroto procedūras, reikšdami nepagrįstus ieškinius, skundus (pvz., ieškovas D. S. pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012m. lapkričio 5 d. sprendimo, kuriuo nuspręsta pripažinti pasibaigusia UAB „NBG grupė“ veiklą, be kita ko, nurodydamas neteisingą informaciją apie neva neparduotą nematerialų jos turtą – prekės ženklą KADULA, į kurį, kaip paaiškėjo, įmonė nuosavybės teisių neturi); vertinant visas ieškovų pastangas kaip įmanoma daugiau vilkinti bankroto procedūras manytina, kad ši civilinė byla taip pat inicijuota siekiant užvilkinti bankroto procedūras ir išvengti skolos apmokėjimo bet kuriam iš kreditorių (UAB „NBG grupė“ ir V.A. Č.); teigdamas apie bankroto administratorės suklastotus dokumentus ir nepateikdamas tam įrodymų, D. S. pažeidė bendrąjį įrodinėjimo pareigos principą (CPK 178 str.). Visa tai įrodo nesąžiningą ieškovų elgesį.

7Ieškovų ieškinys netenkintinas.

8Iš juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, jog D. S. yra ieškovės juridinio asmens direktorius nuo 2010 m. gruodžio 3 d., todėl nėra pagrindo UAB „Strategy and managenant group“ ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu (t.2 b.l.70-73, t.3 b.l.104).

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2009 m. birželio 16 d. Kauno apygardos teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr.2-386-324/2009 pagal bankrutavusios UAB „NBG grupė“ ieškinį atsakovams D. S., UAB „Strategy and management group“, tretiesiems asmenims UAB „K. K. odontologijos paslaugos“, K. K. dėl žalos atlyginimo ieškovei buvo priteista 17800 Lt žalai atlyginti iš atsakovo D. S., pripažinti negaliojančiais ieškovės ir atsakovo UAB „Strategy and management group“ konsultavimo paslaugų sandoriai, sudaryti 2006 m. balandžio 5 d. Nr. S-01 ir 2006 m. gegužės 15 d. Nr. S-02, taikyta restitucija ir priteista ieškovui iš atsakovo UAB „Strategy and management group“ 37000 Lt, likę ieškininiai reikalavimai atmesti. Įvertinęs bylą apeliacine tvarka, Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi sprendimą pakeitė, nutarė priteisti iš atsakovo D. S. ieškovei 11 197 Lt, priteisti solidariai iš UAB „Strategy and management group“ ir atsakovo D. S. ieškovei 37 000 Lt, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, palikti nepakeistą kitą sprendimo dalį. 2010 m. gruodžio 8 d. ir 2011 m. vasario 19 d. ieškovei buvo išduoti vykdomieji raštai.

102012 m. gruodžio 29 d. įvykęs atsakovės kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir ieškovas D. S., apsvarstė UAB „NBG grupės‘ debitorinių įsiskolinimų pardavimo klausimą. Bankroto administratorė kreditoriams pranešė, jog skolininkė UAB „Strategy and management group“ nevykdo veiklos, neteikia valstybinei mokesčių inspekcijai finansinių ataskaitų, skolininko D. S. vardu nėra įregistruota nekilnojamojo turto, jis turi du nepilnamečius vaikus, kuriems pagal teismo sprendimą privalo mokėti išlaikymą.Siekiant nevilkinti ir taip užsitęsusio UAB „NBG grupės“ bankroto proceso, kreditoriai balsų dauguma nutarė debitorinį D. S. 29887,00 Lt įsiskolinimą pardavinėti pirmose varžytynėse LR teisės aktų nustatyta tvarka, nustatant pradinę kainą 30 procentų mažesnę nuo dokumentais užfiksuotos debitorinės skolos sumos, t.y. už 20 921,00 Lt pradinę kainą, o nepardavus skolos pirmose varžytynėse, šaukti antrąsias varžytynes, kuriose nustatyti pradinę pardavimo kainą antroms varžytynėms 30 procentų mažesnę nuo pirmose varžytynėse nustatyto debitorinio įsiskolinimo pardavimo kainos, t.y.už 14 645,00 Lt pradinę kainą. Nepardavus debitorinio įsiskolinimo pirmose ir antrose varžytynėse, parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą. Neatsiradus pirkėjams, nurašyti šį debitorinį įsiskolinimą į UAB „NBG grupė‘ nuostolius. Atitinkamai nutarta pardavinėti UAB „Strategy and management group“ 478,00 Lt įsiskolinimą ir iš abiejų skolininkų solidariai priteistą 37 000, 00 Lt įsiskolinimą (t.2 b.l.35-39). Atsakovė UAB „NBG grupė“ pateikė įrodymus apie neįvykusį šių skolų pardavimą varžytynėse 2012 m. liepos 12 d. ir 2012 m. liepos 24 d. (t.3 b.l.80-86). 2012 m. rugpjūčio 28 d. turto pardavimo be varžytynių aktais Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 nurodomos skolos buvo parduotos atsakovui V.A. Č. kiekviena už vieną litą (t.2 b.l.40-42,t.3 b.l.54).

11Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą bankrutavusios įmonės kreditorių teisę nustatyti kito bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarką, faktą, kad ieškovas D. S. kreditorių susirinkimo nutarimo neapskundė, konstatuotina, jog atsakovės UAB “NBG grupė“ reikalavimo teisė ieškovams 2012 m. rugpjūčio 28 d. turto pardavimo be varžytynių aktais Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 atsakovui V.A. Č. buvo perleista teisėtai. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.2-386-324/2009, nenustačius CK 6.102 straipsnyje numatytų atvejų, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą, sprendimo vykdymo procese išieškotoja UAB „NBG grupė“ buvo pakeista išieškotoju V. A. Č. (CPK 596 str. 1 d.).

12Ieškovai neįrodė, jog minėtais aktais įgyta atsakovo V.A. Č. reikalavimo teisė negalioja dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, nes tokių normų nenurodė (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

13Kaip nepagrįsti atmestini ieškovų reikalavimai ir dėl kitų reikalavimo teisės įgijimo negaliojimo pagrindų.

14Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, todėl ieškovų teiginiai dėl abejonių išieškojimo pagrindu ir įvairių dokumentų klastočių atmestini, vadovaujantis CPK 18 straipsniu.

15Reikalavimo teisės perleidimo sandorių prieštaravimą viešajai tvarkai, gerai moralei, jų tariamumą, apsimestinumą, negaliojimą dėl išieškotojo atstovo piktavališko susitarimo su kita šalimi ieškovai grindžia atsakovės UAB “NBG grupė“ bankroto administratorės UAB “Bankrovita“ direktorės R. T. sąsajumu su atsakovu V.A. Č., pasiūlymu skolą pirkti pažįstamam asmeniui, tuo, kad faktinė pirkėja yra R. T.

16Bylos nagrinėjimo metu atsakovės UAB „NBG grupė“ bankroto administratorės atstovė R. T. paaiškino, jog, nepardavus debitorinių skolų iš varžytynių, jas pirkti siūliusi visiems – viešu paskelbimu (kur skelbimas buvo patalpintas, neprisimena), įvairiems į UAB „Bankrovita“ biurą užeinantiems asmenims (dauguma jų – kitų įmonių kreditoriai), įskaitant atsakovą V.A. Č., kurį pažįsta apie septynerius metus kaip statybininką. Nėra susijusi su V.A. Č. taip, kad toks sandoris nebūtų galimas pagal Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą. UAB „NGB grupės“ bankroto procesas buvo užsitęsęs, jos neišregistravimas didino administravimo išlaidas, vienas litas yra įprasta beviltiškų skolų pardavimo kaina įmonių bankroto procese. Atsakovas V.A. Č. paiškino, jog jo pažintis su R. T. sena, į UAB „Bankrovita“ biurą užeina kaip statybininkas, apie ginčo pardavimą sužinojo iš UAB „Bankrovita“ darbuotojų, sakiusių, jog tai būtų bevertis pirkinys, todėl pasiūlęs vieno lito kainą. Pirkdamas skolą tikėjosi naudos kada nors ateityje, todėl į antstolį dėl išieškojimo išsyk nesikreipė. Per jo vardu užregistruotas įmones „Smaragdo žiedas“ ir „Rožių slėnis“ su R. T. nėra susijęs, nes jose dirba kiti asmenys.

17Iš juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad atsakovas V.A. Č. yra UAB „Smaragdo žiedas“ savininkas ir direktorius, UAB „Rožių slėnis“ savininkas, 2003-2012 metais buvęs šios įmonės direktoriumi, o nuo 2012 m. rugpjūčio 21 d. jos direktore yra R. T. (t.3 b.l. 32-44).

18Vertinant, ar UAB „NGB grupė“ reikalavimo teisė galėjo būti parduota atsakovui V.A. Č., atsižvelgtina į tai, jog teisės aktai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo be varžytynių tvarkos ir sąlygų. Pagal CPK 3 straipsnio 6 dalį, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo materialinį santykį, teismas taiko įstatymą, reglamenuojantį panašius santykius (įstatymo analogija), o jeigu ir tokio įstaytmo nėra, teismas vadovaujasi bendraisiais teisės principais. Panašius materialinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 60 redakcija) patvirtintas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas. Jo 15 punkte nustatyta, kad varžytynėse neturi teisės dalyvauti įmonės, kurios turtas parduodamas, bankroto bylą nagrinėjantis teisėjas, varžytynių vykdytojas (jeigu varžytynių vykdytojas yra juridinio asmens įgaliotas asmuo–juridinio asmens įgaliotas asmuo, kiti juridinio asmens darbuotojai) ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai - tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Atsakovas V.A. Č. nepriklauso nei vieną kategorijai asmenų, kuriems draudžiama įsigyti parduodamą įmonės turtą. Ieškovų nurodyta CK 6.67 straipsnyje įtvirtinta nesąžiningumo prezumpcija taikytina, kreditoriui ginčijant skolininko sudarytus sandorius. UAB „NBG grupė“ atžvilgiu D. S. yra ir kreditorius, ir skolininkas, tačiau, nors ir remiasi CK 6.66 straipsniu, pareikštuoju ieškiniu jis neįrodinėja actio Pauliana tenkinimo sąlygų. Jo teiginiai apie UAB „NGB grupės“ atstovės (bankroto administratorės) sąsajumą su reikalavimo teisės įgijėju dėl UAB „Bankrovita“, UAB “Badijalis“, UAB „Autokroviniai“ regitracijos adresų, UAB “Badijalis“ ir UAB „Arsera“ naudojimosi UAB „Bankrovita“ elektroniniu paštu bei telefonu, UAB RTD“, UAB „Ahava“, Verslo įmonių vystymo asociacijos registracijos adreso vertintini kaip neįrodyti bei nesusiję su įrodinėjimo dalyku ( CPK 178,180 straipsniai), o R. T. vadovavimas atsakovo įmonei UAB „Rožių slėnis“ nepriskirtinas nei vienam iš CK 6.67 straipsnyje numatytų atvejų, vertinant reikalavimo teisės perleidimo sandorių teisėtumą. Tuo vadovaujantis atmestini ieškovų argumentai apie UAB „NBG grupė“ atstovės prilyginimą valstybės tarnautojui, siejant jos veiksmus su ginčo sandorių prieštaringumu viešajai tvarkai ir gerai moralei. Kuo šie sandoriai prieštarauja UAB „NBG grupės“ teisnumui, kuo pasireškė jos bankroto administratorės įgaliojimų viršijimas, kodėl sandoriai neatitinka įstatymų reikalaujamos formos ir kur numatytas reikalavimas juos teisiškai įregisrtuoti, ieškovai nenurodė.

19Ieškovai neįrodė ir sandorių tariamumo bei apsimestinumo.

20Formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kasacinis teismas akcentuoja, jog tam, kad sandorį pagal CK 1.86 straipsnį būtų galima pripažinti tariamuoju ir dėl to negaliojančiu dėl jį sudariusių subjektų valios ydos, ginčą nagrinėjantis teismas privalo nustatyti, pirma, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2012 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. Š. v. M. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-362/2012). Realių civilinių teisių ir pareigų įgijimą įrodo Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartis dėl išieškotojo pakeitimo civilinėje byloje Nr.2-386-324/2009. Tuo pačiu ši nutartis bei jos priėmimo pagrindą sudarantys dokumentai patvirtina pirminio išieškotojo tikslą ir valią perleisti reikalavimą, vykdant bankrutavusios išieškotojos kreditorių valią, o atsakovo V.A. Č. paaiškinimai – valią ir tikslą reikalavimą perimti, numatant galimą jo naudą ateityje. Aplinkybė, jog atsakovas V.A. Č. po reikalavimo teisės perėmimo nesikreipė į antstolį, nereiškia, kad jis neketino perimti skolos ir siekti išieškojimo. Visų pirma, šia teise jis galės pasinaudoti CPK 650 straipsnyje nustatyta tvarka; antra, nesikreipimas į antstolį patvirtina atsakovų teiginius, jog, perleidžiant reikalavimą, įgijėjui buvo suteikta visa informacija apie parduodamą debitorinę skolą (išieškojimo apsunkinimą, ginčus su šiais skolininkais viso bankroto proceso metu); trečia, Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartis įsiteisėjo 2013 m. vasario 14 d., 2013 m. vasario 25 d. ieškovai kreipėsi į teismą dėl nagrinėjamos bylos iškėlimo, 2013 m. vasario 26 d.–dėl bylos Nr.2-386-324/2009 proceso atnaujinimo, o 2014 m. birželio 13 d. jų prašymas buvo priimtas, t.y. išieškotojo teisių įgijimo pagrindas iki šiol yra ginčijamas.

21Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, analogiški vetinimo kriterijai taikytini sprendžiant dėl sandorių apsimestinumo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2002 m. vasario 26 d. nutartyje, priimta byloje Nr. 3K-7-438/2002 civilinėje byloje pagal ieškovo likviduojamos AB “Komercijos ir kredito bankas” ieškinį atsakovams bankrutuojančiai UAB “Kaišiadorių autotransportas” ir likviduojamai UAB “Auto-Ager” dėl paskolos ir palūkanų priteisimo, įkeitimo sutarties pripažinimo galiojančia ir sprendimo vykdymo nukreipimo į įkeistą turtą bei atsakovo UAB “Kaišiadorių autotransportas” priešieškinį ieškovui AB “Komercijos ir kredito bankas” dėl kredito ir turto įkeitimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis yra konstatavusi, kad sandorio rūšį apsprendžia ne jo pavadinimas, bet turinys, šalių vidinė valia, kuri neretai paaiškėja remiantis faktinių bylos aplinkybių tyrimu. Sprendžiant sandorio galiojimo klausimą, jį aiškinant, tikslu nustatyti šalių tikrąją valią reikia vadovautis CK 6.193 straipsnyje nustatytoms taisyklėms. Viena iš taisyklių, įtvirtinta CK 6.193 straipsnio 1 dalyje, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, reiškia, kad esant ginčui, būtina nustatyti, ko sutarties šalys, sudarydamos sutartį siekė ir kaip suderino savo valią. Tariamuoju, apsimestiniu, ar sandoriu, kuris kitokiu pagrindu pripažintinas negaliojančiu, šalys ar viena jų neišreiškia tikrosios savo valios. Tikrąją šalių valią galima nustatyti aiškinantis, vertinant sutarties sudarymo aplinkybes, kurios ir nulėmė šalių valią vienaip ar kitaip elgtis bei sudaryti sutartį būtent tokiomis sąlygomis, kokiomis ji buvo sudaryta.

22Vieno iš nagrinėjamos bylos atsakovų valią perleisti, kito – įsigyti ginčo reikalavimo teisę patvirtina ankstesnėse sprendimo pastraipose išdėstyti argumentai, todėl jie nekartotini, atmetant ieškovų reikalavimus ginčo sandorius pripažinti negaliojančiais dėl apsimestinumo. Pažymėtina, jog ieškovai nepareiškė ieškinio reikalavimų tikrajai, jų manymu, sandorių šaliai, t.y. UAB „Bankrovita“ ar jos direktorei R. T. (2014 m. balandžio 24 d. teismo posėdyje D. S. patikslino, jog ieškiniuose nurodyta atsakovė yra UAB „NBG grupė“; garso įrašas 10:17:01).

23Ieškinio pagrindu nurodomas CK 1.42 straipsnis reglamentuoja reikalavimo perleidimui taikytiną teisę, esant sutartinėms prievolėms. Ieškovai nenurodė šiame straipsnyje esančių normų įtakos ieškinyje keliamiems klausimams. Atsakovui V.A. Č. perleistas reikalavimas nesusijęs su perleidėjo asmeniu, neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymui bei civilinės teisės normoms, todėl ieškinys negali būti tenkinamas CK 6.101 str.1, 5 dalyse numatytais pagrindais. Atvejų, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą, nenustatyta (CK 6.102 str. 1 d.). UAB „NBG grupė“ reikalavimo teisės pagrindas buvo teismo sprendimas. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs, ieškovai siekia jo peržiūros proceso atnaujinimo būdu, todėl CK 6.104 str.5 dalies taikymo požiūriu jų teisės yra užtikrintos. Apie reikalavimo teisės perleidimą ieškovams buvo pranešta civilinėje byloje Nr.2-386-324/2009 (ieškovų nurodomi CK 6.107, 6.109 straipsniai).

24CPK 2 straipsnyje numatytas civilinio proceso tikslas yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių, aiškinti bei plėtoti teisę. Ieškovai nenurodė, kokią įtaką jų teisėms turėtų ieškinio patenkinimas, D. S. teigė ieškinį pareiškęs reikalavimo perleidimo teisėtumo patikrinimui. Toks civilinės teisės gynimo būdas prieštarauja CK 1.137 straipsnio 2, 5 dalyse įtvirtintiems civilinių teisių įgyvendinimo principams. Teismas konstatuoja, kad ieškovų teisės ginčo atveju nėra pažeistos, todėl nėra pagrindo jas ginti CK 1.138 straipsnyje numatytais būdais.

25Ieškovai prašo paskirti 20 000 Lt baudas R. T. ir atsakovui V.A. Č. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė atsakovo V.A. Č. piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Po to, kai šiam atsakovui buvo įteiktas teismo šaukimas, teismo posėdžiuose jis dalyvavo pats, bylą vedė per atstovą. 2014 m. balandžio 24 d. teismo posėdyje atsakovė UAB „NBG grupė“ buvo įpareigota pateikti rašytinius įrodymus apie atsiskaitymą už perleistą reikalavimo teisę per septynias dienas nuo nutarties priėmimo, šie įrodymai buvo pateikti vėliau. Atsižvelgiant į tai, jog minimas faktas neužvilkino bylos nagrinėjimo, 2014 m. rugsėjo 9 d. įvykusio teismo posėdyje buvo kosntatuotas kitų papildomų duomenų poreikis, bylos nagrinėjimas dėl to atidėtas 2014 m. spalio 15 d., atsakovo atstovė pripažino savo kaltę dėl dokumentų pateikimo terminą praleidimo, nurodomas atvejis nelaikytinas atsakovės piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį. Atsakovo V.A. Č. atstovo teiginiai dėl ieškovų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis labiau susiję su ieškovų veiksmais, vilkinant UAB „NGB grupė“ bankroto procedūras, o ne su nagrinėjama byla. Reikalavimo teisės ginčijimas pats savaime nereiškia nesąžiningo ieškinio pareiškimo, nors išnagrinėjus bylą ir paaiškėja, jog šis ieškinys nepagrįstas. Tuo vadovaujantis procesinės sankcijos pagal CPK 95 straipsnį dėl ieškinių pareiškimo netaikytinos ir nagrinėjamos bylos ieškovams.

26Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsniu, atsakovui V.A. Č. iš ieškovų priteistinos 1000 Lt advokato pagalbos išlaidos, neviršijančios Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) nustatyto maksimalaus dydžio (t.3 b.l.99–101).

27Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovų D. S. (a.k. ( - )) ir uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ (į.k.300145493) po 500 (penkis šimtus) Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovui V. A. Č. (a.k. ( - )).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Jolantai... 2. ieškovai pareiškė ieškinius, kuriais prašė pripažinti negaliojančiais... 3. Į 2014 m. spalio 15 d. teismo posėdį D. S. neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 4. Atsakovai su ieškiniu nesutiko.... 5. UAB „NBG grupė“ atstovai nurodė, jog ieškovų reikalavimai yra... 6. A. Č. ir jo atstovai nurodė, jog ginčo sandoriai yra sudaryti teisėtai.... 7. Ieškovų ieškinys netenkintinas.... 8. Iš juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, jog D. S. yra... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2009 m. birželio 16 d. Kauno apygardos... 10. 2012 m. gruodžio 29 d. įvykęs atsakovės kreditorių susirinkimas, kuriame... 11. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio... 12. Ieškovai neįrodė, jog minėtais aktais įgyta atsakovo V.A. Č. reikalavimo... 13. Kaip nepagrįsti atmestini ieškovų reikalavimai ir dėl kitų reikalavimo... 14. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių... 15. Reikalavimo teisės perleidimo sandorių prieštaravimą viešajai tvarkai,... 16. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės UAB „NBG grupė“ bankroto... 17. Iš juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad atsakovas V.A. Č. yra... 18. Vertinant, ar UAB „NGB grupė“ reikalavimo teisė galėjo būti parduota... 19. Ieškovai neįrodė ir sandorių tariamumo bei apsimestinumo.... 20. Formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose dėl sandorių pripažinimo... 21. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, analogiški vetinimo kriterijai... 22. Vieno iš nagrinėjamos bylos atsakovų valią perleisti, kito – įsigyti... 23. Ieškinio pagrindu nurodomas CK 1.42 straipsnis reglamentuoja reikalavimo... 24. CPK 2 straipsnyje numatytas civilinio proceso tikslas yra ginti asmenų, kurių... 25. Ieškovai prašo paskirti 20 000 Lt baudas R. T. ir atsakovui V.A. Č. už... 26. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsniu, atsakovui V.A. Č. iš... 27. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovų D. S. (a.k. ( - )) ir uždarosios akcinės bendrovės... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...