Byla 2-1534/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Dredging International N. V. atstovės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutarties, kuria teismas grąžino ieškovo Dredging International N. V. ieškinį atsakovui valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl viešųjų pirkimų procedūrų (civilinės bylos Nr. 2-1485-370/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Dredging International N. V. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl atsakovo sprendimų, priimtų vykdant viešųjų pirkimų procedūras, panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškinį ir grąžinti jį padavusiam asmeniui ir atsisakyti priimti ir grąžinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai atsiliepimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5Teismas nustatė, kad ieškinį pasirašė advokato padėjėjas Aurimas Lazdauskas, prie šio procesinio dokumento pridėdamas dokumentus, patvirtinančius jo teises ir pareigas, t. y. išrašą iš teisinių paslaugų 2011 m. vasario 25 d. sutarties, išrašą iš 2010 m. lapkričio 24 d. partnerystės sutarties, 2011 m. kovo 4 d. susitarimą dėl įgaliojimų perdavimo bei praktikos vadovės advokatės Jūratės Rusteikaitės Bakšienės 2011 m. kovo 4 d. sutikimą dėl atstovavimo klientui. Teismas nurodė, kad advokatų kontora „BORENIUS/Švirinas ir parneriai“ susitarimo pagrindu perįgaliojo ir pavedė atlikti advokato padėjėjui Aurimui Lazdauskui visus teisinių paslaugų sutarties 2.1 punkte numatytus įgalinimus, tačiau advokato padėjėjo praktikos vadovė sutikimu leido tik atstovauti klientą (ieškovą), o tai, teismo teigimu, pagal CPK 59 straipsnio 1 dalies nuostatas vertintina, kad advokato padėjėjas gavo galinimus tik atstovauti: sutikime nėra nurodyta leidimo atlikti veiksmus, numatytus CPK 59 straipsnio 2 dalyje, o šiuo atveju - įgaliojimo pareikšti ir pasirašyti ieškinį. Pasak teismo, advokato padėjėjo procesinius veiksmus (įgalinimų įforminimas ir teisių apimtis) lemia ne tik advokato padėjėjo praktikos vadovės leidime nurodytos advokato padėjėjui suteiktos teisės, bet ir Advokatūros įstatyme (34 str. 2 d.) nustatyti apribojimai, t.y. kad advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teisme, o leidimas turi būti tik konkrečioje byloje. Teismo teismu, leidime nurodyto atstovavimo, kaip procesinio veiksmo, nėra pagrindo plačiau aiškinti. Teismas padarė išvadą, kad platesnių įgalinimų nėra suteikta, nes iš kitų dokumentų, pridėtų prie ieškinio, matyti, kad nors susitarime dėl įgaliojimų perdavimo nurodoma, kad advokatas Žygimantas Pacevičius, atstovaudamas advokatų kontorai, perdavė visus įgalinimus advokato padėjėjui, tačiau pats patvirtino neoriginalių dokumentų kopijas, nes tokio veiksmo atlikti padėjėjas negali, o ieškinio rezoliucinėje dalyje nurodoma, kad byla bus vedama per advokatą ar advokato padėjėją. Teismas padarė išvadą, kad ieškinį ieškovo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo (CPK 137 str. 1 d. 8 p., 4 d.).

6Ieškovo Dredging International N. V. atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį ir klausimą dėl ieškinio priėmimo išspręsti iš esmės.

7Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Ieškinį padavė tinkamai įgaliotas asmuo. Teigia, kad advokato padėjėjo Aurimo Lazdausko įgalinimus atstovauti ieškovą ir ieškovo vardu surašyti, pasirašyti ir paduoti Klaipėdos apygardos teismui ieškovo ieškinį patvirtina ne praktikos vadovės 2011 m. kovo 4 d. sutikimas, o išrašas iš 2011 m. sausio 25 d. sutarties dėl teisinių paslaugų, išrašas iš 2010 m. lapkričio 24 d. partnerystės sutarties, 2011 m. kovo 4 d. susitarimas dėl įgaliojimo perdavimo.

92. Žodis „atstovauti“ Advokatūros įstatyme vartojamas plačiąja prasme ir apima visus galimus atlikti procesinius veiksmus. Advokatūros įstatymas nenumato pareigos praktikos vadovo leidime nurodyti visus konkrečius veiksmus, kuriuos gali atlikti advokato padėjėjas. CPK 59 straipsnio 1 ir 2 dalys numato reikalavimus atstovaujamo asmens įgaliojimui atstovui, o ne reikalavimus atstovo (advokato padėjėjo) praktikos vadovo leidimui atstovauti klientą byloje. Kartu su ieškiniu pateiktuose dokumentuose yra detaliai išvardintos atstovui (advokatų kontorai) suteiktos teisės ir įgalinimai. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovo atstovo praktikos vadovo sutikimas neatitinka CPK 59 str. 1-2 dalių.

103. Teigia, kad tik advokatas gali tvirtinti teismui teikiamų dokumentų nuorašus (Advokatūros įstatymo 44 str. 1 d. 5 p.). Advokatūros įstatymas nedraudžia advokato padėjėjui atstovauti byloje. Tai, kad advokatas Žygimantas Pacevičius, laikydamasis įstatymų reikalavimų, pats patvirtino ieškinio priedų nuorašus, negali būti laikoma įrodymu, patvirtinančiu, kad atstovui advokato padėjėjui Aurimui Lazdauskui buvo suteikti siauresni įgaliojimai, nei numatyta 2011 m. kovo 4 d. susitarime dėl įgaliojimų perdavimo.

114. Teismas sutikimą vertino labai formaliai, neatsižvelgdamas į tikruosius praktikos vadovo ketinimus.

125. Teigiant, kad ieškovo atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai neatitiko tam tikrų formalių reikalavimų, teismas, remdamasis CPK 135 ir 138 straipsniais, turėjo nustatyti terminą trūkumams šalinti.

136. Netgi advokato įgaliojimo patvirtinančio dokumento nepridėjimas prie bylos negali sudaryti pagrindo atsisakyti priimti ieškinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis c.b. Nr. 2-1528/2009). Teismo nurodyti tariami ieškovo atstovo įgaliojimus patvirtinančių dokumentų trūkumai nesudarė ir nesudaro pagrindo atsisakyti priimti ieškinį.

147. Ieškinys turi būti pareikštas per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie priimtą sprendimą (VPĮ 94 str. 1 d.). Dėl teismo nutarties ieškovas iš esmės prarado galimybę apginti savo pažeistas teises teisme, o kartu buvo pažeistas ir viešasis interesas.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Šioje byloje kilo klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškinį tuo pagrindu, kad ieškinį padavė neįgaliotas vesti bylos asmuo.

17Atskirajame skunde ieškovo Dredging International N. V. atstovė teigia, kad 2011 m. kovo 4 d. sutikimą teismas vertino formaliai, neatsižvelgdamas į tikruosius praktikos vadovo ketinimus, kad advokato padėjėjo įgalinimus patvirtina ne praktikos vadovės sutikimas, o išrašas iš 2011 m. sausio 25 d. sutarties dėl teisinių paslaugų, išrašas iš 2010 m. lapkričio 24 d. partnerystės sutarties, 2011 m. kovo 4 d. susitarimas dėl įgaliojimo perdavimo.

18Reikalavimus atstovo pagal pavedimą įgalinimams nustato CPK 59 straipsnis. Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatą, įgaliojimas atstovui pareikšti ieškinį įgaliojime turi būti aptartas atkirai.

19Iš tiesų, įgaliojimas pareikšti ieškinį (pasirašyti ir pateikti ieškinį) ieškovo Dredging International N. V. vardu buvo aptartas advokatų kontoros „BORENIUS/Švirinas ir parneriai“ ir ieškovo 2011 m. vasario 25 d. sudarytoje sutartyje dėl teisinių paslaugų (b.l. 40), kuria minėtai advokatų kontorai taip pat buvo suteikta teisė pavesti (perįgaliojimo būdu) visas ar dalį savo teisių, pareigų ir įgaliojimų kitiems advokatams ar advokato padėjėjams (sutarties 2.1.1.1 ir 2.5 punktai). Nėra ginčo, kad tokia savo teise advokatai pasinaudojo ir perįgaliojo advokato padėjėją Aurimą Lazdauską, pasirašydami 2011 m. kovo 4 d. susitarimą dėl įgaliojimų perdavimo (perįgaliojimo) (b.l. 42). Tačiau būtina pažymėti, kad asmens, turinčio advokato padėjėjo statusą, įgalinimams atstovauti šalį byloje įstatymas nustato specialius reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo 34 straipsnio antrosios dalies nuostatą, advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o kitose institucijose – rašytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu. Taigi, ši imperatyvi nuostata advokato padėjėjui teisę atstovauti klientą teisme suteikia tik tuo atveju, jei yra rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, t. y. advokato įgalinimų patvirtinimui įstatymas nustato specialų reikalavimą, kurio neįvykdžius, advokato padėjėjas teisės atstovauti klientą neįgyja. Taigi, šis sutikimas yra vienas iš būtinų teismui pateiktinų dokumentų, suteikiančių advokato padėjėjui teisę veikti bylos šalies vardu.

20Kaip matyti iš 2011 m. kovo 4 d. sutikimo (b.l. 43), advokatė Jūratė Rusteikaitė Bakšienė, kaip advokato padėjėjo Aurimo Lazdausko praktikos vadovė, sutiko ir leido advokato padėjėjui atstovauti klientui Dredging International N. V. visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijoje bei teismuose, įskaitant Klaipėdos apygardos teismą. Šio sutikimo turinys patvirtina, kad praktikos vadovė leido advokato padėjėjui Aurimui Lazdauskai atstovauti ne konkrečioje byloje teisme, bet iš esmės visuose teismuose visose kliento bylose. Tačiau toks sutikimas, nenurodant jame konkrečios bylos, kurioje advokato padėjėjas galėtų atstovauti kliento teises ir interesus, neatitinka Advokatūros įstatymo reikalavimų ir negali būti laikomas tinkamu advokato padėjėjo teisę atstovauti klientą byloje, o taip pat ir pareikšti kliento vardu ieškinį, patvirtinančiu dokumentu.

21Nors, pasak apelianto, teismas turėjo nustatyti terminą trūkumams pašalinti, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad praktikos vadovo sutikimas į bylą buvo pateiktas, o jo turinys neatitiko įstatymo keliamų reikalavimų, kad teisę kreiptis į teismą šalys turi realizuoti tinkamai, šios aplinkybės nesudarė pagrindo pirmosios instancijos teismui šalinti ieškinio trūkumus.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatė ieškinio priėmimo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo atsisakyti priimti ieškinį. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

24Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas Dredging International N. V. kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 5. Teismas nustatė, kad ieškinį pasirašė advokato padėjėjas Aurimas... 6. Ieškovo Dredging International N. V. atstovė atskiruoju skundu prašo... 7. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 8. 1. Ieškinį padavė tinkamai įgaliotas asmuo. Teigia, kad advokato padėjėjo... 9. 2. Žodis „atstovauti“ Advokatūros įstatyme vartojamas plačiąja prasme... 10. 3. Teigia, kad tik advokatas gali tvirtinti teismui teikiamų dokumentų... 11. 4. Teismas sutikimą vertino labai formaliai, neatsižvelgdamas į tikruosius... 12. 5. Teigiant, kad ieškovo atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai... 13. 6. Netgi advokato įgaliojimo patvirtinančio dokumento nepridėjimas prie... 14. 7. Ieškinys turi būti pareikštas per 15 dienų nuo perkančiosios... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Šioje byloje kilo klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 17. Atskirajame skunde ieškovo Dredging International N. V. atstovė teigia, kad... 18. Reikalavimus atstovo pagal pavedimą įgalinimams nustato CPK 59 straipsnis.... 19. Iš tiesų, įgaliojimas pareikšti ieškinį (pasirašyti ir pateikti... 20. Kaip matyti iš 2011 m. kovo 4 d. sutikimo (b.l. 43), advokatė Jūratė... 21. Nors, pasak apelianto, teismas turėjo nustatyti terminą trūkumams... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį nepakeistą....