Byla 2-1528/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Snecma Services Brussels atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo Snecma Services Brussels ieškinį atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „flyLAL-Lithuanian Airlines“ dėl 2009 m. rugsėjo 11 d. bankrutuojančios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo (civilinė byla Nr. 2-6852-661/2009).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovo Snecma Services Brussels atstovas 2009 m. rugsėjo 25 d. ieškiniu prašė pripažinti 2009 m. rugsėjo 11 d. BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus neteisėtais ir juos panaikinti. Ieškinyje pažymėta, kad ieškovas bylą numato vesti per advokatą. Atstovavimo sutartis teismui jau pateikta anksčiau.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo Snecma Services Brussels ieškinį.

5Teismas nurodė, kad ieškovo Snecma Services Brussels ieškinį pateikė ir pasirašė advokatas V. Bernatonis, tačiau nepateikė įgaliojimų, kad jis gali atstovauti ieškovo interesams. Be to, ieškovo ieškinys neatitinka ir CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 2 dalies reikalavimų, prie ieškinio nėra pateiktas skundžiamas aktas. Vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu ieškovo ieškinį atsakovui BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ dėl 2009 m. rugsėjo 11 d. BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ pakartotinio kreditorių susirinkimo ir jame priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais atsisakyta priimti, o ieškinys grąžintas jį padavusiam asmeniui.

6Ieškovo Snecma Services Brussels atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. spalio 7 d. nutartį ir perduoti ieškovo Snecma Services Brussels 2009 m. rugsėjo 25 d. ieškinio dėl 2009 m. rugsėjo 11 d. BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ pakartotinio kreditorių susirinkimo ir jame priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui. Ieškovo atstovas taip pat prašo pasiūlyti BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ kreditoriams pasiūlyti vieną iš jų su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti. Skundo argumentai:

  1. Ieškinį ieškovo vardu padavė įgaliotas vesti bylą asmuo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teisme, o advokatas V. Bernatonis ieškovą atstovauja pagal 2009 m. rugpjūčio 6 d. atstovavimo sutartį, kuri yra pateikta teismui bankroto byloje kartu su 2009 m. rugsėjo 22 d. prašymu dėl dokumentų pateikimo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad bylą numato vesti per advokatą, kad atstovavimo sutartis teismui jau yra pateikta anksčiau. Ieškovo manymu, ieškinys dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo ir jame priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais privalėjo būti nagrinėjamas bankroto byloje. Ieškovas ieškinį pateikė manydamas, kad jis bus nagrinėjamas bankroto byloje, o joje jau buvo pateikta atstovavimo sutartis. Ieškovas, vadovaudamasis proceso ekonomiškumo principu ir siekdamas neapkrauti teismo papildomais dokumentais, kurie jau yra pateikti bankroto byloje, nebeteikė dar kartą atstovavimo sutarties bei pakartotinio kreditorių susirinkimo, kurio sprendimai ginčijami, protokolo nuorašų.
  2. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2009 m. rugsėjo 11 d., protokolo Nr. 2 projekto nepateikimas kartu su ieškiniu nėra savarankiškas pagrindas atsisakyti priimti ieškinį, tačiau gali būti pagrindu šalinti ieškinio trūkumus pagal CPK 138 straipsnio, 115 straipsnio 2 dalies nuostatas.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinį, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

9Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį asmens teisė kreiptis į teismą siejama su jos įgyvendinimu įstatymo nustatyta procesine tvarka. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 111 ir 135 straipsniuose numatytų reikalavimų, teismas nustato pareiškėjui terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą teismas patikrina ir tai, ar nėra CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytų atsisakymo priimti ieškinį pagrindų. Vienas iš tokių pagrindų yra tada, kai pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo (CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

10Ieškovas Snecma Services Brussels ieškinyje nurodė savo atstovą advokatą V. Bernatonį, taip pat pažymėjo, kad civilinę bylą ves per šį advokatą, o atstovavimo sutartis teismui jau yra pateikta anksčiau (b. l. 1-10). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nurodė, kad ieškovo Snecma Services Brussels ieškinį pateikė ir pasirašė advokatas V. Bernatonis, tačiau nepateikė įgaliojimų, kad jis gali atstovauti ieškovo interesams. Be to, ieškovo ieškinys neatitinka ir CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 2 dalies reikalavimų, nes prie ieškinio nėra pateiktas skundžiamas aktas (b. l. 23).

11Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti bylą patys arba per atstovus. Jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas, tai šiame dokumente turi būti nurodyti duomenys apie atstovą, taip pat pridedami įrodymai, patvirtinantys atstovo įgaliojimus atlikti tam tikrus procesinius veiksmus (CPK 111 str. 4 d.). Kartais teismas atstovo įgaliojimų apimties negali patikrinti vien dėl to, kad prie paduoto ieškinio pareiškimo nepridėtas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas. Tokio dokumento nepridėjimas prie ieškinio pareiškimo savaime negali būti vertinamas kaip įgaliojimų neturėjimas. Tokiu atveju jau sprendžiant klausimą dėl ieškinio pareiškimo priėmimo teismas, remdamasis CPK 115 straipsnio 2 dalimi, 138 straipsniu, turi nustatyti terminą trūkumams pašalinti, o ieškinio pareiškimą gali atsisakyti priimti tik nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą. Jeigu asmuo, kurio vardu ir interesais pareikštas reikalavimas teisme, pateikia atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, teismas priima ieškinį ir iškelia bylą. Trūkumų šalinimo institutas gali būti netaikomas tais atvejais, kai teisme gavus kito asmens vardu pateiktą procesinį dokumentą, iš karto matyti, kad procesinį veiksmą kito asmens vardu atlieka neįgaliotas vesti bylą asmuo, o tokio pobūdžio trūkumai negali būti pašalinami (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-367/2008; 2008 m. spalio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-726/2008; 2004 m. rugsėjo 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-369/2004).

12Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, nenustatęs termino ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. pateikti jį pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, iš karto atsisakė priimti ieškovo pateiktą ieškinį (b. l. 23, CPK 137 str. 2 d. 8 p.). Ieškovas reiškė reikalavimus dėl 2009 m. rugsėjo 11 d. BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ pakartotinio kreditorių susirinkimo ir jame priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais (b. l. 1-10). Šis ieškovo ieškinys, dėl kurio užvesta atskira byla, yra tiesiogiai susijęs su civiline byla Nr. B2-2106-258/2009 dėl bankroto bylos iškėlimo AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ (b. l. 22). Apeliantas prie atskirojo skundo pateikė įrodymus, kad jis 2009 m. rugpjūčio 6 d. atstovavimo sutartį pateikė į civilinę bylą Nr. B2-2106-258/2009 (b. l. 33-35). Taigi, teisės kreiptis į teismą bendrovės vardu įrodančių dokumentų nepridėjimas prie ieškinio savaime nereiškia teisės vesti bylą neturėjimo, todėl teismas turėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir pasiūlyti ieškovui pateikti dokumentus, patvirtinančius advokato V. Bernatonio teisę atstovauti ieškovą (CPK 115 str. 2 d., 138 str.). Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl neteisingai išsprendė ieškinio priėmimo klausimą. Įvertinusi bylos aplinkybes teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinys buvo paduotas neįgalioto asmens ir buvo pagrindas atsisakyti jį priimti. Esant situacijai, kuomet iš prie ieškinio pridėtų dokumentų nėra visiškai aišku, ar jį pateikęs asmuo turėjo teisę pasirašyti ieškinį ieškovo vardu, teismas turėjo ne CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu atsisakyti priimti ieškinį, o, remdamasis CPK 138 straipsniu, nustatyti ieškovui terminą pašalinti trūkumus ir pateikti trūkstamus dokumentus arba pareikalauti pridėti atitinkamą medžiagą, kurioje buvo ieškovo atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. Tik tuo atveju, jeigu ieškovas trūkumų nepašalintų arba pridėjus minėtą medžiagą paaiškėtų, kad ieškinį pasirašęs advokatas neturėjo teisės pasirašyti ir pateikti ieškinį ieškovo vardu, teismas gali atsisakyti priimti ieškinį. Taigi, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas ir nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį skundžiamoje nutartyje nurodytais motyvais.

13Ta aplinkybė, kad ieškovas prie ieškinio nepridėjo 2009 m. rugsėjo 11 d. įvykusio bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo, kurio sprendimai skundžiami, protokolo, nesudaro pagrindo atsisakyti priimti ieškinį. Šis teismo fiksuotas trūkumas gali būti pašalintas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą pagal CPK 138 straipsnio nuostatas.

14Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes, netinkamai taikė atsisakymą priimti ieškinį reglamentuojančias procesinės teisės normas. Dėl nurodytų priežasčių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o ieškovo Snecma Services Brussels ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 115 str. 1 d., 337 str. 3 p.).

15Apelianto pageidavimas pasiūlyti BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ kreditoriams paskirti vieną iš jų su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti, spręstinas pirmosios instancijos teismo, atitinkamai išsprendus ieškinio priėmimo klausimą (CPK 115 str. 1 d., 120 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškovo Snecma Services Brussels ieškinio atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „flyLAL-Lithuanian Airlines“ dėl bankrutuojančios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“ 2009 m. rugsėjo 11 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai