Byla 2A-186/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rato takas“ atstovui R. R. , atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų Elfas“ atstovei V. P. , viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų Elfas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-719-359/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rato takas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Druskininkų Elfas“ dėl paskolos grąžinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Rato takas“ prašė teismą priteisti iš atsakovo UAB ,,Druskininkų Elfas“ 120 000 Lt – beprocentinę paskolą, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 metų pabaigoje atsakovo direktorei paprašius paskolinti 140 000 Lt, pažadant ateityje bendradarbiauti su ieškovu, jis (ieškovas) 2008 m. sausio 2 d. bankiniu pavedimu pervedė atsakovui 140 000 Lt dydžio beprocentinę paskolą. Paskolos grąžinimo terminas nebuvo aptartas. Tačiau, atsakovui nevykdant pažadų bendradarbiauti, buvo pareikalauta pinigus grąžinti. Atsakovas dalį skolos – 20 000 Lt grąžino 2009 m. sausio 28 d. kasos pajamų kvitu Nr. RT Nr. 218. Likusios skolos dalies negrąžino, aiškindamas, kad neturi pinigų.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo ieškovui 120 000 Lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 850 Lt žyminio mokesčio ir 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

9Teismas, įvertinęs bylos įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovas gavo iš ieškovo ginčo sumą – 140 000 Lt ir dvejus metus juos valdė be teisinio pagrindo (CK 6.237 str. 1, 4 d.) todėl privalo ieškovo reikalaujamą sumą 120 000 Lt grąžinti ieškovui. Teismas nenustatė jokių faktinių duomenų, jog atsakovas ginčo lėšas būtų panaudojęs bendriems šalių komerciniams projektams finansuoti. Priešingai – bylos duomenys įrodo, kad paminėtais pinigais naudojosi išimtinai atsakovas. Teismas, patenkinęs ieškinį, nenustatęs pagrindų, netenkino atsakovo prašymo išdėstyti sprendimo vykdymą (CPK 284 str. 1 d.).

10III.

11Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Druskininkų Elfas“ prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas tokiais argumentais.

  1. Teismo sprendimas neteisėtas, nepagrįstas, pažeidžiantis materialines teisės normas. Jame nepagrįstai nurodyta, kad ieškovo atsakovui pervestos lėšos nebuvo panaudotos bendriems šalių komerciniams projektams finansuoti, nes tarp ieškovo ir atsakovo niekados nebuvo jokio susitarimo, jog ieškovo pervesti pinigai bus panaudojami kažkokiems bendriems projektams kurti.
  2. Teismas nevertino atsakovo patiektų įrodymų (b. l. 29-82), iš kurių matyti, kad atsakovas turi nemažai turto ir pateikęs verslo planą Europos Sąjungos paramai gauti. Tai įrodo, kad atsakovas nepiktnaudžiauja savo teisėmis ir pagerėjus finansinei padėčiai atsiskaitys su ieškovu. Tai ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis pavydėdamas atsakovo sėkmės, prašydamas taikyti areštą atsakovo turtui, taip siekdamas jam (atsakovui) pakenkti.
  3. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas jau grąžino ieškovui 20 000 Lt ir pateikė prašymą išdėstyti mokėjimus dalimis, su kuriuo iš pradžių ieškovas sutiko, o vėliau be jokių paaiškinimų savo nuomonę pakeitė.
  4. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas dvejus metus valdo be teisinio pagrindo iš ieškovo įgytas pinigines lėšas, nes ieškovui buvo žinoma, kokiu tikslu atsakovas juos skolinasi. Jokių pretenzijų ieškovas atsakovui neturėjo tol, kol nepasikeitė situacija versle.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Rato takas“ prašo jo netenkinti ir priteisti iš apelianto visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apelianto finansinė padėtis bloga. Jis (atsakovas) visą savo turtą yra įkeitęs bankui, todėl ieškovas nesutinka, kad skola būtų grąžinta dalimis. Ieškovo nuomone, atsakovas, pateikdamas apeliacinį skundą, vengia prievolės įvykdymo ir sąmoningai veikia prieš greitą bylos išnagrinėjimą.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

17Byloje nustatyta, kad šalys (juridiniai asmenys) buvo sudariusios paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 140 000 Lt. Šią faktinę aplinkybę šalys pripažįsta. Tai įrodo ir rašytinis įrodymas – 2008 m. sausio 2 d. UAB ,,Medicinos bankas“ Tarpfilialinis memorialinis orderis Nr. 378, patvirtinantis, kad ieškovas UAB ,,Ryto takas“ pervedė atsakovui UAB ,,Druskininkų Elfas“140 000 Lt kreditą (b. l. 5). Šios faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad šalys buvo susitarusios dėl visų pagrindinių sutarties elementų, sudarančių paskolos sutarties turinį. Iš to sprendžiama, kad tarp šalių atsiradę paskolos teisiniai santykiai (atsakovas įgijo ginčo sumą kaip paskolą rašytinės sutarties pagrindu, CK 6.870, 6.871 str.). Pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 str.) ir netinkamai kvalifikavo šalių teisinus santykius, konstatavęs, kad atsakovas naudojosi atsakovo pinigais, įgytais be teisinio pagrindo (CK 6.237 str.). Nepagrįstu praturtėjimu pagal CK 6.237 straipsnio 1 dalį laikomas asmens įgijimas to, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti ir tai padaroma be teisinio pagrindo savo veiksmais arba kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo. Nepagrįstas praturtėjimas nelaikomas sutartine prievole ir sudaro atskirą nesutartinių prievolių rūšį. Tam, kad teisiniai santykiai būtų kvalifikuojami kaip prievoliniai nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo santykiai, turi būti nustatyta atitinkamų įstatyme įtvirtintų sąlygų visuma. Pirmosios instancijos teismas šių sąlygų nenustatė. Tačiau tokia materialinės teisės klaida nepaneigia atsakovo pareigos grąžinti skolą ir nesudaro pagrindo naikinti ar keisti iš esmės teisingą teismo sprendimą.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas iki ieškinio padavimo teismui dienos grąžino ieškovui dalį skolos – 20 000 Lt. Iš apeliacinio skundo ir apelianto atstovės argumentų apeliacinės instancijos teisme sprendžiama, kad likusią 120 000 Lt skolą apeliantas pripažįsta ir sutinka ją grąžinti ieškovui, tačiau su sąlyga, jei ši suma bus išdėstyta šešiems mėnesiams, mokant kiekvieną mėnesį 20 000 Lt. CPK 284 straipsnis suteikia teismui teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Apeliantas prašė išdėstyti sprendimo įvykdymą pirmoje instancijoje. Tokį prašymą reiškia ir apeliacinės instancijos teisme. Tačiau jį tenkinti nėra pagrindo. Teismo sprendimo išdėstymas – lengvatinio termino nustatymas prievolę pažeidusiam ir pareigą įvykdyti teismo sprendimą turinčiam skolininkui, ir taikytinas išimtiniais atvejais, kai skolininko turtinė padėtis sunki arba yra kitos nepalankios sąlygos, dėl kurių labai sunku įvykdyti teismo sprendimą, atsižvelgiant į tai ar itin sunki turtinė padėtis ateityje pagerės. Apeliantas nepateikė turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų nei pirmosios nei apeliacinės instancijos teismuose. Pirmosios instancijos teisme apeliantas teigė, kad prašymas išdėstyti sprendimą sietinas su laikinais finansiniais sunkumais dėl turimų įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais bei kt., tačiau taip pat nurodė, kad įmonė veikianti, turi 1 488 406 Lt vertės turto, nurodė konkretų ateityje gautinų papildomų pajamų dydį ir jų šaltinius. Teiginius grindė rašytiniais įrodymais. Žadėjo sumokėti ieškovui skolą per aštuonis mėnesius. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas minėtą prašymą dėl sprendimo išdėstymo patiekė pirmosios instancijos teismui 2010 m. sausio 6 d. Ginčijama teismo sprendimas priimtas 2010 m. kovo 30 d. Apeliacinis skundas pateiktas 2010 m. balandžio 29 d., byla apeliacinės instancijos teisme skirta nagrinėti ir nagrinėta 2011 m. sausio 18 d. Tačiau iki to laiko, t. y. per metus laiko atsakovas net nepradėjo vykdyti savo pažado įvykdyti prievolę – grąžinti ieškovui skolą dalimis. Apelianto atstovas tokio neveikimo priežasties negalėjo paaiškinti, papildomų rašytinių įrodymų apie pagerėjusią atsakovo turtinę padėtį nepateikė. Šioje situacijoje teisėjų kolegija įžvelgia apelianto piktnaudžiavimą teise, taip siekiant vilkinti bylos nagrinėjimą, o ne ieškovo, kaip teigiama apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teisme apelianto atstovė nurodė, kad apeliantas atsisako savo veiklos, nes visą veiklą perima UAB ,,Elfas“. Tai paneigia apelianto teiginį apie tai, kad jo (apelianto) turtinė padėtis gerėja ir patvirtina priešingą situaciją – apelianto įstatuose nustatytos veiklos nevykdymą ir turtinės padėties blogėjimą. Esant tokiai situacijai, t. y. blogai atsakovo padėčiai ir nesant duomenų, kad ji pagerės, išdėstyti teismo sprendimą nėra pagrindo. Jei apelianto prašymas būtų patenkintas ir teismo sprendimo įvykdymas išdėstytas, taip būtų neproporcingai pažeistas ieškovo teisėtas interesas.

19Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Kiti apeliacinio skundo argumentai apie ieškovo pavydą, piktnaudžiavimą teise ir pan. nėra reikšmingi. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodytos aplinkybės, susijusios su ieškovo siekiu teisminiu keliu atgauti visą atsakovui pervestą pinigų sumą, bei aplinkybės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje, negali būti laikomos ieškovo nesąžiningu savo teisių naudojimusi bei įrodymais, paneigiančiais pirmosios instancijos teismo pagrįstumą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str., CPK 5 str.). Asmenys, manydami, kad jų teisės pažeistos, turi teisę jas ginti, pasirinkdamos, jų nuomone, labiausiai tinkamą įstatymų nustatytą pažeistų teisių gynybos būdą (nagrinėjamu atveju – kreipimąsi į teismą). Todėl pasinaudojimas įstatyme įtvirtinta teise nėra neteisėtas veikimas (neveikimas).

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl pirmosios instancijos teismo sprendime padarytos materialinės teisės taikymo klaidos tikslinama teismo sprendimo rezoliucinė dalis.

21Nors ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau dokumentų, patvirtinančių tokias išlaidas apeliacinės instancijos teisme, nepateikė.

22Nepanaikinus apeliacinio skundo iš apelianto priteisiama valstybei 3 300 Lt dydžio žyminio mokesčio, kurio sumokėjimą Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi buvo atidėjęs iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka (b. l. 145). Atleisti nuo šio mokesčio nėra pagrindo (CPK 79, 96 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos 2010 m. kovo 30 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą, tačiau patikslinti jo rezoliucinę dalį, pašalinant teiginį, įrašytą po teksto 120 000 Lt (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių litų) – „nepagrįstai įgytų piniginių lėšų grąžinimo“ įrašant žodį „paskolą“. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Druskininkų Elfas“ valstybei 3 300 Lt (tris tūkstančius tris šimtus litų) žyminio mokesčio.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Rato takas“ prašė teismą priteisti iš atsakovo UAB... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 9. Teismas, įvertinęs bylos įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovas gavo iš... 10. III.... 11. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Druskininkų Elfas“ prašo šį teismo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Rato takas“ prašo jo... 14. IV.... 15. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Byloje nustatyta, kad šalys (juridiniai asmenys) buvo sudariusios paskolos... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas iki ieškinio padavimo teismui... 19. Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo prašymo taikyti laikinąsias... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl pirmosios instancijos teismo sprendime... 21. Nors ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau dokumentų,... 22. Nepanaikinus apeliacinio skundo iš apelianto priteisiama valstybei 3 300 Lt... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kauno apygardos 2010 m. kovo 30 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą,... 25. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Druskininkų Elfas“...