Byla e2S-1013-459/2016
Dėl sutarčių nutraukimo ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Agrovet“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Icewave Trade OÜ ieškinį atsakovei UAB „Agrovet“, tretiesiems asmenims UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Grimeda“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Agrovet“ priešieškinį ieškovei Icewave Trade OÜ, trečiajam asmeniui UAB „Utenos mėsa“ dėl sutarčių nutraukimo ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2

 1. Atsakovė UAB „Agrovet“ pateikė prašymą išdėstyti ir atidėti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties vykdymą dvejiems metams.
 2. Prašymą grindė tuo, kad iš karto sumokėti tokios sumos neturi galimybės dėl įmonėje susiklosčiusios sunkios ekonominės padėties. Kadangi UAB „Agrovet“ trumpalaikiai įsipareigojimai žymiai viršija trumpalaikį turtą, tai nedelsiant sumokėjus teismo sprendimu priteistą sumą atsakovė būtų priversta pažeisti paskolos sutarties sąlygas, banko paskolų grąžinimo grafikus ir atsiskaitymų su žemės ūkio tiekėjais grafikus, netektų galimybės atsiskaityti su darbuotojais ir SODROS biudžetu, taip būtų destabilizuota įmonės veikla, sutriktų žaliavų tiekimas, nutrūktų sutartys su klientais ir kredito įstaigomis. Nurodė, kad finansiniai sunkumai yra laikini, nes šiuo metu įmonei trūksta apyvartinių lėšų, tačiau įmonė turi ilgalaikio turto ir bendrovės nuosavas kapitalas yra teigiamas. Iš pateikto įmonės balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovė patyrė nuostolių ir deda pastangas, kad atkurtų likvidumo bei kitus finansinius rodiklius, todėl siekiant užtikrinti atsakovės interesus prašė išdėstyti sprendimo vykdymą.
 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016-04-19 nutartimi atsakovės prašymą atmetė ir priteisė ieškovei Icewave Trade OÜ iš atsakovės UAB „Agrovet“ 500,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų.
 4. Teismas nurodė, kad pateikti duomenys apie atsakovės turtinę padėtį nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja išimtinis atvejis, kuriam esant būtų pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą. Priešingai, atsakovės finansinė padėtis yra gera, nes vien tik gautinų sumų balanse nurodyta beveik 3 mln. eurų, o ilgalaikio turto įmonė turi už 13 mln. Eur. Šio fakto nepaneigė ir atsakovo atstovas, kuris pripažino, jog įmonė turi daug nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, tačiau įrodinėjo, kad šiuo metu jie neturi apyvartinių lėšų, todėl negali sumokėti skolos ieškovui. Teismas pažymėjo, jog atsakovė akcentuoja tik savo interesus ir neatsižvelgia į teisėtus ieškovės lūkesčius. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nesant duomenų apie tai, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą nėra pagrindo, nes tokiu būdu būtų nepagrįstai pažeisti kitos šalies interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011; 2014 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014).
 5. Atsakovė padavė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-04-19 nutarties ir prašo nutartį panaikinti bei prašymą tenkinti, taip pat panaikinti nutarties dalį dėl 500 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovei ir šias išlaidas paskirstyti pagal CPK nuostatas.
 6. Nurodo, jog teismas iš esmės vertino tik UAB „Agrovet“ turimo ilgalaikio bei trumpalaikio turto vertę bei per vienerius metus gautiną lėšų sumą, tačiau pakankamai atidžiai neanalizavo bendrovės turtinių įsipareigojimų. Per vienerius metus UAB „Agrovet“ savo kreditoriams bei kitiems asmenims turės sumokėti didesnę sumą, nei pati tikisi gauti – net 3 397 898 Eur. Be to, iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės pardavimo pajamos, lyginant su praėjusiais finansiniais metais, sumažėjo net 17 kartų - nuo 33 107 357 Eur iki 1 917 590 Eur.
 7. UAB „Agrovet“ iš ūkinės - gamybinės veiklos generuojamo pinigų srauto nepakanka finansuoti ūkinę - gamybinę veiklą, trumpalaikio turto mažai. Dėl bendrovės apyvartinių lėšų trūkumo ir turimo turto specifikos ir struktūros bendrovė neturi užtektinai galimybių laiku padengti visų kreditorių finansinius reikalavimus ir susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu.
 8. Kadangi UAB „Agrovet“ trumpalaikiai įsipareigojimai net tris kartus viršija trumpalaikį turtą, tai sumokėjus teismo sprendimu priteistą sumą, atsakovė būtų priversta pažeisti paskolos sutarties sąlygas, banko paskolų grąžinimo grafikus ir atsiskaitymų su žemės ūkio tiekėjais grafikus, netektų galimybės atsiskaityti su darbuotojais ir SODROS biudžetu.
 9. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas visiškai neatsižvelgė į UAB „Agrovet“ nurodytas laikinų finansinių sunkumų priežastis, dėl to neatsižvelgė į tai, kad atsakovės finansiniai sunkumai susiklostė dėl objektyvių, nuo atsakovės valios nepriklausančių priežasčių.
 10. Taip pat teismas neatsižvelgė į tai, kad bendrovė, kuri neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi CK 6.9301 str. 1 d. numatytos atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eilės, pagal kurį pirmenybė teikiama atsiskaitymams pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus.
 11. Atsakovė nesutinka ir su iš jos ieškovei priteista 500 Eur proceso išlaidų suma. Ieškovės nurodomos 400 Eur išlaidos buvo patirtos už atskirojo skundo dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-03-18 nutarties parengimą. Šis atskirasis skundas dar nėra išnagrinėtas, todėl teismas neturėjo jokio įstatyminio pagrindo priteisti nurodytų išlaidų. Be to, prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytą maksimalų išlaidų dydį.
 12. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, jame prašo skundą atmesti. Nurodo, jog pagal teismų praktiką finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimas nėra pakankamas pagrindas spęsti apie tikrąją bendrovės finansinę padėtį, taigi norėdama įrodyti savo sunkią finansinę padėtį, atsakovė turėjo pateikti detalesnę informaciją, tačiau net su atskiruoju skundu to nepadarė.
 13. Atsakovė nepateikia jokių patikimų duomenų rodančių, kad ateityje galima tikėtis, kad jos finansinė padėtis pagerės.
 14. Iš svetainės www.rekvizitai.lt išrašo matyti, kad atsakovė jau eilę metų yra skolinga SODRAI, tačiau tai netrukdė atsakovei vykdyti veiklą ir prisiiminėti įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis.
 15. Tai, kad bendrovė turi daug nekilnojamojo ir kitokio ilgalaikio turto, bet neturi apyvartinių lėšų atsiskaitymams, tėra pačios bendrovės vadovų nesugebėjimas tinkamai organizuoti bendrovės veiklą.
 16. Teismas pagrįstai priteisė 500 Eur bylinėjimosi išlaidų, nes ši suma lyginant su ginčo suma ir atlikto darbo apimtimi nėra neproporcingai didelė. Todėl, įvertinus viso darbo apimtį, bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai.

3Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo atidėjimas yra išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios šalies turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas tenkinti prašymą atidėti ir išdėstyti sprendimo vykdymą, teismas turi nustatyti, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo lūkesčiai. Teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais.
 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį atmetė: priteisė iš atsakovės UAB „Agrovet“ ieškovei Icewave Trade OÜ 15 675 Eur skolos, 8,30 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2014-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2109,86 Eur advokato pagalbai apmokėti, priteisė trečiajam asmeniui ieškovo pusėje UAB „Utenos mėsa“ iš atsakovės 1500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Klaipėdos apygardos teismas 2016-02-01 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė ieškovei iš atsakovės 928,07 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.
 4. Atsakovė pateikė prašymą išdėstyti ir atidėti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties vykdymą dvejiems metams. Prašymą grindė sunkia turtine padėtimi. Nurodė, jog kadangi UAB „Agrovet“ trumpalaikiai įsipareigojimai žymiai viršija trumpalaikį turtą, tai nedelsiant sumokėjus teismo sprendimu priteistą sumą atsakovė būtų priversta pažeisti paskolos sutarties sąlygas, banko paskolų grąžinimo grafikus ir atsiskaitymų su žemės ūkio tiekėjais grafikus, netektų galimybės atsiskaityti su darbuotojais ir SODROS biudžetu, taip būtų destabilizuota įmonės veikla, sutriktų žaliavų tiekimas, nutrūktų sutartys su klientais ir kredito įstaigomis. Nurodė, kad finansiniai sunkumai yra laikini, nes šiuo metu įmonei trūksta apyvartinių lėšų, tačiau įmonė turi ilgalaikio turto ir bendrovės nuosavas kapitalas yra teigiamas. Iš pateikto įmonės balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovė patyrė nuostolių ir deda pastangas, kad atkurtų likvidumo bei kitus finansinius rodiklius, todėl siekiant užtikrinti atsakovės interesų prašė išdėstyti sprendimo vykdymą.
 5. Atsakovė UAB „Agrovet“ prie prašymo dėl sprendimo išdėstymo teismui pateikė duomenis apie savo finansinę padėtį. Iš pateikto balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovės ilgalaikio turto vertė yra 13 105 581 Eur, trumpalaikio turto vertė yra 3 653 861 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 10 668 884 Eur. Iš pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad įmonė turėjo 101 300 Eur nuostolių, o Valstybinio socialinio draudimo valdybos preliminari finansinė ataskaita patvirtina, kad įmonė 2016-03-16 dienai yra skolinga 26 166,28 Eur. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, padarė išvadą, jog atsakovės UAB „Agrovet“ finansinė padėtis yra pakankamai gera, nes vien tik gautinų sumų balanse nurodyta beveik 3 mln. eurų, o ilgalaikio turto įmonė turi už 13 mln. Eur. Atsakovė nurodo, kad teismas atidžiai neanalizavo bendrovės turtinių įsipareigojimų. Per vienerius metus UAB „Agrovet“ savo kreditoriams bei kitiems asmenims turės sumokėti didesnę sumą, nei pati tikisi gauti – net 3 397 898 Eur. Be to, iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės pardavimo pajamos, lyginant su praėjusiais finansiniais metais, sumažėjo net 17 kartų - nuo 33 107 357 Eur iki 1 917 590 Eur.
 6. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo turto, kuriuo disponuoja atsakovė, vertę. Atsakovė teigia, jog didžiąją dalį ilgalaikio turto vertės sudaro žemės bei ant jos stovinčių pastatų ir statinių, mašinų ir įrengimų, įrankių, prietaisų vertė. Šis turtas yra reikalingas UAB „Agrovet“ vykdomai gamybinei veiklai, jo realizuoti tam, kad būtų galima atsiskaityti su ieškove, nėra galimybių. Be to, net skubos tvarka priverstinai realizuojant ilgalaikį turtą, gautina piniginių lėšų suma būtų žymiai mažesnė už turto tikrąją vertę. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, savų interesų prioritetinis vertinimas negali lemti kreditorių interesų nepaisymo. Atsakovė, turėdama didelių įsipareigojimų kreditoriui, turėtų būti suinteresuota jų vykdymu, panaudojant tam turimą turtą.
 7. Kaip nurodo atsakovė, didžiąją dalį trumpalaikio turto (81 proc.) sudaro per vienerius metus gautinos (prognozuojamos gauti) sumos – 2 957 369 Eur, tačiau nėra jokių garantijų, kad atsakovė neabejotinai gaus šią sumą. Teismas pažymi, jog vadovaujantis prielaida dėl balanse nurodytų duomenų apie įmonės turtinę padėtį neprognozuojamumo, remtis balanso duomenimis sprendžiant apie įmonės turtinę padėtį apskritai nebebūtų jokios prasmės. Teismas balanso duomenis vertina kompleksiškai ir iš jų visumos bei bendrovės turto vertės ir įsipareigojimų dydžio santykio sprendžia apie įmonės turtinę padėtį. Be to, įmonė turi imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų operatyvų teismo sprendimo įvykdymą.
 8. Atsakovė teigia, jog teismas neįvertino to fakto, kad atsakovė finansinių sunkumų patiria dėl objektyvių priežasčių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šiuo atveju įmonės patiriamų finansinių sunkumų priežasčių analizė, nesant akivaizdžių duomenų, jog įmonės turtinė padėtis kritinė, nėra teisiškai reikšminga.
 9. Atsakovė nurodo, jog UAB „Agrovet“ trumpalaikiai įsipareigojimai net tris kartus viršija trumpalaikį turtą, todėl sumokėjus teismo sprendimu priteistą sumą, atsakovė būtų priversta pažeisti paskolos sutarties sąlygas, banko paskolų grąžinimo grafikus ir atsiskaitymų su žemės ūkio tiekėjais grafikus, netektų galimybės atsiskaityti su darbuotojais ir SODROS biudžetu, būtų destabilizuota įmonės veikla, sutriktų žaliavų tiekimas, nutrūktų sutartys su klientais ir kredito įstaigomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, modeliuodama situaciją, jog įvykdžiusi teismo sprendimą, nebeteks galimybės atsiskaityti su kitais kreditoriais, atsakovė nepagrįstai kitų kreditorių interesų vertina kaip prioritetinius. Be to, kaip jau minėta, atsakovė turi imtis visų įmanomų priemonių sprendimui įvykdyti, tai apima, jeigu tai būtina, ir ilgalaikio turto realizavimą. Priešingu atveju, būtų iškreipta skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyra.
 10. Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatė, kad atsakovei Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-28 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla. Tokiu atveju sustabdomas visų prievolių vykdymas (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnis). Nors ši nutartis dar nėra įsiteisėjusi, tačiau tai yra pakankama prielaida išvadai, kad tai yra dar vienas pagrindas netenkinti atsakovės prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.
 11. Atsakovė taip pat nesutinka su nutarties dalimi, kuria iš jos ieškovei buvo priteista 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pažymėtina, jog ieškovė pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir, nors prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas teigiama, jog jos sumokėtos už atskirąjį skundą ir atstovavimą teismo posėdyje, tačiau iš PVM sąskaitos – faktūros matyti, jog šios išlaidos patirtos prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ir išdėstymo nagrinėjimo procese. Taigi pirmosios instancijos teismas atmesdamas atsakovės prašymą pagrįstai sprendė šių išlaidų priteisimo klausimą.
 12. Teismas sutinka su atsakovės teiginiu, jog šios išlaidos viršija maksimalius Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius išlaidų dydžius. Pagal Rekomendacijų nuostatas už atsiliepimo į prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo paruošimą maksimali priteistina suma sudarytų 302,76 Eur, už atstovavimą pusės valandos trukmės teismo posėdyje – 75,96 Eur. Taigi maksimali bylinėjimosi išlaidų suma sudarytų 378,45 Eur. Apeliacinės instancijos teismas mano, jog šiuo atveju, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo ir pačios bylos pobūdį bei apimtį, nėra jokių priežasčių nukrypti nuo rekomenduojamų maksimalių dydžių, todėl priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 378,45 Eur.
 13. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina iki 378,45 Eur sumažinant priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335–339 str., teismas

Nutarė

5Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartį pakeisti, iš atsakovės UAB „Agrovet“ ieškovei Icewave Trade OÜ priteistų advokato teisinės pagalbos išlaidų sumą sumažinant iki 378,45 Eur.

Proceso dalyviai
Ryšiai