Byla 2A-746-661/2013
Dėl žalos atlyginimo, teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Neringos Švedienės ir Rūtos Veniulytės Jankūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Auksinis varnas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Auksinis varnas“ ieškinį atsakovams K. S. ir E. S., tretieji asmenys E. P., I. S. dėl žalos atlyginimo, teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 68 000 Lt žalą, kilusią, dėl to, kad įmonei priklausantis automobilis Lexus GS 300 buvo parduotas už nepagrįstai mažą kainą, t.y. vietoje 68 000 Lt parduotas už 18 553 Lt, nes tokios teisės nebuvo suteikęs atsakovams ieškovo vienintelis akcininkas. Ieškovo teigimu, K. S. nevykdė UAB „Auksinis varniukas“ vienintelio akcininko 2009-05-18 sprendimo ir nepagrįstai 2009-06-04 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą CAR Nr 1017105, kurioje nurodžius automobilio pardavimo 18 553 Lt kainą neteisėtai 49 447 Lt suma sumažino vienintelio akcininko 2009-05-18 sprendimu nustatytą 68 000 Lt parduodamo turto kainą. Ieškovo įgaliotas tretysis asmuo E. P. žinojo, kad K. S. dirba vyriausiosios buhalterės pareigose, todėl jam nekilo abejonių dėl pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumo. K. S. netinkamai atliko savo pareigas bei, siekdama turtinės naudos atliko veiksmus tam, kad automobilis Lexus GS 300 būtų parduotas jos sūnui už nepagrįstai mažą kainą (I tomas b.l.2-5, 99-102).

4Atsakovai su ieškiniu nesutiko. Atsakovų nuomone, automobilio Lexus GS 300 pirkimo – pardavimo sutartį su E. S. pasirašė ieškovo įgaliotas atstovas E. P.. PVM sąskaita – faktūra gali būti laikoma tik prekės perdavimą patvirtinančiu dokumentu, tačiau neturi būti prilyginama pirkimo – pardavimo sutarčiai ir neturi sutarčiai priskiriamos teisinės galios. Ieškovas neginčija automobilio Lexus GS 300 pirkimo – pardavimo sutarties, o pripažinti ją negaliojančia savo iniciatyva teismui nėra pagrindo. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovų neteisėtus veiksmus. Atsakovė K. S. nepardavė automobilio Lexus GS 300 savo sūnui E. S. ir nebuvo įgaliota tą padaryti. K. S. tik atliko savo, kaip buhalterės pareigas ir gali atsakyti ne daugiau kaip trijų vidutinių mėnesinių atlyginimų dydžio ribose. Ieškovas automobilį įsigijo už 4 000 Lt, o E. S. už daužtą, jo paties remontuotą automobilį sumokėjo 18 533 Lt. Ekspertai ginčo automobilio vidutinę rinkos kainą nurodė 63 000 Lt, tačiau ieškovas reikalauja iš atsakovų priteisti 68 000 Lt. Ieškovas nepaaiškino, kodėl atsakovams taikoma solidari atsakomybė (I tomas, b.l.87-91,116-120).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, jog remiantis 2009-06-08 kasos pajamų orderio kvitu Nr CAR 205849 teigtina, kad atsakovas E. S. sumokėjo ieškovui UAB „Auksinis varniukas“ 18 553 Lt ( I tomas b.l. 149), kuriuos UAB „Auksinis varniukas“ direktorius tos pačios dienos kasos išlaidų orderiu įformino kaip paskolos gražinimą (I tomas b.l.151). Abejuose dokumentuose yra UAB „Auksinis varniukas“ direktoriaus parašas, kurį jis neigė (I tomas,.b.l.160), tačiau apie galimą dokumentų suklastojimą ieškovas jokių įrodymų nepateikė. Todėl teismas konstatavo, kad atsakovas E. S. sumokėjo ieškovui 18 553 Lt sumą, nurodytą automobilio Lexus GS 300 2009-06-08 pirkimo – pardavimo sutartyje. Taip pat teismas pažymėjo, jog vertinant atsakovės K. S. veiksmus nenustatyta, kad ji atliko tokius neteisėtus veiksmus, dėl ko jai kiltų civilinė atsakomybė. Ji nuo 2007-01-29 iki 2009-10-30 dirbo UAB „Auksinis varniukas“ vyr. buhalterės pareigose (I tomas b.l. 18,19). Jos pasirašytos PVM sąskaitos – faktūros CAR 1017105 data – 2009-06-04, pirmojo E. P. išduoto įgaliojimo data – 2009-06-04, automobilio nuomos sutarties Nr 72 (kurioje E. S. nurodytas nuomotoju, o UAB „Auksinis varniukas“ nuomininku) data - 2009-06-04 (I tomas b.l. 6,9,152), tik patvirtina tai, kad automobilio pirkimo – pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta 2009-06-04. Kadangi 2009-06-04 įgaliojime E. P. nebuvo nurodyta, jog jis turi teisę atlikti veiksmus, susijusius su automobilio pardavimu, 2009-06-08 E. P. buvo išduotas naujas įgaliojimas, po ko pirkimo – pardavimo sutartis buvo pasirašyta. Nustatytų aplinkybių visuma ledžia teigti, kad šalims iš anksto buvo žinomos esminės sutarties sudarymo sąlygos, ieškovas nenurodė E. P. įgaliojimų viršijimo (ar netinkamo atstovavimo fakto), todėl sutartis jos šalims yra galiojanti.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimo. Ieškovas prašo panaikinti šį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

9Ieškovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad:

101. 2009 m. gegužės 18 d. UAB „Auksinis varniukas“ vienintelis akcininkas ir bendrovės vadovas A. N. priėmė sprendimą parduoti automobilį už 68 000 Lt sumą, šis sprendimas buvo žinomas ir privalomas bendrovės darbuotojams - Atsakovams, kurie šio sprendimo akivaizdžiai nepaisė. Ieškovas teismui pateikė 2005 m. birželio 10 d. UAB „Auksinis varniukas“ vienintelio akcininko sprendimą, kurio akcininkas A. N. buvo paskirtas UAB „Auksinis varniukas“ direktoriumi. Iš byloje esančių kitų įrodymų (pavyzdžiui, 2009 m. birželio 4 d. įgaliojimo, išduoto E. P.) taip pat matyti, jog ir Automobilio neteisėto pasisavinimo metu UAB „Auksinis varniukas“ direktoriumi taip pat buvo A. N.. Taigi, atsižvelgiant į faktą, jog tuo metu, kai buvo priimtas 2009 m. gegužės 18 d. UAB „Auksinis varniukas“ vienintelio akcininko sprendimas parduoti Automobilį už 68 000 Lt sumą, vienintelis akcininkas A. N. tuo pačiu metu buvo ir UAB „Auksinis varniukas“ direktorius bei vienintelis valdymo organas, akivaizdu, jog analizuojamas akcininko sprendimas savo turiniu, visų pirma, buvo priimtas kaip direktoriaus sprendimas atsakingiems įmonės darbuotojams - Atsakovams, pareiškusiems norą įsigyti Automobilį - dėl Automobilio pardavimo sąlygų. Todėl į šį sprendimą byloje, visų pirma, privalu vertinti ne formos, o turinio prasme, ką daryti tiesiogiai įpareigoja CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo principas, teigiantis, jog aiškinant sutarčių turinį, pirmiausiai turi būti analizuojami tikrieji sutarties šalių ketinimai (turinio prieš formą principas). Įvertinus tai, jog 2009 m. gegužės 18 d. UAB „Auksinis varniukas“ vienintelio akcininko ir vadovo sprendimas yra vienašalis sandoris, o pagal CK 1.63 straipsnio 5 dalį vienašaliams sandoriams prievoles ir sutartis reglamentuojančios nuostatos taikomos mutatis mutandis, akivaizdu jog CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas turinio prieš formos sutarčių aiškinimo principas privalo būti taikomas ir analizuojamo akcininko sprendimo atžvilgiu. Priešingu atveju, Ieškovui, kaip UAB „Auksinis varniukas“ dalyviui (akcininkui), visiškai nebūtų jokios logikos priimti akcininko sprendimą, kuris būtų skirtas ne darbuotojams, o valdymo organui (kaip nepagrįstai teigė Atsakovai, su kuo sutiko ir teismas Skundžiamame sprendime), kai vieninteliu bendrovės valdymo organo nariu - bendrovės vadovu - yra tas pats asmuo, kaip ir bendrovės akcininkas, pasirašęs 2009 m. gegužės 18 d. sprendimą. Kitaip tariant, bylos aplinkybių kontekste nurodyto akcininko sprendimo aiškinimas, jog tas pats asmuo save raštu informuoja apie sprendimą parduoti automobilį už 68 000 Lt sumą, prasilenktų su logika. Tačiau Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nepagrįstai suteikė pirmenybę nurodyto 2009 m. gegužės 18 d. UAB „Auksinis varniukas“ priimto vienintelio akcininko sprendimo formai, o ne turiniui, todėl, sutikdamas su Atsakovų versija, padarė klaidingą išvadą, jog minėtas įmonės vadovo ir akcininko sprendimas Atsakovams nebuvo privalomas.

112. Sudarinėjant Automobilio nuomos sutartį, taip pat pirkimo-pardavimo sutartį, Ieškovas buvo apgautas Atsakovų, o šios sutartys yra niekinės ir negaliojančios. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas iš Atsakovų byloje pateiktos 2009 m. birželio 4 d. Automobilio nuomos sutarties turinio, Skundžiamame sprendime daro išvadą, jog neva Ieškovas Automobilį buvo perdavęs ir de facto perleidęs kur kas anksčiau nei 2009 m. birželio 8 d. sudaryta Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau teismas, prieidamas tokios išvados, visiškai neįvertino aplinkybės, jog nurodyta nuomos sutartis buvo sudaryta net 4 dienomis anksčiau nei 2009 m. birželio 8 d. Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis. Kaip matyti iš nuomos sutarties turinio, pagal ją Automobilio tariamas savininkas, Atsakovas E. S., išnuomoja jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį Automobilį, o UAB „Auksinis varniukas“ priima Automobilį laikinam valdymui ir naudojimuisi.

123. 2009 m. birželio 8 d. pirkimo-pardavimo sutartis, kurią UAB „Auksinis varniukas“ vardu sudarė ir pasirašė bendrovės įgaliotas asmuo E. P. yra niekinė ir negaliojanti, kadangi ji buvo sudaryta pažeidžiant 2009 m. gegužės 18 d. UAB „Auksinis varniukas“ akcininko ir vadovo sprendimą dėl Automobilio pardavimo kainos už 68 000 Lt. Be to, ši sutartis buvo sudaryta apgaule, kadangi Atsakovė - UAB „Auksininis varniukas“ vyriausioji buhalterė K. S., nesąžiningai ir piktybiškai pasinaudojo savo padėtimi bendrovėje bei jai suteiktu pasitikėjimui, taip pat darbuotojo E. P. patiklumu ir jo faktine subordinacija Atsakovei.

134. Ieškovas nebuvo informuotas apie byloje teismo akcentuojamą vėlesnį, t.y. 2009 m. birželio 8 d. įgaliojimą, išduotą UAB „Auksinis varniukas“ darbuotojui E. P., kuriuo jam neva buvo suteikta teisė ne tik išregistruoti Automobilį (kas buvo suteikta pirminiu 2009 m. birželio 4 d. įgaliojimu), tačiau ir atstovauti UAB „Auksinis varniukas“ parduodant minėtą Automobilį. Kaip matyti iš įgaliojimo turinio, jame yra UAB „Auksinis varniukas“ vadovo parašas. Tačiau Ieškovas atkreipė dėmesį, jog šis parašas yra ne originalus, o faksimilinis, t.y. uždėtas Atsakovams K. S. ir jos sūnui E. S. neteisėtai pasinaudojus UAB „Auskinis varniukas“ direktoriaus A. N. parašo kliše.

145. Ieškovas už Automobilį iš Atsakovų pinigų negavo, o Atsakovų byloje pateikti kasos pajamų ir išlaidų orderiai yra suklastoti.

156. Automobilio rinkos vertė jo pardavimo metu siekė 70 000 Lt.

167. Atsakovai niekuomet neremontavo ir neprižiūrėjo automobilio iš savo asmeninių lėšų, o šį automobilį pasisavinę nepataisomai sudaužė.

178. Apelianto nuomone, yra visos civilinės atsakomybės sąlygos solidariai atsakovų atsakomybei atsirasti.

18Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo ieškovo skundą atmesti ir Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas ir jo naikinti apeliaciniame skunde nurodomais motyvais nėra teisinio pagrindo.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliantas skundžia sprendimą, kuriuo atsisakyta priteisti jam žalos atlyginimą. Ginčo santykiams taikytinos bendrosios civilinę deliktinę atsakomybę reglamentuojančios Civilinio kodekso normos (CK 6. 246–6.249, 6.263 straipsniai).

21Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų

22Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčo automobilio sutartis turi būti pripažinta niekine, nes buvo sudaryta apgaulės būdu, pažeidžiant imperatyvias teisės normas. Tačiau apeliantas šio reikalavimo neišreiškė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. CPK 312 str. nurodoma, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Todėl šiuo aspektu, toks reikalavimas apeliacine tvarka nenagrinėtinas. Kolegija apeliacinį skundą nagrinėja dėl žalos atlyginimo.

23Dėl žalos priteisimo

24CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Nagrinėjamoje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją.

25Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas suponuoja deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje AB „Šiaulių lyra“ v. AB „Liumenas“ darbuotojų profesinė sąjunga, bylos Nr. 3K-3-104/2004; 2004 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Raimondas ir draugai“ v. UAB „H.P.L. Alytus“, bylos Nr. 3K-3-252/2004; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ If draudimas“ v. AB „Vilniaus grūdai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2009). Neteisėtumas civilinėje teisėje priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Nustatant veikos teisėtumą ir kaltę, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas, reikia taikyti protingumo standarto, sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitus kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje B. V. įmonė v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-412/2008).

26Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės.

27Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kad atsakovas E. S., kuris dirbo ieškovo įmonėje UAB „Auksinis varniukas“ marketingo vadovu iš vienos pusės, ir UAB „Auksinis varniukas“ įgaliotasis asmuo - E. P. iš kitos pusės, sudarė ieškovui priklausančio automobilio Lexus GS 300 pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). Pagal kurią įmonė pardavė atsakovui ginčo automobilį už 18 553 Lt.

28Trečiasis asmuo, įgaliotasis – E. P. nurodė, kad veikdamas kaip UAB „Auksinis varniukas“ atstovas dėl automobilio Lexus GS 300 pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo nesidomėjo parduodamo automobilio kaina, po sutarties pasirašymo bendrovės vadovui nepranešė apie sandorio sudarymą, tačiau jis žinojo, kad automobilis parduodamas bendrovės darbuotojui ( I tomas, b.l.161).

29Apeliantas deliktinę atsakomybę kildina tuo, kad jog Atsakovai - buvusi UAB „Auksinis varniukas“ vyriausioji finansininkė K. S. ir jos sūnus, būdami iš anksto informuoti ir žinodami apie 2009 m. gegužės 18 d. UAB „Auksinis varniukas“ vienintelio akcininko ir vadovo A. N. sprendimą parduoti geros techninės būklės ir veikiantį Automobilį Lexus GS300 už realią 68 000 Lt rinkos kainą, sąmoningai apgavo Ieškovą, o taip pat UAB „Auksinis varniukas“ darbuotoją E. P., ir, pažeisdami nurodytą UAB „Auksinsi varniukas“ akcininko bei vadovo sprendimą, neteisėtai, be UAB „Auksinis varniukas“ vadovo žinios ir sutikimo, 2009 m. birželio 8 d. sudarė Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį už beveik 4 kartus mažesnę kainą - 18 553 Lt, kurių Ieškovas taip pat negavo. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, rėmėsi tikėtinumo taisykle.

30Tačiau iš 2009-06-08 pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad atsakovas E. S. įsigijo iš Ieškovo automobilį LEXUS GS 300, v/n ( - ) VIN kodas ( - ) (toliau - Automobilis), už 18553 Lt kainą. Automobilį atsakovui pardavė, kaip pardavėjas, su juo pasirašė Ieškovės įgaliotas atstovas E. P.. Byloje yra pateiktas Ieškovo išduotas įgaliojimas E. P.. Taigi, atsakovė K. S., būdama Ieškovės, t. y. UAB „Auksinis varniukas“ buhalterė, tik vykdė savo tiesiogines pareigas - išrašė PVM sąskaitą-faktūrą pagal pirkimo-pardavimo sutartį, kurią sudarė UAB „Auksinis varniukas“ įgaliotas asmuo, atstovas E. P. ir atsakovas E. S. dėl Automobilio įsigijimo. Tokiu atveju, darytina išvada, kad atsakovė K. S., būdama Ieškovo buhaltere, atsakovui E. S. Automobilio nepardavė, todėl jokios žalos ieškovui negalėjo padaryti ir nepadarė. Ieškovas nenurodo ir nepateikia jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad būtent Atsakovė pardavė Automobilį, todėl Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės K. S. žalos atlyginimą yra nepagrįstas jokiais įrodymais. Atitinkamai nėra jokių pagrįstų įrodymų, kad atsakovas E. S. atliko neteisėtus veiksmus. Juo labiau, kad ginčo pirkimo-pardavimo sutartis yra nenuginčyta ir galiojanti.

31Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nustatytų aplinkybių visuma leidžia teigti, kad šalims iš anksto buvo žinomos esminės sutarties sudarymo sąlygos, ieškovas nenurodė E. P. įgaliojimų viršijimo (ar netinkamo atstovavimo fakto), todėl sutartis jos šalims yra galiojanti. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 2.133 str. 1d. vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Atitinkamas ieškovo elgesys vertintinas kaip didelis nerūpestingumas. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ginčo automobilio pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas 2009-06-08, ieškinys pateiktas 2010-11-15, t.y. daugiau nei po metų. Tai netiesiogiai patvirtina ieškovo tam tikrą nerūpestingumą.

32Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl to skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

33Atsakovė K. S. prašo priteisti iš apelianto 3025,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apelianto skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. atsakovei iš apelianto priteistinos šios patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Tačiau atsižvelgiant į CPK 98 str. 2 d., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių 8.11 p., į atsakovei suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendžia kad atsakovei priteistinų išlaidų, susijusių su atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymu, dydis mažintinas iki 1500,00 Lt (CPK 98 str. 2 d.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

35Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti K. S. iš UAB „Auksinis varnas“ 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų... 4. Atsakovai su ieškiniu nesutiko. Atsakovų nuomone, automobilio Lexus GS 300... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės... 9. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad:... 10. 1. 2009 m. gegužės 18 d. UAB „Auksinis varniukas“ vienintelis akcininkas... 11. 2. Sudarinėjant Automobilio nuomos sutartį, taip pat pirkimo-pardavimo... 12. 3. 2009 m. birželio 8 d. pirkimo-pardavimo sutartis, kurią UAB „Auksinis... 13. 4. Ieškovas nebuvo informuotas apie byloje teismo akcentuojamą vėlesnį,... 14. 5. Ieškovas už Automobilį iš Atsakovų pinigų negavo, o Atsakovų byloje... 15. 6. Automobilio rinkos vertė jo pardavimo metu siekė 70 000 Lt.... 16. 7. Atsakovai niekuomet neremontavo ir neprižiūrėjo automobilio iš savo... 17. 8. Apelianto nuomone, yra visos civilinės atsakomybės sąlygos solidariai... 18. Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo ieškovo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų... 22. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčo automobilio sutartis turi... 23. Dėl žalos priteisimo... 24. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė... 25. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK... 26. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 27. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kad atsakovas E. S., kuris dirbo... 28. Trečiasis asmuo, įgaliotasis – E. P. nurodė, kad veikdamas kaip UAB... 29. Apeliantas deliktinę atsakomybę kildina tuo, kad jog Atsakovai - buvusi UAB... 30. Tačiau iš 2009-06-08 pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad atsakovas E. S.... 31. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad... 32. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 33. Atsakovė K. S. prašo priteisti iš apelianto 3025,00 Lt išlaidų teisinei... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti K. S. iš UAB „Auksinis varnas“ 1500,00 Lt bylinėjimosi...