Byla 2S-829-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis, Andžej Maciejevski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. A. atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla dėl santuokoje įgyto turto padalijimo pagal ieškovės V. A. ieškinį atsakovui S. A. ir dėl turto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, turto padalijimo pagal atsakovo S. A. priešieškinį,

Nustatė

3Ieškovė V. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė padalyti santuokoje įgytą turtą, dalijant santuokoje įgytą turtą nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo (CK 3.123 str. 1 d.) dėl nepilnamečio vaiko interesų bei kitų svarbiomis pripažintinų priežasčių ir santuokoje įgytą turtą padalyti jos nurodytu būdu, t. y. jai priteisti sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), kavinę, esančią (duomenys neskelbtini), 100 vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „AUTOLEK“ akcijų (turto už 24109 Lt sumą), o atsakovui - 1997 m. gamybos priekabą, 1996 m. gamybos automobilį VW GOLF, S. A. personalinę įmonę (turto už 6500 Lt sumą).

4Atsakovas S. A. byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe santuokoje įgytą turtą: pastatą – sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), kavinę, esančią (duomenys neskelbtini)(duomenys neskelbtini), butą, esantį (duomenys neskelbtini), dirbtuvę, parduotuvę, garažą, esančius (duomenys neskelbtini), žemės sklypą, parduotuvę, ūkinį pastatą, 2 garažus, malkinę, kiemo statinius, esančius (duomenys neskelbtini), padalyti šį turtą jo nurodytu būdu, t. y. po ½ dalį kiekvieno dalytino turto objekto kiekvienai iš šalių.

5Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pirmosios instancijos teismas 2009-12-04 nutartimi įpareigojo atsakovą S. A. pateikti teismui S. A. personalinės įmonės balansą iki 2008-05-16. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė teismo nurodytą įmonės balansą, taip pat pateikė prašymą sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki tol kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla dėl nusikalstamos veikos, turinčios BK 300 str. sudėties požymių, nes tai turi tiesioginę reikšmę nustatant tiesą, tikrąsias turto vertes ir pan., siekiant teisingai išspręsti civilinę bylą. Nurodė, kad Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriuje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 95-1-288-09 dėl nusikalstamos veikos, turinčios BK 300 str. sudėties požymių, t. y. dėl galimo S. A. personalinės įmonės dokumentų klastojimo. Iki tol kol nebus nustatyta, kokie įmonės dokumentai buvo suklastoti, kas tai padarė, kokią įtaką klastojimas galėjo turėti įmonės finansinei ir turtinei padėčiai, bet kokie atlikti skaičiavimai vadovaujantis minėtais dokumentais gali būti neteisingi bei klaidingi vertinant įmonės vertę ir balansą iki 2008-05-16, t. y. į 2008-05-16 balansą yra įtraukti ir tie dokumentai, dėl kurių autentiškumo vyksta ikiteisminis tyrimas.

6Širvintų rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 3 d. nutartimi sustabdė šią civilinę bylą iki įsiteisės nutarimas kitoje byloje, nagrinėjamoje baudžiamąja tvarka. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-05-22 nutartimi panaikino Širvintų rajono apylinkės teismo 2008-11-13 sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas visas ieškinys, perdavė bylos dalį dėl santuokoje įgyto turto padalijimo nagrinėti iš naujo, nurodė tiksliai išsiaiškinti sutuoktinių dalijamo turto vertę ieškinio padavimo dieną, duomenis apie atsakovo įmonę. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl teismui pateiktų dokumentų (S. S. 2010-01-22 ataskaitos ir balanso) apie atsakovo S. A. personalinės įmonės finansinę ir turtinę padėtį autentiškumo, tikslumo yra kilę abejonių, į tai, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl parašų autentiškumo, padarė išvadą, jog pateiktas S. A. personalinės įmonės balansas gali būti netikslus dėl galimo įmonės buhalterinių dokumentų klastojimo, balansu teismas remtis negali, yra netikslinga išreikalauti atsakovo buhalterijos iš Širvintų rajono policijos komisariato ir skirti ekspertizę šioje byloje, todėl vadovaudamasis CPK 163 str. 3 d. (taip nurodyta nutartyje) civilinę bylą sustabdė.

7Ieškovė V. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Nurodo, kad nutartis naikintina, nes yra neteisėta ir nepagrįsta. Atsakovas, kuris yra S. A. personalinės įmonės savininkas, pasirašė 2008-05-16 įmonės turto balansą, dokumente nėra jokios nuorodos dėl duomenų netikslumo. S. S. 2010-01-22 S. A. personalinės įmonės sudaryta ataskaita yra nepatvirtinta įmonės antspaudu, nenurodytos S. S. pareigos, jai yra žinoma, kad šis asmuo įmonėje nedirba. Dėl to šis dokumentas nėra oficialus ir negali turėti įtakos dėl civilinės bylos sustabdymo. Atsakovas siekia vilkinti bylą, pakenkti jai ir jos verslui. Ikiteisminio tyrimo rezultatas – bus nustatytas parašų klastojimas ar nebus – negali turėti įtakos santuokos metu įgyto turto vertei, personalinės įmonės turto balansas tyrimo metu dėl oficialių dokumentų klastojimo nebus tikrinamas ir nepaaiškės. Teismas sustabdė bylą iki įsiteisės nutarimas kitoje byloje, nagrinėjamoje baudžiamąja tvarka, tačiau koks nutarimas turi būti priimtas toje baudžiamojoje byloje yra neaišku, jeigu byla bus perduota teismui, tai civilinės bylos atnaujinti bus neįmanoma, kadangi toks nutarimas nebus priimtas. Be to, bylos sustabdymo klausimas yra sprendžiamas teismo posėdyje (CPK 164 str.), todėl buvo pažeista šio klausimo išsprendimo procedūra.

8Atsakovas S. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta esant faktiniams bei teisiniams pagrindams, todėl neturėtų būti panaikinta. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad būtina sustabdyti šią civilinę bylą iki bus priimtas sprendimas atliekamame ikiteisminiame tyrime. Vilniaus apygardos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, perdavė šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodė išsiaiškinti dalijamo turto vertę ieškinio padavimo dieną, duomenis apie atsakovo įmonės veiklą ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Dėl nusikalstamų veiksmų klastojant didžiąją įmonės buhalterinių dokumentų dalį Širvintų rajono policijos komisariate pagal jo pareiškimą atliekamas ikiteisminius tyrimas dėl galimo buhalterinių dokumentų suklastojimo, jo, kaip įmonės savininko, parašų klastojimo. Dėl to nėra galimybės šiuo metu nustatyti tikslios įmonės finansinės padėties 2008-05-15, pateikti tikslų įmonės turto balansą. Ikiteisminis tyrimas yra ypatingai reikšmingas šiai civilinei bylai, kadangi bus nustatyti tikslūs buhalterinių dokumentų suklastojimo atvejai, bus įmanoma tiksliau apskaičiuoti įmonės turto vertę, todėl bus galima teisingiau ir išsamiau išspręsti šią civilinę bylą. Tai rodo, kad ikiteisminio tyrimo surinkti patikimi ir oficialūs duomenys turės įrodomąją reikšmę šioje civilinėje byloje. Siekdamas sudaryti kuo tikslesnį įmonės turto balansą, nustatyti netikslumus, galimus klastojimo atvejus, jis pasamdė S. S., kuris atliko įmonės buhalterinių dokumentų patikrinimą nuo 2006-01-01 iki 2008-05-16 ir rado daug neatitikimų, sudarė ataskaitą, kurią įvertino teismas. Jis nesiekia vilkinti proceso, apsunkinti ieškovės verslo, kadangi priešingu atveju jis kenktų ir sau. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad buvo pažeistas CPK 164 str., nes šiame straipsnyje nenurodyta, kad bylos nagrinėjimo sustabdymas sprendžiamas teismo posėdyje, dėl proceso pažeidimo yra tik ieškovės prielaidos ir nesudaro pagrindo pripažinti nutartį neteisėta.

9

10Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 163 str. 3 p. nurodytą privalomojo bylos sustabdymo pagrindą, todėl nepagrįstai sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės nutarimas byloje, nagrinėjamoje baudžiamąja tvarka, dėl atsakovo S. A. personalinės įmonės dokumentų klastojimo. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bylos sustabdymo panaikintina.

12Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 str. įtvirtintas ne teismo įpareigojimas, o teisė sustabdyti bylą. CPK 163 str. 3 p. numatyta, kad teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo pagrindu byla sustabdoma iki įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutartis ar nutarimas (CPK 166 str. 1 d. 2 p.). Pagal susiformavusią teismų praktiką CPK 163 str. 3 p. civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, jeigu šio punkto reikalavimus atitinkanti baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2008). Tik paraleliai vykstantis teismo procesas, nepriklausomai civilinis, baudžiamasis ar administracinis, gali būti privalomasis pagrindas civilinei bylai sustabdyti, bet tokiu pagrindu negali būti kitokia procesine forma vykstantis tyrimo procesas, tarp jų ir ikiteisminio tyrimo procesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-01-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010). Prejudicinę galią turi tik teismo nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006).

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas pateikė prašymą pirmosios instancijos teismui sustabdyti civilinės bylos dėl turto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, santuokoje įgyto turto padalijimo, remdamasis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriuje atliekamu ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje Nr. 95-1-288-09 dėl galimo S. A. personalinės įmonės dokumentų klastojimo, nurodė, kad iki tol kol nebus nustatyta, kokie įmonės dokumentai buvo suklastoti, kas tai padarė, kokią įtaką klastojimas galėjo turėti įmonės finansinei ir turtinei padėčiai, bet kokie atlikti skaičiavimai vadovaujantis minėtais dokumentais gali būti neteisingi bei klaidingi vertinant įmonės vertę ir balansą iki 2008-05-16 (iki ieškovės kreipimosi į teismą). Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymą pripažino pagrįstu ir vadovaudamasis privalomuoju bylos sustabdymo pagrindą reglamentuojančiu CPK 163 str. 3 p. sustabdė šią civilinę bylą iki įsiteisės nutarimas kitoje byloje, nagrinėjamoje baudžiamąja tvarka. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tik išnagrinėjus baudžiamąją bylą Širvintų rajono policijos komisariate dėl A. A. personalinės įmonės buhalterinių dokumentų klastojimo, bus galima nustatyti įmonės balansą, šalių dalijamo turto vertę ir išnagrinėti šią civilinę bylą dėl turto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktiniu nuosavybe ir turto padalijimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo argumentus, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, jog egzistuoja privalomasis bylos sustabdymo pagrindas, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 163 str. 3 p., kadangi byloje nėra duomenų apie tai, jog baudžiamoji byla dėl S. A. personalinės įmonės dokumentų klastojimo būtų nagrinėjama teisme, paraleliai šiai nagrinėjamai civilinei bylai teisme vyktų baudžiamosios bylos nagrinėjimas baudžiamojo proceso tvarka. Byloje pateikti įrodymai - Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo 2009-10-27 protokolas, atsakovo skundas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui - patvirtinta, kad Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 95-1-288-09 dėl S. A. personalinės įmonės dokumentų klastojimo. Tačiau, kaip nurodyta aukščiau, ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, ikiteisminio tyrimo institucijų priimti procesiniai dokumentai neturi prejudicinės galios. Pažymėtina, kad tokiu atveju, teismui konstatavus svarbias aplinkybes, teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą (CPK 164 str. 4 p.), bet ne pareigą, įtvirtintą CPK 163 str. 3 p., todėl pripažintina, jog nagrinėjamu atveju CPK 163 str. 3 p. numatyto privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindo nėra.

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog egzistuoja privalomasis civilinės bylos sustabdymo pagrindas ir šią civilinę bylą sustabdė.

15Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 str. 1 d. ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

16Kaip nustatyta aukščiau, atsakovas, būtinumą sustabdyti civilinę bylą grindė tuo, kad tik atlikus ikiteisminį tyrimą bus galima susidaryti nuomonę apie įmonės vertę, jos balansą ieškinio padavimo dieną. Šiame prašyme atsakovas nenurodė, koks konkretus personalinės įmonės turtas (prievolės) dalytinas šioje byloje, kokios ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės dėl konkretaus įmonės turto (prievolių) yra reikšmingos šiai civilinei bylai. Iš ieškovo pateikto prašymo stabdyti civilinę bylą nėra aišku, kaip šioje civilinėje byloje nagrinėjami reikalavimai dėl turto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir turto padalijimo yra susiję su atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl S. A. personalinės įmonės dokumentų klastojimo. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, nei ieškovė ieškinyje, nei atsakovas priešieškinyje nenurodė, kokį konkretų S. A. personalinės įmonės turtą (prievoles) jie prašo padalyti, dėl kokio įmonės turto (prievolių) šalys nesutaria, ginčija. Pažymėtina, kad šalys turi teisę teikti teismui duomenis apie S. A. personalinei įmonei priklausantį turtą (prievoles), jei siekia padalyti personalinės įmonės turtą (prievoles). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra pagrindo stabdyti šią civilinę bylą pagal CPK 164 str. 4 p., t. y. kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina.

17Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, atsakovo prašymas sustabdyti šią civilinę bylą atmestinas, byla grąžintina nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

18Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Tenkinus ieškovės atskirąjį skundą, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo S. A. į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

19Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

22Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

23Atmesti atsakovo S. A. prašymą sustabdyti civilinę bylą.

24Perduoti bylą nagrinėti Širvintų rajono apylinkės teismui.

25Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš S. A. 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 3. Ieškovė V. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 4. Atsakovas S. A. byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo... 5. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pirmosios instancijos teismas... 6. Širvintų rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 3 d. nutartimi sustabdė... 7. Ieškovė V. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 8. Atsakovas S. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 9. ... 10. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 11. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 12. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas pateikė prašymą pirmosios... 14. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 15. Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais... 16. Kaip nustatyta aukščiau, atsakovas, būtinumą sustabdyti civilinę bylą... 17. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, atsakovo prašymas... 18. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 19. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti ir... 23. Atmesti atsakovo S. A. prašymą sustabdyti civilinę... 24. Perduoti bylą nagrinėti Širvintų rajono apylinkės teismui.... 25. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...