Byla 2-1078-264/2017
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant V. G.,

2dalyvaujant ieškovės S. L. ir trečiojo asmens B. V. atstovui advokatui D. B., atsakovės I. J. atstovui advokatui M. P.,

3teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. L. ieškinį atsakovei I. J. dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo,

Nustatė

4I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

5Ieškovė patikslintame ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia 2013-05-15 paskolos sutartį, sudarytą tarp ieškovės S. L., pagal įgaliojimą atstovaujamos B. V., ir atsakovės I. J.; taikyti vienašalę restituciją - įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovei pinigines sumas, kurias atsakovė yra gavusi pagal vienašališkai įvykdytą 2013-05-15 paskolos sutartį, o būtent 68 570,59 Eur (240 000 Lt) (įskaitant už pinigų pervedimą sumokėtus mokesčius); priteisti 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimą; 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (1 t.b.l. 73-87).

6Ieškinyje, dublike (1 t. b. l. 158-164) nurodo, kad ieškovė S. L. ir S. L. (buvęs atsakovės I. J. sutuoktinis) buvo akcininkais 1997-09-30 d įsteigtos bendrovės ( - ) (juridinio asmens kodas ( - )), kurioje ieškovės sūnus B. V. bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjo nuo 2007 m. lapkričio mėnesio iki 2013-03-19. Kadangi bendrovės veikla vadovaujant direktorei I. J., kuri formaliai ėjo direktorės pareigas nuo 2010-05-25 iki 2013-03-19, buvo aiškiai nuostolinga, pastarajai nesugebant tinkamai vadovauti bendrovei, ieškovės įgaliotas atstovas B. V. inicijavo su I. J. derybas dėl jai priklausančio 75 proc. akcijų paketo įsigijimo, atsakovės prašymu nuo 2013-03-15 ji buvo atleista iš bendrovės direktorės pareigų ir naujuoju direktoriumi paskirtas B. V.. Kilus nesutarimams tarp UAB ( - ) akcininkų bei vadovų, atsakovė I. J. veikdami kartu su buvusiu savo sutuoktiniu S. L. 2013 m. kovo - balandžio mėnesiais, grasindami ieškovės atstovui B. V. teisiniu susidorojimu, inicijuodami visą eilę civilinių bylų teismuose ir pateikdami pareiškimą prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą B. V. ir jo motinos S. L. atžvilgiu, pareikalavo iš ieškovės atstovo susimokėti 300 000 Lt už ramybę. Buvo aiškiai įvardinta, kad jeigu su tokiu pasiūlymu ieškovės atstovas nesutiks, jam ir jo motinai grės civilinė ir baudžiamoji atsakomybė nurodytose inicijuotuose civilinėse bylose ir ikiteisminiame tyrime. Tarp šalių susidarius konfliktinei situacijai, vienintele išeitimi iš jos buvo įvardijamas pinigų sumokėjimas I. J.. Tarp šalių įvyko keletą pokalbių, kurių metu ieškovės atstovas B. V. mėgino geruoju išaiškinti atsakovei, kad jos ir sutuoktinio S. L. reikalavimai civilinėse bylose ir ikiteisminiame tyrime yra nepagrįsti ir nesąžiningi, kad taip elgtis nedera. Atsakovė ir jos sutuoktinis sutiko sumažinti reikalaujamą jiems sumokėti už ieškovės S. L. ir jos sūnaus B. V. ramybę sumą iki 240 000 Lt ir nurodė, kad norėtų šią sumą gauti kaip neva tai tariamos paskolos grąžinimą. Nei ieškovė, nei jos atstovas B. V., tokios didžiulės pinigų sumos neturėjo, todėl atsakovė ir S. L. pareikalavo kaip garantą įkeisti ieškovės turimą nekilnojamąjį turtą, sutikdami palaukti apie vieną mėnesį. Ieškovė S. L. ir jos atstovas B. V., neturėdami teisinio išsilavinimo, ir bijodami teisinio susidorojimo iš I. J. ir S. L. pusės, buvo priversti 2013-05-15 d. pasirašyti atsakovės parengtą ir pateiktą paskolos sutartį, pagal kurią neva tai I. J. paskolino S. L. 240 000 Lt (kas pagal oficialų Lietuvos lito ir Euro keitimo kursą sudaro 68 500,00 Eur) grynaisiais pinigais. Jokio poreikio ar ketinimų skolintis minėtą nurodytą didžiulę pinigų sumą iš I. J. nei ieškovė S. L., nei jos įgaliotinis B. V. niekada neturėjo. Sutartis buvo sudaryta dėl I. J. ir S. L. realaus grasinimo susidoroti inicijuojant civilines bylas ir inicijuojant ikiteisminį tyrimą, kaip paaiškėjo, nesant tam jokių teisinių pagrindų. Buvo nurodyta, kad 2013-05-15 paskolos sutartis turi būti pasirašyta tik su I. J., nes, kaip vėliau paaiškėjo, S. L. yra skolingas dideles pinigų sumas bankams (AB Parex bankas, SEB bankas) ir jo sąskaitos yra areštuotos. Teigia, kad tikroji 2013 m. gegužės 15 d. paskolos sutarties paskirtis buvo ne sukurti paskolos teisinius santykius, o sukurti fiktyvų pagrindą atsakovei I. J. vėliau, t.y. 2013 m. birželio 30 d., reikalauti fiktyvios paskolos grąžinimo iš ieškovės S. L., kaip tam tikrą atlygį už nutrauktus teisminius ginčus civilinėse bylose ir nutrauktą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ieškovės ir jos sūnaus atžvilgiu. Paskolos sutartis ir vėliau įforminta ieškovės turto sutartinė hipoteka tapo atsakovei garantu, pagal kurį ieškovė neva tai atstovaujama sūnaus B. V. privalėjo grąžinti visą paskolos sumą atsakovei. Be to, pačios Šalys sudaryto sandorio nekvalifikavo kaip paskolos santykių ir nesiekė paskolai būdingų teisinių pasekmių. Nei 2013 m. gegužės 15 d. paskolos sutartyje, nei jokiame kitame dokumente nėra užfiksuotas pinigų perdavimo ir gavimo faktas, nenurodyta konkreti pinigų perdavimo data ir vieta, tiksli perduotų ir gautų pinigų suma, taip pat nėra duomenų, kad šalys būtų susitarusios dėl palūkanų mokėjimo, o ši aplinkybė, atsižvelgiant į tai, kad protingas ir sąžiningas asmuo, esant sandoriui dėl didelės pinigų sumos paskolinimo, tikrai siektų bent minimalios finansinės naudos, kuri padengtų infliaciją, rodo, kad atsakovė nei ieškovei, nei jos sūnui jokių pinigų realiai neperdavė. Be to, tarp šalių buvo didelis konfliktas (jie nebuvo draugai), ir daugiau nei akivaizdu, kad konfliktuojančios šalys viena kitai jokių paskolų ir dar ypač be jokių palūkanų, nesuteikia. Nurodo, kad iš karto po šios paskolos sutarties sudarymo atsakovė ir jos buvęs sutuoktinis S. L., kaip ir žadėjo, paliko ieškovę ir jos sūnų B. V. ramybėje ir pateikė prašymus dėl ieškinių teismuose ir pareiškimo prokuratūroje atsiėmimo.

7Teigia, kad 240 000 Lt suma pagal 2013 m. gegužės 15 d. paskolos sutartį ieškovės sūnui B. V. nebuvo perduota, t.y. šis, sandoris nebuvo jvykdytas, dėl ko paskolos sutartis pripažintina tariamuoju (sudarytu tik dėl akių ir neketinant sukurti teisinių pasekmių) sandoriu, kuris negalioja (LR CK 1.86 str.), nes šalių iš tikrųjų nesiejo paskolos teisiniai santykiai. Ieškovė įvykdė savo neegzistuojančius įsipareigojimus ir 2013-05-23 d. įmonė ( - ) (įm. kodas ( - )) sumokėjo atsakovei I. L. (J.) už ieškovę S. L. 68 500 Eur (su mokesčiais - 68 570,59 Eur) pagal 2013-05-15 d. paskolos sutartį. Kadangi ieškovės pareiga įrodyti, kad neva tai paskola buvo grąžinta, yra įvykdyta, tačiau, neabejotinai atsakovė nesugebės įrodyti fakto, kad ji perdavė paskolos gavėjui sutarties dalyką, t.y. 68 500 Eur sumą, taigi šalių sudaryta paskolos sutartis pripažintina tariamuoju sandoriu. Pažymi, kad aplinkybės, jog iš karto po paskolos sutarties pasirašymo atsakovė nutraukė savo spaudimą bei pateikė prašymus dėl ieškinių teisme ir pareiškimo prokuratūroje atsisakymo įrodo, kad atsakovė primygtinai reikalavo, realiai grasindama susidoroti teisminiu būdu bei reikšdama nepagrįstus ieškinius, sudaryti fiktyvią paskolos sutartį, pinigai iš tikrųjų nebuvo paskolos gavėjui perduoti, todėl paskolos sutartis turėtų būti pripažinta apskritai nesudaryta. Ieškovės žiniomis, atsakovė I. J. net neturėjo teisėtai uždirbusi ir sukaupusi tokio dydžio (240 000 Lt) santaupų grynaisiais pinigais tariamo sandorio sudarymo dieną, t.y. 2013-05-15, todėl ir dėl šios akivaizdžios priežasties net teoriškai atsakovė negalėtų (nebūtų finansiškai pajėgi) paskolinti ieškovei paskolos sutartyje įvardintos pinigų sumos grynaisiais pinigais. Ieškovė, atstovaujama B. V., sutartį pasirašė ne laisva valia, paveikus atsakovei, kuri psichologinio spaudimo ir realių grasinimų būdu - pateikdama ieškinius Vilniaus miesto apylinkės teismui ir pareiškimą Vilniaus apygardos prokuratūrai, manipuliavo ieškove (jos atstovu) ir privertė ją, o tiksliau jos įgaliotinį B. V. pasirašyti tariamą 2013-05-15 d. paskolos sutartį. Ieškovė prašo teismo taikyti vienašalę restituciją - įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovei piniginę sumą, kurią atsakovė yra neteisėtai gavusi pagal vienašališkai įvykdytą 2013-05-15 d. paskolos sutartį, o būtent 240 000 Lt, kas atitinka 68 570,59 Eur (įskaitant sumokėtus mokesčius atliekant pavedimą). Taip pat pripažinus sandorį tariamu jis negalioja ab initio - nuo jo sudarymo momento (CK 1.78 str. 1 d.), jo pasekmėms taikytinos CK 1.86 str. 2 d. nuostatos. CK 1.80 str. nustatyta, kad taikoma restitucija. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė patyrė emocinius išgyvenimus (vis dėlto atidavė didelę pinigų sumą atsakovei dėl jos psichologinio ir ekonominio spaudimo bei realių grasinimų), priteistinas 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimas CK 1.91 straipsnio 3 dalies pagrindu.

8Atsakovė atsiliepime į ieškinį, triplike prašo ieškinį atmesti (1 t. b. l. 139-143, 177-180). Nurodo, kad jokių santykių tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo, kadangi visus klausimus tvarkė ir ją atstovavo B. V., kuris turėdamas finansinių problemų, kurios pasireiškė per antstolių išieškojimus, visus savo reikalus tvarkė motinos S. L. vardu. Ieškovės teiginiai, kad atsakovė jai grasino teisiniu susidorojimu, o pinigų ji pagal paskolos sutartį nėra gavusi neatitinka tikrovės, ieškovė šmeižia atsakovę, akivaizdžiai klaidina teismą, nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių grasinimus, kurių net negali būti, nes ieškovė pinigus gavo, veikė savo valia, jokio spaudimo atsakovė nei jai, nei B. V. nesukėlė, pinigus priėmė B. V.. Ieškinyje pateikiami duomenys ir pasakojama apie UAB ( - ) veiklą, tačiau nėra suprantama koks ryšys yra tarp UAB ( - ) ir Paskolos sutarties ginčijimo, vienintelis aspektas, kuris sieja atsakovę ir UAB ( - ) yra tas, kad atsakovė buvo minėtos įmonės akcininkė. Tai B. V. šantažuodamas galimomis problemomis dėl įmonės veiklos atsakovę įtikino perleisti jos turimas UAB ( - ) akcijas. Atsakovė sužinojusi, kad įmonė bankrutuoja, pradėjo įmonės dokumentų tikrinimą, kurio metu pastebėjo neteisėtus B. V. veiksmus klastojant parašus, todėl kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir pateikė ieškinius dėl neteisėto atleidimo. B. V. toliau reketuodamas atsakovę, nurodė, kad visos problemos išsispręs kuomet atsakovė perleis savo akcijas jo motinai (ieškovei), todėl atsakovei siekdama atsikratyti visų problemų sutiko su B. V. pasiūlymu, nutraukė pradėtus teisminius procesus bei perleido akcijas. Tuo pačiu metu B. V. reikalavo paskolinti pinigų, nes kitaip visi įmonės reikalai nesusitvarkys, jis deklaravo, kad už tam tikrą pinigų sumą jokių problemų atsakovė nebeturės. Atsakovė, norėdama viską kuo greičiau baigti, paskolino prašytus pinigus, tačiau paprašė užtikrinti paskolą turtu, todėl buvo sudaryta Paskolos sutartis bei ją užtikrinanti hipoteka. Atsižvelgus į išdėstytą, akivaizdu, kad ieškovė realiai nei įmonės veikloje, nei Paskolos sutarties sudarymo metu nedalyvavo, nes visus reikalus tvarkė B. V., gąsdindamas atsakovę. Visiškai nepagrįsti ir tikrovės neatitinkantys teiginiai, kad ieškovė pinigų negavo, nes būtent Paskolos sutarties 2 punkte nurodoma, kad „Aš, B. V., patvirtinu, kad gavau aukščiau nurodytus pinigus S. L. pavedimu iš I. J.“, taigi pinigų gavimą patvirtino pats įgaliotinis, nes tik jis tarėsi dėl paskolos ir reikalavo pinigų. Dar daugiau, sutarties pasirašymo metu bei pinigų perdavimo metu dalyvavo B. V., I. J. bei S. L., nes 240 000 Lt yra didelė suma, todėl ji paprašė, kad kartu su ja nuvyktų buvęs sutuoktinis S. L., kuris turi teisę nešiotis ginklą, taigi pinigų perdavimą patvirtina ne tik Paskolos sutarties 2 punktas, tačiau ir atsakovę saugojęs ir perdavimo metu buvęs asmuo S. L.. Ieškiniu siekiama nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Triplike nurodo, kad atsakovė nutraukė ikiteisminius ir teisminius procesus 2013 m. gegužės 16, 17 d., o Paskolos sutartis su hipoteka sudarytos 2013-05-15. 2013-05-13 atsakovė perleido savo akcijas ieškovei dėl B. V. nuolatinių persekiojimų, o vėliau sekė B. V. reikalavimas suteikti paskolą, kas buvo atlikta 2013-05-15, todėl išsprendus visas problemas su įmone atsakovė siekė ramybės ir atsisakė visų savo pradėtų procesų B. V. atžvilgiu. Paskolos sutartis nebuvo tikslinė ir kur buvo panaudoti pinigai atsakovei niekada nerūpėjo. Pradėti ikiteisminiai procesai ir pateikti civiliniai ieškiniai buvo teisėti atsakovės veiksmai, kurie negali būti traktuotini kaip psichologinis spaudimas. Šalys pasirašydamos paskolos sutartį aiškiai išreiškė savo valią ir įvykdė iš sutarties kilusius įsipareigojimus. Nagrinėjamu atveju nei ieškinyje nei dublike ieškovė nepateikia jokių argumentų, kurie pagrįstų sandorio negaliojimą, todėl restitucija netaikytina. Taip pat nėra pagrindo ieškovei priteisti neturtinės žalos atlyginimą, nes jokių dvasinių sunkumų, sukrėtimų ar kitų išgyvenimų ieškovė nepatyrė ir net nedalyvavo sudarant sutartį bei gaunant paskolą.

9Trečiojo asmens B. V. atstovas D. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame palaiko ieškovės ieškinyje išdėstytą poziciją (1 t. b. l. 171-175). Ieškinys atmetamas.

10II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė S. L., atstovaujama B. V., ir atsakovė I. J. sudarė 2013-05-13 akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria atsakovė pardavė turėtas 75 proc. UAB ( - ) akcijas ieškovei. Kiek vėliau tarp tų pačių asmenų sudaryta 2013-05-15 paskolos sutartis, kuria S. L. pasiskolino 240 000 Lt iš I. J. ir įsipareigojo juos grąžinti ne vėliau kaip iki 2013-06-30. Sutarties 2 p. B. V. patvirtino, kad gavo aukščiau nurodytus pinigus S. L. pavedimu iš I. J. prieš sudarant sutartį, 3 p. šalys susitarė, kad paskolos grąžinimo užtikrinimui, skolininkas įsipareigoja tą pačią dieną įkeisti butą, esantį ( - ), registruotą S. L. nuosavybės teisėmis. Paminėtą butą B. V. įkeitė 2013-05-15 sutartinės hipotekos (Hipotekos lakštas Nr. ( - )), notaro reg. Nr. ( - ), pagrindu (1 t. b. l. 47, 48-52).

12Byloje šalys neginčija aplinkybės, kad ieškovė grąžino paskolos sumą atsakovei - 68 500 Eur iš Ciuricho įmonės ( - ) atliktu mokėjimu už ieškovę pagal 2013-05-23 banko pavedimą, o atsakovė kaip kreditorė 2013-05-29 pranešimu, notaro reg. Nr. ( - ), atsisakė Hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeisto turto įkeitimo, hipoteka išregistruota (1 t. b. l. 57, 103-104).

13Iš atsakovės I. J. pateiktų 2012-2013 m. metinių pajamų ir turto deklaracijų, 2012-10-12 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, SEB banko sąskaitų išrašų apie lėšų įskaitymą bei grynųjų pinigų išmokėjimą iš jos sąskaitos 2013-01-03 - 2013-05-14 laikotarpiu nustatyta, kad atsakovė turėjo pakankamai lėšų ir disponavo didelėmis pinigų sumomis (2 t. b. l. 11-26, 44-61, 82, 100-105).

14Ieškovė patikslintame ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2013-05-15 paskolos sutartį keliais pagrindais: CK 1.86 str. (kaip sudarytą tik dėl akių ir neketinant sukurti teisinių pasekmių), CK 1. 91 str. (dėl spaudimo ar realaus grasinimo sudarytas sandoris) arba pripažinti nesudaryta.

15Paskolos sutartis yra realinė – ji pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Todėl rašytine ar kita forma šalių išreikštas susitarimas skolinti pinigus arba daiktą bei įsipareigojimas juos priimti bei nustatyta tvarka ir terminu grąžinti nereiškia paskolos sutarties sudarymo, jeigu paskolos dalykas paskolos davėjo neperduotas paskolos gavėjui.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, koreguodamas ir plėtodamas paskolos sutartinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad paprastai paskolos sutartyje ar kitame skolos dokumente turėtų būti atskirai, padarant atitinkamą įrašą, užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pavyzdžiui, „ <...> pinigus gavau <...>“, „ <...> ši sutartis yra pinigų perdavimo–priėmimo aktas“), nes tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje. Tačiau net jeigu toks faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, jis gali būti nustatomas (patvirtinamas) teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis, reglamentuotomis CK 6.193–6.195 straipsniuose, aiškinant rašytinės sutarties arba rašytinės sutarties reikalavimus atitinkančio dokumento sąlygas, vertinant pavartotus terminus, gramatinės išraiškos formas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

17Aplinkybę dėl paskolos sutarties sudarymo, kaip ir bet kurią kitą faktinę bylos aplinkybę, teismas konstatuoja pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus ir iš jų duomenų viseto padaręs išvadas, kurių pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tokia aplinkybė egzistuoja arba neegzistuoja. Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalims tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 straipsnio 2 dalis). Dėl to teismas, byloje surinktų įrodymų viseto kontekste įvertinęs rašytinės paskolos sutarties arba rašytinės paskolos sutarties reikalavimus atitinkančio dokumento sąlygas „<...> pasiskolinau< ...>“, „<...> skolinuosi <...>“, gali jomis remiantis konstatuoti paskolos sutarties sudarymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014).

18Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo ir jos atstovas advokatas D. B. teisme teigia, kad atsakovė nei ieškovei, nei jos sūnui B. V. jokių pinigų realiai neperdavė, kad paskolos sutartį B. V. pasirašė dėl realaus grasinimo susidoroti inicijuojant civilines bylas ir ikiteisminį tyrimą, nesiekiant sukurti jokių teisinių pasekmių, todėl ginčijama sutartis turi būti panaikinta. Teismas su tokiais argumentai nesutinka.

19Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad ginčijamą paskolos sutartį ieškovės vardu sudarė jos įgaliotas asmuo – sūnus B. V. (CK 2.132 straipsnio 1 dalis), atskleidžiant atstovavimo faktą ir jam suteiktų įgalinimų ribose (2011-05-02 įgaliojimas Nr.Z/946/2011, patvirtintas notarės 1 t., b. l. 88-92) (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Taigi atstovaujamajai atsirado tokie patys padariniai, kaip ir tuo atveju, jeigu sandorį ji sudarytų pati asmeniškai (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2012).

20Ieškovė, trečiasis asmuo bei jų atstovas neginčija, kad paskolos sutartį pasirašė B. V., tačiau teigia, kad šioje paskolos sutartyje nėra užfiksuotas pinigų perdavimo (gavimo) faktas.

21Iš byloje esančių aplinkybių nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė (jos buvęs sutuoktinis S. L.) buvo UAB ( - ) akcininkais, trečiasis asmuo B. V. ir atsakovė I. J. buvo geri pažįstami, atitinkamais laikotarpiais abu buvo UAB ( - ) vadovais, abu tarėsi dėl paskolos sutarties sąlygų. Ginčijama sutartis sudaryta praėjus dviems dienoms, kai atsakovė I. J. savo akcijas pardavė ieškovei, todėl abi šalys turėjo sutarčių sudarymo patirties.

22Nagrinėjamu atveju sutarties teksto (lingvistinis) aiškinimo metodas įgyja prioritetą, nes sutartį sudarė verslininkai.

23Kaip matyti iš paskolos sutarties turinio B. V., pasirašydamas paskolos sutartį, patvirtino jos 1 punkte, kad „pasiskolinau...“ , 2 punkte - kad „gavau“ iš I. J. paskolos sumą (240 000 Lt) prieš sudarant sutartį, todėl žodžių ,,pasiskolinau, gavau“, kurie gramatiškai reiškia būtąjį kartinį laiką, pavartojimas bendrame paskolos sutarties tekste yra pakankamas pagrindas pripažinti neginčijamu paskolos dalyko perdavimą prieš sandorio pasirašymą. Todėl akivaizdu, kad pačioje paskolos sutartyje yra aiškiai užfiksuotas pinigų perdavimo momentas. Teismo vertinimu, paskolos sutarties realinį įvykdymą patvirtina 2017 m. rugpjūčio 31 d. teismo posėdyje apklaustų atsakovės ir liudytojo S. L. aiškinimai apie sutarties pasirašymo ir pinigų perdavimo vietą – notarinėje kontoroje, kurioje, iš atsakovės gavęs pinigus, B. V. sudarė buto įkeitimo sutartį. Todėl, remiantis išdėstytu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013, išaiškinimais, teismas laikosi nuostatos, jog yra labiau tikėtina, kad pats ginčijamos paskolos sutarties turinys liudija apie tarp šalių egzistavusius realius paskolos teisinius santykius. Protingas, rūpestingas ir apdairus asmuo, neprisiėmęs skolinės prievolės paskolos davėjui, nepasirašytų skolos sutarties su įrašu, kuriuo ieškovės atstovas B. V. prisiėmė įsipareigojimą gautą paskolą grąžinti ne vėliau kaip iki 2013-06-30, taip pat sutiko įkeisti nekilnojamąjį turtą - butą, esantį ( - ), kurį B. V. ir įkeitė tą pačią dieną - 2013-05-15 sutartinės hipotekos (Hipotekos lakštas Nr. ( - )), notaro reg. Nr. ( - ), pagrindu (1 t. b. l. 47, 48-52). Todėl įvertinus pateiktą rašytinę paskolos sutartį, teismas konstatuoja, kad tiek jos turinys, tiek joje nurodytos žodžių sąvokos apie paskolos sutarties dalyko (pinigų) perdavimą yra aiškios ir patvirtina, kad atsakovė paskolino ieškovei per jos atstovą 240 000 Lt, kuriuos ieškovė įsipareigojo grąžinti. Teismo vertinimu, atsakovės finansines galimybes iliustruoja byloje esantys įrodymai apie jos disponuojamas dideles sumas jos banko sąskaitose 2013-01-03 - 2013-05-14 laikotarpiu, 2012-2013 m. pajamų ir turto deklaracijos ir kt. (2 t. b. l. 11-26, 44-61, 82, 100-105). Aplinkybė, kad atsakovė nedeklaravo ieškovei suteiktos paskolos fakto, gali būti vertinama, kaip sandorių deklaravimo pareigos pažeidimas (jeigu atsakovė tokią pareigą turėjo), bet ji savaime nepaneigia byloje esančių įrodymų visumos dėl paskolos teisinių santykių tarp ginčo šalių buvimo fakto pagal šioje byloje nustatytas aplinkybes.

24Nors ieškovės atstovas teigia, kad ieškovei tuo metu lėšų nereikėjo, tačiau iš patikslintame ieškinyje dėstomų aplinkybių apie UAB ( - ) sunkią finansinę padėtį labiau tikėtina priešingai – kad pinigų reikėjo, nes po 2013-05-13 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo B. V., veikdamas ieškovės vardu tapo 100 proc. UAB ( - ) akcijų turėtoju, toliau vadovavo bendrovei, kurios finansinė padėtis buvo sunki ir lėšos buvo reikalingos. Teismas atmeta ieškovės ir trečiojo asmens atstovo aiškinimus dėl paskolos sutarties pasirašymo dėl to, kad, neva, ieškovei ir jos įgaliotam asmeniui buvo daromas psichologinis, ekonominis spaudimas ir grasinama teisminiais procesais. Teismas pažymi, kad byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė pati asmeniškai būtų bendravusi su atsakove, pastaroji teigia, kad ieškovės niekada nematė, o visus reikalus sprendė su B. V.. Per visą bylos nagrinėjimą nei ieškovė, nei trečiasis asmuo B. V. į teismo posėdžius nei karto neatvyko, nors atsakovė to prašė, o teismas buvo pripažinęs trečiojo asmens dalyvavimą būtinu (1 t. b. l. 188, 2 t. b. l. 62). Esant šioms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės aiškinimais dėl ginčijamos sutarties sudarymo aplinkybių, nes ieškovės atstovas advokatas paskolos sutarties sudaryme, pinigų perdavime nedalyvavo, todėl visų aplinkybių nežino.

25Kadangi paskolos sutartį už ieškovę sudaręs asmuo B. V. yra verslininkas, vykdęs verslą, todėl darytina išvadą, kad jam tikrai yra žinoma, ką reiškia paskolos sutarties pasirašymas. Be to, ieškovės , atstovaujamos jos sūnaus B. V., nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), įkeitimas - 2013-05-15 sutartinės hipotekos, notaro reg. Nr. ( - ), užtikrinančio paskolos įvykdymą, patvirtina, kad turto įkeitimas sudarytas jo laisva valia, užtikrinant paskolos grąžinimą, tuo pačiu siekiant sukurti civilines teises ir pareigas.

26Realaus grasinimo samprata apibrėžta CK 1.91 str. 4 d. Pagal ją „realus grasinimas“ reiškia kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nepateisinamus ir neteisėtus veiksmus, kurie duoda pagrindą manyti, kad gali būti padaryta žalos šiems asmenims, jų turtui ar reputacijai, ir šaliai nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti sandorį. Realiu grasinimu taip pat laikoma kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones, ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-05-27 nutartis, priimta civ. byloje Nr.3K-3-258/2011). Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo B. V., būdamas verslininku, nelaikytinas silpnesne sandorio šalimi. Aplinkybė, kad atsakovė, gindama savo pažeistas teises leistinomis ir teisėtomis priemonėmis, kreipėsi su ieškiniu į teismą ir pranešė atitinkamai institucijai apie, jos nuomone, nusikalstamos veikos padarymą, vėliau atsiėmė pareiškimus, savaime negali būti pripažįstamas grasinimu arba psichologiniu spaudimu.

27Esant šioms aptartoms aplinkybėms, nėra pagrindo spręsti, jog ginčijama paskolos sutartis sudaryta prieš ieškovės ar jos atstovo valią, esant realiems grasinimams ar psichologinio, ekonominio spaudimo įtakoje, todėl nėra pagrindo jos panaikinimui CK 1. 91 straipsnio pagrindu.

28Iš byloje esančių įrodymų visumos nėra pagrindo spręsti, jog paskolos sutartis nebuvo sudaryta (CK 6.875 straipsnis), tuo pačiu nėra pagrindo jos panaikinimui kaip tariamo sandorio CK 1. 86 str. pagrindu, nes iš jos atsirado šalių civilinės teisės ir pareigos.

29Kaip minėta iš Ciuricho įmonės ( - ) (įm. kodas ( - )) atliktas mokėjimas 2013-05-23 banko pavedimu patvirtina, kad įmonė ( - ) sumokėjo atsakovei I. L. (J.) už ieškovę S. L. 68 500 Eur (su mokesčiais - 68 570,59 Eur) pagal 2013-05-15 paskolos sutartį (1 t. b. l. 56), todėl atsakovės prašymu buvo išregistruota hipoteka. Be to, ši įmonė 2017-09-12 pranešimu patvirtino, kad jokių pretenzijų nei naudos gavėjai I. L., nei S. L., kuri vėliau 68 500 Eur įsiskolinimą padengė, neturi (2 t. b. l. 108-109). Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, jog ginčija paskolos sutartis buvo pilnai įvykdyta dar 2013 m. Ieškovė su ieškiniu kreipėsi tik 2016-07-20.

30Pažymėtina, kad sandoriai, ginčijami CK 1.86 bei 1.91 str. pagrindu, yra priskirtini prie nuginčijamų sandorių (CK 1.78 str. 2 d.). Vadovaujantis CK 1.79 straipsnio 1 dalimi, šalis, kuri patvirtino nuginčijamą sandorį, netenka teisės jo ginčyti.

31Todėl darytina išvada, jog ginčijamas sandoris buvo patvirtintas sąmoningai ir dėl to ieškovė (o juo labiau ieškovės atstovas) nebeturi teisės jo ginčyti teisme (CK 1.79 str. 1 d.).

32Esant šioms aplinkybėms atmetamas ieškinio reikalavimas dėl ginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu.

33Pažymėtina, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nereiškė reikalavimo dėl 2013-05-15 hipotekos sutarties pripažinimo negaliojančia, kuris buvo pradiniame ieškinyje, teisėjos rezoliucija priimtas nagrinėjimui ir išnagrinėtas patikslintas ieškinys, todėl teismas dėl šio reikalavimo neturi pagrindo pasisakyti ir vertinti.

34Dėl vienašalės restitucijos taikymo. Negaliojančio sandorio teisinis padarinys yra restitucija (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). Netenkinus ieškinio reikalavimo dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, netenkinamas ir šis ieškinio reikalavimas, jo neįrodžius (CPK 185 str.).

35Dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė reikalavimą dėl 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimo grindžia nurodydama aplinkybes, kad ieškovė atidavusi didelę pinigų sumą atsakovei dėl jos psichologinio ir ekonominio spaudimo bei realių grasinimų patyrė emocinius išgyvenimus.

36Tačiau netenkinus ieškinio reikalavimo dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1. 91 str. pagrindu, nėra teisinio pagrindo ir šio reikalavimo tenkinimui pagal CK 1.91 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, teikiančių pagrindą konstatuoti, jog ginčo sutarties sudarymo metu prieš ieškovę ar jos atstovą atsakovė naudojo psichologinį smurtą ar grasino susidoroti. Tai, kad atsakovė savo civilinių teisių gynimui kreipėsi su pareiškimais į teismą bei ikiteisminio tyrimo institucijas, o vėliau - 2013 m. gegužės 16-17 dienomis juos atsiėmė, neįrodo atsakovės veiksmų neteisėtumo priešingos šalies atžvilgiu (1 t. b. l. 57-61).

37Dėl 5 proc. palūkanų. Netenkinus piniginio reikalavimo (vienašalės restitucijos dalyje), netenkintinas ieškinio reikalavimas dėl procesinių 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo CK 6.210 str. 1 dalies pagrindu.

38Dėl išvardintų priežasčių ieškinys atmetamas (CPK 185 str.). Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

39LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

40CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, numatanti, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

41Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos (CPK 88 straipsnis). Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai sumokėjus pinigus dėl bylos sprendimo teisme. Realumo kriterijus yra taikomas teismų praktikoje (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimą, priimtą byloje S. J., peticijos Nr. 41510/98; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2016 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-35-248/2016 28 punktą; 2017 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-687/2017 10 punktą; ir kt.). Turi būti aišku, kada šalis, prašanti priteisti atstovavimo išlaidas, atsiskaitė su advokatų kontora, nes nuo to priklauso Rekomendacijose nustatytų dydžių taikymas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-916/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017 26 punktą).

42LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalūs dydžiai (2015 m. kovo 19 d. redakcija) yra šie: 8.2 p.- už atsiliepimą į ieškinį – 2,5 koeficientas, maksimalus dydis 2044 Eur (817, 60 x 2,5), 8. 3 p. už tripliką – 1, 5 koeficientas, maksimalus dydis 1226, 40 Eur (817, 60 x 1,5), 8.16 p.- už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 koeficientas, maksimalus dydis 327 Eur (817, 60 x 0,4), 8.19 p. - už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, – 0,1 koeficientas, maksimalus dydis 81, 76 Eur/val. (817,60 x 0,1). Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2017K1 – 817, 6 Eur.

43Atsakovė atsiliepime į ieškinį, triplike prašė priteisti jos naudais turėtas bylinėjimosi išlaidas už teiktą advokato pagalbą byloje. Atsakovės atstovas pateikė teismui 2017-08-31 išrašytą kasos pajamų orderį Serija ADV Nr. 17-08-07 (2 t. b. l. 67, pakartotinai – b.l. 112 ) apie atsakovės I. J. turėtas 1750 Eur bylinėjimosi išlaidas (už procesinių dokumentų ruošimą – 8 val., atstovavimą teisme 3x4 val., pasiruošimą ir atstovavimą teisme 2017-08-31 posėdyje-5val., iš viso sugaišta 25 val.x70 Eur), kurias prašo priteisti iš ieškovės.

44Atsakovės atstovas advokatas M. P. parengė atsiliepimą į ieškinį, tripliką, 4 prašymus dėl įrodymų prijungimo (2 t. b. l. 11, 44, 81, 100), dalyvavo 3 teismo posėdžiuose, kurių kiekvienas truko ilgiau nei 30 min., o jų bendra trukmė – 6 val. (81, 76 x 6 = 490,56 Eur). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teiktų teisinių paslaugų apimtį, pagrįstomis ir kompensuotinomis pripažintinos atsakovės turėtos 1750 Eur išlaidos už teiktą advokato pagalbą byloje, neviršijančios Rekomendacijose nustatyto maksimalaus jų dydžio, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas.

45Byloje patirtos 20,50 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios atmetus ieškinį priteistinos iš ieškovės valstybei (CPK 96 str. 2 d.). Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

46ieškinį atmesti.

47Priteisti iš S. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 1750 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą atsakovei I. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - )).

48Priteisti valstybei iš S. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 20, 50 Eur (dvidešimt eurų ir 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Aušra Baubienė,... 2. dalyvaujant ieškovės S. L. ir trečiojo asmens B. V. atstovui advokatui D.... 3. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. L. ieškinį... 4. I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 5. Ieškovė patikslintame ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia... 6. Ieškinyje, dublike (1 t. b. l. 158-164) nurodo, kad ieškovė S. L. ir S. L.... 7. Teigia, kad 240 000 Lt suma pagal 2013 m. gegužės 15 d. paskolos sutartį... 8. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, triplike prašo ieškinį atmesti (1 t. b.... 9. Trečiojo asmens B. V. atstovas D. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 10. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė S. L.,... 12. Byloje šalys neginčija aplinkybės, kad ieškovė grąžino paskolos sumą... 13. Iš atsakovės I. J. pateiktų 2012-2013 m. metinių pajamų ir turto... 14. Ieškovė patikslintame ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia nuo... 15. Paskolos sutartis yra realinė – ji pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, koreguodamas ir plėtodamas paskolos... 17. Aplinkybę dėl paskolos sutarties sudarymo, kaip ir bet kurią kitą faktinę... 18. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo ir jos atstovas advokatas D. B.... 19. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad ginčijamą paskolos sutartį... 20. Ieškovė, trečiasis asmuo bei jų atstovas neginčija, kad paskolos sutartį... 21. Iš byloje esančių aplinkybių nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė (jos... 22. Nagrinėjamu atveju sutarties teksto (lingvistinis) aiškinimo metodas įgyja... 23. Kaip matyti iš paskolos sutarties turinio B. V., pasirašydamas paskolos... 24. Nors ieškovės atstovas teigia, kad ieškovei tuo metu lėšų nereikėjo,... 25. Kadangi paskolos sutartį už ieškovę sudaręs asmuo B. V. yra verslininkas,... 26. Realaus grasinimo samprata apibrėžta CK 1.91 str. 4 d. Pagal ją „realus... 27. Esant šioms aptartoms aplinkybėms, nėra pagrindo spręsti, jog ginčijama... 28. Iš byloje esančių įrodymų visumos nėra pagrindo spręsti, jog paskolos... 29. Kaip minėta iš Ciuricho įmonės ( - ) (įm. kodas ( - )) atliktas mokėjimas... 30. Pažymėtina, kad sandoriai, ginčijami CK 1.86 bei 1.91 str. pagrindu, yra... 31. Todėl darytina išvada, jog ginčijamas sandoris buvo patvirtintas sąmoningai... 32. Esant šioms aplinkybėms atmetamas ieškinio reikalavimas dėl ginčijamo... 33. Pažymėtina, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nereiškė reikalavimo... 34. Dėl vienašalės restitucijos taikymo. Negaliojančio sandorio teisinis... 35. Dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė reikalavimą dėl 3000 Eur... 36. Tačiau netenkinus ieškinio reikalavimo dėl paskolos sutarties pripažinimo... 37. Dėl 5 proc. palūkanų. Netenkinus piniginio reikalavimo (vienašalės... 38. Dėl išvardintų priežasčių ieškinys atmetamas (CPK 185 str.). Dėl... 39. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 40. CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, numatanti, jog šalies... 41. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo... 42. LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos... 43. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, triplike prašė priteisti jos naudais... 44. Atsakovės atstovas advokatas M. P. parengė atsiliepimą į ieškinį,... 45. Byloje patirtos 20,50 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių... 46. ieškinį atmesti.... 47. Priteisti iš S. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 1750 Eur (vieną tūkstantį... 48. Priteisti valstybei iš S. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 20, 50 Eur (dvidešimt... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...