Byla 2-2515/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ direktoriaus Algio Stabingio ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus miestprojektas“ atskiruosius skundus bei prisidėjusio prie ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ direktoriaus Algio Stabingio atskirojo skundo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Swedbank“ pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5253-798/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ direktoriaus Algio Stabingio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Junesta“ (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus miestprojektas“, uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tyrinėjimai“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Murena“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Swedbank“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Junesta“ direktorius Algis Stabingis pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „Junesta“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“ (1 b. t., 1-154 b. l.).

4Kiti byloje dalyvaujantys asmenys bankroto administratoriumi siūlė skirti: suinteresuotas asmuo (atsakovo kreditorius) AB „Swedbank“ ir atsakovas UAB „Junesta“ - UAB „Valnetas“, tretieji asmenys UAB ,,Inžinieriniai tyrinėjimai“ ir UAB ,,Vilniaus energija“ administratorių UAB ,,Ekvalda“, tretieji asmenys BUAB ,,Murena“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius - UAB ,,Ius Positivum“, o tretieji asmenys UAB ,,Vilniaus miestprojektas“ - UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB „Junesta“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Ius Positivum“ (2 b. t.,

794-96 b. l.).

8Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto administratorių kandidatūros: ieškovas, atsakovas ir suinteresuotas asmuo siūlė bankroto administratoriumi skirti UAB „Valnetas“, tretieji asmenys UAB ,,Inžinieriniai tyrinėjimai“ ir UAB ,,Vilniaus energija“ - UAB ,,Ekvalda“, tretieji asmenys BUAB ,,Murena“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius – UAB ,,Ius Positivum“, o tretieji asmenys UAB ,,Vilniaus miestprojektas“ - UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“. Teismo teigimu, visos bankroto administratorių kandidatūros atitiko Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, t. y. siūlomi bankroto administratoriai turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę, pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, jų kandidatūros buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos. Nurodė, jog UAB ,,Valnetas“ dirba 5 administratoriai, vykdomos 55 bankroto procedūros, baigtos 107 bankroto procedūros, įmonės buveinė Kaune; UAB ,,Ekvalda“ dirba 3 administratoriai, vykdoma 17 bankroto procedūrų, baigtų bankroto procedūrų nėra, įmonės buveinė Vilniuje; UAB ,,Ius Positivum“ dirba 5 administratoriai, vykdo 45 bankroto procedūras, baigta 18 bankroto procedūrų, įmonės buveinė Vilniuje; UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ dirba 2 administratoriai, vykdomos 9 bankroto procedūros, baigta 151 bankroto procedūra, įmonės buveinė Vilniuje.

9Teismo teigimu, atsižvelgus į tai, kad bankrutuojanti įmonė yra Vilniuje, o ieškovo siūlomo administratoriaus UAB „Valneta“ buveinė Kaune, tokio administratoriaus skyrimas gali lemti didesnes bankroto proceso sąnaudas, be to, teismų praktikoje aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, todėl atmetė suinteresuoto asmens, ieškovo ir atsakovo siūlomą bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ kandidatūrą.

10Teismas konstatavo, kad, paskirdamas bankrutuojančios UAB „Junesta“ bankroto administratoriumi UAB ,,Ius Positivum“, atsižvelgia ir į tai, jog byloje nėra duomenų, kad trečiųjų asmenų pasiūlytas bankroto administratorius gali būti šališkas.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Ieškovas UAB „Junesta“ direktorius Algis Stabingis atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Junesta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“ (2 b. t., 121-126 b. l.).

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo teisė pasirinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Ieškovas, teikdamas bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą, ją buvo suderinęs su didžiausiu kreditoriumi AB „Swedbank“, turinčiu virš 51 procento visų kreditorinių reikalavimų atsakovui. Teismas, paskirdamas kitą bankroto administratorių, ignoravo šio kreditoriaus išreikštą pasitikėjimą UAB „Valnetas“, todėl, esant kreditorių daugumos nuomonių priešpriešai, šioje bankroto byloje iš anksto yra užprogramuotas konfliktas;
  2. Teismas nepagrįstai įvertino ieškovo, atsakovo ir suinteresuoto asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą kaip sukuriančią teisines prielaidas abejoti siūlomo administratoriaus šališkumu ir pajėgumu tinkamai administruoti įmonę. Teisinio suinteresuotumo bankroto procese negali turėti administratorius, o ne jo kandidatūrą siūlantis asmuo. Tai, kad administratorių pasiūlė ieškovas, atsakovas ir suinteresuotas asmuo, kurie yra suinteresuoti bankroto bylos baigtimi, nėra lemiamas kriterijus nepritarti administratoriaus kandidatūrai. Nagrinėjamoje byloje teismui nebuvo pateikta duomenų apie galimą pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ šališkumą. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pasiūlytas bankroto administratorius yra netinkamas vykdyti UAB „Junesta“ bankroto administravimo funkcijas.

14Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ pareiškime nurodė, kad prisideda prie ieškovo UAB „Junesta“ direktoriaus Algio Stabingio atskirojo skundo ir palaiko jame išdėstytus argumentus.

15Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus miestprojektas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Junesta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (2 b. t., 112-114 b. l.). Nurodo, kad šioje byloje bankroto procedūrų tinkamą vykdymą pirmiausiai užtikrintų bankroto administratoriaus profesionalumas ir jo pajėgumas tinkamai vykdyti bankroto procesą bei bankroto administratoriaus patirtis, o teismas, spręsdamas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo, šio patirties kriterijaus tinkamai neįvertino. Bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ turi didžiausią patirtį iš visų pasiūlytų administratorių, šiuo metu jis vykdo 9 bankroto procedūras, yra užbaigęs 151 bankroto procedūrą, bendrovėje dirba du fiziniai bankroto administratoriai.

16Tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir BUAB „Murena“, atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo juos atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog UAB „Ius Positivum“ nepatenka į ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, negalinčių būti bankroto administratoriumi, sąrašą, be to, apeliantas UAB „Junesta“ direktorius Algis Stabingis nepagrindė paskirto bankroto administratoriaus šališkumo, nesąžiningumo, o aplinkybė, jog paskirtu bankroto administratoriumi nepasitiki didžiausias kreditorius, yra nepagrįsta, kadangi AB „Swedbank“ finansinis reikalavimas atsakovo bankroto byloje dar nėra patvirtintas teismo.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas BUAB „Junesta“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas pagal atskirųjų skundų faktinį ir teisinį pagrindus bei patikrinant, ar nėra absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

19ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

20Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui; kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų, be to, pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

21Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių duomenų, kad apygardos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų; tokių duomenų apeliantai nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

22Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius – UAB „Ius Positivum“ atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, be to, nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo, todėl pirmosios instancijos teismas, turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, pagrįstai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą.

23Nepagrįstas apelianto UAB „Junesta“ direktoriaus A. Stabingio atskirojo skundo motyvas, kad teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratorių, turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog siūloma administratoriaus kandidatūra yra suderinta su didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčiu kreditoriumi, juolab kad byloje nėra patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl nepagrįstas ir argumentas, jog AB „Swedbank“ yra didžiausias atsakovo kreditorius.

24Taip pat nepagrįstas ir apelianto UAB „Vilniaus miestprojektas“ argumentas, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, pagrindiniu kriterijumi turi laikyti baigtų bankroto procedūrų skaičių. Minėta, kad teismų praktikoje nurodoma, jog, sprendžiant dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, įmonės bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, o kiti (fakultatyviniai) kriterijai nebetenka lemiamos reikšmės. Be to, apeliantas ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis, kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Priešingai, apeliantas nurodė, kad UAB „Ius Positivum“ dirba 4 administratoriai, nors iš pateiktos Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos matyti, kad dirba 5 administratoriai. Apelianto argumentas, kad jo siūlomas administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ yra baigęs daugiau bankroto procedūrų nei paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Ius Positivum“, taip pat nesudaro pagrindo patenkinti jo skundą; juolab kad šių administratorių veiklos laikotarpiai yra skirtingi.

25Taigi trečiojo asmens BUAB „Murena“ pasiūlytas bankroto administratorius, atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), įmonėje dirba darbuotojai, turintys tiek ekonominį, tiek teisinį išsilavinimą, turi didesnį darbuotojų skaičių nei UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ pasiūlytas bankroto administratorius, be to, minėtą bankroto administratorių siūlė skirti ir kitas atsakovo kreditorius - trečiasis asmuo Valstybino socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius. Todėl, nors UAB „Ius Positivum“ turi mažesnį baigtų bankroto bylų skaičių nei apelianto UAB „Vilniaus miestprojektas“ siūlomas kandidatas, tačiau į bylą nepateikta argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti šio bankroto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

26Dėl aukščiau pasakyto, nenustatyta, jog trečiojo asmens BUAB „Murena“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Ius Positivum“ negalėtų būti skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, tinkamai įvertino svarbias aplinkybes, susijusias su siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumu, ir, turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, motyvuotai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą, o apeliantas UAB „Vilniaus miestprojektas“ nepateikė nei pagrįstų argumentų, nei įrodymų dėl teismo paskirto atsakovo bankroto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo arba jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str., CPK 185 str., 314 str., 338 str.).

27Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirųjų skundų motyvais pakeisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

28Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo; be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

29Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Junesta“ direktorius Algis Stabingis pareiškimu prašė... 4. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys bankroto administratoriumi siūlė skirti:... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 7. 94-96 b. l.).... 8. Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto... 9. Teismo teigimu, atsižvelgus į tai, kad bankrutuojanti įmonė yra Vilniuje, o... 10. Teismas konstatavo, kad, paskirdamas bankrutuojančios UAB „Junesta“... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Ieškovas UAB „Junesta“ direktorius Algis Stabingis atskiruoju skundu... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo... 14. Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ pareiškime nurodė, kad prisideda prie... 15. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus miestprojektas“ atskiruoju skundu prašo... 16. Tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 19. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius... 20. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės... 21. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių... 22. Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius –... 23. Nepagrįstas apelianto UAB „Junesta“ direktoriaus A. Stabingio atskirojo... 24. Taip pat nepagrįstas ir apelianto UAB „Vilniaus miestprojektas“... 25. Taigi trečiojo asmens BUAB „Murena“ pasiūlytas bankroto administratorius,... 26. Dėl aukščiau pasakyto, nenustatyta, jog trečiojo asmens BUAB „Murena“... 27. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirųjų skundų motyvais pakeisti arba... 28. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 29. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartį....