Byla 2-926-212/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, dalyvaujant ieškovės A. K. K. atstovui adv. Andriui Ramonui, atsakovėms K. P., L. U., I. D. N., V. S., ir jų atstovui adv. Algimantui Kolpertui, trečiajam asmeniui Panevėžio miesto 6 notarų biuro notarei Nijolei I. K. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo, paveldėto turto priteisimo, sandorių naikinimo, restitucijos taikymo pagal A. K. K. ieškinį atsakovėms K. P., L. U., I. D. N., V. S., trečiajam asmeniui Panevėžio miesto 6 notarų biuro notarei N. I. K. ir

Nustatė

2Ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais 2008-07-19 ir 2008-07-29 dovanojimo sandorius, sudarytus tarp A. K. K., atstovaujant S. S.: dėl 16 000 Lt dovanojimo I. D. N.; dėl 40 000 Lt dovanojimo K. P.; dėl 40 000 Lt dovanojimo L. U.; dėl 35 000 Lt dovanojimo K. P.; dėl 20 000 Lt dovanojimo L. U.; dėl 20 000 Lt dovanojimo V. S. Panaikinti paveldėjimo teisės liudijimą, išduotą 2009-01-08 L. U. ir K. P. dėl ½ piniginių indėlių/piniginių lėšų, buvusių AB banke „Hansabankas“ (dabar Swedbank), Panevėžio skyriuje, sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), paveldėjimo. Priteisti iš L. U. ir K. P. po 262 477,77 Lt, kaip nepagrįstai paveldėtą jos turtą, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašo atnaujinti praleistą 3 mėnesių terminą ieškiniu pareikšti, nes jį praleido dėl svarbių priežasčių ir priteisti iš atsakovių visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad S. S. nuo 2007-04-24 buvo įgaliota tvarkyti visus jos reikalus dėl nuosavybės teisės atkūrimo į motinos, J. M. (K.) valdytą nekilnojamąjį turtą. Savo įgaliotine visiškai pasitikėjo, su ja bendraudavo telefonu ir laiškais. Bendravimas nutruko 2008 metais, o 2009 m. vasario mėnesio antroje pusėje iš Kauno m. savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Nuosavybės teisių atkūrimo skyriaus gavo pažymą dėl kompensacijos už turėtą nuosavybę išmokėjimo. Taip sužinojo, kad įgaliotinė nuslėpė nuo jos svarbų faktą, t. y. tai, jog Kauno m. savivaldybės administracija už negrąžintą namą Kauno mieste dar 2008 metais išmokėjo jai 715 000 Lt kompensaciją. Taip pat sužinojo, kad S. S. mirė 2008-09-13, tačiau ir apie jos mirtį jai niekas nepranešė. Patikrinus savo sąskaitą banke, išmokėtos kompensacijos nerado, todėl kreipėsi teisinės pagalbos į advokatus, kurie jos pavedimu surinko visą svarbią informaciją apie jai skirtą ir pasisavintą 715 000 Lt kompensaciją. Paaiškėjo, kad įgaliotinė S. S. gautą kompensaciją išdalino savo artimiems giminaičiams: 16 000 Lt seseriai I. D. N., 75 000 Lt anūkei K. P., 60 000 Lt dukrai L. U., 20 000 Lt anūkei V. S., o likusią, 524 955,55 Lt sumą pervedė į savo sąskaitą ir šiuos pinigus po jos mirties paveldėjo lygiomis dalimis atsakovės L. U. ir K. P. Niekada neketino jai priklausančios kompensacijos palikti S. S. ir jos giminėms. Ji pati turi dukrą, anūką ir žinoma viskas, kas jai priklauso, liks jiems. Jos įgaliotinė pasielgė nesąžiningai, nuslėpė didelės piniginės kompensacijos išmokėjimo faktą ir pinigus pasisavino. Be to, įgaliotinė nė karto neatsiskaitė už savo veiklą, neinformavo, ką gavo, vykdydama pavedimą. Priešingai, laiškuose pabrėždavo, kad kompensacija bus labai maža, „kapeikos“, visada skųsdavosi dėl pinigų stokos ir valdininkų biurokratijos. Nuo 2004 metų iki 2008-02-08 savo įgaliotinei pervedė 6 500 JAV dolerių. Mano, kad įgaliotinė, nepaisant to, kad jai buvo pavesta savo nuožiūra valdyti ir pilnai disponuoti jos pinigais, peržengė įgaliojimo ribas, neveikė jos interesais, o veikė savo ir savo artimųjų interesais. S. S. veiksmai, jos kompensacijos išdalinimas artimiems giminaičiams ir pinigų pasisavinimas, visiškai neatitinka jos interesų ir jos valios. Įgaliotinė turėjo veikti išskirtinai jos naudai, tačiau nesant sutikimo, 171 000 Lt išdovanojusi savo artimiesiems, o 524 955,55 Lt sumą po S. S. mirties paveldėjo atsakovės.

3Apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2009 m. vasario mėnesio antroje pusėje, dokumentų ir informacijos rinkimas dėl situacijos užtruko, praleido 3 mėnesių terminą pareikšti pretenzijas palikimą priėmusiems įpėdiniams. Prašo nurodytas priežastis pripažinti svarbiomis ir praleistą terminą pratęsti.

4Atsakovės ir jų atstovas prašo atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą, su ieškovės reikalavimais nesutinka. Joms kelia abejonių ieškovės valia pareiškiant šį ieškinį, todėl prašo pripažinti ieškovės dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. S. S. ir jos visos su ieškovė bendravo ir žinojo pastarosios valią, kad gautą kompensaciją S. S. padalytų savo artimiesiems, leido jai pilnai disponuoti visu jai priklausančiu turtu ir pinigais. Ieškovė skambino būtent S. S. mirties dieną ir jai buvo pasakyta, kad ši mirė. Ieškovė nuo 2008-09-13 žinojo apie S. S. mirtį, todėl privalėjo per 3 mėnesius reikšti pretenzijas. Prašo netenkinti prašymo pratęsti terminą pareikšti kreditorinį reikalavimą. Po S. S. mirties praėjo metai, todėl šis terminas yra per ilgas, kad jį galima būtų pratęsti. Ieškovė nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių šį terminą praleido tris kartus. Nesutinka, kad joms pervesti pinigai yra dovanos, nes buvo įsitikinusios, kad S. S. veikia ieškovės nurodymu ir tam turėjo pakankamų pagrindų, nes pati ieškovė apie tai ne kartą yra kalbėjusi. Ieškovė gali pinigų reikalauti iš S. S., bet ne iš jų, nes jos pinigus gavo iš S. S., kuri turėjo teisę ieškovės pinigais disponuoti. Jei būtų žinojusios apie ieškovės pretenzijas, nebūtų priėmusios palikimo. Be to, joms žinoma, kad ieškovė turi dukrą, tačiau su ja nesutaria, todėl neturi kam palikti savo turto ir norėjo viską palikti S. S. artimiesiems.

5Tretysis asmuo teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje surinktais ir patikrintais įrodymais nustatyta, kad ieškovė A. K. K. Kauno miesto savivaldybės Pastatų grąžinimo ir butų privatizavimo tarnybai 1997-12-02 pateikė prašymą atstatyti nuosavybės teise į motinos, J. M. (K.) išlikusį nekilnojamąjį turtą, namą ( - ), Kaune (t. 1, b. l. 27–28). Ieškovė gyvena JAV, todėl 1997-12-02 suteikė įgaliojimą J. A. S. ir J. S. atstovauti jai visuose veiksmuose, atkuriant nuosavybės teises. Kitą įgaliojimą suteikė 2007-04-24 S. S. (t. 1, b. l. 29–30). Kauno m. savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Nuosavybės teisių atkūrimo skyrius 2009-01-30 išsiuntė ieškovei pažymą dėl atlyginimo pinigais dydžio už valstybės išperkamą gyvenamąjį namą, jo dalį, butą. Pažymoje nurodoma, kad A. K. K. visa 715 000 Lt kompensacija už namą ( - ), Kaune išmokėta 2008 metais (t. 1, b. l. 31). Šią pažymą ieškovė gavo 2009 metų vasario mėnesio antroje pusėje. Patikrinusi savo sąskaitą banke ir neradusi joje išmokėtos kompensacijos, 2009-03-02 sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų su advokato Andriaus Ramono kontora (t. 1, b. l. 24–26), kuriai ir pavedė atstovauti jai ir vesti šią bylą. Ieškovės atstovas nustatė, kad ieškovės įgaliotinė S. S. 2008-09-13 mirė. Per laikotarpį nuo 2009-03-16 (t. 1, b. l. 43) iki 2009-09-09 surinko visus būtinus dokumentus ir kreipėsi į teismą (t. 1, b. l. 109). Iš pateiktų dokumentų matyti, kad į ieškovės sąskaitą AB Hansabanke 2008-07-15 mokėjimo nurodymu Nr. 1270 Kauno miesto savivaldybės administracija pervedė 715 000 Lt (t. 1, b. l. 39, 41, 45). Iš šios sąskaitos ieškovės atstovė S. S. 2008-07-16 paėmė 15 000 Lt, 2008-07-19 – 4 000 Lt ir tą pačią dieną po 40 000 Lt pervedė į dukters L. U. ir anūkės K. P. sąskaitas. 2008-07-29 S. S., veikdama pagal ieškovės įgaliojimą, pervedė 35 000 Lt K. P., 20 000 Lt L. U., 20 000 Lt anūkei V. S. ir 524 955,55 Lt į savo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 45–57, 61–64). Atsakovės L. U. ir K. P. 2008-10-09 Panevėžio miesto 6 notarų biurui pateikė pareiškimus dėl palikimo priėmimo po S. S. mirties ir 2009-01-08 joms išduoti paveldėjimo teisės liudijimai (t. 1, b. l. 122–151). Iš paveldėjimo bylos matyti, kad S. S. vardu AB banke Hansabankas buvo 526 060, 87 Lt piniginiai indėliai, kuriuos lygiomis dalimis paveldėjo atsakovės L. U. ir K. P. (t. 1, b. l. 142). Ieškovė reiškia reikalavimus palikėjos įpėdinėms dėl neteisėtai įgaliotinės S. S. sudarytų sandorių ir nepagrįstai paveldėto jos turto, piniginės kompensacijos.

8Įstatymas reglamentuoja, kad palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Jeigu šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip 3 metai, teismas gali pratęsti 3 mėnesių terminą (CK 5. 63 str. 1, 4 d.). Ieškovė nurodė priežastis, dėl kurių praleido terminą pareikšti reikalavimus įpėdiniams: apie S. S. mirtį sužinojo tik 2009 metų kovo mėnesį, apie kompensacijos pasisavinimą ir paveldėjimą tikros informacijos notarė nesuteikė, iš namų valdos ( - ), Panevėžyje, nustatė, kad buvo išduoti du paveldėjimo teisės liudijimai, informacijos rinkimai užėmė nemažai laiko. Atsakovės nesutinka, kad terminas būtų pratęstas, teigia, kad apie S. S. mirtį ieškovė žinojo šios mirties dieną, t. y. 2008-09-13, nes tą dieną skambino joms į Panevėžį, todėl laiku galėjo pareikšti pretenzijas. Aplinkybę, kad 2008-09-13 ieškovė skambino į Panevėžį, patvirtino atsakovės L. U. sutuoktinis, liudytojas R. U. Teismas kritiškai vertina atsakovių ir liudytojo parodymus dėl šios aplinkybės, nes ir atsakovės, ir liudytojas yra suinteresuoti bylos baigtimi, o kitų, nenuginčijamų įrodymų byloje nėra. Be to, ieškovė apie savo pažeistas teises sužinojo gavusi pranešimą apie kompensacijos išmokėjimą, neradusi kompensacijos sąskaitoje ir gavusi dokumentus, patvirtinančius neteisėtą kompensacijos pasisavinimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, kad ieškovė terminą reikšti reikalavimus palikimą priėmusioms įpėdinėms, praleido dėl svarbių priežasčių ir šis terminas pratęstinas (CK 5. 63 str. 4 d.).

9Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, įgaliotojo duodamas įgaliotiniui atstovauti įgaliotojui, nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (CK 2. 137 str.). Įgaliojimas yra vienašalis atstovaujamojo sandoris ir išduodamas atlikti ar konkrečiam sandoriui sudaryti, ar įvairiems sandoriams sudaryti ir kitiems veiksmams atlikti (generalinis įgaliojimas). Visais atvejais įgaliojimas turi būti vykdomas vadovaujantis tik įgaliotojo interesais. Reikalavimas, vykdant pavedimą nepažeisti atstovaujamojo interesų, yra bendroji įstatyminė atstovo pareiga, galiojanti nepriklausomai nuo to, ar yra tai aiškiai įrašyta į įgaliojimo tekstą. Įstatymas reglamentuoja, kad įgaliotinis privalo įvykdyti jam duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus, bei vengti savo asmeninių interesų konflikto su įgaliotojo interesais (CK 6.760 str. 1 d.). Draudimo vengti interesų konflikto neįrašymas į atstovui išduotą įgaliojimą nereiškia atstovaujamojo valios trūkumo ir negali būti pagrindu, pateisinančiu atstovaujamojo interesams pažeidžiančius atstovo veiksmus. Atstovo pareigą veikti kuo naudingiausiu atstovaujamajam būdu ir draudimą atlikti veiksmus savo naudai. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civ. bylose Nr. 3K-3-119/2008; Nr. 3K-3-521/2008; 3K-3-13/2009; 3K-3-421/2009).

10Ieškovės įgaliotinė S. S. veikė turėdama ieškovės išduotą generalinį įgaliojimą. Tokio įgaliojimo buvimas nereiškia, kad įgaliotinė juo galėjo remtis tik formaliai, vadovaudamasi vien žodiniu tekstu surašytais įgaliojimais. Kaip jau minėta, įgaliotinė turėjo veikti tik įgaliotosios interesais, nesukelti interesų konflikto, privalėjo atsiskaityti atstovaujamajai už viską, ką gavo vykdydama įgaliojimą (CK 2. 150 str.). Iš bylos duomenų matyti, kad jau 2007-08-20 ieškovės nekilnojamojo turto grąžinimo byloje buvo turto vertės nustatymo pažyma (t. 1, b. l. 33), tačiau S. S. ieškovės neinformavo apie tikrą grąžinamojo turto vertę ir kompensacijos dydį, nepranešė, kad 2008-07-15 kompensacija yra realiai pervesta į banko sąskaitą. Tai patvirtino ir atsakovės, ir liudytojai, kurie tvirtina nežinoję apie išmokėtos kompensacijos sumą. Ieškovė teigia, kad nuo 2008 metų pabaigos bendravimas su atstove nutrūko ir iki to laiko ji nebuvo informuota apie nekilnojamojo turto grąžinimo eigą. Iš ankstesnių atstovės laiškų suprato, kad kompensacija už nekilnojamąjį turtą bus menka, o atlikti įvairiems veiksmams buvo prašoma pinigų. Nuo 2004-06-18 iki 2008-02-08 ieškovė įgaliotinei S. S. pervedė 6 500 JAV dolerių (b. l. 136–155). Nėra pagrindo netikėti šiais ieškovės paaiškinimais, nes jie patvirtinti byloje esamais įrodymais, o atsakovės nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes. Į ieškovės sąskaitą kompensacija pervesta 2008-07-15, o jau 2008-07-19 ir 2008-07-29 S. S., negavusi ieškovės sutikimo, jos neinformavus bei veikdama pagal įgaliojimą, ieškovei skirtą kompensaciją pervedė savo artimiesiems giminaičiams: seseriai, dukrai, anūkėms ir sau (t. 2, b. l. 55). Įstatymas reglamentuoja, kad atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai, vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys, CK 2. 134, 3. 135 str.). Tai yra imperatyvi įstatymo norma, užtikrinanti, kad nebūtų pažeistos įstatymo tiesiogiai reguliuojamų privatinių santykių dalyvių ir trečiųjų asmenų teisės ar įstatymo saugomi interesai. Ieškovė šiuos pinigų pervedimus traktuoja kaip dovanojimo sandorius, nors jie ir nesudaryti rašytine forma, kaip reikalauja CK 6. 469 str. Teismas įgaliotinės S. S. veiksmus, pervedant pinigus artimiesiems giminaičiams ir sau, vertina kaip sandorius priešingus ieškovės interesams su savo artimaisiais giminaičiais. Sudaryti tokius sandorius ieškovės valios nebuvo, S. S. neteisėtais veiksmais iššvaistė labai didelę pinigų sumą, priklausančią ieškovei ir tokie veiksmai vertinami kaip reikšmingas ieškovės turtinių interesų pažeidimas. Atsakovės šių sandorių pagrindu be pagrindo įgijo ir paveldėjo pinigines lėšas, todėl privalo jas grąžinti ieškovei (CK 6. 237 str. 1 d., 6. 239 str., 5. 63 str.).

11Atsakovės ir jų atstovas mano, kad nėra pagrindo naikinti sudarytus sandorius, nes S. S. veikė pagal ieškovės įgaliojimą: savo nuožiūra tvarkyti, valdyti ir pilnai disponuoti piniginiais indėliais, o ieškovė neginčija įgaliojimo. Atsakovių argumentas atmestinas, nes ieškovės išduotas įgaliojimas pasibaigė mirus S. S., todėl nėra pagrindo jį ginčyti (CK 2. 147 str. 1 d. 7 p.). Įgaliojimui pasibaigus, įgaliotinio teisių perėmėjai privalo grąžinti įgaliojimą įgaliotojui, pateikti ataskaitą ir atsiskaityti už viską, ką įgaliotinė buvo gavusi, vykdydama įgaliojimą (CK 2. 148 str. 3 d., 2. 149 str.). S. S. įpėdinės, atsakovės L. U. ir K. P. (t. 1, b. l. 122–123, 128–129,148–151), privalėjo informuoti ieškovę apie įgaliotinės mirtį, nes joms buvo žinoma, kad ši turėjo ieškovės įgaliojimą.

12Atmestini atsakovių argumentai dėl ieškovės valios, pinigus palikti S. S. artimiesiems. Ieškovės atvirukai-laiškai, kuriuos pateikė atsakovės, yra 10 metų senumo ir S. S. dar neturėjo ieškovės įgaliojimo. Tuo tarpu pati S. S. laiškuose ieškovei klausė, kaip ši pasielgs su grąžinamu turtu, minėjo, kad būtinas testamentas. Šios aplinkybės rodo, kad S. S. suvokė, kad ieškovės kompensaciją naudoja be ieškovės valios ir pavedimo (t. 2, b. l. 98–100,122–123).

13Ieškinys pagrįstai ir tenkinamas visiškai. Patenkinus ieškinį, iš atsakovių priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79, 80, 88, 92 str.). Bendra ieškinio kaina yra 695 955,55 Lt ir žyminis mokestis nuo šios sumos sudaro 10 960 Lt. Iš atsakovių priteisiamos skirtingos sumos pinigų, todėl bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai (CPK 93 str.). Nuo ieškinio kainos, 695 955,55 Lt, I. D. N. priteisiama 16 000 Lt suma sudaro 2,3 %, V. S. – 2,9 %, L. U. – 46,3 %, K. P. – 48,5 %. Analogiškai iš atsakovių priteisiamos bylinėjimosi išlaidos nuo ieškovės sumokėto 2 000 Lt žyminio mokesčio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei priteisiamos iš atsakovių lygiomis dalimis.

14Įvykdžius teismo sprendimą, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, panaikinamos (CPK 150 str. 5 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17A. K. K., a. k. ( - ), pratęsti terminą pareikšti ieškinį įpėdinėms K. P., a. k. ( - ), ir L. U., a. k. ( - ), dėl po S. S., a. k. ( - ), mirusios 2008 m. rugsėjo 13 d., paveldėto turto.

18Pripažinti negaliojančiais šiuos sandorius, sudarytus S. S., a. k. ( - ), pagal A. K. K., a. k. ( - ), įgaliojimą:

19- 2008 m. liepos 19 d. 16 000 Lt (šešiolikos tūkstančių litų) pervedimą I. D. N., a. k. ( - ), į banko sąskaitą Nr. ( - );

20-2008 m. liepos 19 d. 40 000 Lt (keturiasdešimties tūkstančių litų) pervedimą K. P., a. k. ( - ), į banko sąskaitą Nr. ( - );

21- 2008 m. liepos 19 d. 40 000 Lt (keturiasdešimties tūkstančių litų) pervedimą L. U., a. k. ( - ), į banko sąskaitą Nr. ( - );

22- 2008 m. liepos 29 d. 20 000 Lt (dvidešimties tūkstančių litų) pervedimą L. U., a. k. ( - ), į banko sąskaitą Nr. ( - );

23- 2008 m. liepos 29 d. 35 000 Lt (trisdešimt penkių tūkstančių litų) pervedimą, K. P., a. k. ( - ), į banko sąskaitą Nr. ( - )

24- 2008 m. liepos 29 d. 20 000 Lt (dvidešimties tūkstančių litų) pervedimą V. S., a. k. ( - ), į banko sąskaitą Nr. ( - );

25Panaikinti paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (notarinio registro Nr. 117), išduotą 2009 m. sausio 18 d. L. U., a. k. ( - ), dalyje dėl ½ piniginių indėlių/piniginių lėšų, buvusių AB banke „Hansabankas“ Panevėžio regiono skyriuje sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), paveldėjimo.

26Panaikinti paveldėjimo teisės liudijimą pagal testamentą (notarinio registro Nr. 120), išduotą 2009 m. sausio 18 d. K. P., a. k. ( - ), dalyje dėl ½ piniginių indėlių/piniginių lėšų, buvusių AB banke „Hansabankas“ Panevėžio regiono skyriuje sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), paveldėjimo.

27Priteisti A. K. K., a. k. ( - ), naudai:

28iš I. D. N., a. k. ( - ), 16 000 Lt (šešiolika tūkstančių litų) be pagrindo įgytų piniginių lėšų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2009-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

29iš V. S., a. k. ( - ), 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) be pagrindo įgytų piniginių lėšų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2009-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

30iš L. U., a. k. ( - ), 322 477, 77 Lt (tris šimtus dvidešimt du tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis litus 77 ct.) be pagrindo įgytų ir paveldėtų piniginių lėšų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2009-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

31iš K. P., a. k. ( - ), 337 477,77 Lt (tris šimtus trisdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis litus 77 ct.) be pagrindo įgytų ir paveldėtų piniginių lėšų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2009-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

32Priteisti A. K. K., a. k. ( - ), naudai iš I. D. N., a. k. ( - ), 46 Lt (keturiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio, iš V. S., a. k. ( - ), 58 Lt (penkiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio, iš L. U., a. k. ( - ), 926 Lt (devynis šimtus dvidešimt šešis litus) žyminio mokesčio, iš K. P., a. k. ( - ), 970 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio.

33Priteisti valstybei: iš I. D. N., a. k. ( - ), 206, 80 Lt (du šimtus šešis litus 08 ct) žyminio mokesčio ir 19,25 Lt (devyniolika litų 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; iš V. S., a. k. ( - ), 259,84 Lt (du šimtus penkiasdešimt devynis litus 84 ct.) žyminio mokesčio ir 19,25 Lt (devyniolika litų 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; iš L. U., a. k. ( - ), 4 148,48 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 48 ct) žyminio mokesčio ir 19,25 Lt (devyniolika litų 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; iš K. P., a. k. ( - ), 4 345,60 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt penkis litus 60 ct) žyminio mokesčio ir 19,25 Lt (devyniolika litų 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

34Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, įvykdžius šį teismo sprendimą.

35Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais 2008-07-19 ir 2008-07-29... 3. Apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2009 m. vasario mėnesio antroje... 4. Atsakovės ir jų atstovas prašo atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą, su... 5. Tretysis asmuo teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio vietą ir laiką... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje surinktais ir patikrintais įrodymais nustatyta, kad ieškovė A. K. K.... 8. Įstatymas reglamentuoja, kad palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti... 9. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, įgaliotojo duodamas įgaliotiniui... 10. Ieškovės įgaliotinė S. S. veikė turėdama ieškovės išduotą generalinį... 11. Atsakovės ir jų atstovas mano, kad nėra pagrindo naikinti sudarytus... 12. Atmestini atsakovių argumentai dėl ieškovės valios, pinigus palikti S. S.... 13. Ieškinys pagrįstai ir tenkinamas visiškai. Patenkinus ieškinį, iš... 14. Įvykdžius teismo sprendimą, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270... 16. Ieškinį patenkinti.... 17. A. K. K., a. k. ( - ), pratęsti terminą pareikšti ieškinį įpėdinėms K.... 18. Pripažinti negaliojančiais šiuos sandorius, sudarytus S. S., a. k. ( - ),... 19. - 2008 m. liepos 19 d. 16 000 Lt (šešiolikos tūkstančių litų) pervedimą... 20. -2008 m. liepos 19 d. 40 000 Lt (keturiasdešimties tūkstančių litų)... 21. - 2008 m. liepos 19 d. 40 000 Lt (keturiasdešimties tūkstančių litų)... 22. - 2008 m. liepos 29 d. 20 000 Lt (dvidešimties tūkstančių litų) pervedimą... 23. - 2008 m. liepos 29 d. 35 000 Lt (trisdešimt penkių tūkstančių litų)... 24. - 2008 m. liepos 29 d. 20 000 Lt (dvidešimties tūkstančių litų) pervedimą... 25. Panaikinti paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (notarinio registro... 26. Panaikinti paveldėjimo teisės liudijimą pagal testamentą (notarinio... 27. Priteisti A. K. K., a. k. ( - ), naudai:... 28. iš I. D. N., a. k. ( - ), 16 000 Lt (šešiolika tūkstančių litų) be... 29. iš V. S., a. k. ( - ), 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) be pagrindo... 30. iš L. U., a. k. ( - ), 322 477, 77 Lt (tris šimtus dvidešimt du... 31. iš K. P., a. k. ( - ), 337 477,77 Lt (tris šimtus trisdešimt septynis... 32. Priteisti A. K. K., a. k. ( - ), naudai iš I. D. N., a. k. ( - ), 46 Lt... 33. Priteisti valstybei: iš I. D. N., a. k. ( - ), 206, 80 Lt (du šimtus šešis... 34. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos... 35. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos...