Byla e2A-613-241/2020
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų K. S. ir L. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3711-432/2019 pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovams K. S. ir L. S. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovų K. S. ir L. S. 34 200 Eur skolą bei 2017 m. balandžio 5 d. hipotekos sandoriu nustatytą maksimalios hipotekos, užtikrinančios kreditoriaus netesybų (delspinigių), patirtų dėl prievolės neįvykdymo, sumą – 6 840 Eur ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovas nurodė, kad 2017 m. balandžio 5 d. su atsakovais sudarė notaro patvirtintą paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovams 34 200 Eur, kuriuos atsakovai įsipareigojo grąžinti iki 2017 m. lapkričio 5 d. (imtinai). Pagal paskolos sutarties 5 punktą nustatytu terminu negrąžinus paskolos, skolininkai įsipareigojo mokėti kreditoriui 0,5 proc. negrąžintos paskolos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praleisto termino dieną. Be to, 2017 m. balandžio 5 d. ieškovas ir atsakovai sudarė hipotekos sandorį dėl paprastosios ir maksimalios hipotekų. Hipotekos sandorio šalių susitarimu suteiktos paskolos grąžinimui užtikrinti ieškovui buvo įkeistos atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančios 14736/24776 dalys gyvenamosios patalpos. Taip pat hipotekos sandorio šalys susitarė papildomai prie sutartinės hipotekos nustatyti maksimaliąją 6 840 Eur dydžio hipoteką, kuria yra užtikrinamas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo kreditoriui, atlyginimas. Iki ieškinio surašymo dienos atsakovai jiems suteiktos paskolos negrąžino, delspinigių nesumokėjo.

103.

11Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senatį, todėl šiuo pagrindu atmestinas. Taip pat prašė sumažinti paskolos sutartyje nustatytą delspinigių normą iki 0,02 proc. ir atitinkamai perskaičiuoti delspinigių sumą už 6 mėn. laikotarpį; pripažinti, kad atsakovai yra sumokėję ieškovui 1 251,72 Eur netesybų, o likusią reikalavimų dalį dėl 5 588,28 Eur netesybų (delspinigių) atmesti; pripažinti, kad atsakovai yra grąžinę skolos dalį – 1 808,28 Eur ir ieškovo reikalaujamą priteisti 34 200 Eur paskolos sumą atitinkamai sumažinti. Atsakovai nurodė, kad ieškovo reikalaujama kaip netesybos 6 840 Eur suma yra per didelė, todėl teismas turėtų ją sumažinti iki protingo, teismų praktikoje priimtino ir ieškovo minimalius nuostolius atitinkančio dydžio, t. y. 0,02 proc. Be to, ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių jo realiai patirtų nuostolių dydį. Atsakovai nurodė, kad iki ieškinio pareiškimo yra sumokėję ieškovui grynaisiais pinigais ne mažiau kaip 3 060 Eur, ką patvirtina ieškovo pasirašytas vienašalis rašytinis patvirtinimas apie gautas sumas, nurodant, kad gauta 3 060 Eur suma yra dalis delspinigių už pradelstą paskolos grąžinimo terminą. Ši suma gali būti kvalifikuojama ir kaip paskolos (pagrindinės prievolės) grąžinimo iš dalies vykdymas. Grąžindami šias sumas atsakovai tai suvokė kaip paskolos grąžinimą, o ieškovas iki rašytinio patvirtinimo pasirašymo niekada neteigė, jog iš atsakovų priimamos sumos yra užskaitomos kaip delspinigiai.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies; priteisė ieškovui A. D. solidariai iš atsakovų K. S. ir L. S.s 34 200 Eur skolą; kitą ieškinio dalį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

165.

17Teismas nustatė, kad ieškovas notariškai patvirtinta 2017 m. balandžio 5 d. paskolos sutartimi paskolino atsakovams 34 200 Eur. Atsakovai įsipareigojo grąžinti skolą iki 2017 m. lapkričio 15 d. (imtinai). Palūkanos sutartyje nebuvo nustatytos. Sutarties 5 punktu šalys sulygo dėl 0,5 proc. negrąžintos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleisto mokėjimo dieną. Šalys taip pat sudarė hipotekos sandorį dėl paprastosios ir maksimalios hipotekų. Hipotekos sandoriu atsakovams suteiktos paskolos grąžinimui užtikrinti ieškovui buvo įkeistas atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančios 14736/24776 dalys gyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), ( - ). Taip pat papildomai nustatyta maksimalioji 6 840 Eur dydžio hipoteka, kuria yra užtikrinamas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo kreditoriui, atlyginimas.

186.

19Teismas nustatė, kad atsakovai sutartyje nurodytu laiku skolos negrąžino; iki teismo posėdžio šalys nesusitarė dėl prievolių pagal paskolos sutartį vykdymo.

207.

21Teismas sprendė, kad šalių ginčo dėl paskolos sandorio sudarymo ir atsakovų prievolės grąžinti ieškovui paskolintą sumą – 34 200 Eur nėra, todėl atsakovams iki teismo posėdžio neįvykdžius šios prievolės, 34 200 Eur skolą priteisė ieškovui iš atsakovų solidariai.

228.

23Teismas konstatavo, kad šalių ginčas vyksta dėl atsakovų prievolės sumokėti ieškovui jo reikalaujamas netesybas (delspinigius) – 6 840 Eur. Atsakovai tvirtina, kad ieškovas praleido Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl netesybų pareikšti, be to, reikalauja pernelyg didelių delspinigių.

249.

25Teismas nurodė, kad hipotekos sandoryje nurodyta maksimaliosios hipotekos suma nėra šalių susitarimas dėl fiksuoto netesybų dydžio. Tai yra riba netesybų, kreditoriaus nuostolių ir išieškojimo išlaidų, kurių hipotekos kreditorius galėtų reikalauti iš įkeisto daikto vertės. Tačiau ši hipotekos sandorio nuostata nesuvaržo hipotekos skolininkų galimybių ginti savo teises, ginčijant netesybų dydį ar reikalaujant taikyti ieškinio senatį.

2610.

27Teismas konstatavo, kad ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovai sumokėtų delspinigius už 6 mėn. laikotarpį iki ieškinio pareiškimo dienos, kas sudarytų 29 663,40 Eur, tačiau tokio dydžio delspinigiai (beveik prilygstantys pačiai neįvykdytai prievolei) laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Ieškovas pats sumažino reikalaujamas priteisti netesybas iki 6 840 Eur, kas sudaro 20 proc. pagrindinės neįvykdytos prievolės. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką netesybų žemiausioji mažinimo riba – realūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Kreditorius (ieškovas) nepagrindė reikalaujamo priteisti netesybų dydžio 6 840 Eur, kadangi neįrodė, jog dėl atsakovų delsimo grąžinti skolą patyrė tokio dydžio nuostolius.

2811.

29Teismas pripažino, kad protingo dydžio netesybos būtų 5 proc. negrąžintos skolos sumos dydžio delspinigiai už pusės metų laikotarpį (neperžengiantį CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtinto sutrumpinto ieškinio senaties termino laikotarpio reikalavimams dėl netesybų reikšti), kadangi ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovų delsimo grąžinti skolą patyrė didesnius nuostolius. Pagal šias taisykles apskaičiuotos netesybos būtų 855 Eur (5 proc. už 34 200 Eur = 1 710 Eur (metinė suma); pusės metų suma – 1 710 : 2 =855).

3012.

31Teismas nustatė, kad atsakovai sumokėjo ieškovui 3 060 Eur kaip delspinigių dalį, pakvitavime ieškovas nurodė, kad priima mokėjimą, kaip prievolės sumokėti netesybas (delspinigius) dalies įvykdymą. Atsakovai šio pakvitavimo nenuginčijo. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatas netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Kadangi atsakovai sumokėjo ieškovui 3 060 Eur kaip netesybas, žemiau šios ribos netesybos negali būti sumažintos, net esant aptartoms prielaidoms tai padaryti. Teismas nurodė, kad didesnių netesybų priteisti taip pat nėra pagrindo, todėl sprendė, kad atsakovai yra įvykdę prievolę ieškovui sumokėti netesybas pagal 2017 m. balandžio 5 d. paskolos sutartį ir nėra pagrindo patenkinti ieškinio dalį dėl netesybų priteisimo.

3213.

33Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

3414.

35Teismas nustatė, kad kreipdamasis į teismą ieškovas sumokėjo 890,60 Eur žyminį mokestį už ieškinį bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei 38 Eur žyminį mokestį už pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš dalies patenkinęs ieškinį, teismas priteisė ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis (po 348,85 Eur iš kiekvieno atsakovo) 0,83 dalis ieškovo sumokėtos žyminio mokesčio dalies – 697,70 Eur. Teismas grąžino ieškovui permokėtą žyminio mokesčio už elektroninėmis ryšių priemonėmis pareikštą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dalį – 12 Eur. Ieškovo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetus, už juos sumokėto žyminio mokesčio teismas nepriteisė.

3615.

37Teismas nurodė, kad ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (1 500 Eur) neviršija Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (2015 m. kovo 19 d. redakcija) patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytų ribų, todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (1 245 Eur) priteisė šias išlaidas ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis (po 622,50 Eur iš kiekvieno atsakovo). Teismas iš viso priteisė ieškovui iš kiekvieno atsakovo po 971,35 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38III.

39Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4016.

41Atsakovai K. S. ir L. S. apeliaciniame skunde prašo pripažinti, kad atsakovai yra sumokėję ieškovui 2 205 Eur paskolos dalį; pakeisti skundžiamą sprendimą priteisiant ieškovo naudai ne daugiau kaip 31 995 Eur skolos; perskirstyti ieškovo pirmosios instancijos teisme patirtas išlaidas teisinei pagalbai apmokėti ir priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4216.1.

43Apeliantai nesutinka su sprendimu, kuriuo teismas atsisakė sumažinti priteistiną skolą atsakovų jau sumokėta suma.

4416.2.

45Teismas iš esmės tenkino atsakovų prašymą dėl netesybų sumažinimo ir pripažino, kad protingo dydžio netesybos būtų 5 proc. negrąžintos skolos sumos delspinigiai už pusės metų laikotarpį, kas matematine išraiška sudarytų 855 Eur. Tačiau nurodęs, kad atsakovai sumokėjo 3 060 Eur kaip delspinigių dalį, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, šios bylos kontekste nepagrįstai sprendė, kad ši suma laikytina atsakovų savanoriškai sumokėtomis netesybomis, todėl daugiau jos nebegali būti mažinamos. Konstatuotina, kad atsakovai yra sumokėję 855 Eur netesybų, o likusi sumokėta suma – 2 205 Eur, pripažintina pagrindinės skolos dalies grąžinimu, todėl skundžiamas sprendimas turi būti pakeistas.

4616.3.

47Atsakovai pagal galimybes grąžindavo ieškovui skolą, tačiau dėl savo amžiaus, teisinių žinių trūkumo ir buvusio pasitikėjimo ieškovu, nereikalaudavo pakvitavimų. Ieškovo vienašališkas pareiškimas, kad yra gavęs iš atsakovų 3 060 Eur delspinigių dalį už pradelstą paskolos grąžinimo terminą nesaisto nei atsakovų, nei teismo. Atsakovų valia, kad jų sumokėtos sumos būtų kvalifikuojamos kaip netesybos, nebuvo išreikšta, pakvitavime nėra jų parašų.

4816.4.

49CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostata, numatanti, kad netesybos negali būti mažinamos, kai jos jau sumokėtos, turi būti aiškinama taip, kad netesybos nebegali būti mažinamos, kai yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia dėl netesybų sumokėjimo, t. y. tiek kreditorius, tiek skolininkas sutinka, kad tam tikra skolininko mokama suma yra kvalifikuojama kaip netesybos. Netoleruotina situacija, kai viena šalis iš dalies vykdo prievolę (grąžina paskolą), o kita šalis savo nuožiūra gautas sumas paskirsto ar kvalifikuoja. Tik vienos šalies valia negali sukurti neigiamų padarinių kitai šaliai.

5016.5.

51Teismas teisingai nepriteisė žyminio mokesčio už atmestus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau neįvertino, kad į ieškovo prašomas priteisti 1 500 Eur advokato išlaidas taip pat patenka ir minėti atmesti prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl ir advokato išlaidos, patirtos rengiant minėtus prašymus, nepriteistinos.

5217.

53Ieškovas A. D. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovų apeliacinį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimą nepakeistą; priteisti ieškovui iš atsakovų apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

5417.1.

55Skunde atsakovai klaidingai nurodo, kad skundžiamame sprendime teismas iš esmės tenkino atsakovų prašymą dėl netesybų sumažinimo, kadangi teismas nesumažino sutartyje nustatyto delspinigių dydžio, tačiau tik pritaikė atsakovų prašomą sutrumpintą senaties terminą. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų tik 2017 m. balandžio 5 d. hipotekos sandoriu nustatytą maksimalios hipotekos, užtikrinančios kreditoriaus netesybų, patirtų dėl prievolės neįvykdymo, sumą – 6 840 Eur.

5617.2.

57Atsakovai savo apeliaciniame skunde nepagrįstai ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl draudimo mažinti sumokėtas netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

5817.3.

59Teismas teisingai vadovavosi suformuota kasacinio teismo praktika bei tinkamai taikė išimtį mažinant netesybas: nemažinamos sumokėtos netesybos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Atsakovai skolos negrąžino kone du metus, o per šį laikotarpį sumokėjo ieškovui tik 3 060 Eur kaip delspinigių dalį. Sumokėję šią sumą iš ieškovo gavo raštišką pakvitavimą, kuriame buvo nurodyta, kad ieškovas iš atsakovų priima mokėjimą, kaip prievolės sumokėti netesybas (delspinigius) dalies įvykdymą. Pakvitavimą turėję pas save atsakovai jo neginčijo. Todėl teismas priėjo teisingos išvados ir sumokėtų bei skolininkų neginčijamų netesybų nesumažino bei ieškovui priteisė visą prašomą priteisti 34 200 Eur skolą.

6017.4.

61Teismas tinkamai taikė ir aiškino bylinėjimosi išlaidų paskirstymo normas bei priėjo teisingos išvados ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis. Be to, ieškovas dėl nepatenkinto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pateikęs atskirąjį skundą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra neįsiteisėjusi ir atsakovų argumentai yra nepagrįsti.

62Teisėjų kolegija

konstatuoja:

63IV.

64Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6518.

66Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškinio reikalavimas dėl skolos pagal paskolos sutartį priteisimo ir atmestas reikalavimas dėl netesybų priteisimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, byloje taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas.

6719.

68Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų 34 200 Eur skolą bei 6 840 Eur maksimalios hipotekos, užtikrinančios kreditoriaus netesybų (delspinigių), patirtų dėl prievolės neįvykdymo, sumą ir bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovai paskolos sutartyje nurodytu laiku skolos negrąžino, todėl ieškovo prašomą 34 200 Eur skolą priteisė iš atsakovų solidariai. Pasisakydamas dėl prašomų priteisti netesybų, teismas pripažino, kad protingo dydžio netesybos būtų 5 proc. negrąžintos skolos sumos dydžio delspinigiai už pusės metų laikotarpį, t. y. 855 Eur, tačiau nustatęs, kad atsakovai sumokėjo 3 060 Eur netesybų, vadovaudamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jų nemažino bei sprendė, kad ieškovas neįrodė patirtų didesnių netesybų, todėl šioje dalyje ieškinį atmetė. Nesutikimą su skundžiamu sprendimu atsakovai iš esmės argumentuoja tuo, kad atlikdami dalinius mokėjimus ieškovui jie manė grąžinantys pagrindinę skolą, o netesybos nebegali būti mažinamos, kai yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia dėl netesybų sumokėjimo, t. y. tiek kreditorius, tiek skolininkas sutinka, kad tam tikra skolininko mokama suma yra kvalifikuojama kaip netesybos. Atsakovai prašo pripažinti, kad jie yra sumokėję 855 Eur netesybų, o likusi sumokėta suma – 2 205 Eur, pripažintina pagrindinės skolos daliniu grąžinimu.

6920.

70Bylos duomenimis, notariškai patvirtinta 2017 m. balandžio 5 d. paskolos sutartimi ieškovas paskolino atsakovams 34 200 Eur. Atsakovai įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2017 m. lapkričio 15 d. (imtinai). Šalys sulygo dėl 0,5 proc. negrąžintos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleisto mokėjimo dieną (paskolos sutarties 5 punktas). 2017 m. balandžio 5 d. šalys sudarė hipotekos sandorį dėl paprastosios ir maksimalios hipotekų. Maksimaliąja 6 840 Eur dydžio hipoteka buvo užtikrintas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo kreditoriui, atlyginimas.

7121.

72Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Dėl nurodyto dydžio paskolos suteikimo fakto ginčo tarp bylos šalių nėra. Tokiu atveju, paskolos davėjui reikalaujant grąžinti paskolą, o paskolos gavėjams nesutinkant su jiems pareikštu reikalavimu, pastarieji turi procesinę pareigą įrodyti, kad visą paskolos sumą ar jos dalį yra grąžinę paskolos davėjui (CPK 12, 178 straipsniai).

7322.

74Byloje nustatyta, kad atsakovai nustatytu terminu paskolos negrąžino. Atsakovai į bylą pateikė 2019 m. gegužės 23 d. ieškovo pasirašytą raštelį (patvirtinimą), kuriame ieškovas nurodė, kad iki šios datos iš atsakovų pagal šalių sudarytą paskolos sutartį gavo 3 060 Eur – delspinigių dalį už pradelstą paskolos grąžinimo terminą. Apeliantų teigimu, jų valia, kad sumokėtos sumos būtų kvalifikuojamos kaip netesybos, nebuvo išreikšta, netesybos negali būti mažinamos tik tada, kai yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia dėl netesybų sumokėjimo, t. y. tiek kreditorius, tiek skolininkas sutinka, kad tam tikra skolininko mokama suma yra kvalifikuojama kaip netesybos. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia apeliantų pozicija nepagrįsta.

7523.

76Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai; CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Tai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis), kartu – viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

7724.

78CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti netesybas tokiu atveju, jeigu nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad netesybos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Aptariamose teisės normose numatyta, kad netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos.

7925.

80Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų, kad netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos, savo jurisprudencijoje išaiškino, kad jų taikymas priklauso nuo to, kokiu pagrindu buvo įvykdytas skolininko įsipareigojimas sumokėti kreditoriui netesybas už prievolės įvykdymo termino pažeidimą, t. y. ar netesybos buvo sumokėtos geruoju, ar jos buvo išieškotos ne ginčo tvarka. Tuo atveju, kai skolininkas geruoju sumoka kreditoriui sutartyje nustatytas netesybas, taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatos, kuriomis įtvirtinta, kad sumokėtos netesybos negali būti mažinamos. Jeigu skolininkas atsisako mokėti netesybas, tai rodo, kad šiuo klausimu tarp šalių kilo ginčas, kuris sprendžiamas ieškinio teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2005). Kasacinis teismas pripažįsta, kad, teismui pradėjus nagrinėti šalių ginčą dėl netesybų (delspinigių) dydžio, netesybų priverstinis išieškojimas tuo metu, kai civilinėje byloje dėl šių netesybų dar nėra priimtas galutinis teismo sprendimas, negali būti pripažintas netesybų sumokėjimu CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

8126.

82Kasacinis teismas, plėtodamas formuojamą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad situacija, kai skolininkas, sumokėjęs netesybas geruoju, sumokėtų netesybų dydį vėliau užginčija teisme, nesudaro pagrindo paneigti faktą, kad skolininkas netesybas sumokėjo geruoju, ir netaikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies draudimo mažinti jau sumokėtas netesybas. Esminis šių normų (ne)taikymo momentas yra tas, kokia buvo skolininko valia mokant netesybas, o vėlesnis skolininko valios pasikeitimas nebeturi teisinės reikšmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-101-611/2017).

8327.

84Taigi, šiuo atveju reikšminga aplinkybė, kad atsakovų sumokėti 3 060 Eur, pagal jų pačių pateiktą ieškovo pasirašytą pakvitavimą bei įstatyminį įmokų paskirstymo reglamentavimą, nesant kitokio abipusio susitarimo, buvo skirti netesyboms sumokėti.

8528.

86CK 6.54 straipsnis reglamentuoja įmokų paskirstymą, kai kreditorius jas gauna iš vykdančio prievoles skolininko. Pagal CK 6.54 straipsnio 1 dalį kreditoriaus gautos įmokos paskirstomos pagal šiame straipsnyje nustatytą tvarką, jeigu šalys nesusitarė kitaip, t. y. šalys tarpusavio sutartimi turi teisę susitarti dėl kitokio įmokų, gautų vykdant prievolę, paskirstymo, nei nustatyta minėtoje CK normoje. Nesant šalių susitarimo dėl įmokų paskirstymo, taikoma CK 6.54 straipsnio 1–4 dalyse nustatyta įmokų paskirstymo tvarka. Šalių sutarta ar įstatymo nustatyta įmokų paskirstymo tvarka vienašališkai negali būti keičiama.

8729.

88Vykdant prievolę kreditoriaus iš skolininko gautos įmokos pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu (CK 6.54 straipsnio 1 dalis); antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo termino eiliškumą (CK 6.54 straipsnio 2 dalis); trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti (CK 6.54 straipsnio 3 dalis); ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti (CK 6.54 straipsnio 4 dalis). Pagal aptartą reglamentavimą iš gautų įmokų pagrindinė prievolė dengiama paskiausiai.

8930.

90Jeigu skolininkas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu nustatyta CK 6.54 straipsnio 1–4 dalyse, tai kreditorius turi teisę atsisakyti priimti skolininko siūlomą įmoką (CK 6.54 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad jeigu skolininkas, nesant šalių sutarties, pasiūlo kitokį įmokų paskirstymą ir kreditorius su tuo sutinka, įskaitydamas lėšas pagal skolininko pasiūlytą įmokos paskirstymo eiliškumą, laikoma, kad šalys susitarė dėl kitokio įmokų paskirstymo. Tačiau, nepaisant to, kokį įmokos paskirstymo eiliškumą nurodo skolininkas, kreditorius, jeigu su tuo nesutinka, turi teisę paskirstyti įmokas pagal CK 6.54 straipsnio 1–4 dalyse nurodytą eiliškumą arba, jeigu šalys yra sudariusios susitarimą dėl įmokų paskirstymo, pagal sutartyje aptartą eiliškumą (nutarties 26 punkte nurodyta kasacinio teismo nutartis).

9131.

92Šalių sudarytos paskolos sutarties sąlygose nėra nustatytas atsakovų mokamų įmokų paskirstymo eiliškumas, atsakovai patys pateikė ieškovo pasirašytą pakvitavimą, jog iki 2019 m. gegužės 23 d. ieškovo gautos sumos (3 060 Eur) yra delspinigių dalis už pradelstą paskolos grąžinimo terminą. Atsakovai nepateikė duomenų, leidžiančių spręsti buvus šalių susitarimą dėl kitokio nei CK 6.54 straipsnyje reglamentuoto įmokų paskirstymo, bei duomenų, paneigiančių faktą, kad netesybas sumokėjo geruoju. Taigi atsakovai neįrodė pagrindo netaikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies draudimo mažinti jau sumokėtas netesybas egzistavimą. Vien apeliantų nurodomos subjektyvaus pobūdžio aplinkybės, kad dėl savo amžiaus, teisinių žinių trūkumo ir buvusio pasitikėjimo ieškovu, nereikalaudavo pakvitavimų, kad jų valia, jog sumokėtos sumos būtų kvalifikuojamos kaip netesybos, nebuvo išreikšta, neteikia pagrindo priešingai išvadai. Todėl pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovų solidariai visą negrąžintos paskolos sumą priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Dėl pirmosios instancijos teismo priteistų teisinės pagalbos išlaidų

9332.

94Pagal CPK 79 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamo išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

9533.

96Pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 1–3 dalyse yra įtvirtinta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, grindžiama principu „pralaimėjęs moka“, reiškianti, kad, paskirstant bylinėjimosi išlaidas, pralaimėjusi šalis yra įpareigojama atlyginti laimėjusios šalies išlaidas. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (dydžiui). Taigi bendrosios bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės užtikrina bylinėjimosi išlaidų paskirstymą šalims pagal išnagrinėtos bylos materialųjį teisinį rezultatą.

9734.

98Pirmosios instancijos teismas, tenkinęs ieškinį iš dalies, paskaičiavo ir proporcingai patenkintai reikalavimų daliai priteisė žyminio mokesčio išlaidas. Ginčas šioje dalyje nekyla. Apeliantai nesutinka su priteista suma advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti, teigdami, jog ir ši suma turėjo būti mažinama, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atstovo parengti prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo patenkinti. Pritarti tokiai pozicijai teisėjų kolegija nemato pagrindo.

9935.

100Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo turėtos 1 500 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija CPK 98 straipsnio 2 dalyje bei Rekomendacijose nustatytų ribų, todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (1 245 Eur) priteisė šias išlaidas ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis (po 622,50 Eur iš kiekvieno atsakovo). Pastebėtina, kad nors byloje nėra pateikta rašytinė suteiktų paslaugų išklotinė, leidžianti spręsti, kaip įkainotos konkrečiai suteiktos paslaugos, tačiau paaiškinimus dėl suteiktų paslaugų ieškovo atstovas pateikė teismui žodinio bylos nagrinėjimo 2019 m. spalio 16 d. teismo posėdyje metu. Pasirengimas bylos nagrinėjimui vyko paruošiamųjų dokumentų būdu, taigi buvo ruošiamas tiek ieškinys su jame inkorporuotu (taigi atskirai neapmokestintu) prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek dublikas, taip pat byloje yra ir ieškovo pateikti prašymas dėl įrodymų išreikalavimo bei atskiras prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; ieškovo atstovas dalyvavo teismo posėdyje. Už visas šias ieškovui suteiktas teisinės pagalbos paslaugas buvo prašoma priteisti 1 500 Eur. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovo nurodytos bylinėjimosi išlaidos ne tik neviršija Rekomendacijose apskaičiuotų maksimalių už tokio pobūdžio teisines paslaugas galimų priteisti sumų, tačiau vien tik už ieškinio parengimą, kai šias paslaugas teikia advokato padėjėjas, galima maksimali suma pagal Rekomendacijas galėtų sudaryti 2 578 Eur. Taigi ieškovo patirtos visos atstovavimo išlaidos ženkliai mažesnės. Be to, kritikuodami priteistų atstovavimo išlaidų sumą tik dėl atstovo paruoštų prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantai neteikia argumentų, kokia dalimi turėtų būti mažinama teismo priteista atstovavimo išlaidų suma. Dėl bylos procesinės baigties ir apeliacinėje instancijoje patirtų bylinėjimosi išlaidų

10136.

102Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus argumentus ir nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės ir materialinės teisės normas, nenukrypo nuo ginčui aktualios kasacinio teismo praktikos, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliantų argumentais nėra pagrindo. Todėl atsakovų apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10337.

104Atsakovų apeliacinį skundą atmetus ieškovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje, atlyginimą. Nors ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą suformulavo tokį prašymą, tačiau įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl šis klausimas nesprendžiamas.

105Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

106Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovų... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad 2017 m. balandžio 5 d. su atsakovais sudarė notaro... 10. 3.... 11. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys pareikštas praleidus... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimu ieškinį... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad ieškovas notariškai patvirtinta 2017 m. balandžio 5 d.... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad atsakovai sutartyje nurodytu laiku skolos negrąžino;... 20. 7.... 21. Teismas sprendė, kad šalių ginčo dėl paskolos sandorio sudarymo ir... 22. 8.... 23. Teismas konstatavo, kad šalių ginčas vyksta dėl atsakovų prievolės... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad hipotekos sandoryje nurodyta maksimaliosios hipotekos suma... 26. 10.... 27. Teismas konstatavo, kad ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovai... 28. 11.... 29. Teismas pripažino, kad protingo dydžio netesybos būtų 5 proc. negrąžintos... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad atsakovai sumokėjo ieškovui 3 060 Eur kaip delspinigių... 32. 13.... 33. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas paskirstė bylinėjimosi... 34. 14.... 35. Teismas nustatė, kad kreipdamasis į teismą ieškovas sumokėjo 890,60 Eur... 36. 15.... 37. Teismas nurodė, kad ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (1... 38. III.... 39. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 40. 16.... 41. Atsakovai K. S. ir L. S. apeliaciniame skunde prašo pripažinti, kad atsakovai... 42. 16.1.... 43. Apeliantai nesutinka su sprendimu, kuriuo teismas atsisakė sumažinti... 44. 16.2.... 45. Teismas iš esmės tenkino atsakovų prašymą dėl netesybų sumažinimo ir... 46. 16.3.... 47. Atsakovai pagal galimybes grąžindavo ieškovui skolą, tačiau dėl savo... 48. 16.4.... 49. CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostata, numatanti, kad netesybos negali būti... 50. 16.5.... 51. Teismas teisingai nepriteisė žyminio mokesčio už atmestus prašymus dėl... 52. 17.... 53. Ieškovas A. D. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovų... 54. 17.1.... 55. Skunde atsakovai klaidingai nurodo, kad skundžiamame sprendime teismas iš... 56. 17.2.... 57. Atsakovai savo apeliaciniame skunde nepagrįstai ginčija pirmosios instancijos... 58. 17.3.... 59. Teismas teisingai vadovavosi suformuota kasacinio teismo praktika bei tinkamai... 60. 17.4.... 61. Teismas tinkamai taikė ir aiškino bylinėjimosi išlaidų paskirstymo normas... 62. Teisėjų kolegija... 63. IV.... 64. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 65. 18.... 66. Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškinio... 67. 19.... 68. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų 34 200 Eur... 69. 20.... 70. Bylos duomenimis, notariškai patvirtinta 2017 m. balandžio 5 d. paskolos... 71. 21.... 72. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 73. 22.... 74. Byloje nustatyta, kad atsakovai nustatytu terminu paskolos negrąžino.... 75. 23.... 76. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 77. 24.... 78. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti netesybas... 79. 25.... 80. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258... 81. 26.... 82. Kasacinis teismas, plėtodamas formuojamą teismų praktiką, yra pažymėjęs,... 83. 27.... 84. Taigi, šiuo atveju reikšminga aplinkybė, kad atsakovų sumokėti 3 060 Eur,... 85. 28.... 86. CK 6.54 straipsnis reglamentuoja įmokų paskirstymą, kai kreditorius jas... 87. 29.... 88. Vykdant prievolę kreditoriaus iš skolininko gautos įmokos pirmiausia... 89. 30.... 90. Jeigu skolininkas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu nustatyta CK 6.54... 91. 31.... 92. Šalių sudarytos paskolos sutarties sąlygose nėra nustatytas atsakovų... 93. 32.... 94. Pagal CPK 79 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 95. 33.... 96. Pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 1–3 dalyse yra įtvirtinta bendroji... 97. 34.... 98. Pirmosios instancijos teismas, tenkinęs ieškinį iš dalies, paskaičiavo ir... 99. 35.... 100. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo turėtos 1 500 Eur... 101. 36.... 102. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, šalių... 103. 37.... 104. Atsakovų apeliacinį skundą atmetus ieškovas įgijo teisę į bylinėjimosi... 105. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 106. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti...