Byla 2A-567-790/2018
Dėl netesybų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. G. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1699-264/2017 pagal ieškovo E. G. ieškinį atsakovei J. O. (J. O.) (buvusiai S.) dėl netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas E. G. (toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei J. O. (toliau – ir atsakovė), kuriuo prašė priteisti jam iš atsakovės 48 000 Eur dydžio netesybas, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo ieškinio padavimo dienos iki netesybų sumokėjimo dienos, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakove 2006 m. rugsėjo 21 d. sudarė Preliminarią sutartį dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo (toliau – ir Sutartis), kurios pagrindu ieškovas rūpinosi, finansavo, organizavo darbus ir veiksmus, dėl kurių atsakovei buvo atkurta nuosavybės teisė į 9 žemės sklypus, esančius ( - ), bei 2 žemės sklypus, esančius ( - ). Atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų po nuosavybės teisių atkūrimo pirkimo–pardavimo sutartimi parduoti žemės sklypus, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės, ieškovui arba jo surastam pirkėjui. Sutarties 9 punkte šalys sulygo, kad atsakovei neįvykdžius šios sutarties sąlygų, o ypač pažeidus sutarties 1, 2, 4, 5 ir 8 punktuose įtvirtintus įsipareigojimus arba nusprendus nutraukti šią sutartį, ji privalo sumokėti 300 000 Lt (86 868 Eur) baudą. Atsakovei buvo atkurta nuosavybės teisė į 2 miško paskirties žemės sklypus, esančius ( - ), tačiau ji šių žemės sklypų ieškovui nepardavė. Ieškovas 2016 m. balandžio 27 d. pareiškimu kreipėsi į atsakovę ir paprašė iki 2016 m. gegužės 6 d. pateikti notarei visus dokumentus ir užsakyti pažymas minėtiems sklypams parduoti, tačiau notarė 2016 m. gegužės 12 d. informavo ieškovą, kad atsakovė minėto prašymo neįvykdė. Ieškovas raštu pranešė atsakovei, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.217 ir 6.218 straipsniais po 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos nutrauks Sutartį dėl atsakovės kaltės, pažeidus esminę sutarties sąlygą – nepardavus ieškovui arba jo nurodytam asmeniui žemės sklypų, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės. Atsakovė ieškovo reikalavimų neįvykdė, todėl Sutartis laikoma nutraukta nuo 2016 m. liepos 25 d. Dėl atsakovės kaltės nutraukus tarp šalių sudarytą Sutartį, šios Sutarties 9 punkto pagrindu atsakovei kyla pareiga ieškovui sumokėti šalių sutartas 86 886 Eur dydžio netesybas (baudą). Ieškovas nurodė sutinkantis geranoriškai sumažinti reikalaujamas netesybas, todėl jo reikalavimas sudaro 48 000 Eur sumą.

82.

9Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį. Atsakovė nurodė, kad ji sutartinės prievolės nepažeidė, todėl nebuvo pagrindo nutraukti Sutartį ir reikalauti priteisti netesybas. Atsakovė jai ieškovo išsiųstų 2016 m. balandžio 27 d. ir 2016 m. gegužės 18 d. pareiškimų negavo. Atsakovė Sutartimi neįsipareigojo parduoti minėtų miško paskirties žemės sklypų, esančių ( - ), nes pagal Sutarties 1 punkto sąlygas atsakovė įsipareigojo ieškovui arba jo nurodytam asmeniui parduoti žemės sklypus tik ( - ) ir tik už iš anksto sutartą 10 000 Lt už 1 arą kainą. Nuosavybės teises atkūrus kitoje vietovėje ar kitu būdu, pavyzdžiui, išmokant piniginę kompensaciją, ieškovas dėl to pretenzijų nereiškė. Be to, atsakovė nei žodžiu, nei raštu nebuvo susitarusi su ieškovu dėl minėtų miško paskirties žemės sklypų kainos. Atsakovės nuomone, pareikštu ieškiniu ieškovas siekia, kad atsakovė sudarytų su juo miško paskirties sklypų perleidimo sutartį už ieškovo 2016 m. balandžio 27 d. pareiškime nurodytą sklypų vertę – 3 103,19 Eur. Atsakovės nuomone, ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl yra pagrindas jam skirti baudą ir 50 proc. iš šios baudos skirti atsakovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 95 straipsnio 2 dalis). Atsakovės nuomone, ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2016 m. gegužės 18 d., kai ieškovas išsiuntė atsakovei pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Ieškinys pareikštas 2017 m. sausio 17 d., praleidus 6 mėnesių ieškinio senaties terminą.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė, atsakovės naudai iš ieškovo priteisė 1 000 Eur atstovavimo išlaidų, valstybės naudai iš ieškovo priteisė 10,30 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu bei 1 149 Eur žyminį mokestį.

144.

15Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė, atsisakydama parduoti du miško sklypus ( - ) ieškovui ar jo nurodytam pirkėjui, pažeidė Sutarties sąlygas, todėl atsakovei nekyla pareiga mokėti ieškovui baudą pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalies nuostatas.

165.

17Teismas sprendė, kad tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas Sutarties bei jam atsakovės išduoto įgaliojimo pagrindu rūpinosi, finansavo, organizavo daugelį darbų ir atliko veiksmus atsakovės vardu ir interesais, siekiant atkurti nuosavybės teises į palikėjų turėtą žemę ( - ), taip pat, kad atsakovė, atgavusi nuosavybės teises į senelių turėtą žemę ( - ), žemės sklypus, esančius ( - ), pardavė ieškovui ar jo nurodytiems pirkėjams, tinkamai įvykdydama Sutarties sąlygas.

186.

19Tarp šalių kilus ginčui dėl Sutarties turinio aiškinimo, teismas atsižvelgęs į Sutarties sudarymo aplinkybes ir jos turinį, šalių elgesį vykdant Sutartį, sprendė, kad šalių susitarimo tikslas, siekis ir atsakovės valia buvo nuosavybės teisių atkūrimas į ( - ) turėtą žemę iki 1940 m., bei šios žemės (žemės sklypų) pardavimas už iš anksto sutartą pardavimo kainą – 10 000 Lt už 1 arą. Tuo tarpu ieškovas įsipareigojo teikti visokeriopą pagalbą nuosavybės atkūrimo klausimais, atstovauti atsakovei atitinkamose institucijose, savo sąskaita ieškoti galimo pirkėjo bei apmokėti teisinius procesus (Sutarties 3 punktas). Be kita ko, šalys Sutarties 11 punkte susitarė dėl privalomo dvišalio rašytinio susitarimo dėl Sutarties sąlygų pakeitimo.

207.

21Teismas konstatavo, kad nei iš šalių ketinimų sudarant Sutartį, nei iš jos turinio, sudarymo ir vykdymo aplinkybių negalima daryti išvados, kad šalys būtų susitarusios dėl miško žemės sklypų pardavimo ieškovui ir jų kainos, todėl atsakovė neturėjo pareigos jų parduoti. Pažymėjo, kad šalių sutarta pardavimo kaina – 10 000 Lt už 1 arą neatitiko ieškovo 2016 m. balandžio 27 d. pareiškime atsakovei siūlomos kainos – 3 103,19 Eur bei Sutarties sąlygų, kadangi buvo atkurta nuosavybės teisė į 1,1364 ha ploto miško paskirties žemės sklypą ( - ), bei 1,3910 ha ploto miško paskirties žemės sklypą ( - ). Byloje nėra pateikta įrodymų, pavirtinančių buvus šalių rašytinį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo.

228.

23Pasikeitus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių nuostatoms nuo 2014 m. lapkričio 1 d., atsakovei buvo pranešta apie galimybę už valstybės išperkamą žemę, esančią miestams priskirtose teritorijose, atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje. Šia teise ji pasinaudojo, tačiau nėra pagrindo teigti, kad dėl to atsakovei kilo pareiga šiuos miško paskirties žemės sklypus parduoti ieškovui ir už jo nurodytą kainą.

249.

25Teismas ieškinį atmetė ir tuo pagrindu, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Teismas nurodė, kad šiuo atveju ieškinio senaties termino eigos pradžia nustatoma pagal CK

261.127 straipsnio 2 dalį, t. y. pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl prievolės sumokėti netesybas įvykdymo, kuriai Sutartimi buvo nustatytas įvykdymo terminas (Sutarties 1 punkte), todėl jo pradžia skaičiuotina nuo daiktinių teisių įregistravimo atsakovės vardu į ginčo miško sklypus ( - ) (nuo 2016 m. sausio 26 d.). Šis terminas nesietinas su subjektyviuoju ieškovo suvokimu apie jo pažeistą teisę gauti netesybas. Ieškinys pareikštas teisme 2017 m. sausio 24 d., pasibaigus 6 mėnesių nustatytam terminui (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

2710.

28Teismas atmetė atsakovės prašymą skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nenustatęs, kad ieškovas būtų sąmoningai veikęs prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, būtų teikęs procesinius dokumentus, vilkinančius bylos nagrinėjimą ir pan. Aplinkybė, kad ieškovas teikė ieškinį, savaime nereiškia, jog jis elgėsi nesąžiningai.

2911.

30Atsakovės atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, baigiamąją kalbą, dalyvavo 2017 m. rugsėjo 15 d. teismo posėdyje, trukusiame 2 val., todėl teismas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumą, teiktų teisinių paslaugų apimtį, pagrįstomis ir kompensuotinomis išlaidomis pripažino atsakovės patirtas 1 000 Eur atstovavimo išlaidas, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) numatytų maksimalių dydžių.

31III.

32Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3312.

34Apeliaciniame skunde ieškovas E. G. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; jeigu teismas pripažintų, kad ieškinio senaties terminas praleistas, prašo jį atnaujinti.

3513.

36Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3713.1.

38Teismas netinkamai aiškino Sutarties turinį ir sąlygas, netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, nevertino kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos:

3913.1.1.

40Teismas nesiaiškino ir nenustatinėjo, dėl kokių priežasčių Sutartyje jos sudarymo metu buvo tartasi tik dėl ( - ) sugrąžintinų žemės sklypų. Sutarties sudarymo metu galiojęs teisinis reglamentavimas nenumatė, kad nesant galimybių natūra atgauti žemės miesto teritorijoje, galimas nuosavybės teisių atkūrimas mišku rajone. Tokia galimybė atsirado tik nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Kadangi atsakovės senelei ir proseneliams iki 1940 m. nuosavybės teise priklausė tik ( - ) buvę žemės sklypai, tartis dėl sklypų kaimo teritorijoje nebuvo jokio pagrindo.

4113.1.2.

42Teismas nevertino liudytojos L. M., kuri taip pat buvo įgaliota Sutarties vykdymo laikotarpiu, paaiškinimų, iš esmės dėl jų skundžiamame sprendime nieko nepasisakė ir nenurodė argumentų, dėl kurių jie buvo atmesti ir visiškai neįvertinti.

4313.1.3.

44Teismas, pažodžiui aiškindamas Sutarties sąlygas, neatsižvelgė į šalių bendradarbiavimą bei jų veiksmus. Šiuo atveju atsižvelgiant į šalių 10 metų bendradarbiavimo praktiką dėl objektyvių ir subjektyvių aplinkybių būdavo nukrypstama nuo Sutarties sąlygų ir šalys nematė pagrindo jų keisti. Šalis siejo pasitikėjimo santykiai, buvo bendraujama žodžiu ir betarpiškai, jokie Sutarties pakeitimai nebuvo fiksuojami raštu. Todėl aplinkybė, kad Sutartyje pakeitimais šalys nebuvo konkrečiai užfiksavusios miško paskirties sklypų kainos, nereiškia, kad susitarimo dėl jų perleidimo ieškovui ar jo pasiūlytam pirkėjui iš viso nebuvo. Esant tokiai situacijai, pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti CK 6.189 straipsnio 1 dalies nuostatą.

4513.1.4.

46Atsižvelgęs į atsakovės valią pasikeitus teisiniam reglamentavimui bei aplinkybę, kad atsakovė leido ieškovui ir L. M. ieškoti tinkamo miško bei atlikti kitus būtinus veiksmus (atlikti sklypų matavimo darbus, parengti planus ir t. t.) bei aplinkybę, kad atsakovė atsisakė gauti kompensaciją už to ploto žemės sklypus, ieškovas turėjo pagrįstą lūkestį, kad sklypai bus perleisti kad ir ne už Sutartyje numatytą kainą, bet už rinkos kainą, kuri nebus mažesnė nei Nacionalinės žemės tarnybos 2015 m. kovo 31 d. išvadoje nurodytas piniginės kompensacijos dydis (2 524,42 Eur).

4713.1.5.

48Šalių sudaryta Sutartis pasižymi ir paslaugų teikimo sutarties požymiais, kadangi šios Sutarties 3 punkte ieškovas buvo prisiėmęs įsipareigojimus atsakovės naudai teikti tam tikras paslaugas, kurias ieškovas ir suteikė, o atlyginimo už šias paslaugas forma buvo žemės sklypų perleidimas. Šiuo atveju miško paskirties sklypų įgijimas (perkėlimas / nuosavybės teisių atkūrimas) taip pat pateko į paslaugų apimtį.

4913.1.6.

50Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino, kad atsakovė konkliudentiniais veiksmais atsisakė vykdyti savo įsipareigojimus ne tik dėl miško paskirties žemės sklypų pardavimo ieškovui ar jo pasiūlytam pirkėjui, tačiau ir dėl dviejų žemės sklypų, esančių ( - ), kurie buvo suformuoti ir parengti nuosavybės teisėms atkurti tik ieškovo veiksmų ir finansų dėka.

5113.2.

52Teismas netinkamai nustatė ieškinio senaties termino pradžios eigą:

5313.2.1.

54Teismas ieškinio senaties termino eigos pradžią skaičiavo ją susiedamas su 30 dienų terminu, numatytu Sutarties 1 punkte, tačiau šis terminas sietinas su nuosavybės teisių į žemę atkūrimu, o ne nuosavybės teisių įregistravimu. Aiškinant minėtą Sutarties sąlygą pažodžiui, pagrindinė sutartis dėl miško žemės sklypų pirkimo–pardavimo turėjo būti sudaryta 2016 m. sausio 8 d., tačiau to padaryta nebuvo ir šalys to nelaikė pažeidimu, kadangi Sutarties 1 punkte numatytas terminas šalims nebuvo esminė Sutarties sąlyga ir jos nelaikė šio termino praleidimo Sutarties pažeidimu. Todėl, ieškovo nuomone, teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino, privalėjo iš esmės įvertinti visas reikšmingas aplinkybes bei šalių elgesį, kadangi šalių galutinai nebuvo sutarta dėl ginčo žemės sklypų pardavimo, ką patvirtina ir atsakovės sutuoktinio byloje duoti parodymai.

5513.2.2.

56Teismas nevertino, kad byloje esantys duomenys pagrindžia teiginį, jog atsakovė ketino sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį. Tai nutraukia ieškinio senaties termino skaičiavimą, kuris prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas šį terminą nutraukti (CK 1.130 straipsnio 2-3 dalys). Šiuo atveju ieškovas, nesulaukęs galutinio atsakovės atsakymo dėl miško paskirties žemės sklypų pardavimo, kreipėsi į notarą, paprašęs iki 2016 m. gegužės 6 d. 17 val. pateikti reikiamus dokumentus bei užsakyti būtinas pažymas, o šių reikalavimų neįvykdžius, ieškovas jau galėjo kreiptis dėl netesybų priteisimo.

5713.2.3.

58Teismas, nustatydamas ieškinio senaties termino eigos pradžią, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, kad būtina atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui bei kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008; 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157-684/2016). Ieškovo nuomone, šalių sutartiniai santykiai nutrūko 2016 m. liepos 25 d., todėl ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2016 m. liepos 26 d., o ieškinys pareikštas praėjus 5 mėnesiams ir 23 dienoms (2017 m. sausio 17 d.).

5913.2.4.

60Teismui nusprendus, kad ieškinio senaties terminas praleistas, prašo jį atnaujinti dėl svarbių priežasčių: šalių bendradarbiavimo, sutarties sudarymo termino nelaikymo esmine sąlyga, ilgo ir pasitikėjimu grįsto šalių bendravimo.

6113.3.

62Atsakovei nepagrįstai priteistos 1 000 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, kadangi ji iki 2017 m. rugsėjo mėn. nenurodė, kad bylą ves per advokatą. Advokatas iki šio laikotarpio nedalyvavo bylos nagrinėjime. Jis dalyvavo tik 1 teismo posėdyje, kuris truko 2 val., neatvyko į baigiamąsias kalbas, nors ir pateikė 1 lapo baigiamąją kalbą raštu. Byloje nėra objektyvių įrodymų, kad procesinius dokumentus anksčiau rengė advokatas ar jo įgaliotas teisininkas. Todėl, ieškovo manymu, tokio dydžio atstovavimo išlaidos už faktiškai atliktus advokato veiksmus bylos nagrinėjimo metu yra per didelės, viršija Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius ir neturėtų būti didesnės nei 500 Eur.

6314.

64Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė J. O. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

6514.1.

66Sutarties sąlygas pasiūlė ieškovas, todėl neaiškios ir dviprasmiškos sąlygos aiškintinos atsakovės naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis).

6714.2.

68Atsakovė nesitarė su ieškovu dėl nuosavybės teisių atkūrimo kitose vietovėse nei ( - ), todėl nesitarė ir dėl kainos. Atsakovė kitose vietovėse ar kitu būdu nuosavybės teises galėjo atkurti ir be ieškovo pagalbos. Šiuo atveju teisės aktų pasikeitimas neturi jokios reikšmės Sutarties vykdymui, nes nepasikeitė galimybė atkurti nuosavybės teises ( - ). Ieškovas nepareiškė ieškinio dėl Sutarties modifikavimo, todėl apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės ginčui.

6914.3.

70Atkuriant nuosavybės teises miško paskirties žeme ieškovui suteikto įgaliojimo terminas jau buvo pasibaigęs ir jis neprašė suteikti naujo įgaliojimo.

7114.4.

72Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad Sutartis turi būti aiškinama kitaip, nei joje susitarta, kadangi toks Sutarties sąlygų iškraipymas paneigtų sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnis), sutarties sąlygų galią bei jos sąžiningą vykdymą (CK 6.189, 6.200 straipsniai). Ieškovas negali reikalauti to, ko nenumatė Sutartis ar dėl ko šalys nebuvo susitarusios.

7314.5.

74Net ir tuo atveju, jeigu būtų taikomas subjektyvusis kriterijus ieškinio senaties terminui skaičiuoti, ieškinio senatis iki ieškinio pareiškimo jau buvo suėjusi. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas apie jo teisių pažeidimą sužinojo 2016 m. gegužės 18 d., o ieškinys pareikštas daugiau nei po 6 mėn. – 2017 m. sausio 17 d. Be to, ieškovas ieškiniu neprašė atnaujinti ieškinio senaties termino ir nenurodė pagrįstų aplinkybių, kodėl šis terminas turėtų būti atnaujintas, todėl apeliaciniame skunde negali remtis naujomis aplinkybėmis, kurios nebuvo išdėstytos procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme.

7514.6.

76Sutarties 9 punktas turėtų būti aiškinamas kaip būsimo pirkėjo teisė nutraukti Sutartį dėl visumos pažeistų Sutarties punktų, o ne dėl vieno atskiro. Tokį aiškinimą lemia ir netesybų dydis, kadangi kitu atveju jis būtų neproporcingas.

7714.7.

78Prieš nutraukiant Sutartį ieškovas privalėjo nustatyti terminą pašalinti esminius Sutarties vykdymo pažeidimus ir tik pagrįstai manant, kad Sutarties vykdymo pažeidimai nebus pašalinti, ieškovas galėtų įgyvendinti sutarties nutraukimo teisę.

7914.8.

80Atsakovė turi teisę spręsti ar bylą teisme ves per advokatą. Atsakovė neturėjo piniginių lėšų užtikrinti advokato atvykimo ir dalyvavimo visuose teismo posėdžiuose, todėl ne į visus teismo posėdžius jį ir kvietė. Be to, patirtos atstovavimo išlaidos neviršija Rekomendacijose numatytų dydžių

81Teisėjų kolegija

konstatuoja:

82IV.

83Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8415.

85Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija ieškovo apeliacinį skundą nagrinėja pagal jame apibrėžtas ribas.

8616.

87Byloje kilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovės Sutarties 9 punkte numatytą baudą, ieškovo teigimu, atsakovei pažeidus Sutarties 1 punkte numatytą įsipareigojimą ir nepardavus ieškovui ar jo nurodytam asmeniui 1,1364 ha ploto miško žemės sklypo, esančio ( - ), ir 1,3910 ha ploto miško žemės sklypo, esančio ( - ) (toliau kartu vadinami miško žemės sklypais), bei dėl šios priežasties ieškovui vienašališkai nutraukus Sutartį.

8817.

89Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl baudos priteisimo, konstatavęs, kad atsakovė nepažeidė Sutarties, nes ja šalys nebuvo sutarusios dėl miško žemės sklypų pardavimo ieškovui ir jų kainos, todėl atsakovė neturėjo pareigos jų parduoti, be to, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą.

9018.

91Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Sutarties turinį ir sąlygas, netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, nevertino kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas. Tokie ieškovo argumentai teisėjų kolegijos pripažįstami nepagrįstais.

9219.

93Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad E. G. (mirusi ( - )) buvo padavusi prašymą atkurti jai nuosavybės teises į buvusių savininkų J. ir U. B. iki nacionalizacijos valdytą žemę ( - ). Atsakovė yra E. G. įpėdinė. Siekdama atkurti nuosavybės teises, atsakovė 2004 m. rugpjūčio 10 d. sudarė susitarimą su ieškovu, pagal kurį ieškovas įsipareigojo atsakovei teikti teisinę ir materialinę pagalbą bei veikti už ją, o atsakovė parduoti žemę, į kurią bus atkurtos nuosavybės teisės, ieškovui už 3000 Lt už 1 arą. Šalys 2006 m. rugsėjo 21 d. sudarė naują susitarimą, pakeitusį ankstesnį susitarimą, t. y. ginčo Sutartį. Šia Sutartimi ieškovas įsipareigojo atsakovei teikti visokeriopą pagalbą nuosavybės atkūrimo klausimais, padėti rengti reikiamus dokumentus, atstovauti atsakovę institucijose, apmokėti teisminius procesus (3 punktas), o ieškovė įsipareigojo, kai jai bus atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypus, esančius ( - ), ne vėliau kaip per 30 dienų po nuosavybės teisių atkūrimo parduoti sklypus ieškovui arba jo nurodytam asmeniui (1 punktas). Sutartyje šalys sulygo, kad pardavimo kaina bus 10 000 Lt už 1 arą (5 punktas).

9420.

95Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys faktiškai vykdė Sutartį – atsakovė ieškovui 2007 m. birželio 20 d. išdavė įgaliojimą ją tris metus atstovauti atitinkamose institucijose, ieškovas atsakovės vardu teikė prašymus, skundus ( - ) savivaldybei, ( - ) apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą, esantį ( - ), atstovavo atsakovei teisme nagrinėjant jos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl juridinio fakto nustatymo, užsakė projektavimo darbus ir kt. Tiek iki Sutarties, tiek po jos sudarymo mirusiosios E. G. vardu buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypus, esančius ( - ) (į bylą pateiktas 2004 m. liepos 9 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,2678 ha žemės sklypą ( - ), 2005 m. kovo 1 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,2718 ha žemės sklypą ( - ), 2006 m. balandžio 14 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,0266 ha žemės sklypą ( - ), 2007 m. spalio 8 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,0333 ha žemės sklypą ( - ), 2008 m. birželio 16 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,13 ha žemės sklypą ( - ), 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,0072 ha žemės sklypą ( - )). Iš šalių paaiškinimų ir atsakovės pateiktų įrodymų matyti, kad žemės sklypai, esantys ( - ), į kuriuos buvo atkurta nuosavybės teisė, buvo parduoti ieškovo nurodytiems asmenims, dėl šių žemės sklypų pardavimo ieškovas atsakovei nereiškia pretenzijų.

9621.

97Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius 2014 m. lapkričio 13 d. raštu informavo atsakovę, kad pagal nuo 2014 m. lapkričio 1 d. pasikeitusias Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas už valstybės išperkamą žemę, esančią miestams priskirtose teritorijose, įtvirtintas papildomas atlyginimo būdas – lygiaverčiu miško plotu kaimo teritorijoje. Šiuo raštu atsakovė informuota, kad jeigu ji pageidauja pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe pakeisti valią dėl atlyginimo būdo, ji turi iki 2015 m. kovo 1 d. pateikti prašymą dėl valios pakeitimo ir atlyginimo lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, nurodant pasirinktos vietovės rajoną ir kadastro vietovę, kurioje pageidauja gauti nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį miško plotą. Atsakovė 2015 m. vasario 26 d. padavė prašymą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriui, prašydama atlyginti už valstybės išperkamą žemę lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje. Šio prašymo pagrindu buvo atkurtos nuosavybės teisės į minėtus miško žemės sklypus, esančius ( - ).

9822.

99Kaip minėta, ginčas kilo dėl to, kad, ieškovo manymu, pagal Sutartį atsakovė turėjo pareigą parduoti jam arba jo nurodytam asmeniui ir miško žemės sklypus.

10023.

101Sutarčių teisėje galioja sutarčių laisvės principas, reiškiantis, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Pagal šį principą šalys turi teisę sudaryti ir sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų (CK 6.156 straipsnio 3 dalis).

10224.

103Iš nutarties 19 punkte aptartų Sutarties sąlygų galima spręsti, kad Sutartis turi kelių rūšių elementų – tiek paslaugų sutarties, reglamentuojamos CK 6.716 – 6.724 straipsniuose, tiek pavedimo sutarties, reglamentuojamos CK 6.756 – 6.765 straipsniais, tiek preliminariosios sutarties (sutarties dėl pirkimo–pardavimo sutarties ateityje sudarymo), reglamentuojamos CK 6.165 straipsnyje. Kaip būdinga paslaugų sutartims, ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei tam tikras nematerialaus pobūdžio paslaugas (teikti pagalbą nuosavybės teisių atkūrimo klausimais, padėti parengti dokumentus). Kaip būdinga pavedimo sutartims, ieškovas įsipareigojo atsakovės vardu atlikti tam tikrus teisinius veiksmus – atstovauti atsakovei atitinkamose institucijose (tuo tikslu ieškovui buvo išduotas įgaliojimas, CK 2.137 straipsnis). Kaip būdinga preliminariosioms sutartims, šalys ateityje (atkūrus nuosavybės teises) jų aptartomis sąlygomis įsipareigojo sudaryti kitas, t. y. pagrindines pirkimo–pardavimo, sutartis.

10425.

105Aptariamos Sutarties ypatumas tas, kad joje nebuvo numatytas pinigine išraiška apibrėžtas atlyginimas ieškovui už jo teikiamas paslaugas ir vykdomus teisinius veiksmus, be to, buvo numatyta, kad kai kuriuos veiksmus ieškovas atlieka savo sąskaita. Tai reiškia, kad ieškovo interesą gauti atlyginimą už jo atliekamus pagal Sutartį veiksmus atitiko atsakovės įsipareigojimas Sutartyje aptartomis sąlygomis sudaryti su ieškovu arba jo nurodytu kitu asmeniu pagrindines žemės sklypų, į kuriuos bus atkurta nuosavybės teisė, pirkimo–pardavimo sutartis. Tokia atlyginimo ieškovui forma kartu reiškė, kad šalių susitarimu ieškovo atlyginimas buvo siejamas su nuosavybės teisių atkūrimo proceso baigtimi (rezultatyvumu) – nuosavybės teisių atkūrimu į žemės sklypus, esančius ( - ).

10626.

107CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti tokius šios sutarties bruožus: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, šio susitarimo įforminimas rašytine forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad preliminariojoje sutartyje turi būti įvardytas konkretus būsimos sutarties objektas, kuris, sudarant preliminariąją sutartį, gali būti aiškiai identifikuotas arba gali būti susitarta jį tiksliai identifikuoti ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006).

10827.

109Sprendžiant, ar atsakovė pagal Sutartį turėjo pareigą parduoti ieškovui arba jo nurodytam asmeniui ne tik žemės sklypus, esančius ( - ), bet ir miško žemės sklypus, esančius ( - ), į kuriuos atkuriama nuosavybės teisė, svarbu pabrėžti, kad preliminarioji sutartis, sukurianti pareigą ateityje sudaryti pagrindinę sutartį, turi būti rašytinė, o formos reikalavimų nesilaikymas preliminariąją sutartį daro negaliojančią (CK 6.165 straipsnis).

11028.

111Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje apibūdindamos būsimos pagrindinės sutarties dalyką ir sąlygas, aiškiai apibrėžė, kad pagrindine pirkimo–pardavimo sutartimi bus parduodami žemės sklypai, esantys ( - ), į kuriuos atsakovei bus atkurtos nuosavybės teisės, o jų kaina bus lygi 10 000 Lt už vieną arą. Kaip minėta, tokiomis Sutarties sąlygomis šalys susiejo ieškovo atlyginimą už jo atliekamus veiksmus su nuosavybės teisių atkūrimo proceso baigtimi (rezultatyvumu) – nuosavybės teisių atkūrimu į žemės sklypus, esančius ( - ).

11229.

113Tuo tarpu šalys rašytine forma nesusitarė, kad atsakovė parduos ieškovui ar jo nurodytam asmeniui kaimo vietovėje esančius žemės sklypus, į kuriuos bus atkurta nuosavybės teisė, šalys rašytine forma nesusitarė ir dėl kaimo vietovėje esančių žemės sklypų esminių pardavimo sąlygų, jų kainos. Pažymėtina, kad sudarant nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį kaina yra esminė tokios sutarties sąlyga (CK 6.397 straipsnis), o, kaip minėta, esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas preliminariojoje sutartyje yra būtinas. Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatoms ir jose numačius galimybę už valstybės išperkamą žemę piliečiams atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, šalys rašytinio Sutarties pakeitimo, kuriuo atsakovė būtų įsipareigojusi parduoti ieškovui ar kitam jo nurodytam asmeniui miško žemę kaimo vietovėje, nesudarė. Taigi, įstatymo reikalaujama forma šalys nesudarė preliminaraus susitarimo, iš kurios kiltų atsakovės įsipareigojimas sudaryti miško žemės sklypų, esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį su ieškovu ar jo nurodytu kitu asmeniu.

11430.

115Pastebėtina, kad kitaip aiškinti iš Sutarties kylančių atsakovės įsipareigojimų, t. y. neva Sutartimi atsakovė įsipareigojo parduoti ieškovui ar jo nurodytam asmeniui visus žemės sklypus, į kuriuos bus atkurtos nuosavybės teisės (pvz., ir tuos, kurie bus suteikti kaimo vietovėje kaip atlyginimas už valstybės išperkamą ( - ) turėtą žemę), nesudaro pagrindo ne tik Sutarties tekstas, kuriame aiškiai apibrėžtas būsimų pirkimo–pardavimo sutarčių dalykas bei kaina, tačiau ir Sutarties sudarymo bei vykdymo aplinkybės.

11631.

117Kaip pirmosios instancijos teismo 2017 m. gegužės 22 d. posėdyje paaiškino liudytoja L. M., sudarant Sutartį ieškovui buvo žinoma, kad atsakovė turi teisę mirusiosios E. G. vardu atkurti nuosavybės teises į buvusių savininkų iki nacionalizacijos valdytą žemę būtent ( - ). Ieškovui buvo žinoma ir konkreti buvusios žemėvaldos vieta. Sutarties sudarymo metu galiojusios Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatos numatė, kad nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje; perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams, turintiems nuosavybės teise gyvenamuosius namus ar kitus pastatus ne jų nuosavybės teise turėtoje žemėje, jų naudojamą žemės sklypą prie šių statinių; perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiui naują žemės sklypą mieste, kuriame buvo turėtoji žemė (2002 m. balandžio 2 d. įstatymu Nr. IX-832 patvirtinta įstatymo 5 straipsnio 2 dalies redakcija). Tuo tarpu už valstybės išperkamą žemę buvo numatyti, be kitų, ir tokie atlyginimo būdai, kaip lygiaverčiu žemės plotu (buvo numatyta, kad už miesto teritorijoje esančią žemę (išskyrus už miesto teritorijoje turėtą mišką) mišku neatlyginama); perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam naują žemės sklypą individualiai statybai miestuose ir kaimo vietovėse, kur buvo turėtoji žemė, lygiavertį turėtajam žemės sklypą prie nuosavybės teise turimų pastatų (nepaisant turėtos žemės vietos) (1999 m. gegužės 13 d. įstatymu Nr. VIII-1181 patvirtinta įstatymo 19 straipsnio 6 dalies redakcija). Taigi, šalims sudarant Sutartį, buvo numatyta galimybė už turėtą žemę valstybės išperkamą žemę atlyginti lygiaverčiu žemės plotu kitose vietovėse. Tačiau matyti, kad šalys Sutartyje ieškovo atlyginimo (atsakovės įsipareigojimo parduoti žemės sklypus, į kuriuos bus atkurtos nuosavybės teisės) nesiejo su nuosavybės teisių atkūrimu į žemės sklypus, esančius kitose vietovėse. Kita vertus, iš šioje nutartyje jau aptartų ieškovo faktiškai atliktų veiksmų vykdant Sutartį matyti, kad jie iš esmės buvo nukreipti būtent į nuosavybės teisių atkūrimą į žemės sklypus, esančius ( - ), o ne kitose vietovėse.

11832.

119Taigi, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad šalys Sutartimi nebuvo susitarusios dėl miško žemės sklypų pardavimo ieškovui ir jų kainos, todėl atsakovė neturėjo pareigos jų parduoti ieškovui, o atsisakydama tą padaryti, Sutarties 1 punkte numatyto įsipareigojimo nepažeidė.

12033.

121Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuojamos CK 6.193 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes, laikantis universalaus sąžiningumo principo. Svarbios yra ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, jos vykdymu, kitokiais šalių veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014).

12234.

123Teisėjų kolegija vertina, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai, nenukrypdamas nuo sutarčių aiškinimo taisyklių, aiškino Sutarties turinį ir sąlygas. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas vertino ne tik pažodinį Sutarties tekstą, bet ir įvertino aplinkybes, teisiškai reikšmingas nustatant tikrąją šalių valią – Sutarties esmę, jos sudarymo tikslą, vykdymo veiksmus. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas Sutarties sąlygas, nenukrypo nuo sąžiningumo principo. Būtent ieškovo nurodomas Sutarties aiškinimas lemtų tiek sąžiningumo principo, tiek sutarčių laisvės principo pažeidimą, kadangi nesant įstatymo reikalaujama forma šalių iš anksto sudaryto susitarimo parduoti miško žemės sklypus iš anksto sutartomis pardavimo sąlygomis, atsakovė būtų verčiama sudaryti sutartį ieškovo primetamomis sąlygomis. Šiuo atveju, priešingai, nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikydamas CK 6.189 straipsnio 1 dalies nuostatas Sutarties esmę aiškinti taip plačiai, kaip to siekia ieškovas.

12435.

125Apeliantas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu grindžia ir tuo, kad teismas nevertino liudytojos L. M., kuri taip pat buvo įgaliota Sutarties vykdymo laikotarpiu, paaiškinimų, jog atsakovė leido ieškovui ir L. M. ieškoti tinkamo miško bei atlikti kitus būtinus veiksmus (atlikti sklypų matavimo darbus, parengti planus ir t. t.), todėl ieškovas turėjo pagrįstą lūkestį, kad sklypai bus jam perleisti.

12636.

127Iš tiesų, liudytoja L. M. pirmosios instancijos teismo 2017 m. gegužės 22 d. posėdyje paaiškino, kad ji kartu su atsakove vyko į Nacionalinę žemės tarnybą ir dalyvavo atsakovei rašant prašymą dėl atlyginimo už valstybės išperkamą žemę mišku, ieškojo geresnės miško žemės vietos, vyko į Nacionalinės žemės tarnybos Lazdijų skyrių, bendravo su matininku, ieškovas vyko į sutikimus su gretimų žemės sklypų savininkais dėl sutikimų parduoti miško žemės sklypus gavimo ir kt. Tačiau teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatsižvelgė į šiuos liudytojos parodymus darydamas bylai reikšmingas išvadas.

12837.

129Kaip jau buvo minėta, atsakovės prievolę ateityje sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį galėjo sukurti tik įstatymo reikalaujama forma sudaryta preliminarioji sutartis, kurioje būtų apibrėžtas būsimos sutarties objektas, esminės būsimos pagrindinės sutarties sąlygos, kaina, tačiau tokia sutartis (ar jau šalių pasirašytos Sutarties pakeitimas) nebuvo sudaryta. Dėl to liudytojos L. M. nurodytos aplinkybės dėl jos ir ieškovo dalyvavimo nuosavybės teisių į aptariamus miško žemės sklypus atkūrimo procese, ieškovo subjektyvus tikėjimas, kad atsakovė jam parduos žemės sklypus, negalėjo sukurti atsakovei sutartinės prievolės ateityje parduoti žemės sklypus būtent ieškovui ar kitam jo nurodytam asmeniui už jo nurodytą kainą.

13038.

131Ieškovas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, kad šalys derybomis dėl miškų žemės sklypų pardavimo ieškovo siūlomam pirkėjui išreiškė savo valią, kad į Sutarties sąlygas patenka ir šių miškų žemės sklypų pardavimas. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų matyti, kad atkūrus nuosavybės teises į miškų žemės sklypus, ieškovas siūlė atsakovei parduoti vieną iš žemės sklypų jo pasiūlytam pirkėjui. Tačiau atsakovė nesutiko parduoti žemės sklypo, nes jos netenkino pasiūlyta kaina. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad Sutartimi šalys nebuvo sulygusios dėl esminių būsimos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų, dėl to tarp šalių ir vyko ieškovo nurodytos derybos, kurios nutrūko šalims nesutarus dėl pardavimo kainos. Pats derybų faktas, jų rezultato neįforminus preliminariąja sutartimi, nesukūrė atsakovės prievolės parduoti miško žemės sklypus, kartu jis neįrodo ir atsakovės valios, kad į Sutarties sąlygas įeina ir atsakovės įsipareigojimas parduoti miškų žemės sklypus.

13239.

133Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino, jog atsakovė konkliudentiniais veiksmais atsisakė vykdyti savo įsipareigojimus ne tik dėl miško paskirties žemės sklypų pardavimo ieškovui ar jo pasiūlytam pirkėjui, tačiau ir dėl dviejų žemės sklypų, esančių ( - ), kurie buvo suformuoti ir parengti nuosavybės teisių atkūrimui ieškovo veiksmų ir finansų dėka.

13440.

135Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės Sutarties 9 punkte numatytą baudą buvo grindžiamas tuo, kad atsakovė pažeidė Sutarties 1 punkte numatytą įsipareigojimą ir nepardavė ieškovui miško žemės sklypų bei dėl šios priežasties ieškovas vienašališkai nutraukė Sutartį. Tiek iš ieškinio, tiek iš ieškovo pirmosios instancijos teismui teiktų rašytinių paaiškinimų matyti, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės baudą negrindė apeliaciniame skunde nurodytu kitu galimu Sutarties pažeidimu, pasireiškusiu tuo, kad atsakovė galimai atsisakė vykdyti įsipareigojimus dėl dviejų žemės sklypų, esančių ( - ). 2016 m. gegužės 18 d. pareiškimu ieškovas Sutartį nutraukė dėl to, kad, jo manymu, atsakovė pažeidė Sutartyje numatytą įsipareigojimą parduoti būtent miško žemės sklypus. Šiame pareiškime žemės sklypai, esantys ( - ), apskritai neminimi. Todėl teisėjų kolegija vertina, kad pagal paties ieškovo apibrėžtas ginčo ribas pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos nagrinėti aplinkybių, ar atsakovė pažeidė Sutarties sąlygas veiksmais, susijusiais su žemės sklypais, esančiais ( - ).

13641.

137Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė Sutarties 1 punkto pažeidimo, tolesnis vertinimas, ar ieškovas kreipėsi teisminės gynybos nepraleidęs ieškinio senaties termino, įtvirtinto CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte, netenka prasmės. Dėl to teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų šiuo klausimu.

13842.

139Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria atsakovei iš ieškovo buvo priteistos išlaidos už advokato pagalbą, tuo pagrindu, kad atsakovė iki 2017 m. rugsėjo mėn. nenurodė, jog bylą ves per advokatą, be to, advokatas dalyvavo tik viename teismo posėdyje, kuris truko 2 val. Ieškovo manymu, tokio dydžio atstovavimo išlaidos už faktiškai atliktus advokato veiksmus bylos nagrinėjimo metu yra per didelės. Tokie ieškovo argumentai nėra pagrįsti.

14043.

141Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose.

14244.

143Nagrinėjamu atveju ieškovė 2017 m. vasario 20 d. su advokatu sudarė atstovavimo sutartį. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovės atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, baigiamąją kalbą, dalyvavo 2017 m. rugsėjo 15 d. teismo posėdyje, trukusiame 2 val. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumą, teiktų teisinių paslaugų apimtį, aplinkybę, kad atstovavimo išlaidos neviršija Rekomendacijų, pagrįstai kompensuotinomis išlaidomis pripažino šias atsakovės patirtas atstovavimo išlaidas. Ieškovo teiginys, kad tokio dydžio atstovavimo išlaidos yra per didelės, yra niekuo neparemtas subjektyvus teiginys, prieštaraujantis tiek aptartai advokato suteiktų paslaugų apimčiai, tiek bylos sudėtingumui. Ta aplinkybė, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog bylą ves ne per advokatą, neatima iš jos teisės reikalauti priteisti advokato atstovavimo išlaidas. Byla truko pakankamai ilgą laikotarpį, byloje vyko ne vienas teismo posėdis, todėl bylos eigoje atsakovės apsisprendimas dėl advokato atstovavimo galėjo pasikeisti. Tuo tarpu negalima spręsti, kad atsiliepimą į ieškinį surašė ne atsakovės nurodytas advokatas (tokios aplinkybės ieškovas ir neįrodinėja), kadangi atsiliepimo surašymo metu tarp atsakovės ir advokato jau buvo sudaryta atstovavimo sutartis, iš atsiliepimo turinio akivaizdu, kad jį surašė profesionalus teisininkas.

14445.

145Išdėstytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

14646.

147Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka pabaigos nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, dėl to bylinėjimosi išlaidos jai nepriteistinos. Ieškovo atstovė pateikė prašymą priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apeliacinis skundas netenkintas, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis).

148Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

149Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas E. G. (toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu... 8. 2.... 9. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį. Atsakovė... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 14. 4.... 15. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė, atsisakydama... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas Sutarties bei... 18. 6.... 19. Tarp šalių kilus ginčui dėl Sutarties turinio aiškinimo, teismas... 20. 7.... 21. Teismas konstatavo, kad nei iš šalių ketinimų sudarant Sutartį, nei iš... 22. 8.... 23. Pasikeitus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 24. 9.... 25. Teismas ieškinį atmetė ir tuo pagrindu, kad ieškovas praleido ieškinio... 26. 1.127 straipsnio 2 dalį, t. y. pasibaigus prievolės įvykdymo terminui.... 27. 10.... 28. Teismas atmetė atsakovės prašymą skirti ieškovui baudą už... 29. 11.... 30. Atsakovės atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį, prašymą dėl... 31. III.... 32. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 12.... 34. Apeliaciniame skunde ieškovas E. G. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 35. 13.... 36. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 37. 13.1.... 38. Teismas netinkamai aiškino Sutarties turinį ir sąlygas, netinkamai taikė... 39. 13.1.1.... 40. Teismas nesiaiškino ir nenustatinėjo, dėl kokių priežasčių Sutartyje jos... 41. 13.1.2.... 42. Teismas nevertino liudytojos L. M., kuri taip pat buvo įgaliota Sutarties... 43. 13.1.3.... 44. Teismas, pažodžiui aiškindamas Sutarties sąlygas, neatsižvelgė į šalių... 45. 13.1.4.... 46. Atsižvelgęs į atsakovės valią pasikeitus teisiniam reglamentavimui bei... 47. 13.1.5.... 48. Šalių sudaryta Sutartis pasižymi ir paslaugų teikimo sutarties požymiais,... 49. 13.1.6.... 50. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino, kad atsakovė... 51. 13.2.... 52. Teismas netinkamai nustatė ieškinio senaties termino pradžios eigą:... 53. 13.2.1.... 54. Teismas ieškinio senaties termino eigos pradžią skaičiavo ją susiedamas su... 55. 13.2.2.... 56. Teismas nevertino, kad byloje esantys duomenys pagrindžia teiginį, jog... 57. 13.2.3.... 58. Teismas, nustatydamas ieškinio senaties termino eigos pradžią, nukrypo nuo... 59. 13.2.4.... 60. Teismui nusprendus, kad ieškinio senaties terminas praleistas, prašo jį... 61. 13.3.... 62. Atsakovei nepagrįstai priteistos 1 000 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos,... 63. 14.... 64. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė J. O. prašo apeliacinį skundą... 65. 14.1.... 66. Sutarties sąlygas pasiūlė ieškovas, todėl neaiškios ir dviprasmiškos... 67. 14.2.... 68. Atsakovė nesitarė su ieškovu dėl nuosavybės teisių atkūrimo kitose... 69. 14.3.... 70. Atkuriant nuosavybės teises miško paskirties žeme ieškovui suteikto... 71. 14.4.... 72. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad Sutartis turi būti aiškinama kitaip, nei... 73. 14.5.... 74. Net ir tuo atveju, jeigu būtų taikomas subjektyvusis kriterijus ieškinio... 75. 14.6.... 76. Sutarties 9 punktas turėtų būti aiškinamas kaip būsimo pirkėjo teisė... 77. 14.7.... 78. Prieš nutraukiant Sutartį ieškovas privalėjo nustatyti terminą pašalinti... 79. 14.8.... 80. Atsakovė turi teisę spręsti ar bylą teisme ves per advokatą. Atsakovė... 81. Teisėjų kolegija... 82. IV.... 83. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 84. 15.... 85. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 86. 16.... 87. Byloje kilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovės... 88. 17.... 89. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl baudos... 90. 18.... 91. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 92. 19.... 93. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad E. G. (mirusi ( - )) buvo... 94. 20.... 95. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys faktiškai vykdė Sutartį –... 96. 21.... 97. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius... 98. 22.... 99. Kaip minėta, ginčas kilo dėl to, kad, ieškovo manymu, pagal Sutartį... 100. 23.... 101. Sutarčių teisėje galioja sutarčių laisvės principas, reiškiantis, kad... 102. 24.... 103. Iš nutarties 19 punkte aptartų Sutarties sąlygų galima spręsti, kad... 104. 25.... 105. Aptariamos Sutarties ypatumas tas, kad joje nebuvo numatytas pinigine... 106. 26.... 107. CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 108. 27.... 109. Sprendžiant, ar atsakovė pagal Sutartį turėjo pareigą parduoti ieškovui... 110. 28.... 111. Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje apibūdindamos būsimos pagrindinės... 112. 29.... 113. Tuo tarpu šalys rašytine forma nesusitarė, kad atsakovė parduos ieškovui... 114. 30.... 115. Pastebėtina, kad kitaip aiškinti iš Sutarties kylančių atsakovės... 116. 31.... 117. Kaip pirmosios instancijos teismo 2017 m. gegužės 22 d. posėdyje paaiškino... 118. 32.... 119. Taigi, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios... 120. 33.... 121. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuojamos CK 6.193 straipsnyje.... 122. 34.... 123. Teisėjų kolegija vertina, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas... 124. 35.... 125. Apeliantas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu grindžia ir... 126. 36.... 127. Iš tiesų, liudytoja L. M. pirmosios instancijos teismo 2017 m. gegužės 22... 128. 37.... 129. Kaip jau buvo minėta, atsakovės prievolę ateityje sudaryti... 130. 38.... 131. Ieškovas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, kad šalys derybomis dėl... 132. 39.... 133. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo apeliacinio skundo... 134. 40.... 135. Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės Sutarties 9... 136. 41.... 137. Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė Sutarties... 138. 42.... 139. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria... 140. 43.... 141. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 142. 44.... 143. Nagrinėjamu atveju ieškovė 2017 m. vasario 20 d. su advokatu sudarė... 144. 45.... 145. Išdėstytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 146. 46.... 147. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi... 148. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 149. Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą....