Byla 2A-980-186/2015
Dėl juridinio asmens pabaigos, priimto bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NBG grupė“ bankroto byloje Nr. B2-432-343/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens D. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos, priimto bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NBG grupė“ bankroto byloje Nr. B2-432-343/2015.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „NBG grupė“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrovita“. Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 29 d. nutartimi UAB „NBG grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2008 m. liepos 1 d. įvykęs kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos.

6Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu pripažino, kad bankrutavusios UAB „NBG grupė“ veikla pasibaigė bei patvirtino bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „NBG grupė“ nepatenkintus kreditorių kreditorinius reikalavimus bendrai 683 521,94 Lt (197 961,64 Eur) sumai. Lietuvos apeliacinis teismas, 2013 m. kovo 12 d nutartimi, išnagrinėjęs trečiojo asmens D. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo, šį sprendimą panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Byla buvo grąžinta nustačius, kad bankroto procese buvo realizuotas ne visas BUAB „NBG grupė“ turtas, t. y nebuvo realizuotas prekių ženklas KADULA.

7BUAB „NBG grupė“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Bankroto administratorius prašyme nurodė, kad 2007 m. birželio 5 d. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūra išdavė pažymą, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiusi. Įmonės likvidavimo procedūros yra užbaigtos, įmonės dokumentai yra paruošti juos perduoti į archyvą. Bylos, kuriose įmonė dalyvavo ieškovo / ar atsakovo statusu, yra baigtos. Prekės ženklas KADULA niekada nebuvo įregistruotas, nes po paraiškos padavimo per nustatytą laiką nebuvo sumokėtas registravimo mokestis.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. pripažino BUAB „NBG grupė“ veiklą pasibaigusia.

10Teismas nurodė, kad 2008 m. liepos 1 d. įvykęs kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Bylos duomenys patvirtina, kad jau 2010 metais matėsi, jog kreditorių reikalavimams tenkinti lėšų ir turto įmonėje nėra, lieka nepatenkinti kreditorių reikalavimai už 683 521,94 Lt (197 961,64 Eur), iš kurių 11 467,63 Lt (3 321,26 Eur) yra D. S. reikalavimas. Teismas, įvertinęs D. S. prašyme nurodytas bylas ir atliekamus tyrimus, išklausęs proceso dalyvių argumentus, darė išvadą, kad nei vienos iš D. S. nurodytų bylų procesiniai sprendimai neturės įtakos BUAB „NBG grupė“ teisėms ir pareigoms. Teismas pažymėjo, kad bankroto procedūros yra baigtos, įmonė turto neturi. Už įmonės skolas lieka atsakingi įmonę prie bankroto privedę asmenys. Bankroto procesas tęsiasi 8 metus, 5 metus – tik dėl D. S. užvestų bylų. Byla, iki kurios išnagrinėjimo buvo atidėtas sprendimo dėl įmonės pabaigos svarstymas, yra baigta. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) nenustato, kad bankroto procesas tęstųsi neribotą laiką, o jau anksčiau byloje priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos aukštesnės instancijos teismo buvo panaikintas tik dėl to, jog buvo likęs neparduotas įmonės turtas – prekės ženklas KADULA, tačiau vėliau nustatyta, kad tokio ženklo įmonė niekada neturėjo.

11Teismas sprendė, kad egzistuoja visos ĮBĮ nustatytos prielaidos BUAB „NBG grupė“ veiklą pripažinti baigta. Tokią išvadą teismas darė nustatęs, kad bylos, kuriuose BUAB „NBG grupė“ buvo šalimi, yra baigtos, įmonė turto nebeturi, yra atsiskaičiusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu. Teismas pažymėjo, kad įmonės veikla sprendimu nėra pripažinta pabaigta tik dėl formalių pagrindų, įmonės administratorius daug metų įmonę administruoja negaudamas atlyginimo. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad nepriklausomai nuo to, kokie sprendimai bus priimti D. S. prašyme nurodytose bylose, tai neturės įtakos BUAB „NBG grupė“, nes jose įmonė dalyvauja trečiuoju asmeniu.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Apeliantas (kreditorius) D. S. apeliaciniame skunde prašo priimti su apeliaciniu skundu pateikiamus rašytinius įrodymus (prašymo pagrindas – dalis įrodymų buvo gauti po sprendimo priėmimo, kitos dalies įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau); bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka (prašymo pagrindas – tokia tvarka bus galima išsamiau išsiaiškinti visas reikalingas ir reikšmingas aplinkybes); esant poreikiui išreikalauti ir prie skundo prijungti skunde nurodytų civilinių ir baudžiamųjų bylų, įskaitant baudžiamosios bylos Nr. 1-4-840-2015, medžiagą; panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, bankroto administratoriaus prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „NBG grupę“ veiklos pabaigos atmesti, pratęsti BUAB „NBG grupė“ bankroto procedūrą iki bus baigti visi teisminiai ginčai ir įsiteisės sprendimai skunde išvardytose civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

14Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Šiuo metu dar yra neužbaigtų civilinių ir baudžiamųjų bylų, į kurias byloje dalyvaujančiu asmeniu yra įtraukta ir BUAB „NBG grupė“. Dėl šios priežasties sprendimas dėl įmonės pabaigos negalėjo būti priimtas.
 2. Bankroto administratorius iš juridinių asmenų registro skubos tvarka bando išregistruoti BUAB „NBG grupė“. Tokiu būdu siekiama išvengti atsakomybės ir būsimo žalos atlyginimo už tyčinius ir neteisėtus veiksmus, taip pat apsunkinti baudžiamosios bylos Nr. 1-4-840/2015 nagrinėjimą. Po įmonės išregistravimo bankroto administratoriui atsirastų galimybė paslėpti likusius įmonės dokumentus, taip pat prieš kelerius metus padarytų nusikalstamų veikų pėdsakus. Išregistravus įmonę, apeliantas, kuris gina ir visų kitų įmonės kreditorių interesus, negalėtų iš kaltų asmenų, įskaitant bankroto administratorių, AB Šiaulių banką ir R. bei K. K., prisiteisti padarytos žalos atlyginimo.
 3. Nepratęsus įmonės bankroto procedūrų bus pažeistas viešasis interesas, beveik penkiasdešimties kreditorių interesai, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas.

15Atsakovas BUAB „NBG grupė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Kauno apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

 1. Visos bylos, kurios buvo pradėtos buvusio BUAB „NBG grupė“ akcininko D. S., yra išnagrinėtos ir priimti įsiteisėję BUAB „NBG grupė“ palankūs sprendimai bei nutartys. Apeliantas yra pateikęs prašymus dėl proceso atnaujinimo, tačiau proceso atnaujinimo institutas neužkerta kelio priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nei vienos iš apelianto nurodytų bylų baigtis neturės realios įtakos įmonės teisėms ir pareigoms. Net ir tuo atveju, jeigu pavyktų atnaujinti procesą ir bent vienoje iš bylų būtų priteistos lėšos, suformuota teismų praktika nustato, kad gautos lėšos būtų padalytos proporcingai kreditoriams net ir įmonei esant pasibaigusiai (išregistruotai). Ieškiniai bankroto administratoriui neužkerta kelio įmonės pabaigai. Lietuvos apeliacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad ne tik būsimi teisminiai ginčai, o ir esami, atsižvelgiant į jų esmę, neužkerta kelio sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti. Susiklosčius situacijai, kai faktiškai visos bankroto procedūros yra baigtos, nebėra prasmės jas formaliai tęsti ir tokiu būdu didinti bankroto administratoriaus bei valstybės biudžeto išlaidas.
 2. BUAB „NBG grupė“ nėra pripažinta įtariamuoju ar kaltinamuoju nei vienoje baudžiamoje byloje. Apelianto argumentai dėl aplinkybių ir asmenų, susijusių su nesąžiningais veiksmais, tėra subjektyvi apelianto interpretacija, nepagrįsta jokiais įrodymais.
 3. Apeliantas tiek bylą nagrinėjant Kauno apygardos teisme, tiek apeliaciniame skunde remiasi aplinkybe, kad yra pradėtas tyrimas Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje, kuriame yra neva tiriamos aplinkybės, apelianto nurodytos skundo 4-12 lapuose. Apeliantas nenurodė nei tyrimo numerio, nei kada pradėtas ikiteisminis tyrimas, taip pat jokios kitos informacijos, todėl šios aplinkybės, tikėtina, yra gąsdinimas, grasinimas, o ne realiai egzistuojantys faktai. Be to, tai yra nesusiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku.
 4. Bankroto procedūros buvo baigtos jau 2010 metais, nuo 2010 iki 2015 metų bankroto byloje jokių esminių įvykių neįvyko. Skola, kuri buvo priteista bankrutavusiai įmonei iš buvusio direktoriaus ir akcininko D. S., įmonei nebuvo grąžinta, todėl kaip beviltiška buvo parduota (tam pritarė ir įmonės kreditoriai, ir bankroto bylą nagrinėjantis teismas, kiti teismai, kuriuose buvo ginčijamas pardavimo sandoris). Apeliantui turėtų būti užkirstas kelias nepagrįstais skundais vilkinti bankroto bylos nagrinėjimą.
 5. Aplinkybių, dėl kurių apeliacinės instancijos teismas galėtų priimti naujus įrodymus, apeliantas nenurodė ir nepagrindė, todėl nauji įrodymai neturėtų būti priimti, taip pat neturėtų būti nagrinėjamos ir aplinkybės, kuriomis apeliantas nesirėmė pirmosios instancijos teisme.

16AB Šiaulių bankas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pakeisti AB Šiaulių banko procesinę padėtį iš atsakovo į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų; apelianto apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 1. AB Šiaulių bankas yra kreditorius byloje, jam nėra reiškiami jokie reikalavimai, todėl bankas byloje pageidauja dalyvauti kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų.
 2. Teismas teisingai nusprendė dėl įmonės pabaigos. Ta aplinkybė, kad BUAB „NBG grupė“ yra įtraukta į apelianto nurodytas bylas, negali būti pakankamas, juolab besąlyginis pagrindas nepriimti sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos.
 3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Dėl šalių prašymų

19Apeliantas skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, savo prašymą motyvuoja tuo, jog žodinio proceso tvarka būtų galima išsamiau išsiaiškinti visas reikalingas ir reikšmingas aplinkybes. Apeliantui savo procesiniame dokumente nenurodžius konkrečių aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos kaip suteikiančios pagrindą spręsti, kad bylą būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka, tokių aplinkybių nenustačius ir apeliacinės instancijos teismui, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 321 straipsnio 1 dalis, 322 straipsnis).

20Apeliantas taip pat prašo prie bylos prijungti kartu su apeliaciniu skundu pateikiamus naujus įrodymus, nurodo, kad dalį įrodymų jis gavo po sprendimo priėmimo, kitos dalies įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A Nr. 3K-3-58/2008; 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130-611/2015; kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė 2015 m. gegužės 27 d., todėl UAB „Bankrovita“ išrašas iš Įmonių bankroto valdymo departamento, 2012 m. rugpjūčio 28 d. sąskaita faktūra serija NBG Nr. 007, 2012 m. rugpjūčio 28 d. kasos pajamų orderis serija NBG Nr. 007, 2014 m. rugsėjo 18 d. antstolio R. B. atsakymas Kauno apygardos teismui, 2014 m. rugsėjo 15 d. Kauno apygardos teismo užklausa antstoliui R. B., UAB „Bankrovita“, UAB „Rožių slėnis“, UAB „Smaragdo žiedas“ išrašai iš Juridinių asmenų registro, UAB „Rožių slėnis“, UAB „Banca rupta“ išrašai iš Įmonių bankroto valdymo departamento, 2014 m. balandžio 30 d. D. S. prašymas Kaišiadorių apylinkės prokuratūrai, 2013 m. lapkričio 15 d. Kauno apylinkės prokuratūros nutarimas, 2014 m. gegužės 26 d. D. S. Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pateiktas skundas dėl minėto nutarimo, 2014 m. birželio 11 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartis, 2014 m. birželio 16 d. D. S. apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartis galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Dėl šios priežasties nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Visgi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šių įrodymų prijungimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, taip pat į bankroto byloje egzistuojantį viešąjį interesą, pirmiau išvardytus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Dėl tokių pat priežasčių teisėjų kolegija priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme apelianto kartu su 2015 m. rugpjūčio 19 d. prašymu (Lietuvos apeliaciniame teisme gautas 2015 m. rugpjūčio 21 d.) dėl rašytinių įrodymų prijungimo pateiktus dokumentus, t. y. 2015 m. balandžio 24 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pateikto prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 kopiją, šio prašymo pateikimą teismui 2015 m. balandžio 29 d. patvirtinančius duomenis, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-948-840/2015, Kauno apygardos teismui pateiktą atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, 2015 m. rugpjūčio 6 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pranešimą dėl bylos su atskiruoju skundu siuntimo, 2015 m. rugpjūčio 2 d. Kauno apygardos teismui surašyto D. S. ir UAB „Strategy and management group“ prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-837-324/2014 kopiją, Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartį, 2015 m. rugpjūčio 17 d. atskirojo skundo Lietuvos apeliaciniam teismui įteikimą patvirtinančius duomenis, 2015 m. rugpjūčio 17 d. atskirąjį skundą, 2015 m. rugpjūčio 17 d. ieškinio dėl žalos atlyginimo, paduoto Vilniaus apygardos teismui, kopiją. Tačiau teisėjų kolegija nepriima apelianto kartu su apeliaciniu skundu ir prašymu dėl rašytinių įrodymų prijungimo pateiktų Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2015 m. gegužės 26 d. ir 2015 m. birželio 30 d. sprendimų dėl antrinės teisinės pagalbos, 2015 m. liepos 30 d. rašto dėl priimto sprendimo peržiūrėjimo. Aplinkybė, kad apeliantui suteikta antrinė teisinė pagalba parengti procesinius dokumentus, atstovauti kasaciniame teisme, tiesiogiai nesijusi su ginčo nagrinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis ir nėra reikšmingi sprendžiant dėl apskųsto teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

21AB Šiaulių bankas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pakeisti AB Šiaulių banko padėtį iš atsakovo į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė BUAB „NBG grupė“ bankroto byloje Nr. B2-432-343/2015, kurioje atsakovu yra tik BUAB „NBG grupė“. Tai, kad apeliantas, pateikdamas apeliacinį skundą, jame atsakovu klaidingai nurodė ir AB Šiaulių banką, nereiškia, jog AB Šiaulių bankas byloje yra atsakovas. Dėl šios priežasties nėra ir pagrindo spręsti dėl AB Šiaulių banko statuso iš atsakovo į trečiojo asmens pakeitimo.

22Dėl apelianto apeliaciniame skunde nurodytų argumentų

23Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgiant į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

24Apeliacinėje byloje tikrinamas sprendimo dėl įmonės pabaigos teisėtumas ir pagrįstumas.

25Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014).

26Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas BUAB „NBG grupė“ veiklą pasibaigusia, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, jog iki priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos buvo atliktos visos ĮBĮ nustatytos bankroto procedūros. Bylos duomenimis, bankroto administratorius, kreipdamasis į teismą dėl įmonės pabaigos, pateikė teismui įstatymo reikalaujamus dokumentus (ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktas, 32 straipsnio 4 dalis). Byloje taip pat nėra duomenų, kad įmonėje liko turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą įrodinėja tuo, kad šiuo metu dar yra nebaigtų civilinių ir baudžiamųjų bylų, kuriose dalyvauja BUAB „NBG grupė“. Apeliantas pateiktu apeliaciniu skundu siekia, kad BUAB „NBG grupė“ bankroto procedūros būtų pratęstos iki bus baigti visi teisminiai ginčai ir įsiteisės sprendimai apeliaciniame skunde išvardintose civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

27Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą, visų pirma remiasi teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, esančiais apeliacinio skundo išnagrinėjimo dieną (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Patikrinus teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad šiuo metu teismuose yra 5 bylos (be apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos), kuriose byloje dalyvaujančių asmeniu yra įtraukta BUAB „NBG grupė“: 1) civilinė byla Nr. 2-5679-603/2015 dėl žalos atlyginimo priteisimo iš bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“, R. P., Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo, Lietuvos Respublikos valstybės, BUAB „NBG grupė“ šioje byloje dalyvauja trečiuoju asmeniu, byloje nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti; 2) civilinė byla Nr. A2-4543-302/2015 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4983-345/2013 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovams AB „Šiaulių bankas“, Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro notarei V. Š., antstolei R. G., BUAB „NBG grupė“ dėl Kreditavimo sutarties IL-2005-025-03 4.1.1.3 punkto, laidavimo sandorio ir vekselio pripažinimo negaliojančiais, vykdomųjų įrašų panaikinimo, neteisėtai išieškotų sumų grąžinimo. Byloje Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi buvo nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti, nutartis (jos dalis) apskųsta atskiruoju skundu, todėl šiuo metu Lietuvos apeliaciniame teisme yra užvesta civilinė byla Nr. 2-1246-117/2015, kuri bus nagrinėjama 2015 m. rugsėjo 10 d. 9 val.; 3) civilinė byla Nr. A2-2255-221/2015 pagal pareiškėjų D. S. ir UAB „Strategy and management group“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-837-324/2014 pagal ieškovų D. S. ir UAB „Strategy and management group“ ieškinius atsakovams BUAB „NBG grupė“, Vytautui A. Č. dėl turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais. Byloje Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti pareiškėjų prašymo dalį dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nustatytas terminas prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti. Ši nutartis buvo apskųsta apeliacine tvarka. Taigi net keturios iš penkių šiuo metu teismuose esančių neužbaigtų civilinių bylų yra susijusios su apelianto pateiktais prašymais dėl proceso atnaujinimų, tačiau šie prašymai yra priėmimo stadijoje. Apeliantas skunde nurodė ir civilinę bylą Nr. A2-948-840/2015 pagal ieškovo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovui UAB „Bankrovita“ dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 8 d. ir 2015 m. liepos 17 d. nutartimis nustatė terminą prašymo trūkumams pašalinti, 2015 m. liepos 17 d. nutartis apskųsta apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, užvesta civilinė byla Nr. 2S-2096-259/2015, kuri bus nagrinėjama 2015 m. spalio 13 d. 9 val. 30 min. Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuri taikoma tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Proceso atnaujinimo institutu siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismų sprendimai, kita vertus, proceso atnaujinimu suardoma teismo sprendimu atkurta (sukurta) teisinė taika tarp ginčo šalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad proceso atnaujinimas yra išimtinė priemonė civiliniame procese, jog šiuo metu apelianto nurodytos civilinės bylos yra baigtos įsiteisėjusiais teismų sprendimais, o prašymai dėl proceso atnaujinimo nėra priimti, sprendžia, kad nėra pagrindo dėl apelianto pateiktų prašymų dėl proceso atnaujinimo tęsti BUAB „NBG grupė“ bankroto procesą iki bus baigtos apelianto užvestos civilinės bylos siekiant atnaujinti procesą jose.

28Tai, kad apeliantas kaip BUAB „NBG grupė“ kreditorius pareiškė ieškinį (ieškinys šiuo metu dar nėra priimtas) dėl žalos atlyginimo iš bankroto administratoriaus R. P., Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo ir valstybės taip pat nėra kliūtis baigti BUAB „NBG grupė“ veiklą. Sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo ir įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro faktas, priešingai nei nurodo apeliantas, neužkirs kelio apeliantui teisme įrodinėti bankroto administratoriaus ar kitų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą. Kaip jau minėta, apeliantas yra kreipęsis į Vilniaus apygardos teismą su tokiu ieškiniu. Apeliantas akcentuoja tai, kad, jeigu civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo būtų priteista iš bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ prašoma atlyginti nuostolių suma, būtų padengti visų BUAB „NBG grupė“ kreditorių nepatenkinti reikalavimai. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto skundo argumentu, kad nepratęsus įmonės bankroto procedūrų būtų pažeisti kreditorių interesai.

29Apelianto skunde nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2A-370-565/2015 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi atsakovo D. S. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 16 d. nutarties peržiūrėjimo atsisakė priimti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. liepos 10 d. nutartimi pareiškėjo D. S. kasacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. nutarties peržiūrėjimo bei prašymą atnaujinti praleistą terminą kasaciniam skundui paduoti (civilinė byla Nr. 2-5482-886/2011) taip pat atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Kasacinis teismas 2015 m. liepos 16 d. nutartimi atsisakė priimti ir D. S. bei UAB „Strategy and management group“ kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje 2A-409-330/2015, peržiūrėjimo. Tai reiškia, jog šios apelianto skunde nurodytos bylos yra užbaigtos įsiteisėjusiais teismų sprendimas ir niekaip negali daryti įtakos tam, kad BUAB „NBG grupė“ bankroto procedūros būtų tęsiamos toliau.

30Apelianto nurodytoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-4-840/2015 D. S. yra kaltinamas apgaulingai tvarkęs teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „NBG grupė“ 2006–2007 metų veiklos, ūkinės–komercinės, finansinės būklės ir jos rezultatų, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimų. Ši baudžiamoji byla šiuo metu yra perduota Kauno apygardos teismui nagrinėti apeliacine tvarka. BUAB „NBG grupė“ šioje byloje neturi proceso dalyvio statuso, todėl šios bylos baigtis neturi tiesioginės įtakos BUAB „NBG grupė“ kreditorių teisėms. Tai, kad, apelianto nuomone, baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės ateityje sudarys pagrindą atnaujinti procesą civilinėse byloje, kurioje dalyvavo BUAB „NBG grupė“, taip pat nėra pakankama priežastimi toliau tęsti bankroto procedūras. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2014 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).

31Bylai išnagrinėti pateikti duomenis, apelianto skunde nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad bankroto procedūros atliktos / užbaigtos netinkamai, kad administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus ir kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Apeliantas skunde nenurodo, kokius dar veiksmus bankroto administratorius turėtų atlikti tęsiant bankroto procedūras, kokios dar galimybės neišnaudos siekiant kreditorių reikalavimų tenkinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, BUAB „NBG grupė“ bankroto procedūrų tęsimas prieštarautų tiek teisminio proceso baigties bei trukmės, tiek bankroto procedūrų sąnaudų požiūriu, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, bankroto proceso tikslams ir viešajam interesui įgyvendinti bankroto byloje.

32Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo keisti ar panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu pripažino, kad... 7. BUAB „NBG grupė“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ kreipėsi... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. pripažino BUAB „NBG... 10. Teismas nurodė, kad 2008 m. liepos 1 d. įvykęs kreditorių susirinkimas... 11. Teismas sprendė, kad egzistuoja visos ĮBĮ nustatytos prielaidos BUAB „NBG... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Apeliantas (kreditorius) D. S. apeliaciniame skunde prašo priimti su... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
 1. Šiuo... 15. Atsakovas BUAB „NBG grupė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 16. AB Šiaulių bankas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pakeisti AB... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Dėl šalių prašymų ... 19. Apeliantas skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, savo... 20. Apeliantas taip pat prašo prie bylos prijungti kartu su apeliaciniu skundu... 21. AB Šiaulių bankas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pakeisti AB... 22. Dėl apelianto apeliaciniame skunde nurodytų argumentų... 23. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 24. Apeliacinėje byloje tikrinamas sprendimo dėl įmonės pabaigos teisėtumas ir... 25. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 26. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas BUAB „NBG grupė“ veiklą... 27. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą, visų pirma remiasi... 28. Tai, kad apeliantas kaip BUAB „NBG grupė“ kreditorius pareiškė ieškinį... 29. Apelianto skunde nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2A-370-565/2015 Lietuvos... 30. Apelianto nurodytoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-4-840/2015 D. S. yra... 31. Bylai išnagrinėti pateikti duomenis, apelianto skunde nurodytos aplinkybės... 32. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, dėl apeliaciniame skunde nurodytų... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą....