Byla 2A-820-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „FIMA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-8117-129/2010 pagal ieškovo UAB „FIMA“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „FIMA“ 2009-10-16 pateikė teismui ieškinį, prašydamas pripažinti UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ 2009-01-29 įskaitymą neteisėtu ir jį panaikinti, priteisti iš UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ UAB „FIMA“ naudai 13391,33 Lt, 14996,81 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2006-06-30 Sutarties Nr. DT06/099, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo pagrindu, atliko elektroninės vartų kontrolės sistemos įdiegimo darbus. Už atliktus darbus atsakovas įsipareigojo sumokėti 302715,63 Lt. Pagal sutartį ieškovas darbus privalėjo atlikti iki 2006-10-31. Dalis darbų, kurių vertė 244192,94 Lt, buvo atlikta iki 2006-12-29, likę darbai, kurių vertė 58522,68 Lt, buvo atlikti iki 2007-06-06. Galutinis priėmimo-perdavimo aktas šalių pasirašytas 2007-06-01. Ieškovui įvykužius sutartį, atsakovas 2007-06-26 pateikė ieškovui 16778 Lt delspinigių sąskaitą Nr. KTG0707224 už pavėluotai atliktus darbus. Delspinigiai buvo priskaičiuoti už 218 dienų. Ieškovas nesutiko su delspinigių paskaičiavimu ir 2007-07-10 delspinigių sąskaitą grąžino atsakovui. Atsakovui pakartotinai pateikus 2007-06-26 delspinigių sąskaitą, ieškovas pakartotinai nurodė, kad nesutinka su delspinigiais ir jų nemokėjo. Į raginimą sumokti likusią skolą 2009-01-29 raštu Nr. 5-17 atsakovas atsakė, kad likusi skola 13391,33 Lt yra laikoma delspinigiais ir ja buvo sumažintas mokėjimas. 2009-03-16 raštu Nr. 1.2-0422 UAB „FIMA“ nurodė, kad su delspinigių apskaičiavimu nesutiko ir reikalauja sumokėti skolą. Pagal šalių sudarytą sutartį, atsakovas turėjo sumokėti 10 proc. sutarties kainos dydžio avansą, t.y. 30271,56 Lt per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki 2006-07-05, 2006-07-11 atsakovas avansą sumokėjo. Už atliktus darbus atsakovas privalėjo mokėti per 5 dienas nuo atitinkamų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Už 2006-12-29 priimtus darbus, kurių vertė 244192,94 Lt, atsakovas turėjo sumokėti iki 2007-01-03, o už iki 2007-06-06 atliktus darbus, kurių vertė 58522,68 Lt, atsakovas turėjo sumokėti iki 2007-06-11. Atsakovas 2007-06-28 sumokėjo 197143,38 Lt bei įskaitė anksčiau sumokėtą avansą, 2007-07-12 sumokėjo 58522,68 Lt, 2007-09-04 sumokėjo 3386,67 Lt. Už atliktus darbus atsakovas yra skolingas 13391,33 Lt. Atsakovas netinkamai skaičiavo delspinigius. Pagal LR CK 1.125 str. 5 d. 2 p. delspinigių senaties terminas yra 6 mėnesiai. Pagal šalių sudarytą sutartį delspinigiai skaičiuojami tik nuo laiku neatliktų darbų vertės. Ieškovas iš 2009-01-29 rašto Nr. 5-17 sužinojo, kad atsakovas delspinigių sumą sumažino iki 13391,33 Lt, tačiau toks delspinigių dydis neatitinka tų delspinigių, kurių atsakovas galėjo reikalauti 2007-06-26. 2009-01-29 įskaitymas negalėjo būti atliktas, kadangi atsakovo priešpriešinių reikalavimų atžvilgiu buvo suėjusi ieškinio senatis. Atlikdamas mokėjimus, atsakovas pažeidė sutartyje numatytus atsiskaitymo mokėjimus (LR CK 1.125 str. 5 d. 2 p., 6.687 str.).

5Atsakovas UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad, laikydamiesi šalių bendradarbiavimo pareigos, atsakovas suteikė ieškovui 7 dienų terminą pretenzijoms dėl išrašytos sąskaitos pareikšti. Ieškovas galėjo pareikšti savo motyvuotą nesutikimą iki 2007-07-02. Per nustatytą terminą atsakovas negavo iš ieškovo jokios pretenzijos dėl paskaičiuotų delspinigių, todėl atsakovas turėjo pagrindą manyti, kad ieškovas su pateikta sąskaita sutinka. Ieškovas pareiškė atsakovui, jog nesutinka su paskaičiuota delspinigių suma 2007-07-10, t.y. tik po to, kai įskaitymas jau buvo atliktas. Atsakovas pažymi, kad ieškinio senatis turi teisinę reikšmę tik tada, kai šalis siekia priverstinai, t.y. valstybės prievartos pagalba, įgyvendinti subjektinę teisę. Teismų praktikoje yra nurodyta, kad pasibaigus ieškinio senaties terminui, išnyksta tik teisė į ieškininę pažeistos teisės gynybą, o pati subjektinė teisė išlieka. LR CK 1.133 str. numatyta, jog skolininkas įvykdęs pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė, neturi teisės reikalauti grąžinti tai, kas įvykdyta. 2007-06-06 šalims pasirašant galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, atsakovas pažymėjo, kad darbai priimami su nustatytais trūkumais, kuriuos ieškovas privalo pašalinti per akte nustatytą terminą, todėl teiginys, kad darbai buvo visiškai atlikti iki 2007-06-06, yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, atsakovas 2007-06-26 išrašė ieškovui sąskaitą, kurioje paskaičiavo 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės be PVM už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2007-06-06 (218 pradelstų dienų). Tai, kad ieškovas iki 2007-06-06 nebuvo atlikęs jokių darbų pagal sutartį, patvirtina šalių atstovų susirašinėjimas. Ieškovas iki 2007-06-06 nebuvo atlikęs jokių darbų pagal sutartį, todėl atsakovas pagrįstai paskaičiavo 16778 Lt delspinigių nuo 256538,67 Lt neatliktų darbų vertės ir juos įskaitė į mokėtinas sumas pagal sutartį. Vėliau atsakovas gera valia sumažino įskaitymą delspinigių sumą 3386,67 Lt suma. Apie atsakovo atliktą įskaitymą ieškovas buvo informuotas 2007-06-28, mokėjimo pavedime nurodžius, kad į atsakovo mokėtiną sumą įskaitomi delspinigiai pagal išrašytą sąskaitą. Ieškinio senaties terminas neturėjo jokios teisinės reikšmės, atliekant įskaitymą, kadangi ieškinio senaties termino suėjimas nereiškia, jog baigėsi skolininko prievolė. LR CK 6.134 str. nėra numatytas draudimas įskaityti reikalavimus, kuriems yra pasibaigusi ieškinio senatis. Ieškovas visiškai nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo ne tik skolą, bet ir palūkanas už termino praleidimą, paskaičiuotas pagal LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Vadovaujantis LR CK 6.261 str., skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais. Kaip matyti iš šalių sudarytos sutarties 5.2 p., šalys susitarė, jog užsakovui laiku nesumokėjus sutartyje nustatytų sumų, turi būti mokami 0,03 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d. yra nustatyta, jog palūkanų dydis skaičiuojamas šio įstatymo nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu šalys nesusitarė kitaip (LR CK 1.133 str., 6.131 str., 1 d., 2 d., 6.134 str., 6.210 str.).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-07 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš atsakovo UAB „FIMA“ 15,21 Lt dėl procesinių dokumentų išlaidų valstybės naudai. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2006-06-30 sudarė sutartį Nr. DT 06/099 (b.l. 27-28), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti elektroninės vartų kontrolės sistemos įrangos įdiegimo, programavimo, derinimo ir įvedimo į eksploataciją darbus. Sutarties 2.2. punkte numatyta, kad vykdytojas įsipareigoja sistemos įrangos įdiegimo darbus atlikti iki 2006-08-31, o programavimo, derinimo ir įvedimo į eksploataciją darbus atlikti iki 2006-10-31. Šie darbai buvo perduoti atsakovui 2007-06-01, šalims pasirašant galutinį priėmimo - perdavimo aktą (b. l. 34), t. y. pavėlavus 218 dienų, skaičiuojant nuo 2006-11-01. Ieškovas akte įsipareigojo trūkumus ištaisyti iki 2007-06-29. UAB „FIMA“ nepateikė įrodymų, kad ne nuo jo priklausančių aplinkybių darbų atlikimas vėlavo. Šalių pasirašytos sutarties 5.1 punkte numatyta, kad jeigu visi sutartyje numatyti darbai atlikti ne laiku dėl vykdytojo kaltės, vykdytojas privalo sumokėti užsakovui 0,03 procentus nuo laiku neatliktų darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovo 2007-06-26 pateiktą ieškovui 16778 Lt delspinigių sąskaitą už pavėluotai atliktus darbus (b.l. 3 ), ieškovas grąžino 2007-07-10 raštu (b.l. 36). Atsakovui delspinigių sumą sumažinus iki 13391,33 Lt, ieškovas mano, kad ir toks delspinigių dydis neatitinka tų delspinigių, kurių atsakovas galėjo reikalauti 2007-06-26 ir, kad 2009-01-29 įskaitymas negalėjo būti atliktas, kadangi atsakovo priešpriešinių reikalavimų atžvilgiu buvo suėjusi ieškinio senatis, todėl atsakovo reikalavimas nebūtų vykdomas. Nesant vienos iš būtinų įskaitymo sąlygų - priešpriešinio reikalavimo vykdytinumo - negalėjo būti atliktas tokio reikalavimo įskaitymas. Teismas pažymėjo, kad pagal CK 6.131 str. 1 d., 2 d., įskaitymui pakanka vienos šalies pareiškimo, tačiau apie tai turi būti pranešta kitai prievolės šaliai. Tokiu būdu kita šalis negali jo ginčyti, motyvuodama tuo, jog nesutinka dėl įskaitymo. Apie atsakovo atliktą įskaitymą ieškovas buvo informuotas 2007-06-28, atsakovui mokėjimo pavedime nurodžius, jog į atsakovo mokėtiną sumą įskaitomi delspinigiai pagal išrašytą sąskaitą (b.l. 35). Atsižvelgiant į tai, kad įstatyme nėra nurodyta tokio pranešimo forma, teismas padarė išvadą, jog ieškovui buvo tinkamai pranešta apie įskaitymą. Ieškovo prievolė sumokėti atsakovui delspinigius už pavėlavimą laiku atlikti darbus buvo įvykdyta atsakovo pasirinkimu ne teismine tvarka, o kitu įstatymo numatytu būdu - įskaitymu, kuriam atlikti užteko atsakovo valios ir apie kurį buvo tinkamai pranešta ieškovui. Tokiu būdu, ieškinio senaties terminas neturėjo jokios teisinės reikšmės atliekant įskaitymą, kadangi ieškinio senaties termino suėjimas nereiškia, jog baigėsi skolininko prievolė. Pagal CK 6.134 str. 1 d. 1 p. draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Nurodytas draudimas taikomas tik tada, kai įskaitymas atliekamas esant iškeltai civilinei bylai teisme. Ieškovas pareiškė atsakovui, jog nesutinka su paskaičiuota delspinigių suma 2007-07-10, t.y. po to, kai įskaitymas buvo atliktas ir apie įskaitymą pranešta ieškovui. Įskaitymas yra vienas iš prievolės pabaigos būdų, todėl ieškovo prievolei sumokėti delspinigius pagal sutartį pasibaigus įskaitymo būdu, ieškovas neturi teisės reikalauti grąžinti įskaitytos pinigų sumos. Atsakovas 2007-08-31 gera valia išrašė bei pateikė ieškovui kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą KTG Nr.0710176 (b. l. 110), sumažino įskaitytą delspinigių sumą 3386,67 Lt (skaičiuojant delspinigius už 174 dienas), papildomai primokėdamas minėtą sumą ieškovui. Teismas konstatavo, jog ieškovo reikalaujama priteisti skola 13391,33 Lt yra lygi ieškovui paskaičiuotų delspinigių sumai (LR CK 6.131 str. 1 d., 2 d., 6.134 str. 1 d. 1 p.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas UAB „FIMA“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-07 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netyrė byloje esančių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog atsakovas netinkamai apskaičiavo netesybas. Teismas nevertino įrodymų, kuriais ieškovas grindė aplinkybę, jog įskaitymas atliktas ne 2007-06-28, o 2009-01-29. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas netinkamai vykdė priešpriešines prievoles, vėlavo atsiskaityti už atliktus darbus ir pateiktą įrangą bei ieškovas vėlavo baigti vykdyti darbus atsakovo pavedimu gerindamas sistemos parametrus. Teismų praktikoje yra aiškiai nustatyta taisyklė, kad nors įskaitymui nereikšmingas kontrahento sutikimas bei vertinimas, tačiau apie įskaitymą jam privalo būti pranešta (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Mokėjimo nurodymas - mokėtojo arba gavėjo nurodymas savo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją. Mokėjimo nurodymas yra skirtas trečiajam asmeniui, t.y. bankui, o ne piniginės prievolės kreditoriui, šiuo atveju ieškovui. Banko informacija apie įvykdytus mokėjimo nurodymus nėra ir neprivalo būti tikrinama kiekvieną dieną, todėl atsakovas, pranešdamas apie įskaitymą bankui skirtame mokėjimo nurodyme, elgiasi nesąžiningai, o teismas nepagrįstai pripažino, kad toks pranešimas yra tinkamas. Ieškovas iki 2009-01-29 pranešimo apie įskaitymą nemanė, jog įskaitymas atliktas, todėl reikalaudavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Ieškovas pažymi, kad atsakymo iš atsakovo negavo iki minėto 2009-01-29 pranešimo apie įskaitymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006) nurodė, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad reikalavimai, kuriems suėjusi ieškinio senatis, negali būti įskaityti, nes tokie reikalavimai nėra vienarūšiai su reikalavimais, į kuriuos nesuėjusi ieškinio senatis. Pirmosios instancijos teismas darė niekuo nepagrįstą išvadą, kad atlikus įskaitymą, prievolė pasibaigė ir ieškovas nebeturi teisės reikalauti grąžinti įskaitytą sumą. Tokia teismo išvada prieštarauja kiekvieno asmens konstitucinei teisei ginti pažeistas teises. Įskaitymas negalėjo būti atliktas, kadangi atsakovo prievolė jam nesibaigė, nes atsakovas neturėjo teisės atlikti įskaitymo. Atsakovas paskaičiavo netesybas, nesilaikydamas šalių sudarytos sutarties. Sutarties 5.1 p. numato, kad netesybos turi būti skaičiuojamos nuo laiku neatliktų darbų vertės. Šalys, pasirašydamos priėmimo - perdavimo aktą, patvirtino, kad 2006-12-29 atlikta darbų už 244192,94 Lt. Likusi darbų dalis, kurių vertė 58522,68 Lt, atlikta 2007-06-01. Ieškovas neturi pareigos mokėti netesybas, nes jos netinkamai apskaičiuotos (LR CK 1.126 str., 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1 d.).

10Atsakovas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-07 sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-06-30 šalys sudarė sutartį Nr. DT 06/099, kurios 2.2 p. numatyta, kad vykdytojas įsipareigoja sistemos įrangos įdiegimo darbus atlikti iki 2006-08-31, o programavimo, derinimo ir įvedimo į eksploataciją darbus atlikti iki 2006-10-31. Visi šie darbai buvo perduoti atsakovui tik 2007-06-06, šalims pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą, t.y. pavėlavus 218 dienų. 2007-01-16 ieškovas priminė atsakovui apie pateiktus gruodžio mėn. aktus, o 2007-01-19 atsakovas pateikė ieškovui pastabas dėl atliktų darbų trūkumų. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, jog pasirašydamos perdavimo - priėmimo aktą, šalys patvirtino, jog 2006-12-29 buvo atlikta darbų už 244192,94 Lt, tuo pačiu teigdamas, kad 2006-12-29 priėmimo - perdavimo aktu buvo perduoti elektroninės vartų kontrolės sistemos įrangos įdiegimo darbai. Tai patvirtina paties ieškovo į bylą pateiktas 2007-01-09 raštas Nr. 01-11-033 „Dėl sutarties vykdymo“, kuriame ieškovas nurodė, kad pageidautų pasirašyti tarpinį aktą dėl atliktų darbų 244192,94 Lt sumai. Tai patvirtina, kad priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas atgaline data. Ieškovas sutartyje numatytus darbus vėlavo atlikti dėl savo kaltės. Sutartyje nenumatytų reikalavimų atsakovas iš ieškovo niekada nereikalavo. Sutarties 5.1 p. numatyta, kad jei visi sutartyje numatyti darbai atlikti ne laiku dėl vykdytojo kaltės, jis privalo sumokėti užsakovui 0,03 proc. nuo laiku neatliktų darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Visi darbai atsakovui perduoti 2007-06-26 šalims apsirašant galutinį priėmimo - perdavimo aktą. Ieškovo reikalaujama priteisti skola 13391,33 Lt yra lygi ieškovui paskaičiuotų delspinigių sumai: iš 16778 Lt atėmus atsakovo gera valia papildomai ieškovui kompensuotą sumą 3386,67 Lt. Teismų praktikoje nurodyta, jog, pasibaigus ieškinio senaties terminui, išnyksta tik teisė į ieškininę pažeistos teisės gynybą, o pati subjektinė teisė išlieka. Ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo ne tik skolą, bet ir palūkanas už termino praleidimą, paskaičiuotas pagal LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymą, nes pasirašytos sutarties 5.2 p. numatyta, jog užsakovui laiku nesumokėjus nustatytų sumų, turi būti mokami 0,03 proc. dydžio delspinigiai ( LR CK. 1.124 str., 1.126 str. 2 d., 6.156 str. 1 d., 6.261 str.).

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

13Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 straipsniai), yra nustatęs įskaitymo sąlygas:

141) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas;

152) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui;

163) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.);

174) abu reikalavimai turi galioti ir turi būti vykdytini, bei apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009).

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme, netaikytinas nagrinėjamu atveju, nes ieškovas pateikė teismui ieškinį 2009-10-16, po to, kai buvo informuotas 2007-06-28 atsakovo mokėjimo pavedimu (b.l. 44) apie atliktą įskaitymą. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas iškėlė atsakovui civilinę bylą, prašydamas priteisti 13391,33 Lt skolos, savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto draudimo dėl įskaitymo, nes nagrinėjama byla buvo iškelta po atsakovo atlikti įskaitymo.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apie atsakovo atliktą įskaitymą ieškovas buvo informuotas 2007-06-28, atsakovo mokėjimo pavedime (b.l. 44) nurodžius, jog į atsakovo mokėtiną sumą įskaitomi delspinigiai pagal išrašytą ieškovui sąskaitą (b.l. 35).

20Teisėjų kolegija pripažįsta, kad 2007-06-28 atsakovo mokėjimo pavedimu (b.l. 44) atliktas pranešimas apie įskaitymą yra pagrįstas ir teisėtas dėl atlikto įskaitymo, kuris laikytinas tinkamu įskaitymu, sukuriančiu teisines pasekmes, nes šalių reikalavimai - priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys, vykdytini ir apibrėžti. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentus, kad negali būti įskaitomi reikalavimai, kuriems suėjusi ieškinio senatis, nes tokio draudimo nenumato įstatymas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pasibaigus ieškinio senaties terminui, išnyksta tik teisė į ieškininę pažeistos teisės gynybą teismine tvarka, o pati subjektinė teisė išlieka.

21Ta aplinkybė, kad atsakovas 2009-01-29 raštu Nr. 5-17 (b.l. 39) „Dėl įsiskolinimo“, atsakydamas į ieškovo 2009-01-13 priminimą, paaiškino, kad atsakovas nėra skolingas ieškovui, nes 13391,33 Lt delspinigiais buvo sumažintas apmokėjimas už atliktus darbus, nepanaikina 2007-06-28 atsakovo mokėjimo pavedime (b.l. 44) atlikto pranešimo apie įskaitymą teisinių pasekmių.

22Atsižvelgiant į vieną iš teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principo (CK 1.2 straipsnio 1 dalis) aspektų – pagarbą įgytoms teisėms ir pareigoms, taip pat į siekį užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir jų subjektinių teisių bei pareigų apibrėžtumą, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ 2009-01-29 įskaitymą neteisėtu ir jį panaikinti, priteisti iš UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ UAB „FIMA“ naudai 13391,33 Lt, bei išvestinių reikalavimų dėl 14996,81 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

23Teisėjų kolegija pirmiau aptartais motyvais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė įskaitymą reglamentuojančias materialiosios teisės normas, tinkamai kvalifikavo bylos dalyvių teisinius santykius ir ieškinį atmetė pagrįstai ir teisėtai. Dėl to teisėjų kolegija, pripažindama apeliacinio skundo argumentus nepagrįstais, pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą.

24Tai, kad byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta ir ieškinys buvo atmestas, savaime nepatvirtina pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes ieškovui nebuvo apribota teisė pasinaudoti apeliacijos teise, atsižvelgiant į šalyje įtvirtintą teismų instancinę sistemą. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė rungimosi ir lygybės civiliniame procese principų.

25Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių ir neribojo ieškovo, kaip proceso šalies, teisės teikti įrodymus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės, atskleidžiant bylos esmę. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.2 str., 1.5 str., 6.1 str. - 6.4 str., 6.193 str., 6.130 str. 6.131 str., 6.134 str.; CPK 2 str., 5 str., 7 str., 8 str., 177 str. - 177 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

26Už konsultacijas, atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą, atstovavimą apeliacinės instancijos teisme atsakovas sumokėjo 2200 Lt (b.l. 141, 142). Šių išlaidų dydis mažinamas, atsižvelgiant į tai, kad byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka ir nėra didelės apimties (1 tomas), atsakovo atsiliepimą į apeliacinį skundą apeliacinėje instancijoje paruošė tas pats advokatas, kuris bylą vedė pirmosios instancijos teisme. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovas turi atlyginti atsakovui 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, nes kolegija nustato maksimalią priteistiną sumą už advokato teisines paslaugas - 1200 Lt (1,5 x 800 Lt (MMA)) už atsiliepimo į apeliacinį skundo surašymą (LR CPK 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.11 p.). Atmetus apeliacinį skundą, apeliantui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jis įgijo pareigą atlyginti procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai 7,05 Lt (b.l. 149), kurios vykdymo procese bus sumuojamos su pirmosios instancijos teismo priteistomis 15,21 Lt išlaidomis dėl procesinių dokumentų valstybei (CPK 80 str. 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

28Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimą nepakeistą.

29Priteisti iš UAB „FIMA“ 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ naudai.

30Priteisti iš UAB „FIMA“ 7,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „FIMA“ 2009-10-16 pateikė teismui ieškinį, prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė atsiliepimą į... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-07 sprendimu ieškinį atmetė,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas UAB „FIMA“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 10. Atsakovas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė atsiliepimą į... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla... 13. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas įskaitymo teisinius santykius (CK... 14. 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.... 15. 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti... 16. 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių... 17. 4) abu reikalavimai turi galioti ir turi būti vykdytini, bei apibrėžti. Nors... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apie atsakovo atliktą įskaitymą... 20. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad 2007-06-28 atsakovo mokėjimo pavedimu... 21. Ta aplinkybė, kad atsakovas 2009-01-29 raštu Nr. 5-17 (b.l. 39) „Dėl... 22. Atsižvelgiant į vieną iš teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių... 23. Teisėjų kolegija pirmiau aptartais motyvais konstatuoja, kad pirmosios... 24. Tai, kad byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta ir ieškinys buvo... 25. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių ir... 26. Už konsultacijas, atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą, atstovavimą... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 28. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimą... 29. Priteisti iš UAB „FIMA“ 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės... 30. Priteisti iš UAB „FIMA“ 7,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų...