Byla e2A-442-569/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, Linos Muchtarovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. P. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovui M. P. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovas J. V. ieškiniu prašė iš atsakovo M. P. priteisti 20 000 JAV dolerių (toliau – USD) (18 955,54 Eur) skolą, 5 penkių procentų metines palūkanas, kas sudaro 177,88 Eur, už laikotarpį nuo 2016-12-31 iki 2017-03-10, t. y. už 69 dienas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. balandžio 24 d. tarp J. V. ir M. P. buvo sudaryta Internetinių pokerio turnyrų finansavimo sutartis. Pagal šią sutartį ieškovas apmokėdavo atsakovo žaidžiamų sportinio pokerio turnyrų įnašus, t. y. ieškovas periodiškai skolino atsakovui pinigus pokerio žaidimo veiklai. Ieškovo skolinamos atsakovui sumos nuolat kito. Pagal minėtą sutartį atsakovas įsipareigojo grąžinti investuotojui investuotas sumas, o tik tada dalintis iš pokerio žaidimo veiklos gautą pelną. Pripažindamas skolos faktą, prievolės užtikrinimui atsakovas 2015 m. vasario 11 d. pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį, kurio pagrindu atsakovas iki 2016 m. gruodžio 31 d. įsipareigojo ieškovui sumokėti vekselyje nurodytą 20 000 USD sumą, tačiau atsakovas šios skolos nesumokėjo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovo J. V. naudai iš atsakovo M. P. 19 228 USD skolos; 34,19 USD palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą dienos (2017 m. kovo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 927,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

94. Teismas vertino, kad prievolė nagrinėjamu atveju kyla iš paskolos teisinių santykių ir reikalavimas gali būti nagrinėjamas ir pasibaigus internetinių pokerio turnyrų finansavimo sutarčiai.

105. Teismas vertino, kad nagrinėjamoje byloje susiklostė dvejopas ieškinio tenkinimo pagrindas – atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu kyla 1) iš sudarytos sutarties jos galiojimo laikotarpiu ir 2) iš faktinių pinigų perdavimų (pervedimų) tuo laiku, kai sutartis tarp šalių buvo negaliojanti (pasibaigus arba dar nesudaryta).

116. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų apie sutarties pratęsimą, t. y., kad ieškovas priėmė valinį sprendimą sutartį pratęsti ir apie tai informavo atsakovą.

127. Teismas ieškovo pateiktus išrašus apie pervedimus atsakovui PokerStar sistemoje pripažino dokumentais, patvirtinančiais paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.

138. Teismas sprendė, kad labiau yra tikėtina, jog šalis tiek iki sutarties sudarymo, tiek po jos pasibaigimo siejo paskolos teisiniai santykiai, nes atsakovo prašymu ieškovas jam lėšas pervesdavo į pokerio lošimo sistemos sąskaitą, o atsakovas tomis lėšomis naudojosi, tačiau jų negrąžino.

149. Teismas vertino, kad dėl kiekvieno pervedimo buvo tariamasi atskirai, todėl, atskiriems pavedimams, neviršijant CK 6.871 straipsnio 4 dalyje nurodytos sumos, notarinės formos laikytis nereikėjo, nes kiekvienas pervedimas vertintinas kaip savarankiška sutartis šioje byloje pagrindžiamas rašytinu pervedimo įrodymu.

1510. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovo pasirašytas vekselis dėl jo neatitikimo norminiam reglamentavimui niekada nebuvo įgavęs vekselio teisinio statuso. Teismas atsakovo pasirašytą vekselį laikė jau suteiktų paskolų (laikotarpyje nuo 2011 iki 2014 metų) prievolės užtikrinimo (paskolų grąžinimo) priemone.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

1711. Apeliaciniu skundu atsakovas M. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1811.1. Teismas neatsižvelgė į apelianto nurodytus argumentus dėl skolos egzistavimo. Teismas, vertindamas skolos egzistavimą, nevertino visų byloje pateiktų įrodymų. Teismas atsižvelgė į ieškovo pateiktus įrodymus, bet neatkreipė dėmesio į apelianto pateiktus įrodymus.

1911.2. Teismas neatsižvelgė į apelianto argumentus dėl 5 000 Eur skolos. Nepagrįstas teismo argumentas, neva, apeliantas nepagrindė nurodytos sumos atsiradimo pagrindo, nei apskaičiavimo sumos.

2011.3. Apelianto teikiami įrodymai iš PokerStar sistemos įrodo, kad apeliantas ne tik, jog nėra skolingas ieškovui, tačiau yra netgi permokėjęs.

2112. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. V. prašo: nepriimti atsakovo M. P. naujai teikiamų įrodymų; apeliacinį skundą atmesti, o 2018 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

2212.1. Teismas tinkamai ištyrė visus į bylą pateiktus įrodymus ir nustatė reikšmingas bylai aplinkybes. Tinkamai ir pagrįstai teismo konstatuota, kad atsakovas jokių duomenų, jog jam tokios lėšos nebuvo pervestos, ar kad pervestos kitokios lėšos, teismui nepateikė.

2312.2. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas nepagristai teikia naujus įrodymus, kurie galėjo ir privalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme. Atsakovas pripažįsta, jog jis suvokė galimybę ir būtinumą teikti tokius įrodymus, tačiau pasirinko jų neteikti, nes abejojo ar teismas juos pripažins tinkamais ir leistinais. Šiuo atveju galima pagrįstai teigti, kad atsakovas, vesdamas bylą per advokatą, t. y. visiškai suvokdamas savo veiksmų (ne)teikti įrodymų reikšmę, priėmė sprendimą neteikti įrodymų, dėl to turėtų prisiimti visas dėl to kylančias pasekmes.

2412.3. Apelianto teikiami nauji įrodymai nepatvirtina svarbių bylai aplinkybių, neįrodo, kad atsakovas nėra skolingas, jais vadovautis nėra pagrindo. Byloje pateikta pakankamai duomenų apie ieškovo darytus pavedimus atsakovui laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 15 d. iki 2014 m. spalio 31 d.

2512.4. Atsakovo nurodyti 2012-12-16, 2012-12-23 ir 2013-01-02 daryti mokėjimai, kurių suma yra 14 681 USD, sudaro atsakovo ieškovui išmokėto pelno dalį, pagal 2012-12-12 pelno dalybų lentelę. Ši minėta dalis yra pelno dalybos pagal sutartį, o ne skolos grąžinimas.

26Teisėjų kolegija

27k o n s t a t u o ja :

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2913. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

3014. Byloje kilo ginčas dėl prievolės grąžinti ieškovo atsakovui ieškovo lošimų sistemoje pervestas lėšas – paskolą.

31Dėl naujų įrodymų

3215. CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, o pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikti motyvai, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau.

3316. CPK 314 straipsnyje nustatyti ribojimai pirmiausia yra nukreipti prieš nesąžiningus proceso dalyvius, kurie dalį įrodymų nuslepia. Įrodymų ribojimu apeliacijoje siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos išnagrinėjimą, užtikrinti sąžiningą bylinėjimąsi (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-286/2013).

3417. Pažymėtina, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsnis). CPK įtvirtinta ribota apeliacija, kuriai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2008).

3518. Taigi, apie priimto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą paprastai sprendžiama turint omenyje tik tuos duomenis, kuriuos turėjo pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą. Kita vertus, jei tam tikrų įrodymų nepateikimas pirmosios instancijos teisme buvo nulemtas teismo klaidos (pavyzdžiui, nepagrįsto atsisakymo priimti įrodymą) arba kai šalis įrodymo pateikti ankščiau negalėjo, tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme pateikti galima.

3619. Nagrinėjamu atveju atsakovas M. P. su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – išrašus iš PokerStar sistemos. Atsakovas nurodo, kad įrodymu pateikimo būtinybė iškilo vėliau, teigdamas, jog atsakovas ieškovo teikiamų įrodymų nelaikė objektyviais ir turinčiais įrodomąją galią, todėl nematė pagrindo kreiptis į PokerStar sistemą ir teikti savo įrodymų. Tačiau, kai pirmosios instancijos teismas savo sprendime nurodė, jog nagrinėjamu atveju teismas ieškovo pateiktus išrašus apie pervedimus atsakovui PokerStar sistemoje pripažįsta dokumentais, patvirtinančiais paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui, atsakovas teikia papildomus įrodymus, iš kurių akivaizdžiai matyti, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui.

3720. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas minėtais argumentais nepaneigė aplinkybių, kad turėjo galimybę šiuos įrodymus pateikti pirmosios instancijos teismui. Atsakovas bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje žinojo apie tokius įrodymus ir turėjo galimybę juos gauti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra CPK 314 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių turėtų būti priimti apelianto apeliacinės instancijos teismui pateikiami nauji įrodymai. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apelianto pateiktus naujus įrodymus atsisakytina priimti (CPK 314 straipsnis).

38Dėl apeliacinio skundo argumentų

3921. Apelianto teigimu, jis nėra skolingas ieškovui, o pirmosios instancijos teismas, vertindamas skolos egzistavimą, nevertino visų byloje pateiktų įrodymų, atsižvelgė į ieškovo pateiktus įrodymus, bet neatkreipė dėmesio į apelianto pateiktus įrodymus. Šiuos apelianto argumentus teisėjų kolegija vertina nepagrįstais.

4022. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas dėl tarp šalių susiklosčiusių paskolos santykių teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, todėl teisėjų kolegija dėl jų pakartotinai pasisako tiek, kiek jos susijusios su apeliacinio skundo argumentais.

4123. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2012 m. balandžio 24 d. pasirašė internetinių pokerių turnyro finansavimo sutartį, kuria investuotojai įsipareigojo finansuoti žaidėjo internetinio pokerio lošimus www.pokerstasrs.com ir www.pokerstars.fr svetainėse. Sudaryta sutartimi šalys sutarė, kad ieškovas finansuos atsakovo interneto pokerio lošimus. Taip pat šalys sutarė, kaip bus dalinamas gautas pelnas. Sutartyje nurodoma, kad prieš pelno dalybas žaidėjas turi padengti visus nuostolius. Šalys yra sutarusios, kad sutarties galiojimo terminas yra iki žaidėjas sužais 2000 turnyrų arba 6 mėnesiai nuo sutarties sudarymo.

4224. Ieškovas atsakovui iš savo sąskaitos, esančios lošimų sistemoje PokerStars, pervesdavo į atsakovo sąskaitą, esančią toje pačioje sistemoje, tam tikras pinigų sumas nuo 2011 m. kovo 18 d. iki 2014 metų. Šioje sistemoje ieškovas registruotas „duomenys neskelbtini)“, o atsakovas „( - )“ slapyvardžiais. 2015 m. vasario 11 d. atsakovas pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo iki 2016 m. gruodžio 31 d. įsipareigojo sumokėti ieškovui 20 000 USD. 2017 m. vasario 20 d. pretenzija ieškovas kreipėsi į atsakovą reikalaudamas iki 2017 vasario 27 d. sumokėti 20 000 USD.

4325. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog šalis sieja paskolos teisiniai santykiai, kurie truko internetinių pokerio turnyrų finansavimo sutarties galiojimo metu ir po jos.

4426. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis).

4527. Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl paskolos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, pažymėta, kad esminiai paskolos sutarties elementai yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti tokią pat pinigų sumą ar kiekį daiktų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229-916/2017).

4628. Ieškovas į bylą pateikė išrašus apie pervedimus atsakovui PokerStar sistemoje, iš kurių matyti, kad ieškovas atsakovui laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 18 d. iki 2014 m. spalio 31 d. pervedė 19 228 USD. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo pateiktus išrašus/pranešimus apie pervedimus atsakovui PokerStar sistemoje pripažino dokumentais, patvirtinančiais paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad atsakovas jokių duomenų, kad jam tokios lėšos nebuvo pervestos, ar kad pervestos kitokios lėšos, kad pervestos lėšos ieškovui buvo grąžintos, teismui nepateikė.

4729. Į bylą pateiktas 2015 m. vasario 11 d. neprotestuotinas paprastasis vekselis, kurio pagrindu atsakovas iki 2016 m. gruodžio 31 d. įsipareigojo ieškovui sumokėti vekselyje nurodytą 20 000 USD sumą. Ieškovo teigimu, atsakovas šį vekselį pasirašė pripažindamas skolos faktą, prievolės užtikrinimui.

4830. Kasacinio teismo praktikoje aptariant vekselio teisines savybes pažymėta, kad įvertinus universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje laikytina, kad jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti); taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014).

4931. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. vasario 11 d. neprotestuotinas paprastasis vekselis nebuvo apmokėtas, taip pat nebuvo pateiktas notarui Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį atsakovo pasirašytą vekselį laikė jau suteiktų paskolų (laikotarpiu nuo 2011 iki 2014 metų) prievolės užtikrinimo (paskolų grąžinimo) priemone.

5032. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į apelianto argumentus dėl 5 000 Eur skolos ir nepagrįstai nurodė, kad apeliantas nepagrindė nurodytos sumos atsiradimo pagrindo, nei apskaičiavimo sumos. Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

5133. Apelianto teigimu jis savo teiktame atsiliepime į ieškinį aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad šalims radus bendrą kompromisą bei atsakovui turint finansinių bėdų, ieškovas grynaisiais pinigais paskolino atsakovui 6 000 Eur, kurie visiškai nesusiję su suma pagal vekselį ir kuriuos atsakovas ieškovui jau yra grąžinęs taip pat grynaisiais pinigais.

5234. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė, jog atsakovas pripažįsta 5 000 Eur skolą ieškovui ir tokią sumą gali sumokėti, tačiau nei kokiu konkrečiu pagrindu skola atsirado, nei kaip atsakovas apskaičiavo tokią sumą, atsakovo atstovas negalėjo nurodyti. Teisėjų kolegijos vertinimu apeliantas nurodo skirtingas sumas. Pats apeliantas atsiliepime į ieškinį ir apeliaciniame skunde nurodo 6 000 Eur sumą, kuri pasak jo nėra susijusi su ginčo paskola ir jau yra grąžinta, tuo tarpu jo atstovas pirmosios instancijos teisme kalbėjo apie 5 000 Eur skolą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra galimybės nustatyti, apie kokią 5 000 Eur skolą apeliantas kalba. Dėl to pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nei kokiu konkrečiu pagrindu 5 000 Eur skola atsirado, nei kaip atsakovas apskaičiavo tokią sumą, atsakovo atstovas negalėjo nurodyti. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų.

5335. Teisėjų kolegija, įvertinusi apskųsto teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, faktinius bylos duomenis, konstatuoja, jog šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai).

5436. Įvertinus bylos aplinkybių visumą, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog šalis tiek iki sutarties sudarymo, tiek po jos pasibaigimo siejo paskolos teisiniai santykiai, nes atsakovo prašymu ieškovas jam lėšas pervesdavo į pokerio lošimo sistemos sąskaitą, o atsakovas tomis lėšomis naudojosi, tačiau jų negrąžino.

5537. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantas, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas yra nepagristas ar kad teismas nevisapusiškai įvertino bylos aplinkybes.

5638. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė ginčo klausimui taikytinas teisės normas, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

57Dėl bylinėjimosi išlaidų

5839. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

5940. Ieškovas 2018-05-28 apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1 032,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Patirtas išlaidas pagrįsti ieškovas pateikė 2018-05-10 PVM sąskaitą–faktūrą, tačiau atstovavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų nepateikė. Taip pat nenurodė jokių pagrįstų argumentų, kodėl neturi galimybės teismui pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

6041. Teisėjų kolegija pažymi, jog išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ir kt.). Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai, sumokėjus pinigus dėl bylos sprendimo teisme (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35-248/2016; 2017 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-687/2017; ir kt.).

6142. Nagrinėjamu atveju nesant atstovavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

62Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

63Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistus.

64Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovas J. V. ieškiniu prašė iš atsakovo M. P. priteisti 20 000 JAV... 6. 2. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. balandžio 24 d. tarp J. V. ir M. P. buvo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 3. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. vasario 28 d. sprendimu... 9. 4. Teismas vertino, kad prievolė nagrinėjamu atveju kyla iš paskolos... 10. 5. Teismas vertino, kad nagrinėjamoje byloje susiklostė dvejopas ieškinio... 11. 6. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų apie sutarties pratęsimą, t.... 12. 7. Teismas ieškovo pateiktus išrašus apie pervedimus atsakovui PokerStar... 13. 8. Teismas sprendė, kad labiau yra tikėtina, jog šalis tiek iki sutarties... 14. 9. Teismas vertino, kad dėl kiekvieno pervedimo buvo tariamasi atskirai,... 15. 10. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovo pasirašytas vekselis... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 17. 11. Apeliaciniu skundu atsakovas M. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 18. 11.1. Teismas neatsižvelgė į apelianto nurodytus argumentus dėl skolos... 19. 11.2. Teismas neatsižvelgė į apelianto argumentus dėl 5 000 Eur skolos.... 20. 11.3. Apelianto teikiami įrodymai iš PokerStar sistemos įrodo, kad... 21. 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. V. prašo: nepriimti... 22. 12.1. Teismas tinkamai ištyrė visus į bylą pateiktus įrodymus ir nustatė... 23. 12.2. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas nepagristai teikia naujus... 24. 12.3. Apelianto teikiami nauji įrodymai nepatvirtina svarbių bylai... 25. 12.4. Atsakovo nurodyti 2012-12-16, 2012-12-23 ir 2013-01-02 daryti mokėjimai,... 26. Teisėjų kolegija... 27. k o n s t a t u o ja :... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 30. 14. Byloje kilo ginčas dėl prievolės grąžinti ieškovo atsakovui ieškovo... 31. Dėl naujų įrodymų... 32. 15. CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 33. 16. CPK 314 straipsnyje nustatyti ribojimai pirmiausia yra nukreipti prieš... 34. 17. Pažymėtina, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti... 35. 18. Taigi, apie priimto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą paprastai... 36. 19. Nagrinėjamu atveju atsakovas M. P. su apeliaciniu skundu pateikė naujus... 37. 20. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas minėtais argumentais nepaneigė... 38. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 39. 21. Apelianto teigimu, jis nėra skolingas ieškovui, o pirmosios instancijos... 40. 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas dėl tarp... 41. 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2012 m. balandžio 24 d. pasirašė... 42. 24. Ieškovas atsakovui iš savo sąskaitos, esančios lošimų sistemoje... 43. 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 44. 26. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 45. 27. Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl paskolos teisinius santykius... 46. 28. Ieškovas į bylą pateikė išrašus apie pervedimus atsakovui PokerStar... 47. 29. Į bylą pateiktas 2015 m. vasario 11 d. neprotestuotinas paprastasis... 48. 30. Kasacinio teismo praktikoje aptariant vekselio teisines savybes pažymėta,... 49. 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. vasario 11 d. neprotestuotinas... 50. 32. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į... 51. 33. Apelianto teigimu jis savo teiktame atsiliepime į ieškinį aiškiai ir... 52. 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė,... 53. 35. Teisėjų kolegija, įvertinusi apskųsto teismo sprendimo turinį,... 54. 36. Įvertinus bylos aplinkybių visumą, spręstina, jog pirmosios instancijos... 55. 37. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad pirmosios instancijos teismas,... 56. 38. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 58. 39. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 59. 40. Ieškovas 2018-05-28 apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą... 60. 41. Teisėjų kolegija pažymi, jog išlaidos suprantamos kaip išleistos... 61. 42. Nagrinėjamu atveju nesant atstovavimo išlaidų apmokėjimą... 62. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 63. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą... 64. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....