Byla 2-57/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nada Focus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas AB „Pagirių šiltnamiai“ kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-319-153/2006 ir, priėmus naują sprendimą, patenkinti ieškinio reikalavimus: pripažinti negaliojančia nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2006 m. birželio 12 d. tarp AB „Pagirių šiltnamiai“ ir UAB „Nada Focus“, ir taikyti dvišalę restituciją.

4Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjo AB „Pagirių šiltnamiai“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-319-153/2006 paliko nenagrinėtą LR CPK 246 straipsnio 1 dalies pagrindu, į teismo posėdį neatvykus prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusiam pareiškėjui ar jo atstovui, kuriems apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, jiems iki teismo posėdžio pradžios nepateikus dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, o atsakovui neprašant priimti sprendimą už akių.

5Pareiškėjas AB „Pagirių šiltnamiai“ dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. nutarties padavė atskirąjį skundą. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi, sutikdamas su pareiškėjo AB „Pagirių šiltnamiai“ atskiruoju skundu, panaikino Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartį ir paskyrė prašymo nagrinėjimo teismo posėdyje datą ir laiką.

6Atsakovas UAB „Nada Focus“ 2008 m. lapkričio 17 d. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti AB „Pagirių šiltnamiai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. panaikinimo.

7Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties LR CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, kadangi įstatymai nenumato nutarties, kuria teismas pats panaikina skundžiamą nutartį, apskundimo, o tokia nutarties neužkerta kelio tolesnei bylos eigai.

8Atsakovas UAB „Nada Focus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį ir, išsprendus klausimą iš esmės, priimti nagrinėti UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties peržiūrėjimo apeliacine tvarka. Nurodo, jog teismas neteisingai aiškino LR CPK 334 straipsnio 1 dalyje 2 punkte įtvirtintą normą, numatančią, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai, dėl ko priėmė neteisingą nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi panaikino iš esmės teisėtą ir pagrįstą 2008 m. spalio 21 d. nutartį, kuria prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo paliktas nenagrinėtas. Tokiu būdu Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartimi teismas užkirto kelią teisingam ir nešališkam apeliaciniam procesui, t.y. pažeidė atsakovo UAB „Nada Focus“ teises bei rungimosi principą, kadangi atsakovas prarado teisę prieštarauti teisingos nutarties panaikinimui.

102. Skundžiama nutartis pažeidžia atsakovo UAB „Nada Focus“ teises, kadangi pareiškimą dėl proceso atnaujinimo palikus nenagrinėtą, pareiškėjas turėtų pakartotinai kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, kas turėtų esminės reikšmės LR CPK 368 straipsnyje numatytų procesinių terminų dėl proceso atnaujinimo skaičiavimui. Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartimi panaikinus Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartį, laikoma, kad pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo padavė pradinio jo pateikimo teismui dieną.

113. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi panaikino savo 2008 m. spalio 21 d. priimtą nutartį, nors pareiškėjas AB „Pagirių šiltnamiai“ savo atskirajame skunde nebuvo pateikęs tokio prašymo, o pats atskirasis skundas neatitiko jo turiniui keliamų reikalavimų – nenurodytas nė vienas argumentas, susijęs su galimu materialinės ar procesinės teisės pažeidimu, pats atskirasis skundas suformuluotas kaip prašymas atnaujinti procesą. Dėl to, vadovaujantis LR CPK 316 straipsnio 1 dalimi, tokiam atskirajam skundui turėjo būti nustatytas terminas trūkumams pašalinti.

124. Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsisakius priimti atsakovo UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą, jam buvo užkirsta galimybė dalyvauti apeliaciniame procese dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties peržiūrėjimo apeliacine tvarka.

13Ieškovas AB „Pagirių šiltnamiai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nagrinėjant UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą, negali būti analizuojamas Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties teisėtumo klausimas. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartis nė vienam iš dalyvaujančių byloje asmenų neužkirto galimybės tolesnei bylos eigai, dėl ko pagrįstai atsisakė priimti atsakovo UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą. Priešingai nei nurodo apeliantas, Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartis davė nagrinėjamai bylai eigą, kuri buvo nutrūkusi, palikus nenagrinėtą AB „Pagirių šiltnamiai“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo nutarčių nagrinėjimo tvarkai (LR CPK 338 str.). Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti atsakovo UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutarties, kuria teismas pats panaikino skundžiamą Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartį, kuria buvo paliktas nenagrinėtas pareiškėjo AB „Pagirių šiltnamiai“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-319-153/2006. Taigi nagrinėjamoje byloje yra kilęs pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas pats panaikina savo priimtą skundžiamą nutartį, skundžiamumo klausimas.

16Vadovaujantis LR CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama teismo nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (LR CPK 338 str.). Atvejai, kai pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti apeliacinio apskundimo objektas, yra įtvirtinti LR CPK 334 straipsnio 1 dalyje. Šioje bendrojoje normoje nustatyta, jog atskirai nuo teismo sprendimo pirmosios instancijos teismo nutartis apeliacinės instancijos teismui galima skųsti, kai tokios nutarties apskundimo galimybė tiesiogiai nurodyta LR CPK, o taip pat, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (LR CPK 334 str. 1 d.). Teismo nutarčių, neatitinkančių bent vienos iš nurodytų sąlygų, negalima skųsti paduodant atskirąjį skundą, tačiau motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą (LR CPK 334 str. 3 d.).

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju teismo nutartis, kuria teismas rašytinio proceso tvarka pats panaikino savo priimtą skundžiamą nutartį, negali būti apeliacijos objektu, kadangi LR CPK nėra numatyta jos apskundimo galimybė, o pati nutartis savo esme neužkirto galimybės tolesnei bylos eigai. Pagal LR CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasmę, pagrindas teigti, jog nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai, yra tais atvejais, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba kai jos priėmimas užkerta kelią dalyvauti procese konkrečiam asmeniui ir jis negali savo interesų ginti, pareikšdamas savarankišką ieškinį. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartimi panaikinus Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 21 d. nutartį, kuria buvo paliktas nenagrinėtas pareiškėjo AB „Pagirių šiltnamiai“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-319-153/2006, nebuvo užkirsta galimybė tolesnei bylos eigai – prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimui. Pirmosios instancijos teismui panaikinus savo priimtą ir atskiruoju skundu skundžiamą nutartį buvo užkirsta galimybė ne bylos eigai, o apeliaciniam procesui dėl skundžiamos ir jau panaikinto pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

18Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su skundžiama Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi, kuria pripažinta, kad atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties negalėjo būti paduotas. Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektas (LR CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.). Todėl atsisakymas priimti atsakovo UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą dėl šios nutarties yra teisėtas. Naikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl ši nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija nepasisako dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartį panaikinusios Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, nes šis klausimas negali būti apeliacijos objektas, skundžiant pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą LR CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Pareiškėjas AB „Pagirių šiltnamiai“ kreipėsi į teismą su prašymu... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjo AB... 5. Pareiškėjas AB „Pagirių šiltnamiai“ dėl Kauno apygardos teismo 2008 m.... 6. Atsakovas UAB „Nada Focus“ 2008 m. lapkričio 17 d. padavė atskirąjį... 7. Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. Atsakovas UAB „Nada Focus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 9. 1. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi panaikino iš esmės... 10. 2. Skundžiama nutartis pažeidžia atsakovo UAB „Nada Focus“ teises,... 11. 3. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi panaikino savo 2008... 12. 4. Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsisakius priimti... 13. Ieškovas AB „Pagirių šiltnamiai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Vadovaujantis LR CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atskirasis skundas... 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 18. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su skundžiama... 19. Teisėjų kolegija nepasisako dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d.... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....